INNEHÅLL

FÖRORD

ASKERSBY 1645–1945

DEN INFLYTTADE ASKERSBYBONDEN GUDMUND OLOFSSON

ASKERSBY HAR VARIT KYRKO-, KRONO- OCH SKATTEHEMMAN

JORDEBÖCKER

BOSKAPSPENNINGAR

MANTALSLÄNGDER

1645 ÅRS KARTA

ASKERSBYS FÖRÄNDRING FRÅN KLUNGBY TILL RADBY

STORSKIFTET 1781

SKIFTE AV ÄNGS- OCH SKOGSMARK

STORSKIFTET 1811

FÖRDELNING AV GÄRDESGÅRDAR 1823

LAGA SKIFTET 1845-1847

FÖRDELNING AV GÄRDESGÅRDAR 1847

BEFOLKNINGSSTATISTIK

BYNS SOCIALA RANGORDNING

DJUREN

UTSÄDE OCH SKÖRD

SAMBRUK

JUSTERING OCH NYODLING AV MARK

ASKERSBYS GÅRDAR

NAMN OCH TIDSCHEMA ÖVER BEBYGGELSEN I ASKERSBY FRÅN 1645-1945

SCHEMATISK KARTSKISS ÖVER ASKERSBYS BEBYGGELSE 1645-1945

SOLDATTORPET ca 1735-1901

HAGEN-BOSTÄLLET 1917-

KRÖSÄNGA 1898-

DÄR NOL 1809-1847

TOMTA ca 1709-1834

VÄSTTOMTA 1717- ca 1720

HALVARDS ca 1653-1735

SKRÄDDARNS ca 1680-1735

DÄR OPP, senare NÄR NiLSJANSSON ca 1658-

DÄR NER ca 1687-

DÄR VÄST ca 1693-1845

DÄR BORT ca 1642-

DÄR SY, senare JANOLS ca 1720-

SKOLHUSET ca 1862- 1915

MON 1735-

NiLSPERSAN ca 1740-

JONOLSAN ca 1740-1945

ÄNGA 1735-

VÄSTÄNGA 1735-1845

HÅLA ca 1773-

HAGEN ca 1936-

HAGEN 1845-1900

ÅSEN 1845-

BRÅTEN ca 1821-

BERG ca 1861-1922

BORG ca 1825-1900

MYRA ca 1856-

LEVNADSÖDEN

"KRÖS-PER"

"ÄNKORNAS EKONOMISKA MELLANHAVANDEN"

"HÄSTKÖP MED KARL XII:S NÖDMYNT"

"SONES BARNBARNSBARN BENGT JONSSON"

"ANNA HALVARDSDOTTER 1657-1737"

"SKRÄDDAREN"

"DEN SLAKTADE KALVEN"

"PIKENERAREN"

"BROTT MOT LEGOHJONSSTADGAN"

"DEN FÖRRYMDE ÄKTA MANNEN"

"UTFLYTTADE FAMILJER VID LAGA SKIFTET"

"DE FÖRLORADE FÅREN"

"RÖDSOTSEPIDEMI"

"FRÅN BONDGÅRD I ASKERSBY TILL HEMBYGDSGÅRD I SUNNE TÄTORT"

"ASKERSBYSONEN, SOM FICK OFFRA SITT LIV FÖR FOSTERLANDET"

"ROCKMAKAREN"

"FORBÖNDER"

"OLOF SVENSSON-BULLER"

"SJÄLVSPILLINGEN"

"DE OÄKTA BARNEN"

"PUPILLEN, SOM BLEV LÖSDRIVARE"

"NYA STENKYRKANS FÖRSTA BRUDPAR"

" UNDANTAGSÄGARE, BACKSTUGUSITTARE, INHYSESHJON, FATTIGHJON MED FLERA"

"AVSKEDADE SOLDATEN OCH HANS FAMILJ"

"DEN PRÄKTIGE SNICKAREN"

"HÄSTHUDDRAGAREN"

UTDRAG UR DOMBÖCKER

KÄLLFÖRTECKNING

föregående sidaStartsidan

© Kulturkoppra/Maj Hedin
http://www.kulturkoppra.se