Trillan och Kyrkvägar

VÄGPASS OCH KARTA

 

UPPLEVELSEN
Vägpasset innehåller det 24 sidiga häftet:
Beskrifning öfver vägarne
Skrönor och sannskildringar om platser, händelser och människor efter de olika vägavsnitten.
Karta i A3-storlek med vägar och platser utmärkta.
PRIS 50 KR

giff Beskrifning öfver vägarne   Karta med alla vandringsleder

Sidan 3 och 4 ur: Beskrifining över vägarne
Vägen är märkt GUL på kartan

Selma Lagerlöfs kyrkväg

 

 

1. Mårbacka
Selma Lagerlöfs hem.

2. Vilarstensbacken
Efter det gamla vägavsnittet finns en sten som ser ut som en liten soffa, den kallas Vilarstenen. Här var det som spöket - den på medeltiden mördade prästen - gick till attack mot folk ända fram till slutet av 1600-talet. Han slutade spöka efter ett avtal med Selmas förmoder.

3. Mårbackaåkrarna och Åsängarna
Här låg den gamla Svartsjön som står omnämnd i Lilliecronas hem.

4. När Jong Lars
Gården har fått ny manbyggnad konstaterar Selma vid färden till kyrkogården den 17 augusti 1919. Bonden där, Jon Larsson, står omnämnd i flera av hennes böcker under olika namn.

5. Nästa i Södra Ås
Gården finns omnämnd i resan mot järnvägsstationen i böckerna Jerusalem I och II. Även i verkligheten bodde Lars Clementsson här.

6. Där Fram i Ås
I trädgården på gården i Södra Ås stod Henning Berggren, den 17 augusti 1919, och tog bilden på hästskjutsen som spegelvänd pryder vår 20 kronorssedel.
Selmas Lagerlöfs kyrkfärd, 17 aug. 1919. Foto: Henning Berggren.

7. Ås Kvarn
Här anges tyvärr felaktigt i häftet att mjölet till Mårbacka havrekraft skulle ha malts vid Ås Kvarn. Det mols i själva verket vid kvarnen på Gårdsjö Bruk.

8. Skatbroa
När Selma passerar bron tänker hon på sin fars dikningsföretag för att få Emtan att inte svämma över så ofta.

9. Östanby gamla skolhus
Här gick Klara-Gulla i skola, och även Selma själv en kortare tid.

10. Bybäcken
När denna oansenliga bäck svämmat över efter ett häftigt regn, var Jan i Skrolycka nära att drunkna där.

11. Där Nol i By
Här bodde klockaren Nils Melanoz, i litteraturen nämnd även under andra namn. Uppe på backkrönet i By ansluter kyrkvägen från bl. a. Skrolöcka, och följer så småningom den urgamla pilgrimsleden mot kyrkan.

12. Arvidstorp
Här bodde en tid kavaljeren Lille Ruster. I backarna söder om Arvidstorp kunde det spöka ibland, här hade en postryttare blivit mördad av stråtrövare.

13. Vestgårds herrgård
Idag kallat Herresta. Förebild till Borg i många av sagorna. Det var här som skatorna förföljde Märta Dohna. Den högfärdige Henric Dohna bodde också här.

14. Sockenstugan
Familjen Lagerlöf gick ofta in i här innan gudstjänsten i kyrkan. Många av Selma Lagerlöfs berättelser anknyter till personer som bodde i kyrkans närhet.

giff

 


Gårdsjö kvarn.

 


Skatbroa.

 


Herresta.