Trillan och Kyrkvägar

STYRELSEN 2019

Ordförande: Olof Olsson, Mårbacka, 070-553 10 84
Vice ordförande: Bengt Wärnbäck, Smedsby, 070-328 33 17
Sekreterare: Kjell Nilsson, Humletorp, 070-388 74 41
Kassör: Åke Nilsson, Skacksjö, 070-573 08 07

Ledamot: Grace Roos, Mårbacka.
Ledamot: Lena Gynnemo, Visterud.
Ledamot: Maria Eklund, Smedsby.

Suppleant: Kjell Arstad, Hagaby.
Suppleant: Kjell Forslund, Bogerud.

Revisor: Per Wallin, Högberg.
Revisor: Styrbjörn Mörk, Lersta.
Revisorsuppleant: Tommy Larsson, Högberg.

Valberedning:
Vakant.
Vakant.
Vakant.