Trillan och Kyrkvägar

BLI MEDLEM I TRILLAN OCH KYRKVÄGAR

Medlemsavgift 2018
Enskild:
Enskild inkl. vägpass:
Familj:
Familj inkl. vägpass:
Endast Vägpass:

Säsongskort 2018
Familj:
Enskild:
Barn upp till 15 år:

100 kr.
125 kr.
150 kr.
175 kr.
50 kr.


600 kr.
300 kr.
150 kr.
Trillan och Kyrkvägar
Bankgiro: 5202-3512
Glöm inte namn och adress
 

giff
Vägpasset innehåller
Karta över alla vägavsnitt

Beskrifning öfver vägarne
Häfte med nedtecknade berättelser och skrönor om olika platser och händelser efter vägarna.
Pris 50 kr.