Tillbaka till startsidan
pix

 

STYRELSE
Ordförande Gunnel Lagerquist
070-964 56 25
gunnelpahagen@gmail.com

Vice ordförande Kjell Forslund
072-554 87 18

Sekreterare Lasse Åhman
0707-98 28 91
lars@elakonsult.se

Kassör Styrbjörn Mörk
070-535 21 70
styrbjorn.mork@telia.com

Lena Stenson, ledamot
073-814 38 26
lena.stenson@gmail.com

May Nyström, ledamot
0730-21 38 88
maj.nystrom46@gmail.com

Lena Gynnemo, ledamot
070-535 22 00
lena.gynnemo@telia.com

REVISORER
Olof Olsson, Mårbacka
Rune Vestlund, Södra Ås

Revisorssuppleanter
Kerstin Nilsson, Södra Ås
Kjell Sundström, Gunnerudstorp

VALBEREDNING
Tommy Bergström, sammankallande
070-353 57 21
tommy@imitt.nu

Isabel Persson
073-330 02 09
isabel.persson@telia.com

Ingrid Sörlin
070-422 61 61
ingrid.sorlin@telia.com

FAKTURAADRESS
Östra Ämterviks hembygdsförening
c/o Styrbjörn Mörk
Prästbol 155, Lersta
686 96 Östra Ämtervik

Bg: 5910-7029
Swish: 123 146 24 95
Org. nr: 874000-1386

FIRMATECKNARE
Ordförande och kassör var för sig.

STADGAR
Öppna, läs, och spara!


ARKIVGRUPP
Styrbjörn Mörk, sammankallande
Isabel Persson
Marie Söhrman
Kjell Sundström
Leif Östlund

FASTIGHETSGRUPP
Kjell Forslund, sammankallande

ÅRETS ÖSTEMTING
Förslag lämnas till Gunnel Lagerquist
070-964 56 25 • gunnelpahagen@gmail.com
UTHYRNING OCH ARRANGEMANG
Lena Stenson 073-814 38 26
lena.stenson@gmail.com

May Nyström 0730-21 38 88
maj.nystrom46@gmail.com

Gunnel Lagerquist 070-964 56 25
gunnelpahagen@gmail.com

ÖSTEMTINGENS REDAKTIONSGRUPP
Isabel Persson isabel.persson@telia.com
Marie Söhrman marie@km-ide.se
Leif Östlund leos@telia.com

MINNESGÅVA TILL HEMBYGDSFÖRENINGEN
Kontakt May Nyström, 0730-21 38 88
maj.nystrom46@gmail.com