Tillbaka till startsidan
pix

 

STYRELSE
Ordförande Lovisa Smedberg
070-212 45 29
smedberg.lovisa@gmail.com

Vice ordförande/sekreterare
Gunnel Lagerquist
070-964 56 25
gunnelpahagen@gmail.com

Kassör Styrbjörn Mörk
070-535 21 70
styrbjorn.mork@telia.com

Lena Stenson, ledamot
073-814 38 26
lena.stenson@gmail.com

May Nyström, ledamot
0730-21 38 88
maj.nystrom46@gmail.com

Kjell Forslund, ledamot
072-554 87 18

REVISORER
Kjell Sundström, Gunnerudstorp
Olof Olsson, Mårbacka

Revisorssuppleanter
Rune Vestlund, Södra Ås
Kerstin Nilsson, Södra Ås

VALBEREDNING
Tommy Bergström, sammankallande
070-353 57 21
tommy@imitt.nu

Isabel Persson
073-330 02 09
isabel.persson@telia.com

Ingrid Sörlin
070-422 61 61
ingrid.sorlin@telia.com

FAKTURAADRESS
Östra Ämterviks hembygdsförening
c/o Styrbjörn Mörk
Prästbol 155, Lersta
686 96 Östra Ämtervik

Bg: 5910-7029
Swish: 123 146 24 95
Org. nr: 874000-1386

FIRMATECKNARE
Ordförande, vice ordförande
och kassör var för sig.

STADGAR
Öppna, läs, och spara!


ARKIVGRUPP
Styrbjörn Mörk, sammankallande
Isabel Persson
Kjell Sundström
Marie Söhrman
Leif Östlund

FASTIGHETSGRUPP
Kjell Forslund, sammankallande

ÅRETS ÖSTEMTING
Offentliggörs på Lagerlöfsdagen i augusti
Förslag lämnas till Lovisa Smedberg 070-212 45 29
smedberg.lovisa@gmail.com
UTHYRNINGS- OCH ARRANGEMANGSKOMMITTÉ
Lena Stenson, sammankallande
073-814 38 26

ÖSTEMTINGENS REDAKTIONSGRUPP
Isabel Persson isabel.persson@telia.com
Marie Söhrman marie@km-ide.se
Leif Östlund leos@telia.com

MINNESGÅVA TILL HEMBYGDSFÖRENINGEN
Kontakt May Nyström, 0730-21 38 88
maj.nystrom46@gmail.com