Tillbaka till startsidan
pix

 

STYRELSE
Ordförande Tommy Bergström
070-353 57 21
tommy@imitt.nu

Vice ordförande Gunnel Lagerquist
0565-302 86, 070-964 56 25
gunnelpahagen@gmail.com

Kassör Styrbjörn Mörk
070-535 21 70
styrbjorn.mork@telia.com

Sekreterare Mikael Persson
070-571 52 45
p.mikael.persson@gmail.com

Lena Stenson, ledamot
0565-302 34, 073-814 38 26
lena.stenson@gmail.com

Lovisa Smedberg, ledamot
070-212 45 29
smedberg.lovisa@gmail.com

May Nyström, ledamot
0730-21 38 88
maj.nystrom46@gmail.com

Morgan By, ledamot
070-360 82 07
morgan_by@msn.com

REVISORER
Allan Jansson, Hagalund
Olof Olsson, Mårbacka
Revisorssuppleanter
Bo Nilsson, Prästbol
Kerstin Nilsson, Södra Ås

VALBEREDNING
Isabel Persson
Vakant
Vakant


ARKIVGRUPP
Isabel Persson, sammankallande
Marie Söhrman
Leif Östlund

BILDARKIV
Styrbjörn Mörk
Kjell Sundström

FASTIGHETSGRUPP
Morgan By (sammankallande)
Tommy Bergström
Mikael Persson
Styrbjörn Mörk

FESTKOMMITTÉ
Lena Stenson, sammankallande
0565-302 34, 073-814 38 26

FAKTURAADRESS
Östra Ämterviks hembygdsförening
Södra Ås 110
686 96 Östra Ämtervik

Bg: 5910-7029
Swish: 123 146 24 95
Org. nr: 874000-1386

FIRMATECKNARE
Ordförande och kassör var för sig.

STADGAR
Öppna, läs, och spara!