Östra Ämterviks socken

Version 18:03

Namn på gårdar och torp i Östra Emterviks hemman

Folkräkning 1890

Mantalslängder 1680–1750

Kyrkböcker 1650–1750

Sammandrag av Fryksdalshärads dombok 1602–1700, demo version

Om Du upptäcker felaktigheter eller har uppgifter som borde finnas med så kontakta gärna mig
Pelle i Brôten (Per Sundqvist) 0565 301 04

per.sundqvist@naturverk.com