Tillbaka till startsidan
pix

 

pixFoto: Håkan Börjesson.  
Nr 60/2018
Pris: 80 kr + ev. porto.
Beställ: leos@telia.com
Kan även köpas hos:
Fernlöfs i Sunne
 
   
 
Artikelregister 1966–2016
Artikelregister 1966–2016
Pris: 50 kr + ev. porto.
Beställ direkt från: Leif Östlund
leos@telia.com

ÖSTEMTINGEN

Föreningens medlemstidning
Utkommer en gång per år. Innehållet speglar nutid och historia
med anknytning till Östra Ämtervik.

Redaktionsgrupp
Isabel Persson isabel.persson@telia.com
Marie Söhrman marie@km-ide.se
Leif Östlund leos@telia.com

Manusstopp
15 oktober 2019 för N:r 61
Nummer 61 utkommer söndag 14 december 2019.

Välkommen med artiklar
Texter, bilder, handlingar eller teckningar skickas till:
Kjell Sundström
Gunnerudstorp 26
686 96 ÖSTRA ÄMTERVIK
0565-303 20

Manustexter och digitala bilder
Skicka på e-post till kjell@km-ide.se
Tecken per A4-sida: Max 3 800

Bilder
Digitala bilder i 300 dpi, vid 9–22 cm bredd. Sparade i JPG-format.
Vi skannar även in dokument, kontaktkopior och dia.

Äldre nummer av Östemtingen 60 kr + porto
Kontakt: Leif Östlund, 0565-330 83, 070-535 33 80, leos@telia.com