Kyrkböcker i Fryksdals härad
perioden fram till 1760

 

Avskrifterna från kyrkböckerna är inte heltäckande utan vissa perioder fattas.

Avskrifterna är gjorda av Gunnar Almqvist, Arne Linnarud och Malmström.
Genom att klicka på länkarna här till vänster så nås olika kyrkböckerna, ( = födda, = vigda, = döda )
länkar till de olika årtal som finns avskrivna. Totalt omfattar avskrifterna drygt 1100 sidor.
 
Ordbok sjukdomar
 
Det går också att klicka nedan på den socken som man är intresserad av.