Vanliga sjukdomar i döds och begravningsböcker

 

Källa Gunnar Lagerkranz, Svenska sjukdomsnamn i gångna tider.

 

 

Andtäppa

Astma

Angina pectoris

Bröstsmärtor

 

 

Barnasjuka

Engelska sjukan

Barnkvävning

Kvävning av barnet i moderns säng

Barnsängsfeber

Streptokockinfektion (epidemi)

Barnälta

Engelska Sjukan

Basedows sjukdom

Rubbning i sköldkörtelns funktionen

Benröta

Inflammation i benvävnad

Bleksot

Blodbrist

Blodsjuka eller sot

Dysenteri

Blodslag

Hjärnblödning

Brott

Epilepsi

Brännsjuka

Feber

Bröstfeber

Lunginflammation

Bröstsjuka

Tuberkulos

Bukrev

Olika slags magåkommor, t ex blindtarmsinflammation, gallsten och magsår

 

 

Dysenteri

Akut inflammation i tarmen

 

 

Engelska sjukan

Rakitis, (D-vitaminbrist), barnsjuka

 

 

Fallandesot

Epilepsi

Fluss

Katarr

Fläckfeber

Feber, tyfus

Franska sjukan

Syfilis

Frossa

Malaria

 

 

Gikt

Reumatisk sjukdom

 

 

Hetsig sjukdom

Feber

Huvudsot

Hjärninflammation

Håll och styng

(Håll och sting)

Lunginflammation

Häfta

Förstoppning

 

 

Koppor

Smittkoppor

 

 

Lungsot

Tuberkulos

 

 

Magrev

Kolik

Magsot

Magsjukdom

Maran

Astma

Mjältsjuka

Melankoli

Moderpassion

Psykiska och nervösa symtom hos kvinnor

 

 

Nervfeber

Tyfus

 

 

Obstruktion

Förstoppning

 

 

Pleuresi

Lunginflammation

Pneumonia

Lunginflammation

 

 

Rakitis

Engelska sjukan

Rödsot

Dysenteri

Rödfeber

Kallbrand

 

 

Slag

Hjärnblödning eller hjärtslag

Spanska sjukan

Epidemisk influensa

Stenpassion

Njursten, gallsten

Stickfluss

Astma

Strupsjuka

Difteri

Svinnsot

Tuberkulos

 

 

Trånsjuka

Tuberkulos

Tvinsot

Avtynande

 

 

Vattusot

Vattensvullnad