CD

Kopiering av denna CD är inte tillåten utan tillstånd


Så här använder du "Domboken":
1. Klicka på fliken Protokoll här ovanför, du får en översikt över samtliga domsprotokoll, klicka sedan på det årtal du är intresserad av och hela det protokollet öppnar sig.
2. Sök om en viss person eller ort förekommer i domar - Titta här till vänster klicka på bokstav som passar, en lista visas då till höger där alla personer/orter listades tillsammns med i vilka protokoll de förekommer. Klicka sedan på Protokoll här ovanför och du får en översikt över alla ting.
3. Sök olika typer av brott eller företeelser som tas upp i målen - Titta här till vänster under sakregister och klicka på bokstav som passar, en lista visas då till höger där alla kategorier listas tillsammns med i vilka protokoll de förekommer. Klicka sedan på Protokoll här ovanför och du får en översikt över alla domstolsprotokoll.

För mer information kring domsprotokollen och boken klicka på boken här dombok

Denna CD är prodcerad av Naturverk i samarbete med KMidé