logga

Naturverk, en enskild firma som rymmer ett antal olika verksamheter. Vi, det vill säga jag (Per) och min hustru (Gudrun), utför alla sorters uppdrag.

Träsnickeri finns och där tillverkas produkterna i första hand utifrån idén att naturen själv skapar vackra saker. Jag vill ta tillvara på naturens eget skapande så långt det är möjligt. Tillverkningen omfattar skålar, underlägg, m.m men även slagbord och andra mindre möbler. Jag tillverkar också utsmyckningar i kyrkorum

Språkundervisning i och översättningar mellan svenska - tyska - engelska. Gudrun är lärare med lång erfarenhet av undervisning på gymnasium.
Hon översätter informationsmaterial och texter till hemsidor. Undervisningen kan ske såväl i skola som enskilt.

Utredningar av olika kan vi också erbjuda hjälp med, exempelvis kartläggning av företags/verksamheters utvecklingshistoria.

 

Besök vår webbsida http:\\www.naturverk.com