Mantalslängd för församlingar i Fryksdals härad

1676 - 1700
Fryksände Gräsmark Lysvik Sunne Västra Ämtervik Östra Ämtervik