Översikt över protokoll för perioden 1602 till 1700

Inledningsvis finns bara ett protokoll per år, senar kommer indelning i vinter (vt) och höst (ht) protokoll