Mantalslängd för församlingar i Fryksdals härad

1725 - 1750
Fryksände Gräsmark Lysvik Sunne Västra Ämtervik Östra Ämtervik