Mantalslängd för församlingar i Fryksdals härad

1701 - 1725
Fryksände Gräsmark Lysvik Sunne Västra Ämtervik Östra Ämtervik