Mantalslängd för församlingar i Fryksdals härad

1653 - 1675
Fryksände Gräsmark Lysvik Sunne Västra Ämtervik Östra Ämtervik