Mantalslängd för församlingarna i Fryksdals härad
1653–1750

 

Materialet består av renskrivna mantalslängder från de sex församlingarna i Fryksdals härad. Samtliga tillgängliga mantalslängder finns återgivna för Sunne och Fryksände församlingar medan de övriga församlingarnas mantalslängder under vissa perioder begränsats till vart femte år. Gunnar Almqvist ,Västra Frölunda, som gjort sammanställningar av Fryksdals härads dombok är den som också gjort denna sammanställning. Vem var Gunnar Almqvist?

Gunnar Almqvist