Västra Emterviks vigselbok 1690-1750

Gunnar Almqvist läst från mikrokort (34 A4 sidor)

 

Innehållsförteckning

1690  1

1691  1

1692  1

1693  2

1694  2

1695  2

1696  2

1697  3

1698  3

1699  4

1700  4

1701  5

1702  5

1703  5

1704  5

1705  6

1706  6

1707  6

1708  7

1709  7

1710  8

1711  8

1712  8

1713  8

1714  9

1715  9

1716  9

1717  10

1718  11

1719  11

1720  12

1721  12

1722  12

1723  13

1724  13

1725  14

1726  14

1727  14

1728  14

1729  15

1730  15

1731  15

1732  16

1733  17

1734  17

1735  17

1736  18

1737  18

1738  19

1739  19

1740  20

1741  20

1742  20

1743  20

1744  21

1745  22

1746  22

1747  23

1748  23

1749  23

1750  24

1751  24

1752  24

1753  25

1754  25

1755  26

1756  26

1757  27

1758  27

1759  27

1760  28

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

1690

90 0929           Olof Håkansson                                Torestad (Frykerud)

                        Sigrid Larsdotter                               Hensgård

90 0929           Elof Olofsson                                    Fölsvik

                        Marit Arvidsdotter                             Kringeråsen

90 0929           Olof Eriksson                                    Sillegården

                        Karin Knutsdotter                             Knutserud

90 1102           Håkan Håkansson Falk                     Berga

                        Gurina Olofsdotter                             Bäckebron

90 1228           Elof Nilsson                                       N. Aplungstorp

                        Marit Matsdotter                               Backa

90 1228           Erik Larsson                                      Berga

                        Ragnella Svensdotter                         Perstorp

90 1228           Per Arvidsson                                   Kringeråsen

                        Karin Ingemarsdotter                         Kringeråsen

90 1228           Olof Bryngelsson                               Säljebacka

                        Marit Larsdotter                                Säljebacka

1691

91 0617           Olof Björsson                                    Hensgård

                        Elina Olofsdotter                               Folkesgården

91 0617           Håkan Nilsson                                   N. Ås

                        Kerstin Olofsdotter                            Kålsgården

91 1101           Eskil Nilsson                                     Kisterud

                        Kerstin Olofsdotter                            Kisterud

91 1228           Erik Arvidsson                                  Kringeråsen

                        Kerstin Bondesdotter                        Aplung

1692

92 0612           Nils Månsson                                    Svensby

                        Marit Andersdotter                            Kisterud

92 0612           Per Svensson                                    Säljebacka

                        Ingeborg Bryngelsdotter                    Säljebacka

92 0612           Olof Elofsson                                    Kålsgården

                        Karin Månsdotter                              Kisterud

92 0612           Olof Björsson                                    Kisterud

                        Kerstin Elofsdotter                            V. Ingersby

92 1226           Erik Björsson                                    Berga

                        Karin Björsdotter                              Bogerud

92 1226           Per Persson                                       Grava

                        Kerstin Persdotter                             S. Västerrottna

92 1228           Nils Arvidsson                                   Svensby

                        Marit Nilsdotter                                 Svensby

92 1228           Per Håkansson                                  Hensgård

                        Karin Björsdotter                              Hensgård

92 1228           Erik Larsson                                      Prästbol

                        Karin Larsdotter                                Hensgård

92 1228           Halvard Ingemarsson

                        Ingeborg Stensdotter                         Aplung

92 1228           Elof Elofsson                                     Backa

                        Marit Jonsdotter                                Liane

92 1228           Måns Elofsson                                   Svensby

                        Britta Pålsdotter                                Folkesgården

1693

93 0523           Mats Ingemarsson                             Åsen

                        Kerstin Håkansdotter                        Åsen

93 0523           Lars Nilsson

                        Kerstin Olofsdotter                            N. Aplungstorp

930523            Måns Olofsson                                  Elofsrud

                        Kerstin Svensdotter                           Kringeråsen

93 1122           Per Persson                                       Berga

                        Ingeborg Olofsdotter                         Berga

93 1122           Håkan Eriksson

                        Elina Olofsdotter                               Säljebacka

1694

94 0606           Olof Bryntesson                                Kisterud

                        Marit Björsdotter                              Kisterud

94 1104           Nils Bryngelsson                                Rud

                        Marit Larsdotter                                Hensgård

94 1228           Anders Jonsson                                 Liane

                        Anna Svensdotter                              Liane

94 1228           Jon Jonsson                                       Liane

                        Marit Månsdotter                              Grava

1695

95 0618           Måns Larsson                                   Hensgård

                        Marit Elofsdotter                               Sillegården

95 0618           Erik Nilsson                                      Perstorp

                        Karin Nilsdotter                                Bäckebron

95 1228           Erik Jönsson                                      Berga

                        Sigrid Nilsdotter                                Smådal

95 1228           Olof Olofsson                                    Elofsrud

                        Marit Nilsdotter                                 Perstorp

1696

96 0607           Per Larsson                                       Hensgård

                        Karin Månsdotter                              Kålsgården

96 1228           Jon Månsson                                     S. Ås

                        Marit Arvidsdotter                             Ingeby

96 1228           Sven Eskilsson

                        Sigrid Ingemarsdotter                        Säljebacka

96 1228           Nils Bondesson                                 Aplung

                        Karin Ingemarsdotter                         Kringeråsen

96 1228           Per Jonsson                                       Ingeby

                        Gertrud Månsdotter                           Svensby

96 1228           Per Nilsson                                       Åsen

                        Britta Håkansdotter                           Åsen

96 1228           Jöns Jönsson                                     Säljebacka

                        Britta Bryngelsdotter                          Säljebacka

96 1228           Per Jönsson                                       Bäckebron

                        Karin Johansdotter                            Bäckebron

96 1228           Olof Olofsson

                        Karin Torbjörnsdotter                       Berga

96 1228           Sven Bryngelsson                              Stavik

                        Karin Bryngelsdotter                         Hensgård

1697

97 1028           Lars Simonsson                                 Bävik

                        Anna Nilsdotter                                 Perstorp

97 1101           Olof Nilsson                                      Gunnita (St. Kil)

                        Ingeborg Svensdotter                        Ingeby

97 1228           Nils Olofsson                                    Säljebacka

                        Karin Olofsdotter                              Kålsgården

97 1228           Olof Arvidsson                                  Kålsgården

                        Ingrid Amundsdotter                          Nussviken

97 1228           Olof Bengtsson                                  Ingeby

                        Karin Eriksdotter                               Ingeby

97 1228           Olof Olofsson                                    Bråten

                        Britta Ingemarsdotter                         Bråten

1698

98 0619           Per Knutsson                                    Ingeby

                        Kerstin Olofsdotter                            Esbjörke

98 1108           Olof Björsson

                        Ingeborg Olofsdotter                         Berga

98 1228           Nils Stensson                                    Aplung

                        Ingeborg Månsdotter                         Aplung

98 1228           Erik Knutsson                                   Fölsvik

                        Marit Persdotter                                Kisterud

98 1228           Lars Månsson                                   S. Gunnerudstorp

                        Britta Jönsdotter                                Berga

98 1228           Knut Persson                                    Folkesgården

                        Börit Jonsdotter                                 Svensby

98 1228           Nils Jonsson                                      Säljebacka

                        Ragnella Persdotter                           Säljebacka

98 1230           Lars Persson                                     Berga

                        Anna Persdotter                                N. Ås

98 1108           Jöns Olofsson                                    Trötvik

                        Valborg Månsdotter                          Svensby

1699

99 0325           Arvid Olofsson                                  Fölsvik

                        Ingeborg Ingemarsdotter                    Kringeråsen

99 0620           Nils Nilsson                                       Sillegården

                        Karin Svensdotter                             Rud

99 0620           Håkan Persson                                  Persby

                        Sigrid Jonsdotter                               S. Aplungstorp

99 0620           Anders Svensson                               Liane

                        Ingeborg Olofsdotter                         Bäckebron

99 0620           Hemming Larsson                              Hensgård

                        Ingeborg Nilsdotter                           Kålsgården

99 0620           Per Torbjörnsson                              Berga

                        Kerstin Ingemarsdotter                      Hensgård

99 1105           Jöns Nilsson                                      Fölsvik

                        Ingeborg Nilsdotter                           Perstorp

99 1228           Håkan Bondesson                             Aplung

                        Marit Jonsdotter                                Ö. Takene (Brunskog)

99 1228           Jöns Arvidsson                                  Svensby

                        Anna Nilsdotter                                 Sillegården

99 1108           Anders Gudmundsson                       Folkesgården

                        Marit Olofsdotter                              Fölsvik

99 0620           Jon Bryngelsson                                Hensgård

                        Marit Knutsdotter                              Fölsvik

1700

00 0622           Elof Larsson                                      Svensby

                        Ingegerd Persdotter                           Svenserud

00 0622           Erik Svensson                                   Hensgård

                        Marit Jonsdotter                                Kisterud

00 1021           Bryngel Larsson                                Aplung

                        Britta Bondesdotter                           Aplung

00 1021           Per Hensfeldt

                        Karin Bondesdotter ?                        Aplung    

00 1111           Erik Nilsson                                      Säljebacka

                        Ingeborg Bryngelsdotter                    Säljebacka

00 1228           Per Elofsson                                      Bäckebron

                        Abbelona Andersdotter                     Björudstorp (St. Kil)

00 1228           Lars Nilsson                                      Aplung

                        Ingegerd Andersdotter                       Aplung

00 1228           Håkan Larsson                                  Säljebacka

                        Anna Eskilsdotter                              Säljebacka

00 1228           Erik Arvidsson                                  Aplung

                        Marit Ingemarsdotter                         Aplung

1701

01 1103           Hemming Månsson                            Kisterud

                        Kerstin Olofsdotter                            N. Ås

1702

02 1230           Per Eriksson                                      Sillegården

                        Gertrud Arvidsdotter                         Ingeby

02 1230           Nils Jonsson                                      Ingeby

                        Marit Jonsdotter                                Ö. ----------

02 1230           Jon Jonsson                                       Sillegården

                        Marit Persdotter                                Berga

02 1231           Sven Arvidsson                                 Svensby

                        Marit Persdotter                                Berga

1703

03 1101           Sten Jönsson                                     Elofsrud

                        Ingeborg Halvardsdotter                    Folkesgården

03 1101           Olof Persson                                     Stensjön

                        Karin Arvidsdotter                            Kålsgården

03 1229           Johan Johansson                                Östmansby

                        Marit Månsdotter                              Säljebacka

03 1229           Nils Månsson                                    Säljebacka

                        Mait Gudmundsdotter                        Östmansby

03 1229           Jon Matsson                                      Backa

                        Kerstin Persdotter                             N. Aplungstorp

03 ----             Jon Olofsson                                     Säljebacka

                        Britta Bryngelsdotter                          Säljebacka

1704

04 0608           Jöns Jönsson                                     Bäckebron

                        Marit Larsdotter                                Svensby

04 0608           Olof Jonsson                                     Perstorp

                        Marit Larsdotter                                Berga

04 0608           Nils Persson                                      S. Ås

                        Kerstin Björsdotter                            Berga

04 1106           Per Johansson                                   Grava

                        Kerstin Månsdotter                           Säljebacka

04 1228           Knut Persson                                    N. Aplungstorp

                        Marit Olofsdotter                              Kringeråsen

04 1228           Måns Arvidsson                                Hastersby

                        Ingeborg Jonsdotter                           N. Aplungstorp

04 1228           Hemming Andersson                         Kisterud

                        Ingegerd Nilsdotter                            N. Aplungstorp

04 1228           Olof Jonsson                                     S. Aplungstorp

                        Karin Elofsdotter                               Kålsgården

04 1228           Olof Arvidsson                                  Svensby

                        Gertrud Jonsdotter                            Kålsgården

04 1228           Per Persson                                       Grava

                        Karin Jonsdotter                                Kålsgården

04 1228           Sven Elofsson                                    Backa

                        Karin Bondesdotter                           Aplung

1705

05 0621           Nils Johansson                                  Bråten

                        Marit Persdotter                                Hensgårdstorp

05 0621           Johan Svensson                                 Hensgård

                        Karin Olofsdotter                              Fölsvik

05 0621           Johan Nilsson                                    Stavik

                        Britta Johansdotter                            Bråten

05 0621           Olof Nilsson                                      Åsen

                        Ingeborg Svensdotter                        Hensgård

05 1226           Halvard Andersson                            Folkesgården

                        Karin Olofsdotter                              Folkesgården

05 1228           Jöns Jonsson                                     Aplungstorp

                        Marit Gudmundsdotter                      Ö. Takene (Brunskog)

05 1228           Erik Elofsson                                     Humlen

                        Marit Nilsdotter                                 Bäckebron

05 1228           Per Nilsson                                       Bäckebron

                        Karin Elofsdotter                               Humlen

05 1228           Arvid Sonesson                                 Sillegården

                        Ingeborg Jonsdotter                           Kålsgården

1706

06 0330           Håkan Nilsson                                   Ö. Takene (Brunskog)

                        Marit Halvardsdotter                         Sillegården

06 1014           Olof Bryngelsson                               Liane

                        Ingeborg Matsdotter                          Liane

06 1228           Lars Olofsson                                    Folkesgården

                        Marit Halvardsdotter                         Tobyn

06 1228           Bryngel Bengtsson                             Hån

                        Kerstin Persdotter                             Hensgård

1707

07 0101           Olof Nilsson                                      Sillegården

                        Kerstin Isaksdotter                            Älvbäck

07 0526           Per Persson                                       Grava

                        Ingeborg Månsdotter                         Elofsrud

07 0607           Pål Ingemarsson                                Åsen

                        Sigrid Svensdotter                             Rud

07 0607           Olof Jonsson                                     Elofsrud

                        Marit Ingemarsdotter                         Åsen

07 1117           Lars Elofsson                                    Prästbol

                        Kerstin Nilsdotter                              Sillegården

07 1229           Lars Månsson                                   Skog (Brunskog)

                        Kerstin Bondesdotter                        Bråten

07 1229           Per Arvidsson                                   Ingeby

                        Britta Matsdotter                               Ingeby

07 1229           Erik Arvidsson                                  Ingeby

                        Marit Larsdotter                                Svenserud

07 1229           Måns Månsson                                  Kisterud

                        Marit Ingemarsdotter                         Kisterud

1708

08 0308           Olof Bengtsson                                  Ingeby

                        Karin Eriksdotter                               Humlen

08 0315           Nils Olofsson                                    Sillegården

                        Anna Halvardsdotter                         Sillegården

08 1122           Nils Persson                                      Hensgårdstorp

                        Anna Nilsdotter                                 ---------

08 1122           Olof Persson                                     Folkesgården

                        Marit Nilsdotter                                 Folkesgården

08 1230           Olof Nilsson                                      Perstorp

                        Elina Persdotter                                 Perstorp

08 1230           Erik Jonsson                                      Liane

                        Elina Olofsdotter                               Kringeråsen

1709

09 0620           Sven Persson                                    Persby

                        Karin Nilsdotter                                Knutserud

09 0620           Olof Nilsson                                      Sillegården

                        Britta Sonesdotter ?                           Säljebacka

09 0714           Mats Matsson                                   Klaxås (Frykerud)

                        Ingeborg Nilsdotter                           Svensby

09 0711           Olof Bengtsson                                  Hensgård

                        Karin Björsdotter                              Berga

09 1010           Mats Staffansson                               Berga

                        Marit Jonsdotter                                Sillegården

09 1028           Olof Persson                                     Säljebacka

                        Valborg Jonsdotter                            ---------

09 1028           Torbjörn Larsson                              Svensby

                        Kerstin Håkansdotter                        N. Gunnerudstorp

09 1028           Kristoffer Larsson                             Berga

                        Elin Persdotter                                   Stavik

09 1028           Olof Matsson

                        Karin Elofsdotter                               Aplung

09 1121           Nils Jönsson                                      Hensgårdstorp

                        Ingegerd Arvidsdotter                        Ranglerud (Brunskog)

09 1228           Per Nilsson                                       Backa

                        Ingeborg Eriksdotter                          Humlen

1710

10 0617           Johan Svensson                                 Hensgård

                        Kerstin Jonsdotter                             Kisterud

1711

11 1228           Per Olofsson Apelqvist

                        Karin Jonsdotter                                Sillegården

11 1228           Olof Nilsson                                      Aplung

                        Karin Persdotter                                Hensgårdstorp

11 1228           Per Jonsson                                       Berga

                        Sigrid Larsdotter                               Berga

11 1228           Gudmund Larsson

                        Ingeborg Larsdotter                           Aplung

11 0604           Nils Arvidsson                                   Kålsgården

                        Britta Persdotter                                Säljebacka

11 0604           Arvid Arvidsson                                Kålsgården

                        Marit Nilsdotter                                 Sillegården

1712

12 0613           Johan Håkansson                              Bäckebron

                        Ingeborg Elofsdotter                          Liane

12 0613           Elof Pålsson                                      Bråten

                        Kerstin Persdotter                             Persby

12 1230           Nils Jonsson                                      Kisterud

                        Karin Nilsdotter                                Aplung

12 1230           Anders Jonsson                                 Tobyn

                         Pålsdotter                                         Folkesgården

1713

13 0406           Jöns Jonsson

                        Karin Persdotter                                Aplungstorp

13 0626           Olof Persson                                     Hensgård

                        Marit Nilsdotter                                 Aplungstorp

13 0626           Nils Månsson                                    Knutserud

                        Kerstin Eriksdotter                            Humlen

13 0920           Jon Jonsson                                       Nolsjö

                        Karin Persdotter                                Bäckebron

13 1122           Olof Olofsson                                    Folkesgården

                        Valborg Eriksdotter                           Svensby

13 1230           Arvid Jonsson                                   Sillegården

                        Kerstin Persdotter                             Perstorp

13 1230           Per Jonsson                                       Kisterud

                        Marit Larsdotter                                Hensgård

13 1230           Nils Olofsson                                    Kringeråsen

                        Karin Eriksdotter                               Sillegården

13 1230           Olof Jonsson                                     Aplungstorp

                        Marit Nilsdotter                                 Folkesgården

13 1230           Ingemar Jonsson

                        Britta Persdotter                                Aplung

1714

14 0307           Nils Nilsson

                        Ragnella Persdotter                           Elofsrud

14 0425           Per Månsson                                     Säljebacka

                        Anna Jonsdotter                                Sillegården

14 0530           Jon Svensson                                    Torestad

                        Marit Nilsdotter                                 Elofsrud

14 0606           Lars Ingemarsson

                        Gertrud Jonsdotter                            Elofsrud

14 0606           Lars Månsson                                   Kisterud

                        Marit Persdotter                                Hensgård

14 0606           Lars Olofsson                                    Kringeråsen

                        Anna Sonesdotter                              Säljebacka

14 0606           Per Olofsson

                        Anna Nilsdotter                                 Säljebacka

14 0718           Staffan Matsson                                Hensgård

                        Ingeborg Eriksdotter                          Ingeby

14 1228           Nils Johansson                                  Grava

                        Elin Gudmundsdotter                         Elofsrud

14 1228           Elof Larsson                                      Sillegården

                        Anna Eriksdotter                               Säljebacka

14 1228           Nils Eriksson

                        Marit Persdotter                                Säljebacka

1715

15 0102           Olof Larsson                                     Svensby

                        Karin Olofsdotter                              Kålsgården

15 0102           Per Nilsson                                       Aplungstorp

                        Elin Månsdotter                                 S. Ås

15 0102           Jon Jonsson                                       Aplungstorp

                        Gertrud Persdotter                            Svensby

15 1227           Nils Johansson

                        Britta Bondesdotter                           Bråten

15 1227           Jakob Andersson                              Kisterud

                        Marit Olofsdotter                              Aplungstorp

1716

16 0103           Olof Jonsson                                     Berga

                        Ingeborg Svensdotter                        Fölsvik

16 0103           Jon Jonsson                                       Berga

                        Karin Ingemarsdotter                         Aplung

16 0103           Jöns Stensson                                    Elofsrud

                        Anna Jonsdotter                                Kålsgården

16 0103           Nils Gudmundsson                            Elofsrud

                        Anna Elofsdotter                               Kålsgården

16 0103           Nils Persson                                      Svensby

                        Marit Persdotter                                Hensgård

16 0103           Lars Persson                                     Toltakan

                        Marit Jönsdotter                                Berga

16 0510           Per Pålsson                                       Bråten

                        Marit Olofsdotter                              Elofsrud

16 0613           Olof Larsson                                     Hensgård

                        Ingeborg Olofsdotter                         Rud

16 0613           Bonde Johansson                              Bråten

                        Anna Persdotter                                Kringeråsen

16 0613           Sven Nilsson                                     Sillegården

                        Kerstin Svensdotter                           Sillegården

16 1228           Håkan Håkansson                             Aplung

                        Gertrud Arvidsdotter                         Kålsgården

16 1228           Olof Olofsson

                        Britta Persdotter                                Berga

16 1228           Olof Svensson

                        Kerstin Matsdotter                            Ingeby

16 1228           Arvid Sonesson                                 Sillegården

                        Marit Nilsdotter                                 Svensby

16 1228           Olof Bengtsson

                        Marit Gudmundsdotter                      Kålsgården

16 1228           Per Jönsson

                        Ingegerd Persdotter                           Bäckebron

16 1228           Olof Pålsson                                      Folkesgården

                        Ingeborg Bondesdotter                      Bråten

16 1228           Jöns Månsson                                   Elofsrud

                        Kerstin Svensdotter ?                        Grava

16 1228           Johan Simonsson                               Grava

                        Karin Olofsdotter                              Kisterud

16 1228           Sven Månsson

                        Elin Jonsdotter                                   Grava

1717

17 0224           Per Jonsson                                       Nolsjö ?

                        Anna Svensdotter                              Liane

17 0611           Nils Bondesson                                 Bråten

                        Karin Nilsdotter                                Folkesgården

17 1226           Olof Olofsson

                        Ingeborg Persdotter                           Berga

17 1229           Mats Elofsson                                   Liane

                        Kerstin Nilsdotter                              S. Aplungstorp

17 1229           Nils Nilsson                                       Backa

                        Marit Pålsdotter                                Bråten

17 1229           Nils Jonsson                                      Berga

                        Ragnella Nilsdotter                            Bäckebron

17 1229           Per Persson                                       Grava

                        Kerstin Persdotter                             Perstorp

1718

18 0604           Olof Nilsson dräng                            Aplungstorp

                        Margareta Jönsdotter piga                 Hensgårdstorp

18 0604           Lars Jönsson dräng                            Hensgårdstorp

                        Ingeborg Nilsdotter änka                   Svensby

18 0610           Nils Nilsson dräng                             Svensby

                        Katarina Bryntesdotter piga               Mårbacka

18 1102           Per Elofsson dräng                            Liane

                        Karin Nilsdotter piga                         S. Aplungstorp

18 1228           Per Elofsson dräng                            Folkesgården

                        Ingeborg Eriksdotter piga                  Folkesgården

18 1228           Johan Persson dräng                          Berga

                        Karin Persdotter piga                        Svensby ?

1719

19 0621           Olof Elofsson dräng                           Kålsgården

                        Ingeborg Persdotter piga                   Humlen

19 0621           Olof Persson dräng                            Humlen

                        Gertrud Elofsdotter piga                    Kålsgården

190621            Per Persson dräng                             Hensgårdstorp

                        Gertrud Arvidsdotter änka                 Aplung

19 0621           Olof Jonsson dräng                            Kålsgården

                        Kerstin Olofsdotter piga                    Sillegården

19 0621           Erik Olofsson dräng                           Sillegården

                        Karin Olofsdotter piga                       Tomthult (St. Kil)

19 1230           Erik Persson dräng                            Persby

                        Marit Nilsdotter piga                         Backa

19 1230           Lars Jonsson dräng                            Hensgård

                        Marit Persdotter piga                         Kålsgården

19 1230           Per Jonsson dräng                             Aplungstorp

                        Maria Svensdotter piga                      S. Sånebytorp

19 1230           Olof Jonsson dräng                            Kringeråsen

                        Marit Nilsdotter piga                         Nussviken (Brunskog)

19 1230           Anders Eriksson dräng                      Säljebacka

                        Britta Sonesdotter änka                     Säljebacka

19 1230           Per Olofsson dräng                            Kringeråsen

                        Ingeborg Eriksdotter piga                  Säljebacka

19 1230           Jon Simonsson dräng                         Grava

                        Gertrud Månsdotter piga                   Elofsrud

19 0621           Olof Jönsson dräng                            Hensgårdstorp

                        Ingeborg Larsdotter piga                   Aplungstorp ?

1720

20 0418           Per Gudmundsson dräng                    Elofsrud

                        Anna Jonsdotter änka                        Elofsrud

20 0529           Lars Persson dräng                            Ransby

                        Karin Nilsdotter piga                         Svensby

20 1009           Erik Nilsson dräng

                        Gertrud Arvidsdotter änka                 Aplung

20 1101           Per Persson dräng                             Persby

                        Ragnella Stensdotter piga                   Elofsrud

20 1228           Erik Elofsson                                     Humlen

                        Karin Olofsdotter                              Kisterud

20 1228           Bonde Johansson

                        Sigrid Persdotter                               Folkesgården

20 1228           Ingemar Persson                                Liane

                        Elin Persdotter                                   Kringeråsen

20 1228           Lars Persson                                     Hån

                        Ingeborg Jönsdotter                           Svensby

20 1228           Pål Jonsson                                       Berga

                        Ingeborg Larsdotter                           Aplung

20 1228           Erik Larsson                                      Sillegården

                        Kerstin Persdotter                             Bäckebron

1721

21 0101           Nils Persson                                      Hensgård

                        Ingeborg Nilsdotter                           Sandviken (Frykerud)

21 0618           Börje Eriksson                                  Humlen

                        Anna Jonsdotter                                Kringeråsen

21 0618           Anders Persson dräng                       Hensgård

                        Karin Larsdotter piga                        Hensgård

21 1228           Olof Larsson                                     N. Aplungstorp

                        Kerstin Jonsdotter                             Hensgårdstorp

21 1228           Nils Elofsson

                        Karin Nilsdotter                                Backa

21 1228           Olof Arvidsson

                        Anna Stensdotter                               Elofsrud

21 1228           Jon Persson                                       S. Ås      

                        Ingeborg Persdotter                           Perstorp

21 1228           Olof Jonsson                                     Kisterud

                        Karin Månsdotter piga                       Hensgård

1722

22 0219           Nils Håkansson                                 Persby

                        Gertrud Johansdotter                         Bråten

22 0328           Lars Persson                                     Åsen

                        Ingrid Elofsdotter                               Kringeråsen

22 0617           Nils Persson                                      Hensgårdstorp

                        Gertrud Jonsdotter                            Stavik

22 0617           Per Nilsson                                       Elofsrud

                        Marit Persdotter                                Hensgårdstorp

22 1228           Måns Persson                                   Hensgårdstorp

                        Karin Nilsdotter                                Aplung

22 1228           Lars Persson                                     Hensgårdstorp

                        Marit Jonsdotter                                Kisterud

22 1228           Lars Persson                                     Hensgård

                        Ingeborg Jonsdotter                           Kisterud

1723

23 0324           Per Persson

                        Maria Matsdotter                              Berga

                        (Barn fött 1722 30/9)

23 0605           Per Persson                                       Perstorp

                        Gertrud Persdotter                            Humlen

23 0605           Torbjörn Persson                              Humlen

                        Elin Persdotter                                   Kringeråsen

23 0605           Lars Jonsson                                     Grava

                        Karin Nilsdotter                                Säljebacka

23 0605           Elof Månsson                                    Folkesgården

                        Marit Jonsdotter                                Berga

23 1229           Nils Persson                                      Humlen

                        Marit Nilsdotter                                 Svensby

23 1229           Jon Jönsson                                       Hensgårdstorp

                        Karin Nilsdotter                                Kålsgården

23 1229           Per Persson                                       Kålsgården

                        Kerstin Persdotter                             Hensgård

23 1229           Lars Olofsson                                    Kisterud

                        Karin Jönsdotter                                Hensgårdstorp

1724

24 0509           Olof Pålsson                                      Folkesgården

                        Karin Eskilsdotter                              Kisterud

24 1101           Lars Jonsson Vistberg

                        Karin Elofsdotter piga                        Kringeråsen

24 1101           Gudmund Larsson                             Aplung

                        Marit Jonsdotter piga                         Sillegården

24 1101           Nils Eriksson                                     Sillegården

                        Ingeborg Larsdotter                           Aplung

24 1101           Olof Persson                                     Ingeby

                        Kerstin Olofsdotter                            Bösseviken

24 1102           Daniel Henriksson                             Brunskog

                        Sigrid Sonesdotter                             Sillegården

24 1228           Olof Nilsson                                      Hensgård

                        Ingegerd NN                                     Brunskog

1725

25 0101           Måns Månsson                                  Knutserud

                        Marit Eriksdotter                               Humlen

1726

26 0411           Nils Persson                                      Hensgård

                        Ingeborg Jönsdotter                           Svensby

26 0605           Nils Pålsson                                      Bråten

                        Britta Persdotter                                Bäckebron

26 0605           Jon Larsson                                       Gunnarsbytorp (Frykerud)

                        Marit Jonsdotter                                Kringeråsen

26 0605           Olof Elofsson                                    Backa

                        Ingeborg Pålsdotter                           Bråten

26 0605           Olof Johansson                                  Bråten

                        Kerstin Olofsdotter                            Sillegården

26 1228           Sven Nilsson                                     Sillegården

                        Ingegerd Persdotter                           Sillegården

1727

27 0604           Elof Hemmingsson                             Kålsgården

                        Kerstin Nilsdotter                              Kringeråsen

27 1226           Erik Andersson                                 Liane

                        Kerstin Nilsdotter                              Aplung

27 1226           Lars Olofsson                                    Kisterud

                        Karin Hemmingsdotter                       Kisterud

27 1226           Per Eriksson                                      Berga

                        Elin Knutsdotter                                Aplungstorp

27 1226           Per Månsson                                     Säljebacka

                        Elin Nilsdotter                                   Säljebacka

27 1226           Per Svensson                                    Aplung

                        Ingrid Eriksdotter                              Berga

27 1226           Nils Eriksson                                     Nolsjö (Boda)

                        Ingeborg Persdotter                           Säljebacka

1728

28 0604           Per Olofsson                                     Svensby

                        Annika Persdotter                             Kålsgården

28 0604           Olof Persson                                     Hensgård

                        Elin Halvardsdotter                            Folkesgården

28 0623           Måns Olofsson                                  Kisterud

                        Kerstin Nilsdotter                              Hensgård

28 0623           Nils Olofsson                                    Elofsrud

                        Britta Svensdotter                              Gunnerud (S)

28 1226           Per Arvidsson                                   Ingeby

                        Marit Olofsdotter                              Folkesgården

28 1226           Hemming Andersson                         Kisterud

                        Ing--- Persdotter                               Hensgård

28 1226           Olof Olofsson                                    Kisterud

                        Karin Nilsdotter                                Knutserud

28 1226           Håkan Persson                                  Åsen

                        Gertrud Eriksdotter                           Kisterud

28 1226           Gudmund Andersson                         Folkesgården

                        Kerstin Nilsdotter                              Folkesgården

1729

29 0101           Jon Nilsson                                       Svensby

                        Kerstin Månsdotter                           Hensgård

29 0601           Nils Håkansson                                 Säljebacka

                        Elin Eriksdotter                                  Humlen

29 0601           Nils Arvidsson

                        Britta Olofsdotter                              Elofsrud

29 0901           Elof Amundsson                                Ingeby

                        Marit Jonsdotter                                Kisterud

29 1031           Kristoffer Nilsson                              Hensgård

                        Annika Olofsdotter                            Kisterud

29 1102           Olof Matsson                                    Åsen

                        Margareta Svensdotter                      Stensjön

29 1228           Jon Eriksson                                      Västanvik (F)

                        Marit Nilsdotter                                 Aplung

29 1228           Nils Larsson                                      Aplung

                        Ingeborg Jonsdotter                           Berga

29 1228           Lars Jonsson                                     Hensgård

                        Marit Larsdotter                                Hensgård

1730

30 0301           Jon Larsson                                       Sillegården

                        Karin Larsdotter                                Berga

30 0524           Nils Svensson                                    Knutserud

                        Ragnella Persdotter                           Bäckebron

30 0531           Olof Eriksson                                    Humlen

                        Britta Nilsdotter                                 Svensby

30 1226           Sone Persson                                    Åsen

                        Cecilia (?) Matsdotter                        Åsen

1731

31 0101           Olof Nilsson                                      Aplung

                        Ingeborg Eriksdotter                          Västanvik (F)

31 0101           Jon Eriksson                                      Kisterud

                        Ingeborg Svensdotter                        Smedsby

31 0101           Olof Elofsson                                    Backa

                        Kerstin Knutsdotter                           Aplungstorp

31 0101           Jöns Elofsson                                    Aplung

                        Gertrud Olofsdotter                           S. Aplungstorp

31 0131           Jöns Jönsson                                     Bäckebron

                        Ingeborg Olofsdotter piga                  Ivarsbjörke (S)

31 0627           Olof Olofsson                                    Knutserud

                        Marit Pålsdotter                                Backa

31 1101           Per Jönsson                                       Västanvik (F)

                        Ingeborg Nilsdotter                           Aplung

31 1226           Olof Persson                                     Åsen

                        Marit Persdotter                                Grava

31 1228           Olof Nillson                                       Ållevik (Stavnäs)

                        Karin Olofsdotter                              Elofsrud

31 1228           Olof Olofsson                                    Kålsgården

                        Ingeborg Persdotter                           Kålsgården

1732

32 0416           Mats Eriksson Bryggman soldat

                        Marit (?) Larsdotter änka                  Berga

32 0611           Olof Jönsson                                     Bäckebron

                        Marit Arvidsdotter                             Kålsgården

32 0611           Nils Nilsson                                       Säljebacka

                        Karin Arvidsdotter                            Kålsgården

32 0611           Jon Elofsson                                      Liane

                        Karin Persdotter                                Hensgård

32 0723           Arvid Persson                                   Ingeby

                        Valborg Andersdotter                        Ingeby

32 0921           Per Torbjörnsson                              Berga

                        Elin Håkansdotter                              Åsen

32 1105           Pål Ingemarsson                                Åsen

                        Lisken Svensdotter (?) änka              Maggeby (S)

32 1226           Sven Persson                                    Säljebacka

                        Gertrud Matsdotter                           Berga

32 1228           Måns Hemmingsson                          Kisterud

                        Marit Jönsdotter piga                         Bäckebron

32 1228           Lars Olofsson                                    Hensgård

                        Britta Hemmingsdotter                       Kisterud

32 1228           Nils Månsson                                    Hensgård

                        Kerstin Halvardsdotter                      Åsen

32 1228           Jon Olofsson                                     Kisterud

                        Marit Nilsdotter                                 Berga

32 1228           Anders Johansson                             By

                        Britta Johansdotter                            Bäckebron

32 1228           Per Jonsson                                       Aplungstorp

                        Britta Olofsdotter                              Bonäs

32 1228           Nils Jonsson                                      Aplungstorp

                        Annika Larsdotter                             Bonäs

32 1228           Jon Nilsson                                       Säljebacka

                        Marit Jönsdotter                                Sillegården

1733

33 0114           Bonde Johansson                              Folkesgården

                        Sigrid Jonsdotter                               Persby

33 0328           Ingemar Eriksson                               Humlen

                        Marit Olofsdotter                              Säljebacka

33 0610           Måns Persson dräng                          Kålsgården

                        Kerstin Elofsdotter piga                     Bråten

33 0610           Ingemar Jonsson dräng                      Sillegården

                        Katarina Börjesdotter piga                 Elofsrud

33 0918           Anders Nilsson dräng                        Svensby

                        Karin Persdotter piga                        Grava

33 0918           Jon Persson dräng                             Grava

                        Karin Nilsdotter piga                         Svensby

33 1028           Anders Johansson                             Bråten

                        Marit Matsdotter                               Berga

33 1228           Nils Jonsson                                      Kisterud

                        Ingeborg Persdotter                           Ingeby

33 1228           Erik Persson                                      Berga

                        Gertrud Månsdotter                           Berga

33 1228           Pål Olofsson                                      Tröstad (Frykerud)

                        Karin Svensdotter                             Säljebacka

1734

34 0310           Nils Persson                                      Bäckebron

                        Ragnella Persdotter                           Säljebacka

34 0609 (?)     Olof Persson                                     Västegård

                        Britta Nilsdotter                                 Sillegården

34 0609 (?)     Per Nilsson                                       Kringeråsen

                        Karin Nilsdotter                                Sillegården

34 0915           Per Olofsson                                     Perstorp

                        Karin Nilsdotter                                Kålsgården

34 1229           Anders Jonsson                                 Kisterud

                        Kerstin Larsdotter                             Kringeråsen

34 1229           Jon Eriksson                                      Humlen

                        Gertrud Persdotter                            Perstorp

34 1229           Bengt Jonsson                                   Kisterud

                        Ingeborg Larsdotter                           Aplungstorp

34 1229           Olof Eriksson                                    Sillegården

                        Karin Olofsdotter                              Kringeråsen

34 1229           Johan Persson                                   Bäckebron

                        Annika Nilsdotter                              Säljebacka

1735

35 0601           Nils Nilsson                                       Sillegården

                        Anna Jonsdotter änka                        Kringeråsen

35 0601           Nils Eriksson dräng                           Humlen

                        Gertrud Persdotter änka                    Perstorp

35 0624           Jon Jonsson                                       Svensby

                        Britta Börjesdotter                             Bävik

35 0624           Nils Börjesson                                   Bävik

                        Britta Jonsdotter                                Grava

35 0824           Per Persson                                       Backa

                        Annika Nilsdotter                              Kringeråsen

35 0929           Erik Persson Råman soldat               

                        Marit Jönsdotter                                Aplungstorp

35 1109           Lars Persson                                     Berga

                        Elin Håkansdotter                              Berga

35 1226           Lars Persson dräng                            Hensgård

                        Marit Larsdotter piga                         Aplungstorp

35 1226           Jon Nilsson dräng                              Elofsrud

                        Britta Nilsdotter piga                         Bråten

35 1226           Jon Persson dräng                             Berga

                        Ingegerd Jonsdotter piga                    Hensgård

1736

36 0101           Anders Svensson                               Liane

                        Karin Bondesdotter                           Backa

36 0929           Nils Knutsson dräng                          Svensby

                        Ingeborg Jönsdotter änka                  Svensby

36 1226           Lars Nilsson                                      Svensby

                        Karin Eriksdotter                               Liane

36 1226           Nils Persson                                      Kisterud

                        Gertrud Hemmingsdotter                   Kisterud

36 1226           Jon Eriksson                                      Säljebacka

                        Karin Persdotter                                Säljebacka

36 1226           Erik Olofsson                                    Säljebacka

                        Britta Johansdotter                            Bäckebron

36 1226           Håkan (?) Håkansson                        Säljebacka (?)

                        Karin Amundsdotter                          Aplung

36 1226           Erik Olofsson Bryggman soldat

                        Marit Matsdotter                               Åsen

36 1226           Olof Knutsson                                   Svensby

                        Anna Bengtsdotter                             Hensgård

1737

37 0202           Per Jonsson                                       Aplungstorp

                        Gertrud Månsdotter                           Bonäs

37 0325           Olof Jonsson dräng                            Sillegården

                        Britta Jonsdotter änka                        Ingeby

37 0530           Anders Jönsson                                 Hensgårdstorp

                        Marit Persdotter piga                         Aplungstorp

37 0807           Lars Eriksson                                    Aplung

                        Margareta Jönsdotter                        Svensby

37 1030           Mats Jonsson                                    Ingeby

                        Kerstin Persdotter                             Ingeby

37 1030           Jöns Larsson                                     S. Åmberg (S)

                        Marit Persdotter                                Ingeby

37 1226           Jon Nilsson                                       Kisterud

                        Marit Knutsdotter                              N. Aplungstorp

37 1226           Olof Nilsson                                      Svensby

                        Maria Olofsdotter                              Bösseviken

37 1226           Erik Nilsson                                      Knutserud

                        Marit Johansdotter                            Skacksjö

37 1226           Nils Matsson                                     Svensby

                        Marit Persdotter                                Svensby

37 1226           Mats Elofsson                                   Backa

                        Marit Jonsdotter                                Berga

37 1226           Erik Elofsson                                     Sillegården

                        Karin Persdotter                                Bäckebron

37 1226           Erik Nilsson Nymark soldat

                        Marit Olofsdotter                              Berga

1738

38 0604           Jöns Olofsson                                    Kålsgården

                        Ingeborg Jonsdotter                           Aplung

38 0604           Olof Persson                                     Kålsgården

                        Ingeborg Larsdotter                           Kringeråsen

38 1028           Anders Svensson                               Liane

                        Anna Davidsdotter                            Svensby

38 1226           Nils Larsson                                      Aplung

                        Karin Jonsdotter                                Kisterud

38 1226           Per Elofsson                                      Backa

                        Ingeborg Jonsdotter änka                  Kisterud

38 0928           Lars Nilsson                                      Hensgård

                        Karin Olofsdotter                              Hensgård

38 0928           Erik Håkansson                                 Säljebacka

                        Marit Eriksdotter                               Sillegården

38 0928           Lars Persson                                     Grava

                        Karin Eriksdotter                               Perstorp

38 0928           Per Persson                                       Grava

                        Kerstin Olofsdotter                            Berga

1739

39 0611           Olof Eriksson dräng                           Perstorp

                        Kerstin Olofsdotter piga                    Kålsgården

39 1125           Nils Håkansson änkling

                        Kerstin Eriksdotter piga                     Säljebacka

39 1228           Jon Andersson dräng                         Liane

                        Karin Olofsdotter änka                      Kålsgården

39 1228           Nils Hemmingsson dräng

                        Karin Jönsdotter änka                       Kisterud

1740

40 0504           Esaias Persson soldat                        Berga

                        Ingeborg Nilsdotter                           Soneby

40 0526           Per Jonsson änkling                           N. Aplungstorp

                        Karin Månsdotter piga                       Hensgård

40 0526           Ingemar Jonsson änkling                    Sillegården

                        Karin Nilsdotter piga                         Sillegården

40 0526           Olof Nilsson dräng                            Sillegården

                        Anna Jonsdotter piga                         Sillegården

40 1102           Jon Jonsson                                       Edeby (Ö. Ullerud)

                        Marit Persdotter piga                         Grava

40 1116           Måns Persson                                   Aplungstorp

                        Marit Larsdotter                                Svensby

1741

41 1226           Per Jonsson dräng                             Hälserud (S)

                        Karin Larsdotter piga                        Sillegården

41 1227           Per Bengtsson                                   Perstorp

                        Ingeborg Persdotter piga                   Kålsgården

41 1227           Nils Olofsson dräng                           Hensgårdstorp

                        Karin Matsdotter piga                       Svensby

41 1228           Johan Johansson dräng                      Hensgård

                        Annika Hemmingsdotter piga             Kisterud

1742

42 0503           Nils Jonsson dräng                            Kringeråsen

                        Britta Olofsdotter änka                      Elofsrud

42 0516           Johan Nilsson dräng                          Hensgårdstorp

                        Gertrud Arvidsdotter piga                  Kålsgården

42 1226           Måns Persson dräng                          Kisterud

                        Marit Olofsdotter änka                      Folkesgården

42 1226           Per Månsson änkling                         Säljebacka

                        Anna Olofsdotter piga                       Nussviken (Brunskog)

42 1226           Erik Persson dräng                            Backa

                        Marit Eriksdotter änka                       Säljebacka

42 1226           Lars Matsson dräng                           Svensby

                        Karin Svensdotter piga                      Sillegården

42 1228           Jon Olofsson dräng                            S. Aplungstorp

                        Ingrid Arvidsdotter änka                    Ö. Glänne

42 1228           Johan Nilsson dräng                          Bråten

                        Marit Nilsdotter piga                         Hensgårdstorp

1743

43 0406           Nils Persson dräng                            Elofsrud

                        Britta Olofsdotter piga                       Folkesgården

43 1226           Nils Matsson                                     Svensby

                        Gertrud Persdotter                            Perstorp

43 1226           Olof Olofsson dräng                          Berga

                        Karin Persdotter piga                        Bäckebron

43 1228           Sven Olofsson dräng                         Kålsgården

                        Ingeborg Elofsdotter piga                   Bråten

43 1228           Pål Halvardsson dräng                       Folkesgården

                        Marit Olofsdotter piga                       Kålsgården

43 1228           Olof Persson                                     Folkesgården

                        Kerstin Matsdotter piga                     Åsen

43 1228           Pål Olofsson dräng                            Folkesgården

                        Cecilia Matsdotter änka                     Åsen

43 1228           Per Olofsson                                     Folkesgården

                        Karin Andersdotter                           Hensgård

43 1228           Börje Pålsson                                    Åsen

                        Kerstin Persdotter                             Åsen

43 1228           Nils Persson                                      Grava

                        Anna Olofsdotter                               Säljebacka

43 1228           Olof Persson soldat                           Kringeråsen

                        Karin Eriksdotter                               Bäckebron

43 1228           Sven Persson                                    Liane

                        Marit Olofsdotter änka                      Säljebacka

1744

44 0320           Ingemar Jonsson                                Aplung

                        Marit Jonsdotter                                Hensgård

44 0320           Jon Andersson                                  Kålsgården

                        Kerstin Olofsdotter                            Ingeby

44 0320           Ingemar Olofsson                              Åsen

                        Ingeborg NN änka                            S. Såneby (S)

44 0415           Måns Olofsson                                  Folkesgården

                        Kerstin Persdotter                             Bäckebron

44 0426           Nils Larsson Sillfelt soldat

                        Sigrid Olofsdotter änka                      Sillegården

44 0509           Lars Jönsson vargeringskarl               Berga

                        Karin Andersdotter                           Folkesgården

44 0527           Erik Nilsson dräng                             Säljebacka

                        Gertrud Olofsdotter piga                    Kålsgården

44 1104           Bengt Knutsson dräng                       Ringstad (Frykerud)

                        Ingeborg Johansdotter piga                Grava

44 1111           Kristoffer Matsson dräng                   Lerhol (Brunskog)

                        Karin Persdotter piga                        Stensjön

44 0725           Sven Persson Högberg soldat

                        Marit Olofsdotter                              Perstorp

44 1118           Jon Larsson änkling                           Berga

                        Karin Pålsdotter änka                        Östmansby

44 1226           Olof Månsson                                   Hensgård

                        Kerstin Persdotter                             Grava

44 1226           Sven Persson                                    Grava

                        Britta Elofsdotter                               Hensgård

44 1228           Olof Olofsson                                    Humlen

                        Karin Persdotter                                Backa

44 1228           Sven Larsson                                    Kringeråsen

                        Britta Jonsdotter                                Aplung

44 1228           Erik Jonsson                                      Sillegården

                        Karin Olofsdotter                              Säljebacka

44 1228           Nils Olofsson                                    Säljebacka

                        Britta Persdotter                                Bäckebron

1745

45 0416           Per Håkansson                                  Persby

                        Marit Jonsdotter                                Sillegården

45 0429           Nils Nilsson dräng                             Kisterud

                        Britta Nilsdotter piga                         Svensby

45 0602           Per Olofsson                                     Toneby

                        Ingeborg Olofsdotter                         Hensgård

45 0624           Jon Larsson                                       Hensgård

                        Valborg Olofsdotter                          Folkesgården

45 1226           Lars Persson                                     Åsen

                        Anna Eriksdotter                               Kisterud

45 1229           Sven Eriksson dräng                          Liane

                        Ingeborg Nilsdotter piga                    Svensby

45 1229           Nils Olofsson dr                                S. Aplungstorp

                        Marit Persdotter piga                         Sillegården

1746

46 0402           Per Nilsson dräng                              Svensby

                        Ingeborg Jönsdotter                           Toneby

46 0519           Olof Olofsson dräng                          Elofsrud

                        Kerstin Olofsdotter änka                   Perstorp

46 0521           Jon Nilsson drng                                Aplung

                        Karin Nilsdotter piga                         Kisterud

46 0521           Nils Olofsson dräng                           Perstorp

                        Kerstin Jonsdotter                             Kålsgården

46 0525           Håkan Eriksson dräng                       Smedsby

                        Karin Nilsdotter piga                         Persby

46 0525           Nils Olofsson dräng                           Folkesgården

                        Karin Olofsdotter piga                       Elofsrud

46 0525           Jöns Persson dräng                            Bäckebron

                        Marit Andersdotter piga                    Säljebacka

46 0622           Per Nilsson dräng                              Backa

                        Marit (?) Persdotter piga                   Liane

46 1226           Anders Jönsson änkling                     Aplungstorp

                        Karin Nilsdotter änka                        Backa

46 1228           Nils Larsson dräng                            Hensgård

                        Karin Johansdotter piga                     Hensgård

1747

47 0513           Lars Nilsson änkling                          Hensgård

                        Britta Larsdotter piga                         Kisterud

47 0513           Olof Svensson dräng                         Knutserud

                        Karin Larsdotter piga                        Kisterud

47 1101           Jöns Larsson dräng                            Svensby

                        Kerstin Svensdotter piga                    Sillegården

47 1207           Olof Månsson dräng                          Hälleberg (S)

                        Britta Olofsdotter piga                       Folkesgården

47 1228           Måns Larsson dräng                          Hensgård

                        Karin Persdotter piga                        N. Aplungstorp

47 1228           Per Torbjörnsson dräng                     Kringeråsen

                        Anna Elofsdotter piga                        Fölsvik

47 1228           Johan Johansson dräng                      S. Sånebytorp

                        Marit Persdotter piga                         N. Aplungstorp

47 1228           Bengt Larsson dräng                          Hensgård

                        Kerstin Olofsdotter piga                    Folkesgården

1748

48 0306           Olof Bengtsson dräng                        Perstorp

                        Kerstin Olofsdotter piga                    Hensgård

48 0523           Pål Persson änkling                            Stensjön

                        Marit (?) Nilsdotter                           Folkesgården

48 0523           Per Olofsson dräng                            Berga

                        Gertrud Olofsdotter piga                    Berga

48 0929           Olof Nilsson Kistfelt soldat

                        Ingeborg Eriksdotter piga                  Kisterud

48 1226           Nils Nilsson dräng                             Svensby

                        Karin Svensdotter änka                     Sillegården

48 1226           Nils Olofsson dräng                           S. Ås

                        Karin Olofsdotter piga                       Ingeby

48 1226           Lars Johansson dräng                        Berga

                        Kerstin Kristoffersdotter piga             Stavik

48 1226           Nils Nilsson dräng                             Bråten

                        Kerstin Olofsdotter piga                    Aplung

48 1228           Måns Olofsson dräng                        Hasselbol (St. Kil)

                        Ingeborg Johansdotter änka               Grava

1749

49 0101           Olof Matsson änkling                         Toneby (S)

                        Britta Jonsdotter änka                        Ingeby

49 0515           Ingemar Jonsson änkling                    Aplung

                        Elin Persdotter piga                           Bäckebron

49 0604           Petter Andersson dräng                     S. Rävling (St. Kil)

                        Marit Nilsdotter piga                         Svensby

49 1226           Bonde Olofsson                                Aplung

                        Ellika Bengtsdotter                            Aspe (F)

49 1228           Olof Larsson dräng                            Prästbol

                        Kerstin Olofsdotter piga                    Ingeby

49 1228           Nils Månsson dräng                           Hensgård

                        Karin Larsdotter piga                        Svensby

49 1228           Nils Nilsson                                       Skrötingerud

                        Kerstin Olofsdotter                            Folkesgården

49 1228           Erik Jonsson                                      Ingeby

                        Britta Nilsdotter                                 Säljebacka

1750

50 1011           Magnus Friman frälseinsp.

                        Kristina Hasselrot                              Hensgård

50 1226           Pål Halvardsson änkling                     Folkesgården

                        Karin Nilsdotter piga                         Hensgårdstorp

50 1226           Arvid Nilsson dräng                           Svensby

                        Karin Olofsdotter piga                       Hensgårdstorp

50 1226           Erik Johansson dräng                         Ulvsby (S)

                        Kerstin Persdotter piga                      N. Aplungstorp

50 1226           Elof Arvidsson dräng                         Sillegården

                        Marit Jonsdotter piga                         Svensby

50 1226           Nils Gudmundsson dräng                   Aplung

                        Kerstin Persdotter piga                      Aplung

 

1751

51 0113           Pål Pålsson dräng                              Stensjön (S)

                        Kerstin Olofsdotter piga                    Folkesgården

51 0520           Johan Nilsson änkling                        Hensgårdstorp

                        Gertrud Olofsdotter piga                    Kålsgården

51 0520           Nils Olofsson dräng                           Arvidstorp

                        Ingeborg Olofsdotter piga                  Kålsgården

51 0526           Per Nilsson dräng                              By (ÖE)

                        Marit Jönsdotter änka                        Bäckebron

51 1226           Johan Eriksson dräng                         Kisterud

                        Marit Larsdotter änka                        Hensgårdstorp

51 1226           Per Olofsson                                     Svensby

                        Marit Olofsdotter änka                      Bösseviken (ÖE)

51 1226           Jöns Persson dräng                            N. Aplungstorp

                        Karin Nilsdotter piga                         Hensgård

1752

52 0510           Olof Börjesson dräng                        Kringeråsen

                        Britta Nilsdotter änka                        Humlen

52 0512           Jonas Jonsson dräng                          Gunnarsbytorp (Fryk.)

                        Anna Jonsdotter piga                         Kålsgården

52 0624           Erik Halvardsson änkling                   S. Sånebytorp (S)

                        Annika Olofsdotter piga                     Hensgård

52 0927           Lars Dalin adjunkt                             -----

                        Marit Persdotter piga                         Rådom (Fryksände)

52 1228           Elof Eriksson dräng                           Humlen

                        Marit Persdotter piga                         Svensby

52 1228           Jon Olofsson dräng                            Kålsgården

                        Kerstin Persdotter piga                      Perstorp

52 1228           Jon Persson dräng                             Ingeby

                        Ingeborg Larsdotter piga                   Kisterud

52 1228           Nils Jonsson dräng                            Elofstorp

                        Ingeborg Persdotter piga                   S. Arneby (S)

1753

53 1226           Erik Månsson dräng                          Hälleberg

                        Kerstin Jonsdotter                             Ingeby

53 1226           Lars Simonsson dräng                       Ransby (St. Kil)

                        Kerstin Johansdotter piga                  Hensgård

53 1228           Per Jönsson dräng                             Berga

                        Marit Olofsdotter piga                       Ingeby

53 1228           Erik Elofsson dräng                           Berga

                        Kerstin Larsdotter piga                      Kisterud

53 1228           Måns Persson dräng                          Grava

                        Karin Olofsdotter piga                       Aplung

53 1228           Jon Månsson dräng                           Kisterud

                        Ingegerd Persdotter piga                    Svensby

1754

54 0517           Petter Persson dräng                         Ransby (St. Kil)

                        Elin Persdotter piga                           Grava

54 0603           Olof Nilsson dräng                            By (ÖE)

                        Kerstin Månsdotter piga                    Bäckebron

54 0603           Olof Nilsson dräng                            Elofstorp

                        Marit Pålsdotter piga                         Bäckebron

54 0616           Nils Nilsson dräng                             Svensby

                        Marit Persdotter piga                         Elofstorp

54 0929           Jöns Olofsson dräng                          N. Nolby (Fryk.)

                        Marit Persdotter piga                         Bäckebron

54 1226           Nils Olofsson dräng                           Hensgård

                        Marit Larsdotter piga                         Kisterud

54 1226           Anders Nilsson dräng                        Säljebacka

                        Britta Henriksdotter piga                    Annita (St. Kil)

54 1226           Sven Persson änkling                         Perstorp

                        Ingeborg Andersdotter piga               Säljebacka

54 1226           Nils Pålsson dräng                             Aplung

                        Karin Nilsdotter piga                         Backa

54 1226           Jöns Jonsson dräng                            Kålsgården

                        Marit Persdotter piga                         Sillegården

54 1226           Johan Persson dräng                          Takene (Brskg)

                        Marit Jonsdotter änka                        Sillegården

54 1226           Nils Olofsson reservkarl                    Sillegården

                        Kerstin Olofsdotter änka                   Sillegården

54 1229           Per Olofsson dräng                            Humlen

                        Gertrud Persdotter änka                    Humlen

54 1229           Nils Jonsson dräng                            S. Aplungstorp

                        Marit Nilsdotter piga                         Bäckebron

1755

55 0323           Erik Nilsson dräng                             Backa

                        Elin Jönsdotter piga                           Berga

55 1226           Måns Nilsson dräng                           Svensby

                        Ingeborg Persdotter piga                   Perstorp

55 1226           Nils Eriksson dräng                           Aplung

                        Elin Ingemarsdotter piga                    Sillegården

55 1226           Jon Larsson dräng                             Grava

                        Marit Persdotter piga                         Perstorp

55 1226           Nils Bengtsson dräng                         By (S)

                        Elin Olofsdotter piga                          Folkesgården

55 1228           Bonde Nilsson dräng                         Bråten

                        Britta Eriksdotter piga                        Aplung

55 1228           Lars Elofsson dräng                           Aplung

                        Annika Persdotter piga                      N. Aplungstorp

55 1228           Olof Andersson dräng                       Hensgård

                        Marit Jonsdotter piga                         N. Aplungstorp

1756

56 0101           Per Olofsson änkling                          Hensgård

                        Rangella Eriksdotter piga                   Kisterud

56 0607           Nils Nilsson dräng                             Backa

                        Marit Månsdotter piga                       Bråten

56 0613           Olof Nilsson dräng                            Mickelstorp

                        Marit Månsdotter piga                       Bäckebron

56 1101           Per Eriksson dräng                            Bäckebron          

                        Kerstin Svensdotter änka                   Sillegården

56 1226           Nils Jönsson dräng                            Berga

                        Marit Matsdotter piga                        Ingeby

56 1226           Lars Olofsson dräng                          Hensgård

                        Annika Nilsdotter piga                       Kisterud

56 1226           Håkan Eriksson dräng                       Aplung

                        Marit Ingemarsdotter piga                  Sillegården

56 1228           Nils Persson dräng                            Berga

                        Ingeborg Olofsdotter piga                  Berga

56 1228           Nils Eriksson drng                             Liane

                        Kerstin Jönsdotter piga                      S. Aplungstorp

1757

57 0530           Nils Olofsson dräng                           Aplungstorp

                        Karin Olofsdotter piga                       Kålsgården

57 0605           Elof Olofsson dräng                           Kålsgården

                        Annika Bengtsdotter piga                   Aplungstorp

57 1002           Olof Jönsson dräng                            Ingeby

                        Britta Olofsdotter piga                       Folkesgården

57 1009           Bryngel Persson dräng                       Skjutsbol (Stavnäs)

                        Ingegerd Persdotter piga                    Sillegården

57 1226           Mats Olofsson dräng                         Ingeby

                        Katarina Andersdotter piga                Svensby

57 1226           Lars Olofss. Bergman soldat              -----

                        Karin Olofsdotter piga                       Säljebacka

57 1228           Jöns Jonsson dräng                            Elofstorp

                        Britta Persdotter piga                         Aplungstorp

57 1228           Olof Larsson dräng                            Kisterud

                        Maria Persdotter piga                        N. Aplungstorp

1758

58 0101           Per Persson dräng                             N. Aplungstorp

                        Elin Larsdotter piga                           Kisterud

58 1008           Nils Eriksson dräng                           Persby

                        Elin Persdotter piga                           Backa

58 1226           Sven Persson änkling                         Grava

                        Kerstin Eriksdotter piga                     Kisterud

58 1226           Erik Johansson änkling                       Holmby (S)

                        Britta Larsdotter piga                         Grava

58 1226           Nils Elofsson dräng                            Bråten

                        Elin Persdotter piga                           Grava

58 1226           Nils Håkansson änkling                      Persby

                        Kerstin Olofsdotter änka                   Fölsvik (ÖE)

58 1228           Jon Larsson dräng                             Kisterud

                        Ellika (?) Nilsdotter piga                    Svensby

58 1228           Nils Persson dräng                            N. Aplungstorp

                        Britta Jonsdotter piga                         Berga

58 1228           Nils Nilssoon dräng                           Backa

                        Britta Henriksdotter änka                   Säljebacka

58 0521 (före uppbrottet mot Tyskland)  Lars Larsson Hensfelt soldat

                        Karin Månsdotter piga                       Hensgård

1759

59 0101           Olof Larsson dräng                            Skog (Bskg)

                        Ingeborg Olofsdotter piga                  Hensgård

59 0610           Elof Nilsson dräng                             Elofstorp

                        Ingeborg Olofsdotter piga                  Elofstorp

59 1014           Olof Persson dräng                            Bäckebron

                        Ingeborg Nilsdotter piga                    Bäckebron

59 1021           Håkan Larsson änkling                      Gjutaregården (S)

                        Elin Olofsdotter piga                          Åsen

59 1101           Nils Olofsson dräng                           Humlen

                        Kerstin Persdotter änka                     N. Aplungstorp

59 1101           Olof Persson dräng                            N. Aplungstorp

                        Karin Persdotter änka                       Humlen

59 1226           Jon Jönsson dräng                             Grava

                        Kerstin Larsdotter piga                      Kisterud

59 1226           Arvid Persson dräng                          Aplung

                        Karin Nilsdotter piga                         Sillegården

59 1226           Olof Olofsson dräng                          Åsen

                        Marit Larsdotter piga                         Åsen

59 1226           Jon Elofsson änkling                          S. Aplungstorp

                        Karin Nilsdotter piga                         Folkesgården

59 1226           Olof Jonsson dräng                            Prästtorp

                        Marit Olofsdotter piga                       Hensgård

59 1228           Per Månsson änkling                         Säljebacka

                        Ingeborg Jonsdotter piga                   Getmossen (Fryk.)

59 1228           Nils Gudmundsson änkling                 Aplung

                        Karin Andersdotter piga                    Säljebacka

59 1228           Arvid Börjesson dräng                       Kringeråsen

                        Anna Andersdotter piga                     Kringeråsen

59 1228           Jonas Jonsson dräng                          Getmossen (Fryk.)

                        Elin Persdotter piga                           Säljebacka

59 1228           Olof Nilsson dräng                            Bråten

                        Kerstin Eriksdotter piga                     Säljebacka

59 1228           Nils Nilsson dräng                             Sillegården

                        Katarina Svensdotter piga                  Sillegården

1760

60 0101           Olof Larsson dräng                            Kringeråsen

                        Karin Nilsdotter piga                         Kringeråsen

60 0408           Håkan Eriksson dräng                       Persby

                        Ingegerd Johansdotter änka               Liane

60 0526           Pål Nilsson dräng                              Bäckebron

                        Kerstin Persdotter piga                      Liane

60 0526           Arvid Eriksson dräng                         Aplung

                        Margreta Andersdotter piga               Bäckebron

60 0810           Olof Larsson -----                             Hensgård

                        Kerstin Larsdotter -----                     Kisterud

60 0928           Nils Olofsson dräng                           Hensgård

                        Maria Persdotter piga                        Toneby (S)

60 1226           Ingemar Hemmingsson dräng             Kisterud

                        Britta Olofsdotter piga                       Hensgård

60 1228           Per Svensson dräng                           Knutserud

                        Marit Larsdotter piga                         Kisterud

60 1228           Nils Olofsson dräng                           Ingeby

                        Annika Nilsdotter piga                       Perstorp

60 1228           Anders Nilsson dräng                        Aplung

                        Marit Persdotter piga                         Kisterud

60 1228           Olof Olofsson dräng                          Berga

                        Valborg Ingemarsdotter piga              Säljebacka

60 1228           Olof Nilsson dräng                            Aplung

                        Karin Nilsdotter piga                         Säljebacka

60 1228           Jöns Wistberg soldat                         -----

                        Karin Staffansdotter piga                   Hensgård

60 1229           Nils Jönsson änkling                          Persby

                        Karin Eriksdotter piga                       Persby

                                       *************