Lysviks vigselbok 1697-1765

Gunnar Almqvist läst från mikrokort (22 A4 sidor)

 

Innehållsförteckning

 

 

 

 

 

 

 

1697  1

1698  1

1699  1

1700  1

1701  2

1702  2

1703  2

1704  2

1705  2

1706  3

1707  3

1708  3

1709  3

1710  3

1711  4

1712  4

1713  4

1714  5

1715  5

1716  5

1717  5

1718  6

1719  6

1720  6

1721  6

1722  6

1723  6

1724  6

1725  7

1726  7

1727  7

1728  7

1729  7

1730  7

1731  7

1732  8

1733  8

1734  8

1735  8

1736  8

1737  9

 

1739  9

1740  9

1741  9

1742  9

1743  9

1744  9

1745  10

1746  10

1747  10

1748  10

1749  10

1750  10

1751  11

1752  11

1753  11

1754  11

1755  11

1756  12

1757  12

1758  12

1759  12

1760  12

1761  12

1762  13

1763  13

1764  13

1765  13

 

 

 

 


 

1697

970611            Olof Olofsson                                                    Ransby

                        Gertrud Pålsdotter                                             Heden (=Öjenäs)

 

970611            Esbjörn Olofsson                                               Ransby

                        Marit Larsdotter                                                Gällserud

1698

98121              Anders Olofsson                                                Myre

                        Sigrid Olofsdotter                                              Ingeborgjorden (S)

 

980603            Johan Bengtsson                                                Råby

                        Siri Olofsdotter                                                  Ingeborgjorden (S)

 

980605            Torsten Pålsson                                                 Heden

                        Karin Persdotter                                                Öjenäs

 

981106            Per Jönsson                                                       Bråten (=Ransbytorp)

                        Margareta Olofsdotter                                       Ransby

 

981113            Börje Björsson                                                  Stävarby

                        Ingeborg Andersdotter                                       Myringbyn

 

981120            Bengt Arvidsson                                                Gullsby

                        Elin Elofsdotter                                                  V. Berga

 

1699

99----              Olof Persson                                                      Öjenäs

                        Gertrud Björsdotter                                           Öjenäs

 

99----              Lars Månsson                                                    Lövåsen

                        Sigrid Klemetsdotter                                          Tosseberg (S)

 

99----              Nils Håkansson                                                  Råby

                        Dordi Bryntesdotter                                           V. Berga

 

99----              Erik Jönsson                                                      Råby

                        Ingrid Bengtsdotter                                            Råby

 

99----              Jon Björsson                                                      Stävarby

                        Karin Larsdotter                                                Gällserud

 

99----              Per Nilsson                                                        Ransby

                        Kerstin Ivarsdotter                                             Ransbytorp

 

99----              Esbjörn Olofsson                                               Gällserud

                        Marit Jönsdotter                                                Ransby

 

99----              Jöns Olofsson                                                    Bada

                        Marit Jonasdotter                                               Bada

 

1700

00----              Bengt Björsson                                                  Ransby

                        Karin Persdotter                                                Säter

 

00----              Jöns Johansson                                                  Myringbyn

                        Annika Månsdotter                                            Ransby

 

00----              Björn Larsson                                                    Gällserud

                        Ingeborg Olofsdotter                                          Stävarby

 

00----              Johan Bryntesson                                               V. Berga

                        Börit Olofsdotter                                                Bråne

 

00----              Bengt Jonsson                                                    V. Berga

                        Karin Arvidsdotter                                             Gullsby

 

00----              Olof Persson                                                      Kårrud

                        Börit Matsdotter                                                Kårrud

 

00----              Olof Arvidsson                                                  Gullsby

                        Kerstin Jonsdotter                                              V. Berga

 

1701

011103            Olof Larsson                                                      Solberg

                        Karin Karlsdotter                                               Solberg

 

1702

020528            Ernst Nilsson                                                     Öjenäs

                        Marit Eriksdotter                                               Åsegård

 

02----              Jon Karlsson                                                      Backa

                        Marit Klemetsdotter                                           Backa

 

021019            Halsten Olofsson                                                Bjälverud

                        Margeta Olofsdotter                                          Ransby

 

02----              Per Halvardsson

                        Kerstin Olofsdotter                                            Ransby

 

021226            Jon Olofsson                                                      Skäggegård

                        Elin Larsdotter                                                   -----

 

021228            Elof Persson                                                      Gullsby

                        Marit Larsdotter                                                V. Berga

 

02----              Halvard Persson                                                Råby

                        Kerstin Halvardsdotter                                       Gullsby

 

1703

030101            Halsten Bengtsson                                              Strand

                        Maria Hansdotter                                               Ivarsbjörke (S)

 

030524            Olof Persson                                                      Öjenäs

                        Karin Matsdotter                                               Kårrud

 

03----              Lars Mickelsson                                                Öjenäs

                        Ingeborg Nilsdotter                                            Öjenäs

 

03----              Jöns Pålsson                                                      Öjenäs

                        Anna Bengtsdotter                                             Ivarsbjörke (S)

 

030531            Nils Persson                                                      Kyrkbyn

                        Ingrid Klemetsdotter                                          Backa

 

031228            Olof Elofsson                                                     Ransby

                        Marit Bryntesdotter                                            Ingeby

 

03----              Olof Persson                                                      Stävarby

                        Gertrud Björsdotter                                           Stävarby

 

03----              Björn Bengtsson                                                Ransby

                        Dordi Jönsdotter                                                Ingeborgjorden (S)

 

1704

04----              Per Persson                                                       Kyrkbyn

                        Sigrid Larsdotter                                                Åsegård

 

1705

050101            Olof Bengtsson                                                  Säter

                        Sigrid Olofsdotter                                              Stävarby

 

050528            Mickel Klemetsson                                            Tosseberg (S)

                        Marit Persdotter                                                Strandvik

 

051226            Per Ivarsson                                                      Bråten

                        Kerstin Larsdotter                                              Myringbyn

 

1706

060101            Bengt Bengtsson                                                Gällserud

                        Ingeborg Persdotter                                           Backa

 

06----              Per Öjenäs soldat

                        Kerstin Larsdotter                                              Bäcken (=Lövåsen)

 

060401            Mats Bjälvman soldat

                        Kerstin Larsdotter                                              Bjälverud

 

061101            Jon Nilsson                                                        Ransby

                        Ingeborg Halstensdotter                                     Öjenäs

 

1707

070101            Torbjörn Larsson dräng                                     Väsby

                        Marit Håkansdotter piga                                    Råby

 

07----              Jöns Halstensson dräng                                      Gullsby

                        Karin Larsdotter piga                                         Väsby

 

070101            Elof Halvardsson dräng                                      Gullsby

                        Marit Hansdotter piga                                        V. Berga

 

070526            Elof Olofsson dräng                                           Ransby

                        Kerstin Andersdotter piga

 

071101            Jöns Andersson dräng                                                   Strandvik

                        Karin Persdotter piga                                         Strandvik

 

071101            Per Matsson dräng                                             Åsegård

                        Dordi Karlsdotter piga                                       Solberg

 

071229            Olof Bjur soldat (se domb. 1707 ht23)

                        Karin Persdotter piga                                         Säter

1708

080315            Erik Olofsson dräng                                           Stävarby

                        Karin Bengtsdotter piga                                     Säter

 

080419            Elof Ivarsson dräng                                            Bråten

                        Marit Håkansdotter piga                                    Kvarnåsen (=Gällserud)

 

081228            Olof Olofsson dräng                                           Ransby

                        Elin Persdotter piga                                            Bråten

 

081230            Gustaf Bengtsson dräng                                      Gällserud

                        Kerstin Pålsdotter piga                                       Öjenäs

 

1709

090102            Per Eriksson änkling                                           Råby

                        Sigrid Matsdotter piga                                        Kårrud

 

090103            Per Persson dräng                                              Råby

                        Anna Larsdotter piga                                         Bråten

 

09----              Nils Persson änkling                                           Strandvik

                        Karin Bengtsdotter piga                                     Strand

 

09----              Jöns Larsson dräng                                            Bäcken (=Lövåsen)

                        Gertrud Persdotter piga                                      Strandvik

 

091221            Anders Karlsson dräng                                      Solberg

                        Ingeborg Svensdotter piga                                  Strandvik

 

1710

100306            Jon Matsson dräng                                             Kårrud

                        Ingeborg Persdotter piga                                    Strandvik

 

100213            Håkan Ramfelt soldat

                        Ingeborg Persdotter piga                                    Råby

 

101226            Jon Jonsson dräng                                              Råby

                        Sara Nilsdotter piga                                           Råby

 

101226            Bengt Halvardsson dräng                                   Gullsby

                        Sara Larsdotter piga                                          Väsby

 

101227            Erik Halstensson dräng                                       Gullsby

                        Marit Persdotter piga

 

101228            Mats Bengtsson dräng                                        Myringbyn

                        Kerstin Johansdotter piga                                   Myringbyn

 

1711

110101            Nils Bryngelsson soldat                                      Ransby

                        Kerstin Persdotter piga                                      Ransby

 

110327            Per Larsson dräng                                              Lövåsen

                        Elin Bengtsdotter piga                                        Gällserud

 

110329            Bengt Örjansson dräng                                       Gräsmarken

                        Ingeborg Arvidsdotter piga                                 Bjälverud

 

111112            Johan Olofsson dräng                                         Ransby

                        Karin Persdotter piga                                         Ransbytorp

 

111112            Lars Andersson soldat                                       Kårrud

                        Marit Persdotter piga                                         Ransbytorp                 

 

111130            Per Andersson dräng                                         Strandvik

                        Marit Jonasdotter änka                                      Bada (F)

 

111226            Simon Persson dräng                                         Säter

                        Karin Persdotter piga                                         Ransbytorp

 

1712

120125            Erland Olofsson änkling                                      Sunne

                        Kerstin Johansdotter änka                                  Skäggegård

 

120316            Per Eriksson dräng                                             Åsegård

                        Ingeborg Persdotter änka                                   Skäggegård

 

120423            Bengt Persson änkling                                        Gällserud

                        Marit Bryntesdotter änka                                   Ämtervik

 

121109            Måns Svensson dräng                                        Solberg

                        Anna Simonsdotter piga                                     Bävik

 

121116            Nils Matsson dräng                                            Ransby

                        Marit Persdotter piga                                         Bråten

 

121228            Johan Eriksson dräng                                         Åsegård

                        Ingeborg Ivarsdotter piga                                   Ivarsbjörke

 

1713

130101            Elof Eriksson dräng                                            Gräsmarken

                        Marit Nilsdotter piga                                          Råby

 

130528            Måns Persson dräng

                        Maria Olofsdotter piga                                       Ransby

 

130531            Anders Andersson dräng                                    Strandvik

                        Kerstin Olofsdotter piga                                     Gullsby

 

130913            Mats Larsson soldat                                           Lövåsen

                        Börit Jonsdotter hustru                                       Svensby

 

131227            Olof Andersson dräng                                        Backa

                        Kerstin Halvardsdotter piga                                Råby

 

131228            Nils Bengtsson soldat                                         Gällserud

                        Marit Elofsdotter piga                                        Skinnerud

 

1714

140101            Olof Pålsson dräng                                             Öjenäs

                        Ingrid Hansdotter piga                                        V. Berga

 

140101            Arvid Olofsson soldat                                        Gullsby

                        Ingrid Jonsdotter piga                                         Gullsby

 

141107            Olof Eriksson dräng                                           Åsegård

                        Sigrid Bengtsdotter piga                                     Ransby

 

141228            Olof Eriksson dräng                                           Lövåsen

                        Marit Johansdotter piga                                      Myringbyn

 

1715

150102            Halsten Nilsson dräng                                        Bada

                        Kerstin Persdotter änka                                     Ransby

 

150327            Måns Gustafsson soldat                                     Stävarby

                        Maria Andersdotter piga                                    Kårrud

 

150508            Per Bengtsson dräng                                          Gällserud

                        Anna Persdotter piga                                         Säter

 

151127            Erik Persson dräng                                             Öjenäs

                        Kerstin Jönsdotter piga                                      Ransby

 

151228            Anders Larsson dräng                                        Åsegård

                        Maria Jonasdotter piga                                       Bada

 

1716

160101            Mats Larsson dräng                                           Lövåsen

                        Karin Eriksdotter piga                                        Backa

 

160101            Jöns Bengtsson dräng                                         Gällserud

                        Karin Olofsdotter piga                                       Stävarby

 

160113            Jöns Matsson dräng                                           Åsegård

                        Gertrud Karlsdotter piga                                    Solberg

 

160523            Per Elofsson dräng                                             Tosseberg (S)

                        Ingeborg Olofsdotter piga                                  Åsegård

 

161021            Per Olofsson soldat

                        Britta Persdotter piga                                         Skäggegård

 

161104            Jöns Olofsson soldat                                          Skäggegård

                        Sigrid Larsdotter änka                                        Åsegård

 

161118            Tomas Matsson dräng                                        Jangshöjden

                        Kerstin Kristoffersdotter piga                             Skäggegård

 

161204            Olof Jönsson                                                      Ingeborgjorden (S)

                        Marit Eriksdotter änka                                       Bjälverud

 

161209            Johan Persson dräng                                          Ransbytorp

                        Ingeborg Halstensdotter piga                              Öjenäs

 

161228            Erik Nilsson dräng                                             Öjenäs

                        Marit Matsdotter piga                                        Åsegård

 

1717

170224            Måns Andersson dräng                                      Kårrud

                        Kerstin Håkansdotter piga                                  Solberg

 

170702            Lars Eriksson dräng                                           Åsegård

                        Kerstin Persdotter piga                                      Öjenäs

 

170702            Nils Ivarsson dräng                                            Ivarsbjörke

                        Lisken Eriksdotter piga                                      Åsegård

 

171028            Per Andersson dräng                                         Gällserud

                        Kerstin Olofsdotter piga                                     Ransby

 

171103            Olof Jonsson dräng                                            Västerrottna

                        Sara Larsdotter piga                                          V. Berga

 

1718

180101            Mats Svensson dräng                                         Solberg

                        Marit Larsdotter piga                                         Strand

 

181123            Elof Jonsson dräng

                        Karin Bengtsdotter piga                                     Gullsby

 

181228            Jon Persson dräng                                              Kyrkbyn

                        Kerstin Matsdotter piga                                     Åsegård

 

1719

190607            Olof Persson                                                      Öjenäs

                        Karin Persdotter                                                Ivarsbjörke

 

190607            Mats Eriksson                                                    Lövåsen

                        Kerstin Jönsdotter                                              Ransby

 

190607            Elof Jönsson                                                      Ransby

                        Marit Persdotter                                                Gällserud

 

190607            Nils Halstensson                                                Öjenäs

                        Karin Elofsdotter                                               Tosseberg (S)

 

190607            Nils Jönsson                                                      Ransby

                        Sigrid Andersdotter                                            Gällserud

 

191212            Jon Nilsson                                                        Ingeborgjorden (S)

                        Marit Andersdotter                                            V. Berga

 

191213            Nils Larsson dräng                                             Strand

                        Marit Bengtsdotter piga                                      Säter

 

191213            Per Jönsson dräng                                              Säter

                        Kerstin Persdotter piga                                      Ransbytorp

 

191227            Johan Jönsson dräng                                          Myringbyn

                        Marit Olofsdotter piga                                        Skinnerud

 

191228            Per Jönsson dräng                                              Myringbyn

                        Sigrid Andersdotter piga                                    Myringbyn

 

1720

200102            Elof Olofsson dräng                                           Solberg

                        Britta Kristoffersdotter änka                               Skäggegård

 

200103            Nils Klemetsson dräng                                       Backa

                        Sigrid Persdotter änka                                        Backa

 

201226            Gudmund Svensson dräng                                  Ransby

                        Ingeborg Jonsdotter piga                                    Öjenäs

 

201226            Per Larsson                                                       Bjälverud

                        Ingegerd Persdotter                                           Råby

1721

210122            Anders Bengtsson soldat                                    Gällserud

                        Ingeborg Larsdotter piga                                    Myringbyn

 

210122            Per Jonsson soldat                                             Stävarby

                        Karin Andersdotter piga                                     Myringbyn

 

211112            Måns Eriksson dräng                                         Tosseberg (S)

                        Marit Halstensdotter piga                                   Öjenäs

 

211112            Erik Olofsson dräng                                           Åsegård

                        Britta Eriksdotter piga                                        Tosseberg (S)

 

211226            Johan Persson dräng                                          Ransbytorp

                        Kerstin Olofsdotter änka                                    Ransby

 

 

211226            Elof Esbjörnsson dräng                                      Ransby

                        Anna Matsdotter piga                                        Ransby

1722

221230            Per Larsson soldat                                             Åsegård

                        Ingeborg Eriksdotter piga                                   Åsegård

 

221230            Mats Matsson dräng                                          Kårrud

                        Kerstin Olofsdotter piga                                     Strandvik

1723

230605            Jon Andersson dräng                                         Myringbyn

                        Kerstin Larsdotter piga                                      Strand

 

230713            Per Olofsson dräng                                            Gullsby

                        Marit Olofsdotter piga                                        Åsegård

1724

240101            Nils Nilsson soldat                                             Ingeborgjorden (S)

                        Britta Jönsdotter piga                                         Solberg

 

240101            Lars Olofsson dräng                                           Solberg

                        Sigrid Eriksdotter piga                                        Åsegård

 

240101            Måns Persson dräng                                          Öjenäs

                        Marit Pålsdotter piga                                          Bada

 

240531            Nils Olofsson dräng                                           Röberg (S)

                        Annika Olofsdotter piga                                     Åsegård

 

240531            Per Eriksson dräng

                        Karin Olofsdotter piga                                       Åsegård

 

241115            Jöns Jönsson dräng                                            Ransby

                        Kerstin Olofsdotter piga                                     Kårrud

 

241115            Bengt Björsson dräng                                         Gällserud

                        Elin Jönsdotter piga                                            Ransby

 

241122            Jon Bengtsson dräng                                          V. Berga

                        Sara Johansdotter piga                                       Råby

 

241228            Per Persson dräng                                              Bjälverud

                        Kerstin Matsdotter änka                                    Kyrkbyn

1725

250101            Olof Bergsköld soldat

                        Ingeborg Larsdotter piga                                    Lövåsen

 

250331            Johan Arvidsson dräng                                       Bjälverud

                        Ingeborg Johansdotter piga                                Bjälverud

 

251219            Per Eriksson                                                      Skäggegård

                        Gertrud Håkansdotter piga                                 Solberg

 

251227            Hans Persson dräng                                           Bada bruk

                        Gertrud Johansdotter piga                                  Ransby

 

251228            Lars Andersson

                        Lisken Nilsdotter piga                                        Åsegård

 

251230            Måns Jönsson dräng                                          Solberg

                        Lisken Ernstsdotter piga                                     Öjenäs

 

251230            Olof Persson dräng                                            Tosseberg (S)

                        Karin Halstensdotter piga                                   Öjenäs

 

251230            Kasper Persson dräng                                        Ransby

                        Ingeborg Jonsdotter piga                                    Ö. Berga

 

251230            Lars Larsson dräng                                            Myringbyn

                        Elin Olofsdotter piga                                          Ransby

 

251230            Olof Bengtsson dräng                                         Myringbyn

                        Gertrud Persdotter piga                                      Ransby

1726

261228            Olof Olofsson dräng                                           Skäggegård

                        Sigrid Matsdotter piga                                        Kårrud

 

261229            Olof Bengtsson dräng                                         Gullsby

                        Kerstin Olofsdotter piga                                     Väsby

 

261229            Bengt Olofsson dräng                                         Väsby

                        Karin Bengtsdotter piga                                     Gullsby

 

261229            Arvid Halstensson dräng                                    Gullsby

                        Marit Håkansdotter piga                                    Väsby

1727

271128            Lars Andersson                                                 Kårrud

                        Kerstin Matsdotter piga                                     Åsegård

 

271217            Olof Jonsson dräng                                            Skäggegård

                        Britta Jonsdotter änka                                        Bjälverud

 

271228            Jon Nilsson dräng                                              Bada

                        Maria Larsdotter piga                                        Myringbyn

1728

280101            Nils Persson dräng                                             Bada

                        Gertrud Hansdotter piga                                     V. Berga

 

280405            Erik Olofsson änkling                                         Stävarby

                        Kerstin Matsdotter piga                                     Kårrud

 

281124            Per Jönsson änkling                                            Ransbytorp

                        Anna Simonsdotter änka                                    Gällserud

 

281229            Jon Elofsson dräng                                             Gällserud

                        Kerstin Olofsdotter piga                                     Solberg

1729

291214            Per Larsson soldat                                             Åsegård

                        Marit Håkansdotter piga                                    Gräsmarken

 

291226            Esbjörn Bengtsson                                             V. Berga

                        Karin Olofsdotter piga                                       Svenneby

 

291226            Nils Jönsson soldat                                            Ransby

                        Karin Olofsdotter piga                                       Kårrud

 

291228            Nils Ernstsson                                                    Öjenäs

                        Maria Nilsdotter piga                                         Bada

1730

300101            Bengt Jönsson dräng                                          Säter

                        Sigrid Persdotter piga                                         Bada

 

300125            Anders Bengtsson soldat                                    Gällserud

                        Marit Jonsdotter piga                                         Stävarby

 

301101            Olof Persson dräng                                            Ransbytorp

                        Kerstin Olofsdotter piga                                     Ransby

1731

310113            Per Persson dräng                                              Råby

                        Karin Torbjörnsdotter piga                                 Råby

 

310115            Johan Arvidsson änkling                                     Bjälverud

                        Karin Olofsdotter piga                                       Väsby

 

310117            Anders Kåre soldat

                        Marit Håkansdotter piga                                    Solberg

 

311101            Jöns Andersson dräng                                        Backa

                        Gertrud Jonsdotter piga                                      Ransby

 

311101            Elof Jönsson dräng                                             Ransby

                        Sigrid Jönsdotter piga                                         Ransbytorp

 

311227            Olof Persson dräng                                            Bada

                        Sara Nilsdotter änka                                          Råby

 

311227            Nils Jönsson dräng                                             Bada

                        Ingeborg Ernstsdotter piga                                 Öjenäs

1732

320227            Jon Hemmingsson dräng                                     Berga

                        Ellika Eriksdotter piga                                        Berga

 

320514            Erik Bengtsson änkling                                       Väsby

                        Karin Larsdotter änka                                        Väsby

 

320524            Johan Matsson dräng                                         Myringbyn

                        Gertrud Larsdotter piga                                      Myringbyn

 

320531            Sven Halstensson dräng                                     Strand

                        Karin Tolsdotter piga                                         Backa

 

320531            Johan Tolsson dräng                                          Backa

                        Kerstin Halstensdotter piga                                Strand

 

320730            Jöns Persson dräng                                            Ransbytorp

                        Karin Eriksdotter änka                                       Öjenäs

 

321228            Jon Persson dräng                                              Myringbyn

                        Ingeborg Björsdotter piga                                  Gällserud

 

321228            Olof Nilsson dräng                                             Ransby

                        Britta Esbjörnsdotter piga                                   Ransby

 

321228            Karl Jonsson Kolfelt soldat

                        Kerstin Persdotter piga                                      Skäggegård

 

321229            Lars Larsson dräng                                            Lövåsen

                        Marit Jonsdotter piga                                         Kårrud

1733

330114            Lars Bengtsson änkling                                       Bergilskogen

                        Kerstin Jonsdotter kvinnspers.                            Berga

 

330328            Nils Johansson dräng                                         Bjälverud

                        Karin Nilsdotter piga                                          Bräcke (S)

 

330603            Anders BS Vigelius klockare                              Sunne

                        Maria Nilsdotter piga                                         Åsegård

 

330603            Olof Larsson dräng                                            Myringbyn

                        Marit Jonsdotter piga                                         Nygården (S)

 

330603            Lars Nilsson dräng                                             Ransby

                        Britta Jonsdotter piga                                         Ransby

 

331104            Lars Persson dräng                                            Ivarsbjörke

                        Kerstin Torstensdotter piga                                Öjenäs

 

331228            Jon Jönsson änkling                                            Säter

                        Ingegerd Johansdotter piga                                 V. Lövåsen

 

331228            Jon Jönsson dräng                                              Ransbytorp

                        Kerstin Jönsdotter piga                                      Ransby

 

331230            Anders Olofsson dräng                                      Östanbjörke (S)

                        Ingeborg Torstensdotter piga                              Öjenäs

1734

340101            Olof Larsson dräng                                            Myringbyn

                        Karin Eriksdotter piga                                        Backa

 

340607            Per Olofsson dräng                                            Svenneby (F)

                        Ingegerd Torbjörnsdr kv-pers.                           Väsby

1735

350101            Bengt Björsson änkling                                       Gällserud

                        Marit Nilsdotter piga                                          Råby

 

350408            Nils Nilsson änkling                                            Ingeby (S)

                        Maria Ernstsdotter piga                                      Öjenäs

 

350408            Olof Månsson dräng                                          Öjenäs

                        Kerstin Persdotter piga                                      Skäggegård

 

350413            Lars Matsson dräng                                           Bjälverud

                        Kerstin Persdotter piga                                      Bjälverud

 

350413            Håkan Nilsson dräng                                          Råby

                        Kerstin Matsdotter piga                                     Bjälverud

 

350810            Olof Eriksson dräng                                           Fryksände

                        Britta Elofsdotter piga                                        Gällserud

 

350921            Kristoffer Elofsson dräng

                        Karin Jönsdotter piga                                         Berga

 

351102            Arvid Jönsson dräng                                          Väsby

                        Kerstin Andersdotter piga                                  Solberg

 

351102            Mats Andersson dräng                                       Solberg

                        Sara Jönsdotter piga                                          Väsby

 

351226            Olof Olofsson änkling                                         Skäggegård

                        Ingeborg Olofsdotter piga                                  Strandvik

 

351226            Olof Elofsson dräng                                           Gullsby

                        Ingrid Elofsdotter piga                                        Gullsby

 

351226            Mats Olofsson dräng                                          Kårrud

                        Marit Olofsdotter piga                                        Strandvik

 

351227            Per Olofsson dräng                                            Skäggegård

                        Kerstin Jönsdotter piga                                      Åsegård

 

351227            Olof Olofsson dräng                                           Säter

                        Ingeborg Olofsdotter piga                                  Backa ?

 

351227            Måns Olofsson dräng                                         Skäggegård

                        Gertrud Jönsdotter piga                                      Åsegård

1736

361227            Erik Jonsson dräng                                             Råby

                        Sigrid Nilsdotter piga                                         Råby

 

361227            Olof Halstensson dräng                                      Bjälverud

                        Kerstin Bengtsdotter piga                                   Bjälverud

 

361228            Lars Larsson d.ä. änkling                                   Myringbyn

                        Marit Johansdotter piga                                      Stensjön

 

361228            Lars Larsson d.y. änkling                                   Myringbyn

                        Ingeborg Olofsdotter piga                                  Bjälverud

 

361229            Per Gustafsson dräng                                         Gällserud

                        Marit Olofsdotter piga                                        Rådom

1737

370530            Elof Nilsson dräng                                              Myringbyn

                           ?    Eriksdotter änka                                        Solberg

                                                   (Lucka)

 

 

1739

391125            Lars Jönsson dräng                                            V. Lövåsen

                        Ingegerd Johansdotter piga                                 Ransbytorp

 

391226            Erik Elofsson dräng                                            Råby

                        Ingeborg Håkansdotter piga                               Bjälverud

 

391226            Per Elofsson dräng                                             Gullsby

                        Gertrud Elofsdotter piga                                     Gullsby

 

391226            Håkan Bengtsson dräng                                     Gällserud

                        Marit Nilsdotter änka                                         Gällserud

 

391226            Bengt Olofsson änkling                                       Väsby

                        Karin Persdotter piga                                         Bjälverud

 

391226            Gustaf Månsson dräng                                       Kårrud

                        Ellika Matsdotter piga                                        Jangshöjden (S)

 

391228            Jonas Jönsson dräng                                          Bada

                        Marit Jönsdotter piga                                         Strandvik

1740

400302            Lars Persson dräng                                            V. Lövåsen

                        Stina Berga kvinnsperson                                   Skäggegård

 

400526            Erik Jonsson dräng                                             Bjälverud

                        Kerstin Jönsdotter piga                                      V. Lövåsen

 

400526            Anders Andersson dräng                                    Myringbyn

                        Kerstin Jönsdotter piga                                      Skäggegård

 

401020            Per Jonsson dräng                                              Kyrkbyn

                        Kerstin Halstensdotter piga                                Bjälverud

 

401227            Per Månsson dräng                                            Ransby

                        Kerstin Jönsdotter piga

 

401227            Olof Olofsson dräng                                           Ransby

                        Sigrid Gustafsdotter piga                                    Gällserud

1741

411226            Per Olofsson änkling                                          Gullsby

                        Karin Persdotter piga                                         V. Berga

 

411226            Jöns Larsson dräng                                            Myringbyn

                        Karin Olofsdotter änka                                      V. Berga

 

411226            Olof Persson dräng                                            Myringbyn

                        Gertrud Olofsdotter piga                                    Bjälverud

 

411226            Erik Olofsson dräng                                           Strandvik

                        Britta Matsdotter piga                                        Solberg

 

411228            Jöns Esbjörnsson dräng                                      Ransby

                        Karin Björsdotter piga                                       Ransby

 

411228            Olof Jönsson dräng                                            Stävarby

                        Sigrid Persdotter piga                                         Skäggegård

 

411228            Bengt Gustafsson dräng                                      Gällserud

                        Sara Olofsdotter piga                                         Ransbytorp

1742

420816            Olof Jönsson dräng                                            Ivarsbjörke

                        Kerstin Elofsdotter piga                                      Gullsby

 

421225            Olof Andersson dräng                                        Gullsby

                        Ingrid Elofsdotter änka                                       Gullsby

 

421225            Lars Olofsson dräng                                           V. Berga

                        Sara Jönsdotter piga                                          Väsby

 

421225            Olof Nilsson dräng                                             Gällserud

                        Ingeborg Elofsdotter piga                                   Gällserud

 

421225            Per Olofsson dräng                                            Backa

                        Britta Olofsdotter piga                                        Backa

 

421225            Per Andersson dräng                                         Kårrud

                        Marit Olofsdotter änka                                       Kårrud

 

421225            Halsten Olofsson dräng                                      Öjenäs

                        Ingegerd Månsdr (LD?) piga                              Kårrud

1743

431226            Olof Jönsson dräng                                            Ransby

                        Sigrid Johansdotter piga                                     V. Lövåsen

 

431226            Per Larsson dräng                                              Åsegård

                        Maria Göransdotter piga                                    Skäggegård

 

431226            Per Jonsson änkling                                            Kyrkbyn

                        Gertrud Larsdotter piga                                      V. Lövåsen

 

431226            Anders Björsson dräng                                      Gällserud

                        Ingeborg Jonsdotter piga                                    Ransby

 

431226            Per Månsson dräng                                            Öjenäs

                        Ingeborg Olofsdotter änka                                 Lövåsen

 

431226            Måns Johansson dräng                                       Myringbyn

                        Marit Simonsdotter piga                                     Säter

 

431226            Håkan Elofsson dräng                                        Gällserud

                        Sigrid Persdotter piga                                         Gällserud

 

431226            Lars Persson dräng                                            Bjälverud

                        Annika Jönsdotter piga                                       Väsby ?

1744

440527            Johan Johansson bössesmed                              Jonsbol (Väshärad)

                        Stina Nilsdotter piga                                           Åsegård

 

440527            Anders Torbjörnsson dräng                                Väsby

                        Ingeborg Larsdotter piga                                    Myringbyn

 

440527            Nils Larsson dräng                                             Myringbyn

                        Kerstin Persdotter änka                                     Öjenäs

 

440527            Erik Ernstsson dräng                                          Öjenäs

                        Ingeborg Nilsdotter piga                                     Öjenäs

 

441226            Lars Johansson dräng                                         Öjenäs

                        Karin Olofsdotter piga                                       Öjenäs

 

441226            Lars Persson dräng                                            V. Lövåsen

                        Gertrud Jonsdotter piga                                      Kårrud

 

441226            Nils Nilsson dräng                                              Berga

                        Ingeborg Jönsdotter piga                                    V. Lövåsen

 

441226            Erik Jonsson änkling                                           Råby

                        Ingeborg Nilsdotter piga                                     Säter

 

441226            Bengt Nilsson änkling                                         Strand

                        Karin Matsdotter piga                                        Solberg

 

441226            Olof Jönsson änkling                                          Stävarby

                        Kerstin Olofsdotter piga                                     Stävarby

 

441226            Anders Olofsson änkling                                    Gullsby

                        Sigrid Mickelsdotter piga                                   Tosseberg (S)

 

441226            Bengt Nilsson dräng                                           Åsegård

                        Kerstin Andersdotter piga                                  Åsegård

 

441226            Erik Jonsson dräng                                             Ransby

                        Annika Matsdotter piga                                      Ransby

 

441226            Johan Månsson dräng                                        Öjenäs

                        Marit Jonsdotter piga                                         Råby

 

441226            Johan Johansson dräng                                       Bjälverud

                        Kerstin Jönsdotter piga                                      Tosseberg ?

1745

450310            Per Olofsson Wernberg                                     Borås

                        Valborg Ingemarsdotter änka                             Åsegård

 

451103            Erik Larsson dräng                                             Åsegård

                        Ingeborg Olofsdotter piga                                  Skäggegård

 

451103            Erik Persson dräng                                             Skäggegård

                        Ingeborg Olofsdotter piga                                  Säter

 

451226            Erik Elofsson dräng                                            Gällserud

                        Karin Bengtsdotter änka                                    Ransby

 

451226            Olof Eriksson änkling                                         Lövåsen

                        Marit Torstensdotter piga                                   Öjenäs

 

451226            Olof Torstensson dräng                                      Öjenäs

                        Lisken Eriksdotter piga                                      Öjenäs

 

451226            Nils Eriksson dräng                                            Öjenäs

                        Britta Månsdotter piga                                       Öjenäs

1746

461227            Nils Andersson dräng                                         Gunnarskog

                        Kerstin Eriksdotter piga                                     Åsegård

 

461227            Per Jönsson dräng                                              V. Lövåsen

                        Anna Elofsdotter piga                                         Gällserud

 

461227            Nils Månsson dräng                                           Ransby

                        Kerstin Johansdotter piga                                   Ransby

 

461227            Bengt Jönsson dräng                                          Ransby

                        Marit Olofsdotter piga                                        Ransby

 

461227            Per Persson dräng                                              Stävarby

                        Kerstin Olofsdotter piga                                     Kårrud

 

461228            Johan Olofsson dräng                                         Väsby

                        Kerstin Månsdotter piga

 

461228            Per Andersson dräng                                         Gullsby

                        Karin Matsdotter piga                                        Strandvik

 

461228            Olof Elofsson dräng                                           Gullsby

                        Sigrid Elofsdotter änka                                       Gullsby

 

461228            Måns Olofsson dräng                                         Råby

                        Gertrud Jonsdotter piga                                      Råby

1747

470607            Per Johansson dräng                                          Ransbytorp

                        Maria Jönsdotter piga                                        Ransbytorp

 

471226            Olof Persson dräng                                            Kyrkbyn

                        Marit Jönsdotter änka                                        Ingeborgjorden (S)

 

471226            Jöns Eriksson                                                     Spelnäs (S)

                        Karin Björsdotter änka                                      Ransby

1748

481226            Per Nilsson dräng                                              Myringbyn

                        Marit Nilsdotter piga                                          Öjenäs

 

481226            Olof Bengtsson                                                  Ransbytorp

                        Marit Olofsdotter piga                                        Ransbytorp

 

481226            Bengt Matsson Kyrkberg soldat

                        Marit Nilsdotter piga                                          Myringbyn

1749

491228            Nils Svensson dräng                                           Bäck (S)

                        Karin Olofsdotter                                               Backa

 

491228            Erik Jonsson dräng                                             Vitteby (S)

                        Kerstin Halstensdotter änka                               Backa

1750

501226            Anders Simonsson dräng                                    Säter

                        Ingeborg Persdotter änka                                   Solberg

 

501226            Johan Simonsson dräng                                      Säter

                        Karin Jonsdotter piga                                         Solberg

 

501226            Per Kaspersson dräng                                        Ö- Berga

                        Ingeborg Eriksdotter piga                                   Öjenäs

 

501226            Gustaf Larsson reservkarl

                        Karin Persdotter piga                                         Bada

 

501226            Erik Eriksson dräng                                            Bada

                        Ingeborg Nilsdotter piga                                     Skinnerud

1751

510303            Olof Persson dräng                                            Gullsby

                        Ingrid Jönsdotter änka                                        V. Berga

 

510303            Nils Olofsson dräng                                           Bjälverud

                        Annika Jönsdotter änka                                      Bjälverud

 

510303            Erik Elofsson änkling                                          Ransby

                        Kerstin Månsdotter piga                                     Ransby

 

510628            Per Persson dräng                                              Ingeborgjorden (S)

                        Anna Becklind piga                                            Ö. Berga

 

511226            Olof Persson dräng                                            Tosseberg (S)

                        Kerstin Nilsdotter piga                                       Öjenäs

 

511226            Anders Solberg soldat

                        Gertrud Jönsdotter piga                                      V. Lövåsen

 

511226            Lars Nilsson dräng                                             Säter

                        Karin Larsdotter piga                                         Åsegård

 

511226            Erik Larsson dräng                                             Myringbyn

                        Maria Bengtsdotter piga                                     Gullsby

 

511226            Erik Persson dräng                                             Åsteby ?

                        Lisken Eriksdotter änka                                     Öjenäs

1752

521226            Nils Jönsson dräng                                             Solberg

                        Britta Matsdotter änka                                       Solberg

 

521226            Per Nilsson dräng                                              Bjälverud

                        Karin Eriksdotter änka                                       Bjälverud

 

521226            Bengt Olofsson änkling                                       V. Berga

                        Karin Persdotter änka                                        V. Berga

 

521226            Jon Olofsson änkling                                          Bada

                        Kerstin Bengtsdotter änka                                  Ransby

 

521226            Lars Jonsson dräng                                            Myringbyn

                        Kerstin Johansdotter piga                                   Myringbyn

1753

530611            Nils Jonsson dräng                                             Ransby

                        Lisken Olofsdotter piga                                      Myringbyn

 

530611            Per Persson dräng                                              Skäggegård

                        Kerstin Jonsdotter piga                                      Myringbyn

 

530611            Nils Jönsson dräng                                             V. Lövåsen

                        Maria Jönsdotter piga                                        Åsegård

 

530611            Per Johansson dräng                                          Bjälverud

                        Ingeborg Nilsdotter piga                                     Gällserud

 

530611            Johan Bengtsson dräng                                       Bjälverud

                        Britta Bengtsdotter piga                                      Bjälverud

 

531226            Erik Nilsson dräng                                             Åsegård

                        Ingeborg Jonsdotter piga                                    Bada

 

531226            Sven Halstensson änkling                                   Strand

                        Sigrid Johansdotter piga                                     Ransbytorp

 

531226            Erik Elofsson änkling                                          Bjälverud

                        Marit Nilsdotter piga                                          Skinnerud

 

530415            Gustaf Olofsson änkling                                      Stävarby

                        Kerstin Olofsdotter piga                                     Backa

 

530415            Olof Jönsson dräng                                            Ingeborgjorden (S)

                        Ingeborg Eriksdotter piga                                   Stävarby

 

530415            Olof Jönsson änkling                                          Stävarby

                        Ingeborg Nilsdotter piga                                     Myringbyn

 

530415            Johan Olofsson dräng                                         Ransbytorp

                        Maria Månsdotter piga                                       Myringbyn

 

530415            Olof Tolsson dräng                                            Backa

                        Karin Olofsdotter änka                                      Backa

1754

5412--             Ernst Eriksson dräng                                          Öjenäs

                        Kerstin Jönsdotter piga                                      V. Lövåsen

 

5412--             Jöns Jönsson dräng                                            Kårrud

                        Karin Jönsdotter piga                                         V. Lövåsen

 

5412--             Jöns Persson dräng                                            Myringbyn

                        Gertrud Jönsdotter piga                                      Strandvik

 

5412--             Per Johansson dräng                                          V. Lövåsen

                        Marit Månsdotter piga                                       Solberg

 

5412--             Olof Nilsson änkling                                           Bada

                        Kerstin Olofsdotter piga                                     Råby

 

5412--             Brynte Persson dräng                                         V. Berga

                        Maria Persdotter piga                                        Gullsby

1755

550331            Jon Gudmundsson dräng                                    Ransby

                        Sigrid Jönsdotter piga                                         Backa

 

550331            Johan Månsson dräng                                        Ransby

                        Gertrud Gudmundsdotter piga                            Ransby

 

550331            Elof Larsson dräng                                             Torp

                        Karin Björsdotter änka                                      Ransby

 

550331            Elof Esbjörnsson änkling                                    Ransby

                        Britta Björsdotter piga                                        Ransby

 

550624            Nils Johansson dräng                                         V. Lövåsen

                        Marit Jonsdotter änka                                        Öjenäs

 

551226            Nils Jonsson dräng                                             Råby

                        Marit Håkansdotter piga                                    Råby

 

551226            Elof Nilsson dräng                                              Ransby

                        Britta Nilsdotter piga                                          Ransby

1756

561010            Jon Björn knippsmed                                         Lövstaholm

                        Karin Månsdotter piga                                       Vitteby (S)

 

561228            Erik Elofsson änkling                                          Bjälverud

                        Ingegerd Larsdotter piga                                    Kårrud

 

561228            Olof Jönsson dräng                                            Strand

                        Marit Jonsdotter piga                                         Säter

1757

571226            Olof Olofsson dräng                                           Säter

                        Kerstin Elofsdotter piga                                      Ransby

 

571226            Bengt Olofsson dräng                                         Ransby

                        Marit Nilsdotter piga                                          Ransby

 

571226            Nils Olofsson dräng                                           Ransby

                        Ingeborg Jönsdotter piga                                    Ransby

 

570730            Sven Olofsson dräng                                          Bada

                        Maria Hansdotter piga                                       Bada

1758

581226            Nils Nilsson dräng                                              Strandvik

                        Kerstin Matsdotter piga                                     Solberg

 

581226            Nils Månsson dräng                                           Backa

                        Sigrid Eriksdotter piga                                        Stävarby

 

581226            Gustaf Månsson dräng                                       Ransby

                        Elin Jonsdotter piga                                            Råby

1759

590430            Mats Jönsson dräng                                           Strandvik

                        Gertrud Matsdotter piga                                     Kårrud

 

590604            Mats Karlsson dräng                                          Öjenäs

                        Karin Olofsdotter piga                                       Myringbyn

 

590715            Per Olofsson dräng                                            Myringbyn

                        Sigrid Olofsdotter änka                                      Backa

 

590722            Sven Svensson Hult smed                                  Lövstaholm

                        Maria Danielsdotter piga                                    Lövåsen

 

590812            Lars Jönsson dräng                                            V. Lövåsen

                        Marit Svensdotter piga                                       Strandvik

 

590807 (?)      Sven Kilgren bokhållare                                     Lövstaholm

                        Greta Kullander jungfru

 

591223            Olof Andersson spiksmed                                  Lövstaholm

                        Marit Gudmundsdotter                                       Arvika

 

591226            Jon Jönsson dräng                                              Ransby

                        Karin Björsdotter piga                                       Gällserud

 

591226            Jon Olofsson dräng                                            Ransbytorp

                        Kerstin Månsdotter piga                                     Myringbyn

 

591226            Per Olofsson dräng                                            Ransbytorp

                        Karin Jönsdotter                                                Ransbytorp

 

591226            Lars Elofsson dräng                                           Solberg

                        Karin Andersdotter piga                                     Solberg

1760

600624            Nils Olofsson änkling                                         Ransby

                        Sigrid Jönsdotter änka                                        Backa

 

600624            Olof Persson dräng                                            Myringbyn

                        Ingeborg Jönsdotter piga                                    Backa

 

601109            Per Olofsson dräng                                            Öjenäs

                        Ingeborg Johansdotter piga                                Öjenäs

 

601207            Olof Larsson dräng                                            Ställberget

                        Katarina Johansdotter piga                                 Ställberget

 

601226            Per Jonsson dräng                                              Myringbyn

                        Ingeborg Jonsdotter piga                                    Myringbyn

 

601226            Lars Bengtsson dräng                                         Gällserud

                        Ingeborg Persdotter piga                                    Bada gård

 

601226            Olof Larsson dräng                                            Myringbyn

                        Anna Olofsdotter piga                                        Ransby

 

601226            Olof Jönsson änkling                                          Stävarby

                        Ingeborg Johansdotter änka                               Stävarby

 

601226            Nils Svensson dräng                                           Skinnargården (S)

                        Britta Hansdotter piga                                        Bada

 

601227            Mats Matsson dräng                                          Strandvik

                        Karin Olofsdotter änka                                      Öjenäs

1761

610101            Per Larsson dräng                                              Bjälverud

                        Kerstin Persdotter piga                                      Råby

 

610101            Lars Persson dräng                                            Råby

                        Karin Larsdotter piga                                         Bjälverud

 

610315            Petter Svensson Bergsköld soldat nr 112

                        Kerstin Matsdotter piga                                     Ö. Berga

 

610524            Lars Isaksson dräng                                           Skäggegård

                        Ingeborg Persdotter piga                                    Skäggegård

 

610531            Per Persson dräng                                              Lobråten

                        Stina Nilsdotter piga                                           Myringbyn

 

610607            Lars Jönsson änkling                                          Hälserud (S)

                        Marit Matsdotter änka                                       Kårrud

 

611018            Per Persson dräng                                              Myringbyn

                        Ingeborg Ingemarsdotter piga                             Åsegård

 

611227            Per Kaspersson änkling                                      Ö. Berga

                        Marit Björsdotter piga                                        Gällserud

 

611227            Jon Persson dräng                                              Myringbyn

                        Karin Halstensdotter piga                                   Kårrud

 

611228            Nils Nilsson dräng                                              Bjälverud

                        Karin Arvidsdotter piga                                      Västby

 

611228            Jöns Månsson dräng                                          Solberg

                        Ingegerd Olofsdotter piga                                   V. Lövåsen

1762

620321            Bengt Olofsson dräng                                         Gällserud

                        Ingeborg Olofsdotter piga                                  Vadjetorp (F)

 

620530            Jon Andersson dräng                                         Stävarby

                        Karin Månsdotter piga                                       Åsegård

 

620531            Lars Bengtsson dräng                                         Gullsby

                        Ingrid Esbjörnsdotter piga                                  V. Berga

 

620718            Olof Nilsson dräng                                             Bjälverud

                        Kerstin Persdotter piga                                      Gullsby

 

620815            Olof Persson dräng                                            Skäggegård

                        Marit Persdotter piga                                         Kyrkbyn

 

620907            Måns Persson dräng                                          Gullsby

                        Kerstin Olofsdotter piga                                     Gullsby

 

621107            Olof Svensson Kilsten murmästargesäll

                        Anna-Maria Pettersdotter piga                           Åsegård

 

621226            Mats Larsson dräng                                           Kårrud

                        Maria Persdotter piga                                        Ivarsbjörke (S)

 

621226            Lars Larsson dräng                                            Kårrud

                        Karin Olofsdotter piga                                       Öjenäs

 

621226            Lars Jonsson änkling                                          Ransby

                        Kerstin Eriksdotter änka                                    Åsegård

 

621226            Olof Esbjörnsson dräng                                      V. Berga

                        Marit Persdotter piga                                         Råby

 

621226            Olof Larsson dräng                                            V. Berga

                        Ingeborg Bengtsdotter piga                                V. Berga

 

621226            Olof Nilsson dräng                                             Ransby

                        Sara Olofsdotter piga                                         Gällserud

1763

630102            Olof Eriksson Åsfelt soldat

                        Ingegerd Jönsdotter piga                                    Kårrud

 

630102            Olof Eriksson dräng                                           Kyrkbyn

                        Karin Tomasdotter piga                                     Jangshöjden (S)

 

630404            Bengt Jönsson Ram soldat

                        Ingegerd Johansdotter änka                                V. Lövåsen

 

630703            Olof Johansson dräng                                         Ransby

                        Karin Jönsdotter piga                                         Kårrud

 

631226            Olof Bengtsson dräng                                         Gullsby

                        Kerstin Persdotter änka                                     Myringbyn

 

631226            Lars Bengtsson änkling                                       Bjälverud

                        Elin Jönsdotter änka                                           Ransby

 

631226            Per Nilsson dräng                                              Ransby

                        Ingeborg Olofsdotter piga                                  Ransby

 

631226            Nils Larsson dräng                                             Ransby

                        Karin Nilsdotter piga                                          Ransby

 

631226            Jon Nilsson dräng                                              Ö. Berga

                        Ingeborg Larsdotter piga                                    Ransby

 

631226            Olof Simonsson dräng                                        Säterna

                        Karin Olofsdotter piga                                       Bada

 

631226            Johan Eriksson dräng                                         Ö. Berga

                        Annika Persdotter piga                                       Stöpafors

 

631226            Nils Eriksson dräng                                            Tosseberg (S)

                        Margeta Persdotter piga                                     V. Berga

 

1764

640611            Ernst Persson dräng                                           Bada

                        Ingeborg Jonsdotter änka                                   Åsegård

 

640801            Erik Larsson dräng                                             Bjälverud

                        Maria Andersdotter änka                                   V. Berga

 

641104            Johan Andersson Bånge mästerknippsmed

                        Katarina Nyqvist piga

 

641226            Johan Jonsson dräng                                          Säterna

                        Kerstin Bengtsdotter piga                                   Ransbytorp

 

641226            Lars Henriksson dräng                                       Ö. Lövåsen

                        Sigrid Olofsdotter piga                                       Säterna

 

641226            Nils Jönsson dräng                                             Backa

                        Karin Johansdotter piga                                     Backa

 

641226            Lars Månsson dräng                                          Myringbyn

                        Marit Persdotter piga                                         Gullsby

 

641226            Nils Bengtsson dräng                                         Strand

                        Kerstin Månsdotter piga                                     Ransby

 

641226            Måns Persson dräng                                          Ransby

                        Ingeborg Olofsdotter piga                                  Myringbyn

 

641226            Olof Larsson dräng                                            Kårrud

                        Ingegerd Persdotter piga                                    Ransbytorp

 

641226            Nils Svensson dräng                                           Strandvik

                        Gertrud Johansdotter piga                                  Ransby

 

1765

650707            Karl Eriksson dräng                                           Ö. Berga

                        Maria Eliasdotter piga                                        Ö. Berga

 

651006            Olof Månsson dräng                                          Backa

                        Ingeborg Persdotter piga                                    Kyrkbyn

 

651102            Olof Halstensson dräng                                      Kårrud

                        Ingegerd Matsdotter piga                                   Myringbyn

 

651226            Per Håkansson dräng                                         Gullsby

                        Ingeborg Jonsdotter änka                                   Öjenäs

 

651226            Johan Knutsson dräng                                        Råby

                        Marit Olofsdotter piga                                        Råby

 

651226            Johan Olofsson dräng                                         Öjenäs

                        Ingeborg Olofsdotter piga                                  Bjälverud

 

651226            Per Nilsson änkling                                            Ransby

                        Maria Olofsdotter piga                                       Myringbyn

 

651226            Olof Bengtsson dräng                                         Ransbytorp

                        Maria Olofsdotter piga                                       Gällserud

 

651226            Johan Andersson dräng                                      Stävarby

                        Britta Olofsdotter                                               Stävarby

 

651226            Olof Andersson dräng                                        Gullsby

                        Karin Jonsdotter piga                                         Råby

 

651229            Lars Jonsson dräng                                            V. Lövåsen

                        Marit Olofsdotter piga                                        Ransby

                                            *************