Gräsmarks vigselbok 1750-1760

 

Gunnar Almqvist läst från mikrokort (20 A4sidor)

 

Innehållsförteckning

1750  2

1751  2

1752  3

1753  4

1754  4

1755  5

1765  6

1757  6

1758  7

1759  7

1760  8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gräsmarkingar vigda i annan socken 1669-1755  9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1669. 9

1670. 9

1671. 10

1672. 10

1673. 10

1674. 10

 

1676. 10

1677. 11

1678. 11

 

1680. 11

 

1682. 11

 

1684. 12

 

1686. 12

1687. 12

1688. 12

1689. 13

1690. 13

1691. 13

1692. 13

1693. 13

1694. 14

1695. 14

 

1697. 14

 

 

1700. 14

1701. 14

 

1703. 14

1704. 15

 

 

1707. 15

 

1709. 15

1710. 15

1711. 15

 

1713. 15

1714. 15

1715. 16

1716. 16

1717. 16

 

1719. 16

 

1721. 16

1722. 16

1723. 16

1724. 16

 

 

1727. 17

1728. 17

1729. 17

1730. 17

1731. 17

1732. 17

1733. 17

1734. 18

1735. 18

1736. 18

 

1738. 18

 

1740. 18

 

1742. 18

1743. 18

1744. 19

1745. 19

1746. 19

 

1748. 19

1749. 19

 

 

 

 

 

1755. 19

 

 

 

 

 

 

 


 

1750

50-01-01    Måns Pålsson dräng                 Lusketorpet

                   Maria Henriksdotter piga         Humsjön

50-03-19    Olof Matsson änkling               Timbonäs

                   Elin Henriksdotter änka            Timbonäs

50-05-06    Henrik Matsson dräng             Soranstorpet

                   Annika Johansdotter p             Kössetorpet (Gskg)

50-08-26    Johan Utterman tullnär             Timbonäs

                   Maria Sjöberg jungfru              Timbonäs

                                      (Fem par oläsliga på film)

50-12-26    Jon Nilsson dräng                    S. Bråne

                   Gertrud Eriksdotter piga          Granbäck

                                             (Ett par oläsligt)

50-??-??     Erik Matsson                           ?

                   Karin Henriksdotter                 Timbonäs

1751

51-01-01    Pål Matsson dräng                   Orranstorpet

                   Annika Matsdotter piga           Långetjärn

51-02-17    Göran Kristoffersson dr           Jämboda IJämskog)

                   Karin Matsdotter änka             N. Ängen

51-04-01    Rafael Eriksson smältare          Frederos

                   Gertrud Jonsdotter piga           Granhult (NVR)

51-04-14    Olof Johansson änkling            Hjerperud (Gunnarskog)

                   Marit Eriksdotter piga              S. Bråne

51-05-19    Erik Matsson dräng                 Vittjärn (F)

                   Maria Matsdotter piga             Långetjärn

51-06-02    Jöns Nilsson dräng                   Kymstad

                   Ingeborg Persdotter piga          Trötvik

51-06-02    Johan Svensson dräng              Sannäs

                   Ingegerd Halstensdr p              Forsnäs

51-06-02    Olof Eriksson dräng                 Granbäck

                   Kerstin Håkansdotter p            Granbäck

51-06-02    Simon Olofsson änkling            Västanå

                   Kerstin Jönsdotter piga            N. Granbäckstorp

51-??-??     Mats Persson dräng                 Mången

(Lyst i          Siri Jonsdotter piga                  Lilla Mången (Treskog)

dec. 1750)

51-08-04    Sven Jönsson änkling               Långejanstorp

                   Kerstin Eskilsdotter ä               Långejanstorp

51-08-23    Johan Jakobsson dräng            Ragvaldstjärn

                   Valborg Persdotter piga           Ulvsjön

 

51-10-20    Sven Bengtsson dräng              N. Västerrottna

                   Gertrud Bengtsdotter p            Åshagen (F)

51-10-27    Lars Jönsson dräng                  Västanå

                   Karin Jonsdotter piga               Malsjö

51-12-22    Henrik Olofsson dräng             Hovelsrud (Eda)

                   Anna Nilsdotter piga                Söderlidstorpet

51-12-26    Johan Halvardsson dr              S. Västerrottna

                   Karin Ingemarsdotter p            Näs

51-12-26    Bengt Jönsson dräng                S. Västerrottna

                   Karin Jonsdotter piga               Kymstad

51-12-26    Anders Larsson dräng              Långenäs

                   Britta Larsdotter piga               N. Ängen

51-12-26    Jon Skåresson dräng                Treskog (Gunnarskog)

                   Marit Henriksdotter piga          Timbonäs

51-12-26    Mats Matsson dräng                N. Ängen

                   Marit Johansdotter piga           Kymmen

51-12-26    Måns Månsson dräng              Hedås

                   Siri Jonsdotter piga                  Gunnerud (S)

51-12-29    Olof Andersson dräng              Forsnäs

                   Marit Eriksdotter piga              Granbäck

1752

52-05-24    Elof Jönsson dräng                   Uddheden

                   Kerstin Elofsdotter piga           Kärr

52-05-24    Jöns Andersson dräng              Ulvsby

                   Marit Persdotter piga               Fagerstad

52-05-24    Jon Persson änkl. n-man          Höjden

                   Kerstin Johansdotter p             Bäck (S)

52-05-24    Olof Svensson änkling              Hult

                   Marit Månsdotter piga             Uddheden

52-05-24    Jon Bryntesson dräng               Uddheden

                   Karin Johansdotter piga           Uddheden

52-07-09    Jöns Johansson dräng              Berg

                   Marit Olofsdotter piga             Vålön

52-09-19    Jon Svensson dräng                 Hult

                   Marit Olofsdotter piga             Gettjärn

52-11-08    Samuel Henriksson dr              Långenäs

                   Marta Olofsdotter piga            Kymmen

52-11-15    Lars Svensson dräng                S. Västerrottna skog

                   Maria Tomasdotter piga           Borrsjön

52-12-28    Jon Olofsson dräng                  Portnär

                   Karin Eriksdotter piga              Dalen

52-12-28    Håkan Eriksson änkling            Sandviken

                   Britta Nilsdotter piga                Gräsmarken

52-12-28    Nils Halvardsson dräng            S. Västerrottna

                   Britta Persdotter änka              Näs

52-12-28    Erik Klemetsson dräng             Mången

                   Ingegerd Olofsdotter p             Hunnekullen

52-12-28    Per Olofsson dräng                  Långejanstorp

                   Valborg Jakobsdotter p           N. Ängen

1753

53-04-23    Jöns Jönsson dräng                  N. Granbäckstorp

                   Britta Svensdotter piga             S. Västerrottna skog

53-06-01    Olof Larsson dräng                  S. Åmberg (S)

                   Marit Nilsdotter piga                S. Västerrottna

53-06-11    Olof Månsson dräng                Uddheden

                   Karin Håkansdotter piga          Uddheden

53-06-11    Erik Jönsson dräng                  N. Bråne

                   Karin Jönsdotter piga               Kärr

53-11-04    Lars Nilsson Hjerpe ä mäster  ------

                   Kerstin Bryngelsdotter p          Maggeby (S)

53-12-26    Per Andersson änkling             Borran

                   Karin Jönsdotter änka              Sandviken

53-12-26    Jöns Olofsson änkling              Gräsmarken

                   Karin Håkansdotter änka         Grinnemo

53-12-26    Nils Larsson dräng

                   Marit Olofsdotter änka            S. Västerrottna

53-12-26    Jon Skåresson änkling              Tvällhöjden

                   Ellika Tomasdotter piga           Timbonässkogen

53-12-26    Nils Gabrielsson dräng

                   Ingeborg Jönsdotter piga          Trötvik

53-12-26    Jon Jönsson dräng                   S. Västerrottna

                   Karin Jönsdotter piga               By

53-12-26    Per Jonsson dräng                   N. Granbäckstorp

                   Marit Nilsdotter piga                Ulvsby

53-12-26    Olof Jakobsson dräng              Ragvaldstjärn

                   Maria Pålsdotter piga               Borrsjön

1754

54-01-06    Olof Göstasson dräng              Lund

                   Kerstin Larsdotter piga            Lund         

54-06-03    Erik Larsson änkling                Långenäs

                   Britta Matsdotter piga              Tiskaretjärn

54-06-03    Jöns Jonsson dräng                  Uddheden

                   Karin Olofsdotter piga             Gettjärn

54-06-03    Per Persson dräng                   Höjden

                   Marit Johansdotter piga           Uddheden

54-06-05    Måns Matsson dräng               Hedås

                   Marit Matsdotter piga              Hedås

 

54-06-05    Olof Jonsson dräng                  Granhult (NVR)

                   Annika Henriksdotter p            Bjurbäcken (Mangskog)

54-10-20    Johan Hansson dräng               Högforsen

                   Karin Hansdotter piga              Högforsen

54-11-03    Håkan Olofsson dräng             Granbäck

                   Marit Jonsdotter piga               Trötvik

54-11-10    Bengt Andersson dräng            Kymstad

                   Marit Larsdotter piga               Bräckan

54-11-17    Elof Johansson Rottfelt             Poptorpet (Granbäck)

                   Gertrud Jönsdotter piga           N. Granbäckstorp

54-12-26    Håkan Jönsson änkling             S. Västerrottna

                   Kerstin Eriksdotter piga           Kymstad

54-12-26    Jon Jonsson dräng                   Granhult (NVR)

                   Marit Larsdotter piga               N. Västerrottna

54-12-26    Per Persson dräng                   N. Västerrottna

                   Karin Jonsdotter piga               N. Västerrottna

54-12-26    Nils Eriksson dräng                  Långejanstorp

                   Marit Jonasdotter piga             S. Västerrottna

54-12-26    Jakob Larsson dräng               Humsjön

                   Marit Matsdotter piga              Humsjön

1755

55-03-09    Nils Persson dräng                   S. Västerrottna skog

                   Maria Eriksdotter piga             S. Ängen

55-03-31    Jon Eriksson dräng                  S. Granbäckstorp

                   Kerstin Olofsdotter piga           Uddheden

55-03-31    Håkan Jonsson dräng               Kymstad

                   Britta Nilsdotter änka               Sandviken

55-03-31    Jon Jonsson dräng                   Kymstad

                   Ellika Eriksdotter piga              Sandviken

 

55-06-15    Jon Johansson dräng                Portnär

                   Marit Persdotter piga               Ivarsbjörke

55-06-22    Henrik Henriksson dr               Långetjärn

                   Britta Jonsdotter piga               Holmsjötorp

55-10-19    Jon Svensson dräng                 S. Västerrottna skog

                   Anna Grilsdotter piga               Ulvsjön

55-12-26    Per Pålsson änkling                  Nässkogen

                   Annika Isaksdotter piga           V. Kymmen

55-12-26    Håkan Larsson änkling             S. Västerrottna

                   Kerstin Jonsdotter piga            Berg

55-12-26    Lars Bengtsson dräng              Bräcke

                   Karin Nilsdotter änka              S. Västerrottna

55-12-26    Jon Persson dräng                   Portnär

                   Kerstin Olofsdotter piga           Dalen

55-12-26    Per Elofsson dräng                   Dalen

                   Marit Olofsdotter piga             Dalen

55-12-26    Per Johansson dräng                Gräsmarken

                   Ingegerd Jonsdotter piga          Åsteby (F)

55-12-28    Elof Håkansson dräng              N. Bråne

                   Britta Eriksdotter piga              Trötvik

1765

56-01-06    Lars Andersson Hälsvik ä Skinnarsbacka

                   Britta Larsdotter änka              Malsjö

56-02-22    Erik Eskilsson dräng                Långejanstorp

                   Karin Eriksdotter piga              Långejanstorp

56-04-19    Lars Eriksson dräng                 Abborrsjötorp (Yreskog)

                   Maria Månsdotter piga            Moilanstorp

56-06-09    Olof Eriksson dräng                 Nässkogen

                   Ingeborg Henriksdr p               S. Granbäckstorp

56-06-09    Anders Andersson dr               Ulvsby (S)

                   Annika Persdotter piga            Fagerstad

56-06-20    Nils Olofsson änkling               S. Västerrottna

                   Britta Davidsdotter änka          Årnäs (S)

56-06-20    Henrik Pålsson dräng               Långenäs

                   Annika Persdotter piga            Mången

56-10-24    Jon Bryntesson dräng               Hoterstorpet

                   Anna Olofsdotter änka             Timbonäs

56-11-07    Mats Persson dräng                 Salungen (Mangskog)

                   Anna Olofsdotter piga              N. Ängen

56-11-14    Olof Björsson dräng                Treskog

                   Marit Eriksdotter änka             N. Granbäckstorp

56-12-14    Olof Florin tullnär                     -----          

                   Ebba-Kristina Sjöberg jf          Timbonäs

56-12-26    Johan Elofsson dräng               Edsängen

                   Marit Svensdotter piga             Ed

1757

                         (Här fattas ett blad i den filmade volymen)

57-12-26    Per Larsson dräng                   Kymstad

                   Karin Andersdotter piga          Trötvik

57-12-26    Isak Jakobsson dr                   Kymmen

                   Marit Olofsdotter piga             Nässkogen

57-12-26    Erik Månsson dräng                 Årås

                   Elin Eriksdotter piga                 S. Västerrottna

1758

58-01-06    Hans Henriksson Gran soldat     Örjanstorp

                   Lisa Larsdotter piga                 N. Ängen

58-01-06    Olof Månsson dräng                Ryggstad Gunnarskog)

                   Valborg Johansdotter p            N. Ängen

58-02-26    Per Svensson dräng                 Hälserud

                   Britta Matsdotter piga              Hedås

58-06-25    Mats Persson dräng                 Mången

                   Maria Isaksdotter piga             Långenäs

58-08-06    Anders Persson dräng              Lilla Salungen (Mangskog)

                   Anna Jakobsdotter piga           N. Ängen

58-08-13    Per Bryntesson dräng               Uddheden

                   Karin Pålsdotter piga               Åna

58-09-07    Nils Svensson änkling              Speke (Arvika)

                   Maria Matsdotter piga             N. Ängen

58-10-26    Måns Månsson änkling            Moilanstorp

                   Lisa Jonsdotter piga                 Holmsjötorpet

58-12-26    Per Matsson dräng                  Sälsjön

                   Marit Magnusdotter piga          Skäggeberg

58-12-26    Olof Jönsson dräng                  N. Bråne

                   Ingeborg Jonsdotter piga          V, Berg

58-12-26    Olof Jönsson dräng                  Långejanstorp

                   Marit Nilsdotter piga                S. Västerrottna

58-12-26    Sven Eriksson (?) dräng           Västanå

                   Britta Håkansdotter piga          Höjden

58-12-26    Gabriel Svensson dräng           Sandviken

                   Marit Persdotter piga               Sabdviken

58-12-26    Jöns Persson dräng                  Hedås

                   Kerstin Jonsdotter piga            Västanå

58-12-26    Erik Persson dräng                  Nässkogen

                   Ingeborg Olofsdotter p            S. Bråne

58-12-26    Erik Eriksson dräng                 Långenäs

                   Maria Johansdotter piga           Göterby

58-12-28    Torsten Jonsson dräng             Uddheden

                   Britta Olofsdotter piga             Granbäck

1759

59-02-24    Erik Elofsson dräng                  N. Bråne

                   Karin Johansdotter piga           Grinnemo

59-04-16    Jöns Jönsson dräng                  Ulvsby

                   Marit Håkansdotter piga          Granbäck

59-04-22    Simon Matsson änkling

                   Karin Henriksdotter ä              Timbonässkogen

59-06-04    Henrik Eriksson dräng             Varelskoga (Norge)

                   Annika Isaksdotter piga           Långenäs

59-06-04    Per Håkansson änkling             Granbäck

                   Britta Elofsdotter piga              Kärr

59-07-01    Halvard Svensson dräng          Bäck (S)

                   Karin Isaksdotter piga             Kymmen

59-07-01    Johan Olofsson dräng              Bredsjön

                   Annika Kristoffersdr p             Långenäs

59-08-26    Erik Klemetsson änkling           Nässkogen

                   Karin Jakobsdotter piga           N. Ängen

59-11-01    Erik Olofsson dräng                 N. Västerrottna

                   Karin Jonsdotter piga               Bräcke

59-11-18    Pål Kristoffersson dräng           Långenäs

                   Kerstin Eriksdotter piga           Långenäs

59-12-09    Mats Matsson änkling              Lusketorpet

                   Marit Olofsdotter änka            Timbonäs

59-12-26    Jöns Eriksson dr m-smd           Högfors bruk

                   Britta Svensdotter piga             Tinnhöjden (Gunnarskog)

59-12-26    Lars Andersson dragon ä   Dragontorpet

                   Marit Eriksdotter piga              Kymstad

59-12-26    Olof Nilsson dräng                   Stenserud

                   Karin Johansdotter änka          Uddheden

59-12-26    Torsten Eriksson dräng            Kymstad

                   Ingeborg Eriksdotter p             Kymstad

59-12-26    Nils Johansson dräng               Näs

                   Gertrud Persdotter piga           Näs

59-12-26    Nils Olofsson dräng                 N. Granbäckstorp

                   Marit Jönsdotter piga               Gräsmarken

59-12-26    Anders Persson dräng              Borran

                   Ingeborg Svensdotter p            Borran

1760

60-01-01    Mats Matsson dräng                Orranstorpet

                   Britta Henriksdotter piga          Timbonäs

60-02-17    Per Olofsson dräng                  Långetjärn

                   Ellika Henriksdotter p              Långetjärn

60-02-17    Per Svensson dräng                 V. Kymmen

                   Maria Nilsdotter piga               Söderlidstorpet

60-04-07    Pål Persson dräng                    Gräshäjden

                   Gertrud Matsdotter änka         Sälsjön

60-05-16    Bengt Håkansson dräng           Långejanstorp

                   Elin Svensdotter änka              Långejanstorp

60-05-26    Per Jönsson dräng                   S. Västerrottna

                   Ingeborg Eriksdotter p             Kymstad

60-06-22    Mats Andersson dräng             S. Humsjön (Mangskog)

                   Britta Matsdotter piga              Sälsjön

60-07-20    Lars Svensson änkling              Dalen

                   Karin Jonsdotter änka              Sandviken

60-11-02    Lars Johansson änkling            Berg

                   Kerstin Jönsdotter piga            S. Västerrottna

60-11-02    Jon Bengtsson dräng                N. Västerrottna

                   Ellika Eriksdotter änka             Sandviken

60-11-02    Per Persson dräng                   S. Västerrottna

                   Margareta Eriksdotter p           S. Västerrottna

60-12-26    Anders Andersson dr               Tobyn (Mangskog)

                   Marit Jonasdotter piga             S. Västerrottna

60-12-26    Elof Jönsson dräng                   S. Västerrottna

                   Gertrud Jonsdotter piga           Gräshöjden

60-12-26    Erik Olofsson dräng                 N. Granbäckstorp

                   Kerstin Jönsdotter piga            Kymstad

60-12-26    Per Bengtsson dräng                N. Västerrottna

                   Britta Jonsdotter piga               N. Västerrottna

60-12-26    Olof Persson dräng                  Forsnäs

                   Gertrud Elofsdotter piga           S. Bråne

60-12-28    Jakob Jakobsson dräng           Kruggetorpet (Långenäs)

                   Karin Persdotter piga               Kärr

60-12-28    Måns Nilsson dräng                 Gräsmarken

                   Marit Svensdotter piga             N. Västerrottna

60-12-28    Per Svensson dräng                 Hult

                   Karin Ingemarsdotter ä            Näs

60-12-28    Anders Olofsson dräng            Forsnäs

                   Marit Håkansdotter piga          Getnäs

60-12-28    Måns Jonsson dräng                Trötvik

                   Marit Persdotter piga               Näs

60-12-28    Klemet Olofsson dräng            Hunnekullen

                   Britta Andersdotter piga           Hunnekullen

60-11-23    Olof Andersson dräng              Humsjön (Mangskog)

                   Karin Nilsdotter piga               Söderlidstorpet

                                                        

 

 

 

            Gräsmarkingar vigda i annan socken 1669-1755

(F=Fryksände, L=Lysvik, S=Sunne, VÄ=V. Ämtervik, ÖÄ=Ö. Ämtervik)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1669. 9

1670. 9

1671. 10

1672. 10

1673. 10

1674. 10

 

1676. 10

1677. 11

1678. 11

 

1680. 11

 

1682. 11

 

1684. 12

 

1686. 12

1687. 12

1688. 12

1689. 13

1690. 13

1691. 13

1692. 13

1693. 13

1694. 14

1695. 14

 

1697. 14

 

 

1700. 14

1701. 14

 

1703. 14

1704. 15

 

 

1707. 15

 

1709. 15

1710. 15

1711. 15

 

1713. 15

1714. 15

1715. 16

1716. 16

1717. 16

 

1719. 16

 

1721. 16

1722. 16

1723. 16

1724. 16

 

 

1727. 17

1728. 17

1729. 17

1730. 17

1731. 17

1732. 17

1733. 17

1734. 18

1735. 18

1736. 18

 

1738. 18

 

1740. 18

 

1742. 18

1743. 18

1744. 19

1745. 19

1746. 19

 

1748. 19

1749. 19

 

 

 

 

 

1755. 19

 

 

 

 

 

1669

S 69-12-26      Olof Örjansson N. Västerrottna

                        Kerstin Sonesdotter             S. Arneby (?)

S 70-06-19     Nils Johansson                    Ulvsby

                        Marit Elofsdotter                 N. Bråne

1670

S 70-06-19     Nils Håkansson                   Gunnerud

                        Marit Elofsdotter                 N. Bråne

S 70-06-24     Klemet Persson                   V. Näs

                        Gertrud Olofsdotter             V. Näs

S 70-11-06     Mats Larsson                      Sälsjön

                        Margreta Mårtensdotter      Långenäs

S 70 -11-06    Mats Jakobsson                  N. Ängen

                        Annika Henriksdotter          Höjden

S 70-12-28     Nils Persson                        Ulvsby

                        Gertrud Knutsdotter            Kymstad

1671

S 71-06-25     Nils Månsson                      Uddheden

                        Ingegerd Elofsdotter            N. Bråne

1672

S 72-06-14     Bengt Olofsson                    S. Borgeby (?)

                        Kerstin Ragvaldsdotter        Trötvik

S 72-06-23     Knut Månsson                     S. Västerrottna

                        Marit Persdotter                  S. Västerrotnna

S 72-06-24     Per Bryngelsson                  Ed

                        Karin Larsdotter                  N. Västerrottna

1673

S 73-03-31     Jöns Knutsson                     Kymstad

                        Ingegerd Hansdotter            Önsby

S 73-06-15     Arvid Månsson                    Hastersby

                        Ragnella Larsdotter             N. Västerrottna

S 73-06-24     Jon Elofsson                        Granbäck

                        Ingegerd Månsdotter           Gettjärn

S 73-12-28     Nils Jönsson                        Spelnäs

                        Britta Elofsdotter                 N. Bråne

S 73-12-28     Anders Staffansson Maleck  -----

                        Karin Pålsdotter                  Borrsjön

1674

S 74-06-17     Per Matsson                        Gettjärn

                        Karin Andersdotter             N. Granbäckstorp

S 74-06-17     Nils Persson                        Vänviken

                        Kerstin Persdotter               Granbäck

S 74-06-10     Knut Eriksson, skomakare   -----

                        Margeta Nilsdotter              S. Västerrottna

S 74-12-26     Per Eriksson                        Tjustersby

                        Karin Larsdotter                  Ängen

1676

S 76-05-21     Jon Olofsson                       S. Granbäckstorp

                        Kerstin Andersdotter           N. Granbäckstorp

S 76-06-11     Sven Olofsson                     Årås

                        Elin Jönsdotter                     Granbäck

S 76-06-24     Johan Grelsson                    Bogen

                        NN Staffansdotter               Sälsjön

S 76-11-05     Olof Larsson                       N. Västerrottna

                        Sigrid Persdotter                 Berg

1677

S 77-06-24     Per Nilsson                         S. Västerrottna

                        NN Jonsdotter                    Sillegården

S 77-06-24     Jon Olofsson                       Hökerud

                        Kerstin Nilsdotter                S. Västerrottna

S 77-06-24     Halvard Persson                  Gräsmarken (Portnärr ?)

                        Ingeborg Bengtsdotter         Trötvik

S 77-06-24     Jöns Jönsson                       N. Forsnäs

                        Ingeborg Elofsdotter            Spelnäs

S 77-11-01     Erik Svensson                     Getnäs

                        Marit Johansdotter              Uddheden

S 77-11-01     Björn Månsson                    S. Arneby

                        Kerstin Sonesdotter             N. Västerrottna

S 77-11-01     Mats Olofsson                     Timbonäs

                        Karin  Eskilsdotter               Timbonäs

1678

S 78-06-16     Erik Olofsson                      V. Näs

                        Annika Olofsdotter              Ivarsbjörke

S 78-12-26     Elias Johansson                   S. Västerrottna skog

                        Börta Svensdotter               Getnäs

1680

S 80-05-31     Lars Persson                       Råmyren

                        Marit Jönsdotter                  Trötvik

S 80-06-20     Örjan Jonsson                     Sandviken

                        Britta Matsdotter                 Hedås

S 80-06-20     Jöns Jönsson                       Trötvik

                        Kerstin Olofsdotter              Hökerud

S 80-06-20     Lars Nilsson                        Fagersta

                        Elin Elofsdotter                    Ingeborgjorden

S 80-06-20     Nils Persson                        Granbäck

                        Karin Andersdotter             N. Västerrottna

S 80-06-20     Jöns Elofsson                      N. Bråne

                        Britta Måndotter                  Uddheden

1682

S 82-04-27     Mats Halvardsson               Stenserud

                        Britta Björnsdotter               Holmby

S 82-04-27     Ragvald Torbjörnsson         Portnär

                        Ingeborg Pålsdotter             Svineberg

S 82-06-24     Per Ivarsson                        Spelnäs

                        Kerstin Eriksdotter              S. Västerrottna      

S 82-06-24     Jöns Persson                       Bräckan

                        Marit Halvardsdotter           S. Västerrottna

S 82-06-24     Nils Persson                        S. Västerrottna

                        Marit Persdotter                  Granbäck

S 82-11-05     Lars Olofsson                      Årås

                        Ingeborg Eriksdotter            Gräsmarken

1684

S 84-05-12     Jon Persson                         Trötvik

                        Marit Pålsdotter                  Svineberg

S 84-06-08     Jöns Persson                       Vänviken

                        Kerstin Larsdotter               N. Västerrottna

S 84-06-08     Jon Nilsson                         Granbäck

                        Dordi Nilsdotter                  Gunnerud

S 84-06-08     Örjan Bengtsson                  N. Västerrottna

                        Elin Svensdotter                  Boberg

S 84-06-08     Jon Larsson                         N. Västerrottna

                        Karin Nilsdotter                  N. Västerrottna

S 84-06-08     Arvid Jonsson                     Sandviken

                        Karin Sonesdotter               V. Näs

S 84-10-??      Göran Göransson                Slobyn

                        Maria Staffansdotter            Sälsjön

1686

S 86-12-26     Nils Persson finne                Ängen

                        Annika Danielsdotter           Borrsjön

1687

S 87-04-16     Nils Jonsson                        Sandviken

                        Kerstin Svensdotter             Hult

S 87-04-30     Jöns Persson                       S. Västerrottna

                        Ingeborg Håkansdotter        S. Västerrottna

1688

S 88-07-10     Arvid Jonsson                     Sandviken

                        Karin Nilsdotter                  N. Västerrottna

S 88-07-10     Björn Bengtsson                  N. Västerrottna

                        Ingeborg Svensdotter          Boberg

S 88-07-10     Lars Svensson                     Hult

                        Marit Jonsdotter                  Berg

S 88-07-10     Anders Larsson                   N. Västerrottna

                        Karin Jansdotter                  Berg

1689

S 89-05-20     Anders Torbjörnsson           Bäckebråten

                        Ingeborg Olofsdotter           N. Västerrottna

S 89-05-20     Sven Björsson                     N. Västerrottna

                        Britta Matsdotter                 Sandviken

S 89-06-04     Måns Matsson                    Hedås

                        Karin Svensdotter               Viken

S 89-07-07     Jöns Arvidsson soldaat        V. Näs

                        Karin Gabrielsdotter            Ivarsbjörke

S 89-11-01     Olof Nilsson                        Högforsen

                        Maria Månsdotter               N. Ängen (? Berga)

S 89-12-26     Lars Örjansson                    -----

                        Karin Staffansdotter            Sälsjön

S 89-12-26     Henrik Persson                    -----

                        Karin Matsdotter                 Sälsjön

1690

S 90-06-22     Halvard Halvardsson           S. Västerrottna

                        Britta Hansdotter                 Toneby

S 90-02-11     Lars Simonsson                   Västanå

                        Marit Börjesdotter               Högen

1691

S 91-01-01     Klemet Matsson                  Hälleberg

                        Karin Eskilsdotter                Berg

S 91-06-13     Håkan Persson                    Råmyren

                        Marit Olofsdotter                Uddheden

S 91-06-28     Johan Jonsson                     Berg

                        Kerstin Jansdotter               Sandviken

S 91-06-28     Bengt Persson                     Holmby

                        Abbelona Persdotter           S. Västerrottna

1692

S 92-01-01     Ivar NN                              S. Västerrottna

                        Karin Persdotter                  S. Västerrottna

S 92-12-26     Per Persson                         Grava

                        Kerstin Persdotter               S. Västerrottna

1693

S 93-05-28     Eskil Hansson                      Toneby

                        Marit Bengtsdotter              N. Västerrottna

S 93-06-16     Jöns Elofsson                      N. Bråne

                        Karin  Torstensdotter          Ulvsby

S 93-10-22     Arvid Hansson                    Höjden

                        Gertrud Björnsdotter           S. Arneby

S 93-12-26     Henrik Tomasson                Humsjön

                        Sara Örjansdotter                Sälsjön

1694

S 94-10-07     Daniel Olofsson                   Lövåsen

                        Annika Larsdotter               Ragvaldstjärn

S 94-11-04     Elof Persson                        Vänviken

                        Karin Jönsdotter                  N. Västerrottna     

S 94-12-26     Eskil Eriksson                      Långejanstorp

                        Marit Matsdotter                 Långejanstorp

1695

S 95-11-01     Erik Halvardsson                 Höjden

                        Kerstin Nilsdotter                S. Åmberg

S 95-11-01     Jon Persson                         Sandviken

                        Karin Klemetsdotter            V. Näs

1697

 S 97-06-13    Halvard Halvardsson           S. Västerrottna

                        Gertrud Persdotter              Hälserud

S 97-08-22     Erik Matsson                       S. Västerrottna skog

                        Gertrud Halvardsdotter        S. Västerrottna

S 97-10-28     Sven Larsson                      Trötvik

                        Ingeborg Nilsdotter             S. Arneby

S 97-12-28     Henrik Andersson               Slobyn

                        Karin Matsdotter                 S. Västerrottna

1700

L 00-??-??      Johan Bryntesson                V. Berga

                        Börit Olofsdotter                 Bråne

S 00-05-27     Mats Eriksson                     Gunnarsby

                        Kerstin Jonsdotter               S. Granbäckstorp

1701

S 01-01-01     Eskil Persson                       S. Västerrottna

                        Ingeborg Jönsdotter             Kymstad

S 01-06-10     Per Mickelsson                   Humsjön

                        Karin Persdotter                  Stensjön

S 01-12-26     Olof Elofsson                      Åna

                        Kerstin Simonsdotter           Västanå

1703

S 03-01-01     Per Matsson                        Getnäs

                        Karin Jonsdotter                  Uddheden

S 03-12-28     Anders Jonsson                   N. Västerrottna

                        Karin Olofsdotter                Tosseberg

1704

S 04-06-05     Olof Jönsson                       Vänviken

                        Marit Nilsdotter                   S. Västerrottna

S 04-06-17     Bengt Jönsson                     N. Bråne

                        Anna (?) Halstensdotter       By

S 04-11-01     Johan Eriksson                    Getnäs

                        Karin Persdotter                  V. Näs

S 04-11-13     Erik Knutsson                     S. Västerrottna

                        Marit Persdotter                  S. Västerrottna

1707

S 07-05-05     Nils Gunnarsson                  Portnär

                        Britta Nilsdotter                   Årås

1709

S 09-12-28     Mats Nilsson                       Gunnerud

                        Lisken Jonsdotter                Trötvik

S 09-12-28     Olof Jonsson                       Borrsjön

                        Ellika Mickelsdotter             Arnstorp

1710

S 10-02-18     Erik Persson                        Mangen

                        Britta Bondesdotter             Mellby

1711

L 11-03-29     dr Bengt Örjansson             Gräsmarken

                        p  Ingeborg Arvidsdotter     Bjälverud

S 11-09-17     Anders Svensson                 Önshyttan

                        Marit Matsdotter                 Långejanstorp

1713

S 13-01-01     Per Håkansso                      Solberg

                        Karin Halvardsdotter           Västerrottna

L 13-01-01     dr Elof Eriksson                   Gräsmarken

                        p  Marit Nilsdotter               Råby

S 13-01-06     Lars Jönsson                       Vänviken

                        Karin Jönsdotter                  Granbäckstorp

S 13-11-01     Lars Nilsson                        Bräckan

                        Kerstin Håkansdotter          S. Västerrottna

S 13-12-28     Per Jonsson                         Grava

                        Britta Ingemarsdotter           Västerrottna

1714

F 14-05-30     Jöns Jönsson                       Gräsmark

                        Marit Jonsdotter                  Svenneby

F 14-08-06     Erik Eriksson                       Ängen

                        Karin Henriksson                Bredsjön

1715

F 15-06-06     Johan Halvardsson              Gräsmark

                        Gertrud Nilsdotter               Kollerud

S 15-07-02     Nils Olofsson                      N. Västerrottna (e. SVT)

                        Marit Larsdotter                  Stensjön

S 15-12-11     Jon Larsson                         Stensjön

                        Karin Olofsdotter                S. Västerrottna

S 15-12-30     Per Svensson                      Gunnarsby

                        Marit Jonsdotter                  Granbäckstorp

1716

S 16-12-26     Erik Larsson                        Hälserud

                        Marit Eriksdotter                 Långejanstorp

1717

S 17-10-06     dr Bengt Jonsson                 Askersby

                        p  Karin Jonsdotter              S. Granbäckstorp

L 17-11-03     dr Olof Jonsson                   Västerrottna

                        p  Sara Larsdotter               V. Berga

1719

S 19-06-24     dr Mats Matsson                 Stenserud

                        p  Karin Svensdotter           Holmby

S 19-12-28     dr Jon Jonsson                    Granbäckstorp

                        p  Ingeborg Eriksdotter        Högen

1721

S 21-02-24     dr Öejan Svensson              Hedås

                        p  Britta Jönsdotter              Tjustersby

ÖÄ 21-06-18     Sven Jönsson                   Västmyr

                           Marit Jonsdotter               Västerrottna

S 21-12-26     ä  Olof Eriksson                  Vålön

                        p  Gertrud Persdotter          Bråsstorp

S 21-12-28     dr Olof Eriksson                  Grinnemo

                        ä  Kerstin Persdotter           Svartserud

1722

S 22-01-21        Lars Halvardss. soldat      N. Ängen

                           Kerstin Matsdotter           Toneby

1723

F 23-12-26       Olof Eriksson                    Åna (?)

                           Gertrud Persdotter           Vadjetorp

1724

S 24-03-22     dr Lars Larsson                   Årås

                        p  Marit Halvardsdotter       S. Västerrottna

S 24-06-07     dr Nils Halvardsson             S. Västerrottna

                        p  Marit Olofsdotter            S. Västerrottna

1727

ÖÄ 27-10-29     Håkan Nilsson                  Högberg

                           Ingegerd Jönsdotter          Uddheden

S 27-12-26     dr Johan Larsson                 Berg

                        p  Ingegerd Nilsdotter(?)     Hälleberg

1728

S 28-12-29     dr Erik Elofsson                   N. Västerrottna

                        p  Marit Eriksdotter             Bräckan

1729

S 29-05-26        Henrik Henriksson            Timbonäs

                        p  Britta Elofsdotter             Skrötingerud

S 29-11-02     dr Anders Andersson          Tobyn (Brskg)

                        p  Marit Andersdotter          Långejanstorp

S 29-11-16     dr Olof Jonsson                   Hökerud

                        p  Karin Nilsdotter              N. Västerrottna

L 29-12-14     Per Larsson soldat               Åsegård

                        p  Marit Håkansdotter         Gräsmarken

S 29-12-26     dr Nils Håkansson               Uddheden

                        p  Gertrud Larsdotter          V. Ingersby

1730

S 30-06-24        Jon Larsson                      Backetorp

                        p Ingeborg Eskilsdotter        Långejanstorp

S 30-11-01     dr Per Bengtsson                 Hedås (G)

                        p  Karin Elofsdotter             Svartserud

1731

S 31-04-26     dr Per Elofsson                    N. Västerrottna

                        p  Elin Johansdotter             Boberg

S 31-11-21     dr Nils Persson                    Uddheden

                        p  Marit Nilsdotter               Ingeborgjorden

1732

S 32-05-18     dr Nils Olofsson                  Ed

                        p  Ingeborg Andersdtr         Uddheden

1733

S 33-04-01     dr Sven Nilsson                   Gårdsjö

                        p  Britta Henriksdotter         Sälsjön

S 33-12-27     dr Jon Jönsson                    Vålön

                        p  Lena Persdotter               Forsnäs bruk

1734

ÖÄ 34-06-05      Arvid Johansson              Berg (S)

                            Ingeborg Knutsdotter      Mårbacka

S 34-06-24     dr Jon Jonsson                    Skinnarsbacka

                        p  Marit Håkansdotter         S. Västerrottna

S 34-12-26     ä  Nils Jonsson                    S. Västerrottna

                        p  Marit Olofsdotter            Ed

1735

S 35-12-28     dr Jon Olofsson                   S. Västerrottna

                        p  Kerstin Olofsdotter          Boberg

1736

S 36-05-23     dr Nils Jönsson                    Ed

                        p  Marit Svensdotter            V. Ns

F 36-07-11        Johan Eriksson                 Långerudsskogen

                           Kerstin Matsdotter           Gräsmark

S 36-12-26     dr Jon Elofsson                    S. Västerrottna

                        p  Ingeborg Bengtsdotter     Bräckan (?)

1738

F 38-07-16        Johan Henriksson             -----

                           Ellika Andersdotter           Soranstorpet

F 38-10-08        Håkan Bengtsson             Åshagen

                           Kerstin Larsdotter            Uddheden

S 38-12-26     dr Sven Matsson                 Ingerby

                        p  Sara Johansdotter            Forsnäs

1740

S 40-12-26     dr Jöns Jönsson                   Årås

                        p  Karin Jönsdotter              Trötvik (?)

S 40-12-26     dr Erik Bengtsson                Bräckan

                        p  Gertrud Halvrdsdotter     S. Västerrottna

1742

S 42-04-18     dr Lars Håkansson              Berg

                            Marit Bengtsdotter          S. Västerrottna

S 42-05-30     dr Olof Eriksson                  Grinnemo

                        ä  Karin Olofsdotter            Tosseberg

S 42-12-26     dr Lars Håkansson              Uddheden

                        ä  Karin Eriksdotter             Spelnäs

S 42-12-28     dr Nils Persson                    Tobyn (Bskg)

                        p  Elin Svensdotter              Långejanstorp

1743

S 43-05-01     ä  Lars Nilsson                    Kymstad

                        ä  Marit Bengtsdotter           Högen

S 43-11-13     dr Nils Jonsson                    Kymstad

                        ä  Kerstin Jönsdotter           Ulvsby

1744

S 44-12-26     dr Måns Persson                 Uddheden

                        ä  Elin Persdotter                 Tonerud

S 44-12-28     dr Nils Persson                    Uddheden

                        p  Britta Larsdotter              V. Ingersby

1745

S 45-09-01     ä  Per Olofsson                   Toneby

                        p  Kerstin Jonsdotter           S. Västerrottna

S 45-12-26     dr Johan Persson                 Uddheden

                        ä  Ingegerd Eriksdotter        Åna

1746

F 46-11-02        Henrik Henriksson            Soranstorpet

                           Karin Eriksdotter              Fäbacken

1748

S 48-01-10     ä  Per Eriksson                    Granbäck

                        p  Karin Olofsdotter            Åna

S 48-12-26     dr Nils Nilsson                    Gräsmarks gård

                        p  Anna Eriksdotter             Ulvsby

S 48-12-26     dr Sven Månsson                Ulvsby

                        p  Kerstin Johansdotter        Hult

1749

F 49-11-19        Anders Johansson            N. Lekvattnet

                           Karin Matsdotter              Poptorpet, Gräsmarks skog

S 50-03-19     dr Petter Persson                 Tosseberg

                        p  Britta Olofsdotter            Kymstad

S 50-03-19     dr Elof Bengtsson                Ingeborgjorden

                        p  Britta Persdotter              Kärr (G)

1755

F 55-06-15        Mats Matsson                  Poptorpet, Gräsmarks skog

                           Karin Olofsdotter             Bredsjön