Fryksändes vigselbok 1707-1760

Gunnar Almqvists avskrift efter Malmström (60 A4sidor)

 

Innehållsförteckning

 

 

 

 

 

 

 

1707  2

1708  3

1709  4

1710  5

1711  5

1712  6

1713  7

1714  7

1715  8

1716  9

1717  10

1718  11

1719  11

1720  12

1721  13

1722  14

1723  15

1724  16

1725  16

1726  18

1727  18

1728  19

1729  20

1730  21

1731  22

 

1733  23

1734  24

1735  25

1736  26

1737  28

1738  28

1739  30

1740  31

1741  31

1742  32

1743  33

1744  34

1745  36

1746  37

1747  38

1748  40

1749  41

1750  42

1751  43

1752  44

1753  45

1754  46

1755  48

1756  49

1757  50

1758  52

1759  52

1760  54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1707

07 6/1              Håkan Jonsson                    Treskog (Gskg)

                        Elisabet Nilsdotter               Rådom

07 9/1              Per Mickelsson                   ------

                        Anna Jakobsdotter              Lekvattnet

07 22/2            Olof Halstensson                 Torsby

                        Marit Larsdotter                  Utterbyn

07 1/11            Per Pålsson                         Bada

                        Kerstin Halvardsdotter        Gullsby

07 10/11          Erik Jönsson                        Fensbol

                        Gertrud Nilsdotter               Kollerud

07 6/12            Olof Matsson                      Fäbacken

                        Valborg Eriksdotter             Långtjärn

07 26/12          Lars Jönsson                       Västanvik

                        Kerstin Jönsdotter               Västanvik

07 26/12          Håkan Pålsson                    Västanvik

                        Marit Jönsdotter                  Västanvik

07 29/12          Nils Jönsson                        Mölnerud

                        Marit Halstensdotter            Oleby

07 29/12          Jon Ivarsson                        Millmark

                        Kerstin Knutsdotter             Sörmark

1708

08 1/1              Olof Persson                       Kollerud

                        Kerstin Jonsdotter               Åsteby

08 8/1              Mats Olofsson                     N. Röjdåsen

                        Annika Olofsdotter              Vittjärn

08 21/6            Börje Jonsson                     Kollerud

                        Marit Jonsdotter                  Västanvik

08 21/6            Jon Håkansson                    Bada

                        Marit Olofsdotter                Sörmark

08 12/7            Staffan Bengtsson                Rattsjöberg

                        Ingeborg Markusdotter        Vitsand

08 1/11            Jon Nilsson                         Västanvik

                        Gertrud Jonsdotter              Västanå

08 26/12          Halvard Jonsson                  Stensgård

                        Ingeborg Larsdotter             Kälkerud

08 26/12          Per Börjesson                     Bergeby

                        Marit Arvidsdotter               Bergsäng

08 26/12          Johan Persson                     Mölnerud

                        Marit Larsdotter                  Röbjörkeby

08 26/12          Lars Persson                       ------

                        Kerstin Olofsdotter              Röbjörkeby

08 26/12          Jöns Jonsson                       Skalleby

                        Karin Jonsdotter                  Önnerud

08 27/12          Erik Persson                        Oleby

                        Ingeborg Håkansdotter        Vasserud

08 27/12          Jöns Olofsson                      Oleby

                        Karin Håkansdotter             Vasserud

08 28/12          Olof Jonsson                       Bada

                        Karin Persdotter                  Bada

08 28/12          Per Persson                         Bada

                        Anna Halstensdotter            Millmark

08 29/12          Johan Persson                     Bada

                        Dordi Persdotter                 Råby

1709

09 1/1              Olof Halstensson                 Millmark

                        Kerstin Nilsdotter                Sörmark

09 1/1              Olof Andersson                   Runnsjön

                        Marit Johansdotter              Lekvattnet

09 5/1              Samuel Nilsson                    Arnsjön

                        Elin Knutsdotter                  Norge

09 10/1            Tomas Persson                    Lekvattnet

                        Gertrud Mickelsdotter         Fäbacken

09 7/6              Olof Olofsson                      Överbyn

                        Kerstin Nilsdotter                Rådom

09 9/6              Erik Nilsson                        Rådom

                        Marit Olofsdotter                Överbyn

09 11/6            Björ Ivarsson                      Östmark

                        Guru Nilsdotter                   Östmark

09 11/6            Mats Halstensson                Millmark

                        Marit Eriksdotter                 Östmark

09 11/6            Olof Björsson                      Hensgård

                        Rangella Klemetsdotter        Östmark

09 11/6            Lars Andersson                   Arnsjön

                        Karin (står Marit) Mårtensdtr    Åskagsberget

09 13/6            Nils Persson                        Östmark

                        Valborg Ingemarsdotter       Åsegård

09 18/7            Johan Hansson Loman         ------

                        Karin Svensdotter               Stensgård

09 7/11            Torsten Eskilsson                Stensgård

                        Karin Olofsdotter                Kälkerud

09 21/11          Anders Torbjörnsson           ------

                        Kerstin Jonsdotter               Östmark

09 21/11          Olof Ragvaldsson                ------

                        Marit Halstensdotter            Östmark

09 26/12          Nils (Bengtsson)                  Torsby

                        Sigrid Olofsdotter                Rådom

09 26/12          Markus Jonsson                  Utterbyn

                        Gertrud Johansdotter           Fensbol

09 26/12          Erik Nilsson                        Önnerud

                        Ingegerd Persdotter             Vadje

09 26/12          Per Persson                         S. Röjdåsen

                        Karin Eriksdotter                 N. Lekvattnet

09 26/12          Elof Persson                        ------

                        Marit Persdotter                  Millmark

1710

10 11/4            Nils Jonsson                        Överbyn

                        Sigrid Börjesdotter              Överbyn

10 24/6            Jon Halstensson                   Östmark

                        Ingeborg Olofsdotter           Östmark

10 24/6            Johan Johansson                  Vittjärn

                        Annika Matsdotter              Varalden

10 24/6            Lars Larsson                       Vadje

                        Kerstin Eriksdotter              Vadje

10 21/8            Aron Klemetsson                ------

                        Maria Svensdotter               Västanå

10 6/11            Per Nilsson                         Östmark

                        Maria Nilsdotter                  Långerud

10 26/12          Jon Jonsson                         ------

                        Kerstin Nilsdotter                Svenneby

10 26/12          Olof Jönsson                       Röbjörkeby

                        Marit Markusdotter             Vitsand

10 26/12          Jöns Nilsson                        Ånneby

                        Karin Persdotter                  Röbjörkeby

10 28/12          Per Jönsson                         Vadje

                        Gertrud Persdotter              Åsteby

10 28/12          Nils Nilsson                         Åsteby

                        Kerstin Persdotter               Vitsand

10 28/12          Jon Persson                         ------

                        Kerstin Jonsdotter               Fensbol

1711

11 24/1            Erik Tenhune                       ------

                        Marit Persdotter                  Röjdåsen

11 26/5            Olof Larsson                       Smedserud

                        Marit Halstensdotter            Rådom               60

11 26/5            Lars Bengtsson                    Överbyn

                        Sigrid Jönsdotter                 Rådom

11 28/5            Nils Jonsson                        Svenneby

                        Ingeborg Larsdotter             Smedserud

11 28/5            Lars Larsson                       Överbyn

                        Marit Bengtsdotter              Överbyn

11 28/5            Sten Nilsson                        Västanvik

                        Karin Arvidsdotter              Bergsäng

11 28/5            Jöns Matsson                      ------

                        Kerstin Nilsdotter                Västanvik

11 25/8            Bengt Eriksson                    ------

                        Karin Matsdotter                 Långerudsskogen

11 25/8            Anders Andersson               ------

                        Karin Larsdotter                  Arnsjön

11 26/12          Erik Johansson                    Fensbol

                        Karin Persdotter                  Utterbyn

11 26/12          Elof Martinsson                   Röbjörkeby

                        Karin Larsdotter                  Utterbyn

11 28/12          Lars Nilsson                        Kollerud

                        Karin Olofsdotter                Millmark

1712

12 1/1              Olof Arvidsson                    Bergsäng

                        Karin Jonsdotter                  Åshagen

12 1/1              Lars Eriksson                      Vadje

                        Karin Olofsdotter                Överbyn

12 1/1              Bengt Ingemarsson              Åsteby

                        Karin Nilsdotter                  Åsteby

12 1/1              Lars Larsson                       Åsteby

                        Marit Ingemarsdotter           Åsteby

12 2/2              Erik Sigfridsson                   Gransjön

                        Gertrud Jonsdotter              Puranstorpet

12 2/2              Johan Jönsson                     Tväråna

                        Karin Andersdotter             Tväråna

12 16/3            Måns Svensson                   Stensgård

                        Britta Eriksdotter                 Filipstad

12 4/5              Olof Johansson                    ------

                        Marit Matsdotter                 Lekvattnet

12 11/6            Lars Jonsson                       ------

                        Karin Persdotter                  Överbyn

12 31/8            Per Jönsson                         ------

                        Elin Halstensdotter               Vasserud

12 21/9            Lars Persson                       ------

                        Karin Matsdotter                 S. Lekvattnet

12 28/9            Anders Johansson               ------

                        Ellika Pålsdotter                  Vittjärn

12 21/12          Olof Mickelsson                  Fäbacken

                        Britta Johansdotter              Vittjärn

12 26/12          Anders Kristoffersson          ------

                        Valborg Andersdotter          Långerud

12 26/12          Engelbrekt Jönsson              ------

                        Karin Ingemarsdotter           Åsteby

12 26/12          Anders Jönsson                   ------

                        Ingegerd Jönsdotter             Långerud

12 26/12          Mats Olofsson                     Vittjärn

                        Kerstin Eriksdotter              Gransjön

12 26/12          Erik Matsson                       Fäbacken

                        Britta Andersdotter              Bogen

12 26/12          Nils Jönsson                        Utterbyn

                        Karin Persdotter                  Fensbol

12 28/12          Olof Olofsson                      Överbyn

                        Kerstin Larsdotter               Smedserud

12 28/12          Jon Jönsson                         Västanvik

                        Marit Larsdotter                  Smedserud

12 28/12          Erik Jönsson                        Önnerud

                        Karin Jonsdotter                  Vasserud

1713

13 1/1              Jon Jönsson                         Vadje

                        Kerstin Jönsdotter               Röbjörkeby

13 11/1            Erik Arvidsson                    Bergsäng

                        Britta Nilsdotter                   Åsteby

13 13/1            Erik Nilsson                        ------

                        Elisabet Matsdotter             Röjdåsen

13 2/2              Engelbrekt Persson              ------

                        Ingeborg Olofsdotter           Kälkerud

13 6/4              Johan Hansson Loman         ------

                        Margareta Jonsdotter          Röbjörkeby

13 24/5            Jöns Josefsson                     Vittjärn

                        Elisabet Persdotter              Bredsjön

13 17/6            Olof Nilsson                        Åsteby

                        Kerstin Bengtsdotter            Överbyn

13 19/6            Halsten Jonsson                   Kollerud

                        Lucia Nilsdotter                   Kollerud

13 21/6            Bernhard Halstensson          Oleby

                        Karin Persdotter                  Bada

13 25/7            Jon Eskilsson                       ------

                        Karin Tomasdotter              Vadje

13 22/11          Jon Larsson                         Smedserud

                        Marit Jonsdotter                  Smedserud

13 22/11          Eskil Larsson                       ------

                        Kerstin Larsdotter               Rådom

13 26/12          Olof Persson                       ------

                        Ingegerd Ragvaldsdotter      Utterbyn

13 26/12          Per Börjesson                     Bergeby

                        Kerstin Svensdotter             Persby

13 27/12          Halsten Klemetsson             Vasserud

                        Marit Klemetsdotter            Utterbyn

13 28/12          Nils Jonsson                        Kollerud

                        Karin Jonsdotter                  Ängen ?

1714

14 1/1              Per Jonsson                         ------

                        Ingeborg Persdotter             Bada

14 24/2            Jon Nilsson                         Östmark

                        Rännul Olofsdotter              Arnsjön

14 24/2            Per Jonsson                         ------

                        Ingeborg Persdotter             Bada

14 17/5            Nils Segolsson                     ------

                        Marit Eskilsdotter                Oleby

14 17/5            Jöns Halvardsson                ------

                        Kerstin Halstensdotter         Fensbol

14 17/5            Lars Halstensson                 ------

                        Sigrid Jönsdotter                 Fensbol

14 30/5            Jöns Jönsson                       Gräsmark

                        Marit Jonsdotter                  Svenneby

14 6/8              Erik Eriksson                       Ängen

                        Karin Henriksdotter             Bredsjön

14 6/8              Per Sigfridsson                    Gransjön

                        Britta (står Marit) Johansdtr Vittjärn

14 29/9            Mats Johansson                   ------

                        Anna Örjansdotter               Tväråna     

14 10/10          Olof Olofsson                      Sörmark

                        Kerstin Halvardsdotter        Önneby

14 10/10          Per Jönsson                         Åsteby

                        Karin Jönsdotter                  Västanvik             120

14 10/10          Jon Jonsson                         ------

                        Karin Persdotter                  Sörmark

14 10/10          Olof Persson                       Vittjärn

                        Elisabet Eriksdotter             Gransjön

14 10/10          Mårten Mårtensson             Gunnarskog

                        Valborg Matsdotter             Fäbacken

14 10/10          Mats Samuelsson                ------

                        Anna Eriksdotter                 Lekvattnet

14 19/10          Per Matsson                        ------

                        Katarina Olofsdotter            Långerud

14 19/10          Mats Eriksson                     ------

                        Elin Örjansdotter                 Runnsjön

14 26/12          Erik Persson                        ------

                        Ingegerd Jonsdotter             Fensbol

14 26/12          Per Matsson                        ------

                        Marit Larsdotter                  Överbyn

1715

15 2/1              Nils Persson                        Sörmark

                        Marit Persdotter                  Rådom

15 2/1              Bengt Staffansson                ------

                        Elisabet Persdotter              Mången

15 8/1              Nils Persson                        ------

                        Karin Klemetsdotter            Vittjärn

15 27/2            Mats Pylken                        ------

                        Valborg Örjansdotter          Runnsjön

15 29/4            Henrik Eriksson                   Tväråna

                        Karin Olofsdotter                Tvänsberg

15 6/6              Johan Halvardsson              Gräsmark

                        Gertrud Nilsdotter               Kollerud

15 24/6            Nils Eriksson                       ------

                        Anna Jonsdotter                  Bada

15 24/6            Olof Jonsson                       ------

                        Karin Halstensdotter            Långerud

15 4/9              Tomas Tomasson                Bredsjön

                        Annika Johansdotter            Lekvattnet

15 1/10            Anders Olofsson                 Ransäter

                        Elisabet Eriksdotter             Västanå

15 28/10          Jon Jonsson                         ------

                        Karin Eriksdotter                 Svenneby

15 27/11          Anders Mårtensson             ------

                        Elin Olofsdotter                   Gransjön

15 30/11          Henrik Persson                    Rattsjöberg

                        Kerstin Persdotter               Gunnsjögården

15 30/11          Erik Göransson                   ------

                        Kerstin Johansdotter            Mången

15 26/12          Gabriel Larsson                   Kälkerud

                        Gertrud Nilsdotter               Åsteby

15 26/12          Per Engelbrektsson              Kälkerud

                        Ingeborg Jonsdotter             Stensgård

15 26/12          Jöns Johansson                    Fensbol

                        Ingegerd Jönsdotter             Vadje

15 28/12          Olof Jonsson                       ------

                        Elisabet Olofsdotter             Östmark

15 28/12          Per Nilsson                         ------

                        Dordi Olofsdotter                Östmark

15 28/12          Israel Halvardsson               ------

                        Marit Persdotter                  Millmark

1716

16 1/1              Jon Olofsson                       Önnerud

                        Kerstin Persdotter               Bada

16 18/3            Olof Svensson                     ------

                        Maria Hansdotter                Stensgård

16 6/5              Martinus Börjesson             Röbjörkeby

                        Annika Larsdotter               Kälkerud

16 21/5            Anders Andersson               Vittjärn

                        Valborg Mickelsdotter         Lekvattnet

16 10/6            Jon Jonsson                         ------

                        Sigrid Nilsdotter                  Svenneby

16 24/6            Bengt Halstensson               Torsby

                        Marit Botolfsdotter              Spelnäs

16 28/10          Jon Jonsson                         ------

                        Britta Eriksdotter                 Vasserud

16 2/12            Johan Olofsson                    ------

                        Karin Eriksdotter                 Tväråna

16 26/12          Markus Eriksson                 ------

                        Dordi Nilsdotter                  Fensbol

16 26/12          Erik Olofsson                      Tväråna

                        Gertrud Mårtensdotter         Mången

16 26/12          Kristoffer Andersson           ------

                        Britta Persdotter                  Bredsjön

16 26/12          Erik Jönsson                        Fensbol

                        Karin Nilsdotter                  Ånneby

16 26/12          Nils Markusson                   Vitsand

                        Marit Larsdotter                  Utterbyn

16 26/12          Jon Halstensson                   Fensbol

                        Ingeborg Jönsdotter             Röbjörkeby

16 26/12          Per Persson                         ------

                        Ingeborg Olofsdotter           Röbjörkeby

16 28/12          Klemet Jonsson                   ------

                        (Karin Jonsdotter ?)            Vasserud

16 28/12          Lars Jonsson                       ------

                        Ingeborg Halstensdotter       Kollerud

16 28/12          Per Eskilsson                       ------

                        Karin Jönsdotter                  Vadje

16 29/12          Johan Persson                     ------

                        Karin Pålsdotter                  Bada

1717

17 1/1              Nils Olofsson                      Sörmark

                        Karin Nilsdotter                  Östmark

17 1/1              Jon Nilsson                         Rådom

                        Karin Andersdotter             Sörmark

17 1/1              Nils Nilsson                         Östmark

                        Karin Olofsdotter                Sörmark

17 5/1              (Erik Eriksson)                    Gransjön

                        Marit Halstensdotter            Långerud

17 3/2              Per Eriksson                        Torsby bruk

                        Maria Månsdotter               Torsby bruk

17 14/4            Per Persson                         ------

                        Marit Mårtensdotter            Mången

17 9/6              Henrik Samuelsson              ------

                        Maria Henriksdotter            Bredsjön

17 12/6            Per Jonsson                         Åsteby

                        Maria Jönsdotter                 Västanvik

17 12/6            Nils Pålsson                        ------

                        Marit Olofsdotter                Västanvik

17 22/9            Olof Matsson                      ------

                        Gertrud Matsdotter             Rattsjöberg

17 29/9            Mårten Mårtensson             ------

                        Anna Jönsdotter                  Rådom

17 26/12          Henrik Olofsson                  ------

                        Maria Abrahamsdotter        Multtjärn

17 26/12          Erik Eskilsson                      Önneby

                        Marit Persdotter                  Fensbol             180

17 26/12          Lars Eriksson                      Vadje

                        Kerstin Jonsdotter               Åshagen

17 26/12          Erik Johansson                    Fensbol

                        Karin Larsdotter                  Vadje

17 29/12          Jon Persson                         ------

                        Marit Nilsdotter                   Bada

1718

18 15/6            Erik Bengtsson                    Fensbol

                        Marit Nilsdotter                   Rådom

18 22/6            Erik Jonsson                        Persby

                        Kerstin Olofsdotter              Önneby

18 10/8            Olof Sigfridsson                   Gransjön

                        Britta Jönsdotter                  Tväråna

18 5/10            Olof Johansson                    Vittjärn

                        Marit Eriksdotter                 Lekvattnet

18 26/12          Henrik Andersson               ------

                        Maria Henriksdotter            Rattsjöberg

18 26/12          Anders Andersson               ------

                        Marit Tomasdotter              Lekvattnet

18 26/12          Nils Nilsson                         ------

                        Marit Staffansdotter             N. Röjdåsen

18 26/12          Staffan Eskilsson                 ------

                        Marit Olofsdotter                Torsby

18 28/12          Per Eriksson                        Önnerud

                        Marit Olofsdotter                Utterbyn

1719

19 1/1              Jon Ivarsson                        ------

                        Elisabet Olofsdotter             Västanå

19 1/1              Per Larsson                         Smedserud

                        (Ingeborg) Persdotter          Rådom

19 1/1              Lars Halstensson                 ------

                        Karin Jönsdotter                  Millmark

19 1/1              Olof Nilsson                        ------

                        Kerstin Nilsdotter                Millmark

19 18/5            Johan Matsson                    ------

                        Anna Eskilsdotter                N. Röjdåsen

19 18/5            Anders Nilsson                    ------

                        Britta Staffansdotter             Mången

19 14/6            Mats Jönsson                      ------

                        Kerstin Persdotter               Oleby bruk

19 14/6            Bonde Bengtsson                Överbyn

                        Ingeborg Matsdr ("Persdr") Gunnsjögården

19 14/6            Erik Persson                        Bada

                        Ingeborg Olofsdotter           Svenneby

19 1/11            Engelbrekt Halvardsson       ------

                        Britta Larsdotter                  Kälkerud

19 25/12          Abraham Abrahamsson       ------

                        Maria ("Annika") Henriksdr Multtjärn

19 26/12          Lars Persson                       ------

                        Ingeborg Halstensdotter       Kollerud

19 26/12          Halvard Jonsson                  ------

                        Karin Jonsdotter                  Stensgård

19 27/12          Börje Jonsson                     ------

                        Marit Halstensdotter            Kollerud

19 27/12          Jon Halstensson                   ------

                        Kerstin Jönsdotter               Fensbol

19 27/12          Olof Jonsson                       Stensgård

                        Marit Olofsdotter                Röbjörkeby

19 27/12          Tomas Olofsson                  Röbjörkeby

                        Marit Jonsdotter                  Stensgård

19 27/12          Olof Nilsson                        Ånneby

                        Marit Jonsdotter                  Persby

19 27/12          Jon Eriksson                        Önnerud

                        Marit Persdotter                  Röbjörkeby

19 27/12          Bengt Jonsson                     Sörmark

                        Maria Jonasdotter               Västanå

19 27/12          Nils Larsson                        Sörmark

                        Marit Persdotter                  Millmark

19 27/12          Halvard Persson                  Utterbyn

                        Kerstin Nilsdotter                Västanvik

19 28/12          Jon Jönsson                         ------

                        Karin Mickelsdotter            Önnerud

19 28/12          Olof Jonsson                       Fensbol

                        Marit Nilsdotter                   Kollerud

19 28/12          Arvid Jonsson                     Överbyn

                        Karin Persdotter                  Åsteby

19 28/12          Måns Andersson                 Sörmark

                        Karin Nilsdotter                  Rådom

1720

20 3/1              Olof Nilsson                        Långerud

                        Karin Eriksdotter                 Östmark

20 10/1            Björn Jönsson                     Mölnerud

                        Ingeborg Tomasdotter         Vadje

20 28/2            Lars Persson                       Rådom

                        Elin Nilsdotter                     Östmark

20 20/4            Nils Olofsson                      ------

                        Britta Henriksdotter             Önneby

20 20/4            Bengt Amnell                       ------

                        Karin Nilsdotter                  Torsby

20 6/6              Erik Jonsson                        ------

                        Marit Persdotter                  Sörmark

20 17/6            Johan Larsson                     ------

                        Kerstin Johansdotter            Runnsjön

20 24/7            Nils Hansson                       ------

                        Valborg Jönsdotter              Vasserud

20 13/11          Nils Nilsson                         Långerud

                        Kerstin Eriksdotter              Östmark

20 13/11          Olof Ragvaldsson                ------

                        Anna Mårtensdotter            Långerud

20 26/12          Erik Eriksson                       ------

                        Marit Klemetsdotter            Vittjärn

20 26/12          Arvid Johansson                  ------

                        Kerstin Jonsdotter               Kollerud

20 26/12          Engelbrekt Persson              ------

                        Marit Nilsdotter                   Ånneby

20 28/12          Erik Johansson                    ------

                        Marit Nilsdotter                   Västanvik

20 28/12          Jon Jönsson                         ------

                        Karin Arvidsdotter              Västanvik

20 28/12          Jöns Jonsson                       ------

                        Kerstin Jönsdotter               Västanvik

20 28/12          Olof Persson                       Utterbyn

                        Kerstin Jönsdotter               Västanvik

20 28/12          Jon Persson                         Önnerud

                        Ingegerd Nilsdotter              Västanvik

20 30/12          Olof Markusson                  Vitsand

                        Kerstin Jönsdotter               Rådom

20 30/12          Per Nilsson ("Persson")       Rådom

                        Maria Bengtsdotter              Fensbol

20 30/12          Erik Halstensson                  Torsby

                        Sigrid Olofsdotter                Västanå

1721

21 7/1              Erik Eriksson                       ------

                        Valborg Halstensdotter        Långerud            240

21 5/3              Bengt Jönsson                     ------

                        Kerstin Nilsdotter                Åsteby

21 17/3            Abraham Sigfridsson           ------

                        Elin Olofsdotter                   Multtjärn

21 9/4              Johan Lukan                        Puranstorp

                        Maria Staffansdotter            Staffanstorpet

21 11/6            Jon Olofsson                       Östmark

                        Ingeborg Jonsdotter             Persby

21 11/6            Jöns Markusson                  ------

                        Karin Olofsdotter                Vitsand

21 11/6            Olof Jonsson                       ------

                        Karin Persdotter                  Svenneby

21 30/7            Staffan Eskilsson                 ------

                        Gertrud Jonsdotter              Puranstorp

21 28/10          Lars Halstensson                 ------

                        Marit Persdotter                  Fensbol

21 28/10          Erik Persson                        ------

                        Marit Jönsdotter                  Fensbol

21 5/11            Mats Mickelsson                 ------

                        Sara Eriksdotter                  Runnsjön

21 12/11          Johan Olofsson                    ------

                        Gertrud Nilsdotter               Stensgård

21 12/11          Erik Jonsson                        ------

                        Gertrud Olofsdotter             Sörmark

21 26/11          Jöns Nilsson                        Östmark

                        Elisabet Olofsdotter             Gransjön

21 26/12          Halsten Jonsson                   Bada

                        Karin Jönsdotter                  Kälkerud

21 26/12          Per Bengtsson                     Torsby

                        Karin Andersdotter             Rådom

21 26/12          Jöns Jonsson                       Persby

                        Marit Persdotter                  Ånneby

21 26/12          Lars Månsson                     ------

                        Malin Eriksdotter                 Bada bruk

21 28/12          Börje Engelbrektsson          Överbyn

                        Ingegerd Eskilsdotter           Vadje

21 28/12          Nils Ragvaldsson                 ------

                        Marit Olofsdotter                Långerud

1722

22 1/1              Jon Nilsson                         ------

                        Ingegerd Halstensdotter       Torsby

22 1/1              Nils dagkarl (Persson)        Oleby bruk

                        Marit Jönsdotter                  Vasserud

22 3/6              Per Persson                         Bada

                        Karin Jonsdotter                  Östmark

22 3/6              Olof Svensson                     ------

                        Elisabet Jonasdotter             Torsby

22 3/6              Per Halstensson                   ------

                        Ingeborg Olofsdotter           Västanvik

22 3/6              Olof Eriksson                      Svenneby

                        Karin ("Ingeborg") Olofsdr  Västanvik

22 4/6              Jöns Jonsson                       ------

                        Kerstin Olofsdotter              Bada

22 5/6              Per Jönsson                         ------

                        Kerstin Larsdotter               Vadje

22 4/11            Per Halstensson                   ------

                        Marit Halvardsdotter           Sörmark

22 26/12          Bengt Persson                     ------

                        Kerstin Persdotter               Bada bruk

22 26/12          Halsten Bengtsson               ------

                        Maria Persdotter                 Stensgård

22 26/12          Mats Nilsson                       ------

                        Katarina Johansdotter          Rörkullen

22 26/12          Per Persson                         ------

                        Kerstin Nilsdotter                Västanvik

22 30/12          Per Nilsson                         Torsby

                        Karin Olofsdotter                Östmark

22 30/12          Nils Persson                        Smedserud

                        Ingeborg Persdotter             Sörmark

22 30/12          Jon Jönsson                         Rådom

                        Kerstin Markusdotter          Vitsand

22 30/12          Jöns Jönsson                       Fensbol

                        Gertrud Persdotter              Utterbyn

22 30/12          Nils Persson                        Utterbyn

                        Marit Larsdotter                  Vadje

1723

23 1/1              Bengt Nilsson                      Överbyn

                        Marit Nilsdotter                   Åsteby

23 1/1              Bengt Johansson                  Fensbol

                        Marit Persdotter                  Torsby

23 1/1              Jöns Johansson                    Vadje

                        Karin Jonsdotter                  Önnerud

23 1/1              Jon Jonsson                         Önnerud

                        Maggeli Olofsdotter             Vadje

23 3/3              Olof Andersson                   ------

                        Britta Persdotter                  Gunnsjögården

23 3/3              Bengt Benalsson                  ------

                        Ingegerd Larsdotter             Gunnsjögården

23 9/6              Jon Nilsson                         ------

                        Marit Larsdotter                  Bada

23 7/7              Mats Rattfelt                       ------

                        Karin Matsdotter                 Vadje

23 18/8            Henrik Urbian                     Mången

                        Anna Persdotter                  Rattsjöberg

23 29/9            Lars Nilsson                        ------

                        Kerstin Nilsdotter                Västanvik

23 27/10          Pål Larsson                         ------

                        Marit Henriksdotter             Arnsjön

23 26/12          Jon Larsson                         (Kälkerud)

                        Gertrud Johansdotter           Utterbyn

23 26/12          Olof Eriksson                      (Åna ?)

                        Gertrud Persdotter              Vadjetorp

23 26/12          Lars Jonsson                       Fensbol

                        Karin Halvardsdotter           Önneby

23 28/12          Per Jonsson                         Bada

                        Karin Persdotter                  Sörmark

1724

24 1/1              Olof Larsson                       Gunnsjögården

                        Karin Eskilsdotter                Vadje

24 6/9              Arvid Engelbrektsson          Bergsäng

                        Kerstin Svensdotter             Persby

24 25/10          Jakob Sigfridsson                ------

                        Karin Klemetsdotter            Vittjärn

24 1/11            Nils Nilsson                         Västanvik

                        Marit Nilsdotter                   Torsby

24 1/11            Pål Eriksson                        ------

                        Malin Persdotter                  Tväråna

24 8/11            Jonas Pettersson                  Oleby bruk

                        Karin Jönsdotter                  Rådom

24 13/12          Erik Mårtensson                  Fäbacken

                        Karin Jonsdotter                  ------

24 13/12          Arvid Ragvaldsson              ------

                        Karin Jonsdotter                  Långerud              300

24 15/12          Olof Staffansson                  ------

                        Krystilla Staffansdotter        N. Röjdåsen

24 15/12          Anders Engelbrektsson        ------

                        Helga Eriksdotter                Runnsjön

24 15/12          Anders Nilsson                    Långerud

                        Helga Eriksdotter                Gransjön

24 27/12          Per Mårtensson                   ------

                        Kerstin Hansdotter              Mången

24 28/12          Olof Nilsson                        Ånneby

                        Karin Jönsdotter                  Önnerud

24 28/12          Nils Pålsson                        ------

                        Ingeborg Jonsdotter             Rådom

1725

25 1/1              Klemet Jönsson                   Utterbyn

                        Karin Larsdotter                  Torsby

25 1/1              Sven Jönsson                      Fensbol

                        Ingeborg Nilsdotter             Överbyn

25 3/1              Lars Halstensson                 Fensbol

                        Karin Nilsdotter                  Åsteby

25 3/1              Jöns Nilsson                        Västanvik

                        Marit Persdotter                  Killingerud

25 3/1              Bengt Larsson                     Killingerud

                        Karin Olofsdotter                Bada

25 6/1              Henrik Hansson                   Röjdåsen

                        Annika Andersdotter           Arnsjön

25 6/1              Pål Olofsson                        ------

                        Britta Mickelsdotter             Röjdåsen

25 2/2              Per Jönsson                         Lövhöjden

                        Kerstin Henriksdotter          Rattsjöberg

25 2/2              Pål Henriksson                    Bjurberget

                        Britta Olofsdotter                Gransjön

25 2/2              Pål Persson                         ------

                        Elisabet Henriksdotter         Mången

25 28/2            Olof Klemetsson                 ------

                        Kerstin Sigfridsdotter           Vittjärn

25 30/3            Anders Markusson              ------

                        Annika Tomasdotter            Rattsjöberg

25 7/11            Anders Svensson                 ------

                        Maria Johansdotter              Oleby bruk

25 14/11          Johan Eriksson                    Gransjön

                        Dordi ("Valborg") Halstensdr     Långerud

25 21/11          Erik (Vassman)                   ------

                        Maria Svensdotter               Stensgård

25 13/12          Nils Bengtsson                    Torsby

                        Karin Nilsdotter                  Västanå

25 26/12          Per Persson                         Mölnerud

                        Karin Olofsdotter                Röbjörkeby

25 26/12          Olof Jönsson                       Västanvik

                        Ingegerd Jonsdotter             Smedserud

25 28/12          Anders Bengtsson               Rådom

                        Kerstin (Jonsdotter)             Smedserud

25 28/12          Måns Svensson                   Stensgård

                        Maria Persdotter                 Kälkerud

25 28/12          Nils Persson                        ------

                        Ingeborg Persdotter             Bada

25 28/12          Jon Jonsson                         Svenneby

                        Sigrid Nilsdotter                  Bada

25 28/12          Olof Olofsson                      ------

                        Kerstin Jönsdotter               Bada

25 28/12          Per Jonsson                         ------

                        Kerstin Bengtsdotter            Åshagen

25 28/12          Jon Nilsson                         Torsby

                        Kerstin Olofsdotter              Västanå

25 28/12          Lars Jonsson                       ------

                        Gertrud Eriksdotter             Fensbol

25 28/12          Per Nilsson                         Önnerud

                        Kerstin Klemetsdotter         Vadje

1726

26 1/1              Johan Johansson                  Runnsjön

                        Karin Andersdotter             Arnsjön

26 27/3            Erik Henriksson                   ------

                        Valborg Danielsdotter          Rattsjöberg

26 28/5            Erik Persson                        ------

                        Ingrid Jönsdotter                 Millmark

26 31/5            Per Olofsson                       Torsby

                        Ingegerd Klemetsdotter       Heden

26 31/5            Jon Olofsson                       ------

                        Ingeborg Jönsdotter             Svenneby

26 31/5            Jon Jönsson                         ------

                        Ingeborg Olofsdotter           Svenneby

26 31/5            Erik Olofsson                      ------

                        Marit Olofsdotter                Västanvik

26 5/6              Per Olofsson                       Bada

                        Ingeborg Larsdotter             Killingerud

26 5/6              Knut Persson                      Vadjetorp

                        Kerstin Nilsdotter                Rådom

26 11/9            Per Aronsson                      Oleby

                        Ingeborg Persdotter             Skalleby

26 30/10          Per Olofsson                       ------

                        Marit Persdotter                  Gransjön

26 20/11          Hans Olofsson                     ------

                        Gertrud Olofsdotter             Långtjärnsskogen

26 18/12          Mats Staffansson                 ------

                        Karin Johansdotter              Rörkullen

26 18/12          Anders Olofsson                 ------

                        Karin Sigfridsdotter             Vittjärn

26 28/12          Olof Jonsson                       ------

                        Karin Jönsdotter                  Fensbol

26 28/12          Johan Olofsson                    Östmark

                        Kerstin Halstensdotter         Långerud

26 28/12          Jöns Persson                       Åsteby

                        Ingeborg Engelbrektsdotter  Överbyn

26 28/12          Olof Mickelsson                  Rådom

                        Ingeborg Persdotter             Vadjetorp

26 28/12          Torsten Persson                  Bada

                        Karin Bengtsdotter              Överbyn

1727

27 1/1              Nils Persson                        Åsteby

                        Karin Jönsdotter                  Åsteby

27 1/1              Olof Nilsson                        Bada

                        Ingeborg Klemetsdotter       Heden

27 1/1              Nils Ivarsson                       Östmark

                        Maria Olofsdotter                Västanå

27 1/1              Knut Bengtsson                   ------

                        Karin Eriksdotter                 Millmark

27 25/3            Henrik Staffansson              Mången

                        Kerstin Persdotter               Stensgård

27 15/10          Nils Bengtsson                    Stensgård

                        Gertrud Persdotter              Skalleby

27 5/11            Jakob Pålsson                     ------

                        Katarina Persdotter             Stensgård

27 5/11            Pål Matsson                        ------

                        Karin Johansdotter              Lekvattnet         360

27 5/11            Johan Eriksson                    ------

                        Malin Eriksdotter                 Multtjärn

27 26/12          Mats Matsson                     Fäbacken

                        Anna Eriksdotter                 Utterbyn

27 26/12          Halsten Eskilsson                 ------

                        (Karin) Johansdotter            Önnebyskogen

27 26/12          Jöns Tomasson                    ------

                        Anna Johansdotter               Lekvattnet

27 26/12          Nils Olofsson                      ------

                        Ingegerd Jonsdotter             Utterbyn

27 28/12          Olof Halvardsson                ------

                        Britta Jonsdotter                  Önneby

27 28/12          Nils Aronsson                     ------

                        Karin Olofsdotter                Bada

27 28/12          Per Olofsson                       ------

                        Marit Olofsdotter                Kollerud

27 28/12          Mårten Bengtsson               ------

                        Elin Halstensdotter               Oleby

27 28/12          Lars Jonsson                       ------

                        Karin Persdotter                  Millmark

27 28/12          Jöns Jönsson                       ------

                        Marit Larsdotter                  Gunnsjögården

27 28/12          Bonde Persson                    Önnerud

                        Ingeborg Persdotter             Utterbyn

27 28/12          Per Larsson                         ------

                        Ingeborg Olofsdotter           Millmark

1728

28 1/1              Jon Persson                         ------

                        Marit Persdotter                  Sörmark

28 1/1              Olof Olofsson                      Bada

                        Kerstin Persdotter               Sörmark

28 1/1              Lars Nilsson                        ------

                        Marit Larsdotter                  Rådom

28 1/1              Per Jönsson                         ------

                        Gertrud Jönsdotter              Rådom

28 1/1              Nils Jonsson                        ------

                        Ingegerd Eriksdotter            Östmark

28 6/3              Olof Jönsson                       ------

                        Ingeborg Eskilsdotter           Torsby

28 31/3            Lars Danielsson                   Öyeren

                        Karin Eriksdotter                 Gransjön

28 10/6            Lars Larsson                       ------

                        Karin Ragvaldsdotter           Långerud

28 10/6            Per Nilsson                         ------

                        Gertrud Bengtsdotter           Långerud

28 10/6            Måns Jonsson                     ------

                        Elisabet Persdotter              Västanå

28 6/10            Erik Nilsson                        Önnerud

                        Karin Persdotter                  Åsteby

28 30/10 ?       Erik Klemetsson                  ------

                        Karin Sigfridsdotter             Vittjärn

28 10/11          Jöns Mårtensson                 ------

                        Gertrud Andersdotter          Långerud

28 26/12          Per Bengtsson                     ------

                        Gertrud Kristiansdotter        Stensgård

28 26/12          Hans Nilsson                       ------

                        Karin Bengtsdotter              Stensgård

28 26/12          Petter Tomasson                 ------

                        Annika Olofsdotter              Gransjön

28 26/12          Börje Persson                     ------

                        Karin Svensdotter               Önnerud

28 26/12          Håkan Eriksson                   ------

                        Karin Jönsdotter                  Oleby bruk

28 29/12          Olof Rafaelsson                   ------

                        Marit Larsdotter                  Torsby

28 29/12          Sven Olofsson                     Västanå

                        Karin Persdotter                  Torsby

28 29/12          Sven Eriksson                     Sörmark

                        Ingeborg Jonasdotter           Västanå

28 29/12          Engelbrekt Bengtsson          ------

                        Ingegerd Johansdotter         Millmark

28 29/12          Olof Johansson                    ------

                        Marit Henriksdotter             Bredsjön

28 29/12          Mats Eriksson                     ------

                        Marit Mickelsdotter             Röjdåsen

28 29/12          Johan Henriksson                ------

                        Ingeborg Jonsdotter             Östmark

1729

29 1/1              Jöns Nilsson                        ------

                        Gertrud Persdotter              Mölnerud

29 1/1              Anders Andersson               ------

                        Valborg Henriksdotter         Rösbacken

29 1/1              Jon Eriksson                        ------

                        Ingeborg Börjesdotter         Kollerud

29 5/1              Håkan Andersson                ------

                        Sofia Henriksdotter             Långerud

29 26/5            Olof Olofsson                      ------

                        Annika Sigfridsdotter           Vittjärn

29 28/5            Halsten Persson                   Torsby

                        Karin Jönsdotter                  Vitsand

29 12/10          Pål Pålsson                          ------

                        Annika Eriksdotter              Långerud

29 26/10          Nils Nilsson                         ------

                        Ingeborg Olofsdotter           Torsby

29 26/12          Jon Eriksson                        ------

                        Ingeborg Matsdotter            Önnerud

29 26/12          Jon Jonsson                         Öjenäs

                        Marit Larsdotter                  Vadje

29 26/12          Olof Rafaelsson                   ------

                        Helga Olofsdotter                Långerud

29 26/12          Olof Olofsson                      Kindsjön

                        Annika Staffansdotter          N. Röjdåsen

29 26/12          Bertil Henriksson                 Kindsjön

                        Maria Danielsdotter             Kronoskogen

29 26/12          Jon Jonsson                         Backa

                        Ingrid Persdotter                 Persby

29 28/12          Måns Svensson                   Torsby

                        Marit Stensdotter                Västanvik

29 28/12          Per Bengtsson                     Överbyn

                        Marit Nilsdotter                   Svenneby

29 28/12          Börje Persson                     Bergeby

                        Britta Mickelsdotter             Önnerud

29 28/12          Eskil Mickelsson                 Önnerud

                        Karin Persdotter                  Bergeby

1730

30 22/2            Bengt Henriksson                Rattsjöberg

                        Karin Olofsdotter                Bastvålen

30 22/2            Staffan Eriksson                  Rattsjöberg

                        Karin Pålsdotter                  Långerudsskogen

30 5/3              Olof Olofsson                      ------

                        Maria Eriksdotter                Tväråna

30 1/4              Olof Jonsson                       ------

                        Lucia Eriksdotter                 Åshagen             420

30 24/5            Nils Samuelsson                  Kläggen

                        Katarina Olofsdotter            Västanå

30 1/11            Johan Danielsson                 ------

                        Annika Andersdotter           Arnsjön

30 1/11            Anders Johansson               Lekvattnet

                        Kerstin Sigfridsdotter           Vittjärn

30 1/11            Tomas Persson                    ------

                        Maria Matsdotter                Lekvattnet

30 29/11          Jon Mårtensson                   ------

                        H0elga Halstensdotter         Långerud

30 29/11          Hans Eriksson                     ------

                        Kerstin Eriksdotter              Sörmarkstorp

30 27/12          Sigfrid Eriksson                   Multtjärn

                        Sara Matsdotter                  Tväråna

30 27/12          Olof Matsson                      Arnsjön

                        Helga ("Annika") Sigfridsdr  Vittjärn

30 28/12          Bengt Nilsson                      Överbyn

                        Gertrud Jönsdotter              Åsteby

30 28/12          Nils Jonsson                        Vadje

                        Marit Klemetsdotter            Vitsand

30 28/12          Lars Larsson                       Vadje

                        Britta Knutsdotter                Vadje

30 28/12          Olof Pettersson                   Vasserud

                        Kerstin Jönsdotter               Fensbol

30 28/12          Per Halvardsson                  Sörmark

                        Marit Nilsdotter                   Smedserud

30 28/12          Nils Olofsson                      Rådom

                        Karin Jonsdotter                  Lekvattnet

30 28/12          Jon Bengtsson                     Stensgård

                        Marit Eriksdotter                 Vadje

1731

31 1/1              Nils Halstensson                  Långerud

                        Ingeborg Larsdotter             Sörmark

31 1/1              Per Olofsson                       Bastvålen

                        Marit Olofsdotter                Östmark

31 1/1              Erik Olofsson                      Bastvålen

                        Karin Engelbr-dr ("Eriksdr")      Östmark

31 1/1              Bengt Larsson                     Sörmark

                        Ingegerd Nilsdotter              Önnerud

31 1/1              Lars Nilsson                        Rådom

                        Kerstin Persdotter               Rådom

31 1/1              Jon Jonsson                         Svenneby

                        Marit Bengtsdotter              Sörmark

31 1/1              Per Bengtsson                     Sörmark

                        Kerstin Nilsdotter                Smedserud

31 1/1              Samuel Eriksson                  ------

                        Karin Persdotter                  Lekvattnet

31 21/2            Olof Andersson                   Mången

                        Marit Halvardsdotter           Kälkerud

31 21/2            Tomas Persson                    ------

                        Marit Henriksdotter             Mången

31 21/2            Olof Olofsson                      ------

                        Gertrud Larsdotter              Arnsjön

31 7/6              Per Olofsson                       ------

                        Karin Olofsdotter                Östmark

31 7/6              Staffan Persson                   ------

                        Karin Mårtensdotter            Mången

31 7/6              Jöns Eriksson                      ------

                        Karin Halstensdotter            Långerud

31 17/10          Nils Andersson                    Bada

                        Kerstin Olofsdotter              Önnerud

31 1/11            Per Larsson                         Arnsjön

                        Marit Josefsdotter               Vittjärn

31 7/11            Engelbrekt Eriksson             ------

                        Valborg Nilsdotter               Millmark

31 14/11          Bertil Matsson                     Tväråna

                        Annika Henriksdotter          Röjdåsen

31 12/12          Anders Persson                   ------

                        Karin Olofsdotter                Sörmarkstorp

31 12/12          Henrik Mickelsson              ------

                        Marit Matsdotter                 Tväråna

31 12/12          Olof Eriksson                      ------

                        Anna Mickelsdotter             Röjdåsen

31 26/12          Jon Halstensson                   ------

                        Valborg Persdotter              Torsby

31 26/12          Mats Eliasson                      ------

                        Ingeborg Persdotter             Torsby

31 26/12          Olof Persson                       ------

                        Karin Olofsdotter                Utterbyn

                                                   (Lucka)

1733

33 1/1              Olof Olofsson                      Östmark

                        Guri Persdotter                    Sörmark

33 1/1              Olof Matsson                      Millmark

                        Marit Eriksdotter                 Svenneby

33 1/1              Bengt Olofsson                    Rådom

                        Valborg Persdotter              Vadje

33 25/2            Henrik Andersson               ------

                        Gertrud Olofsdotter             Lekvattnet

33 6/3              Anders Henriksson              ------

                        Gertrud Eriksdotter             S. Röjdåsen

33 27/5            Per (Nilsson)                       Rådom

                        Marit Olofsdotter                Västanvik

33 27/5            Olof Jönsson                       Svenneby

                        Karin Eriksdotter                 Sörmark

33 27/5            Olof Olofsson                      Svenneby

                        Ingeborg Håkansdotter        Västanvik

33 28/12          Jon Persson                         ------

                        Valborg Jönsdotter              Skalleby

33 28/12          Jöns Olofsson                      Svenneby

                        Marit Persdotter                  Bada

33 28/12          Jöns Persson                       Önnerud

                        Marit Nilsdotter                   Sörmark

33 28/12          Jon Jönsson                         ------

                        Ingeborg Nilsdotter             Skalleby

33 28/12          Per Jonsson                         Östmark

                        Karin Persdotter                  Långerud

33 28/12          Olof Jonsson                       ------

                        Kerstin Könsdotter              Vadje

1734

34 1/1              Per Larsson                         Vadje

                        Ingeborg Eriksdotter            Fensbol

34 1/1              Johan Persson                     Svenneby

                        Karin Aronsdotter               Bada

34 28/4            Olof Johansson                    ------

                        Karin Tomasdotter              Långsjöhöjden

34 3/6              Per Olofsson                       Utterbyn

                        Karin Jönsdotter                  Västanvik

34 3/6              Jon Persson                         ------

                        Karin Olofsdotter                Vasserud

34 5/6              Jon Olofsson                       Svenneby

                        Karin Klemetsdotter            Heden

34 7/7              Per Olofsson                       Gransjön

                        Marit Johansdotter              ------                  480

34 1/11            Johan Matsson                    Arnsjön

                        Marit ("Karin") Sigfridsdotter     Vittjärn

34 8/12            Hans Andersson                  ------

                        Elisabet Larsdotter              Långerudsskogen

34 26/12          Per Larsson                         Bada bruk

                        Katarina Johansdotter          Oleby bruk

34 26/12          Jon Jönsson klockare          ------

                        Elin Eriksdotter                    Utterbyn

34 26/12          Jon Olofsson                       Bada

                        Elin Persdotter                     Östmark

34 26/12          Per Olofsson                       Östra Bråten

                        Marit Olofsdotter                Svenneby

34 26/12          Tomas Persson                    S. Röjdåsen

                        Karin Eriksdotter                 Multtjärn

34 26/12          Staffan Mickelsson              ------

                        Marit Göransdotter              Röjdåsen

34 29/12          Lars Olofsson                      Kollerud

                        Marit Persdotter                  Skalleby

34 29/12          Börje Persson                     Bada

                        Kerstin Jonsdotter               Sörmark

34 29/12          Nils Eriksson                       Utterbyn

                        Karin Jönsdotter                  Röbjörkeby

1735

35 1/1              Per Nilsson                         Vitsand

                        Karin Persdotter                  Killingerud

35 23/2            Johan Johansson                  Långsjöhöjden

                        Britta Tomasdotter              Lekvattnet

35 27/4            Mårten Eriksson                  Tväråna

                        Kerstin Jönsdotter               Fensbol

35 28/5            Olof Olofsson                      Västanvik

                        Gertrud Olofsdotter             Bergsäng

35 8/6              Per Nilsson                         Rådom

                        ä Ingeborg Nilsdotter           Västanvik

35 15/6            Lars Bengtsson                    Överbyn

                        Marit Larsdotter                  Kollerud

35 22/6            Sigfrid Sigfridsson                ------

                        Marit Johansdotter              ------

35 2/11            Bonde Bengtsson                Gunnsjögården

                        Marit Jönsdotter                  Åsteby

35 2/11            Jakob Olofsson                   Månäs (Ny)

                        Kerstin Klemetsdotter         Utterbyn

35 9/11            Halsten Jonsson                   Millmark

                        Marit Larsdotter                  Gunnsjögården

35 16/11          Jon Olofsson                       ------

                        Karin Bengtsdotter              Långerud

35 30/11          Måns Persson                     Stensgård

                        Katarina (Andersdotter)      Torsby bruk

35 14/12          Nils Nilsson                         ------

                        Marit Botolfsdotter              Torsby

35 26/12          Mats Eliasson                      Kläggen

                        Marit Olofsdotter                Torsby

35 26/12          Jöns Olofsson                      Västanvik

                        Karin Engelbrektsdotter       Östmark

35 26/12          Jöns Nilsson                        ------

                        Karin Persdotter                  Utterbyn

35 26/12          Jon Larsson                         Sörmark

                        Marit Jonsdotter                  Västanå

35 26/12          Måns Nilsson                      ------

                        Lisa Danielsdotter                Bada bruk

35 26/12          Jon Persson                         ------

                        Sigrid Persdotter                 Åsteby

35 26/12          Olof Mickelsson                  Vadjetorp

                        Ingeborg Halstensdotter       Oleby

35 26/12          Per Benardsson                   Gunnsjögården

                        Anna Johansdotter               Bada

35 26/12          Jon Persson                         Mölnerud

                        Karin Jönsdotter                  Vasserud

35 26/12          Olof Persson                       Vadje

                        Karin Eskilsdotter                Vadje

35 26/12          Mats Olofsson                     ------

                        Karin Jönsdotter                  Vittjärn

35 28/12          Jon Olofsson                       ------

                        Marit Olofsdotter                Åsteby

35 28/12          Lars Olofsson                      Svenneby

                        Marit Olofsdotter                Oleby

35 28/12          Anders Larsson                   Sörmark

                        Elin Jonsdotter                     Västanå

35 28/12          Per Olofsson                       Svenneby

                        Karin Jonsdotter                  Smedserud

35 28/12          Jöns Bengtsson                    ------

                        Marit Jonsdotter                  Svenneby

35 28/12          Olof Nilsson                        Sörmark

                        Karin Halstensdotter            Långerud

35 28/12          Nils Olofsson                      Millmark

                        Karin Halstensdotter            Långerud

35 28/12          Jon (Mårtensson)                Långerud

                        Gertrud Bengtsdotter           Millmark

35 28/12          Per Israelsson                      ------

                        Gertrud Persdotter              Millmark

35 28/12          Erik Persson                        ------

                        Karin Eriksdotter                 N. Lekvattnet

35 28/12          Jon Bengtsson                     Millmark

                        Ingeborg Larsdotter             Vadje

1736

36 1/1              Klemet Eskilsson                 Vadje

                        Kerstin Jönsdotter               Vitsand

36 1/1              Olof Olofsson                      ------

                        Karin Nilsdotter                  Millmark

36 18/1            Anders Andersson               ------

                        Karin Staffansdotter            Arnsjön

36 18/1            Erik Henriksson                   ------

                        Maria Persdotter                 Mången

36 8/2              Jöns Jonsson                       Östmark

                        Ingeborg Samuelsdotter       Östmark

36 5/4              Arvid Olofsson                    Östmark

                        Kerstin Jonsdotter               Sörmark

36 5/4              Samuel Nilsson                    ------

                        Elin Jönsdotter                     Östmark

36 6/4              Olof Jönsson                       ------

                        Sigrid Persdotter                 Bada

36 26/4            Nils Persson                        ------

                        Ingegerd Jonsdotter             Västanå

36 11/7            Johan Eriksson                    Långerudsskogen

                        Kerstin Matsdotter              Gräsmark

36 15/8            Mårten Matsson                  ------

                        Britta Pålsdotter                  Tväråna

36 22/8            Henrik Henriksson               ------

                        Annika Persdotter               Mången

36 3/10            Per Olofsson                       Bredsjön

                        Marit Matsdotter                 Fäbacken

36 7/11            Mats Matsson                     ------

                        Marit Matsdotter                 Kronoskogen        540

36 7/11            Per Jonsson                         ------

                        Ingeborg Ernstsdotter          Bada

36 26/12          Markus Staffansson             Rattsjöberg

                        Ingeborg Persdotter             Killingerud

36 26/12          Per Halstensson                   ------

                        Kerstin Olofsdotter              Västanvik

36 26/12          Markus Olofsson                 Oleby

                        Karin Persdotter                  Västanvik

36 26/12          Olof Persson                       Rådom

                        Marit Persdotter                  Överbyn

36 26/12          Lars Nilsson                        Rådom

                        Lisken Bengtsdotter             Fensbol

36 26/12          Jon Jonsson                         Svenneby

                        Marit Persdotter                  Sörmark

36 26/12          Nils Bengtsson Kyrkberg     ------

                        Ingeborg Persdotter             Bada

36 26/12          Olof Olofsson                      ------

                        Kerstin Jönsdotter               Bada

36 28/12          Olof Aronsson                     ------

                        Ingeborg Olofsdotter           Bada

36 28/12          Per Jönsson                         ------

                        Kerstin Aronsdotter             Bada

36 28/12          Pål Olofsson                        ------

                        Ingeborg Olofsdotter           Östmark

36 28/12          Jöns Olofsson                      Långerud

                        Marit Engelbrektsdotter       Östmark

36 28/12          Mats Henriksson                 Rattsjöberg

                        Karin Jonsdotter                  Fensbol

36 28/12          Bonde Larsson                    Överbyn

                        Kerstin Nilsdotter                Vitsand

36 28/12          Björn Persson                     ------

                        Ingeborg Eriksdotter            Åsteby

36 28/12          Lars Jönsson                       Västanvik

                        Kerstin Bengtsdotter            Överbyn

1737

37 1/1              Per Nilsson                         ------

                        Katarina Olofsdotter            Långerud

37 3/4              Lars Staffansson                  ------

                        Annika Henriksson (!)         Bredsjön

37 3/4              Johan Johansson                  ------

                        Marit Olofsdotter                Vasserud

37 24/4            Henrik Danielsson               ------

                        Marit Eriksdotter                 Vadje

37 2/9              Per Sigfridsson                    Gransjön

                        Malin Eriksdotter                 Åskagsberget

37 29/9            Johan Eriksson                    Multtjärn

                        Annika Johansdotter            Långsjöhöjden

37 30/10          Greges Olofsson                  Bogen (Gskg)

                        Karin Olofsdotter                Fäbacken

37 30/10          Mats Matsson                     Ny socken

                        Annika Eriksdotter              Fagerberget

37 26/12          Anders Öhnberg                  ------

                        Karin Eriksdotter                 Åskagsberget

37 26/12          Per Eriksson                        ------

                        Elisabet Göransdotter          Åskagsberget

37 26/12          Eskil Eskilsson                     ------

                        Ingeborg Jonsdotter             Röbjörkeby

37 26/12          Lars Eriksson                      Västanvik

                        Katarina Johansdotter          Rörkullen

37 26/12          Jon Håkansson                    ------

                        Kerstin Bengtsson (!)           Långerud

37 26/12          Klemet Eriksson                  Vasserud

                        Kerstin Stensdotter              Bergeby

37 28/12          Jöns Jönsson                       Röbjörkeby

                        Kerstin Persdotter               Vadje

37 28/12          Olof Larsson                       Överbyn

                        Karin Eskilsdotter                Vadje

37 28/12          Olof Nilsson                        Smedserud

                        Karin Eriksdotter                 (Torsby)

37 28/12          Henrik Tomasson                Bredsjön

                        Britta Persdr (? "Tomasdr") Lekvattnet

1738

38 8/1              Mats Eriksson                     Rattsjöberg

                        Kerstin Staffansdotter          N. Röjdåsen

38 12/3            Bertil Tomasson                  ------

                        Annika Eriksdotter              Lekvattnet

38 19/3            Olof Olofsson                      ------

                        Britta Staffansdotter             Mången

38 9/4              Per Jonsson                         Lysvik

                        Marit Halstensdotter            Rådom

38 24/5            Nils Halstensson                  Kollerud

                        Karin Eriksdotter                 Svenneby

38 18/6            Lars Larsson                       Vadje

                        Karin Larsdotter                  Vadje

38 24/6            Per Bengtsson                     Rådom

                        Kerstin Jonasdotter             Västanå

38 16/7            Johan Henriksson                ------

                        Ellika Andersdotter              Soranstorpet

38 10/9            Johan Olofsson                    Fäbacken

                        Margeta Henriksdotter        Prästbolsskogen

38 8/10            Håkan Bengtsson                Åshagen

                        Kerstin Larsdotter               Uddheden (Gräsmark)

38 8/10            Lars Bengtsson                    Åshagen

                        Ingeborg Nilsdotter             Sörmark

38 3/12            Henrik Olofsson                  Runnsjön

                        Britta Persdotter                  Lekvattnet

38 26/12          Ivar Markusson                   Utterbyn

                        (Maria) Staffansdotter         Rattsjöberg

38 26/12          Erik Göransson                   N. Röjdåsen

                        Karin Pålsdotter                  Vålberget (Norge)

38 26/12          Mats Persson                      Överbyn

                        Ingeborg Aronsdotter          Östra Bråten

38 26/12          Per Olofsson                       ------

                        Marit Larsdotter                  Överbyn

38 26/12          Mats Svensson                    Torsby

                        Sigrid Olofsdotter                Västanå

38 26/12          Jöns Engelbrektsson            ------

                        Gertrud Persdotter              Åsteby

38 26/12          Nils Nilsson                         Oleby

                        Ingegerd Larsdotter             Västanvik

38 26/12          Börje Mårtensson                ------

                        Karin Hansdotter                 Kälkerud

38 26/12          Nils Nilsson                         ------

                        Marit Johansdotter              Bada

38 26/12          Mats Eriksson                     ------

                        Karin Matsdotter                 Tväråna

38 26/12          Jöns Olofsson                      ------

                        Marit Olofsdotter                Röbjörkeby

38 26/12          Lars Jönsson                       Västanvik

                        Gertrud Olofsdotter             Svenneby

38 26/12          Nils Jonasson                      Ånneby

                        Kerstin Nilsdotter                Oleby           600

38 26/12          Jon Matsson                        Vadje

                        Marit Bengtsdotter              Torsby

38 26/12          Tomas Tomasson                ------

                        Karin Andersdotter             Bredsjön

38 28/12          Halsten Larsson                   Killingerud

                        Kerstin Eriksdotter              Rådom

38 28/12          Lars Olofsson                      Överbyn

                        Marit Persdotter                  Åsteby

38 28/12          Olof Nilsson                        Mölnerud

                        Karin Jonsdotter                  Vadje

38 28/12          Lars Jonsson                       Svenneby

                        Kerstin Halstensdotter         Vasserud

1739

39 13/6            Per Jonsson                         Bada

                        Karin Nilsdotter                  Sörmark

39 13/6            Lars Eriksson                      ------

                        Marit Eriksdotter                 Sörmark

39 1/11            Johan Persson                     Gransjön

                        Gertrud Johansdotter           N. Lekvattnet

39 11/11          Magnus Pettersson              Oleby bruk

                        Annika Lovisdotter              Torsby bruk

39 26/12          Nils Jonsson                        Åshagen

                        Karin Eriksdotter                 Svenneby

39 26/12          Jon Olofsson                       Utterbyn

                        Ingeborg Pettersdotter         Vasserud

39 26/12          Jon Jonsson                         Millmark

                        Kerstin Jönsdotter               Persby

39 26/12          Lars Persson                       Sörmark

                        ä Ingeborg Jonsdotter          Röbjörkeby

39 26/12          Johan Olofsson                    Bastvålen

                        Karin Persdotter                  Östmark

39 26/12          Jon Persson                         Vasserud

                        Karin Olofsdotter                Oleby

39 28/12          Halsten Bengtsson               Millmark

                        Karin Nilsdotter                  Östmark

39 28/12          Ivar Nilsson                         Östmark

                        Karin Olofsdotter                Östmark

39 28/12          Jon Benardsson                   Oleby

                        Karin Olofsdotter                Ånneby

39 28/12          Nils Gabrielsson                  Kälkerud

                        Marit Markusdotter             Utterbyn

39 28/12          Jon Jönsson                         Åsteby

                        Kerstin Persdotter               Överbyn

1740

40 23/2            Mats Sigfridsson                  Kyrkskogen

                        Annika Matsdotter              Arnsjön

40 24/2            Johan Olofsson                    Gransjön

                        Marit Henriksdotter             Gransjön

40 2/3              Olof Olofsson                      Varaldskogen

                        Marit Andersdotter              Långsjöhöjden

40 9/3              Johan Mårtensson               ------

                        Marit Olofsdotter                N. Lekvattnet

40 9/3              Henrik Olofsson                  Råbäcken

                        Marit Staffansdotter             Röjdoset

40 23/3            Jöns Elofsson                      ------

                        Karin Nilsdotter                  Smedserud

40 25/3            Eskil Eriksson                      Önneby

                        Karin Larsdotter                  Fensbol

40 7/4              Erik Olofsson                      -------

                        Kerstin Håkansdotter          Västanvik

40 7/4              Pål Persson                         ------

                        Marit Johansdotter              N. Lekvattnet

40 12/10          Klemet Jönsson                   Vittjärn

                        Kerstin Persdotter               Röjdoset

40 2/11            Halsten Jonsson                   Svenneby

                        Marit Jonsdotter                  Östmark

40 26/12          Per Jonsson                         Åsteby

                        Gertrud Jönsdotter              Vitsand

40 26/12          Jon Jonsson                         Vasserud

                        Sigrid Olofsdotter                Bråten (Lysvik)

40 26/12          Erik Olofsson                      Kollerud

                        Ingeborg Olofsdotter           Svenneby

40 28/12          Jöns Larsson                       Vadje

                        Karin Benardsdotter            Oleby

40 28/12          Finn Klemetsson                  Heden

                        Ingeborg Jonsdotter             Bada

40 28/12          Olof Larsson                       Gunnsjögården

                        Marit Månsdotter                Sörmark

1741

41 1/2              Jöns Björnsson                    Vadje

                        Kerstin Arvidsdotter            Kollerud

41 1/2              Mårten Pålsson                   Mången

                        Valborg Nilsdotter               Vasserud

41 22/2            Kristian Bjälvman                ------

                        Annika Henriksdotter          Önneby

41 1/3 ?           Mårten Nilsson                    ------

                        Annika Andersdotter           N. Lekvattnet

41 1/5              Erik Persson                        ------

                        Annika Olofsdotter              Lekvattnet

41 10/6            Olof Nilsson                        ------

                        Marit Andersdotter              Bada

41 18/6            Olof Aronsson                     Västanå

                        ä Karin Halstensdotter         Sörmark

41 30/8            Per Hansson Öfverman        ------

                        Karin Olofsdotter                Överbyn

41 11/10          Jon Persson Röbjörk           ------

                        Karin Johansdotter              Röbjörkeby

41 15/11          Halsten Jönsson                   Gunnsjögården

                        Marit Börjesdotter               Kollerud

41 27/12          Jon Ivarsson                        Västanå

                        Maria Johansdotter              Arnsjön

41 27/12          Lars Jonsson                       Smedserud

                        Karin Larsdotter                  Västanvik

41 28/12          Lars Olofsson                      Rådom

                        Britta Persdotter                  Björketorpet (Sunne)       

41 28/12          Per Olofsson                       Bastvålen

                        Helga Nilsdotter                  Sörmark

41 28/12          Olof Olofsson                      Överbyn

                        Gertrud Persdotter              Vadje

41 28/12          ä Jon Olofsson                    Åsteby

                        Ingeborg Persdotter             Åsteby

41 29/12          Lars Persson                       Åsteby

                        Kerstin Persdotter               Killingerud

41 28/12          Olof Hemmingsson              Kisterud (V. Ämtervik)

                        Marit Jonsdotter                  Västanvik

41 28/12          Anders Johansson               ------

                        Maria Henriksdotter            Snårberget

1742

42 25/4            ä Mårten Bengtsson             Oleby

                        ä Karin Persdotter               Utterbyn

42 29/9            Henrik Persson                    ------

                        Karin Henriksdotter             Mången

42 4/10            Staffan Staffansson              Mången

                        Karin Mickelsdotter            S. Röjdåsen          660

42 24/10          Anders Andersson               Långsjöhöjden

                        Elisabet Olofsdotter             Varaldskogen

42 31/10          Johan Persson                     ------

                        Marit Persdotter                  Killingerud

42 4/11            Olof Jönsson                       Långerud

                        Gertrud Eriksdotter             Sörmarkstorp

42 1/12            Lars Persson                       Mången

                        Marit Jönsdotter                  Vitsand

42 26/12          Erik Olofsson                      Svenneby

                        Ingeborg Nilsdotter             Mölnerud

42 26/12          Jöns Jonsson ("Jönsson")     Lekvattnet

                        Ingegerd Jönsdotter             Röbjörkeby

42 26/12          Olof Jönsson                       Fensbol

                        Karin Olofsdotter                Åsteby

42 26/12          Olof Olofsson                      Åsteby

                        Karin Jönsdotter                  Fensbol

42 26/12          Erik Tomasson                    S. Röjdåsen

                        Annika Johansdotter            Gransjön

42 28/12          Lars Jonsson                       Millmark

                        Karin Jonsdotter                  Smedserud

42 28/12          Per Bengtsson                     Överbyn

                        Marit Nilsdotter                   Millmark

42 28/12          Jon Håkansson                    ------

                        Ingeborg Halvardsdotter      Västanvik

42 28/12          Per Larsson                         ------

                        Karin Eriksdotter                 Rådom

42 28/12          Jöns Persson                       Oleby

                        Maria Persdotter                 Rådom

42 28/12          Per Persson                         Asplunden (Råda)

                        Annika Persdotter               Oleby bruk

1743

43 11/1            Johan Abrahamsson            ------

                        Helga Sigfridsdotter             Multtjärn

43 25/3            Jon Olofsson                       Torsby

                        Sigrid Larsdotter                 Torsby

43 4/4              Per Olofsson                       Millmark

                        Kerstin Nilsdotter                Svenneby

43 6/9              Per Larsson                         Millmark

                        Ingeborg Nilsdotter             Skalleby

43 30/10          Johan Johansson                  Karttorpet

                        Annika Larsdotter               Spettungen

43 30/10          Olof Henriksson                  Mången

                        Karin Nilsdotter                  Östmark

43 6/11            Johan Johansson                  N. Lekvattnet

                        Elisabet Persdotter              Gransjön

43 26/12          Johan Persson                     ------

                        Marit Johansdotter              Spettungen

43 26/12          Måns Göransson Fens         ------

                        ä Sigrid Olofsdotter             Åsteby

43 26/12          Olof Larsson                       Åsteby

                        Maria Persdotter                 Vasserud

43 26/12          Bengt Benardsson               Aspe

                        Ingeborg Eskilsdotter           Vadje

43 26/12          Jakob Persson                     ------

                        Annika Persdotter               Gransjön

43 26/12          Olof Persson                       Mölnerud

                        Kerstin Persdotter               Utterbyn

43 26/12          Olof Andersson                   ------

                        Katarina Nilsdotter              Långerud

43 26/12          Per Jonsson                         ------

                        Karin Nilsdotter                  Kälkerud

43 26/12          Jöns Björsson                      ------

                        Helga Persdotter                 Östmark

43 26/12          Per Arnesson                      Bada

                        ä Ingegerd Klemetsdotter    Torsby

43 26/12          Erik Bengtsson                    ------

                        Karin Bengtsdotter              Västanå

43 28/12          Per Johansson                     Bjälverud (Lysvik)

                        Karin Eriksdotter                 Västanvik

1744

44 6/1              Bertil Olofsson                    Gransjöm

                        Annika Andersdotter           Arnsjöm

44 19/2            Olof Persson                       ------

                        Kerstin Nilsdotter                Östmark

44 26/2            Olof Olofsson                      ------

                        Kerstin Olofsdotter              Långerud

44 11/3            Johan Abrahamsson            Oleby bruk

                        ä Kerstin Persdotter            Vasserud

44 20/5            Markus Klemetsson            Östra Bråten

                        Ingeborg Jonsdotter             Svenneby

44 20/5            Nils Olofsson                      ------

                        Kerstin Jonsdotter               Svenneby

44 27/5            Olof Nilsson                        Bada

                        Kerstin Nilsdotter                Sörmark

44 3/6              Måns Knutsson                   -------

                        Karin Persdotter                  Vadje

44 17/6            Anders Johansson               Långsjöhöjden

                        Marinna Olofsdotter            Runnsjön

44 29/6            Johan Eriksson                    ------

                        Annika Mickelsdotter          Multtjärn

44 2/8              Ernst Bengtsson                   ------

                        Karin Engelbrektsdotter       Långerud

44 1/10            Erik Andersson                   ------

                        Katarina Olofsdotter            Långerud

44 3/10            Pål Matsson                        Arnsjön

                        Marinna Olofsdotter            Fäbacken

44 14/10          Mats Abrahamsson             ------

                        Gertrud Nilsdotter               Multtjärn

44 14/10          Jon Persson                         Millmark

                        ä Kerstin Nilsdotter             Sörmark

44 1/11            Per Pålsson                         ------

                        Karin Matsdotter                 Vittjärn

44 18/11          Olof Wadman                     ------

                        Kerstin Eriksdotter              Vadje

44 25/11          Olof Persson                       Gransjön

                        Annika Henriksdotter          Arnsjön

44 9/12            Mats Lillman                       ------

                        Kerstin Jönsdotter               Östmark

44 9/12            Per Olofsson                       ------

                        Kerstin Eriksdotter              Gransjön

44 26/12          Håkan Eriksson                   Oleby

                        Britta Jonsdotter                  Åshagen

44 26/12          Nils Jönsson                        Röbjörkeby

                        Ingeborg Larsdotter             Fensbol

44 26/12          Jöns Olofsson                      Bada

                        Gertrud Persdotter              Mölnerud

44 26/12          Johan Persson                     Långerud

                        Marit Olofsdotter                Östmark

44 26/12          Eskil Eriksson                      Önneby

                        Kerstin Olofsdotter              Västanvik

44 26/12          Lars Jonsson                       Önnerud

                        Ingeborg Stensdotter           Bergeby          720

44 26/12          Nils Olofsson                      Åsteby

                        Kerstin Klemetsdotter         Utterbyn

44 26/12          Nils Mårtensson                  Rosanstorp

                        Karin Andersdotter             Långerud

44 26/12          Anders Matsson                  Snipan

                        Kerstin Matsdotter              Mången

44 26/12          Bertil Matsson                     Tväråna

                        Valborg Nilsdotter               Lekvattnet

44 26/12          Mats Larsson                      ------

                        Britta Eriksdotter                 N. Röjdåsen

44 28/12          Jöns Nilsson Utter               ------

                        Karin Jönsdotter                  Torsby

44 28/12          Olof Olofsson                      Oleby

                        Kerstin Olofsdotter              Rådom

44 28/12          Per Larsson                         Vadje

                        Ingeborg Persdotter             Vadje

44 28/12          Nils Eriksson                       Fensbol

                        Karin Larsdotter                  Vadje

44 28/12          Arvid Persson                     Bergeby

                        Ingegerd Jonsdotter             Önnerud

44 28/12          Olof Persson                       Ånneby

                        Marit Jönsdotter                  Önnerud

44 28/12          Jöns Persson                       ------

                        Ingeborg Engelbrektsdotter  Åsteby

44 28/12          Jöns Johansson                    ------

                        Kerstin Persdotter               Bada

1745

45 1/1              Markus Olofsson                 Vitsand

                        Marit Nilsdotter                   Smedserud

45 3/2              Jon Persson                         Bada

                        Marit Arnesdotter                Bada

45 31/3            Olof Olofsson                      Bada

                        Marit Johansdotter              Bada

45 11/4            Bengt Nilsson                      Oleby bruk

                        Gertrud Persdotter              Önnerud

45 26/4            Nils Nilsson                         Västanvik

                        Ingeborg Persdotter             Sörmark

45 27/5            Henrik Tomasson                Lekvattnet

                        Ingeborg Nilsdotter             Önneby

45 27/5            Anders Andersson               ------

                        Marit Nilsdotter                   Lekvattnet

45 27/5            Erik Persson                        ------

                        Margeta Larsdotter             Åsteby

45 2/6              Nils Nilsson                         ------

                        Maria Johansdotter              Torsby

45 23/6            Tomas Matsson                   Tväråna

                        ä Sigrid Olofsdotter             Västanå

45 24/6            Anders Olofsson                 (Runnsjön)

                        Annika Eriksdotter              Tväråna

45 11/8            Johan Henriksson                Puranstorp

                        Ingeborg Jonsdotter             Tväråna

45 17/9            Johan (Abrahamsson)          ------

                        Elisabet Johansdotter           Långsjöhöjden

45 17/9            Nils Olofsson                      Bastvålen

                        Lisa Henriksdotter               Puranstorp

45 1/11            ä Björn Persson                   Åsteby

                        ä Kerstin Nilsdotter             Oleby

45 1/11            ä Per Bengtsson                  Rådom

                        ä Karin Jonsdotter               Smedserud

45 1/11            Erik Eriksson                       Önnerud

                        Karin Nilsdotter                  Svenneby

45 10/11          Johan Henriksson                Mången

                        Karin Olofsdotter                Torsby

45 26/12          Per Eriksson                        ------

                        Gertrud ("Kerstin") Matsdr  Fagerberget

45 26/12          Rafael Olofsson                   ------

                        Karin Engelbrektsdotter       Kälkerud

45 26/12          Mats Persson                      Lekvattnet

                        Maria Johansdotter              Långsjöhöjden

45 26/12          Olof Sigfridsson                   Vittjärn

                        Annika Persdotter               Lekvattnet

45 26/12          Nils Eskilsson                      Rådom

                        Marit Arvidsdotter               Överbyn

45 26/12          Anders Eriksson                  ------

                        Kerstin Olofsdotter              Fäbacken

45 26/12          Olof Olofsson                      Oleby

                        Marit Markusdotter             Utterbyn

45 26/12          Jöns Persson                       Åsteby

                        Karin Olofsdotter                Gunnsjögården

45 26/12          Erik Nilsson                        Svenneby

                        Gertrud Eriksdotter             Önnerud

45 26/12          Elof Olofsson Kollfelt          ------

                        Gertrud Jonsdotter              Önnerud

45 29/12          Nils Persson                        ------

                        Sigrid Persdotter                 Rådom

45 29/12          Jon Persson                         Östmark

                        Ingeborg ("Kerstin") Eriksdr      Långerud

45 29/12          Olof Svensson                     Råda (Ekshärad)

                        Sigrid Eriksdotter                Fensbol

1746

46 1/1              Per Nilsson                         Smedserud

                        Kerstin Persdotter               Rådom

46 26/1            Jonas Bengtsson                  Bada bruk

                        Kerstin Larsdotter               Bada bruk

46 2/2              Erik Knutsson                     Västanå

                        Marit Olofsdotter                V. Berga (Lysvik)

46 23/3            Erik Västvik                        ------

                        Valborg Göransdotter          Torsby

46 31/3            Lars Nilsson                        Smedserud

                        Karin Halstensdotter            Millmark

46 31/3            Olof Svensson                     ------

                        Elisabet Olofsdotter             Stensgård

46 19/5            Filip Pålsson                        Tjärnberget (Nyed !)

                        Anna Eriksdotter                 Åskagsberget

46 25/5            Per Larsson                         Vadje

                        Ingeborg Bondesdotter        Gunnsjögården

46 22/6            Jöns Andersson                   Torsby bruk

                        Marit Elofsdotter                 Millmark

46 17/7            Sven Borijus                        ------

                        Helena Sofia Sahlgren          ------

46 27/7            Tomas Olofsson                  Torsby bruk

                        Margeta Olofsdotter            Stensgård

46 24/8            Halsten Persson                   Millmark

                        Marit Persdotter                  Bada

46 28/9            Olof Olofsson                      ------

                        Karin Staffansdotter            Arnsjön

46 28/9            Johan Eriksson                    ------

                        Marit Nilsdotter                   Arnsjön

46 5/10            Bengt Nilsson                      Örtjärnshöjden

                        ä Gertrud Persdotter            S. Lekvattnet

46 1/11            Per Henriksson                    Multtjärn

                        Marit Matsdotter                 Fors (Malung)         780

46 2/11            Knut Knutsson                    Vadje

                        Marit Olofsdotter                Svenneby

46 2/11            Olof Jönsson                       Östmark

                        Britta Jonsdotter                  Vadje

46 2/11            Henrik Henriksson               Soranstorpet

                        Karin Eriksdotter                 Fäbacken

46 2/11            Anders Kristoffersson          ------

                        Britta Staffansdotter             Bresjöskogen

46 10/11          Knut Olofsson                     Långerud

                        Karin Israelsdotter               Millmark

46 26/12          Sven Olofsson                     ------

                        Stina Olofsdotter                 Torsby

46 26/12          Henrik Henriksson               ------

                        Elin Larsdotter                     Arnsjön

46 26/12          Jon Markusson                    Fensbol

                        ä Ingeborg Matsdotter         Önnerud

46 26/12          Olof Persson                       ------

                        Karin Persdotter                  Vadje

46 26/12          Erik Olofsson                      Östmark

                        Marit Jönsdotter                  Åsteby

46 26/12          Halsten Larsson                   Killingerud

                        Karin Jonsdotter                  Bada

46 28/12          Per Persson                         Utterbyn

                        Ingeborg Jönsdotter             Persby

46 28/12          Jöns Jonsson                       Röbjörkeby

                        Ingeborg Olofsdotter           Oleby

46 28/12          Jon Olofsson                       Rådom

                        Kerstin Persdotter               Rådom

46 28/12          Jon Halstensson                   ------

                        Karin Arnesdotter               Kollerud

1747

47 1/1              Lars Göransson                   N. Röjdåsen

                        Maria Persdotter                 Mången

47 1/1              Jon Nilsson                         ------

                        Anna Johansdotter               Bada

47 25/3            Per Johansson                     Bäckebron (V. Ämtervik)

                        Katarina Persdotter             Vasserud

47 11/5            Mats Henriksson                 ------

                        Maria Matsdotter                Rattsjöberg

47 13/5            Nils Håkansson                   Västanvik

                        Karin Olofsdotter                Bergsäng

47 31/5            Olof Nilsson                        Sörmark

                        Maria Nilsdotter                  Bada

47 19/6            Erik Mårtensson                  Rosanstorp

                        Kerstin Andersdotter           Långerud

47 5/7              Mårten Nilsson                    N. Lekvattnet

                        Marit Henriksdotter             S. Röjdåsen

47 8/11            Olof Jönsson                       Fensbol

                        Kerstin Jönsdotter               Åsteby

47 6/12            Olof Olofsson                      ------

                        Anna Mårtensdotter            Fäbacken

47 6/12            Sigfrid Olofsson                   ------

                        Ellika Johansdotter              N. Lekvattnet

47 26/12          Henrik Johansson                ------

                        Kerstin Henriksdotter          Arnsjön

47 27/12          Halsten Jönsson                   Fensbol

                        Karin Nilsdotter                  Stensgård

47 27/12          Halsten Jonsson                   Fensbol

                        Ingegerd Larsdotter             Västanvik

47 28/12          Per Larsson                         Aspe

                        Kerstin Olofsdotter              Åsteby

47 28/12          Jöns Arvidsson                    ------

                        Karin Larsdotter                  Överbyn

47 28/12          Lars Larsson                       Vadje

                        Kerstin Jönsdotter               Fensbol

47 28/12          Johan Jonasson                   ------

                        Karin Johansdotter              Ånneby

47 28/12          Lars Gabrielsson                 Kälkerud

                        Marit Nilsdotter                   Utterbyn

47 28/12          Jon Persson                         ------

                        Ingeborg Larsdotter             Åsteby

47 28/12          Per Matsson                        ------

                        Annika Andersdotter           Rattsjöberg

47 28/12          Henrik Henriksson               ------

                        Anna Andersdotter              Östmark

47 28/12          Olof Persson                       ------

                        Marit Nilsdotter                   Östmark

47 28/12          Markus Jonsson                  Rådom

                        Maria Benardsdotter           Oleby

47 28/12          Arvid Jonsson                     ------

                        Marit Olofsdotter                Bada

47 28/12          Nils Månsson                      Sörmark

                        Kerstin Jonsdotter               Tväråna

47 28/12          Lars Nilsson                        ------

                        Marit Jönsdotter                  Sörmark

1748

48 1/1              Nils Olofsson                      ------

                        Kerstin Olofsdotter              Gunnsjögården

48 24/1            Anders Östensson               Oleby bruk

                        Britta Tomasdotter              Bredsjön

48 14/2            Mårten Nilsson                    ------

                        Ingegerd Henriksdotter        S. Lekvattnet

48 13/3            Elof Mårtensson                  Röbjörkeby

                        Karin Bengtsdotter              Stensgård

48 4/4              Nils Nilsson                         Sörmark

                        Ingeborg Olofsdotter           Svenneby

48 6/4              Lars Persson                       Överbyn

                        Karin Börjesdotter              Kollerud

48 24/5            Gustaf Persson                    ------

                        Rangella Larsdotter             Oleby bruk

48 3/7              Johan Jonsson                     Östmark

                        Margeta Andersdotter         Östmark

48 21/8            Erik Eskilsson                      Önneby

                        Ingeborg Olofsdotter           Stensgård

48 21/8            Erik Engelbrektsson             Östmark

                        ä Karin Jonsdotter               Vadje

48 21/8            Olof Tomasson                    Röbjörkeby

                        Ingeborg Jonsdotter             Vasserud

48 1/11            Lars Jönsson                       Fensbol

                        Marit Jonsdotter                  Önnerud

48 26/12          Hans Röbjörk                     ------

                        Maria Nilsdotter                  Oleby bruk

48 26/12          Olof Gunnsjö                       ------

                        ä Gertrud Elofsdotter           Röbjörkeby

48 26/12          Erik Eriksson                       ------

                        Maria Larsdotter                 Rattsjöberg

48 26/12          Olof Larsson                       Ruskåsen (Älvdalen)

                        Karin Eriksdotter                 Fagerberget

48 26/12          Halsten Olofsson                 Oleby

                        Gertrud Persdotter              Åsteby

48 26/12          Olof Sigfridsson                   ------

                        Anna Johansdotter               Gransjöskogen           840

48 26/12          Henrik Abrahamsson           Multtjärn

                        Karin Eriksdotter                 Gransjön

48 26/12          Lars Jonsson                       Önnerud

                        Kerstin Nilsdotter                Åsteby

48 28/12          Arvid Jonsson                     Åshagen

                        Britta Persdotter                  Östmark

48 28/12          Ivar Nilsson                         ------

                        Britta Engelbrektsdotter       Östmark

48 28/12          Jöns Olofsson                      Västanvik

                        Karin Eriksdotter                 Rådom

48 28/12          Jöns Johansson                    ------

                        Helga Nilsdotter                  Östmark

48 28/12          Jöns Engelbrektsson            Östmark

                        Valborg Larsdotter              Vadje

48 28/12          Jöns Björsson                      Vadje

                        Lisken Jönsdotter                Östmark

1749

49 19/2            Erik Staffansson                  ------

                        Annika Kristoffersdotter      Bredsjön

49 19/3            Henrik Jönsson                    Vittjärn

                        Valborg Johansdotter          Lekvattnet

49 27/3            Erik Olofsson                      Svenneby

                        ä Ingeborg Larsdotter          Önneby

49 15/5            Per Persson                         ------

                        Lisa Persdotter                    N. Lekvattnet

49 11/6            Henrik Bertilsson                 Rotberg (Norge)

                        Annika Sigfridsdotter           Vittjärn

49 11/6            Johan Johansson                  Runnsjön

                        Karin Matsdotter                 Kronoskogen

49 5/10            Karl Staf                             ------

                        Baba Stina Sahlgren            ------

49 12/11          Per Persson                         Björntjärnshöjden, V. Mången

                        Annika Henriksdotter          Mången

49 12/11          Olof Björnsson Svenberg     ------

                        Annika Nilsdotter                Vargtorpet (Kroppa)

49 19/11          ä Anders Johansson             N. Lekvattnet

                        Karin Matsdotter                 Poptorpet (Gräsmarksskogen)

49 26/11          Jon Eriksson                        Hunnvika ?? (V. Ämtervik)

                        ä Kerstin Jönsdotter            Västanvik

49 5/12            Anders Henriksson              Mången

                        Margeta Olofsdotter            Stensgård

49 26/12          Bertil Matsson                     Tväråna

                        Kerstin Johansdotter            Snårberget

49 26/12          Bengt Larsson                     Överbyn

                        Marit Bengtsdotter              Aspe

49 26/12          Nils Persson                        Oleby

                        Marit Persdotter                  Ånneby

49 26/12          Nils Larsson                        Västanvik

                        Ingeborg Eriksdotter            Rådom

49 26/12          Johan Henriksson                Tjärnberget         

                        Valborg Bengtsdotter          Rattsjöberg

49 26/12          Erik Johansson                    Snårberget

                        Valborg Bengtsdotter          Mången

49 26/12          Mickel Hansson                  ------

                        Kerstin Henriksdotter          Mången

49 26/12          Olof Johansson                    ------

                        Gertrud Matsdotter             Vasserud

49 28/12          Nils Olofsson                      Långerud

                        Karin Persdotter                  Östmark

49 28/12          Bengt Andersson                 Rådom

                        Marit Persdotter                  Bada

49 28/12          Johan Persson                     ------

                        Rangella Jönsdotter             Kollerud

49 28/12          Jöns Jönsson                       Fensbol

                        Gertrud Persdotter              Åsteby

49 28/12          Olof Bengtsson                    Killingerud

                        Ingeborg Halstensdotter       Vitsand

                                             (Troligen lucka)

1750

50 30/9            Nils Jonsson                        Svenneby

                        Gertrud Jonsdotter              Kollerud

50 14/10          Mats Matsson                     Långerud

                        Annika Mårtensdotter          Långerud

50 1/11            Staffan Eriksson                  Hollanstorp

                        Anna Olofsdotter                 Långerud

50 18/11          Nils Nilsson                         Östmark

                        Marit Andersdotter              Långerud

50 9/12            Nils Åstfelt                          ------

                        Marit Larsdotter                  Forshult (Älvdalen)

50 16/12          Bengt Nilsson                      Torsby

                        Britta Olofsdotter                Västanvik

50 26/12          Nils Olofsson                      ------

                        Ingeborg Eskilsdotter           Aspe

50 26/12          Bengt Börjesson                  ------

                        Kerstin Arvidsdotter            Överbyn

50 26/12          Bengt Olofsson                    Åsteby

                        Kerstin Jönsdotter               Ganterud

50 27/12          Jon Eriksson                        Gransjön

                        Marit Jonsdotter                  Tväråna

50 27/12          Nils Jonsson                        Torsby

                        Marit Persdotter                  Västanvik

50 27/12          Halsten Nilsson                   Östmark

                        Marit Nilsdotter                   Bada

50 27/12          Per Olofsson                       Millmark

                        Marit Nilsdotter                   Sörmark

50 27/12          Nils Jonasson                      ------

                        Marit Nilsdotter                   Utterbyn

50 27/12          Olof Olofsson                      Åsteby

                        Marit Olofsdotter                Torsby

1751

51 1/1              Johan Bengtsson                  Fensbol

                        Kerstin Jonsdotter               Persby

51 20/1            Erik Johansson                    ------

                        Marit Matsdotter                 Runnsjön

51 3/2              Nils Olofsson                      Svenneby

                        ä Ingeborg Nilsdotter           Svenneby

51 1/4              Anders Eriksson Wassman  ------

                        Britta Jonsdotter                  Torsby bruk

51 20/5            Hans Henriksson                 Arnsjön

                        Karin Johansdotter              Multtjärn

51 23/5            Jon Svensson                      ------

                        Ingeborg Nilsdotter             Sörmark

51 23/5            Erik Eriksson                       Västanvik

                        Kerstin Larsdotter               Rådom

51 23/6            Olof Persson                       Råttnenberget (Norge)

                        Valborg Johansdotter          Långsjöhöjden

51 9/7              Per Larsson                         Millmark

                        Kerstin Eriksdotter              Persby

51 14/7            Erik Andersson                   ------

                        Maria Nilsdotter                  Östmark

51 21/8            Jöns Jonsson                       Önnerud

                        Kerstin Persdotter               Västanvik

51 24/10          Mårten Andersson               ------

                        Marit Persdotter                  Långerud                  900

51 27/10          Jöns Olofsson                      Millmarksskogen

                        Karin Tomasdotter              Löfhöjden (Norge)

51 2/11            Per Johansson                     Kyrkskogen

                        Annika Olofsdotter              Bredsjöskogen

51 3/11            Torsten Andersson              ------

                        Gertrud Olofsdotter             Västanvik

51 10/11          Johan Johansson                  Överbyn

                        Karin Persdotter                  Utterbyn

51 17/11          Elias Henriksson                  Prästbolsskogen

                        Lisken Johansdotter             Vägsjöfors bruk

51 24/11          Petter Andersson                 Vägsjöfors bruk

                        Britta Jonsdotter                  Hägärstorp (Nyed)

51 26/12          Nils Johansson                    Vägsjöfors bruk

                        Maria Eriksdotter                Skalleby

51 26/12          Sven Månsson                     ------

                        Katarina Johansdotter          Stensgård

51 26/12          Markus Olofsson                 Röbjörkeby

                        Kerstin Persdotter               Ånneby

51 26/12          Olof Jönsson                       ------

                        Marit Olofsdotter                Bada

51 26/12          Per Eriksson                        Svenneby

                        Karin Andersdotter             Svenneby

51 26/12          Arvid Eriksson                    Åsteby

                        Karin Olofsdotter                Oleby

51 26/12          Jon Börjesson                     Bergeby

                        Marit Tomasdotter              Röbjörkeby

51 26/12          ä Lars Persson                    ------

                        ä Marit Larsdotter               Vadje

51 26/12          Per Halstensson                   Vitsand

                        Marit Bengtsdotter              Killingerud

51 28/12          Jon Jonsson                         ------

                        Gertrud Nilsdotter               Smedserud

1752

52 23/2            Erik Eriksson                       Tväråna

                        Annika Sigfridsdotter           Gransjön

52 15/3            ä Anders Johansson             N. Lekvattnet

                        Britta Olofsdotter                Vasserudsskogen

52 23/3            Jon Larsson                         ------

                        Gertrud Engelbrektsdotter   Östmark

52 10/5            ä Olof Persson                    Östmark

                        Marit Olofsdotter                Långerud

52 10/5            Olof Olofsson                      Åskagsberget

                        Britta Johansdotter              Millmarksskogen

52 21/6            Petter Eriksson Holmén       ------

                        Kerstin Jonsdotter               Stensgård

52 13/9            Halvard Engelbrektsson       Kälkerud

                        ä Karin Nilsdotter                Stensgård

52 11/10          Erik Henriksson                   Ryggen (Dalbyskogen)

                        ä Malin Eriksdotter              Svenbyskogen

52 11/10          Erik Johansson                    Runnsjön

                        Annika Olofsdotter              Fäbacken

52 11/10          Bengt Olofsson                    Kollerud

                        Kerstin Halstensdotter         Åstebyholm

52 1/11            Erik Persson                        ------

                        ä Ingeborg Persdotter          Åsteby

52 15/11          Erik Eriksson                       Bada bruk

                        Karin Andersdotter             Bada

52 6/12            Erik Persson                        Stensgårdsskogen

                        Annika Jönsdotter               N. Lekvattnet

52 13/12          Kristoffer Hansson Källstedt      Vägsjöfors bruk

                        Annika Persdotter               Bada bruk

52 28/12          Mats Larsson                      Rattsjöberg

                        Annika Bondesdotter           Gunnsjögården

52 28/12          Mats Persson                      Överbyn

                        Marit Eskilsdotter                Vadje

52 28/12          Erik Arvidsson                    ------

                        Kerstin Eskilsdotter             Utterbyn

52 28/12          Jon Jönsson                         ------

                        Kerstin Persdotter               Utterbyn

52 28/12          Per Jönsson                         Röbjörkeby

                        Marit Klemetsdotter            Utterbyn

52 28/12          Per Nilsson                         Vadje

                        Marit Larsdotter                  Kollerud

52 28/12          Mats Matsson                     Rattsjöberg

                        Britta Persdotter                  Millmark

52 28/12          Jon Nilsson                         Millmark

                        Karin Persdotter                  Bada

52 28/12          Sven Bengtsson                   Västanå

                        Karin Månsdotter                Sörmark

52 28/12          Nils Nilsson                         Sörmark

                        Kerstin Nilsdotter                Östmark

52 28/12          Jonas Olofsson                    Torsby

                        Sigrid Halvardsdotter           Västanvik

52 28/12          Ingemar Larsson                  ------

                        Gertrud Jönsdotter              Rådom

52 28/12          Bengt Engelbrektsson          Millmark

                        Marit Persdotter                  Åsteby

52 28/12          Olof Eriksson                      Sörmark

                        Karin Persdotter                  Sörmark

1753

53 1/1              Petter Jonasson                   ------

                        Ingeborg Jönsdotter             Utterbyn

53 1/1              Jon Larsson                         ------

                        Marit Persdotter                  Överbyn

53 6/1              Mats Henriksson                 ------

                        Annika Johansdotter            Mången

53 8/1              Olof Björsson                      ------

                        Karin Olofsdotter                Västanå

53 7/2              Mats Matsson Önnerman    ------

                        Kerstin Mårtensdotter         Rosanstorp

53 14/2            Erik Henriksson                   ------

                        Kerstin Johansdotter            Runnsjön

53 14/2            Mats Andersson                  Långsjöhöjden

                        Britta Olofsdotter                Runnsjön

53 23/4            Olof Eriksson                      Tväråna

                        Katarina Henriksdotter        S. Röjdåsen

53 5/6              Lars Persson                       Rattsjöberg

                        ä Valborg Bengtsdotter        Snårberget

53 11/6            Nils Jonsson                        ------

                        Helga Persdotter                 Östmark

53 11/6            Johan Olofsson                    Kalvhöjden

                        Annika Samuelsson (!)         N. Lekvattnet

53 13/6            Bengt Halstensson               ------

                        Marit Olofsdotter                Rådom

53 24/6            Mats Staffansson                 Bredsjön

                        Karin Olofsdotter                Vasserudsskogen

53 29/7            Mats Matsson                     Fäbacken

                        Kerstin Olofsdotter              Åskagsberget

53 5/8              Nils Nilsson Häck               N. Röjdåsen

                        Kerstin Johansdotter            Multtjärn

53 19/8            Jon Olofsson                       Fensbol

                        Ingeborg Olofsdotter           Rådom                960

53 17/10          Anders Eriksson Näfvon      ------

                        Karin Karlsdotter                Millmarksskogen

53 4/11            Anders Olofsson                 Fäbacken

                        Elisabet Johansdotter           Millmarksskogen

53 18/11          Olof Nilsson                        ------

                        Marit Persdotter                  Rådom

53 2/12            Henrik Mickelsson              S. Röjdåsen

                        Karin Staffansdotter            Vålberget (Norge)

53 26/12          Johan Matsson                    Rörkullen

                        Marit Stensdotter                Västanvik

53 26/12          Olof Hansson                      ------

                        Kerstin Johansdotter            Bada

53 26/12          Klemet Jonsson                   Vasserud

                        Karin Hansdotter                 Röbjörkeby

53 26/12          Elof Olofsson                      ------

                        Ingeborg Nilsdotter             Vadje

53 26/12          Erik Persson                        Fensbol

                        ä Kerstin Bengtsdotter         Åsteby

53 26/12          Jon Jonsson                         ------

                        Ingeborg Jönsdotter             Fensbol

1754

54 15/4            Anders Pettersson               Oleby bruk

                        Karin Engelbrektsdotter       Kälkerud

54 6/5              Halsten Persson                   Västanvik

                        Elin Persdotter                     Rådom

54 7/5              Olof Dennis Schröder          ------

                        Stina Ågren                         Torsby

54 3/6              Henrik Eriksson                   Viker (Norge)

                        Britta Pålsdotter                  N. Lekvattnet

54 23/6            Erik Eriksson                       Hollanstorp

                        Karin Pålsdotter                  Långerud

54 21/7            Per Persson                         Rådom

                        Karin Larsdotter                  Västanvik

54 28/8            Per Olofsson                       Fäbacken

                        Karin Eriksdotter                 Vittjärn

54 17/11          Simon Larsson                    Arnsjön

                        Karin Abrahamsdotter         Multtjärn

54 24/11          Nils Eriksson                       Gransjön

                        Elin Eriksdotter                    Tväråna

54 8/12            Lars Olofsson                      ------

                        Maria Håkansdotter            Torsby

54 26/12          Olof Smedsfelt                    ------

                        Karin Eriksdotter                 Arnsjön

54 26/12          Klemet Persson                   Vasserud

                        Ingeborg Håkansdotter        Utterbyn

54 26/12          Halvard Jönsson                  ------

                        Marit Eskilsdotter                Önnerud

54 26/12          Sigfrid Andersson                Spettungen

                        Kerstin Nilsdotter                Vittjärn

54 26/12          Erik Samuelsson                  Lekvattnet

                        Annika Johansdotter            Kalvhöjden

54 26/12          Henrik Olofsson                  ------

                        Marit Johansdotter              Kalvhöjden

54 26/12          Bengt Torstensson               Bada

                        Abbelona Bengtsdotter        Sunne

54 26/12          Håkan Johansson                ------

                        Sigrid Bondesdotter             Önnerud

54 26/12          Lars Larsson                       ------

                        Ingeborg Klemetsdotter       Vadje

54 26/12          Lars Svensson                     Fensbol

                        Karin Olofsdotter                Vitsand

54 26/12          Bengt Halstensson               ------

                        Kerstin Jönsdotter               Persby

54 26/12          Jon Nilsson                         ------

                        Karin Markusdotter             Oleby

54 28/12          Mårten Matsson                  Östmark

                        Ingeborg Persdotter             Åsteby

54 29/12          Jon Olofsson                       Västanvik

                        Marit Jonsdotter                  Västanvik

54 29/12          Nils Jonsson                        Svenneby

                        Kerstin Olofsdotter              Västanvik

54 29/12          Erik Olofsson                      Bada

                        Karin Jönsdotter                  Smedserud

54 29/12          Jöns Mellmark                     ------

                        Kerstin Larsdotter               Millmark

54 29/12          Jon Nilsson                         ------

                        Britta Persdotter                  Långerud

54 29/12          Olof Eriksson                      Oleby

                        Kerstin Persdotter               Kollerud

54 29/12          Per Bengtsson                     Fensbol

                        Karin Olofsdotter                Vadjetorp

1755

55 1/1              Olof Larsson                       ------

                        Kerstin Elofsdotter              Västanvik

55 1/1              Erik Månsson Sillberg          ------

                        Annika Eriksdotter              Vägsjöfors

55 16/2            Anders Persson                   Gransjön

                        Kerstin Mårtensdotter         Långerud

55 23/2            Anders Andersson               ------

                        Marit Olofsdotter                Långerud

55 23/3            Lars Kristoffersson              ------

                        Ingeborg Larsdotter             Oleby bruk

55 31/3            Elof Torsfelt                        ------

                        Lucia Johansdotter              Överbyn

55 26/4            Johan Göransson                 N. Röjdåsen

                        Annika Olofsdotter              Multtjärn

55 19/5            Hans Eriksson                     Gransjön

                        Maria Johansdotter              Multtjärn

55 19/5            Eskil Halstensson                 Karttorpet

                        Elisabet Johansdotter           Långtjärn

55 19/5            Johan Eriksson                    Hollanstorp

                        Kerstin Eriksdotter              Mosshöjden

55 15/6            Mats Matsson                     Poptorpet (Gräsmarksskogen)

                        Karin Olofsdotter                Bredsjön

55 15/6            Jon Jonsson                         Önnerud

                        Marit Jonsdotter                  Rådom

55 3/8              Johan Olofsson Tvärman     ------

                        Annika Pålsdotter                Tväråna

55 10/8            Per Nilsson                         Vitsand

                        Ingeborg Jonsdotter             Röbjörkeby

55 28/9            Karl Eriksson Falk              ------

                        Lisa Johansdotter                Vägsjöfors bruk

55 28/9            Henrik Nilsson                    N. Röjdåsen

                        Maria Olofsdotter                Multtjärn

55 26/10          Erik Bengtsson                    Långerudsskogen

                        Maria Nilsdotter                  Mångslia (Ny- )

55 30/10          Jon Olofsson                       ------

                        Marit Jonsdotter                  Torsby

55 2/11            Olof Jonsson                       ------

                        Ingeborg Jonsdotter             Västanvik

55 2/11            Erik Jonsson                        ------

                        Maria Eriksdotter                Västanvik               1020

55 9/11            Staffan Matsson                  Rörkullen

                        Marit Halvardsdotter           Västanvik

55 1/12            Lars Olofsson                      ------

                        Karin Jönsdotter                  Vitsand

55 26/12          Olof Jönsson                       ------

                        Greta Lilliebjörn                  Vasserud

55 26/12          Nils Nilsson                         Östmark

                        Marit Jönsdotter                  Vadje

55 26/12          Olof Larsson                       ------

                        Gertrud Jonsdotter              Önneby

55 26/12          Elof Olofsson                      ------

                        Marit Persdotter                  Överbyn

55 26/12          Nils Matsson                       Snipan

                        Lisa Henriksdotter               Mången

55 26/12          Henrik Bengtsson                ------

                        Gertrud Andersdotter          Rattsjöberg

55 26/12          Olof Olofsson                      ------

                        Lisa Henriksdotter               Kajkelanstorp

55 26/12          Mats Bertilsson                   ------

                        Karin Andersdotter             Långerud

55 26/12          Per Arvidsson                     Överbyn

                        Gertrud Persdotter              Vadje

55 26/12          Per Olofsson                       Fensbol

                        Gertrud Bengtsdotter           Önnerud

55 26/12          Olof Nilsson                        Åsteby

                        Gertrud Jonsdotter              Fensbol

55 26/12          Lars Larsson                       Fensbol

                        Karin Halstensdotter            Vitsand

55 26/12          Per Halstensson                   ------

                        Kerstin Jönsdotter               Stensgård

55 26/12          Jöns Larsson                       Kollerud

                        Karin Nilsdotter                  Utterbyn

55 28/12          Erik Jonsson                        Sörmark

                        Karin Nilsdotter                  Bada

55 28/12          Jon Nilsson                         Bada

                        Karin Jonsdotter                  Sörmark

55 28/12          Halvard Persson                  Sörmark

                        Karin Knutsdotter               Millmark

1756

56 1/1              Jöns Jonsson                       Skalleby

                        Ingeborg Olofsdotter           Utterbyn

56 6/1              Jöns Persson                       Sörmark

                        Karin Persdotter                  Östmark

56 11/4            Olof Torfelt                         ------

                        Gertrud Nilsdotter               Torsby

56 3/5              Erik Johansson                    Gransjön

                        Annika Mårtensdotter          Skasdammen (Norge)

56 24/6            Nils Nilsson Wassman         ------

                        Gertrud Arvidsdotter           Persby

56 1/8              Olof Bertilsson                    ------

                        Lisa Jakobsdotter                Tväråna

56 1/11            Johan Larsson                     ------

                        Lena Persdotter                   Bada bruk

56 7/11            Johan Eriksson                    ------

                        Annika Johansdotter            Vittjärn

56 26/12          Olof Bengtsson Nyqvist       ------

                        Kerstin Nilsdotter                Bada

56 26/12          Per Persson                         ------

                        Ingeborg Olofsdotter           Bada

56 26/12          Jon Eriksson                        Önnerud

                        ä Kerstin Halstensdotter      Svenneby

56 26/12          Henrik Larsson                    Rattsjöberg

                        ä Kerstin Nilsdotter             Mölnerud

56 26/12          Jöns Jönsson                       ------

                        Katarina Jonsdotter             Långerud

56 26/12          Sigfrid Olofsson                   Fäbacken

                        Katarina Andersdotter         Östmark

56 26/12          Lars Johansson                    ------

                        Karin Henriksson (!)            Halvardstorpet

56 26/12          Lars Olofsson                      Fensbol

                        Gertrud Börjesdotter           Bergeby

56 26/12          Per Olofsson                       Överbyn

                        Gertrud Jonsdotter              Vadje

56 26/12          Halsten Bengtsson               Fensbol

                        ä Ingrid Persdotter               Persby

56 26/12          Per Jönsson                         Killingerud

                        Ingegerd Larsdotter             Fensbol

56 26/12          Olof Svensson                     Västanå

                        Marit Nilsdotter                   Åshagen

56 26/12          Jon Andersson                    ------

                        Karin Eriksdotter                 Östmark

56 28/12          Henrik Nilsson                    Önneby

                        Marit Nilsdotter                   Vitsand

56 28/12          Mats Johansson                   Fäbacken

                        Annika Eriksdotter              Stensgårdsskogen

1757

57 12/1            Henrik Eriksson                   ------

                        Karin Johansdotter              Gransjön

57 12/1            Olof Henriksson                  ------

                        Annika Matsdotter              Tväråna

57 16/1            Sven Eriksson                     Oleby bruk

                        Valborg Nilsdotter               Vasserud

57 11/4            Johan Johansson                  Arnsjön

                        Britta Staffansdotter             S. Röjdåsen

57 18/5            Olof Larsson                       ------

                        ä Stina Håkansdotter           Torsby bruk

57 26/6            Erik Johansson                    ------

                        Maria Abrahamsson (!)       Halvardstorpet

57 30/10          Lars Henriksson                  ------

                        Maria Olofsdotter                Bredsjön

57 30/10          Anders Johansson               ------

                        Karin Eriksdotter                 Stensgårdsskogen

57 1/11            Måns Jakobsson                 -------

                        Kerstin Andersdotter           Bada

57 6/11            Henrik Hansson                   Mackaretjärn

                        Karin Henriksdotter             Röjdoset

57 -/11            Henrik Matsson                   Mackaretjärn

                        Annika Sigfridsdotter           Multtjärn

57 26/12          Olof Tinglöf                         ------

                        Greta Falk                           Vägsjöfors bruk

57 26/12          Erik Bengtsson                    Aspe

                        Karin Jonsdotter                  Skalleby

57 26/12          Erik Olofsson                      Långerud

                        Marit Andersdotter              Långerud

57 26/12          Daniel Johansson                 Arnsjön

                        Karin Eriksdotter                 Råbäcken

57 26/12          Jon Larsson                         ------

                        Ingeborg Bengtsdotter         Gunnsjögården

57 26/12          Olof Olofsson                      ------

                        Karin Jonsdotter                  Stensgård

57 26/12          Per Andersson                    ------

                        Annika Johansdotter            Sörmarkstorp      1080

57 26/12          Nils Olofsson                      Oleby

                        Kerstin Nilsdotter                Önneby

57 26/12          Johan Matsson                    Rörkullen

                        Ingeborg Larsdotter             Västanvik

57 26/12          Jon Johansson                     ------

                        Ingegerd Bengtsdotter         Åsteby

57 26/12          Nils Johansson                    ------

                        Marit Nilsdotter                   Stensgård

57 26/12          Erik Matsson                       ------

                        Elin Pålsdotter                     Ömmestorp (Millmark)

57 26/12          Mats Henriksson                 Mången

                        Kerstin Henriksdotter          S. Röjdåsen

57 26/12          Nils Svensson                      ------

                        Karin Bengtsdotter              Fensbol

57 26/12          Per Persson                         ------

                        Lisken Jonsdotter                Bada

57 26/12          Per Mårtensson                   Mången

                        Kerstin Matsdotter              Rattsjöberg

57 28/12          Lars Ullberg                        ------

                        Britta Eriksdotter                 Långerud

57 28/12          Olof Larsson                       Smedserud

                        Ingeborg Eriksdotter            Smedserud

57 28/12          Jon Larsson                         ------

                        Britta Jonsdotter                  Sörmarkstorp

57 28/12          Anders Larsson                   ------

                        Britta Olofsdotter                N. Röjdåsen

57 28/12          Olof Nilsson                        Kollerud

                        Karin Olofsdotter                Svenneby

57 28/12          Lars Larsson                       Kollerud

                        Marit Jönsdotter                  Östmark

1758

58 22/1            Halsten Nilsson                   ------

                        Valborg Jönsdotter              Långerud

58 6/2              Nils Elofsson                       ------

                        Maria Johansdotter              Västanå

58 5/3              Olof Gullbrandsson              Norge

                        Ingrid Svensdotter               Norge

58 15/5            Lars Persson                       ------

                        Karin Halstensdotter            Millmark

58 29/9            Jon Persson                         ------

                        Marit Jonsdotter                  Torsby

58 12/11          Erik Halstensson                  ------

                        Marit Håkansdotter             Utterbyn

58 26/12          Lars Persson                       Åsteby

                        Karin Bengtsdotter              Överbyn

58 26/12          Per Jönsson                         Killingerud

                        Kerstin Persdotter               Bada

58 26/12          Lars Andersson                   Rådom

                        ä Sigrid Bondesdotter          Önnerud

58 26/12          Per Olofsson                       ------

                        Marit Larsdotter                  Smedserud

58 26/12          Olof Jonsson                       Vasserud

                        Kerstin Jonsdotter               Önnerud

58 26/12          Halsten Nilsson                   ------

                        Britta Olofsdotter                Utterbyn

58 28/12          Nils Larsson                        ------

                        Kerstin Olofsdotter              Rådom

58 28/12          Nils Nilsson                         Utterbyn

                        Marit Jonsdotter                  Persby

1759

59 1/1              Jon Larsson                         Rådom

                        Britta Andersdotter              Sörmark

59 20/2            Halsten Jonsson                   Långerud

                        Kerstin Eriksdotter              Sörmark

59 16/4            Mats Henriksson                 Långetjärn  (?)

                        Karin Henriksdotter             Rösbacken

59 4/6              ä Mats Henriksson              Kallnäs (Norge)

                        ä Marit Göransdotter           S. Röjdåsen

59 4/6              Jakob Henriksson                Abrahamstorp (Norge)

                        Kerstin Abrahamsdotter      N. Lekvattnet

59 6/6              Jöns Nilsson                        Vadje

                        Gertrud Knutsdotter            Vadjetorp

59 6/6              Nils Eriksson                       Långerud

                        Marit Persdotter                  Östmark

59 6/6              Olof Henriksson                  ------

                        Kerstin Matsdotter              Sörmarkstorp

59 10/6            Daniel Danielsson                Flatåsen

                        Ingeborg Larsdotter             Vadje

59 17/6            Erik Andersson                   Spettungen

                        Annika Johansdotter            Långsjöhöjden

59 26/8            Daniel Danielsson                Röjdoset

                        Maria Staffansdotter            S. Röjdåsen

59 30/9            Petter Bengtsson                 Vägsjöfors

                        Katarina Andersdotter         Bada bruk

59 7/10            Johan Johansson                  Halvardstorp

                        Annika Eriksdotter              Runnsjön

59 7/10            Jöns Jönsson                       ------

                        Kerstin Olofsdotter              Bada bruk

59 21/10          Per Henriksson                    Björntjärnshöjden

                        Karin Matsdotter                 Snipan

59 28/10          Lars Larsson                       ------

                        Britta Johansdotter              Oleby bruk

59 28/10          Johan Sigfridsson                 Spettungen

                        Annika Olofsdotter              Spettungen

59 1/11            Jöns Jonsson                       Önnerud

                        Marit Persdotter                  Oleby

59 1/11            Håkan Eriksson                   ------

                        Karin Persdotter                  Oleby

59 1/11            Per Jonsson                         Torsby

                        Ingegerd Eriksdotter            Västanvik

59 18/11          Halsten Persson                   ------

                        Karin Bengtsdotter              Torsby

59 2/12            Nils Persson                        ------

                        Ingeborg Jonsdotter             Östmark

59 26/12          Johan Eriksson                    Vägsjöfors

                        Ingegerd Bengtsdotter         Åsteby

59 26/12          Mats Eriksson                     ------

                        Lisa Henriksdotter               Multtjärn

59 26/12          Nils Olofsson                      Gunnsjögården

                        Gertrud Jonsdotter              Fensbol

59 26/12          Lars Persson                       ------

                        Kerstin Nilsdotter                Bada

59 26/12          Olof Persson                       ------

                        Kerstin Olofsdotter              Bada

59 26/12          Nils Nilsson                         Bada

                        Ingeborg Eriksdotter            Oleby

59 26/12          Per Larsson                         Rådom

                        Karin Bondesdotter             Önnerud

59 26/12          Markus Andersson              Rattsjöberg

                        Kerstin Andersdotter           Snårberget

59 26/12          Per Jonsson                         Åsteby

                        Ingegerd Svensdotter           Gunnsjögården           1140

59 26/12          Olof Olofsson                      ------

                        Karin Larsdotter                  Svenneby

59 26/12          Nils Persson                        Hollanstorp

                        Lisa Staffansdotter               Mången

59 26/12          Nils Persson                        Rådom

                        Karin Jonsdotter                  Västanvik

59 26/12          Erik Larsson                        Torsby bruk

                        Karin Arvidstorp                 Sörmarkstorp

59 28/12          Ivar Nilsson                         ------

                        Katarina Bengtsdotter          Långerud

59 28/12          Per Nilsson                         Åsteby

                        Ingegerd Persdotter             Överbyn

59 28/12          Per Bengtsson                     Åsteby

                        Marit Nilsdotter                   Vadje

59 28/12          Nils Persson                        ------

                        Guri Johansdotter                Östmark

59 28/12          Simon Schröder                  ------

                        Emerentia Molitäa               ------

59 28/12          Emanuel Poignant                ------

                        Hedvig Charlotta Schröder  ------

59 30/12          Mats Israelsson                   ------

                        Stina Andersdotter              Överbyn

1760

60 -/1              Erik Jonsson                        Vägsjöfors bruk

                        Kerstin Olofsdotter              Åsteby

60 10/2            ä Nils Nilsson Häcken         N. Röjdåsen

                        Karin Johansdotter              Arnsjön

60 9/4              Johan Olofsson                    Tvärman

                        Malin Persdotter                  N. Röjdåsen

60 26/5            Lars Larsson                       Sventorp (Norge)

                        Annika Johansdotter            N. Lekvattnet

60 28/5            Simon Larsson                    Röjdoset

                        Kerstin Henriksdotter          Mången

60 28/5            Per Markusson                    Rattsjöberg

                        Kerstin Larsdotter               Kollerud

60 8/6              Per Jonsson                         ------

                        Gertrud Olofsdotter             Vadje

60 15/6            Henrik Eriksson                   ------

                        Karin Klemetsdotter            Vittjärn

60 22/6            Erik Sigfridsson                   ------

                        Lisa Andersdotter                Multtjärn

60 1/11            Olof Elofsson                      ------

                        Karin Nilsdotter                  Vasserud

60 2/11            Mats Månsson                    ------

                        Anna Eriksdotter                 Bada

60 9/11            Lars Olofsson                      Utterbyn

                        Britta Jonsdotter                  Stensgård

60 19/11          Halsten Eriksson                  ------

                        Lisa Henriksdotter               Arnsjön

60 26/12          Henrik Nilsson                    ------

                        Kerstin Eriksdotter              Önneby

60 26/12          Per Olofsson                       Mölnerud

                        Annika Matsdotter              Rattsjöberg

60 26/12          Per Svensson                      ------

                        Karin Olofsdotter                Fensbol

60 26/12          Per Olofsson                       ------

                        Ingeborg Bengtsdotter         Rådom

60 26/12          Ingemar Olofsson                ------

                        Anna Jonsdotter                  Svenneby

60 26/12          Per Matsson                        Mången

                        Marit Eriksdotter                 Hollanstorp

60 26/12          Simon Johansson                 ------

                        Lisa Göransdotter                Åskagsberget

60 26/12          Jon Jonsson                         Skalleby

                        Rangella Börjesdotter          Bergeby

60 28/12          Jöns Bengtsson                    ------

                        Karin Benardsdotter            Vadje

60 28/12          Nils Jonsson                        Svenneby

                        Kerstin Persdotter               Rådom

60 28/12          Erik Johansson                    Mårbacken

                        Kerstin Persdotter               Torsby

60 28/12          Nils Nilsson                         ------

                        Karin Knutsdotter               Sörmark

60 28/12          Mats Olofsson                     Millmark

                        Kerstin Jonsdotter               Sörmark

1761

61 1/1              Per Persson                         Rådom

                        Ingeborg Jonsdotter             Svenneby

61 1/2