Västra Emterviks födelsebok 1690-1760

Gunnar Almqvists avskrift (70 A4 sidor)

 

Innehållsförteckning

 

1691  1

1692  2

1693  3

1694  4

1695  5

1696  6

1697  7

1698  8

1699  9

1700  10

1701  11

1702  12

1703  14

1704  14

1705  15

1706  16

1707  17

1708  18

1709  19

1710  21

1711  22

1712  24

1713  25

1714  27

1715  27

1716  28

1717  28

1718  29

1719  30

1720  30

1721  31

1722  32

1723  33

1724  34

1725  34

1726  35

1727  36

1728  36

1729  37

1730  38

1731  39

1732  40

1733  40

1734  41

1735  42

1736  43

1737  43

1738  45

1739  46

1740  46

1741  47

1742  48

1743  48

1744  49

1745  50

1746  51

1747  51

1748  52

1749  53

1750  53

1751  54

1752  55

1753  56

1754  57

1755  57

1756  59

1757  59

1758  60

1759  61

1760  62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1690       

                   Barn               Ort                           Föräldrar                      Faddrar

18/6            Elin                  Aplung                      Lars                               Pål NS i Bråten

                                                                                                                  Kerstin Bryntesdr, Aplung

4/7              Margeta           Bråten                       Pål                                 Bonde i Bråten

                                                                                                                  Karin i Bråten

11/7            Lars                 Kringeråsen               Olof                               Jon i Liane

                                                                                                                  Anna i Kringeråsen

8/8              Torbjörn          Humlen                      Per                                 Bonde i Aplung

                                                                                                                  Bryngel i Rud

                                                                                                                  Elin och

                                                                                                                  Karin i Humlen

8/8              Lars                 Åsen                         Ingemar                          Jon AS i Kisterud

                                                                                                                  Dordi i Hensgård

23/8            Lars                 Hensgård                   Jon                                 Jon i Kisterud

                                                                                                                  Dordi i Hensgård

9/9              Nils                  Säljebacka                Måns                              Jon i Liane

                                                                                                                  Kerstin Simonsdotter

                                                                                                                     i Säljebacka

9/9              Lars                 Hensgård                   Per                                 Jon AS i Kisterud

                                                                                                                  Dordi i Hensgård

14/9            Kerstin             Perstorp                    Per                                 Jon i Perstorp

                                                                                                                  Karin i Grava

21/10          Olof                 Aplung                      Nils                                Lars NS och

                                                                                                                  Elof Jönsson i Aplung

                                                                                                                  Karin i Bråten

                                                                                                                  Ingeborg i Aplung

23/10          Olof                 Kringeråsen               Jon                                 Ivar i Sillegården

                                                                                                                  Ingeborg i Kringeråsen

 

13/11          Karin               Hensgård                   Lars                               Sven i Hensgård

                                                                                                                  Britta LD i Hensgård

12/12          Jöns                 Elofsrud                     Måns                              Jon OS och

                                                                                                                  Britta i Elofsrud

1691

16/1            Anna                Säljebacka                Sone                              Per PS och

                                                                                                                  Karin i Säljebacka

16/1            Karin               Sillegården                 Sven                               Lars i Svensby

                                                                                                                  Ragnella i Sillegården

27/1            Olof                 S. Aplungs-               Nils                                Lars i Hensgård

                                                   torp                                                         Elina i Elofsrud

27/1            Anders             Säljebacka                Erik                                Måns NS och

                                                                                                                  Kerstin SD i Säljebacka

6/2              Anders             Hensgård                   Per                                 Sven och

                                                                                                                  Dordi i Hensgård

7/3              Per                  Liane                         Elof                                Jon och

                                                                                                                  Karin i Liane

7/3              Marit               Svensby                    Nils                                Jöns i Östmansby

                                                                                                                  Kerstin i Svensby

17/5            Jon                  Hensgårdstorp           Jöns                               Jon AS i Kisterud

                                                                                                                  Britta LD i Hensgårdstorp

20/7            Per                  Hensgård                   Olof                               Per AS och

                                                                                                                  Britta OD i Hensgård

23/8            Ragnella           Bäckebron                Per                                 Nils Johansson och

                                                                                                                  Dordi Knutsdotter i

                                                                                                                     Bäckebron

4/9              Erik                 Sillegården                 Olof                               Ivar och

                                                                                                                  Kerstin ND Sillegården

22/9            Anna                Kringeråsen               Per                                 Olof i Västansjö

                                                                                                                  Elina i Kringeråsen

27/9            Gertrud            Kålsgården                Arvid                              Per i Kålsgården

                                                                                                                  Kerstin i Aplung

12/10          Ragnella           Bäckebron                Nils                                Olof och

                                                                                                                  Ingeborg i Persby

26/10          Johan               Bäckebron                Håkan                            Jon AS i Kisterud

                                                                                                                  Eskil NS i Kisterud

                                                                                                                  Olof Bryntesson i Kisterud

                                                                                                                  Lars AS i Berga

                                                                                                                  h Karin OD i Berga

                                                                                                                  h Marit PD i Kisterud

                                                                                                                  p Kerstin OD i Bäckebron

                                                                                                                  p Valborg MD i Svensby

4/11            Bengt               Kisterud                    Jon                                 Per AS i Hensgård

                                                                                                                  Kerstin OD i Kisterud

9/11            Ingrid               Berga                        Per                                 Erik Björsson i Berga

                                                                                                                  Sigrid MD i Ingeby

20/11          Karin               Kringeråsen               Elof                                Sten i Elofsrud

                                                                                                                  Anna i Kringeråsen

1692

6/1              Nils                  Berga                        Jon                                 Nils och

                                                                                                                  Marit i Ingeby

24/2            Nils                  Fölkesgården             Nils                                Olof och

                                                                                                                  Kerstin i Folkesgården

25/3            Kerstin             Bråten                       Johan                             Jon AS i Kisterud

                                                                                                                  Börit Ingemarsdotter

                                                                                                                     i Bråten

30/3            Kerstin             Ingeby                       Mats                              Nils SS i Ingeby

                                                                                                                  Marit Bryntesdr i Berga

3/7              Per                  Bråten                       Pål                                 Lars NS i N. Aplungstorp

                                                                                                                  Karin AD i Bråten

8/7              Per                  N. Aplungstorp          Jon                                 Pål i Bråten

                                                                                                                  Ragnella i N. Aplungstorp

22/7            Per                  Kisterud                    Jon                                 Anders Ingemarsson och

                                                                                                                  Anna BD i Kisterud

31/7            Jakob              Kålsgården                Nils                                Anders i Kisterud

                                                                                                                  Karin ND i Kålsgården

7/9              Karin               Hensgårdstorp           Per                                 Måns LS i Hensgård

                                                                                                                  Marit AD i Hensgårdstorp

12/9            Karin               Kisterud                    Eskil                               Olof Bryntesson och

                                                                                                                  Ragnella i Kisterud

22/9            Måns               Kisterud                    Jon                                 Olof Bryntesson och

                                                                                                                  Marit PD i Kisterud

14/10          Marit               Hensgård                   Per                                 Ingemar LS och

                                                                                                                  Dordi i Hensgård

28/10          Anna                Elofsrud                     Sten                               Jon i S. Aplungstorp

                                                                                                                  Britta i Elofsrud

25/11          Lars                 Kisterud                    Olof                               Jon Bryntesson och

                                                                                                                  Kerstin i Kisterud

1/12            Marit               Hensgård                   Olof                               Måns i Hensgård

                                                                                                                  Marit i Åsen

12/12          Lars                 Sillegården                 Jon                                 Per i Humlen

                                                                                                                  Kerstin i Sillegården

18/12          Erik                 Sillegården                 Lars                               Erik Ivarsson och

                                                                                                                  Marit ED i Sillegården

18/12          Kerstin             Liane                         Per                                 Jon OS och

                                                                                                                  Kerstin SD i Elofsrud

1693

30/1            Elina                Kringeråsen               Per                                 Jon och

                                                                                                                  Ingeborg i Kringeråsen

21/2            Karin               Bäckebron                Per                                 Nils Johansson och

                                                                                                                  Karin OD i Bäckebron

3/3              Marit               Säljebacka                Per                                 Per PS och

                                                                                                               Kerstin Simonsdr i Säljebacka

18/3            Karin               Kålsgården                Olof                               Per och

                                                                                                                  Ingegerd i Kålsgården

24/3            Marit               Hensgård                   Jon                                 Jon Ingemarsson i Hensgård

30/3            Lars                 Aplung                      Erik                                Per SS i Persby

                                                                                                                  Ingeborg Jönsdr i Aplung

1/6              Lars                 Elofsrud                     Gudmund                       Måns OS och

                                                                                                                  Elina i Elofsrud

20/6            Jöns                 Berg                          Erik                                Per i Perstorp

                                                                                                                  Marit i Berga

23/6            Jon                  Aplung                      Nils                                Halvard i Aplung

                                                                                                                  Karin AD i Bråten

24/6            Elina                Aplung                      Lars                               Håkan och

                                                                                                                  Ingrid i Aplung

24/6            Ingeborg          Åsen                         Per                                 Olof i Hensgård

                                                                                                                  Kerstin i Åsen

24/6            Lars                 Kisterud                    Jon                                 Olof i Kisterud

                                                                                                                  Marit i Ingeby

28/7            Olof                 Svensby                    Nils                                Jon AS i Kisterud

                                                                                                                  Marit Torbjörnsdr i Svensby

1/8              Elof                  Backa                       Elof                                Nils PS i Backa

                                                                                                                  Elina i Elofsrud

10/8            Karin               Sillegården                 Sone                              Lars och

                                                                                                                  Kerstin i Sillegården

26/8            Nils                  Svensby                    Jon                                 Nils MS i Svensby

                                                                                                                  Ingeborg SD i Ingeby

30/8            Sven                Säljebacka                Per                                 Jöns ES i Berga

                                                                                                                  Karin JD i Grava

31/8            Per                  Knutserud                 Måns                              Olof PS i Elofsrud

                                                                                                                  Marit Knutsdotter i Backa

20/9            Kerstin             Perstorp                    Per                                 Johan i Grava

                                                                                                                  Marit i Perstorp

14/10          Kerstin             Kålsgården                Håkan                            Erik NS i Säljebacka

                                                                                                                  Ingegerd JD i Grava

14/10          Ingeborg          Aplung                      Lars                               Håkan och

                                                                                                                  Ingrid i Aplung

15/10          Kerstin             Sillegården                 Olof                               Nils NS och

                                                                                                                  Elina i Sillegården

25/11          Ingrid               Kringeråsen               Elof                                Jon och

                                                                                                                  Ingeborg i Kringeråsen

24/12          Kerstin             Sillegården                 Per                                 Lars JS i Sillegården

                                                                                                                  Marit i N. Aplungstorp

21/12          Anders             Kisterud                    Anders                           Jon Ingemarsson och

                                                                                                                  Kerstin i Kisterud

24/12          Karin               Bråten                       Bonde                            Johan i Bråten

                                                                                                                  Ingeborg ND i Hensgård

1694

1/1              Marit               Elofsrud                     Sten                      Jon Knutsson i S. Aplungstorp

                                                                                                                  Kerstin SD i Elofsrud

2/1              Olof                 Kålsgården                Jon                                 Arvid OS och

                                                                                                                  Ingeborg ND i Kålsgården

12/1            Johan               Berga                        Per                                 Brynte i Berga

                                                                                                                  Sigrid MD i Ingeby

18/1            Sone                Kisterud                    Jon                                 Anders Ingemarsson och

                                                                                                                  Kerstin i Kisterud

24/1            Ingemar           Säljebacka                Erik                                Per Torbjörnsson, Humlen

                                                                                                                  Kerstin Simonsdotter

                                                                                                                     i Säljebacka

24/1            Pål                   Berga                        Jon                                 Anders Ingemarsson i Kisterud

                                                                                                                  Marit PD i Berga

29/1            Sigrid               Berga                        Mats                              Nils SS och

                                                                                                                  Marit ED i Ingeby

20/3            Anna                Kålsgården                Elof                                Halvard NS i Högberg

                                                                                                                  Marit ND i Kålsgården

2/4              Olof                 Aplungstorp               Lars                               Håkan Falk i Bäckebron

                                                                                                                  Kerstin Bryntesdr, Aplung

19/4            Arvid               Säljebacka                Måns                              Sven Eskilsson och

                                                                                                                  Kerstin Simonsdotter

                                                                                                                     i Säljebacka

22/5            Marit               Svensby                    Nils                                Lars OS i Svensby

                                                                                                                  Marit Bryntesdr i Ingeby

16/6            Gertrud            Bråten                       Johan                             Bonde i Aplung

                                                                                                                  Börit Ingemarsdr i  Bråten

24/6            Jon                  Aplung                      Nils                                Halvard i Aplung

                                                                                                                  Karin AD i Bråten

24/6            Ingeborg          Åsen                         Per                                 Pål Ingemarsson och

                                                                                                                  Ingrid Knutsdotter i Åsen

12/7            Cecilia             Åsen                         Mats                              Pål och

                                                                                                                  Kerstin i Åsen

7/8              Anders             Kringeråsen               Anders                           Håkan PS i Persby

                                                                                                                  Elina PD i Kringeråsen

20/8            Nils                  Svensby                    Nils                                Håkan i Persby

                                                                                                                  Marit Torbjörnsdr i Svensby

23/8            Karin               Aplung                      Halvard                          Nils AS i Aplung

                                                                                                                  Kerstin i Aplung

18/9            Per                  Kålsgården                Per                                 Jon OS och

                                                                                                                  Marit ND i Kålsgården

5/10            Karin               Hensgård                   Per                                 Olof Håkansson och

                                                                                                                  Karin ED i Hensgård

29/10          Ingeborg          Hensgård                   Olof                               Per i Torestad

                                                                                                                  Marit i Hensgård

29/10          Erik                 Persby                       Per                                 Håkan Falk i Bäckebron

                                                                                                                  Karin OD i Bäckebron

25/11          Marit               Hensgårdstorp           Jöns                               Måns LS i Hensgård

                                                                                                                  Britta LD i Hensgårdstorp

 

2/12            Olof                 Kålsgården                Jon                                 Arvid OS och

                                                                                                                  Ingeborg ND i Kålsgården

1695

6/1              Ragnella           Säljebacka                Per                                 Per SS i Perstopr

                                                                                                                  Karin Bryngelsdotter

                                                                                                                     i Säljebacka

19/1            Nils                  Aplung                      Erik                                Nils Halvardsson och

                                                                                                                  Kerstin i Aplung

20/1            Marit               Kisterud                    Jon                                 Magnus Öhman och

                                                                                                                  Kerstin OD i Kisterud

16/2            Per                  Perstorp                    Erik                                Johan LS i Grava

                                                                                                                  Ingeborg OD ibidem

22/2            Elina                Perstorp                    Jon                                 Per SS i Perstorp

                                                                                                                  Ingegerd i Grava

1/5              Nils                  Bråten                       Pål                                 Nils Stensson i Aplung

                                                                                                                  Karin AD i Bråten

20/5            Måns               Kisterud                    Olof                               Jon As och

                                                                                                                  Kerstin OD i Kisterud

28/6            Olof                 Hensgård                   Nils                                Per Björsson och

                                                                                                                  Karin ED i Hensgård

20/9            Nils                  Elofsrud                     Gudmund                       Lars Elofsson och

                                                                                                                  Kerstin SD i Elofsrud

20/9            Karin               Liane                         Anders                           Bonde i Aplung

                                                                                                                  Ingeborg AD i Liane

18/11          Pål                   Åsen                         Olof                               Per NS och

                                                                                                                  Kerstin ND i Åsen

1696

20/1            Arvid               Kålsgården                Nils                                Jon OS och

                                                                                                                  Ingeborg ND i Kålsgården

22/1            Ingeborg          Perstorp                    Per                                 Johan LS i Grava

                                                                                                                  Marit i Perstorp

26/1            Britta               Berga                        Per                                 Olof LS i Svensby

                                                                                                                  Marit Torbjörnsdr i Svensby

10/2            Karin               Liane                         Anders                           Anders SS och

                                                                                                                  Ingeborg AD i Liane

12/3            Per                  Grava                        Per                                 Bonde i Aplung

                                                                                                                  Britta PD i Grava

25/8            Anna                Kålsgården                Jon                                 Nils OS i Säljebacka

                                                                                                                  Sigrid i Säljebacka

10/7            Kerstin             Kringeråsen               Anders                           Jon i Liane

                                                                                                                  Karin OD i Bäckebron

6/8              Per                  Aplungstorp               Nils                                Nils Bryntesson

                                                                                                                     i Aplungstorp

                                                                                                                  Kerstin OD ibidem

7/8              Per                  Bäckebron                Nils                                Per Bryngelsson och

                                                                                                                  Karin OD i Bäckebron

7/8              Nils                  Hensgård                   Per                                 Olof Pålsson i Folkesgården

                                                                                                                  Ingeborg SD i Hensgård

20/8            Nils                  Svensby                    Nils                                Per SS i Persby

                                                                                                                  Marit Torbjörnsdr i Svensby

25/8            Anna                Kringeråsen               Jon                                 Nils OS i Säljebacka

                                                                                                                  Ingrid i Säljebacka

20/9            Lars                 Hensgårdstorp           Per                                 Måns LS i Hensgård

                                                                                                                   Marit AD i Hensgårdstorp

20/9            Kerstin             Folkesgården             Nils                                Per Knutsson i Folkesgården

                                                                                                                  Elina OD i Folkesgården

1/11            Kerstin             Aplung                      Nils                                Jon AS i Kisterud

                                                                                                                  Karin AD i Bråten

8/11            Nils                  Sillegården                 Olof                               Per Jönsson klockare (S)

                                                                                                                  Kerstin i Sillegården

6/12            Kerstin             Hensgårdstorp           Jon                                 Per AS i Hensgård

                                                                                                                  Anna BD i Kisterud

1697

5/1              Marit               Sillegården                 Jon                                 Sven Elofsson och

                                                                                                                  Kerstin ND i Sillegården

5/1              Gertrud            Kålsgården                Elof                                Jon OS i Kålsgården

                                                                                                                  h Marit ND i Kålsgården

7/1              Ingrid               Kringeråsen               Nils                                Olof SS i Kringeråsen

                                                                                                                  Karin AD i Säljebacka

13/1            Ingeborg          Kisterud                    Jon                                 Erik SS och

                                                                                                                  Anna BD i Kisterud

23/1            Marit               Kålsgården                Per                                 Jon OS och

                                                                                                                  h Marit ND i Kålsgården

9/2              Måns               Knutserud                 Måns                              Håkan PS i Persby

                                                                                                                  h Ingeborg ND i Persby

17/2            Måns               Kisterud                    Anders                           Bryngel Ingemarsson

                                                                                                                     i Kisterud

                                                                                                                  Kerstin OD i N. Ås

17/2            Anna                Kisterud                    Anders                           Jon Bryntesson och

                                                                                                                  Ragnella AD i Kisterud

17/2            Nils                  Sillegården                 Lars                               Per SS i Perstorp

                                                                                                                  Britta Pålsdotter i Svensby

20/2            Karin               Hensgård                   Måns                              Nils Bryngelsson och

                                                                                                                  Dordi Hemmingsdotter

                                                                                                                      i Hensgård

24/2            Ingeborg          Säljebacka                Per                                 Per PS i S. Ås

                                                                                                                  Karin Bryngelsdotter

                                                                                                                     i Säljebacka

26/3            Olof                 Åsen                         Mats                              Halvard Ingemarsson i Aplung

                                                                                                                  Britta Håkansdotterr i Åsen

23/3            Anna                Säljebacka                Erik                                Nils OS i Säljebacka

                                                                                                                  Kerstin Simonsdotter ibidem

12/7            Ingeborg          Humlen                      Per                                 Erik ES i Humlen

                                                                                                                  Karin PD i Humlen

27/7            Ingeborg          Aplungstorp               Lars                               Nils OS i Aplung

                                                                                                                  h Ragnella PD, Aplungstorp

24/9            Marit               Aplung                      Halvard                          Nils Stensson i Aplung

                                                                                                                  h Britta LD i Aplung

25/9            Olof                 Ingeby                       Per                                 Nils MS i Svensby

                                                                                                                  h Ingeborg SD i Ingeby

29/9            Karin               Aplung                      Lars                               Bryngel LS och

                                                                                                                  Ingrid ND i Aplung

3/10            Olof                 Hensgård                   Per                                 Bengt PS i Skäggeberg

                                                                                                                  h Dordi Hemmingsdotter

                                                                                                                     i Hensgård

30/10          Nils                  Bråten                       Johan                             Arvid JS i Ingeby

                                                                                                                  h Börit Ingemarsdr i Bråten

1698

13/1            Nils                  Sillegården                 Erik                                Erik ES i Humlen

                                                                                                                  h Elina OD i Humlen

22/1            Karin               Elofsrud                     Olof                               Håkan Falk i Bäckebron

                                                                                                                  h Elin Knutsdotter, Elofsrud

1698

25/1            Jöns                 Elofsrud                     Gudmund                       Sten Jönsson i Elofsrud

                                                                                                                  Elin Knutsdotter i Elofsrud

15/2            Ragnella           Elofsrud                     Sten                               Olof och

                                                                                                                  Kerstin i Elofsrud

16/2            Per                  Elofsrud                     Nils                                Nils Pålsson ?

                                                                                                                  h Ingeborg ND i Persby

25/2            Ingegerd          Bäckebron                Per                                 Nils Arvidsson i Svensby

                                                                                                                  h Karin OD i Bäckebron

10/3            Olof                 Säljebacka                Nils                                Jon Ivarsson i Sillegården

                                                                                                                  Karin AD i Säljebacka

13/3            Karin               Kålsgården                Nils                                Arvid OS och

                                                                                                                  Ingegerd Jakobsdotter

                                                                                                                     i Kålsgården        

20/3            Pål                   Åsen                         Per                                 Nils OS i Åsen

                                                                                                                  Kerstin Håkansdotter i Åsen

8/4              Nils                  Åsen                         Per                                 Hemming LS i Kålsgården

                                                                                                                  Kerstin Engelbrektsson

                                                                                                                     i Åsen

8/5              Nils                  Ingeby                       Jon                                 Nils SS och

                                                                                                                  Sigrid MD i Ingeby

16/5            Olof                 Liane                         Elof                                Jon i Liane

                                                                                                                  Karin AD i Säljebacka

13/6            Nils                  Sillegården                 Erik                                Erik ES och

                                                                                                                  h Elin OD i Humlen

23/6            Ingrid               Berga                        Erik                                Brynte i Berga

                                                                                                                  Sigrid MD i Ingeby

23/6            Olof                 Berga                        Olof                               Lars Arnesson och

                                                                                                                  Marit PD i Berga

24/6            Marit               Kålsgården                Per                                 Olof Björsson i Hensgård

                                                                                                                  h Ingegerd Jakobsdotter

                                                                                                                     i Kålsgården

25/6            Per                  Säljebacka                Måns                              Nils JS och

                                                                                                                  Karin AD i Säljebacka

10/7            Ingrid               Kålsgården                Håkan                            Nils OS i Säljebacka

                                                                                                                  Marit ND i Kålsgården

13/7            Nils                  Kisterud                    Jon                                 Nils MS i Svensby

                                                                                                                  h Kerstin OD i Kisterud

10/8            Sven                Berga                        Erik                                Per SS i Perstorp

                                                                                                                  h Marit PD i Berga

11/8            Kerstin             Bäckebron                Per                                 Nils Torbjörnsson och

                                                                                                                  h Gurina OD i Bäckebron

8/9              Nils                  Backa                       Elof                                Sten Jönsson i Elofsrud

                                                                                                                  h Marit Knutsdotter i Backa

11/9            Marit               Hensgårdstorp           Per                                 Pål Ingemarsson i Åsen

                                                                                                                  h Marit AD i Hensgårdstorp

10/10          Marit               Backa                       Nils                                Arvid i Kålsgården

                                                                                                                  Valborg i Knutserud

7/12            Karin               S. Aplungs-               Nils                  Lars Kristoffersson torp i Hensgård

                                                                                                                  Marit Matsdotter i Backa

11/12          Håkan              Aplung                      Håkan                            Erik Arvidsson

                                                                                                                  Ingrid ND i Aplung

12/12          Elof                  Svensby                    Måns                              Knut PS i Svensby

                                                                                                                  Marit ND i Svensby

1699

2/1              Karin               Elofsrud                     Nils                                Måns OS och

                                                                                                                  Elin Knutsdotter i Elofsrud

5/1              Karin               Sillegården                 Lars                               Sven Elofsson och

                                                                                                                  Ingeborg ND i Sillegården

20/1            Gudmund         Folkesgården             Anders                           Per NS i Åsen

                                                                                                                  Kerstin Engelbrektsdotter

                                                                                                                     i Folkesgården

22/1            Per                  Berga                        Per                                 Brynte Klemetsson och

                                                                                                                  Marit ND i Kålsgården

25/1            Nils                  Hensgård                   Måns                              Per AS i Hensgård

                                                                                                                  Britta LD i Hensgårdstorp

5/3              Elof                  Kålsgården                Hemming                        Lars OS i Svensby

                                                                                                                  h Marit ND i Kålsgården

25/3            Erik                 Humlen                      Per                                 Nils Torbjörnsson

                                                                                                                      i Bäckebron

                                                                                                                  Elin i Humlen

8/4              Olof                 Ingeby                       Per                                 Nils SS i Ingeby

                                                                                                                  Gertrud MD i Ingeby

1/6              Erik                 Berga                        Jon                                 Nils SS och

                                                                                                                  Sigrid MD i Ingeby

22/6            Olof                 Aplung                      Elof                                Pål NS i Bråten

                                                                                                                  Kerstin Bryntesdotter i Aplung

7/8              Olof                 Humlen                      Erik                                Nils NS (?) i Sillegården

                                                                                                                  Karin PD i Humlen

7/9              Per                  Elofstorp                   Olof                               Håkan PS i Persby

                                                                                                                  h Karin ND i Elofsrud

15/9            Marit               Liane                         Anders                           Jöns ES i Berga

                                                                                                                  Ingeborg i Liane

27/9            Ingeborg          Perstorp                    Erik                                Per SS i Perstorp

                                                                                                                  Ingegerd JD i Grava

21/10          Olof                 Svensby                    Knut                               Jöns OS i Svensby

                                                                                                                  Marit Bryntesdotter i Ingeby

28/10          Karin               Aplung                      Nils                                Bryngel LS och

                                                                                                                  Kerstin Bryntesdotter

                                                                                                                      i Aplung

3/11            Ingeborg          Svensby                    Jöns                               Olof Bengtsson

                                                                                                                  Marit Bryntesdotter i Ingeby

25/11          Karin               Hensgårds-                Jöns                               Per AS i Hensgård

                                                   torp                                                         Britta LD i Hensgårdstorp

1/12            Nils                  Grava                        Per                                 Per JS och

                                                                                                                  Britta PD i Grava

4/12            Karin               Berga                        Per                                 Jon Ingemarsson i Hensgård

                                                                                                                  Marit PD i Berga

13/12          Olof                 Kringeråsen               Arvid                              Erik ES och

                                                                                                                  Elin OD i Humlen

1700

12/1            Nils                  Sillegården                 Erik                                Erik ES i Humlen

                                                                                                                  Elin OD i Humlen

30/3            Marit               Ingeby                       Jon                                 Knut JS i Ingeby

                                                                                                                  Marit Bryntesdotter i Berga

18/5            Olof                 Liane                         Elof                                Nils OS i S. Aplungstorp

                                                                                                                  Karin AD i Säljebacka

26/5            Jon                  Ingeby                       Per                                 Knut JS och

                                                                                                                  Ragnella Herliksdr i Ingeby

30/5            Kerstin             Sillegården                 Knut                               Nils JS i Kålsgården

                                                                                                                  Valborg Staffansdr, Svensby

21/6            Olof                 Elofsrud                     Gudmund                       Nils NS i Aplungstorp

                                                                                                                  Kerstin SD i Elofsrud

24/6            Britta               Knutserud                 Måns                              Per Torbjörnsson i Humlen

                                                                                                                  Marit i Backa

13/7            Anna                Säljebacka                Jöns                               Johan Bohm

                                                                                                                  h Anna i Sörby (Kil)

20/9            Kristoffer         Hensgård                   Nils                                Per AS och

                                                                                                                  Karin ED i Hensgård

1/10            Jon                  Ingeby                       Olof                               Nils SS och

                                                                                                                  Sigrid MD i Ingeby

6/10            Anna                Kålsgården                Per                                 Arvid OS och

                                                                                                                  Ingegerd Jakobsdotter

                                                                                                                     i Kålsgården

7/10            Marit               Sillegården                 Jon                                 Jon Ivarsson och

                                                                                                                  Kerstin ND i Sillegården

8/11            Lars                 Folkesgården             Olof                               Per Knutsson och

                                                                                                                  Cecilia Staffansdotter

                                                                                                                      i Folkesgården

25/11          Nils                  Humlen                      Elof                                Nils Torbjörnsson i Humlen

                                                                                                                  Ingeborg OD i Humlen

12/12          Nils                  Kålsgården                Nils                                Arvid OS och

                                                                                                                  Ingegerd Jakobsdotter

                                                                                                                     i Kålsgården

24/12          Gertrud            Kisterud                    Erik                                Jon AS och

                                                                                                                  h Marit Björsdr i Kisterud

1701

13/1            Nils                  Kålsgården                Håkan                            Hemming LS i Kålsgården

                                                                                                                  Karin AD i Säljebacka

13/1            Lars                 Aplung                      Halvard                          Jöns JS i Aplungstorp

                                                                                                                  h Britta LD i Aplung

23/1            Olof                 Berga                        Jon                                 Per Björsson och

                                                                                                                  Marit PD i Berga

23/1            Kerstin             Berga                        Erik                                Brynte Klemetsson i Berga

                                                                                                                  Marit Bryntesdotter i Berga

23/1            Kerstin             Ingeby                       Per                                 Olof Bengtsson och

                                                                                                                  Marit Arvidsdotter i Ingeby

24/1            Karin               Säljebacka                Erik                                Per Torbjörnsson i Humlen

                                                                                                                  Elin PD i Säljebacka

27/1            Per                  Berga                        Erik                                Per SS i Perstorp

                                                                                                                  h Marit PD i Berga

28/1            Erik                 Liane                         Anders                           Nils Torbjörnsson och

                                                                                                                  h Gurina OD i Bäckebron

4/2              Nils                  Aplungstorp               Jon                                 Pål NS i Bråten

                                                                                                                  h Ragnella PD, Aplungstorp

9/2              Karin               Hensgård                   Per                                 Måns LS och

                                                                                                                  h Ingeborg SD i Hensgård

10/2            Jöns                 Bäckebron                Per                                 Johan LS i Grava

                                                                                                                  Karin OD i Bäckebron

15/2            Karin               Kålsgården                Per                                 Nils Arvidsson och

                                                                                                                  h Marit ND i Kålsgården

19/2            Nils                  Åsen                         Mats                              Jon Bryngelsson i Hensgård

                                                                                                                  Elin Knutsdotter i Åsen

20/2            Kerstin             Berga                        Erik                                Brynte Klemetsson i Berga

                                                                                                                  Marit Bryntesdotter i Berga

18/3            Håkan              Åsen                         Per                                 Sven Bryngelsson, Hensgård

                                                                                                                  Elin Knutsdotter i Åsen

25/3            Karin               Kringeråsen               Nils                                Jon Ingemarsson

                                                                                                                      i Kringeråsen

                                                                                                                  Kerstin Ingemarsdr, Humlen

31/3            Olof                 Kisterud                    Olof                               Anders Ingemarsson och

                                                                                                                  h Anna BD i Kisterud

8/4              Olof                 Berga                        Olof                               Olof OS i Berga

                                                                                                                  Britta Ingemarsdotter, Berga

3/5              Ingemar           Säljebacka                Sven                               Jon JS i Sillegården

                                                                                                                  Karin Bryngelsdotter

                                                                                                                      i Säljebacka

1/6              Nils                  Persby                       Håkan                            Måns Knutsson i Knutserud

                                                                                                                  Elin Knutsdotter i Elofsrud

23/6            Olof                 Bråten                       Olof                               Lars OS i Svensby

                                                                                                                  Karin AD i Bråten

7/7              Britta               Grava                        Jon                                 Måns i Knutserud

                                                                                                                  Britta PD i Grava

7/7              Nils                  Säljebacka                Erik                                Nils JS och

                                                                                                                  Karin Bryngelsdotter

                                                                                                                       i Säljebacka

21/7            Lars                 Hensgård                   Jon                                 Ingemar LS i Hensgård

                                                                                                                  Marit Bryngelsdotter i Åsen

11/8            Karin               Säljebacka                Nils                                Olof Bryngelsson och

                                                                                                                  Sigrid i Säljebacka

11/8            Elin                  Säljebacka                Nils                                Per Bryngelsson, Bäckebron

                                                                                                                  Karin AD i Säljebacka

15/8            Jon                  Svensby                    Nils                                Jöns PS i Aplungstorp

                                                                                                                  Marit Torbjörnsdr, Svensby

17/8            Karin               Svensby                    Nils                                Måns JS och

                                                                                                                  Marit Torbjörnsdr, Svensby

27/9            Sven                Liane                         Per                                 Anders i Liane

                                                                                                                  h Kerstin SD i Elofsrud

28/10          Britta               Bäckebron                Per                                 Sten Jönsson i Elofsrud

                                                                                                                  h Karin OD i Bäckebron

29/10          Valborg           Folkesgården             Anders                           Per Knutsson i Folkesgården

                                                                                                                  Marit Bryngelsdotter i Åsen

30/10          Nils                  Humlen                      Per                                 Lars OS i Svensby

                                                                                                                  Karin PD i Humlen

25/11          Elina                Humlen                      Erik                                Per Torbjörnsson och

                                                                                                                  Karin PD i Humlen

25/11          Olof                 Åsen                         Per                                 Nils Arvidsson i Svensby

                                                                                                                  Marit OD i Folkesgården

3/12            Karin               Sillegården                 Knut                               Per ES i Sillegården

                                                                                                                  Marit OD i Sillegården

1702

4/2              Ingeborg          Bråten                       Pål                                 Olof OS och

                                                                                                                  Karin AD i Bråten

5/2              Nils                  Kringeråsen               Arvid                              Joh Ingemarsson

                                                                                                                       i Kringeråsen

                                                                                                                  Sigrid Ingemarsdotter

                                                                                                                       i Säljebacka

6/2              Lars                 Kisterud                    Jon                                 Hemming MS och

                                                                                                                  Marit JD i Kisterud

11/3            Ingemar           Kisterud                    Jon                                 Arvid OS och

                                                                                                                  Elin PD i Kringeråsen

13/3            Per                  Åsen                         Olof                               Mats och

                                                                                                                  Marit (B. O.) i Åsen

18/3            Måns               Kålsgården                Per                                 Hemming LS och

                                                                                                                  h Marit ND i Kålsgården

20/4            Erik                 Berga                        Per                                 Knut JS i Ingeby

                                                                                                                  h Marit Bryntesdotter, Berga

25/4            Marit               Aplung                      Nils                                Bryngel Larsson

                                                                                                                  Marit Bondesdotter i Aplung

4/5              Jon                  Kisterud                    Erik                                Anders Ingemarsson och

                                                                                                                  Marit Ingemarsdr i Kisterud

25/5            Kerstin             Hensgård                   Nils                                Måns LS och

                                                                                                                  Karin BD i Åsen

26/6            Lars                 Berga                        Per                                 Per AS i Hensgård

                                                                                                                  Ingeborg SD i Hensgård

7/8              Olof                 Perstorp                    Erik                                Jon LS och

                                                                                                                  Ingegerd JD i Grava

8/8              Britta               Sillegården                 Nils                                Erik Ivarsson och

                                                                                                                  Elin OD i Humlen

8/8              Nils                  Säljebacka                Erik                               

                                                                                                                 

8/8              Karin               Svensby                    Jöns                               Jon NS och

                                                                                                                  Marit ND i Svensby

18/8            Britta               Elofsrud                     Olof                               Bonde NS i Aplung

                                                                                                                  Valborg OD i Knutserud

4/9              Ingeborg          Aplung                      Lars                               Bryngel LS i Aplung

                                                                                                                  Ragnella OD i Aplungstorp

11/10          Måns               Kisterud                    Hemming                        Anders Ingemarsson och

                                                                                                                  Anna BD i Kisterud

28/10          Jon                  Svensby                    Knut                               Per JS i Ingeby

                                                                                                                  Karin LD i Svensby

3/11            Karin               Bäckebron                Per                                 Per JS i Skogsberg

                                                                                                                  h Guri OD i Bäckebron

28/11          Anders             Hensgårds-                Jöns                               Nils Bryngelsson i Hensgård

                                                                                                                  Britta LD i Hensgårdstorp

30/11          Kerstin             Svensby                    Olof                               Måns JS i Svensby

                                                                                                                  h Marit ND i Svensby

30/11          Ingeborg          Ingeby                       Jon                                 Lars OS i Svensby

                                                                                                                  Sigrid MD i Ingeby

17/12          Per                  Aplung                      Erik                                Nils OS i Aplung

                                                                                                                  Marit ND i Svensby

1703

25/1            Marit               Ingeby                       Per                                 Olof NS i Ingeby

                                                                                                                  h Ragnella Herliksdotter

                                                                                                                      i Ingeby

1/2              Marit               Berga                        Jon                                 Jon MS i Ingeby

                                                                                                                  Karin Björsdotter i Berga

12/3            Marit               Grava                        Per                                 Johan LS och

                                                                                                                  Ingegerd JD i Grava

6/4              Jon                  Kisterud                    Erik                                Jon AS i Kisterud

                                                                                                                  Marit Björsdotter i Kisterud

2/7              Olof                 Persby                       Håkan                            Måns Knutsson i Knutserud

                                                                                                                  h Karin OD i Bäckebron

3/7              Kerstin             Hensgård                   Måns                              Nils OS i S. Aplungstorp

                                                                                                                  Karin ED i Hensgård

7/8              Nils                  Elofsrud                     Olof                               Nils JS och

                                                                                                                  h Karin ND i Elofsrud

7/8              Kerstin             Kringeråsen               Nils                                Elof i Aplung

                                                                                                                  Elin PD i Kringeråsen

7/8              Elof                  Kålsgården                Håkan                            Hemming LS i Kålsgården

                                                                                                                  Karin AD i Säljebacka

3/9              Ingeborg          Liane                         Anders                           Nils JS i Elofsrud

                                                                                                                  h Guri OD i Bäckebron

14/9            Jon                  Sillegården                 Erik                                Jon Ivarsson i Sillegården

                                                                                                                  h Elin OD i Humlen

21/9            Kerstin             Sillegården                 Olof                               Nils OS och

                                                                                                                  Karin Knutsdr i Sillegården

8/11            Marit               Sillegården                 Nils                                Olof NS i Sillegården

                                                                                                                  Elin OD i Humlen

15/11          Ragnella           Bäckebron                Per                                 Elof Jönsson i Aplung

                                                                                                                  h Guri OD i Bäckebron

7/12            Karin               Folkesgården             Anders                           Per Knutsson i Folkesgården

                                                                                                                  Marit Bryngelsdotter i Åsen

31/12          Marit               Säljebacka                Nils                                Sven Elofsson i Sillegården

                                                                                                                  Karin AD i Säljebacka

1704

2/1              Jon                  Sillegården                 Lars                               Nils Arvidsson och

                                                                                                                  h Marit ND i Kålsgården

23/1            Marit               Perstorp                    Erik                                Per SS i Perstorp

                                                                                                                  Ingeborg OD i Grava

25/1            Karin               Elofsrud                     Olof                               Olof BS i Skäggeberg

                                                                                                                  h Valborg OD i Knutserud

27/1            Anders             Svensby                    Nils                                Lars OS i Svensby

                                                                                                                  Gertrud MD i Ingeby

1/2              Jon                  Liane                         Elof                                Nils OS i S. Aplungstorp

                                                                                                                  Marit Matsdotter i Backa

16/2            Karin               Säljebacka                Jon                                 Sven Eskilsson och

                                                                                                                  h Karin AD i Säljebacka

21/2            Anna                Kisterud                    Erik                                Anders Ingemarsson och

                                                                                                                  h Anna BD i Kisterud

24/2            Nils                  Aplung                      Erik                                Nils OS och

                                                                                                                  Britta Bondesdotter, Aplung

18/3            Marit               Svensby                    Nils                                Nils MS och

                                                                                                                  Marit Torbjörnsdr i Svensby

24/3            Karin               Kisterud                    Jon                                 Hemming MS i Kisterud

                                                                                                                  Karin AD i Bråten

28/3            Kerstin             Hensgård                   Måns                              Nils Bryngelsson och

                                                                                                                  h Karin ED i Hensgård

27/3            Marit               Åsen                         Mats                              Per Ingemarsson i Åsen

                                                                                                                  h Britta Håkansdotter i Åsen

8/4              Britta               Ingeby                       Per                                 Nils SS och

                                                                                                                  Ingeborg SD i Ingeby

8/4              Olof                 Kålsgården                Per                                 Nils Arvidsson och

                                                                                                                  Marit ND i Kålsgården

6/6              Nils                  Säljebacka                Håkan                            Sven Eskilsson och

                                                                                                        Kerstin Simonsdotter i Säljebacka

8/6              Elina                Bäckebron                Per                                 Per PS i Säljebacka

                                                                                                                  h Kerstin i Bäckebron

12/6            Karin               Säljebacka                Erik                                Per PS och

                                                                                                                  Elina i Säljebacka

2/7              Olof                 Elofsrud                     Nils                                Sven PS i Persby

                                                                                                                  h Ingeborg ND i Persby

10/7            Gertrud            Humlen                      Per                                 Erik ES i Humlen

                                                                                                                  Elina OD ibidem

19/7            Kerstin             Berga                        Lars                               Lars OS i Svensby

                                                                                                                  Elin Jönsdotter i Berga

24/7            Sven                Perstorp                    Per                                 Jöns NS i Perstorp

                                                                                                                  Anna JD i Perstorp

8/9              Kerstin             Berga                        Erik                                Per SS i Perstorp

                                                                                                                  h Marit PD i Berga

26/9            Per                  Backa                       Elof                                Nils NS i Aplungstorp

                                                                                                                  Marit Knutsdotter i Backa

4/12            Olof                 Kålsgården                Håkan                            Hemming LS och

                                                                                                                  h Marit ND i Kålsgården

21/12          Per                  Svensby                    Olof                               Per OS Apelman

                                                                                                                  h Marit ND i Svensby

1705

3/1              Lars                 Kålsgården                Håkan                            Håkan (?) LS i Kålsgården

                                                                                                                  Karin AD i Säljebacka

8/1              Kerstin             Aplung                      Halvard                          Elof Jönsson och

                                                                                                                  Ingeborg MD i Aplung

22/1            Kerstin             Kålsgården                Nils                                Arvid OS och

                                                                                                                  Ingeborg ND i Kålsgården

23/1            Britta               Ingeby                       Jon                                 Nils SS i Ingeby

                                                                                                                  h Sigrid MD i Ingeby

28/1            Arvid               Aplung                      Sven                               Håkan NS i Aplung

                                                                                                                  h Börit Ingemarsdr i Bråten

27/2            Erik                 Berga                        Erik                                Per Björsson och

                                                                                                                  Marit Bryntesdotter i Berga

27/3            Ingemar           Humlen                      Erik                                Per Torbjörnsson och

                                                                                                                  Karin PD i Humlen

8/5              Marit               Hensgård                   Jon                                 Nils Bryngelsson

                                                                                                                  h Karin Bryngelsdotter

                                                                                                                      i Hensgård

13/7            Karin               Säljebacka                Sven                               Jon Ingemarsson

                                                                                                                       i Kringeråsen

 

                                                                                                                  h Karin AD i Säljebacka

23/8            Marit               Kringeråsen               Jon                                 Nils Bondesson

                                                                                                                  Ingeborg Ingemarsdotter

                                                                                                                       i Kringeråsen

27/8            Kerstin             Grava                        Per                                 Jon LS och

                                                                                                                  Britta PD i Grava

9/9              Sven                Perstorp                    Elof                                Bengt JS i Perstorp

                                                                                                                  Börit PD i Perstorp

18/9            Marit               Säljebacka                Nils                                Jöns ES i Berga

                                                                                                                  Karin AD i Säljebacka

21/9            Kerstin             Kisterud                    Hemming                        Nils JS i Kålsgården

                                                                                                                  h Anna BD i Kisterud

27/9            Karin               S. Aplungstorp          Olof                               Håkan PS i Persby

                                                                                                                  -----

21/10          Lars                 Backa                       Sven                               Lars OS i Svensby

                                                                                                                  Karin LD i S. Aplungstorp

21/10          Marit               Säljebacka                Nils                                Johan LS i Grava

                                                                                                                  h Karin AD i Säljebacka

13/11          Olof                 Bäckebron                Jöns                               Per Bryngelsson och

                                                                                                                  h Guri OD i Bäckebron

25/11          Karin               Grava                        Per                                 Jon LS och

                                                                                                                  Ingegerd JD i Grava

4/12            Nils                  Svensby                    Knut                               Nils MS i Svensby

                                                                                                                  Karin LD i Svensby

1706

21/1            Måns               Ingeby                       Per                                 Jon Björsson i Berga

                                                                                                                  Ragnella Herliksdr i Ingeby

23/2            Ingeborg          Åsen                         Mats                              Sven Bryngelsson, Hensgård

                                                                                                                  Elin Knutsdotter i Åsen

15/4            Marit               Bäckebron                Per                                 Nils Torbjörnsson och

                                                                                                                  h Guri OD i Bäckebron

25/4            Arvid               Kålsgården                Olof                               Arvid OS i Kålsgården

                                                                                                                  Marit ND i Svensby

26/4            Marit               Berga                        Olof                               Lars OS i Svensby

                                                                                                                  Ragnella SD i Berga

11/5            Karin               Knutserud                 Måns                              Elof NS i Backa

                                                                                                                  h Marit Knutsdotter i Backa

2/6              Ingeborg          Aplung                      Nils                                Nils MS i Svensby

                                                                                                                  Kerstin Bryntesdr i Aplung

16/6            Jon                  Kisterud                    Jon                                 Olof BS i By

                                                                                                                  Marit Björsdotter i Kisterud

22/6            Jöns                 Aplung                      Elof                                Håkan PS i Persby

                                                                                                                  Britta Ingemarsdr i Bråten

7/7              Gertrud            Kålsgården                Per                                 Arvid Olofsson

                                                                                                                  Ingeborg ND i Kålsgården

22/7            Jon                  Berga                        Per                                 Jöns ES och

                                                                                                                  Ragnella SD i Berga

23/7            Marit               Aplungstorp               Lars                           Nils Torbjörnsson i Bäckebron

                                                                                                                  Ragnella PD i Aplungstorp

27/7            Nils                  Aplung                      Lars                               Håkan NS i Aplung

                                                                                                                  Ingeborg MD i Aplung

10/8            Lars                 Hensgård                   Måns                              Nils Bryngelsson och

                                                                                                                  h Karin BD i Hensgård

19/8            Ingeborg          Ingeby                       Jon                                 Nils SS i Ingeby

                                                                                                                  Ragnella i Ingeby

19/8            Nils                  Sillegården                 Nils                                Arvid JS och

                                                                                                                  Kerstin ND i Sillegården

20/8            Marit               Åsen                         Olof                           Halvard Ingemarsson i Aplung

                                                                                                                  h Marit Bryngelsdotter

                                                                                                                      i Åsen

14/9            Sven                Persby                       Håkan                            Jöns Jönsson och

                                                                                                                  h Karin OD i Bäckebron

14/10          Karin               Ingeby                       Per                                 Nils MS i Svensby

                                                                                                                  Ragnella i Ingeby

8/11            Kerstin             Svensby                    Nils                                Nils MS och

                                                                                                                  Marit Torbjörnsdr i Svensby

2/12            Marit               Aplungstorp               Jöns                               Jon PS och

                                                                                                                  h Ragnella PD, Aplungstorp

6/12            Britta               Elofsrud                     Olof                               Gudmund i Elofsrud

                                                                                                                  Sigrid i Persby

17/12          Marit               Bäckebron                Per                                 Erik NS i Perstorp

                                                                                                                  Olof NS i Bäckebron

                                                                                                                  Karin OD i Bäckebron

1707

3/2              Måns               Svensby                    Nils Månsson                 (Faddrar utelämnas här)

                                                                            Marit Andersdotter

3/2              Olof                 Säljebacka                Nils Olofsson

                                                                            Karin Olofsdotter

4/2              Per                  Kringeråsen               Nils Bondesson

                                                                            Karin Ingemarsdotter

24/3            Ingeborg          Kringeråsen               Anders Larsson

                                                                            Ingrid Eriksdotter

14/4            Gertrud            Kisterud                    Hemming Månsson

                                                                            Kerstin Olofsdotter

26/6            Elina                Hensgård                   Olof Jonsson

                                                                            Marit Imgemarsdotter

20/7            Elina                Kålsgården                Håkan Eriksson

                                                                            Elina Olofsdotter

22/7            Ingegerd          Liane                         Anders Svensson

                                                                            Ingeborg Olofsdotter

18/9            Olof                 Folkesgården             Anders Gudmundsson

                                                                            Marit Olofsdotter

22/9            Jon                  Liane                         Anders Jonsson

                                                                            Anna Svensdotter

23/9            Karin               Berga                        Lars Persson

                                                                            Karin Jönsdotter

28/10          Margeta           Grava                        Per Johansson

                                                                            Kerstin Månsdotter

8/11            Pål                   Folkesgården             Halvard Andersson

                                                                            Karin Olofsdotter

21/12          Jon                  Kringeråsen               Jon Ingemarsson

                                                                            Marit Olofsdotter

1708

12/1            Gertrud            Grava                        Per Persson

                                                                            Karin Jonsdotter

14/1            Elof                  S. Aplungstorp          Olof Jonsson

                                                                            Karin Elofsdotter

10/2            Elina                Elofsrud                     Nils Jonsson                   Faddrar:

                                                                                                                  Nils MS i Svensby

                                                                                                                  Olof PS i Elofsrud

                                                                                                                  dr Per OS i Kringeråsen

                                                                                                                  h Karin ND i Elofsrud

                                                                                                                  h Marit Ingemarsdotter

                                                                                                                      i Hensgård

                                                                                                                  p Kerstin OD i Elofsrud

25/2            Nils                  Aplung                      Halvard Ingemarsson

                                                                            sal. Ingeborg Stensdotter

1/3              Elina                N. Aplungstorp          Knut Persson

                                                                            Marit Olofsdotter

15/3            Mats                Backa                       Elof Nilsson

                                                                            Marit Matsdotter

25/3            Håkan              Aplung                      Bryngel Larsson

                                                                            Britta Bondesdotter

26/3            Sigrid               Sillegården                 Olof Halvardsson

                                                                            Anna Eriksdotter

27/3            Lars                 Perstorp                    Erik Nilsson

                                                                            Karin Nilsdotter

15/4            Nils                  Kisterud                    Hemming Andersson

                                                                            Ingegerd Nilsdotter

4/5              Nils                  Bäckebron                Per Nilsson

                                                                            Karin Elofsdotter

16/5            Olof                 Säljebacka                Jon Olofsson

                                                                            Britta Bryngelsdotter

26/5            Kerstin             Åsen                         Per Nilsson

                                                                            Britta Håkansdotter

5/6              Olof                 Grava                        Jon Larsson

                                                                            Ingeborg Olofsdotter

6/7              Ingeborg          Kålsgården                Per Jonsson

                                                                            Marit Björsdotter

12/7            Måns               Svensby                    Jöns Olofsson

                                                                            Valborg Månsdotter

29/7            Esaias              Berga                        Per Björsson

                                                                            Ingeborg Johansdotter

20/9            Marit               Hensgård                   Måns Larsson

                                                                            Marit Elofsdotter

27/9            Gertrud            Perstorp                    Per Svensson

                                                                            Britta Persdotter

5/11            Lars                 Bäckebron                Per Elofsson

                                                                            Abbelona Andersdotter

20/12          Jöns                 Kålsgården                Olof Arvidsson

                                                                            Gertrud Jonsdotter

20/12          Lars                 Hensgårdstorp           Nils Persson

                                                                            Anna Nilsdotter

1709

9/1              Kerstin             Kisterud                    Olof Bryntesson

                                                                            Marit Björsdotter

23/1            Ingeborg          Kisterud                    Erik Svensson

                                                                            Marit Jonsdotter

23/1            Katarina           Elofsrud                     Börje Svensson

                                                                            Marit Nilsdotter

25/1            Erik                 Humlen                      Erik Eriksson

                                                                            Kerstin Ingemarsdotter

10/2            Ingegerd          Aplungstorp               Jöns Jonsson

                                                                            Marit Gudmundsdotter

15/2            -----                Humlen                      Erik Elofsson

                                                                            Marit Nilsdotter

15/3            Marit               Berga                        Mats Staffansson

                                                                            Kerstin Persdotter

24/3            Arvid               Ingeby                       Per Arvidsson

                                                                            Britta Matsdotter

25/3            Jon                  Folkesgården             Olof Persson

                                                                            Marit Nilsdotter

5/4              Karin               Säljebacka                Nils Månsson

                                                                            Marit Gudmundsdotter

6/4              Sven                Svensby                    Olof Larsson

                                                                            Ingrid Persdotter

6/4              Isak                 Sillegården                 Olof Nilsson

                                                                            Kerstin Isaksdotter

6/4              Marit               Grava                        Per Persson

                                                                            Ingeborg Månsdotter

10/4            Sone                Säljebacka                Sven Eskilsson

                                                                            Sigrid Ingemarsdotter

11/4            Jöns                 Sillegården                 Nils Nilsson

                                                                            Karin Svensdotter

23/4            Marit               Bäckebron                Jöns

                                                                            ---

7/6              Olof                 Sillegården                 Erik Ivarsson

                                                                            Ingeborg Nilsdotter

28/6            Erik                 Kålsgården                Håkan Kålling

                                                                            Elina Olofsdotter

29/8            Karin               Persby                       Håkan Persson

                                                                            Sigrid Jonsdotter

26/7            Jon                  Säljebacka                Nils Jonsson

                                                                            Ragnella Persdotter

2/8              Nils                  Säljebacka                Olof Nilsson

                                                                            Britta Sonesdotter

1709

10/9            Jon                  Perstorp                    Olof Jonsson

                                                                            Marit Larsdotter

25/10          Kerstin             Grava                        Per Johansson

                                                                            -----

29/10          Lars                 Hensgård                   Nils Bryngelsson             Faddrar:

                                                                            Marit Larsdotter             Jon Ingemarsson

                                                                                                                  Olof Jonsson

                                                                                                                  Nils Jonsson i Hensgård

                                                                                                                  h Karin Bengtsdotter

                                                                                                                  Marit Elofsdotter

                                                                                                                  p Kerstin JD i Hensgård

30/10          Lars                 Hensgård                   Nils Bryngelsson             Hemming LS i Kålsgården

                                                                            Marit Larsdotter             Sven Johansson i Hensgård

                                                                                                                  h Karin BD i Kålsgården

                                                                                                                  h Marit Elofsdotter

13/12          Per                  Backa                       Per Nilsson

                                                                            Ingeborg Eriksdotter

1710

10/1            Marit               N. Aplungstorp          Knut                               Nils och

                                                                                                                  Per i Backa

                                                                                                                  Karin LD i Aplungstorp

                                                                                                                  Sigrid i Persby

26/1            Marit               Perstorp                    Erik                                Per i Perstorp

                                                                                                                  Johan Simonsson

                                                                                                                  Ingeborg och

                                                                                                                  Kerstin i Grava

3/2              Ingemar           Hensgård                   Olof                               Mats och

                                                                                                                  Lars i Åsen

                                                                                                                  Marit LD i Hensgård

                                                                                                                  Britta Håkansdotter i Åsen

12/3            Kerstin             Aplung                      Bryngel                           Mats i Liane

                                                                                                                  Lars Jonsson

                                                                                                                  Ingeborg MD och

                                                                                                                  Karin Elofsdotter i Aplung

11/4            Nils                  Knutserud                 Sven                               Jöns i Bäckebron

                                                                                                                  Erik i Persby

                                                                                                                  Gurina OD i Bäckebron

                                                                                                                  Sigrid JD i Persby

12/4            Jon                  Aplungstorp               Jöns                               Jon,

                                                                                                                  Lars,

                                                                                                                  Ragnella och

                                                                                                                  Marit i Aplungstorp

25/5            Britta               Svensby                    Nils                                Olof Jonsson i Berga

                                                                                                                  Jöns i Bäckebron

                                                                                                                  Marit AD och

                                                                                                                  Ingegerd PD i Svensby

26/5            Olof                 Kålsgården                Per                                 Hemming,

                                                                                                                  Nils Arvidsson,

                                                                                                                  Ingegerd och

                                                                                                                  Karin Jakobsdr i Kålsgården

18/7            Olof                 Kålsgården                Nils                                Arvid Olofsson,

                                                                                                                  Olof Elofsson,

                                                                                                                  Ingeborg Nilsdotter och

                                                                                                                  Karin Månsdr i Kålsgården

19/7            Nils                  Säljebacka                Nils                                Per och

                                                                                                                  Jon i Kringeråsen

                                                                                                                  Karin och

                                                                                                                  Anna i Kringeråsen

9/8              Erik                 Åsen                         Olof                               Måns Larsson och

                                                                                                                  Nils Bryngelsson i Hensgård

                                                                                                                  Marit Bryngelsdotter och

                                                                                                                  Sigrid Svensdotter i Åsen

17/8            Lars                 Grava                        Per                                 Simon i Grava

                                                                                                                  Jon i Svensby

                                                                                                                  Ingeborg i Grava

                                                                                                                  Ragnella i Säljebacka

18/8            Jon                  Humlen                      Erik                                Per Torbjörnsson och

                                                                                                                  Lars Olofsson i Svensby

                                                                                                                  Ingeborg och

                                                                                                                  Kerstin i Humlen

10/11          Olof                 Kålsgården                Olof                               Nils Arvidsson i Svensby

                                                                                                                  Arvid Arvidsson

                                                                                                                       i Kålsgården

                                                                                                                  Marit Nilsdotter och

                                                                                                                  Karin Månsdr i Kålsgården

18/11          Gertrud            Aplungstorp               Olof                               Nils och

                                                                                                                  Per i Backa

                                                                                                                  Karin Larsdotter

24/3            Sone                Säljebacka                Sven Eskilsson

                                                                            Sigrid Ingemarsdotter

9/10            Kerstin             Ingeby                       Per Jonsson

                                                                            Gertrud Månsdotter

15/1            Måns               Svensby                    Nils Månsson

                                                                            Marit Andersdotter

1711

22/2            Elin                  Folkesgården             Halvard                          Faddrar:

                                                                                                                  Nils Jonsson

                                                                                                                  Sten Jönsson i Elofsrud

                                                                                                                  Britta Pålsdotter och

                                                                                                                  Marit Nilsdr i Folkesgården

23/2            Jon                  Grava                        Per                                 Johan Larsson,

                                                                                                                  Simon Jonsson,

                                                                                                                  Ingeborg och

                                                                                                                  Kerstin Månsdotter i Grava

7/4              Karin               Hensgård                   Måns                              Per Björsson,

                                                                                                                  Måns Jonsson,

                                                                                                                  Marit Larsdotter i Hensgård

                                                                                                                  Sigrid Svensdotter i Åsen

27/4            Karin               Åsen                         Per                                 Halvard och

                                                                                                                  Lars samt

                                                                                                                  Kerstin och

                                                                                                                  Sigrid i Åsen

16/6            Jon                  Åsen                         Anders                           Per Knutsson

                                                                                                                       i Hensgårdstorp

                                                                                                                  Olof Pålsson

                                                                                                                  Kerstin Pålsdr, Folkesgården

                                                                                                                                                       Britta Håkansdotter i Åsen

22/6            Ingegerd          Hensgård                   Jon                                 Per Björsson,

                                                                                                                  Per Bengtsson,

                                                                                                                  Ingeborg och

                                                                                                                  Marit Ingemarsdr, Hensgård

23/6            Kerstin             Svensby                    Jöns                               Per Jönsson,

                                                                                                                  Nils Månsson i Svensby

                                                                                                                  Britta och

                                                                                                                  Valborg ibidem

10/6            Marit               Svensby                    Olof                               Nils Jonsson i Säljebacka

                                                                                                                  Per Jönsson i Svensby

                                                                                                                  Marit Andersdotter och

                                                                                                                  Britta Jonsdotter i Svensby

12/7            Anna                Sillegården                 Jon                                 Nils Nilsson,

                                                                                                                  Erik och

                                                                                                                  Kerstin Nilsdr i Sillegården

                                                                                                                  Kerstin i Humlen

20/7            Per                  Kålsgården                Jon                                 Nils Jonsson,

                                                                                                                  Hemming i Kålsgården

                                                                                                                  Ingeborg Nilsdr i Svensby

                                                                                                                  Gertrud Arvidsdotter

                                                                                                                       i Kålsgården

18/9            Ingemar           Åsen                         Pål                                 Måns Larsson i Hensgård

                                                                                                                  Lars i Åsen

                                                                                                                  Elina och

                                                                                                                  Britta i Åsen

28/9            Erik                 Humlen                      Erik                                Erik Elofsson i Humlen

                                                                                                                  Jon Ivarsson i Sillegården

                                                                                                                  Ingeborg Olofsdr i Humlen

                                                                                                                  Karin Svensdr i Sillegården

27/10          Nils                  Svensby                    Mats                              Nils Arvidsson,

                                                                                                                  Lars Olofsson,

                                                                                                                  Marit Nilsdotter i Svensby

                                                                                                                  Sigrid Jonsdotter i Fölsvik

27/10          Lars                 Svensby                    Mats                              Arvid Jonsson och

                                                                                                                  Olof Larsson i Svensby

                                                                                                                  Ingegerd Persdotter och

                                                                                                                  Britta Jonsdotter i Svensby

1711

23/1            Anna                Bäckebron                Per                                 Per Jönsson och

                                                                                                                  Johan Håkansson ibidem

                                                                                                                  h Guri OD ib

                                                                                                                  Karin Elofsdotter ib

16/2            Marit               Kisterud                    Hemming                        Jon Andersson och

                                                                                                                  Hemming Månsson ib

                                                                                                                  h Marit Ingemarsdotter

                                                                                                                  h Marit Jonsdotter ib

20/4            Karin               Bäckebron                Jöns                               Per Jönsson och

                                                                                                                  Håkan Falk i Bäckebron

                                                                                                                  h Guri OD i Bäckebron

                                                                                                                  Karin Elofsdr i Bäckebron

11/5            Marit               Elofsrud                     Börje                              Nils Jonsson och

                                                                                                                  Gudmund Persson ib

                                                                                                                  h Karin Nilsdotter ib

                                                                                                                  h Karin Svensdr, Sillegården

13/6            Jon                  Folkesgården             Anders                           Per Knutsson och

                                                                                                                  Olof ibidem

                                                                                                                  h Kerstin Pålsdotter ib

                                                                                                                  Britta Håkansdotter i Åsen

21/6            Ingegerd          Hensgård                   Jon                                 Per Björsson och

                                                                                                                  Jon Ingemarsson ib

                                                                                                                  h Karin Bryngelsdotter och

                                                                                                      h Marit Ingemarsdotter i Hensgård

21/8            Elin                  Liane                         Erik                           Nils Bondesson i Kringeråsen

                                                                                                                  Måns Nilsson i Säljebacka

                                                                                                                  h Marit Knutsdotter i Backa

                                                                                                                  h Marit Olofsdotter, Aplung

29/10          Annika             Kringeråsen               Nils                                Arvid Olofsson ib

                                                                                                                  Bryngel Larsson i Aplung

                                                                                                                  h Marit OD i Kringeråsen

                                                                                                                  h Elin Olofsdotter

18/11          Olof                 Säljebacka                Nils                                Nils Jonsson

                                                                                                                  Jon Ingemarsson

                                                                                                                       i Kringeråsen

                                                                                                                  h Karin Olofsdr i Säljebacka

                                                                                                                  Ragnella P---- ibidem

8/12            Marit               Folkesgården             Nils                                Olof Simonsson och

                                                                                                                  Halvard Andersson ibidem

                                                                                                                  h Marit Olofsdotter ibidem

                                                                                                                  h Britta Olofsdotter ibidem

1712

25/1            Ragnella           Kisterud                    Erik Svensson

                                                                            -----

30/1            Olof                 Sillegården                 Nils                                Jon Ivarsson i Sillegården

                                                                                                                  Arvid Arvidsson

                                                                                                                       i Kålsgården

                                                                                                                  Ingeborg Nilsdotter

                                                                                                                  Ragnella ED i Sillegården

11/2            Olof                 Kisterud                    Olof                               Erik Svensson och

                                                                                                                  Hemming Månsson

                                                                                                                  Anna Bengtsdotter och

                                                                                                                  Ingegerd Nilsdr i Kisterud

16/2            Kerstin             Åsen                         Mats                              Lars Ingemarsson i Åsen

                                                                                                                  Olof Persson i Hensgård

                                                                                                                  Kerstin Pålsdr, Folkesgården

                                                                                                                  Britta i Åsen

29/2            Karin               Svensby                    Nils                                Olof Larsson i Svensby

                                                                                                                  Per Jonsson i Ingeby

                                                                                                                  Marit Nilsdotter i Svensby

                                                                                                                  Ingeborg Nilsdotter ibidem

28/2            Elin                  Sillegården                 Olof                               Erik Ivarsson,

                                                                                                                  Sven Nilsson,

                                                                                                                  Karin Knutsdotter och

                                                                                                                  Ragnella ED i Sillegården

8/3              Marit               Kålsgården                Arvid                              Nils Nilsson i Sillegården

                                                                                                                  Olof Arvidsson i Kålsgården

                                                                                                                  Ingegerd och

                                                                                                                  Marit i Kålsgården

9/3              Marit               Berga                        Lars                               Lars Persson,

                                                                                                                  Per Torbjörnsson,

                                                                                                                  Ragnella Svensdr i Berga

                                                                                                                  Valborg i Svensby

1712

1/1              Johan               Bäckebron                Per Nilsson

                                                                            Karin Elofsdotter

20/1            Ragnella           Kisterud                    Erik Svensson

                                                                            Marit Jonsdotter

22/1            Per                  Perstorp                    Olof Nilsson

                                                                            Elin Persdotter

19/2            Elina                Folkesgården             Olof Hansson

                                                                            Britta Olofsdotter

17/3            Erik                 Säljebacka                Olof Nilsson

                                                                            Britta Sonesdotter

26/3            Marit               Knutserud                 Sven Persson

                                                                            Karin Nilsdotter

31/3            Olof                 Kisterud                    Hemming                        Faddrar:

                                                                                                                  Olof Bryntesson och

                                                                                                                  Hemming Andersson ib

                                                                                                                  h Marit Jonsdotter och

                                                                                                                  h Karin Olofsdr i Kisterud

17/5            Anders             Liane                         Jöns Stensson                 Håkan Falk

                      (uä)                                                    i Elofsrud                    Jon Andersson i Kisterud

                                                                            Marit Svensdotter           h Ingeborh Matsdr i Liane

                                                                                i Liane                        h Karin Svensdotter ib

24/5            Marit               Elofsrud                     Börje                              Nils Jonsson ib

                                                                                                                  Pål i Åsen

                                                                                                                  h Karin Nilsdotter i Elofsrud

                                                                                                                  h Karin Svensdr, Sillegården

24/6            Per                  Folkesgården             Olof Persson

                                                                            Marit Nilsdotter

30/7            Nils                  Hensgårdstorp           Nils Persson

                                                                            Anna Nilsdotter

10/8            Jon                  Humlen                      Erik Elofsson

                                                                            Marit Nilsdotter

15/9            Lars                 Åsen                         Pål Ingemarsson

                                                                            Sigrid Svensdotter

1/10            Kerstin             Persby                       Håkan Persson

                                                                            Sigrid Persdotter

9/11            Nils                  Säljebacka                Nils Månsson

                                                                            Marit Gudmundsdotter

31/12          Nils                  Svensby                    Olof Larsson

                                                                            Ingegerd Persdotter

1713

28/1            Kerstin             Aplungstorp               Knut Persson

                                                                            Marit Olofsdotter

21/2            Karin               Perstorp                    Erik Nilsson

                                                                            Karin Nilsdotter

3/5              Nils                  Humlen                      Erik Eriksson

                                                                            Kerstin Ingemarsdotter

24/5            Kerstin             Bråten                       Elof Pålsson

                   Ingeborg                                           Kerstin Persdotter

9/6              Britta               Bäckebron                Johan                             Faddrar:

                                                                                                                  Lars i Aplungstorp

                                                                                                                  h Kerstin i Bäckebron

                                                                                                                  h Marit ibidem

23/6            Mats                Aplung                      Olof Matsson

                                                                            Karin Elofsdotter

5/7              Ingeborg          Grava                        Per Johansson

                                                                            Kerstin Månsdotter

24/9            Lars                 Berga                        Lars Persson

                                                                            Karin Jönsdotter

24/9            Mats                Ingeby                       Per Arvidsson

                                                                            Britta Matsdotter

3/10            Marit               Folkesgården             Olof Jonsson

                                                                            Marit Nilsdotter

30/10          Jon                  Kisterud                    Nils Jonsson

                                                                            Karin Nilsdotter

7/11            Jon                  Hensgård                   Johan Svensson

                                                                            Kerstin Jonsdotter

11/11          Jon                  Hensgård                   Johan                             Faddrar:

                                                                                                                  Per Björsson och

                                                                                                                  Måns Larsson ib

                                                                                                                  h Marit Larsdotter ib

                                                                                                                  h Marit Jonsdotter, Kisterud

19/11          Karin               Folkesgården             Olof                               Nils Månsson i Svensby

                                                                                                                  Elof i Aplung

                                                                                                                  h Kerstin Pålsdotter

                                                                                                                       i Folkesgården

                                                                                                                  h Karin Olofsdotter ibidem

24/11          Olof                 Grava                        Per Persson

                                                                            Ingeborg Månsdotter

26/11          Karin               Folkesgården             Olof Olofsson

                                                                            Valborg Eriksdotter

10/12          Karin               Grava                        Per Persson

                                                                            Karin Jonsdotter

11/12          Jon                  S. Aplungs-               Olof                               Faddrar:

                                                                                                                  Nils i Backa

                                                                                                                  Arvid i Kålsgården

                                                                                                                  h Karin i S. Aplungstorp

                                                                                                                  h Sigrid Persdotter i Persby

30/12          Karin               Backa                       Per Nilsson

                                                                            Ingeborg Eriksdotter

1714

                   Barn               Ort                           Fader                            Moder

29/1            Jon                  Persby                       Håkan Persson               Sigrid Jonsdotter

15/2            Karin               Sillegården                 Nils Nilsson                    Karin Svensdotter

18/2            Pål                   Folkesgården             Halvard Andersson         Karin Olofsdotter

24/2            Marit               Sillegården                 Erik Ivarsson                  Ingeborg Nilsdotter

21/3            Anders             Hensgård                   Olof Persson                  Marit Nilsdotter

10/4            Anna                Kisterud                    Hemming Andersson       Ingegerd Nilsdotter

1/5              Per                  Aplungstorp               Jöns Jonsson                  Karin Persdotter

15/5            Karin               Kålsgården                Jon Persson                    Marit Gudmundsdotter

25/6            Marit               Hensgårdstorp           Nils Persson                   Anna Nilsdotter

23/6            Jon                  Bäckebron                Per Nilsson                     Karin Elofsdotter

6/8              Karin               Säljebacka                Nils Arvidsson                Britta Persdotter

28/8            Jon                  Elofsrud                     Nils Jonsson                   Ragnella Persdotter

3/9              Ingemar           Hensgård                   Olof Jonsson                  Ingeborg Larsdotter

15/9            Erik                 Sillegården                 Olof Halvardsson            Anna Eriksdotter

16/9            Kerstin             Bäckebron                Per Elofsson                   Abbelona Andersdotter

26/9            Kerstin             Kringeråsen               Lars Olofsson                 Anna Sonesdotter

29/10          Sven                Kisterud                    Erik Svensson                 Marit Jonsdotter

6/11            Per                  Perstorp                    Bengt Jonsson                Karin Ingemarsdotter

23/11          Kerstin             Hensgård                   Lars Bengtsson               Karin Olofsdotter

27/11          Karin               Kålsgården                Arvid Arvidsson             Marit Nilsdotter

30/11          Ingeborg          Ingeby                       Per Arvidsson                 Britta Matsdotter

3/12            Ingemar           Åsen                         Pål Ingemarsson             Sigrid Svensdotter

4/12            Nils                  Aplung                      Gudmund Larsson          Ingeborg Larsdotter

4/12            Ingemar           Aplung                      Ingemar Jonsson             Britta Persdotter

8/12            Jon                  Perstorp                    Per Jonsson                    Britta Ingemarsdotter

9/12            Karin               Svensby                    Mats Matsson                Ingeborg Nilsdotter

12/12          Jon                  S. Aplungstorp          Olof Jonsson                  Karin Elofsdotter

26/12          Lars                 Svensby                    Nils Arvidsson                Marit Nilsdotter

31/12          Måns               Hensgård                   Lars Månsson                 Marit Persdotter

1715

2/1              Annika             Kisterud                    Hemming Månsson         Kerstin Olofsdotter

17/1            Olof                 Folkesgården             Nils Nilsson                    Sigrid Persdotter

20/1            Erik                 Sillegården                 Jon Jonsson                    Ragnella Eriksdotter

25/1            Elof                  Hensgård                   Måns Larsson                 Marit Elofsdotter

30/1            Karin               Folkesgården             Olof Hansson                 Britta Olofsdotter

30/1            Nils                  Kålsgården                Olof Arvidsson               Gertrud Jonsdotter

9/3              Karin               Elofsrud                     Jon Svensson                  Marit Nilsdotter

31/3            Olof                 Bäckebron                Johan Håkansson            Ingeborg Elofsdotter

18/5            Margareta        Svensby                    Jöns Olofsson                 Valborg Månsdotter

3/6              Marit               Säljebacka                Håkan Larsson               Annika Eskilsdotter

15/6            Nils                  Kisterud                    Per Jonsson                    Marit Larsdotter

22/6            Erik                 Knutserud                 Nils Månsson                 Kerstin Eriksdotter

25/6            Kerstin             Liane                         Erik Jonsson                   Elin Olofsdotter

23/8            Olof                 Ingeby                       Per Knutsson                  Kerstin Olofsdotter

18/9            Olof                 Hensgård                   Måns Jonsson                 Kerstin Jönsdotter

7/10            Marit               Perstorp                    Olof Nilsson                   Elin Persdotter

8/10            Erik                 Sillegården                 Elof Larsson                   Anna Eriksdotter

18/12          Kerstin             Folkesgården             Anders Gudmundsson     Marit Olofsdotteur

30/12          Nils                  Grava                        Per Johansson                Kerstin Månsdotter

1716

5/1              Marit               Humlen                      Erik Elofsson                  Marit Nilsdotter

5/1              Måns               Folkesgården             Olof Olofsson                 Valborg Eriksdotter

26/1            Karin               Svensby                    Olof Persson                  Valborg Jonsdotter

17/2            Anders             Aplungstorp               Jakob Andersson            Marit Olofsdotter

16/3            Olof                 Åsen                         Per Nilsson                     Britta Håkansdotter

17/3            Per                  Hensgård                   Olof Jonsson                  Marit Ingemarsdotter

28/3            Marit ?             Bäckebron                Per Nilsson                     Karin Elofsdotter

19/4            Marit               N. Aplungstorp          Jöns Jonsson                  Karin Persdotter

18/4            Elof                  Aplung                      Olof Matsson                 Karin Elofsdotter

6/5              Marit               Aplungstorp               Per Nilsson                     Elin Månsdotter

1/6              Nils                  Elofsrud                     Per Pålsson                    Marit Olofsdotter

15/6            Måns               Ingeby                       Per Jonsson                    Gertrud Månsdotter

21/6            Måns               Grava                        Per Persson                    Ingeborg Månsdotter

28/6            -----                Säljebacka                Olof Nilsson                   Britta Sonesdotter

29/6            Annika             Säljebacka                Nils Jonsson                   Ragnella Persdotter

3/7              Karin               Liane                         Erik Jonsson                   Elin Olofsdotter

18/7            Per                  Elofsrud                     Nils Gudmundsson          Anna Elofsdotter

1/8              Erik                 Backa                       Per Nilsson                     Ingeborg Eriksdotter

24/8            Per                  Hensgårdstorp           Nils Persson                   Anna Nilsdotter

9/10            Olof                 Perstorp                    Erik Nilsson                    Karin Nilsdotter

18/10          Marit               Svensby                    Nils Persson                   Marit Persdotter ?

23/10          Johan               Bråten                       Nils Johansson                Britta Bondesdotter

1/12            Karin               Hensgård                   Johan Svensson              Kerstin Jonsdotter

10/12          Kerstin             Hensgård                   Lars Månsson                 Marit Persdotter

21/12          Karin               Perstorp                    Per Jonsson                    Britta Ingemarsdotter

1717

9/1              Ingeborg          Aplung                      Jon Jonsson                    Karin Ingemarsdotter

13/1            Karin               Sillegården                 Sven Nilsson                  Kerstin Svensdotter

16/1            Nils                  Säljebacka                Nils Arvidsson                Britta Persdotter

17/1            Börje               Åsen                         Pål Ingemarsson             Sigrid Svensdotter

27/1            Jöns                 Elofsrud                     Jöns Stensson                 Anna Jonsdotter

10/2            Ingemar           Kisterud                    Hemming Månsson         Kerstin Olofsdotter

17/2            Nils                  S. Aplungstorp          Olof Jonsson                  Karin Elofsdotter

20/2            Olof                 Knutserud                 Sven Persson                  Karin Nilsdotter

12/3            Per                  Persby                       Håkan Persson               Sigrid Jonsdotter

24/3            Jon                  Ingeby                       Per Arvidsson                 Britta Matsdotter

                   Nils

11/5            Karin               Kringeråsen               Bonde Johansson            Anna Persdotter

24/5            Nils                  Säljebacka                Håkan Larsson               Annika Eskilsdotter

3/6              Britta               Berga                        Lars Persson                  Karin Jönsdotter

20/6            Ingeborg          Grava                        Per Johansson                Kerstin Månsdotter

27/6            Britta               Kisterud                    Erik Svensson                 Marit Jonsdotter

5/7              Nils                  Grava                        Johan Simonsson            Karin Olofsdotter

12/7            Elin                  Bäckebron                Per Elofsson                   Abbelona Andersdotter

23/7            Måns               Kålsgården                Olof Bengtsson               Marit Gudmundsdotter

30/7            Olof                 Folkesgården             Olof Jonsson                  Marit Nilsdotter

                   Britta

5/8              Kerstin             Elofsrud                     Jon Svensson                  Marit Nilsdotter

13/8            Olof                 Berga                        Olof Olofsson                 Britta Persdotter

21/9            Marit               Bråten                       Elof Pålsson                    Kerstin Persdotter

23/9            Karin               Hensgård                   Olof Persson                  Marit Nilsdotter

25/9            Gertrud            Kålsgården                Arvid Arvidsson             Marit Nilsdotter

26/9            Olof                 Sillegården                 Elof Larsson                   Anna Eriksdotter

29/9            Karin               Sillegården                 Nils Nilsson                    Karin Svensdotter

16/10          Valborg           Svensby                    Jöns Olofsson                 Valborg Månsdotter

26/10          Karin               Grava                        Sven Månsson                Elin Jonsdotter

7/11            Marit               Bråten                       Nils Persson                   Britta Bondesdotter

1/12            Pål                   Folkesgården             Olof Pålsson                   Ingeborg Bondesdotter

28/12          Kerstin             Aplung                      Olof Matsson                 Karin Elofsdotter

28/12          Ingeborg          Ingeby                       Olof Svensson                Kerstin Matsdotter

30/12          Margareta        Hensgård                   Måns Jonsson                 Kerstin Jönsdotter

31/12          Nils                  Hensgård                   Lars Månsson                 Marit Persdotter

1718

29/1            Kerstin             Aplung                      Gudmund Larsson          Ingeborg Larsdotter

5/2              Bengt               Hensgård                   Lars Bengtsson               Karin Olofsdotter

7/2              Nils                  Kisterud                    Nils Jonsson                   Karin Nilsdotter

7/2              Måns               Aplungstorp               Per Nilsson                     Elin Månsdotter

15/2            Per                  Bäckebron                Johan Håkansson            Ingeborg Elofsdotter

17/2            Britta               Svensby                    Nils Persson                   Marit Persdotter

5/3              Måns               Aplung                      Håkan Håkansson          Gertrud Arvidsdotter

6/3              Ingeborg          Hensgård                   Olof Jonsson                  Ingeborg Larsdotter

8/3              Karin               Folkesgården             Nils Nilsson                    Sigrid Persdotter

15/3            Britta               Folkesgården             Olof Olofsson                 Valborg Eriksdotter

23/3            Sven ?             Kringeråsen               Lars Olofsson                 Anna Sonesdotter

2/4              Marit               Sillegården                 Jon Jonsson                    Ragnella Larsdotter

2/4              Lars                 Aplung                      Jon Jonsson                    Karin Ingemarsdotter

6/4              Bonde              Bråten                       Nils Bondesson              Karin Nilsdotter

9/4              Nils                  Perstorp                    Olof Nilsson                   Elin Persdotter

12/4            Kerstin             Kålsgården                Olof Arvidsson               Gertrud Jonsdotter

28/7            Marit               Ingeby                       Per Arvidsson                 Britta Matsdotter

13/8            Annika             Grava                        Bengt Jonsson                Karin Ingemarsdotter

20/8            Lars                 Berga                        Jöns Eriksson                 Kerstin Svensdotter

30/8            Per                  Elofsrud                     Nils Gudmundsson          Anna Elofsdotter

11/9            Anna                Sillegården                 Elof Larsson                   Anna Eriksdotter

20/9            Annika             Säljebacka                Olof Nilsson                   Britta Sonesdotter

21/9            Erik                 Säljebacka                Nils Eriksson                  Marit Persdotter

25/9            Marit               Berga                        Olof Olofsson                 Ingrid Persdotter

1/10            Nils                  Bråten                       Elof Pålsson                    Kerstin Persdotter

2/10            Jon                  Liane                         Erik Jonsson                   Elin Olofsdotter

27/11          Olof                 Elofsrud                     Per Pålsson                    Marit Olofsdotter

27/11          Jon                  Grava                        Sven Månsson                Elin Jonsdotter

30/11          Karin               Bäckebron                Per Jönsson                    Ingegerd Persdotter

21/12          Elin                  Grava                        Per Johansson                Kerstin Månsdotter

21/12          Kerstin             Grava                        Johan Simonsson            Karin Olofsdotter

1719

14/1            Jon                  Humlen                      Erik Eriksson                  Kerstin Ingemarsdotter

15/1            Kerstin             Grava                        Per Persson                    Kerstin Persdotter

1/2              Ragnella           Bäckebron                Per Nilsson                     Karin Elofsdotter

9/3              Sven                Kålsgården                Olof Larsson                  Karin Olofsdotter

12/3            Karin               Hensgård                   Johan Svensson              Kerstin Jonsdotter

18/3            Nils                  Hensgårdstorp           Olof Nilsson                   Marit Jonsdotter ?

26/3            Nils                  Sillegården                 Arvid Sonesson              Marit Nilsdotter

26/3            Nils                  Hensgård                   Lars Månsson                 Marit Persdotter

27/3            Marit               Hensgård                   Olof Jonsson                  Marit Ingemarsdotter

10/4            Per                  Backa                       Nils Nilsson                    Marit Pålsdotter

20/4            Måns               Kisterud                    Per Jonsson                    Marit Nilsdotter

2/5              Lars                 Kisterud                    Hemming Månsson         Kerstin Olofsdotter

6/5              Olof                 Åsen                         Pål Ingemarsson             Sigrid Svensdotter

8/7              Gertrud            Kålsgården                Arvid Arvidsson             Marit Nilsdotter

21/8            Karin               Backa                       Per Nilsson                     Ingeborg Eriksdotter

6/9              Marit               Svensby                    Lars Jönsson                  Ingeborg Nilsdotter

25/9            Per                  Berga                        Johan Persson                Karin Persdotter

25/9            Ingeborg          Berga                        Per Persson                    Karin Persdotter

27/12          Karin               Kålsgården                Olof Bengtsson               Marit Gudmundsdotter

29/12          Per                  Svensby                    Nils Arvidsson                Britta Persdotter

1720

8/1              Ragnella           Kisterud                    Erik Svensson                 Marit Jonsdotter

15/1            Britta               Bråten                       Nils Bondesson              Karin Nilsdotter

28/1            Karin               Aplungstorp               Per Nilsson                     Elin Månsdotter

1720

4/2              Kerstin             Bäckebron                Johan Håkansson            Ingeborg Elofsdotter

3/2              Nils                  Folkesgården             Olof Jonsson                  Marit Nilsdotter

5/2                 ?                   Folkesgården             Olof Pålsson                   Ingeborg Bondesdotter

20/2            Olof                 Elofsrud                     Per Pålsson                    Marit Olofsdotter

6/3              Per                  Knutserud                 Nils Månsson                 Kerstin Eriksdotter

17/3            Sven                Ingeby                       Olof Svensson                Kerstin Matsdotter

18/3            Britta               Ingeby                       Per Jonsson                    Gertrud Månsdotter

26/3            Kerstin             Hensgård                   Staffan Matsson              Kerstin Eriksdotter

31/3            Britta               Bråten                       Nils Johansson                Britta Bondesdotter

3/4              Nils                  Sillegården                 Olof Jonsson                  Kerstin Olofsdotter

1/7              Olof                 N. Aplungstorp          Jöns Jonsson                  Karin Persdotter

2/7              Anna                Grava                        Per Persson                    Karin Jonsdotter

23/7            Gertrud            Kålsgården                Olof Elofsson                  Ingeborg Persdotter

2/8              Kerstin             N. Aplungstorp          Olof Jönsson                  Ingeborg Larsdotter

22/8            Lars                 S. Aplungstorp          Olof Jonsson                  Karin Elofsdotter

1/9              Karin               Säljebacka                Per Olofsson                  Ingeborg Eriksdotter

11/10          Nils                  Elofsrud                     Per Gudmundsson          Anna Jonsdotter

20/10          Anna                N. Aplungstorp          Jakob Andersson            Marit Olofsdotter

20/10          Marit               Berga                        Per Elofsson                   Ingeborg Eriksdotter

24/10          Olof                 Kålsgården                Olof Arvidsson               Gertrud Jonsdotter

29/10          Jon                  Hensgård                   Lars Jonsson                  Marit Persdotter

28/11          Per                  Grava                        Sven Månsson                Elin Jonsdotter

1721

3/2              Nils                  Elofsrud                     Jon Simonsson                Gertrud Månsdotter

10/2            Karin               Aplung                      Olof Elofsson                  Karin Amundsdotter

12/2            Marit               N. Aplungs-              Per Jonsson                    Maria Svensdotter

17/2            Marit               Bråten                       Elof Pålsson                    Kerstin Persdotter

26/2            Per                  Svensby                    Nils Persson                   Marit Persdotter

3/3              Nils                  Aplung                      Erik Nilsson                    Gertrud Arvidsdotter

12/3            Mats                Ingeby                       Per Arvidsson                 Britta Matsdotter

31/3            Karin               Berga                        Lars Persson                  Karin Jönsdotter

18/4            Nils                  Bäckebron                Jöns Jönsson                  Marit Larsdotter

22/4            Per                  Berga                        Olof Olofsson                 Britta Persdotter

29/4            Nils                  Bråten                       Nils Johansson                Britta Bondesdotter

27/5            Erik                 Säljebacka                Anders Eriksson             Britta Sonesdotter

6/6              Ingeborg          Grava                        Johan Simonsson            Karin Olofsdotter

30/6            Jon ?                Hensgård                   Måns Jonsson                 Kerstin Jönsdotter

1/7              Elof                  Elofsrud                     Nils Gudmundsson          Anna Elofsdotter

16/7            Per                  Berga                        Olof Olofsson                 Ingeborg Persdotter

16/7            Britta               Hensgård                   Olof Jonsson                  Ingeborg Larsdotter

19/7            Sven                Perstorp                    Per Jonsson                    Britta Ingemarsdotter

20/7            Marit               Aplung                      Olof Matsson                 Karin Elofsdotter

4/8              Per                  Sillegården                 Per Persson                    Gertrud Persdotter

6/8              -----                Liane                         Per Elofsson                   Karin Nilsdotter

10/9            Per                  Persby                       Erik Persson                   Marit Nilsdotter

10/9            Sven                Grava                        Per Persson                    Kerstin Persdotter

17/9            Britta               Aplung                      Jon Jonsson                    Karin Ingemarsdotter

15/9            Erik                 Bäckebron                Nils Jonsson                   Ragnella Nilsdotter

18/9            Jöns                 Åsen                         Pål Ingemarsson             Sigrid Svensdotter

19/9            Britta               Bäckebron                Per Jönsson                    Ingegerd Persdotter

19/10          Karin               Hensgårdstorp           Nils Jönsson                   Ingegerd Gudmundsdotter

29/12          Karin               Aplungstorp               Per Nilsson                     Elin Månsdotter

1722

3/1              Sven                Liane                         Erik Jonsson                   Elin Olofsdotter

8/1              Håkan              Persby                       Nils Håkansson              Gertrud Johansdotter

12/1            Lars                 Hensgård                   Lars Jonsson                  Marit Persdotter

20/1            Karin               Bäckebron                Erik Larsson                   Kerstin Persdotter

28/1            Elof                  Sillegården                 Arvid Sonesson              Marit Nilsdotter

29/1            Per                  Knutserud                 Sven Persson                  Karin Nilsdotter

10/2            Lars                 Sillegården                 Elof Larsson                   Anna Eriksdotter

18/2            Nils                  Backa                       Nils Nilsson                    Marit Pålsdotter

2/3              Sven                Hensgård                   Johan Svensson              Kerstin Jonsdotter

3/3              Marit               Hensgård                   Lars Månsson                 Marit Persdotter

15/3            Marit               Hensgårdstorp           Olof Nilsson                   Margeta Jönsdotter

19/3            Gertrud            Bäckebron                Per Nilsson                     Karin Elofsdotter

6/4              Kerstin             Kisterud                    Erik Svensson                 Marit Jonsdotter

7/4              -----                Stensjön                    Jon Larsson                    Marit Olofsdotter

21/4            Karin               Säljebacka                Anders Eriksson             Britta Sonesdotter

                   Marit

16/5            Karin               Säljebacka                Olof Persson                  Valborg Jonsdotter

27/5            Marit               Berga                        Jöns Eriksson                 Kerstin Svensdotter

8/7              Ingeborg          Kringeråsen               Lars Persson                  Ingrid Elofsdotter

13/7            Nils                  Elofsrud                     Nils Gudmundsson          Anna Elofsdotter

17/7            Olof                 Folkesgården             Olof Olofsson                 Ingeborg Persdotter

29/7            Karin               Kisterud                    Nils Jonsson                   Karin Nilsdotter

20/8            Nils                  Backa                       Nils Elofsson                  Karin Nilsdotter

30/8            Marit               Bråten                       Elof Pålsson                    Kerstin Persdotter

13/9            Ingemar           Kringeråsen               Lars Olofsson                 Anna Sonesdotter

13/9            Marit               Humlen                      Erik Elofsson                  Karin Olofsdotter

20/9            Olof                 Elofsrud                     Olof Arvidsson               Anna Stensdotter

24/9            Erik                 Berga                        Per Elofsson                   Ingeborg Eriksdotter

30/9            Marit               Berga                        Per Persson                    Maria Matsdotter

8/10            Olof                 Elofsrud                     Per Gudmundsson          Anna Jonsdotter

15/10          Nils                  Bråten                       Nils Bondesson              Karin Nilsdotter

28/10          Kerstin             Hensgård                   Olof Jonsson                  Karin Månsdotter

31/10          Jöns                 N. Aplungstorp          Per Jonsson                    Maria Svensdotter

4/11            Kerstin             Folkesgården             Olof Jonsson                  Marit Nilsdotter

11/11          Olof                 Folkesgården             Olof Pålsson                   Ingeborg Bondesdotter

17/11          Bonde              Bråten                       Nils Johansson                Britta Bondesdotter

23/11          -----                Stensjön                    Pål Persson                    Lisken Svensdotter

9/12            Olof                 Ingeby                       Per Arvidsson                 Britta Matsdotter

9/12            Karin               Svensby                    Lars Persson                  Ingeborg Jönsdotter

10/12          Jon                  Svensby                    Nils Arvidsson                Britta Persdotter

                   Bryngel

15/12          Anders             Bäckebron                Per Elofsson                   Abbelona Andersdotter

23/12          Britta               Hensgård                   Olof Persson                  Marit Nilsdotter

31/12          Kerstin             Sillegården                 Sven Nilsson                  Kerstin Svensdotter

1723

3/1              Jon                  Stensjön                    Måns Jonsson                 Karin Olofsdotter

5/1              Marit               Sillegården                 Per Persson                    Gertrud Persdotter

11/1            Erik                 Sillegården                 Olof Jonsson                  Kerstin Olofsdotter

22/1            Per                  Elofsrud                     Per Pålsson                    Marit Olofsdotter

23/1            Britta               Hensgård                   Staffan Matsson              Ingeborg Eriksdotter

2/2              Olof                 Knutserud                 Nils Månsson                 Kerstin Eriksdotter

4/2              Elin                  Grava                        Per Johansson                Kerstin Månsdotter

6/2              Arvid ?            Kålsgården                Olof Elofsson                  Ingeborg Persdotter

12/2            Gertrud            Ingeby                       Per Jonsson                    Gertrud Månsdotter

17/3            Karin               Elofsrud                     Per Nilsson                     Marit Persdotter

27/3            Britta               Kisterud                    Lars Persson                  Marit Jonsdotter

29/3            Olof                 Grava                        Johan Simonsson            Karin Olofsdotter

7/4              Lars                 Hensgård                   Olof Jonsson                  Marit Ingemarsdotter

12/4            Britta               Säljebacka                Nils Jonsson                   Rangella Persdotter

12/7            Olof                 Kisterud                    Hemming Månsson         Kerstin Olofsdotter

30/6            Matteus           Ingeby                       Olof Svensson                Ingeborg Matteusdotter

15/7            Jöns                 N. Aplungstorp          Olof Jönsson                  Ingeborg Larsdotter

24/8            Olof                 Perstorp                    Bengt Jonsson                Karin Ingemarsdotter

2/9              Karin               Kålsgården                Olof Bengtsson               Marit Gudmundsdotter

13/9            Kerstin             Bäckebron                Johan Håkansson            Ingeborg Elofsdotter

13/9            Karin               Persby                       Nils Håkansson              Gertrud Johansdotter

3/10            Bonde              Aplung                      Olof Matsson                 Karin Elofsdotter

12/10          Nils                  Hensgård                   Lars Jonsson                  Marit Persdotter

21/10          Anna                Perstorp                    Per Jonsson                    Britta Ingemarsdotter

28/10          Anna                Bäckebron                Erik Larsson                   Kerstin Persdotter

1/11            Måns               Elofsrud                     Jon Simonsson                Gertrud Månsdotter

3/11            Elin                  Grava                        Sven Månsson                Elin Jonsdotter

4/11            Jöns                 Svensby                    Lars Jönsson                  Ingeborg Nilsdotter

6/11            Karin               Hensgård                   Anders Persson              Karin Larsdotter

7/11            Per                  Kisterud                    Lars Persson                  Ingeborg Jonsdotter

14/11          Ingeborg          Berga                        Johan Persson                Marit Larsdotter

22/11          Kerstin             Grava                        Per Persson                    Karin Jonsdotter

25/11          Karin               Liane                         Per Elofsson                   Karin Nilsdotter

2/12            Nils                  Persby                       Erik Persson                   Marit Nilsdotter

13/12          Nils                  Bråten                       Nils Johansson                Britta Bondesdotter

13/12          Nils                  Berga                        Olof Olofsson                 Britta Persdotter

12/12          Ingemar           Hensgård                   Lars Månsson                 Marit Persdotter

13/12          Olof                 Humlen                      Olof Persson                  Gertrud Elofsdotter

1724

10/1            Erik                 Ingeby                       Jon Olofsson                  Britta Jonsdotter

11/1            Jöns                 Bäckebron                Per Jönsson                    Ingegerd Persdotter

14/1            Olof                 Backa                       Nils Elofsson                  Karin Nilsdotter

23/1            Marit               Åsen                         Pål Ingemarsson             Sigrid Svensdotter

28/1            Måns               Berga                        Elof Månsson                 Marit Jonsdotter

8/2              Karin               Ingeby                       Per Arvidsson                 Britta Matsdotter

17/2            Karin               Sillegården                 Erik Olofsson                 Elin

11/2            Nils                  Hensgård                   Måns Jonsson                 Kerstin Jonsdotter

22/2            Nils                  S. Aplungstorp          Olof Jonsson                  Karin Elofsdotter

13/3            Per                  Berga                        Jöns Eriksson                 Kerstin Svensdotter

14/3            Per                  Folkesgården             Olof Olofsson                 Ingeborg Persdotter

15/3            Ingeborg          Berga                        Olof Olofsson                 Ingrid Persdotter

13/3            Karin               Aplung                      Erik Nilsson                    Gertrud Arvidsdotter

24/3            Jon                  Grava                        Lars Jonsson                  Karin Nilsdotter

5/4              Karin               Aplung                      Olof Elofsson                  Karin Amundsdotter

7/4              Måns               Sillegården                 Arvid Sonesson              Marit Nilsdotter

-----            Kerstin (uä)      Sillegården                 -----                               Sigrid Sonesdotter

(döpt 19/4)

8/5              Per (uä)           Säljebacka                Lars Skagerberg             Karin Eriksdotter

20/6            Kerstin             Folkesgården             Olof Pålsson                   Karin Eskilsdotter

27/6            Kerstin             N. Aplungstorp          Per Nilsson                     Elin Månsdotter

19/7            Nils                  Bäckebron                Nils Jonsson                   Rangella Nilsdotter

19/9            Per                  Kringeråsen               Torbjörn Persson            Elin Persdotter

21/9            -----                Kålsgården                Olof Elofsson                  Ingeborg Persdotter

4/10            Karin               Hensgård                   Olof Jonsson                  Ingeborg Larsdotter

24/9            Per                  Knutserud                 Sven Persson                  Karin Nilsdotter

7/10            Nils                  Kisterud                    Erik Svensson                 Marit Jonsdotter

21/10          Jöns                 Kålsgården                Jon Jönsson                    Karin Nilsdotter

17/10          Per                  Elofsrud                     Per Nilsson                     Marit Persdotter

4/12            Per                  N. Aplungstorp          Per Jonsson                    Maria Svensdotter

19/12          -----                Backa                       Nils Nilsson                    Marit Pålsdotter

24/12          Karin               Kisterud                    Lars Persson                  Marit Jonsdotter

1725

8/1              Kerstin             Hensgård                   Johan Svensson              Kerstin Jonsdotter

18/1            Karin               Humlen                      Erik Elofsson                  Karin Olofsdotter

26/1            Erik                 Berga                        Elof Månsson                 Marit Jonsdotter

31/1            Anders             Aplung                      Pål Jonsson                    Ingeborg Larsdotter

9/2              Mats                Bäckebron                Johan Håkansson            Ingeborg Elofsdotter

10/2            Jöns                 Elofsrud                     Olof Arvidsson               Anna Stensdotter

13/2            Kerstin             Perstorp                    Per Persson                    Gertrud Persdotter

14/2            Måns               Grava                        Per Johansson                Kerstin Månsdotter

16/2            -----                Backa                       Nils Elofsson                  Karin Nilsdotter

21/2            Olof                 Humlen                      Erik Elofsson                  Karin Olofsdotter

24/2            Nils                  Grava                        Per Persson                    Kerstin Persdotter

25/2            Håkan              Elofsrud                     Per Pålsson                    Marit Olofsdotter

21/3            Jon                  Bråten                       Nils Bondesson              Karin Nilsdotter

24/3            Elin                  Folkesgården             Olof Pålsson                   Ingeborg Bondesdotter

25/4            Måns               Hensgård                   Lars Jonsson                  Marit Persdotter

18/6            Arvid               Svensby                    Nils Arvidsson                Britta Persdotter

8/7              Jon                  Sillegården                 Elof Larsson                   Anna Eriksdotter

3/9              Karin               Folkesgården             Olof Jonsson                  Marit Nilsdotter

4/10            Ingeborg          Perstorp                    Per Jonsson                    Britta Ingemarsdotter

10/10          Olof                 Persby                       Nils Håkansson              Gertrud Johansdotter

16/10          Anna                Åsen                         Lars Persson                  Ingrid Elofsdotter

6/11            Ingrid               Berga                        Olof Olofsson                 Ingrid Persdotter

12/11          Kerstin             Ingeby                       Olof Persson                  Kerstin Olofsdotter

29/11          Ingeborg          Bråten                       Elof Pålsson                    Kerstin Persdotter

30/11          Per                  Knutserud                 Nils Månsson                 Kerstin Eriksdotter

29/12          Nils                  Sillegården                 Nils Eriksson                  Ingeborg Larsdotter

1726

18/2            Ingemar           Kringeråsen               Torbjörn Persson            Elin Persdotter

14/2            Kerstin             Kålsgården                Jon Jonsson                    Karin Nilsdotter

11/3            Marit               Sillegården                 Per Persson                    Gertrud Persdotter

20/3            Kerstin             Ingeby                       Jon Olofsson                  Britta Jonsdotter

21/3            Nils                  Sillegården                 Sven Nilsson                  Kerstin Svensdotter

24/3            Per                  Bäckebron                Erik Larsson                   Kerstin Persdotter

11/4            Per                  Hensgård                   Staffan Matsson              Ingeborg Eriksdotter

6/5              Katarina           Svensby                    Nils Persson                   Marit Persdotter

16/6            Jon                  Grava                        Lars Jonsson                  Karin Nilsdotter

27/7            Kerstin             Folkesgården             Olof Olofsson                 Ingeborg Persdotter

27/7            Måns               Hensgård                   Måns Jonsson                 Kerstin Jönsdotter

28/7            Olof                 Hensgård                   Olof Jonsson                  Marit Ingemarsdotter

4/8              Kerstin             Kisterud                    Per Jonsson                    Marit Larsdotter

8/8              Marit               Aplungstorp               Per Jonsson                    Maria Svensdotter

26/8            Olof                 Kringeråsen               Lars Olofsson                 Anna Sonesdotter

27/8            Nils                  Hensgård                   Olof Persson                  Marit Nilsdotter

29/8            Per                  Ingeby                       Per Arvidsson                 Britta Matsdotter

30/8            Olof                 Grava                        Sven Månsson                Elin Jonsdotter

3/9              Nils                  Hensgård                   Olof Jonsson                  Ingeborg Larsdotter

17/9            Nils                  Berga                        Jöns Eriksson                 Kerstin Svensdotter

21/9            Johan               Kisterud                    Erik Svensson                 Marit Jonsdotter

28/9            Kerstin             Hensgård                   Lars Jonsson                  Marit Persdotter

5/10            Johan               Berga                        Olof Olofsson                 Britta Persdotter

8/10            Ingeborg          Sillegården                 Arvid Sonesson              Marit Nilsdotter

19/10          Lars                 Berga                        Johan Persson                Marit Larsdotter

30/10          Nils                  Hensgård                   Olof Nilsson                   Ingegerd Olofsdotter

12/11          Britta               Svensby                    Nils Persson                   Marit Nilsdotter

5/12            Ingeborg          Kålsgården                Olof Elofsson                  Ingeborg Persdotter

6/12            Karin               Ingeby                       Olof Svensson                Kerstin Matsdotter

11/12          Håkan              Aplung                      Erik Nilsson                    Gertrud Arvidsdotter

15/12          Kerstin             Kisterud                    Lars Persson                  Marit Jonsdotter

15/12          Lars                 Hensgård                   Anders Persson              Karin Larsdotter

18/12          Ingeborg          Svensby                    Nils Persson                   Ingeborg Jönsdotter

25/12          Jon                  Sillegården                 Olof Jonsson                  Kerstin Olofsdotter

1727

9/1              Bonde              Aplung                      Olof Elofsson                  Karin Amundsdotter

21/1            Håkan              Persby                       Erik Persson                   Marit Nilsdotter

14/2            Elof                  Aplung                      Olof Matsson                 Karin Elofsdotter

25/2            Anna                Perstorp                    Bengt Jonsson                Karin Ingemarsdotter

25/2            Pål                   Bäckebron                Nils Pålsson                    Britta Persdotter

28/2            Jöns                 Elofstorp                   Jon Simonsson                Gertrud Månsdotter

14/3            Britta               Elofsrud                     Per Nilsson                     Marit Persdotter

18/3            Johan               Bäckebron                Per Jönsson                    Ingegerd Persdotter

18/3            Per                  Hensgård                   Lars Månsson                 Marit Persdotter

1727

19/3            Håkan              Bäckebron                Johan Håkansson            Ingeborg Elofsdotter

1/4              Marit               Bäckebron                Nils Jonsson                   Margeta Nilsdotter

10/4            Elof                  S. Aplungstorp          Olof Jonsson                  Karin Elofsdotter

                                                  

17/5            Britta               Aplungstorp               Per Nilsson                     Elin Månsdotter

10/6            Karin               Sillegården                 Olof Johansson               Kerstin Olofsdotter

12/6            Elof                  Liane                         Per Elofsson                   Karin Nilsdotter

24/6            Per                  Bäckebron                Erik Larsson                   Kerstin Persdotter

                   (Troligen lucka)

1728

                   (De tre första uppgifterna för detta år saknas)

14/1            Nils                  Hensgård                   Johan Svensson              Kerstin Jonsdotter

19/1            Mats                Ingeby                       Per Arvidsson                 Britta Matsdotter

27/1            Anna                Kålsgården                Jon Jönsson                    Karin Nilsdotter

9/2              Ingeborg          Perstorp                    Per Persson                    Gertrud Persdotter

21/4            Marit               Åsen                         Pål Ingemarsson             Sigrid Svensdotter

17/5            Britta               Hensgård                   Staffan Matsson              Ingeborg Eriksdotter

9/7              Nils                  Ingeby                       Jon Olofsson                  Britta Jonsdotter

28/7            Lars                 Aplung                      Elof Hemmingsson          Kerstin Nilsdotter

16/8            Kerstin             Persby                       Nils Håkansson              Gertrud Johansdotter

26/8            Olof                 Berga                        Olof Olofsson                 Ingrid Persdotter

15/9            Ingemar           Folkesgården             Olof Olofsson                 Ingeborg Persdotter

15/9            Sone                Perstorp                    Per Jonsson                    Britta Ingemarsdotter

29/9            Nils                  Kisterud                    Måns Olofsson               Kerstin Nilsdotter

30/9            Kerstin             Aplungstorp               Per Eriksson                   Elin Knutsdotter

10/10          Ingeborg          Grava                        Per Persson                    Kerstin Persdotter

31/10          Nils                  Hensgård                   Lars Jonsson                  Marit Persdotter

8/11            Britta               Säljebacka                Anders Eriksson             Britta Sonesdotter

15/11          Olof                 Bäckebron                Nils Pålsson                    Britta Persdotter

16/11          Olof                 Liane                         Erik Andersson               Kerstin Nilsdotter

16/11          Jon                  Kisterud                    Lars Persson                  Ingeborg Jonsdotter

7/12            Elof                  Elofstorp                   Nils Gudmundsson          Anna Elofsdotter

15/12          Helena             Åsen                         Lars Persson                  Ingrid Elofsdotter

24/12          Måns               Säljebacka                Per Månsson                  Elin Nilsdotter

1729

9/1              Nils                  N. Aplungstorp          Per Jonsson                    Maria Svensdotter

15/1            Marit               Backa                       Olof Elofsson                  Ingeborg Pålsdotter

                   Ingeborg

16/1            Britta               Folkesgården             Olof Pålsson                   Karin Eskilsdotter

25/1            Olof                 Kisterud                    Lars Olofsson                 Karin Hemmingsdotter

1/2              Pål                   Elofsrud                     Per Pålsson                    Marit Olofsdotter

                   Ragnella          

2/2              Jon                  Bäckebron                Nils Jonsson                   Ragnella Nilsdotter

15/2            Elin                  Folkesgården             Olof Jönsson                  Marit Nilsdotter

16/2            Karin               Folkesgården             Olof Persson                  Elin Halvardsdotter

18/2            Lars                 Svensby                    Per Olofsson                  Annika Persdotter

20/2            Jon                  Elofsrud                     Per Nilsson                     Marit Persdotter

27/2            Karin               Sillegården                 Nils Eriksson                  Ingeborg Larsdotter

28/2            Kerstin             Hensgård                   Lars Månsson                 Marit Persdotter

6/3              Marit               Svensby                    Nils Persson                   Ingeborg Jönsdotter

14/3            Elof                  Kålsgården                Olof Elofsson                  Ingeborg Persdotter

15/3            Ingeborg          Grava                        Lars Jonsson                  Karin Nilsdotter

15/3            Jon                  Sillegården                 Arvid Sonesson              Marit Nilsdotter

22/3            Nils                  Backa                       Nils Nilsson                    Marit Pålsdotter

24/3            Karin               Hensgårdstorp           Olof Nilsson                   Margareta Jönsdotter

27/3            Elin                  Berga                        Jöns Eriksson                 Kerstin Svensdotter

8/4              Ingegerd          Sillegården                 Per Persson                    Gertrud Persdotter

7/5              Karin               Folkesgården             Gudmund Andersson      Kerstin Nilsdotter

24/6            Per                  Humlen                      Olof Persson                  Gertrud Elofsdotter

3/7              Jon                  Kisterud                    Lars Persson                  Marit Jonsdotter

13/7            Måns               Hensgård                   Jon Nilsson                     Kerstin Månsdotter

30/8            Elin                  Sillegården                 Sven Nilsson                  Kerstin Svensdotter

26/9            Olof                 Elofsrud                     Nils Arvidsson                Britta Olofsdotter

28/9            Arvid               Kringeråsen               Börje Eriksson                Anna Jonsdotter

24/10          Jon                  Kålsgården                Olof Arvidsson               Gertrud Jonsdotter

26/10          Anders             Säljebacka                Nils Håkansson              Elin Eriksdotter

29/10          Nils                  Hensgård                   Kristoffer Nilsson           Anna Olofsdotter

2/11            Anders             Grava                        Erik Kålberg soldat         Marit Olofsdotter

7/11            Marit               Åsen                         Olof Matsson                 Margareta Svensdotter

10/11          Britta               Åsen                         Håkan Persson               Gertrud Eriksdotter

10/11          Kerstin             Perstorp                    Bengt Jonsson                Karin Ingemarsdotter

14/11          Marit               Bäckebron                Nils Pålsson                    Britta Persdotter

3/12            Elof                  Berga                        Per Elofsson                   Ingeborg Eriksdotter

5/12            Marit               Svensby                    Nils Persson                   Marit Nilsdotter

1730

2/1              Arvid               Aplung                      Erik Nilsson                    Gertrud Arvidsdotter

6/1              Elof                  Bäckebron                Johan Håkansson            Ingeborg Elofsdotter

9/1              Ingeborg          Persby                       Erik Persson                   Marit Nilsdotter

11/1            Marit               Folkesgården             Olof Pålsson                   Ingeborg Bondesdotter

14/1            Ingemar           Elofsrud                     Olof Arvidsson               Anna Stensdotter

21/1            Marit  (uä)       Aplung                      Jon                                 -----

22/1            Malin               Aplung                      Per Svensson                  Ingrid Eriksdotter

25/1            Jon                  Sillegården                 Olof Jonsson                  Kerstin Olofsdotter

14/2            Nils                  Ingeby                       Jon Olofsson                  Britta Jonsdotter

21/2            Olof                 N. Aplungstorp          Per Eriksson                   Elin Knutsdotter

23/2            Jon                  Hensgård                   Olof Jonsson                  Ingeborg Larsdotter

7/3              Sigrid               Ingeby                       Olof Persson                  Kerstin Olofsdotter

30/3            Kerstin             Aplung                      Olof Elofsson                  Karin Amundsdotter

29/4            Annika             Hensgård                   Olof Nilsson                   Ingegerd Olofsdotter

30/4            Nils                  Kålsgården                Jon Jönsson                    Karin Nilsdotter

9/5              Bonde              Aplung                      Olof Matsson                 Karin Elofsdotter

16/5            Anders             Kålsgården                Per Persson                    Kerstin Persdotter

3/6              Per                  Hensgård                   Olof Persson                  Marit Nilsdotter

6/6              Lars                 Berga                        Jon Larsson                    Karin Larsdotter

12/6            Olof                 Hensgårdstorp           Nils Jönsson                   Ingegerd Gudmundsdotter

15/7            Elin                  N. Aplungstorp          Jon Jonsson                    Gertrud Olofsdotter

25/7            Nils                  Aplung                      Pål Jonsson                    Ingeborg Larsdotter

14/8            Marit               Svensby                    Per Olofsson                  Annika Persdotter

18/8            Ingeborg          Aplung                      Gudmund Larsson          Marit Jonsdotter

25/8            Ingeborg          Persby                       Nils Håkansson              Gertrud Johansdotter

27/8            Ingeborg          Berga                        Olof Olofsson                 Ingrid Persdotter

29/8            Karin               Berga                        Johan Persson                Marit Larsdotter

7/9              Nils                  Kringeråsen               Lars Olofsson                 Anna Sonesdotter

20/9            Karin               Humlen                      Erik Elofsson                  Karin Olofsdotter

26/9            Kerstin             Svensby                    Nils Persson                   Ingeborg Jönsdotter

29/9            Pål                   Folkesgården             Olof Olofsson                 Ingeborg Persdotter

17/10          Ingeborg          Berga                        Elof Månsson                 Marit Jonsdotter

18/10          Olof                 Hensgård                   Anders Persson              Karin Larsdotter

7/11            Jöns                 Kisterud                    Lars Olofsson                 Karin Jönsdotter

11/11          Jon                  Hensgård                   Staffan Matsson              Ingeborg Eriksdotter

14/11          Karin               Kålsgården                Olof Elofsson                  Ingeborg Persdotter

18/11          Britta               Kisterud                    Lars Persson                  Ingeborg Jonsdotter

19/11          Britta               Hensgård                   Johan Svensson              Kerstin Jonsdotter

13/12          Ingemar           Hensgård                   Lars Jonsson                  Marit Persdotter

14/12          Jon                  Humlen                      Per Hummelman sold.     Annika Nilsdotter

1731

8/1              Elof                  Backa                       Nils Elofsson                  Karin Nilsdotter

21/1            Marit               Bäckebron                Per Jönsson                    Ingegerd Persdotter

23/1            Per                  Perstorp                    Per Persson                    Gertrud Persdotter

23/1            Ingeborg          Säljebacka                Sven Månsson                Elin Jonsdotter

28/1            Lars                 Sillegården                 Nils Eriksson                  Ingeborg Larsdotter

31/1            Kerstin             Aplung                      Elof Hemmingsson          Kerstin Nilsdotter

6/2              Olof                 Aplung                      Elof Arnbom soldat         Marit Jonsdotter

13/2            Nils                  Folkesgården             Gudmund Andersson      Kerstin Nilsdotter

25/2            -----                Åsen                         Lars Persson                  Ingrid Elofsdotter

26/2            Elin                  Säljebacka                Per Månsson                  Karin Nilsdotter

5/3              Karin               Perstorp                    Per Persson                    Kerstin Persdotter

17/3            Olof                 Elofsrud                     Jon Simonsson                Gertrud Månsdotter

19/3            Jon                  Perstorp                    Per Jonsson                    Britta Ingemarsdotter

20/3            Lars                 Bäckebron                Erik Larsson                   Kerstin Persdotter

24/3            Karin               Knutserud                 Nils Svensson                 Ragnella Persdotter

30/4            Per                  Bäckebron                Nils Jonsson                   Ragnella Nilsdotter

13/4            Anders             Aplung                      Nils Larsson                   Ingeborg Jonsdotter

18/4            Britta               Svensby                    Lars Jönsson                  Ingeborg Nilsdotter

18/4            Ingeborg          Åsen                         Olof Andersson              Ingeborg Kristoffersdotter

29/4            Kerstin             Grava                        Erik Kålberg soldat         Marit Svensdotter

9/6              Lars                 Elofsrud                     Olof Arvidsson               Anna Stensdotter

2/9              Arvid               Aplung                      Per Svensson                  Ingrid Eriksdotter

11/9            Jon                  Elofsrud                     Per Pålsson                    Marit Olofsdotter

17/9            Annika             Humlen                      Olof Eriksson                 Britta Nilsdotter

26/10          Måns               Hensgård                   Olof Jonsson                  Karin Månsdotter

30/10          Ingeborg          Bäckebron                Nils Pålsson                    Britta Persdotter

2/11            Marit               Ingeby                       Olof Persson                  Kerstin Olofsdotter

8/11            Nils                  Grava                        Lars Jonsson                  Karin Nilsdotter

                   Britta

23/11          Karin               Åsen                         Sone Persson                 Cecilia Matsdotter

29/11          Britta               Berga                        Olof Olofsson                 Britta Persdotter

5/12            Ingemar           Elofsrud                     Nils Arvidsson                Britta Olofsdotter

11/12          Anders             Kisterud                    Lars Olofsson                 Karin Hemmingsdotter

24/12          Måns               Kisterud                    Jon Eriksson                   Ingeborg Svensdotter

25/12          Marit               Folkesgården             Olof Pålsson                   Ingeborg Bondesdotter

1732

22/1            Elof                  Aplung                      Olof Elofsson                  Karin Amundsdotter

22/1            Erik                 Säljebacka                Nils Håkansson              Elin Eriksdotter

2/2              Marit               Kisterud                    Lars Persson                  Marit Jonsdotter

14/2            Kerstin             Folkesgården             Olof Persson                  Elin Halvardsdotter

16/2            Nils                  Liane                         Erik Andersson               Kerstin Nilsdotter

19/2            Kerstin             Ingeby                       Arvid Persson                 Valborg Andersdotter

30/3            Erik                 Sillegården                 Olof Johansson               Kerstin Olofsdotter

31/3            Karin               Sillegården                 Olof Jonsson                  Kerstin Olofsdotter

8/4              Olof ?              Berga                        Elof Månsson                 Marit Jonsdotter

20/4            Olof                 Elofstorp                   Nils Gudmundsson          Anna Elofsdotter

12/5            Måns               Ingeby                       Jon Olofsson                  Britta Jonsdotter

10/6            Kerstin             S. Aplungstorp          Jöns Elofsson                  Gertrud Olofsdotter

14/7            Karin               Aplung                      Elof Hemmingsson          Kerstin Nilsdotter

15/7            Sven                Aplung                      Gudmund Larsson          Marit Jonsdotter

14/8            Olof                 Sillegården                 Erik Svensson                 Sigrid Olofsdotter

12/9            Nils                  Berga                        Per Elofsson                   Ingeborg Eriksdotter

23/9            Karin               Persby                       Erik Persson                   Marit Nilsdotter

24/9            Jon                  Hensgård                   Lars Jonsson                  Marit Larsdotter

30/9            Kerstin             Liane                         Per Elofsson                   Karin Nilsdotter

1/10            Karin               Berga                        Olof Olofsson                 Ingrid Persdotter

5/10            Anna                Perstorp                    Bengt Jonsson                Karin Ingemarsdotter

6/10            Olof  (uä)         N. Aplungstorp          Erik Olofsson                 Marit Jonsdotter

                                                                               i Kålsgården  (Domb. 1733 vt 56 och 67)

23/10          Marit               Kålsgården                Olof Jönsson                  Marit Arvidsdotter

17/11          Marit               Knutserud                 Nils Svensson                 Ragnella Persdotter

18/11          Karin               Aplung                      Pål Jonsson                    Ingeborg Larsdotter

9/12            Katarina           Sillegården                 Sven Nilsson                  Kerstin Svensdotter

10/12          Olof                 Säljebacka                Anders Eriksson             Britta Sonesdotter

22/12          Per                  Kringeråsen               Torbjörn Persson            Elin Nilsdotter

1733

3/1              Marit               Kisterud                    Lars Olofsson                 Karin Jönsdotter

4/1              Ragnella           Berga                        Jöns Eriksson                 Kerstin Svensdotter

4/1              Marit               Berga                        Jon Larsson                    Karin Larsdotter

5/1              Marit               Persby                       Nils Håkansson              Gertrud Johansdotter

17/1            Karin               Kålsgården                Jon Jönsson                    Karin Nilsdotter

29/1            Nils                  Svensby                    Nils Persson                   Marit Nilsdotter

31/1            Kerstin             Hensgård                   Lars Jonsson                  Marit Persdotter

1/2              Per                  Åsen                         Lars Persson                  Ingrid Elofsdotter

2/2              Karin               Säljebacka                Per Månsson                  Elin Nilsdotter

16/2            Olof                 Bråten                       Nils Bondesson              Karin Nilsdotter

23/2            Olof                 Aplung                      Nils Larsson                   Ingeborg Jonsdotter

28/2            Nils                  Kisterud                    Lars Olofsson                 Karin Hemmingsdotter

14/3            Kerstin             Kålsgården                Olof Olofsson                 Ingeborg Persdotter

15/3            Nils                  Humlen                      Olof Persson                  Gertrud Elofsdotter

18/3            Britta               Kisterud                    Lars Persson                  Ingeborg Jonsdotter

29/3            Per                  Åsen                         Sone Persson                 Cecilia Matsdotter

11/4            Britta               Aplung                      Erik Nilsson                    Gertrud Arvidsdotter

12/4            Nils                  Bäckebron                Per Jönsson                    Ingegerd Persdotter

15/4            Ingegerd          Svensby                    Per Olofsson                  Annika Persdotter

27/4            Per                  Folkesgården             Olof Persson                  Elin Halvardsdotter

4/5              Karin               Aplung                      Olof Nilsson                   Ingeborg Eriksdotter

12/5            Nils                  Sillegården                 Per Persson                    Gertrud Persdotter

13/5            Ingeborg          Åsen                         Olof Persson                  Marit Persdotter

19/5            Marit               Kringeråsen               Börje Eriksson                Anna Jonsdotter

25/5            Erik                 Sillegården                 Arvid Sonesson              Marit Nilsdotter

30/5            Lars                 Hensgård                   Olof Jonsson                  Ingeborg Larsdotter

31/5            Per                  Perstorp                    Per Jonsson                    Britta Ingemarsdotter

10/6            Britta               Humlen                      Erik Elofsson                  Karin Olofsdotter

24/6            Margareta        Bäckebron                Anders Johansson           Britta Johansdotter

25/6            Sven                Elofsrud                     Per Pålsson                    Marit Olofsdotter

                   Karin              

26/6            Hemming         Aplung                      Elof Hemmingsson          Kerstin Nilsdotter

27/6            Olof                 Berga                        Elof Månsson                 Marit Jonsdotter

5/7              Jon                  Kisterud                    Måns Olofsson               Kerstin Nilsdotter

24/7            Elin                  Säljebacka                Ingemar Eriksson            Marit Olofsdotter

28/8            Per                  Berga                        Sven Persson                  Gertrud Matsdotter

9/9              Karin               Hensgård                   Nils Månsson                 Kerstin Halvardsdotter

14/9            Nils                  Hensgård                   Jonas Nilsson                 Marit Persdotter

19/10          Marit               Kålsgården                Olof Jönsson                  Marit Arvidsdotter

10/11          Elin                  Kisterud                    Lars Olofsson                 Britta Hemmingsdotter

16/11          Måns               Svensby                    Nils Persson                   Ingeborg Jönsdotter

18/11          Måns               Backa                       Nils Elofsson                  Karin Nilsdotter

4/12            Britta               Berga                        Jon Olofsson                  Marit Nilsdotter

12/11          Jon                  Backa                       Olof Elofsson                  Kerstin Knutsdotter

21/12          Marit               Folkesgården             Olof Tolsson                   Ingeborg Bondesdotter

27/12          Karin               Aplung                      Anders Johansson           Marit Matsdotter

31/12          Nils                  Ingeby                       Olof Svensson                Kerstin Matsdotter

1734

2/1              Måns               Säljebacka                Nils Nilsson                    Karin Arvidsdotter

17/1            Ingeborg          Hensgård                   Olof Nilsson                   Ingegerd Olofsdotter

20/1            Kerstin             Bäckebron                Måns Hemmingsson        Marit Jönsdotter

26/1            Nils                  Humlen                      Olof Eriksson                 Britta Nilsdotter

1/2              Ingeborg          Åsen                         Håkan Persson               Gertrud Eriksdotter

1/2              Lars                 Folkesgården             Olof Olofsson                 Ingeborg Persdotter

9/2              Marit               Perstorp                    Per Persson                    Gertrud Persdotter

1/3              Olof                 Kisterud                    Jon Eriksson                   Ingeborg Svensdotter

14/3            Nils                  Elofsrud                     Nils Arvidsson                Britta Olofsdotter

2/4              Lars                 Bråten                       Måns Persson                 Kerstin Elofsdotter

3/4              Jon                  Elofsrud                     Lars Persson                  Marit Jonsdotter

1/6              Olof                 Ingeby                       Olof Persson                  Kerstin Olofsdotter

20/6            Nils                  S. Aplungstorp          Jon Elofsson                   Karin Persdotter

4/7              Olof                 N. Aplungstorp          Per Eriksson                   Elin Knutsdotter

5/7              Erik                 Aplung                      Per Svensson                  Ingrid Eriksdotter

12/7            Anders             Folkesgården             Gudmund Andersson      Kerstin Nilsdotter

20/7            Elof                  Bäckebron                Nils Pålsson                    Britta Bersdotter

25/7            Elof                  Bäckebron                Erik Larsson                   Kerstin Persdotter

27/7            Jon                  Grava                        Lars Jonsson                  Karin Nilsdotter

3/8              Katarina           Svensby                    Anders Nilsson               Karin Persdotter

23/8            Jon                  Aplung                      Pål Jonsson                    Ingeborg Larsdotter

12/9            Gertrud            Aplung                      Gudmund Larsson          Marit Jonsdotter

18/9            Ingeborg          Berga                        Jon Larsson                    Karin Larsdotter

23/9            Elin                  Sillegården                 Ingemar Jonsson             Katarina Börjesdotter

28/9            Karin               Säljebacka                Nils Håkansson              Elin Eriksdotter

18/12          Karin               Sillegården                 Olof Jonsson                  Kerstin Olofsdotter

--/10           Jon                  Ingeby                       Arvid Persson                 Valborg Andersdotter

(Brittmässoveckan)

1735

2/1              Nils                  Elofsrud                     Olof Arvidsson               Anna Stensdotter

23/1            Marit               Persby                       Erik Persson                   Marit Nilsdotter

15/2            Lars                 Hensgård                   Nils Månsson                 Kerstin Halvardsdotter

18/2            Kerstin             Kisterud                    Lars Olofsson                 Britta Hemmingsdotter

26/2            Nils                  Bäckebron                Jöns Jönsson                  Ingeborg Olofsdotter

28/2            Lars                 Hensgård                   Lars Jonsson                  Marit Larsdotter

1/3              Jon                  Aplung                      Nils Larsson                   Ingeborg Jonsdotter

5/3              Marit               Aplung                      Olof Elofsson                  Karin Amundsdotter

                   Kerstin

6/3              Nils                  Aplung                      Olof Nilsson d.y.            Ingeborg Eriksdotter

22/3            Nils                  Hensgård                   Olof Jönsson                  Karin Månsdotter

22/3            Kerstin             Berga                        Jöns Eriksson                 Kerstin Svensdotter

8/4              Pål                   Bäckebron                Nils Jonsson                   Ragnella Nilsdotter

17/4            Olof                 Ingeby                       Jon Olofsson                  Britta Jonsdotter

1/5              Marit               Backa                       Nils Elofsson                  Karin Nilsdotter

14/5            Per                  Kålsgården                Per Olofsson                  Karin Nilsdotter

8/6              Karin               Svensby                    Per Olofsson                  Annika Persdotter

1/7              Olof                 Bäckebron                Per Jönsson                    Ingegerd Persdotter

--/7             Ingeborg          Berga                        Olof Olofsson                 Britta Persdotter ?

19/7            Jon                  Ingeby                       Nils Jonsson                   Ingeborg Persdotter

24/7            -----                Kisterud                    Lars Persson                  Ingeborg Jonsdotter

24/7            Karin               Sillegården                 Nils Eriksson                  Ingeborg Larsdotter

28/9            Jon                  Kringeråsen               Anders Jonsson              Kerstin Larsdotter

20/10          Nils                  Säljebacka                Per Månsson                  Elin Nilsdotter

1736

30/1            Marit               Berga                        Jon Olofsson                  Marit Nilsdotter

4/2              Nils                  Aplung                      Elof Hemmingsson          Kerstin Nilsdotter

15/2            Annika             N. Aplungstorp          Bengt Jonsson                Ingeborg Larsdotter

18/2            Karin               N. Alungstorp            Erik Persson soldat         Marit Jönsdotter

21/2            Arvid               Kålsgården                Olof Jönsson                  Marit Arvidsdotter

23/2            Marit               Berga                        Elof Månsson                 Marit Jonsdotter

28/2            Karin               Elofsrud                     Nils Gudmundsson          Anna Elofsdotter

19/3            Karin               Kringeråsen               Nils Nilsson                    Anna Jonsdotter

26/3            Olof                 Grava                        Lars Jonsson                  Karin Nilsdotter

27/3            Elof                  Backa                       Olof Elofsson                  Kerstin Knutsdotter

30/3            Olof                 Folkesgården             Olof Persson                  Elin Halvardsdotter

1/4              Karin               Elofsrud                     Per Pålsson                    Marit Olofsdotter

1/4              Ingeborg          Humlen                      Olof Persson                  Gertrud Elofsdotter

7/4              Karin               Berga                        Per Elofsson                   Ingeborg Eriksdotter

19/7            Olof                 Kisterud                    Lars Olofsson                 Britta Hemmingsdotter

30/7            Karin               Bäckebron                Nils Pålsson                    Britta Persdotter

11/9            Jöns                 Folkesgården             Olof Olofsson                 Ingeborg Persdotter

12/9            Olof                 Elofsrud                     Nils Arvidsson                Britta Olofsdotter

27/12          Karin               Säljebacka                Ingemar Eriksson            Marit Olofsdotter

23/12          Anders             Hensgård                   Lars Hedén                    Kristina Hasselrot

1737

4/1              Annika             N. Aplungstorp          Per Eriksson                   Elin Knutsdotter

7/1              Jon                  Svensby                    Anders Nilsson               Karin Persdotter

8/1              Nils                  Sillegården                 Sven Nilsson                  Kerstin Svensdotter

8/1              Marit               Säljebacka                Nils Nilsson                    Karin Arvidsdotter

11/1            Britta               Ingeby                       Olof Persson                  Kerstin Olofsdotter

21/1            Ingeborg          Bäckebron                Nils Jonsson                   Ragnella Nilsdotter

29/1            Marit               Sillegården                 Ingemar Jonsson             Katarina Börjesdotter

31/1            Nils                  Bråten                       Jon Nilsson                     Britta Nilsdotter

1/2              Annika             Perstorp                    Nils Eriksson                  Gertrud Persdotter

10/2            Per                  Hensgård                   Lars Jonsson d.ä.            Marit Persdotter

12/3            Annika             Aplungstorp               Jon Jönsson                    Ingeborg Jönsdotter

8/3              Karin               Hensgård                   Lars Jonsson                  Marit Larsdotter

2/4              Valborg           Säljebacka                Ingemar Eriksson            Marit Olofsdotter

29/4            Olof                 Persby                       Nils Håkansson              Gertrud Johansdotter

30/4            Per                  Hensgård                   Anders Persson              Karin Larsdotter

23/5            Anna                Kringeråsen               Anders Jonsson              Kerstin Larsdotter

29/5            Marit               Kålsgården                Olof Jönsson                  Marit Arvidsdotter

19/6            Jon                  Svensby                    Nils Knutsson                 Ingeborg Jönsdotter

21/6            Nils                  Liane                         Lars Nilsson                   Karin Eriksdotter

8/7              Jon                  Kisterud                    Jon Eriksson                   Ingeborg Svensdotter

15/7            Ingeborg          Aplung                      Olof Nilsson                   Ingeborg Eriksdotter

22/7            Nils                  Bäckebron                Erik Larsson                   Kerstin Persdotter

6/8              Marit               Berga                        Jöns Eriksson                 Kerstin Svensdotter

12/8            Olof                 Sillegården                 Arvid Sonesson              Marit Nilsdotter

13/8            Per                  Kisterud                    Lars Persson                  Marit Jonsdotter

26/8            Anders             Kisterud                    Lars Olofsson                 Karin Hemmingsdotter

20/9            Erik                 Svensby                    Lars Eriksson                 Margareta Jonsdotter

9/9              Kerstin             Åsen                         Håkan Persson               Gertrud Eriksdotter

13/10          Måns               Grava                        Jon Persson                    Karin Nilsdotter

28/10          Erik                 Humlen                      Olof Eriksson                 Britta Nilsdotter

31/10          Olof                 Knutserud                 Nils Svensson                 Ragnella Persdotter

6/11            Annika             Kisterud                    Nils Persson                   Gertrud Hemmingsdotter

26/11          Annika             Backa                       Nils Elofsson                  Karin Nilsdotter

17/12          Kerstin             Persby                       Erik Persson                   Marit Nilsdotter

23/12          Nils                  Aplung                      Sven Håkansson             Karin Amundsdotter

31/12          Jon                  Ingeby                       Olof Jonsson                  Britta Jonsdotter

1738

5/1              Olof                 Kisterud                    Måns Olofsson               Kerstin Nilsdotter

24/1            Elof                  S. Aplungstorp          Jon Elofsson                   Karin Persdotter

2/2              Marit               Kisterud                    Lars Persson                  Ingeborg Jonsdotter

6/2              Kesrtin (uä)      Berga                        Olof Olofsson soldat       Gertrud Matsdotter

9/2              Kerstin             Sillegården                 Olof Jonsson                  Kerstin Olofsdotter

10/2            Marit               Hensgård                   Olof Nilsson                   Ingegerd Olofsdotter

12/2            Maria               N. Aplungstorp          Per Jonsson                    Gertrud Månsdotter

24/3            Jon                  Kålsgården                Per Olofsson                  Karin Nilsdotter

21/4            Nils                  Backa                       Per Persson                    Annika Nilsdotter

27/4            Jöns                 Kisterud                    Lars Olofsson                 Karin Jönsdotter

15/5            Magnus            Hensgård                   Lars Hedén                    Kristina Hasselrot

19/5            Ingeborg          Backa                       Olof Elofsson                  Kerstin Knutsdotter

17/6            Kerstin             Perstorp                    Per Jonsson                    Britta Ingemarsdotter

24/6            Marit               Ingeby                       Mats Jonsson                 Kerstin Persdotter

7/7              Nils                  Elofsrud                     Per Nilsson                     Marit Persdotter

14/7            Ingeborg          Elofsrud                     Olof Arvidsson               Anna Stensdotter

20/7            Nils                  Berga                        Erik Nyman soldat          Marit Olofsdotter

2/8              Måns               Hensgård                   Nils Månsson                 Kerstin Halvardsdotter

3/8              Sven                Aplung                      Per Svensson                  Ingrid Eriksdotter

10/8            Lars                 Hensgårdstorp           Lars Nilsson                   Marit Larsdotter

17/8            Jöns                 N. Aplungstorp          Anders Jönsson              Marit Persdotter

26/8            Lars                 Aplung                      Gudmund Larsson          Marit Jonsdotter

4/9              Nils                  Sillegården                 Per Nilsson                     Karin Nilsdotter

14/9            Marit ?             Aplung                      Pål Jonsson                    Ingeborg Larsdotter

16/9            Marit               Berga                        Jon Larsson                    Karin Larsdotter

7/10            Marit               Bråten                       Anders Johansson           Marit Matsdotter

14/10          Kerstin             Bäckebron                Per Jönsson                    Ingegerd Persdotter

23/10          Nils                  Sillegården                 Olof Jonsson                  Kerstin Olofsdotter

23/10          Per                  Svensby                    Olof Nilsson                   Maria Olofsdotter

11/11          Annika             Sillegården                 Erik Elofsson                  Karin Persdotter

20/11          Nils                  Säljebacka                Per Månsson                  Elin Nilsdotter

9/12            Marit               Bråten                       Måns Persson                 Kerstin Elofsdotter

12/12          Jon                  N. Aplungstorp          Jon Jönsson                    Ingeborg Jonsdotter

18/12          Nils                  Kisterud                    Jon Nilsson                     Marit Knutsdotter

21/12          Karin               Kisterud                    Lars Olofsson                 Britta Hemmingsdotter

1739

13/1            Jon                  Svensby                    Anders Nilsson               Karin Persdotter

15/1            Marit               Liane                         Lars Nilsson                   Karin Eriksdotter

17/1            Per                  Elofsrud                     Nils Arvidsson                Britta Olofsdotter

24/1            Nils                  Kringeråsen               Nils Nilsson                    Anna Jonsdotter

30/1            Britta               Berga                        Jon Persson                    Ingegerd Jonsdotter

10/2            Börje (uä)        Åsen                         Erik Börjesson                Ingeborg Matsdotter

(Domb. 1739 vt27)                                                       i Kringeråsen

28/2            Marit               Berga                        Mats Elofsson                 Marit Jonsdotter

30/3            Kerstin             Liane                         Erik Andersson               Kerstin Nilsdotter

17/4            Olof                 Bäckebron                Erik Olofsson                 Britta Johansdotter

29/5            Elin                  Knutserud                 Erik Nilsson                    Marit Johansdotter

27/6            Måns               Folkesgården             Olof Persson                  Elin Halvardsdotter

26/7            Olof                 Berga                        Olof Persson                  Kerstin Olofsdotter

                   Jon

27/8            Ingemar           Hensgård                   Olof Persson                  Marit Persdotter

1/9              Olof                 Berga                        Jon Olofsson                  Marit Nilsdotter

14/9            Olof                 Svensby                    Nils Olofsson                  Annika Persdotter

18/9            Olof                 Aplung                      Elof Hemmingsson          Kerstin Nilsdotter

21/9            Elof                  Humlen                      Jon Eriksson                   Gertrud Persdotter

27/9            Kerstin             Bråten                       Jon Nilsson                     Britta Nilsdotter

1/10            Arvid               Säljebacka                Nils Nilsson                    Karin Arvidsdotter

8/10            Lars                 Kringeråsen               Anders Jonsson              Kerstin Larsdotter

20/10          Marit               Hensgård                   Lars Nilsson                   Karin Olofsdotter

16/11          Jöns                 N. Aplungstorp          Jon Jönsson                    Ingeborg Jonsdotter

23/11          Nils                  Aplung                      Lars Eriksson                 Margareta Jönsdotter

24/11          Marit               Sillegården                 Sven Nilsson                  Kerstin Svensdotter

24/11          Britta               Bäckebron                Nils Pålsson                    Britta Persdotter

11/12          Måns               Ingeby                       Olof Persson                  Kerstin Olofsdotter

16/12          Karin               Hensgård                   Olof Nilsson soldat         Kerstin Nilsdotter

20/12          Karin               Aplung                      Olof Nilsson                   Ingeborg Eriksdotter

21/12          Marit               Ingeby                       Olof Jonsson                  Britta Jonsdotter

24/12          Kerstin             Kringeråsen               Olof Persson                  Ingeborg Larsdotter

31/12          Marit               Aplung                      Per Svensson                  Ingrid Eriksdotter

1740

9/1              Per                  Säljebacka                Ingemar Eriksson            Marit Olofsdotter

10/1            Sven                Kisterud                    Jon Eriksson                   Ingeborg Svensdotter

9/2              Elof                  S. Aplungs-               Jöns Elofsson                  Gertrud Olofsdotter

15/2            Britta               Grava                        Lars Persson                  Karin Eriksdotter

24/2            Måns               Hensgård                   Lars Jonsson                  Marit Larsdotter

1/3              Elof                  Berga                        Mats Elofsson                 Marit Jonsdotter

5/3              Marit               Berga                        Per Elofsson                   Ingeborg Eriksdotter

26/3            Per                  Backa                       Nils Elofsson                  Karin Nilsdotter

26/3            Erik                 Backa                       Per Persson                    Annika Nilsdotter

2/4              Sara Katarina   Lars Hedén               Kristina Hasselrot

                                           Hensgård

6/4              Lars                 Hensgård                   Lars Jonsson                  Marit Persdotter

11/4            Britta               Grava                        Lars Jonsson                  Karin Nilsdotter

27/4            Arvid               Kålsgården                Olof Jönsson                  Marit Arvidsdotter

24/7            Kerstin             Knutserud                 Nils Svensson                 Ragnella Persdotter

2/8              Per                  Perstorp                    Nils Eriksson                  Gertrud Persdotter

29/8            Marit               Kisterud                    Per Elofsson                   Ingeborg Jonsdotter

29/8            Marit               Ingeby                       Mats Jonsson                 Kerstin Persdotter

6/9              Britta               Kisterud                    Jon Nilsson                     Marit Knutsdotter

5/9              Marit               Berga                        Jon Larsson                    Karin Larsdotter

5/9              Nils                  Hensgårdstorp           Lars Nilsson                   Marit Larsdotter

6/7              Britta               Ingeby                       Nils Jonsson                   Ingeborg Persdotter

9/9              Karin               Svensby                    Olof Nilsson                   Maria Olofsdotter

15/9            Marit               Backa                       Olof Elofsson                  Kerstin Knutsdotter

8/10            Karin               Berga                        Olof Olofsson                 Britta Persdotter

9/10            Ingeborg          Hensgård                   Nils Månsson                 Kerstin Halvardsdotter

10/11          Nils                  Folkesgården             Jöns Svensson                Marit Olofsdotter

27/11          Lars                 Kisterud                    Nils Persson                   Gertrud Hemmingsdotter

27/11          Karin               Perstorp                    Olof Eriksson                 Kerstin Olofsdotter

28/11          Måns               Humlen                      Olof Eriksson                 Britta Nilsdotter

3/12            Karin               Bäckebron                Erik Olofsson                 Britta Johansdotter

4/12            Marit               Kisterud                    Måns Olofsson               Kerstin Nilsdotter

6/12            Per                  Berga                        Esaias Persson                Ingeborg Nilsdotter

21/12          Nils                  Svensby                    Anders Nilsson               Karin Persdotter

21/12          Marit               Grava                        Jon Persson                    Karin Nilsdotter

23/12          Nils                  Svensby                    Måns Persson                 Marit Larsdotter

1741

5/1              Erik                 Säljebacka                Jon Eriksson                   Karin Persdotter

14/2            Karin               Kålsgården                Per Olofsson                  Karin Nilsdotter

24/2            Lars                 Kisterud                    Lars Olofsson                 Britta Hemmingsdotter

4/3              Erik                 Liane                         Lars Nilsson                   Karin Eriksdotter

11/4            Marit               Persby                       Erik Persson                   Marit Nilsdotter

30/5            Nils                  Hensgård                   Lars Nilsson                   Karin Olofsdotter

9/8              Kerstin             Hensgård                   Olof Persson                  Marit Persdotter

15/8            Nils                  Perstorp                    Nils Eriksson                  Gertrud Persdotter

5/9              Kerstin             Kisterud                    Lars Olofsson                 Karin Hemmingsdotter

25/9            Gertrud            N. Aplungstorp          Per Jonsson                    Karin Månsdotter

26/9            Marit               Elofsrud                     Nils Arvidsson                Britta Olofsdotter

26/10          Nils                  Bråten                       Anders Johansson           Marit Matsdotter

26/11          Karin               Kringeråsen               Olof Persson                  Ingeborg Larsdotter

8/12            Jon                  N. Aplungstorp          Jon  Jönsson                   Ingeborg Jonsdotter

19/12          Margareta        Hensgård                   Olof Hensfält avl.            Kerstin

                                                                                soldat

23/12          Ingeborg          S. Aplungstorp          Jon Elofsson                   Karin Persdotter

24/12          Kerstin             Säljebacka                Erik Håkansson              Marit Eriksdotter

1742

14/1            Sven                Sillegården                 Per Nilsson                     Karin Nilsdotter

15/1            Lars                 Kisterud                    Nils Hemmingsson          Karin Jönsdotter

19/1            Marit               Grava                        Erik Kålberg soldat         -----

5/2              Måns               Knutserud                 Erik Nilsson                    Marit Johansdotter

9/3              Erik ?               Bäckebron                Nils Pålsson                    Britta Persdotter

18/3            Karin               Liane                         Erik Andersson               Karin Persdotter

17/7            Måns ?            Hensgård                   Lars Jonsson d.y.            Marit Persdotter ?

12/7            Måns ?            Svensby                    Anders Nilsson               Karin Persdotter

10/9            Per                  Kringeråsen               Anders Jonsson              Kerstin Larsdotter

16/9               ?                   Bråten                       Måns Persson                 Kerstin Elofsdotter

23/9               ?                   Aplung                      Olof Nilsson                   Ingeborg Eriksdotter

30/10          Katarina           Sillegården                 Ingemar Jonsson             Karin Nilsdotter

18/11          Kerstin             Liane                         Lars Nilsson                   Karin Eriksdotter

1743

2/1              Nils                  Kisterud                    Jon Nilsson                     Marit Knutsdotter

10/2            Lars                 Hensgård                   Lars Nilsson                   Karin Olofsdotter

3/3              Karin               Kisterud                    Jon Eriksson                   Ingeborg Svensdotter

21/3            Lars                 Hensgård                   Nils Månsson                 Kerstin Halvardsdotter

10/4            Jon                  Hensgårdstorp           Lars Nilsson                   Marit Larsdotter

                   Britta                       

15/4            Nils                  Säljebacka                Nils Nilsson                    Karin Arvidsdotter

25/6            Jon                  Hensgård                   Jon Johansson                Annika Hemmingsdotter

7/7              Marit               Folkesgården             Måns Persson                 Marit Olofsdotter

20/8            Karin               Kisterud                    Måns Olofsson               Kerstin Olofsdotter

28/9            Olof                 Svensby                    Måns Persson                 Marit Larsdotter

26/9            Jon                  Elofsrud                     Nils Jonsson                   Britta Olofsdotter

25/9            Lars                 Humlen                      Olof Eriksson                 Britta Nilsdotter

1/11            Jon                  Sillegården                 Lars Matsson                 Karin Svensdotter

5/11            Marit               Hensgård                   Olof Persson                  Marit Persdotter

4/11            Nils                  Kålsgården                Olof Jönsson                  Marit Arvidsdotter

25/11          Olof                 Perstorp                    Olof Eriksson                 Kerstin Olofsdotter

23/11          Elin                  Grava                        Lars Jonsson                  Karin Nilsdotter

1744

2/2              Ingeborg          Aplung                      Elof Hemmingsson          Kerstin Nilsdotter

3/2              Kerstin             Kringeråsen               Olof Persson                  Ingeborg Larsdotter

3/2              Marit               Elofsrud                     Nils Persson                   Britta Olofsdotter

4/2              Katarina           Grava                        Jon Persson                    Karin Nilsdotter

10/2            Kerstin             Kålsgården                Jöns Olofsson                 Ingeborg Jonsdotter

18/2            Nils                  N. Aplungstorp          Anders Jönsson              Marit Persdotter

25/2            Olof                 Backa                       Olof Elofsson                  Kerstin Knutsdotter

29/2            Per                  Liane                         Erik Andersson               Karin Persdotter

2/3              Karin               Backa                       Per Persson                    Annika Nilsdotter

3/3              Ingeborg          S. Aplungstorp          Jöns Elofsson                  Gertrud Olofsdotter

15/3            Per                  Ingeby                       Mats Jonsson                 Kerstin Persdotter

17/3            Per                  Säljebacka                Jon Eriksson                   Karin Persdotter

24/3            Olof                 Ingeby                       Nils Jonsson                   Ingeborg Persdotter

27/3            Karin               Perstorp                    Per Bengtsson                Ingeborg Persdotter

1/4              Per                  N. Aplungstorp          Jon Jönsson                    Ingeborg Jonsdotter

14/4            Måns               Kisterud                    Lars Olofsson                 Karin Hemmingsdotter

14/4            Sven                Knutserud                 Nils Persson                   Ragnella Persdotter

25/4            Jon                  Säljebacka                Per Månsson                  Anna Olofsdotter

28/4            Kerstin             Bäckebron                Olof Persson soldat        Karin Eriksdotter

                   Marit

12/5            Måns               Kisterud                    Nils Persson                   Gertrud Hemmingsdotter

17/5            Marit               Berga                        Mats Olofsson                Marit Olofsdotter

28/5            Kerstin             Folkesgården             Måns Olofsson               Kerstin Persdotter

21/7            Karin               Kålsgården                Sven Olofsson                Ingeborg Elofsdotter

24/7            Kerstin             Perstorp                    Sven Persson                  Marit Olofsdotter

4/8              Nils                  Kisterud                    Nils Hemmingsson          Karin Jönsdotter

3/9              Måns               N. Aplungstorp          Per Jonsson                    Karin Månsdotter

8/9              Johan               Bäckebron                Erik Olofsson                 Britta Johansdotter

12/9            Olof                 Hensgård                   Per Olofsson                  Karin Andersdotter

12/9            Erik                 Berga                        Lars Jönsson                  Karin Andersdotter

24/9            Marit               Aplung                      Olof Nilsson                   Ingeborg Eriksdotter

27/9            Britta               Humlen                      Jon Eriksson                   Gertrud Persdotter

7/10            Marit               Åsen                         Håkan Persson               Gertrud Eriksdotter

10/10          Jon                  Berga                        Mats Elofsson                 Marit Jonsdotter

11/10          Per                  Berga                        Nils Persson soldat         Kerstin Eriksdotter

30/10          Måns               Grava                        Nils Persson                   Anna Olofsdotter

24/11          Olof                 Folkesgården             Pål Halvardsson              Marit Olofsdotter

23/11          Lars                 Kringeråsen               Anders Jonsson              Kerstin Larsdotter

24/11          Britta               Berga                        Olof Olofsson                 Karin Persdotter

1/12            Nils                  Svensby                    Anders Nilsson               Karin Persdotter

1/12            Håkan              Säljebacka                Nils Håkansson              Kerstin Eriksdotter

8/12            Karin               Säljebacka                Sven Persson                  Marit Olofsdotter

15/12          Olof                 Säljebacka                Erik Persson                   Marit Eriksdotter

1745

28/1            Britta               Bråten                       Anders Johansson           Marit Matsdotter

21/2            Erik                 Sillegården                 Nils Sillfält soldat            Sigrid Olofsdotter

16/3            Marit               Hensgård                   Nils Månsson                 Kerstin Halvardsdotter

6/4              Ingeborg          Hensgård                   Olof Persson d.y.            Marit Persdotter

9/4              Karin               Sillegården                 Per Nilsson                     Karin Nilsdotter

16/4            Håkan              Sillegården                 Per Håkansson               Marit Jonsdotter

18/4            Pål                   Åsen                         Börje Pålsson                 Kerstin Persdotter

9/5              Olof                 Grava                        Bengt Knutsson              Ingeborg Johansdotter

20/5            Lars                 Aplung                      Pål Jonsson                    Ingeborg Larsdotter

26/5            Britta               Perstorp                    Nils Matsson                  Gertrud Persdotter

3/6              Britta               Kisterud                    Jon Nilsson                     Marit Knutsdotter

31/5            Per                  Persby                       Erik Persson                   Marit Nilsdotter

2/8              Katarina           Liane                         Lars Nilsson                   Karin Eriksdotter

24/8            Johan               Grava                        Jon Jonsson soldat          Marit Persdotter

21/9            Per                  Grava                        Sven Persson                  Britta Olofsdotter

1/10            Per                  Berga                        Jon Persson                    Ingegerd Jonsdotter

10/10          Karin               Folkesgården             Måns Persson                 Marit Olofsdotter

11/10          Marit               Säljebacka                Per Månsson                  Anna Olofsdotter

12/10          Olof                 Aplung                      Erik Olofsson soldat       Kerstin Persdotter

25/10          Johan               Liane                         Erik Andersson               Karin Persdotter

2/11            Kerstin             Hensgård                   Per Olofsson                  Ingeborg Olofsdotter

10/11          Måns               Hensgård                   Jon Larsson                    Valborg Olofsdotter

12/11          Jon                  Svensby                    Måns Persson                 Marit Larsdotter

15/11          Marit               Hensgårdstorp           Lars Nilsson                   Marit Larsdotter

26/11          Marit               Hensgård                   Lars Nilsson                   Karin Olofsdotter

30/11          Kerstin             Kisterud                    Jon Eriksson                   Ingeborg Svensdotter

4/12            Karin               Kringeråsen               Olof Persson                  Ingeborg Larsdotter

13/12          Annika             Aplung                      Sven Larsson