Lysviks födelsebok 1692-1760

 

Gunnar Almqvists avskrivning  (55 A4sidor)

 

Innehållsförteckning

 

 

1692  1

1693  1

1694  2

1695  3

1696  4

1697  4

1698  5

1699  7

1700  8

1701  9

1702  11

1703  12

1704  14

1705  16

1706  18

1707  20

1708  20

1709  21

1710  21

1711  22

1712  22

1713  22

1714  23

1715  24

1716  24

1717  25

1718  26

1719  26

1720  27

1721  27

 

 

 

 

 

1727  28

1728  28

1729  28

1730  29

1731  30

1732  30

1733  31

1734  31

1735  32

1736  32

1737  33

1738  33

1739  34

1740  35

1741  35

1742  36

1743  36

1744  36

1745  37

1746  37

1747  38

1748  38

1749  38

1750  39

1751  39

1752  40

1753  41

1754  41

1755  42

1756  43

1757  44

1758  45

1759  45

1760  46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopbok

1692            

              Barn                    Ort                  Föräldrar:                     Faddrar:

13/3       Nils                      Ransby             Jöns Elofsson                 Nils Nilsson i Ransby

                                                                                                                                           Per Månsson ibidem

                                                                                                        Sara Nilsdotter och

                                                                                                        Kerstin i Ransby

12/3       Lars                      Skäggegård      Johan Olofsson               Olof Olofsson i Åsegård

                                                                                                        Jon Olofsson i Skäggegård

                                                                                                        Marit Jonsdotter ibidem och

                                                                                                        hustru Britta i Åsegård

-----       Per                       Bjälverud         Per Olofsson                  Olof Nilsson i Tosseberg

                                                                                                        Bengt i Bjälverud

                                                                                                        h Kerstin och

                                                                                                        Ingrid i Väsby

-----       Olof                      Backa              Anders Persson              Mats i Åsegård

                                                                                                        Olof Persson i Stävarby

                                                                                                        h Ingeborg och

                                                                                                        Marit i Skäggegård

-----       Karin                    Backa              Per Månsson                  Per i Öjeäs

                                                                                                        Per i Skäggegård

                                                                                                        h Ingeborg i Åsegård

                                                                                                        Sigrid i Backa

-----       Nils                      Råby                Johan                             Bengt Persson i Gullsby

                                                                                                        Bengt i Bjälverud

                                                                                                        h Ingrid i Väsby

                                                                                                        Marit i Råby

-----       Karin                    Gullsby             Bengt Arvidsson             Per i Gullsby och

                                                                                                        Halvard ib

                                                                                                        h Annika och

                                                                                                        Karin ib

-----       Jöns                      Åsegård           Mats                              Per i Öjenäs

                                                                                                        Lars Halvardsson i Åsegård

                                                                                                        h Ingeborg ib

                                                                                                        h Karin i Backa

2/10       Jon                       Bjälverud         Bengt                             Per i Bada

                                                                                                        Lars Persson i Väsby

                                                                                                        h Kerstin i Bjälverud

                                                                                                        Kerstin Björsdotter ib

1693

22/1       Elin                       Ransbytorp      Ivar                                Per Jonsson i Ransbytorp

                                                                                                        Olof Elofsson i Ransby

                                                                                                        Stina Rudenia

                                                                                                        Ingegerd Månsdotter i Bråten

22/1       Jöns                      Strand              Olof                               Olof och

                                                                                                        Anders i Kårrud

                                                                                                        Gertrud och

                                                                                                        Maria i Strandvik 

-----       Britta                    Kårrud             -----                              Olof Matsson i Kårrud

                                                                  Börit                              Bengt Olofsson ib

                                                                                                        Gertrud i Strandvik

                                                                                                        Börit i Öjenäs

-----       Lars                      Gullsby             Bengt                             Olof Persson

                                                                                                        Elin Elofsdotter i Myra

                                                                                                        Annika Bryntesdotter i Gullsby

-----       Ingegerd               Solberg            Håkan                            Karl och

                                                                                                        Sven i Solberg

                                                                                                        Sigrid i Kårrud

                                                                                                        Gertrud i Strandvik

-----       Bengt                    Väsby              Olof Toresson                Erik i Råby

                                                                                                        Mats i Väsby

                                                                                                        Ingrid och

                                                                                                        Sigrid i Väsby

-----       Kerstin                 Gullsby             Olof Persson                  Olof Elofsson i Ransby

                                                                                                        Halvard Olofsson i Gullsby

                                                                                                        Annika Bryntesdotter

                                                                                                        Kerstin Olofsdotter i Gullsby

-----       Valborg                Öjenäs             Ingemar                          -----

                                                                                                        -----

-----       Olof ?                   Ransby             Per                                 Mats Månsson i Ransby

                                                                                                        Ingeborg Månsdotter ib

-----       Olof                      Bjälverud         Bengt                             Lars i Bjälverud

                                                                                                        Kerstin Johansdotter

                                                                                                        Kerstin Björsdotter

-----       Johan                    Säter                Jöns                               Per Jonsson i Ransbytorp

                                                                                                        Sigrid och

                                                                                                        Jören i Säter

-----       Ingegerd               Råby                Per                                 Bengt Persson i Gullsby

                                                                                                        Lars Persson i Väsby

                                                                                                        Elin Elofsdotter i Ängen

                                                                                                        Karin Arvidsdotter i Gullsby

-----       Karin                    -----                Per Jonsson                    Sven i Näsan

                                                                                                        Bengt i Ransby

                                                                                                        Britta och

                                                                                                        Ingeborg i Ransby

-----       Elin                       Ransby ?          Måns Björsson               Olof Elofsson i Ransby

                                                                                                        Sven i Näsan

                                                                                                        Anna ib

                                                                                                        Karin Månsdotter i Ransby

1694

-----       Sven                     Väsby              Olof                               Halvard

                                                                                                        Halsten och

                                                                                                        Ingrid Torbjörnsdotter i Gullsby

-----       Nils                      Skäggegård      Johan                             Per Månsson

                                                                                                        Jon Olofsson och

                                                                                                        Marit i Skäggegård

-----       Marit                    Råby                Nils Torbjörnsson           Erik i Råby

                                                                                                        Bengt i Gullsby

                                                                                                        Ingrid i Väsby och

                                                                                                        Kerstin i Råby

-----       Karin                    Skäggegård      Per Månsson                  Olof Larsson i Skäggegård

                                                                                                        Jon Månsson i Öjenäs

                                                                                                        Ingeborg i Åsegård

                                                                                                        Börit i Skäggegård

-----       Ingeborg               Myringbyn        Lars                               Bengt Larsson i Myringbyn

                                                                                                        Per Eriksson i Råby

                                                                                                        Marit i Myringbyn

                                                                                                        Gertrud i Stävarby

-----       Johan                    Ransbytorp      Per Jönsson ?                 Jon Jonsson i Ransbytorp

                                                                                                        Anders i Myringbyn

                                                                                                        Sara och

                                                                                                        Sigrid i Ransbytorp

1695

-----       Jöns                      Lövåsen           Lars Larsson                  Karl i Kårrud

                                                                                                        Mats Olofsson i Tosseberg

                                                                                                        Britta i Strand

                                                                                                        Sigrid i Bråten

-----       Torbjörn               Råby                Johan                             Erik i Råby

                                                                                                        Lars i Bjälverud

                                                                                                        Ingeborg i Väsby

                                                                                                        Kerstin i Råby

-----       Ingeborg               Gullsby             Olof                               Halvard och

                                                                                                        Bengt Persson i Gullsby

                                                                                                        Elin i Ängen

                                                                                                        Anna Bryntesdotter i Gullsby

-----       Sara                     V. Berga          Lars                               Erik i Råby

                                                                                                        Karin

                                                                                                        Ingrid Torbjörnsdotter ib

-----       Kerstin                 Råby                Per                                 Bengt Persson i Gullsby

                                                                                                        Johan i V. Berga

                                                                                                        Elin i Ängen

                                                                                                        Karin Olofsdotter i Råby

-----       Karin                    Kyrkbyn          Lars Jakobsson              Nils i Ransby

                                                                                                        Marit ib

                                                                                                        Ingeborg i Myringbyn

-----       Arvid                    V. Berga          Hans                              Bengt i Gullsby

                                                                                                        Per i Råby

                                                                                                        Elin i V. Berga

                                                                                                        Ingrid ib

-----       Sven                     Backa              Bengt                             Olof Larsson i Skäggegård

                                                                                                        Ingeborg i Åsegård

                                                                                                        Sigrid i Backa

-----       Torbjörn               Råby                Johan                             Erik i Råby

                                                                                                        Lars i Björud

                                                                                                        Ingrid i Väsby

                                                                                                        Marit i Råby

1696

-----       Britta                    Backa              Erik                                Per Andersson i Backa

                                                                                                        Britta i Öjenäs

                                                                                                        Ingeborg ib

-----       Marit                    Ransby             Per                                 Olof och

                                                                                                        Jöns Elofssöner ib

                                                                                                        Anna Persdotter ib

                                                                                                        Karin Månsdotter ib

-----       Måns                    Åsegård           Olof                               Per Eriksson i Öjenäs

                                                                                                        mäster Ingemar ib

                                                                                                        Ingeborg Persdotter i Åsegård

                                                                                                        Marit ib

-----       Nils                      Bjälverud         Bengt                             Bengt Persson i Gullsby

                                                                                                        Halsten i Öjenäs

                                                                                                        Kerstin och

                                                                                                        Kerstin i Bjälverud

-----       Jon                       Bjälverud         Arvid                             Bengt Persson och

                                                                                                        Bengt Arvidsson i Gullsby

                                                                                                         Kerstin och

                                                                                                        Kerstin i Bjälverud

-----       Kerstin                 Kårrud             Mats                              Per i Öjenäs

                                                                                                        Pål ib

                                                                                                        h Karin i Kårrud

                                                                                                        Ingeborg i Öjenäs

-----       Sigrid                    Ängen              Jöns                               Olof Elofsson i Ransby

                                                                                                        Per Eriksson i Öjenäs

                                                                                                        h Sigrid i Kårrud

                                                                                                        h Ingeborg i Öjenäs

-----       Per                       Solberg            Olof                               Anders i Strandvik

                                                                                                        Mats i Kårrud

                                                                                                        h Sigrid ib

                                                                                                        h Gertrud i Lövåsen

-----       Måns                    Kårrud             Lars                               Per i Öjenäs

                                                                                                        h Sigrid i Kårrud

                                                                                                        h Gertrud i Lövåsen

-----       Nils                      Ransby ?          Sven                              Olof Elofsson i Ransby

                                                                                                        Håkan Simonsson i Gällserud

                                                                                                        h Anna i Ransby

                                                                                                        h Sigrid i Ransbytorp

1697

25/7       Hans                     Ö. Berga          Per                                 Håkan Simonsson i Kvarnåsen

                                                                                                        Bengt Persson i Gällserud

                                                                                                        Sara Nilsdotter i Ransby

                                                                                                        Margeta Nilsdotter i Berga

6/8         Olof                      Skäggegård      Johan                             Per Månsson i Skäggegård

                                                                                                        Bengt Persson i Gullsby

                                                                                                        Ingeborg Persdotter i Åsegård

                                                                                                        Britta Olofsdotter i Skäggegård

26/8       Karin                    Lövåsen           Lars                               Lars Jönsson vid Bäcken

                                           ("Bäcken")                                             Per Jönsson i Bråten

                                                                                                        h Britta Jönsdotter i Strand

                                                                                                        Ingegerd Simonsdotter i Solberg

-----       Kerstin                 Bråten              Per                                 Jon Jönsson i Bråten

                                                                                                        Jöns Elofsson i Ransby

                                                                                                        Sara Nilsdotter ib

                                                                                                        Marit Persdotter ib

2/10       Per                       V. Berga          Olof                               Mats Henriksson i Ö. Berga

                                                                                                        Hans Olofsson i V. Berga

                                                                                                        h Ingegerd ib

24/9       Jon                       Bråten              Ivar                                Olof Elofsson i Ransby

                                                                                                        Per Jonsson i Ransbytorp

                                                                                                        Sara Nilsdotter i Ransby

                                                                                                        Ingegerd Månsdotter i Bråten

28/10     Kerstin                 Stävarby          Jon                                 Bengt Persson i Gällserud

                                                                                                        Per Nilsson i Kyrkbyn

                                                                                                        Ingeborg Månsdotter i Stävarby

                                                                                                        Anna Persdotter i Ö. Berga

13/11     Kerstin                 V. Berga          Olof                               Olof Toresson ib

                                                                                                        Halvard i Gullsby

                                                                                                        h Ingrid i V. Berga

                                                                                                        h Kerstin ib

23/12     Karin                    Myringbyn        Anders                           Olof Elofsson i Ransby

                                                                                                        Per Jönsson i Bråten

                                                                                                        h Sara Nilsdotter i Ransby

                                                                                                        Marit Matsdotter i Myringbyn

23/12     Olof                      Myringbyn        Nils                                Per Månsson i Ransby

                                                                                                        Anders Johansson i Myringbyn

                                                                                                            h Ingeborg Månsdotter, Stävarby

                                                                                                        h Marit Matsdotter i Myringbyn

28/12     Lars                      Myringbyn        Lars                               Anders Johansson i Myringbyn

                                                                                                        Nils Månsson ib

                                                                                                        h Marit Elofsdotter ib

                                                                                                        h Marit Matsdotter

1698

7/1         Kerstin                 Myringbyn        Olof                               Johan Ingemarsson i Myringbyn

                                                                                                        Nils Månsson ib

                                                                                                        Marit Matsdotter ib

19/2       Anna                    Åsegård           Olof                               Olof Larsson i Skäggegård

                (död 1710)                                                                      Per Månsson ib

                                                                                                        h Ingeborg Persdotter i Åsegård

                                                                                                        h Ingeborg Eriksdotter i Stävarby

19/2       Karin                    Gullsby             Olof                               Olof Elofsson i Ransby

                                                                                                        Bengt Arvidsson i Gullsby

                                                                                                        h Kerstin Olofsdotter ib

                                                                                                        h Anna Bryntesdotter ib

8/4         Jon                       Öjenäs             Jon                                 Per Eriksson i Öjenäs

                                                                                                        Per Månsson i Skäggegård

                                                                                                        h Lisken i Öjenäs

15/4       Kerstin                 Skäggegård      Olof soldat                     mäster Ingemar i Öjenäs

                                                                                                        Erik i Backa

                                                                                                        h Ingeborg i Åsegård

                                                                                                        h Marit i Skäggegård

17/4       Kerstin                 Ransby             Olof                               Jöns Elofsson i Ransby

                                                                                                        Esbjörn Olofsson i Gällserud

                                                                                                        Anna Werner

                                                                                                        Anna i Näsan

15/5       Sara                     V. Berga          Lars                               Bengt Persson i Gullsby

                                                                                                         Nils Torbjörnsson i Råby

                                                                                                        h Ingrid i V. Berga

                                                                                                        Sigrid Stensdotter ib

15/6       Ingeborg               Ransby             Sven                              Olof Elofsson i Ransby

                                                                                                        Jöns Elofsson ib

                                                                                                        Anna Werner

                                                                                                        Anna Persdotter i Ransby

9/7         Olof  (uä)              V. Berga          Johan Bryntesson           Mats Henriksson i Ö. Berga

                                                                  Britta OD änka               Halsten Olofsson ib

                (domb. 98ht 52)                                                               h Kerstin Arvidsdotter i  V. Berga

                                                                                                        h Marit Stensdotter ib

24/7       Kerstin                 Heden              Torsten                          Halsten i Öjenäs

                                             (Öjenäs)                                              Mats i Kårrud

                                                                                                        h Lisken i Öjenäs

                                                                                                        h Marit i Åsegård

28/8       Karin                    Strandvik         Olof                               Olof Matsson i Kårrud

                                                                                                        Nils Persson i Strandvik

                                                                                                        h Gertrud ib

                                                                                                        h Maria ib

11/9       Marit                    Öjenäs             Halsten                           Per i Öjenäs

                                                                                                        Jöns Elofsson i Ransby

                                                                                                        h Lisken i Öjenäs

                                                                                                        h Karin Persdotter på Heden

18/9       Mats                     Kårrud             Mats                              Pål på Heden

                                                                                                        Anders Andersson i Strandvik

                                                                                                        h Gertrud i Solberg

                                                                                                        h Gertrud i Ängen

19/9       Karin                    Bjälverud         Per                                 Lars i Bjälverud

                                                                                                        Bengt Olofsson major ib

                                                                                                        h Kerstin Johansdotter ib

28/10     Ingeborg               Strandvik         Olof                               Pål i Öjenäs

                                                                                                        Mats i Kårrud

                                                                                                        h Maria i Strandvik

                                                                                                        h Karin Karlsdotter ib

6/11       Britta                    Bada bruk        Jonas                             Länsman Skagerberg

                                                                                                        Per Håkansson i Bada

                                                                                                        Kristina Falk i Berga

                                                                                                        h Karin Olofsdotter i Bada

6/11       Elof                      Gällserud          Esbjörn                          Nils Nilsson i Ransby

                                                                                                        Bengt Persson i Gällserud

                                                                                                        Anna Werner

                                                                                                        h Anna Persdotter i Gällserud

13/11     -----                     Bjälverud         Arvid                             Olof Arvidsson i Bjälverud

                                                                                                        Halsten Olofsson ib

                                                                                                        Kerstin Johansdotter ib

                                                                                                        Kerstin Björnsdotter ib

25/12     Sigrid                    Backa              Anders                           Erik Jonsson i Backa

                                                                                                        Mats Jönsson i Åsegård

                                                                                                        h Ingeborg Persdotter ib

                                                                                                        h Marit Bengtsdotter i Backa

1699

4/1         Marit                    Åsegård           Lars                               Erik Jonsson i Backa

                                                                  0                                    Björn Larsson i Kvarnåsen

                                                                                                        Ellika Ullberg

                                                                                                        h Ingeborg i Åsegård

25/1       Karin                    Backa              Erik                                Mats i Åsegård

                                                                                                        Lars Halvardsson ib

                                                                                                        h Börit i Öjenäs

                                                                                                        h Marit i Åsegård

24/2       Håkan                  Råby                Per                                 Bengt Persson i Gullsby

                                                                                                        Nils Torbjörnsson i Råby

                                                                                                        h Ingrid i V. Berga

                                                                                                        h Karin Arvidsdotter i Gullsby

26/2       Olof                      Skäggegård      Olof                               Per Månsson i Skäggegård

                                                                                                        Johan Olofsson ib

                                                                                                        h Marit Månsdotter i Åsegård

                                                                                                        h Marit Olofsdotter i Råby

25/3       Håkan                  Gullsby             Bengt                             Olof Elofsson i Ransby

                                                                                                        Jon Olofsson i Skäggegård

                                                                                                        h Karin Arvidsdotter i Gullsby

                                                                                                        h Anna ib

2/4         Karin                    Ransby             Bengt                             Olof Elofsson i Ransby

                                                                                                        Olof Olofsson ib

                                                                                                        Anna Werner

                                                                                                        h Anna i Näsan

10/4       Britta                    Solberg            Jöns                               Sven Månsson i Solberg

                                                                                                        Karl Matsson ib

                                                                                                        h Britta i Strand

                                                                                                        h Kerstin Olofsdotter i Kårrud

16/4       Karin                    Strand              Lars                               Sven i Solberg

                                                                                                        Olof Larsson i Bäcken (Löv-n)

                                                                                                        h Kerstin i Kårrud

                                                                                                        h Britta i Solberg

25/7       Per                       Säter                Jöns                               Olof Elofsson i Ransby

                                                                                                        Per Jonsson i Ransbytorp ?

                                                                                                        h Karin ib

                                                                                                        Gertrud i Ransby

              (Troligen lucka)

1700

2/2         Erik                      Tosseberg        Halvard                          Per och

                                                                                                        Halsten i Öjenäs

                                                                                                        Elisabet ib och

                                                                                                        h Kerstin från Tosseberg

-----       Marit                    Åsegård           Lars                               Per Månsson i Skäggegård

                                                                                                        Erik i Åsegård

                                                                                                        Ingeborg i Backa och

                                                                                                        Marit i Skäggegård

-----       Marit                    Ransby             Sven                              Olof Elofsson och

                                                                                                        h Anna i Ransby

-----       Jon                       Myringbyn        Anders                           Per Jönsson i Ransbytorp

                                                                                                        Börje i Myringbyn

                                                                                                        Sara i Ransby

                                                                                                        Marit i Myringbyn

-----       Nils                      V. Berga          Hans                              Halvard och

                 (död)                                                                              Bengt Arvidsson i Gullsby

                                                                                                        Karin ib

                                                                                                        Sigrid i Råby

-----       Karin                    Röberg             Olof                               Nils Engelbrektsson i Ingeborg-

                                                                                                        jorden

                                                                                                        Gudmund ib

                                                                                                        Ingeborg i Röberg

-----       Elin                       Ransby             Olof                               Nils och

                                                                                                        Jöns

                                                                                                        Sara och

                                                                                                        Kerstin i Ransby

-----       Sigrid                    Ransbytorp      Per                                 Olof Elofsson

                                                                                                        Jöns i Säter

                                                                                                        Sara i Ransby

                                                                                                        Karin i Ransbytorp

-----       Gertrud                 Skäggegård      Johan                             Anders i Backa

                                                                                                        Jon i Skäggegård

                                                                                                        Marit och

                                                                                                        Börit ib

-----       Ingeborg               Kårrud             Måns                             Anders i Strandvik

                                                                                                        Kerstin ib

                                                                                                        Kerstin i Kårrud

-----       Måns                    Lövåsen           Lars                               Lars Jönsson ib

                                                                                                        Karl i Solberg

                                                                                                        Börit och

                                                                                                        Sigrid i Strand

-----       Per                       Myringbyn        Börje                             Jon i Stävarby

                                                                                                        Lars i Myringbyn

                                                                                                        Ingeborg och

                                                                                                        Maria ib

-----       Ingeborg               Åsegård           Erik                                Olof ib

                                                                                                        Jöns i Stävarby

                                                                                                        Elisabet i Öjenäs

                                                                                                        Sigrid i Backa

-----       Karin                    Väsby              Olof                               Per Andersson i Råby

                                                                                                        Nils ib

                                                                                                        Ingrid i Väsby

                                                                                                        Kerstin i V. Berga

-----       Marit                    Åsegård           Olof                               Halsten i Öjenäs

                                                                                                        Erik Larsson i Åsegård

                                                                                                        h Börit i Öjenäs

                                                                                                        Ingeborg i Backa

-----       Elof                      Gällserud          Esbjörn                          Bengt i Gällserud

                                                                                                        Jöns Elofsson i Ransby

                                                                                                        Anna Persdotter i Gällserud

                                                                                                        Stina Rudén

-----       Per                       Ransby ?          Bengt                             Per Månsson

                                                                                                        Per Björsson i Ransby ?

                                                                                                        Anna i Näsan

                                                                                                        Gertrud ib

-----       Nils                      Backa              Anders                           Erik Jonsson i Backa

                                                                                                        Olof Olofsson i Åsegård

                                                                                                        Ingeborg ib

                                                                                                        änkan Marit i Backa

-----       Måns                    Myringbyn        Nils Månsson                 Per Månsson i Ransby

                                                                                                        Börje i Myringbyn

                                                                                                        Ingeborg i Stävarby

                                                                                                        Ingeborg i Myringbyn

-----       Kerstin                 Strandvik         Olof Persson                  Mats i Kårrud

                                                                                                        Nils i Strandvik

                                                                                                        Maria i Strandvik

                                                                                                        Sigrid i Lövåsen

-----       Kerstin                 Väsby              Håkan Johansson           Bengt i Gullsby

                                                                                                        Olof i Gullsby

                                                                                                        Ingrid i Väsby

                                                                                                        Karin ib

1701

-----       Karin                    Backa              Tol                                 Anders Persson i Backa

                                                                                                        Jöns Johansson i Myringbyn

                                                                                                        Marit Månsdotter i Åsegård

-----       Karin                    Ransby             Per                                 Jon i Bråten

                                                                                                        Sven i Näsan

                                                                                                        Anna ib

                                                                                                        Karin i Ransby

-----       Olof                      Skäggegård      Per                                 Erik i Backa

                                                                                                        Johan i Skäggegård

                                                                                                        Ingeborg i Åsegård

                                                                                                         Ingeborg i Skäggegård

-----       Nils                      Ransby             Olof                               Mats i Ransby

                                                                                                        Per Jönsson i Bråten

                                                                                                        Stina Rudén

                                                                                                        Karin Persdotter i Ransby

-----       Sigrid                    Näsan              Per                                 Jöns Elofsson i Ransby

                                                                                                        Olof Jonsson i Bråten

                                                                                                        Margareta Rantzia

                                                                                                        Kerstin Jönsdotter i Ransby

-----       Gertrud                 Myringbyn        Lars                               Börje och

                                                                                                        Jöns i Myringbyn

                                                                                                        Ingeborg och

                                                                                                        Maria ib

-----       Marit                    Stävarby          Jon                                 Bengt i Gällserud

                                                                                                        Per i Kyrkbyn

                                                                                                        Gertrud i Stävarby

                                                                                                        Börit i Skäggegård

15/9       Karin                    Kårrud             Måns Andersson            Mats i Kårrud

                                                                                                        Anders i Strandvik

                                                                                                        Börit Matsdotter i Kårrud

                                                                                                        Marit Larsdotter ib

-----       Per                       Gällserud          Per                                 Salander

                                                                                                        Jöns Elofsson i Ransby

                                                                                                        Sara i Ransby

1/10       Olof                      Öjenäs             Måns Persson                Olof Elofsson i Ransby

                                                                                                        Mats i Tosseberg

                                                                                                        Lisken i Öjenäs

                                                                                                        Ingeborg ib

10/11     Jon                       V. Berga          Bengt Jonsson                Bengt Persson i Gullsby

                                                                                                        Halvard ib

                                                                                                        Kerstin i V. Berga

                                                                                                        Karin i Gullsby

17/11     Kerstin                 Backa              Erik Jonsson                   Per i Öjenäs

                                                                                                        Halsten ib

                                                                                                        h Marit i Åsegård

                                                                                                        Karin i Backa

30/11     Jon                       Skäggegård      Olof Larsson                  Jon i Stävarby

                                                                                                        Per i Skäggegård

                                                                                                        h Marit i Åsegård

                                                                                                        Ingeborg i Skäggegård

-----       Nils                      Backa              Anders Persson              Olof i Åsegård

                                                                                                        Jon i Skäggegård

                                                                                                        Ingeborg i Åsegård

                                                                                                        Marit i Backa

-----       Bengt                    Väsby              Olof Stensson                 Håkan i Väsby

                                                                                                        Ingrid ib

                                                                                                        Kerstin i V. Berga

-----       Sigrid                    Kårrud             Mats                              Anders i Strandvik

                                                                                                        Nils ib

                                                                                                        Gertrud i Solberg

                                                                                                        Karin i Öjenäs

-----       Per                       Råby                Per Eriksson                   Bengt i Gullsby

                                                                                                        Jon i Råby

                                                                                                        Kerstin i V. Berga

                                                                                                        Sigrid i Råby

-----       Gertrud                 Skäggegård      Olof                               Johan i Skäggegård

                                                                                                        Lars i Åsegård

                                                                                                        Marit i Skäggegård

                                                                                                        Ingeborg ib

-----       Kerstin                 Råby                Erik Jönsson                   Per i Råby

                                                                                                        Bengt i V. Berga

                                                                                                        Ingrid i Väsby

                                                                                                        Marit i Råby

-----       Dordi                    Bjälverud         Per Olofsson                  Hans i V. Berga

                                                                                                        Mickel i Tosseberg

                                                                                                        Kerstin i Bjälverud

                                                                                                        Börit ib

-----       Jöns                      Ransby             Jöns Elofsson                 Olof Elofsson i Ransby

                                                                                                        Nils ib

                                                                                                        Stina Rudén

                                                                                                        Kerstin i Ransby

-----       Måns                    Solberg            Jöns                               Sven i Solberg

                                                                                                        Olof ib

                                                                                                        Kerstin i Kårrud

                                                                                                        Kerstin i Strandvik

-----       Jon                       Kårrud             soldaten                         Pål i Öjenäs

                                                                                                        Kerstin i Kårrud

                                                                                                        Kerstin i Strandvik

1702

5/1         Marit                    Solberg            Olof                               Anders i Strandvik

                 (död)                                                                              Nils ib

                                                                                                        Kerstin i Kårrud

                                                                                                        Kerstin i Strandvik

23/2       Gertrud                 Lövåsen           Lars                               Maria i Strandvik

                                                                                                        Ingegerd i Solberg

7/3         Ingeborg               Öjenäs             Torsten                          Halsten i Öjenäs

                                                                                                        Olof ib

                                                                                                        Kerstin i Kårrud

                                                                                                        Karin i Öjenäs

16/3       Marit                    Strandvik         Nils                                Olof i Solberg

                                                                                                        Maria i Strandvik

                                                                                                        Kerstin i Kårrud

19/3       Gertrud                 Gullsby             Olof                               Jon i Bråten

                                                                                                        Jöns Ivarsson ib

                                                                                                        Karin i V. Berga

                                                                                                        Gertrud i Gullsby

25/3       Ingeborg               Myringbyn        Bengt                             Lars i Myringbyn

                                                                                                        Börje ib

                                                                                                        Ingeborg i Myringbyn

                                                                                                        Maria ib

13/4       Anna                    -----                Kristoffer Bagge             Olof i Ransbytorp

                                                                                                        Jöns ib

                                                                                                        Karin i Ransbytorp

                                                                                                        Margeta ib

4/5         Anders                 Kvarnåsen        Björn                             Bengt i Gällserud

                                                                                                        Per Månsson i Ransby

                                                                                                        h Anna i Näsan

                                                                                                        h Anna i Gällserud

12/5       Maja                    Berga               Salander                         Anders Bergius

                                                                                                        Olof Elofsson i Ransby

                                                                                                        Nils i Näsan

                                                                                                        Stina Rudén

                                                                                                        h Marit i Bråten

25/5 ?     Johan                    Myringbyn        Jöns Johansson               Per Månsson i Ranby

                                                                                                        Börje i Myringbyn

                                                                                                        Ingeborg i Stävarby

                                                                                                        Karin Johansdotter i Backa

25/5 ?     Ingeborg               Lövåsen           Lars Larsson                  Anders i Strandvik

                                           ("Bäcken")                                             Nils ib

                                                                                                        h Sigrid i Bäcken (Lövåsen)

                                                                                                        Karin i Solberg

28/5 ?     Gertrud                 V. Berga          Hans Olofsson                Bengt Arvidsson i Gullsby

                                                                                                        Karin ib

                                                                                                        Karin i V. Berga

17/8       Elof                      Ransby             Jöns Olofsson                 Olof Olofsson i Ransby

                                                                                                        Olof Jonsson i Bråten

                                                                                                        Sara Frykner

                                                                                                        h Marit i Bråten

14/9       Karl                      Backa              Jon Karlsson                  Olof i Solberg

                                                                                                        Nils i Strandvik

                                                                                                        h Sigrid i Backa

                                                                                                        Karin ib

5/10       Arvid                    Gullsby             Halsten                           Halvard i Gullsby

                                                                                                        Bengt ib

                                                                                                        h Elin ib

                                                                                                        Dordi i Råby

19/10     Ingeborg               Gullsby             Bengt Persson                Halvard i Gullsby

                                                                                                        Olof ib

                                                                                                        h Ingrid i V. Berga

                                                                                                        Kerstin i Råby

7/12       Sigrid                    Myringbyn        Anders Johansson          Olof Jonsson i Bråten

                                                                                                        Jöns i Myringbyn

                                                                                                        Sara Frykner

                                                                                                        Marit i Myringbyn

1703

22/1       Olof                      Ransby             Per Halvardsson             Anders Salander

                                                                                                        Håkan Pålsson

                                                                                                        Sigrid i Ransby

                                                                                                        Margareta Rantzia

15/2       Nils                      Öjenäs             Ernst Nilsson                  Olof Elofsson

                                                                                                        Bengt i Gullsby

                                                                                                        Ingeborg i Öjenäs

                                                                                                        Karin i Öjenäs

21/2       Britta                    Skäggegård      Jon Olofsson                  Jon i Skäggegård

                                                                                                        Olof i Bråten

                                                                                                        Sara Frykner

                                                                                                        Olof Olssons hustru i Åsegård

Dies        Olof                      Skäggegård      Jon Olofsson d.ä.           Jon i Bråten

                 (död)                                                                              Bengt i Gällserud

1/3         Kerstin                 Bada                Pelle h-smed                  Per Jönsson i Bada

                                                                                                        Tol Olofsson ib

                                                                                                        Nils Hammarsmed

                                                                                                        Sara Frykner

                                                                                                        Kerstin Andersdotter

                                                                                                        Margeta Svensdotter

12/3       Johan                    Bråten              Per Jonsson                    Jöns Jonsson i Säter

                                                                                                        soldatrn Olof i Bråten

                                                                                                        Sara Frykner

                                                                                                        Karin i Bråten

15/3       Johan                    Backa              Tol                                 Per i Öjenäs

                                                                                                        Jöns i Myringbyn

                                                                                                        Marit i Åsegård

                                                                                                        Ingeborg i Backa

15/3       Per                       Gullsby             Olof                               Bengt i Gullsby

                                                                                                        Halsten ib

                                                                                                        h Kerstin i Gullsby

                                                                                                        Kerstin i Torp

14/4       Helena                  -----                Anders Bergius               Sven Frykner

                                                                                                        Magnus Öhman

                                                                                                        Bengt Berg

                                                                                                        Anna Holsten

                                                                                                        Ellika Ullberg

                                                                                                        Katarina Lagerlöf

7/5         Karin                    V. Berga          Johan                             Lars i Bråten

                                                                                                        Jon i Råby

                                                                                                        Kerstin i Torp

                                                                                                        Sigrid i Råby

7/5         Ingeborg               Bjälverud         Halsten                           Jon i Bjälverud

                                                                                                        Kerstin i Bjälverud

                                                                                                        Kerstin Björsdotter ib

1/6         Kerstin                 Råby                Per                                 Lars i Bråten

                 (död)                                                                                  Karin i Gullsby

                                                                                                        Karin i Råby

1/6         Bengt                    Säter                Jöns Jonsson                  Simon i Säter

                                                                                                        Olof ib

12/7       Pål                        Ransby             Olof Olofsson                 Nils i Ransby

                                                                                                        Jöns Elofsson ib

                                                                                                        h Sara i Ransby

                                                                                                        Gertrud ib

14/8       Nils                      Väsby              Olof Stensson                 Håkan i Väsby

                                                                                                        Elof ib

                                                                                                        h Ingrid ib

                                                                                                        Kerstin i V. Berga

16/8       Kerstin                 Ransby             Sven                              Jöns Elofsson

                                                                                                        Ingemar i Öjenäs

                                                                                                        Gertrud i Ransby

6/9         Kerstin                 Kårrud             Olof Persson                  Erik i Backa

                                                                                                        Olof Persson i Öjenäs

                                                                                                        Sigrid i Bäcken (Lövåsen)

6/9         Arvid                    V. Berga          Bengt                             Bengt i Gullsby

                                                                                                        Lars i Väsby

                                                                                                        h Karin i Gullsby

20/9       Karl                      Kårrud             Mats                              Olof i Ängen

                                                                                                        Jöns i Solberg

                                                                                                        h Börit i Lakene (Älvdalen)

                                                                                                        Sigrid vid Bäcken (Lövåsen)

18/10     Per                       V. Berga          Halvard Persson             Bengt Arvidsson i Gullsby

                 (död)                                                                              Bengt i V. Berga

                                                                                                        h Kerstin i Torp

                                                                                                        Sigrid ib

8/11       Jon                       Bjälverud         Jonsson                          Per och

                                                                                                        Halsten i Öjenäs

                                                                                                        Lars hustru i Bjälverud

                                                                                                        Pers hustru ib

29/11     Kerstin                 Myringbyn        Nils                                Per Månsson i Ransby

                                                                                                        Lars i Myringbyn

                                                                                                        Ingeborg i Stävarby

                                                                                                        Ingeborg i Myringbyn

27/12     Gertrud                 Ransby             Per Nilsson                    Olof Elofsson

                                                                                                        Per Jonsson i Bråten

                                                                                                        h Karin i Bråten

                                                                                                        Gertrud i Ransby

1704

1/1         Karin                    Ransby             Bengt                             Olof Elofsson i Ransby

                                                                                                        Olof i Bråten

                                                                                                        Sara Frykner

                                                                                                        Gertrud i Ransby

31/1       Lars                      Åsegård           Arvid Eriksson               Ingemar i Öjenäs

                                                                                                        Lars Halvardsson i Åsegård

                                                                                                        Marit i Åsegård

                                                                                                        Marit i Öjenäs

2/2         Kerstin                 Solberg            Olof                               Mats i Kårrud

                                                                                                        Olof i Strandvik

                                                                                                        Sigrid i Bäcken (Lövåsen)

                                                                                                        Karin i Strandvik

7/2         Sara                     Råby                soldaten Johan                Lars i Bråten

                                                                                                        Olof Persson i Kårrud

                                                                                                        Ingrid i Bråten

                                                                                                        Karin ib

17/2       Jöns                      Skäggegård      Johan                             Jon Olofsson i Skäggegård

                                                                                                        Olof Skägge

                                                                                                        Sara Frykner

                                                                                                        Ingeborg i Skäggegård

21/2       Ingeborg               Åsegård           Lars Mickelsson             Per Eriksson i Öjenäs

                                                                                                        Erik i Åsegård

                                                                                                        Sara Frykner

                                                                                                        Margeta i Åsegård

21/2       Sven                     Berga               Anders Salander             Mats i Ransby

                                                                                                        Sara Frykner

                                                                                                        Gertrud i Ransby

2/3         Håkan                  Råby                Nils Håkansson              länsman Sven Skagerberg

                                                                                                        Jöns Elofsson i Ransby

                                                                                                        Kerstin Arvidsdotter i V. Berga

                                                                                                        Halstens hustru i Gullsby

5/3         Johan                    Väsby              Håkan                            Jon Olofsson i Skäggegård

                                                                                                        Olof Tolsson i Väsby

                                                                                                        Sara Frykner

                                                                                                        h Ingrid i Väsby

13/3       Jöns                      Gällserud          Esbjörn                          Bengt i Gällserud

                                                                                                        Margeta i Bråten

                                                                                                        Pers hustru i Gällserud

25/3       -----                     Backa              Erik                                Per Eriksson i Öjenäs

                                                                                                        Per Månsson i Skäggegård

                                                                                                        Marit i Åsegård

                                                                                                        Karin i Backa

28/3       Kerstin                 Skäggegård      (från Norge)                   Soldat Jon Olsson i Skäggegård

                                                                                                        Per Ivarsson

                                                                                                        Ingeborg i Skäggegård

8/4         Sigrid                    Kyrkbyn          Nils Persson                   Jöns i Stävarby

                                                                                                        Börje i Myringbyn

                                                                                                        Annika i Myringbyn

                                                                                                        Karin i Stävarby

20/4       Olof                      Kårrud             sold. Jöns Johans-          Torsten i Öjenäs

                 (död)                                                         son                 Olof Persson i Strandvik

                                                                                                        Kerstin i Kårrud

                                                                                                        Britta ibidem

15/5       Jöns                      Backa              Anders                           Erik i Backa

                                                                                                        Jon ibidem

                                                                                                        Ingeborg i Åsegård

                                                                                                        Karin i Backa

12/6       -----                     Öjenäs             Halsten                           Olof Elofsson i Ransby

                                                                                                        Nils Nilsson ibidem

                                                                                                        Börit i Öjenäs

                                                                                                        Marit ibidem

24/6       -----                     Strandvik         Nils                                Lars Månsson i Lövåsen

                                                                                                        Olof i Solberg

                                                                                                        h Maria i Strandvik

                                                                                                        Kerstin ibidem

24/7       Jon                       Bjälverud         Bengt                             Per och

                                                                                                        Halsten i Öjenäs

                                                                                                        Pers hustru i Bjälverud

                                                                                                        Mickels hustru ibidem

4/9         Marit                    Öjenäs             Torsten                          Ingemar i Åsegård

                                                                                                        Mats i Kårrud

                                                                                                        Ingeborg i Öjenäs

                                                                                                        Marit ibidem

11/9       Johan                    Öjenäs             Måns Persson                Halvard i Tosseberg

                                                                                                        Torsten i Öjenäs

                                                                                                        Ingeborg i Öjenäs

                                                                                                        Marit ibidem

11/9       Arvid                    Gullsby             Halsten                           Bengt Arvidsson i Gullsby

                                                                                                        Bengt Persson ibidem

                                                                                                        Karin ibidem

                                                                                                        Karin i V, Berga

18/9       Per                       Kyrkbyn          Per Persson                    Jon i Stävarby

                 (död)                                                                              Jöns i Myringbyn

                                                                                                        Ingeborg i Stävarby

                                                                                                        Ingrid i Kyrkbyn ?

29/9       Lars                      Lövåsen           Lars Månsson                Sven i Solberg

                                                                                                        Halsten i Strand ?

                                                                                                        Karin i Solberg

                                                                                                        Kerstin i Strandvik

16/10     Kerstin                 Skäggegård      Per Månsson                  Jon och

                                                                                                        Johan i Skäggegård

                                                                                                        Sara Frykner

                                                                                                        Ingeborg i Åsegård

1705

8/1         Ingrid                    Myringbyn        Lars Larsson                  Anders i Myringbyn

                                                                                                        Börje ibidem

                                                                                                        Annika i Myringbyn

                                                                                                        Maria ibidem

25/1       Olof                      Lövåsen           Klemet                           Jöns i Solberg

                                           ("Bäcken")                                             Måns i Kårrud

                                                                                                        Sigrid i Lövåsen

                                                                                                        Kerstin i Strandvik

5/2         Anna                    Solberg            Jöns                               Bengt i Gulleby

                                                                                                        Olof i Öjenäs

                                                                                                        Maria i Strandvik

                                                                                                        Sigrid i Lövåsen

5/2         Måns                    Kvarnåsen        Björn                             Per Månsson i Ransby

                                                                                                        Jöns Ivarsson i Bråten

                                                                                                        Anna i Gällserud

                                                                                                        Marit ibidem

19/2       Jon                       Ransby             Jöns Olofsson                 Olof Olofsson i Ransby

                                                                                                        Jöns Ivarsson i Bråten

                                                                                                        Karin i Bråten

                                                                                                        Kerstin i Ransby

19/2       Jöns                      Bada                Nils hammarsmed           Samuel Bolstadius

                                                                                                        Tol hammarsmed

                                                                                                        Pål hammarsmed

                                                                                                        Rebecka vid hammaren

                                                                                                        Marit ibidem

24/2       Karin                    V. Berga          Halsten                           Hans i Torp

                                                                                                        Nils i Råby

                                                                                                        Karin i Gullsby

                                                                                                        Sigrid i Råby

28/3       Elias                     -----                en tiggare                       Anders i Backa

                                                                                                        Lars i Myringbyn

                                                                                                        Sigrid i Backa

                                                                                                        Ingeborg i Skäggegård

2/4         Olof                      Bjälverud         Per                                 Hans i V. Berga

                                                                                                        Lars i Bjälverud

                                                                                                        Jons hustru i Bjälverud

                                                                                                        Halstens hustru ibidem

5/4         Börit                     Ransby             Olof Olofsson                 Per Jönsson i Bråten

                                                                                                        Per i Näsan

                                                                                                        Anna ibidem

                                                                                                        Gertrud i Ransby

9/4         Johan                    Myringbyn        Anders                           Lars i Myringbyn

                                                                                                        Jöns ibidem

                                                                                                        Marit och

                                                                                                        Maria ibidem

23/4       Jon                       Bråten              Jöns Ivarsson                 Per Jonsson i Bråten

                                                                                                        Jöns i Säter

                                                                                                        Karin i Bråten

                                                                                                        Kerstin i Näsan

1/5         Ingrid                    Råby                Nils Torbjörnsson           Jon och

                                                                                                        Johan i Råby

                                                                                                        Ingrid i Bråten

                                                                                                        Elin i Råby

7/5         Börit                     Kårrud             Olof Matsson                 Jöns i Myringbyn

                                                                                                        Jöns Kåre

                                                                                                        Kerstin i Kårrud

                                                                                                        Börit ibidem

11/6       Esbjörn                 V. Berga          Bengt                             Olof i Gullsby

                                                                                                        Elof i V. Berga

                                                                                                        Kerstin i V. Berga

                                                                                                        Halvards Kerstin ibidem

30/7       Sven                     Strand              Halsten                           Jöns i Solberg

                                                                                                        Olof i Kårrud

                                                                                                        Sigrid i Bäcken (Lövåsen)

                                                                                                        Sigrid i Strand

17/9       Jon                       Gullsby             Olof Arvidsson               Halvard och

                                                                                                        Bengt Arvidssöner i Gullsby

                                                                                                        Kerstin i V. Berga

                                                                                                        Halvards hustru ibidem

24/9       Olof                      V. Berga          Elof                                Bengt i Gullsby

                                                                                                        Hans i V. Berga

                                                                                                        Karin i Väsby

                                                                                                        Karin i Råby

8/10       Bengt                    Säter                Olof                               Per i Öjenäs

                                                                                                        Halsten ibidem

                                                                                                        Marit i Säter

                                                                                                        Ingeborg i Kvarnåsen

26/11     Marit                    Gällserud          Per                                 Jöns Elofsson i Ransby

                                                                                                        soldaten Pål

                                                                                                        Marit i Gällserud

                                                                                                        Marit ibidem

26/12     Sigrid                    Gullsby             Bengt                             Halvard i Gullsby

                                                                                                        Lars i Väsby

                                                                                                        Karin i Gullsby

                                                                                                        Marit i V. Berga

26/12     Anders                 Bada                Per hammarsmed            Olof Olofsson i Åsegård

                                                                                                        mäster Ingemar

                                                                                                        jungfru Stina Strokirk

                                                                                                        Elin i Bada

27/12?    Karin                    Bjälverud         Halsten                           Halvard i Tosseberg

                                                                                                        Jon i Bjälverud

                                                                                                        Kerstin i Bjälverud

                                                                                                        Lars hustru

1706

6/1         Lisken                  Öjenäs             Ernst Nilsson                  Halsten i Öjenäs

                                                                                                        Arvid i Åsegård

                                                                                                        Ingeborg ibidem

                                                                                                        Karin i Öjenäs

6/1         Erik                      Bjälverud         Jon                                 Lars i Bjälverud

                                                                                                        Erik Månsson i Tosseberg

                                                                                                        Kerstin i Bjälverud

2/2         Johan                    Kyrkbyn          sold. Per Persson           Jöns i Stävarby

                 (död)                                                                              Annika i Myringbyn

                                                                                                        Ingrid i Kyrkbyn

 28/3      Marit                    Skäggegård      sold. Jon Olofsson          Jon Olofsson d.ä. i Skäggegård

                                                                                                        soldaten Olof ibidem

                                                                                                        Sara Frykner

                                                                                                        Britta Olofsdotter i Skäggegård

31/3       Karin                    Skäggegård      Olof Persson                  Jon Olofsson i Skäggegård

                                                                                                        soldaten Olof

                                                                                                        Sara Frykner

                                                                                                        Ingeborg i Åsegård

10/4       Olof                      Skäggegård      Jon Olofsson                  brukspatron Johan Bolstadius

                                                                                                        monsieur Magnus Rangh

                                                                                                        Sara Frykner

                                                                                                        Börit i Skäggegård

10/4       Erik                      Myringbyn        Lars                               Börje i Myringbyn

                                                                                                        Jöns ibidem

                                                                                                        Marit i Myringbyn

                                                                                                        Ingeborg ibidem

13/5       Mats                     Backa              soldaten Petter               Per i Öjenäs

                                                                                                        Jon i Backa

                                                                                                        Sigrid i Backa

                                                                                                        Karin ibidem

13/5       Per                       Gällserud          Bengt Bengtsson             Per Månsson i Ransby

                                                                                                        Esbjörn i Gällserud

                                                                                                        Anna i Gällserud

                                                                                                        Karin i Bråten

27/5       Kerstin                 Stävarby          Jöns                               Börje och

                                                                                                        Jöns i Myringbyn

                                                                                                        Anna i Gällserud

                                                                                                        Sigrid i Kyrkbyn

6/6         -----                     Bjälverud         soldaten Mats                 Jon i Bjälverud

                                                                                                        Kerstin ibidem

25/6       Ivar  (uä)              V. Berga          Elof Ivarsson                  Lars i Väsby

                 (död)                                         Karin Jonsdotter             Kerstin i Torp

                 (Domb. 1706 vt22)                                                             Marit i Gällserud

16/5       Elof                      Myringbyn        Nils                                Per Månsson i Ransby

                                                                                                        Per Ivarsson i Myringbyn

                                                                                                        Ingeborg i Myringbyn

                                                                                                        Annika ibidem

19/8       Per                       -----                Jöns Kåre                      Bengt i Gällserud

                                                                                                        Sigrid i Bäcken (Lövåsen)

                                                                                                        Ingegerd i Solberg

24/8       Olof                      Stävarby          Olof                               Per Eriksson i Öjenäs

                 (död)                                                                              Per Månsson i Ransby

                                                                                                        Annika i Myringbyn

                                                                                                        Maria ibidem

1/9         Ingrid                    Backa              Erik                                Jon Olofsson i Skäggegård

                                                                                                        Johan ibidem

                                                                                                        Sara Frykner

                                                                                                        Sigrid i Backa

21/9       Maria                   Åsegård           Lars Mickelsson             Erik i Åsegård

                                                                                                        Ernst i Öjenäs

                                                                                                        madam Stina Rudén

                                                                                                        Margeta i Åsegård

30/9       Jon                       Myringbyn        Per                                 Olof i Bråten

                                                                                                        Per i Näsan

                                                                                                        Ingeborg i Myringbyn

                                                                                                        Ingegerd ibidem

11/11     Jon                       Säter                Jöns                               Per Jonsson i Bråten

                                                                                                        Jöns ibidem

                                                                                                        h Karin i Bråten

                                                                                                        Sigrid i Säter

9/12       Jöns                      Ransby             Svens                             Ingemar i Åsegård

                                                                                                        Esbjörn i Gällserud

                                                                                                        Ingegerd i Ransby

                                                                                                        Gertrud ibidem

9/12       Karin                    Öjenäs             Torsten                          Olof i Ängen

                                                                                                        h Börit i Öjenäs och

                                                                                                        h Ingeborg

26/12     Börit                     Gällserud          Esbjörn                          Bengt i Gällserud

                                                                                                        Per Månsson i Ransby

                                                                                                        Anna i Gällserud

                                                                                                                                           Ingeborg ibidem

1707                                      

07 10/1       Gertrud                 Backa                   Jon Karlsson                  Marit Klemetsdotter

07 11/1       Erik                      Åsegård                Arvid Eriksson                Kerstin

07 3/1         Karin                    Väsby                   Olof Stensson                 Karin

07 29/1       Karin                    Strandvik              Nils Persson                   Karin Karlsdotter

07 7/2         Lars                      Solberg                 Olof Larsson                  Karin Karlsdotter

07 7/2         Karin                    Kårrud                 Olof Persson                  Börit Matsdotter

07 7/3         Margareta   -----  Anders Bergius     Sara Frykner

07 14/3       Olof                      Kårrud                 Mats Jonsson                 Kerstin Olofsdotter

07 15/3       Ingeborg               Öjenäs                  Måns Persson                 Karin Persdotter

07 14/4       Olof                      Säter                    Olof Bengtsson               Sigrid Olofsdotter

07 4/7         Karin                    Ransby                 Per Nilsson                     Kerstin Ivarsdotter

07 25/7       Karin                    Kyrkbyn               Nils Persson                   Ingrid Klemetsdotter

07 23/8       Jöns                      Bråten                  Per Jonsson                    Maggel

07 30/9       ----- (uä)              Säter                    Olof Persson                  Karin Persdotter

                   (Domb. 1707 ht23)                              i Ransbytorp                   i Säter

07 24/10     Olof                      Strandvik              Olof Persson                  Kerstin Karlsdotter

07 27/10     Halvard                Gullsby                 Elof Halvardsson            Marit Hansdotter

07 4/12       Sven (död)   Lövåsen                        Klemet Persson (död)     Gertrud Olofsdotter

07 12/12     Per                       Väsby                   Torbjörn Larsson            Marit Håkansdotter

07 26/12     Nils (uä)               Säter                    dr Johan Matsson           Anna Bengtsdotter

                           (Domb. 1708 vt23)                      i Kårrud                         i Säter

1708

08 22/1       Sigrid                    Ransbytorp           Jöns Ivarsson                  Ingeborg Jonasdotter

08 24/1       Sigrid                    Ransby                 Jon Nilsson                     Ingeborg Halstensdr

08 12/2       Olof                      V. Berga               Bengt Jonsson                Karin Arvidsdotter

08 4/3         Erik (död)    Råby Per Eriksson         Kerstin Persdotter

 

08 9/4         Erik (död)   Skäggegård                    Elof Larsson                   Britta Kristoffersdotter

08 14/4       Arvid                    Väsby                   Jöns Halstensson            Karin Larsdotter

08 1/5         Olof                      Gällserud              Olof Olofsson                 Kerstin Andersdotter

08 15/5       Simon                   Solberg                 Jöns Månsson                 Ingegerd Simonsdotter

08 27/5       Börje                    Myringbyn            Börje Björsson               Ingeborg Andersdotter

08 4/6         Olof                      Gullsby                 Jöns Jonsson                  Karin Arvidsdotter

08 17/7       Per                       Gullsby                 Bengt Persson                Kerstin Olofsdotter

08 23/7       Britta (död)   Ransby                         Jöns Olofsson                 Gertrud Nilsdotter

08 20/8       Nils                      Öjenäs                  Torsten Pålsson              Karin Persdotter

08 7/9         Sigrid                    Myringbyn            Per Ivarsson                   Kerstin Larsdotter

08 28/9       Marit                    Ransby                 Bengt Björsson               Karin Persdotter

08 26/10     Marit (död)   Backa                          Tol Klemetsson              Karin Johansdotter

08 9/11       Petrus                   Ö. Berga              Henrik Brun löjtnant        Karin Perdotter

08 18/11     Ingeborg               Kvarnåsen            Björn Larsson                 Ingegerd Olofsdotter

08 6/12       Sigrid                    Skäggegård          Johan Olofsson               Börit Nilsdotter

08 10/12     Olof                      Bjälverud              Halsten Olofsson            Margeta Olofsdotter

08 12/12     Olof                      Åsegård                Lars Mickelsson             Ingeborg Nilsdotter

08 22/12     Olof                      Gullsby                 Olof Arvidsson               Kerstin Jonsdotter

1709

09 8/1         Olof                      Myringbyn            Anders Johansson           Ingeborg Jonsdotter

09 9/1         Erik                      Öjenäs                  Ernst Nilsson                  Marit Eriksdotter

09 18/1       Marit (död)   Kyrkbyn                      Per Persson soldat          Sigrid Larsdotter

09 2/2         Jon                       Kvarnåsen            Elof Ivarsson                  Marit Håkansdotter

09 26/4       Arvid                    Bjälverud              Jon Jonsson                    Börit Månsdotter

09 28/4       Gertrud                 Ransby                 Jon Nilsson                     Ingeborg Halstensdr

09 17/9       Sigrid                    Gällserud              Gustaf Bengtsson            Kerstin Pålsdotter

09 1/10       Hans                     -----                     Jöns Kåre soldat             ----

09 13/10     Olof                      Ransbytorp           Olof Olofsson                 Elin Persdotter

09 14/10     Karin                    Strand                  Halsten                           Maria Hansdotter

09 5/11       Olof                      Öjenäs                  Olof Persson                  Karin Matsdotter

09 19/11     Lars                      Bjälverud              Mats Bjälvman               Kerstin Larsdotter

09 27/11     Olof                      Myringbyn            Lars Larsson                  -----

09 4/12       Kerstin                 Lövåsen                Jöns Larsson                  Gertrud Persdotter

09 18/12     Bengt                    Råby                    Per Persson                    Anna Larsdotter

1710

10 24/1       Måns                    Ransby                 Bengt Björsson               Karin Persdotter

10 11/2       Jöns                      Kårrud                 Jon Matsson                   Ingeborg Persdotter

10 17/2       Maria                   Strandvik              Jöns Andersson              Karin Persdotter

10 18/2       Mats                     Solberg                 Olof Larsson                  Karin Karlsdotter

     tvill.        Jon (död)

10 18/2       Kerstin                 Ransby                 Jöns Olofsson                 Gertrud Nilsdotter

10 19/2       Nils                      Gullsby                 Elof Halvardsson            Marit Hansdotter

10 25/2       Lisken                  Åsegård                Nils Persson                   Valborg Ingemarsdr

10 5/3         Olof                      Stävarby               Olof Olofsson                 Marit Gustafsdotter

10 11/3       Bengt                    Säter                    Olof Bengtsson               Sigrid Olofsdotter

10 30/3       Kristoffer    Skäggegård                    Elof Larsson                   Britta Kristoffersdr

10 5/4         Bengt  (uä)  Kvarnåsen                      Jöns Bengtsson               Ingeborg Eriksdotter

                      (Domb. 1710 vt7)                             i Gällserud                      i Kvarnåsen

10 18/4       Marit                    Väsby                   Torbjörn Larsson            Marit Håkansdotter

10 21/4       Marit                    Myringbyn            Nils Månsson                 Maria

10 26/4       Per                       Skäggegård          Olof Persson                  Ingrid Persdotter

10 24/5       Ingeborg               Öjenäs                  Måns Persson                 Karin Persdotter

10 17/6       Sigrid                    V. Berga               Elof Persson                   Marit Larsdotter

10 23/6       Ingeborg               Kvarnåsen            Björn Larsson                 Ingeborg Olofsdotter

10 6/7         Lars                      Lövåsen                Petter Öjnäs soldat         Kerstin Larsdotter

                   (Lucka till 1711 25/3)

1711

11 25/3       Olof                      Ö. Berga              Samuel                           -----

11 31/3       Håkan                  Kvarnåsen            Elof Ivarsson                  Marit Håkansdotter

11 16/6       Olof                      Myringbyn            Lars Mickelsson             Ingeborg Nilsdotter

11 30/6       Olof                      Öjenäs                  Torsten Pålsson              Karin Persdotter

11 19/7       Gertrud                 Lövåsen                Per Larsson                    Elin Bengtsdotter

11 17/8       Per                       Väsby                   Jöns Halstensson            Karin Larsdotter

11 18/8       Lars                      Ransby                 Nils Bryngelsson sold.     Kerstin Persdotter

11 12/9       Britta                    Skäggegård          Gudmund Halvardsson    Kerstin Johansdotter

11 15/9       Marit                    Gällserud              Elof Olofsson                  Kerstin Andersdotter

11 3/10       Elof                      Backa                   Tol Klemetsson              Karin Johansdotter

11 12/10     Mats                     Kårrud                 Olof Matsson                 Marit Larsdotter

11 13/10     Per                       Strandvik              Jöns Andersson              Karin Persdotter

11 30/10     Olof                      Myringbyn            Mats Bengtsson              Kerstin Johansdotter

11 3/11       Gertrud                 Gullsby                 Erik Halstensson             Marit Persdotter

11 17/11     Jöns                      Öjenäs                  Olof Persson                  Karin Matsdotter

11 19/11     Anders                 Myringbyn            Anders Johansson           Ingeborg Jonsdotter

11 1/12       Ingeborg               Öjenäs                  Ernst Nilsson                  Marit Eriksdotter

11 8/12       Lars                      Väsby                   Jöns Halstensson            Karin Larsdotter

11 15/12     Marit                    Myringbyn            Per Ivarsson                   Kerstin Larsdotter

11 16/12     Kerstin                 Backa                   Olof Nlsson                    Ingeborg Andersdotter

1712

12 6/1         Britta                    Bjälverud              Halsten Olofsson            Margeta Olofsdotter

12 15/2       Marit                    V. Berga               Jöns Matsson                 Marit Andersdotter

12 29/2       Nils                      Ransby                 Jon Nilsson                     Ingeborg Halstensdr

12 30/2       Ingeborg               Gällserud              Elof Ivarsson                  Marit Håkansdotter

12 24/3       Margareta    Åsegård                        Nils Persson                   Valborg Ingemarsdr

12 17/4       Sara                     Ransbytorp           Olof Olofsson                 Elin Persdotter

12 16/4       Karin                    Väsby                   Torbjörn Larsson            Marit Håkansdotter

12 24/4       Kerstin                 Bjälverud              Bengt Örjansson             Ingeborg Arvidsdotter

12 1/5         Lars                      Lövåsen                Jöns Larsson                  Gertrud Persdotter

12 1/5         Ingeborg               Skäggegård          Johan Olofsson               Britta Nilsdotter

12 10/5       Britta                    Strand                  Halsten Bengtsson          Maria Hansdotter

12 18/7       Ingrid (död)    V. Berga                     Elof Persson                   Marit Larsdotter

12 8/8         Olof                      Lövåsen                Johan Olofsson               Karin Persdotter

12 11/8       Per (död)              Kårrud                 Lars Andersson              Marit Persdotter

12 15/8       Erik                      Gullsby                 Elof Halvardsson            Marit Hansdotter

12 26/8       Per                       Gullsby                 Bengt Halvardsson          Sara Larsdotter

12 23/9       Olof                      Myringbyn            Nils Månsson                 Maria Månsdotter

12 26/9       Per                       Gällserud              Gustaf Bengtsson            Kerstin Pålsdotter

12 20/10     Johan (död)   Ransbytorp                  Jöns Ivarsson                  Ingeborg Jonasdotter

12 26/10     Per                       Skäggegård          Olof Persson                  Ingrid

12 1/11       Bengt (död)    Stävarby                     Anders Olofsson             Anna Bengtsdotter

12 13/11     Per                       Bjälverud              Johan Larsson                Börit Månsdotter

12 29/12     Erik                      Råby                    Jon Jonsson                    Sara Nilsdotter

1713

13 11/1       Halsten                 Öjenäs                  Olof Persson                  Karin Matsdotter

13 11/1       Marit                    Säter                    Simon Persson                Karin Persdotter

13 13/1       Sigrid                    Väsby                   Olof Stensson                 Karin

13 4/2         Kristina                 Skäggegård          Anders Bergius               Sara Frykner

13 25/2       Per                       Öjenäs                  Måns Persson                 Karin Persdotter

13 4/3         Marit                    Kårrud                 Jon Matsson                   Ingeborg Persdotter

13 17/3       Britta                    Ransby                 Jöns Olofsson                 Gertrud Nilsdotter

13 14/5       Ingeborg               Ransby                 Nils Bryngelsson             Kerstin Persdotter

13 19/5       Mats                     Solberg                 Anders Karlsson             Ingeborg Svensdotter

13 14/6       Kerstin                 Stävarby               Olof Olofsson                 Marit Göstasdotter

13 3/7         Jöns                      Kårrud                 Lars Andersson soldat    Marit Persdotter

13 24/7       Marit                    Gällserud              Björn Larsson                 Ingeborg Olofsdotter

13 24/7       Erik                      Öjenäs                  Torsten Pålsson              Karin Persdotter

13 30/7       Bengt                    Strand                  Halsten Bengtsson          Maria Hansdotter

13 11/9       Erik                      Solberg                 Måns Svensson              Annika Simonsdotter

13 15/9       Lars                      Lövåsen                Per Larsson                    Elin Bengtsdotter

13 16/9       Halvard                Solberg                 Jon Håkansson               Karin Halvardsdotter

13 20/9       Ingeborg               Skäggegård          Per Eriksson                   Ingeborg Persdotter

13 6/10       Erik                      Råby                    Elof Eriksson                  Marit Nilsdotter

13 26/10     Karin                    Gullsby                 Bengt Halvardsson          Sara Larsdotter

13 26/11     Lars                      Lövåsen                Mats Larsson                 Börit Jonsdotter

13 27/11     Kerstin                 Bjälverud              Per Bengtsson                Marit

13 28/11     Per                       Gullsby                 Anders Andersson          Kerstin Olofsdotter

1714

14 5/1         Olof                      Ransby                 Nils Matsson                  Marit Persdotter

14 10/1       Måns (död)   Ransbytorp                  Jöns Ivarsson                  Ingeborg Jonsdotter

14 25/1       Jöns                      Myringbyn            Lars Larsson                  Ingegerd Eriksdotter

14 12/2       Erik                      Skäggegård          Elof Larsson                   Britta Kristoffersdotter

14 7/3         Kerstin                 Ransby                 Måns Persson                 Maria Olofsdotter

14 27/3       Elisabet                 Myringbyn            Lars Mickelsson             Ingeborg Nilsdotter

14 1/4         Karin                    Strandvik              Jöns Andersson              Karin Persdotter

14 7/4         Per                       Myringbyn            Anders Johansson           Ingeborg Jonsdotter

14 24/4       Johan                    Myringbyn            Mats Bengtsson              Kerstin Johansdotter

14 18/5       Karin                    V. Berga               Per Johansson                Marit Olofsdotter

14 22/5       Erik                      Strandvik              Olof Persson                  Kerstin Karlsdotter

14 21/5       Nils                      Ransby                 Per Nilsson                     Kerstin Ivarsdotter

14 2/6         Arvid                    Väsby                   Jöns Halstensson            Karin Larsdotter

14 7/6         Håkan                  Gällserud              Bengt Bengtsson             Ingeborg

14 10/6       Jon                       Bjälverud              Johan Larsson                Börit Månsdotter

14 17/6       Maria                   Öjenäs                  Ernst Nilsson                  Marit Eriksdotter

14 18/6       Olof                      Stävarby               Erik Olofsson                 Ingeborg Månsdotter

14 7/6         Ingrid                    Väsby                   Torbjörn Larsson            Marit

14 16/7       Kerstin                 Ransby                 Jon Nilsson                     Ingeborg Halstensdr

14 30/7       Per                       Backa                   Olof Andersson              Kerstin Halvardsdotter

14 25/8       Maria                   -----                     Petter Öjenäs soldat       Kerstin Larsdotter

14 30/7       Bengt                    Ransby                 Björn Bengtsson             Dordi Jonsdotter

14 4/11       Karin                    Bjälverud              Håkan Olofsson soldat    Ingeborg Persdotter

14 6/11       Britta                    Gällserud              Elof Olofsson                  Kerstin Andersdotter

14 9/11       Måns                    Skäggegård          Olof Persson                  Ingrid Persdotter

14 11/11     Marit                    V. Berga               Arvid Olofsson               Ingrid Jonsdotter

14 22/11     Marit                    Gällserud              Nils Bengtsson soldat      Marit Elofsdotter

14 26/11     Olof                      Bjälverud              Halsten Olofsson            Margeta Olofsdotter

14 2/12       Håkan                  Gällserud              Elof Ivarsson                  Marit Håkansdotter

14 15/12     Olof                      Skäggegård          Erland Olofsson              Kerstin Johansdotter

1715

15 1/1         Ingegerd               Lövåsen                Johan Olofsson               Karin Persdotter

15 5/1         Per                       Åsegård                Nils Persson                   Valborg Ingemarsdr

15 13/1       Kerstin                 Ransbytorp           Jöns Ivarsson                  Ingeborg Jonasdotter

15 14/1       Ingrid                    Gullsby                 Elof Halvardsson            Marit Hansdotter

15 17/1       Per                       Säter                    Simon Persson                Karin Persdotter

15 22/1       Olof                      Gullsby                 Anders Andersson          Kerstin Olofsdotter

15 28/1       Karin                    Lövåsen                Jöns Larsson                  Gertrud Persdotter

15 12/2       Kerstin                 Backa                   Tol Klemetsson              Karin Johansdotter

15 5/2         Olof                      Myringbyn            Per Ivarsson                   Kerstin Larsdotter

15 22/2       Kerstin                 Lövåsen                Mats Larsson                 Börit Jonsdotter

15 22/3       Sigrid                    Gällserud              Per Bengtsson                Anna Persdotter

15 1/4         Olof                      Kvarnåsen            Björn Larsson                 Ingeborg Olofsdotter

15 19/4       Bengt                    Myringbyn            Nils Månsson                 Maria Månsdotter

15 22/4       Per                       Råby                    Per Persson                    Anna Larsdotter

15 4/6         Johan (uä)   Berga Bengt Olofsson     Lisken Johansdotter

                      (Domb. 1715 ht93)                            i Bada, skrivare             i Berga

15 10/6       Marit                    Ransbytorp           Olof Olofsson                 Elin Persdotter

15 22/7       Olof                      Gällserud              Gustaf Bengtsson            Kerstin Pålsdotter

15 27/8       Ingeborg               Ransby                 Olof Eriksson                 Sigrid Bengtsdotter

15 7/9         Karin                    Ransby                 Halsten Nilsson               Kerstin Persdotter

15 8/11       Ingeborg               Säter                    Olof Bengtsson               Sigrid Olofsdotter

15 11/11     Lars                      Bjälverud              Johan Larsson                Börit Månsdotter

15 13/11     Britta                    Öjenäs                  Olof Persson                  Karin Matsdotter

15 20/11     Ingeborg               Backa                   Olof Andersson              Kerstin Halvardsdotter

215 8/11     Per                       Ransby                 Måns Persson                 Maria Olofsdotter

1716

16 19/1       Karin                    Kårrud                 Jon Matsson                   Ingeborg Persdotter

16 1/2         Marit                    Råby                    Jon Jonsson                    Sara Nilsdotter

16 22/3       Olof                      Solberg                 Anders Karlsson             Ingeborg Svensdotter

16 12/4       Arvid                    Bjälverud              Bengt Örjansson             Ingeborg Arvidsdotter

16 17/5       Olof                      Ransby                 Jöns Olofsson                 Gertrud Nilsdotter

16 21/5       Johan                    Väsby                   Olof Stensson                 Karin Nilsdotter

16 22/6       Ingeborg               Ransby                 Måns Gustafsson sold.    Maria Andersdotter

16 19/7       Karin                    Gullsby                 Elof Halvardsson            Marit Hansdotter

16 27/7       Ernst                     Myringbyn            Lars Mickelsson             Ingeborg Nilsdotter

16 27/7       Lars                      Myringbyn            Anders Johansson           Ingeborg Jonsdotter

16 25/7       Olof                      Åsegård                Per Jönsson                    Karin Larsdotter

16 25/8       Per                       Ransby                 Erik Persson                   Kerstin Jönsdotter

16 14/9       Ingegerd               Kårrud                 Lars Kåre soldat             Marit Persdotter

16 26/9       Kerstin                 Ransby                 Nils Matsson                  Marit Persdotter

16 26/9       Sigrid                    Stävarby               Jöns Bengtsson               Karin Olofsdotter

16 9/11       Erik                      Solberg                 Jon Håkansson               Karin Halvardsdotter

16 8/11       Kerstin (+)   Gullsby                          Anders Andersson          Kerstin Olofsdotter

16 16/11     Per                       Råby                    Nils Håkansson              Dordi Bryntesdotter

16 23/11     Marit                    Backa                   Mats Larsson                 Karin Eriksdotter

16 26/11     Anders                 Väsby                   Torbjörn Larsson            Marit Håkansdotter

16 29/11     Sara                     Väsby                   Jöns Halstensson            Karin Larsdotter

16 4/12       -----                     Lövåsen                Per Larsson                    Elin Bengtsdotter

16 15/12     Lars                      Öjenäs                  Ernst Nilsson                  Marit Eriksdotter

16 22/12     Kerstin                 Åsegård                Jöns Matsson                 Gertrud Karlsdotter

16 26/12     Erik                      Ransby                 Jon Nilsson                     Ingeborg Halstensdr

1717

17 3/1         Kerstin                 Skäggegård          Per Eriksson                   Ingeborg Persdotter

17 14/1       Jon                       Skäggegård          Olof Persson                  Ingrid Persdotter

17 17/1       Gösta                   Stävarby               Olof Olofsson                 Marit Göstasdotter

17 17/2       Marit                    Myringbyn            Mats Bengtsson              Kerstin Johansdotter

17 6/2         Kerstin (uä)    Solberg                       Elof Matsson i Getnäs     Ingegerd Håkansdotter

                      (Domb. 1717 vt21)

17 7/3         Olof                      Säter                    Simon Persson                Karin Persdotter

17 21/3       Sara                     Råby                    Elof Eriksson                  Marit Nilsdotter

17 29/3       Marit                    Ransby                 Esbjörn Olofsson            Marit Jonsdotter

17 4/4         Karin                    Stävarby               Jon Björnsson                 Karin Larsdotter

17 5/4         Karin                    Myringbyn            Lars Larsson                  Ingegerd Eriksdotter

17 30/4       Johan                    Åsegård                Anders Larsson              Maria Jonasdotter

17 7/5         Kerstin                 Skäggegård          Jöns Olofsson soldat       Sigrid Larsdotter

17 6/6         Anna                    Ransby                 Per Nilsson                     Kerstin Ivarsdotter

17 14/6       Britta                    Öjenäs                  Måns Persson                 Karin Persdotter

17 7/7         Gertrud                 Stävarby               Erik Olofsson                 Karin Bengtsdotter

     tvill.        Sigrid

17 11/7       Olof                      Backa                   Tol Klemetsson              Karin Johansdotter

17 28/8       Olof                      Bjälverud              Olof Jönsson                  Marit Eriksdotter

     tvill.        Per

17 5/9         Sara                     Lövåsen                Johan Olofsson               Karin Persdotter

17 19/11     Sara                     Bjälverud              Halsten Olofsson            Margeta Olofsdotter

17 20/11     Ingeborg               Åsegård                Nils Persson                   Valborg Ingemarsdr

17 18/10     Marit                    Ransbytorp           Jöns Ivarsson                  Ingeborg Jonasdotter

17 31/10     Bengt                    Gällserud              Nils Bengtsson                Marit Elofsdotter

17 1/11       Karin                    Råby                    Per Persson                    Anna Larsdotter

17 8/11       Ingegerd               Ransbytorp           Johan Persson                Ingeborg Halstensdr

17 15/11     Gustaf                   Kårrud                 Måns Andersson            Kerstin Håkansdotter

17 22/11     Kerstin                 Bjälverud              Johan Larsson                Britta Månsdotter

17 13/12     Per                       Stävarby               Per Jonsson                    Karin Börgersdotter

17 14/12     Ingeborg               Åsegård                Lars Eriksson                 Kerstin Persdotter

17 14/12     Kerstin                 Gullsby                 Anders Andersson          Kerstin Olofsdotter

17 22/12     Sigrid                    Backa                   Olof Andersson              Kerstin Halvardsdotter

1718

18 5/1         Lisken                  Öjenäs                  Erik Nilsson                    Marit Matsdotter

18 16/1       Olof                      Ransby                 Halsten Nilsson               Kerstin Persdotter

18 22/1       Karin                    Öjenäs                  Olof Persson                  Karin Matsdotter

18 23/1       Per                       Myringbyn            Nils Månsson                 Maria Bengtsdotter

18 17/2       Jon                       Lövåsen                Mats Larsson soldat       Börit Jonsdotter

18 28/2       Johan                    Skäggegård          Erland Olofsson soldat    Kerstin Johansdotter

18 16/3       Lars                      Skäggegård          Elof Larsson                   Britta Kristoffersdotter

18 20/3       Sigrid                    Kvarnåsen            Elof Ivarsson                  Marit Håkansdotter

18 24/3       Olof                      V. Berga               Per Johansson soldat      Marit Mickelsdotter

18 16/4       Marit                    Strandvik              Jöns Andersson              Karin Persdotter

18 17/4       Ingeborg               Bjälverud              Håkan Olofsson              Ingeborg Persdotter

18 12/6       Anders                 Gällserud              Elof Olofsson                  Kerstin Andersdotter

18 25/7       Britta                    Strand                  Halsten Bengtsson          Maria Hansdotter

18 4/10       Jon                       V. Berga               Olof Jonsson                  Sara Larsdotter

18 16/10     Per                       Gullsby                 Bengt Halvardsson          Sara Larsdotter

18 20/11     Marit                    Myringbyn            Per Ivarsson                   Kerstin

18 19/11     Ingeborg               Ransby                 Måns Persson                 Maria Olofsdotter

18 4/12       Karin                    Strand                  Jöns Larsson                  Karin

18 8/12       Sigrid                    Gällserud              Gustaf Bengtsson            Kerstin Pålsdotter

18 29/12     Bengt                    Ransby                 Olof Eriksson                 Sigrid Bengtsdotter

1719

19 9/1         Gertrud                 Kårrud                 Jon Matsson                   Ingeborg Persdotter

19 16/1       Britta                    Solberg                 Mats Svensson               Marit Larsdotter

19 4/2         Jöns                      Ransbytorp           Olof Olofsson                 Elin Persdotter

19 23/1       Lars                      Kvarnåsen            Björn Larsson                 Ingeborg Olofsdotter

19 11/2       Gertrud                 Solberg                 Anders Karlsson             Ingeborg

     tvill.        Karin

19 12/2       Bengt                    Gällserud              Nils Bengtsson soldat      Marit Bengtsdotter

19 22/2       Marit                    Kyrkbyn               Per Bengtsson                Anna Persdotter

19 23/2       Maria                   Kårrud                 Lars Andersson              Marit Persdotter

19 4/3         Anna                    Ransby                 Jöns Olofsson                 Gertrud Nilsdotter

19 2/4         Per                       Ransbytorp           Johan Persson                Ingeborg Halstensdr

19 8/4         Lars                      Backa                   Mats Larsson                 Karin Eriksdotter

19 28/4       Bengt                    Myringbyn            Mats Bengtsson              Kerstin Larsdotter

19 8/5         Nils                      Ransby                 Per Nilsson                     Kerstin Ivarsdotter

19 21/5       Kerstin                 Gullsby                 Elof Jonsson                   Karin Bengtsdotter

19 29/5       Sigrid                    Lövåsen                Per Larsson                    Elin Bengtsdotter

19 29/5       Dordi                    Bjälverud              Bengt Örjansson             Ingeborg Arvidsdotter

19 28/8       Gertrud                 Åsegård                Jöns Matsson                 Gertrud Karlsdotter

19 15/9       Johan  (uä)   Berga                            Bengt Amnell                  Sara Henriksdr

                     (Domb. 1719 ht22, 1720 vt20 och ht17)

19 16/9       Sven                     Skäggegård          Anders Bergius               Sara Frykner

19 17/10     Per                       Kyrkbyn               Jon Persson                    Kerstin Matsdotter

19 16/10     Marit                    Ransby                 Halsten Nilsson               Kerstin Persdotter

19 16/10     Ingrid                    Väsby                   Jöns Halstensson            Karin Larsdotter

19 1/11       Ingeborg               Ransby                 Jon Nilsson                     Ingeborg Halstensdr

19 27/11     Lars                      Solberg                 Jon Håkansson               Karin Halvardsdotter

19 10/12     Marit                    Säter                    Simon Persson                Karin Persdotter

19 24/12     Anders                 Backa                   Olof Andersson              Kerstin

19 25/12     Nils                      Råby                    Jon Jonsson                    Sara Nilsdotter

1720

20 3/1         Sigrid                    Skäggegård          Per Eriksson                   Ingeborg Persdotter

20 17/1       Marit                    Ransby                 Per Andersson                Kerstin Olofsdotter

20 22/1       Kerstin                 Lövåsen                Mats Larsson                 Börit Jonsdotter

20 15/3       Ingeborg               Öjenäs                  Erik Nilsson                    Marit Matsdotter

20 27/3       Ingemar                Åsegård                Nils Persson                   Valborg Ingemarsdr

20 5/5         Gertrud                 Lövåsen                Jöns Larsson                  Gertrud Persdotter

20 21/6       Erik                      Öjenäs                  Olof Persson                  Karin Persdotter

20 1/7         Johan ?                 Backa                   Tol Klemetsson              Karin Johansdotter

20 10/7       Ingeborg               Säter                    Nils Larsson                   Marit Bengtsdotter

20 20/7       Ingeborg               Stävarby               Erik Olofsson                 Karin Bengtsdotter

20 7/8         Kerstin                 Ransby                 Måns Gustafsson            Maria Andersdotter

     tvill.        Britta

20 10/8       Ingeborg               Gullsby                 Elof Halvardsson            Marit Hansdotter

20 15/9       Anders                 Gullsby                 Anders Andersson          Kerstin Olofsdotter

20 28/9       Sven                     Berga                   Olof Becklind                 Stina Dejenberg

20 30/9       Anders                 Kårrud                 Måns Andersson            Kerstin Håkansdotter

1721

21 1/1         Sigrid                    Lövåsen                Johan Olofsson               Karin Persdotter

21 18/3       Måns                    Solberg                 Mats Svensson               Marit Larsdotter

21 7/4         Per                       Myringbyn            Anders Johansson           Ingeborg Jonsdotter

21 9/4         Karin                    Berga                   Anders Persson              Elin Persdotter

21 8/6         Ingeborg               Ransbytorp           Johan Persson                Ingeborg Halstensdr

21 28/7       Anna                    Gällserud              Elof Jönsson                   Marit Persdotter

21 17/8       Anders                 Ransby                 Nils Jönsson soldat         Sigrid Andersdotter

21 22/8       Kerstin                 Åsegård                Anders Larsson              Maria Jonasdotter

21 7/9         Halvard                Gullsby                 Bengt Halvardsson          Sara Larsdotter

21 8/9         Ingeborg               Kyrkbyn               Jon Persson                    Kerstin Matsdotter

21 18/9       Gertrud                 Strandvik              Nils Eriksson                  Marit Nilsdotter

21 19/9       Lars                      V. Berga               Olof Jonsson                  Sara Larsdotter

21 19/10     Marit                    Myringbyn            Anders Bengtsson sold   Ingeborg Larsdotter

21 19/10     Nils                      Råby                    Jon Jonsson                    Sara Nilsdotter

21 30/10     Anders                 Strandvik              Jöns Andersson              Karin Persdotter

                   (Lucka till 1727)

1727                   

27 6/5         Nils                      Ransby                 Jon Nilsson                     Ingeborg Halstensdr

27 9/5         Petter                   Myringbyn            Lars Mickelsson             Ingeborg Nilsdotter

27 22/6       Gösta                   Ransby                 Måns Gustafsson            Maria Andersdotter

27 23/6       Karin                    Bjälverud              Olof Jönsson                  Marit Örjansdotter

27 23/6       Jöns                      Gullsby                 Arvid Halstensson           Marit Håkansdotter

27 27/7       Sara Kristina  Ö. Berga                     Olof Becklind                 Kristina Dejenberg

27 17/8       -----                     Stävarby               Per Jonsson                    Karin Bengtsdotter

27 22/8       Nils                      Backa                   Måns Eriksson                Britta Eriksdotter

27 3/9         Ingegerd               Myringbyn            Anders Bengtss. soldat   Ingeborg Larsdotter

27 10/9       Anders                 Myringbyn            Johan Andersson            Karin Larsdotter

27 11/9       Annika                  Gullsby                 Elof Halvardsson            Marit Hansdotter

27 22/9           ?                       Strand                  Jöns Larsson                  Karin Hansdotter

27 23/10     Johannes               Ransby                 Måns Persson                 Maria Olofsdotter

27 20/11     Olof                      V. Berga               Olof Jonsson                  Sara Larsdotter

27 20/11     Per                       Väsby                   Bengt Olofsson               Ingeborg Jonsdotter

27 23/11     Sigrid                    Gullsby                 Olof Bengtsson               Kerstin Olofsdotter

27 28/11     Elin                       V. Berga               Jon Bengtsson                Sara Johansdotter

27 28/11     Marit                    Kyrkbyn               Per Eriksson                   Karin Olofsdotter

1728

28 8/3         Karin                    Väsby                   Bengt Olofsson               Karin Bengtsdotter

28 22/3       Sigrid                    Ransbytorp           Johan Persson                Ingeborg Halstensdr

28 18/4       Erik                      Skäggegård          Per Eriksson                   Gertrud Håkansdotter

28 2/5         -----                     Ransbytorp           Olof Olofsson                 Elin Persdotter

28 18/5       Gösta                   Berga                   Henrik Henriksson          Valborg Göstasdotter

28 21/6       Olof                      Ransby                 Gudmund Svensson        Ingeborg Olofsdotter

28 5/7         Erik                      Bjälverud              Per Larsson                    Ingegerd Persdotter

28 10/9       Ingeborg               Stävarby               Olof Olofsson                 Marit Göstasdotter

28 5/10       Jon                       Ransby                 Jöns Olofsson                 Gertrud Nilsdotter

28 25/10     Ingeborg               Skäggegård          Olof Jonsson                  Britta Jonsdotter

28 7/12       Ingeborg               Myringbyn            Per Jönsson                    Sigrid Andersdotter

28 13/10     Sara                     Skäggegård          Algot Dejenberg serg.     Helena Berga

28 18/12     Ingeborg               Ö. Berga              Kasper Persson              Ingeborg Jonsdotter

1729

29 2/1         Per                       Strandvik              Nils Eriksson                  Marit Nilsdotter

29 2/1         Erik                      Lövåsen                Jöns Larsson                  Gertrud Persdotter

29 14/2       Ingeborg               Kyrkbyn               Per Persson                    Kerstin Matsdotter

29 14/2       Maria                   Gullsby                 Anders Andersson          Kerstin Olofsdotter

29 23/2       Per                       Ransby                 Johan Persson                Kerstin Olofsdotter

29 23/3       Marit                    Solberg                 Måns Jönsson                 Lisken Ernstsdotter

29 24/3       Gösta                   Berga                   Lars Jonsson ?                Sara Göstasdotter

29 28/3       Ingeborg               Backa                   Mats Larsson                 Karin Eriksdotter

29 1/4         Per                       Lövåsen                Johan Olofsson               Karin Persdotter

29 9/4         Ingeborg               Åsegård                Erik Olofsson                 Britta Eriksdotter

29 18/4       Olof                      Myringbyn            Lars Larsson                  Elin Olofsdotter

29 23/4       Ingeborg               Bjälverud              Bengt Staffansson           Britta Månsdotter

29 13/6       Sigrid                    Kårrud                 Olof Matsson                 Ingeborg Jönsdotter

29 5/6         Maria                   Gullsby                 Per Olofsson                  Marit Olofsdotter

29 1/8         Anders                 Kyrkbyn               Nils Bengtsson                Marit Elofsdotter

29 26/8       Margeta                V. Berga               Per Johansson                Marit Olofsdotter

29 13/10     Nils                      Gällserud              Per Bengtsson                Karin Persdotter

29 22/10     Karin                    Åsegård                Lars Eriksson ?               Kerstin Persdotter

29 22/10     Bengt (död)   Säter                           Simon Persson                Karin Persdotter

29 8/11       Maria                   Gullsby                 Bengt Halvardsson          Sara Larsdotter

29 15/11     Jöns                      Kårrud                 Jöns Jönsson                  Kerstin Olofsdotter

29 21/11     Britta                    Bada bruk            Hans Persson                 Gertrud Johansdotter

1730

30 9/1         Erik                      Kyrkbyn               Per Eriksson                   Karin Olofsdotter

30 10/1       Kerstin                 Skäggegård          Olof Olofsson                 Sigrid Matsdotter

30 30/1       Ingegerd               Gällserud              Elof Jönsson                   Marit Persdotter

30 2/2         Måns                    Ransbytorp           Johan Persson                Ingeborg Halstensdr

30 3/3         Anna                    Ö. Berga              Olof Becklind                 Kristina Dejenberg

30 5/3         -----                     Myringbyn            Johan Jönsson                Marit Larsdotter

30 25/3       Anna                    Ransby                 Olof Bengtsson               Gertrud Nilsdotter

30 12/4       Karin                    Lövåsen                Jöns Larsson                  Karin Nilsdotter

30 16/5       -----                     V. Berga               Esbjörn Bengtsson          Karin Olofsdotter

30 21/5       Per                       Strandvik              Mats Matsson                Kerstin Olofsdotter

30 15/5       Erik                      Åsegård                Nils Persson                   Valborg Ingemarsdr

30 23/7       Olof                      Gällserud              Jon Elofsson                   Kerstin Olofsdotter

30 26/7       Britta                    Ransby                 Nils Jönsson                   Karin Olofsdotter

30 22/8       Olof                      Råby                    Elof Eriksson                  Marit Nilsdotter

30 13/8       Mats                     Kyrkbyn               Per Persson                    Kerstin Matsdotter

30 1/9         Mats                     Öjenäs                  Karl Matsson                 Marit Pålsdotter

30 6/9         Erik                      Solberg                 Lars Olofsson                 Sigrid Eriksdotter

30 10/9       Bengt                    Stävarby               Per Jonsson                    Karin Bengtsdotter

30 15/9       Kerstin                 Skäggegård          Håkan Bengtsson            Britta Nilsdotter

30 16/9       Lars                      Myringbyn            Jon Andersson                Karin Larsdotter

30 22/9       Nils                      Åsegård                Per Larsson                    Marit Håkansdotter

30 1/10       Per                       Ö. Berga              Anders Persson              Elin Persdotter

30 8/10       Ingeborg               Backa                   Måns Eriksson                Britta Eriksdotter

30 7/10       Jöns                      Råby                    Per Persson                    Anna Larsdotter

30 22/10     Olof                      Ransby                 Elof Esbjörnsson             Anna Matsdotter

30 13/11     Elof                      Bjälverud              Olof Jönsson                  Marit Eriksdotter

30 21/11     Karin                    Stävarby               Erik Olofsson                 Kerstin Matsdotter

30 11/12     Jon                       Gullsby                 Olof Olofsson                 Marit Jonsdotter

30 23/12     Ingeborg               Solberg                 Måns Jönsson                 Lisken Ernstsdotter

30 23/12     Johan                    Bjälverud              Bengt Staffansson           Börit Månsdotter

30 24/12     Gertrud                 Gullsby (uä)          Arvid Bengtsson             Karin Halstensdotter

1731

31 3/1         Olof                      Strand                  Jöns Larsson                  Karin Hansdotter

31 11/2       Kerstin                 Gullsby                 Olof Bengtsson               Kerstin Olofsdotter

31 22/2       Olof                      Gullsby                 -----                               Gertrud Olofsdotter

                                                                                                 ("Hon är döf och dumb")

31 26/2       Ernst (död)   Öjenäs                          Nils Ernstsson                 Maria Nilsdotter

31 26/2       Per                       Skäggegård          Per Eriksson                   Gertrud Håkansdotter

31 23/4       Annika                  Solberg                 Mats Svensson               Marit Larsdotter

31 23/4       Olof                      Råby                    Jon Bengtsson                Sara Johansdotter

31 27/4       Karin                    Backa                   Olof Andersson              Kerstin Halvardsdotter

31 16/6       Jon                       Ransby                 Gudmund Svensson        Ingeborg Jonsdotter

31 22/6       Per                       Säter                    Simon Persson                Karin Persdotter

31 2/8         Johannes               Ö. Berga              Gustaf Ågren                  Elisabet Rudén

31 20/8       Ingeborg               Ransbytorp           Johan Persson                Ingeborg Halstensdr

31 23/9       Annika ?               Myringbyn            Måns Nilsson                 Sigrid Persdotter

31 8/10       Per                       Ransbytorp           Olof Olofsson                 Britta Olofsdotter

31 3/10       Karin ?                      ?                          ?                                    ?

31 30/10     Brynte                  V. Berga               Per Johansson                Marit Olofsdotter

31 11/11     Sara                     Ransby                 Måns Persson                 Maria Olofsdotter

  (tvill.)         Sigrid

31 19/11     -----                     Myringbyn            Johan Jönsson                Marit Larsdotter

31 8/12       Bengt                    Gullsby                 Elof Jonsson                   Karin Bengtsdotter

1732

32 7/1         Mats                     Strandvik              Mats Matsson                Kerstin Olofsdotter

32 10/1       Jon                       Stävarby               Anders Bengtsson           Marit Håkansdotter

32 10/1       Olof                      Åsegård                Erik Olofsson                 Britta Eriksdotter

32 14/2       Olof                      Gullsby                 Bengt Halvardsson          Sara Larsdotter

32 21/2       Britta                    Ransby                 Johan Persson                Kerstin Olofsdotter

32 21/2       Karin                    Lilltorp                  Gunnar Svensson            Ingegerd Persdotter

32 4/3         Per                       Bjälverud              Johan Arvidsson             Karin Olofsdotter

32 2/3         Olof                      Kyrkbyn               Per Eriksson                   Karin Olofsdotter

32 11/3       Ingeborg               Kyrkbyn               Nils Bengtsson                Marit Elofsdotter

32 15/3       Erik                      Strandvik              Nils Eriksson                  Karin Svensdotter

32 18/3       Karin                    Kårrud                 Olof Matsson soldat       Ingeborg Larsdotter

32 8/4         Marit                    Skäggegård          Olof Olofsson                 Sigrid Matsdotter

32 9/4         Mats                     Kårrud                 Jöns Jönsson                  Kerstin Olofsdotter

32 15/4       Karin                    Lövåsen                Jöns Larsson                  Gertrud Persdotter

32 22/4       Nils                      Öjenäs                  Nils Ernstsson                 Maria Nilsdotter

32 28/4       Margeta                Lövåsen                Johan Olofsson               Karin Persdotter

32 13/5       Britta                    Gullsby                 Anders Andersson          Kerstin Olofsdotter

32 30/5       Ernst                     Öjenäs                  Erik Nilsson                    Marit Matsdotter

32 10/9       Bengt                    Ransby                 Olof Bengtsson               Gertrud Persdotter

32 19/9       Bengt (uä)   Ö. Berga                        Elof Nilsson                    Karin Jonasdotter

32 15/9       -----                     Ransby                 Jöns Andersson              Gertrud Jonsdotter

32 23/9       (Olof)                   Myringbyn            Lars Larsson                  Elin Olofsdotter

32 20/9       Kerstin                 Råby                    Olof Persson                  Sara Nilsdotter

32 11/10     Jöns                      Säter                    Jon Jonsson ?                 Ingeborg Nilsdotter

32 1/12       Per                       Öjenäs                  Olof Persson                  Karin Persdotter

32 1/12       Nils                      Lövåsen                Jöns Larsson                  Karin Nilsdotter

32 8/12       Olof                      Råby                    Elof Eriksson                  Marit Nilsdotter

32 26/12     Kristina                 Ö. Berga              Gustaf Ågren                  Elisabet Rudén

1733

33 10/2       Jöns                      Solberg                 Måns Jönsson                 Lisken Ernstsdotter

  (tvill.)         Ernst

33 19/1       Kerstin                 Myringbyn            Johan Matsson               Gertrud Larsdotter

33 8/2         Lars                      Ö. Berga              Kasper Persson              Ingeborg Jonsdotter

33 23/3       Erik                      Stävarby               Erik Olofsson                 Kerstin Matsdotter

33 3/4         Annika                  Åsegård                Erik Olofsson                 Britta Eriksdotter

33 18/4       Nils                      Ransbytorp           Johan Persson                Ingeborg Halstensdr

33 22/4       Sigrid                    Myringbyn            Jon Andersson                Karin Larsdotter

33 9/6         Kerstin                 Gällserud              Elof Jönsson                   Marit Persdotter

33 1/7         Johan                    Strand                  Sven Halstensson            Karin Tolsdotter

33 6/7         Kerstin                 Ransby                 Elof Jönsson                   Sigrid Jönsdotter

33 22/7       Britta                    Öjenäs                  Lars Persson                  Kerstin Torstensdotter

                           (oä)                 i Ivarsbjörke

33 26/7       Karin                    Bjälverud              Bengt Staffansson           Britta Månsdotter

33 4/9         Britta                    Kårrud                 Jöns Jönsson                  Kerstin Olofsdotter

33 12/9       Nils                      Backa                   Johan Tolsson                 Kerstin Halstensdotter

33 13/10     Per                       Ransby                 Olof Nilsson                   Börit Esbjörnsdotter

33 28/10     Marit                    Öjenäs                  Nils Ernstsson                 Maria Nilsdotter

33 8/11       Erik                      Åsegård                Nils Ivarsson                  Lisken Eriksdotter

33 12/11     Lars                      Stävarby               Per Jönsson                    Karin Bengtsdotter

33 10/11     Olof                      Bjälverud              Nils Johansson                Karin Nilsdotter

33 10/11     Jöns                      Myringbyn            Johan Jönsson                Margeta Olofsdotter

33 10/11     Lars                      Myringbyn            Måns Nilsson                 Sigrid Persdotter

33 28/11     Bengt                    Backa                   Karl Jonsson Kollfeldt    Kerstin Olofsdotter

33 7/12       Per                       Myringbyn            Jon Persson                    Ingeborg Björnsdotter

33 14/12     Erik                      Åsegård                Per Larsson Åsfeldt        Marit Håkansdotter

33 21/12     Ingegerd               Ransby                 Nils Jönsson Öjnäs         Karin Olofsdotter

33 24/12     Gertrud                 Strandvik              Mats Matsson                Kerstin Olofsdotter

33 25/12     Olof                      Kyrkbyn               Per Eriksson                   Karin Olofsdotter

1734

34 8/1         Sigrid                    Kårrud                 Lars Larsson                  Marit Jonsdotter

34 9/1         Sara                     Ransby                 Elof Esbjörnsson             Annika Matsdotter

34 12/1       Ingeborg               Öjenäs                  Karl Matsson                 Marit Pålsdotter

34 21/1       Mats                     Kårrud                 Olof Matsson Solberg     Ingeborg Larsdotter

34 23/2       Marit                    Strandvik              Sven Larsson                  Karin Jönsdotter

34 25/2       Ingeborg               Gullsby                 Per Olofsson                  Marit Olofsdotter

34 1/3         Bengt                    Lövåsen                Johan Olofsson               Karin Persdotter

34 15/3       Olof                      Solberg                 Lars Olofsson                 Sigrid Eriksdotter

34 29/3       Marit                    Gällserud              Jon Elofsson                   Kerstin Olofsdotter

34 5/4         Jon                       Ransbytorp           Olof Olofsson                 Börit Olofsdotter

34 6/4         -----                     Myringbyn            Olof Larsson                  Marit Jonsdotter

34 3/7         Per                       Skäggegård          Håkan Bengtsson            Britta Nilsdotter

34 12/7       Sven                     Solberg                 Mats Svensson               Marit Larsdotter

34 20/8       Karin                    Skäggegård          Olof Olofsson                 Sigrid Matsdotter

34 21/8       Nils                      V. Berga               Olof Jonsson                  Sara Larsdotter

34 4/11       Johan                    Ransbytorp           Jon Jönsson                    Kerstin Jönsdotter

1735

35 7/1         Håkan                  Stävarby               Anders Bengtsson           Marit Håkansdotter

                                                                            Kåre soldat

35 30/3       Marit                    Solberg                 Måns Jönsson                 Lisken Ernstsdotter

35 17/4       Kerstin                 Väsby                   Per Olofsson                  Ingrid Torbjörnsdotter

35 15/5       Bengt                    Strand                  Jöns Larsson                  Karin Hansdotter

35 23/5       Bengt                    Väsby                   Bengt Olofsson               Karin Bengtsdotter

35 9/6         Sven                     Ransby                 Gudmund Svensson        Ingeborg Jonsdotter

35 3/7         Marit                    Kyrkbyn               Nils Bengtsson                Marit Elofsdotter

                                                                            Kyrkberg soldat

35 5/7         Britta (uä)             -----                     -----                               Karin Jonsdotter

35 6/9         Gertrud                 Ransby                 Johan Persson                Kerstin Olofsdotter

  (tvill.)         Britta

35 23/9       Nils                      Bjälverud              Nils Johansson                Karin Nilsdotter

35 2/10       Mats                     Lövåsen                Jöns Larsson                  Karin Nilsdotter

35 16/10     Jöns                      Gullsby                 Anders Andersson          Kerstin Olofsdotter

35 3/12       Olof                      Backa                   Johan Tolsson                 Karin Halstensdotter

35 15/12     Per                       Ransby                 Olof Nilsson                   Börit Esbjörnsdotter

35 20/12     Per                       Myringbyn            Jon Persson                    Ingeborg Björsdotter

1736

36 17/1       Erik                      Åsegård                Erik Olofsson                 Britta Eriksdotter

36 13/1       Ingeborg               Gällserud              Per Bengtsson                Karin Björsdotter

36 31/1       Ingeborg               Backa                   Jöns Andersson              Gertrud Jonsdotter

36 13/2       Maria                   Strandvik              Sven Larsson                  Karin Jönsdotter

36 13/2       Olof                      Strandvik              Mats Matsson                Kerstin Olofsdotter

36 17/2       Mats                     Kårrud                 Lars Larsson                  Marit Jonsdotter

36 18/2       Kerstin                 Strandvik              Nils Eriksson                  Karin Svensdotter

36 25/2       Sara                     Ö. Berga              Kasper Persson              Ingeborg Jonsdotter

36 26/2       Kerstin                 Myringbyn            Jon Andersson                Karin Larsdotter

36 11/3       Karin                    Säter                    Olof Olofsson                 Ingeborg Olofsdotter

36 13/3       Olof                      Myringbyn            Per Jönsson                    Sigrid Andersdotter

                      (död 1771)

36 14/3       Lars                      Myringbyn            Lars Larsson                  Elin Olofsdotter

36 22/3       Nils                      Ö. Berga              Nils Olofsson                  Britta Olofsdotter

36 16/6       Marit                    Säter                    Jon Jönsson                    Ingegerd Johansdotter

36 18/7       Marit                    Råby                    Håkan Nilsson                Kerstin Matsdotter

36 3/8         Per                       Bjälverud              Lars Larsson ?                Karin Persdotter

36 15/8       Jöns                      Väsby                   Arvid Jönsson                 Kerstin Andersdotter

                                                                                                                    ("bör heta Karin")

36 20/8       Karin                    Kårrud                 Jöns Jönsson                  Kerstin Olofsdotter

36 16/8       Kerstin                 Gullsby                 Olof Olofsson                 Marit Jonsdotter

36 13/9       Kerstin                 Myringbyn            Johan Jönsson                Margeta Olofsdotter

1737

37 7/1         Nils                      Myringbyn            Måns Nilsson                 Sigrid Persdotter

37 7/1         Marit                    Kårrud                 Mats Olofsson                Marit Olofsdotter

37 10/1       Ingeborg               Kyrkbyn               Per Eriksson                   Karin Olofsdotter

37 23/2       Petter                   Myringbyn            Olof Larsson                  Marit Jonsdotter

37 4/3         Jon                       Råby                    Elof Eriksson                  Marit Nilsdotter

37 18/3       Olof                      Ransbytorp           Olof Olofsson                 Börit Olofsdotter

37 20/3       Per                       Ö. Berga              Anders Persson              Elin Nilsdotter ?

37 22/3       Lars                      Lövåsen                Johan Olofsson               Karin Persdotter

37 23/3       Lars                      Väsby                   Per Olofsson                  Ingrid Torbjörnsdotter

37 24/3       Kerstin                 Öjenäs                  Karl Matsson                 Marit Pålsdotter

37 1/7         Sigrid                    Ransby                 Olof Bengtsson               Gertrud Persdotter

37 8/7         Kerstin                 Ransby                 Erik Karlsson                 Sigrid Johansdotter

37 1/8         Ernst                     Solberg                 Måns Jönsson                 Lisken Ernstsdotter

37 20/8       Marit                    Ransby                 Olof Nilsson                   Börit Esbjörnsdotter

37 29/8       Nils                      Strandvik              Sven Larsson                  Karin Jönsdotter

37 10/9       Erik                      Myringbyn            Olof Larsson                  Karin Eriksdotter

37 9/10       Olof                      Ransbytorp           Jon Jönsson                    Kerstin Jönsdotter

37 13/10     Johan                    Strand                  Sven Halstensson            Karin Tolsdotter

37 14/10     Sven                     Strandvik              Nils Eriksson                  Karin Svensdotter

37 2/11       Karin                    Råby                    Erik Jonsson                   Sigrid Nilsdotter

37 3/11       Per                       Backa                   Måns Eriksson                Britta Eriksdotter

37 8/11       Maria                   Ransby                 Elof Esbjörnsson             Annika Matsdotter ?

37 25/11     Johan                    Bjälverud              Nils Johansson                Karin Nilsdotter

37 26/11     Elin                       Gällserud              Per Gustafsson               Marit Olofsdotter

37 1/12       Maria                   Backa                   Johan Tolsson                 Kerstin Halstensdotter

37 9/12       Torbjörn               Råby                    Per Persson                    Karin Torbjörnsdotter

1738

38 10/1       Britta                    Stävarby               Anders Bengtsson           Marit Håkansdotter

38 1/2         Lars                      Lövåsen                Jöns Larsson                  Karin Nilsdotter

38 10/3       Olof                      Strandvik              Mats Matsson                Kerstin (?) Olofsdotter

38 15/3       Karin                    Råby                    Jon Bengtsson                Sara Johansdotter

38 5/4         Lars                      Gällserud              Bengt Björsson               Marit Nilsdotter

38 2/5         Margeta                Myringbyn            Lars Larsson                  Ingeborg Halstensdr

38 8/5         Ingeborg               Bjälverud              Olof Halstensson            Kerstin Bengtsdotter

38 1/6         Ingeborg               Ö. Berga              Kasper Persson              Ingeborg Persdotter ?

38 20/7       Olof                      Skäggegård          Per Olofsson                  Kerstin Jönsdotter

38 12/7       Bengt                    Skäggegård          Håkan Bengtsson            Britta Nilsdotter

38 8/8         Ingeborg               Ransby                 Lars Nilsson                   Britta Jonsdotter

38 15/8       Per                       Gällserud              Per Bengtsson                Karin Persdotter

38 24/8       Maria                   V. Berga               Olof Johansson               Sara Larsdotter

38 29/8       Ingeborg               Myringbyn            Olof Larsson                  Marit Jonsdotter

  (tvill.)         Karin

38 16/9       Nils                      Åsegård                Petter Nilsson                 Britta Eriksdotter

38 1/10       Olof                      Säter                    Olof Olofsson                 Ingeborg Olofsdotter

38 2/10       Jöns                      Solberg                 Simon Jönsson                Karin Jonsdotter

38 3/10       Ingegerd               Ransby                 Nils Jönsson Öjnäs         Karin Olofsdotter

38 4/10       Lars                      Solberg                 Elof Nilsson                    Sigrid Eriksdotter

38 29/10     Britta ?                 Solberg                 Halvard Jonsson             Ingeborg Persdotter

38 28/11     Olaus                    Gällserud              Olof Wallbom                 Sara Maria Lundell

38 8/12       Olof                      Ransby                 Johan Persson                Kerstin Olofsdotter

38 10/12     Lars                      Myringbyn            Jon Persson                    Ingeborg Björsdotter

38 11/12     Jonas                    Bada                    Petter Kullander             Magdalena Frykbom

38 14/12     Per                       Åsegård                Måns Olofsson               Gertrud Jönsdotter

38 15/12     Nils                      Ransby                 Olof Nilsson                   Britta Esbjörnsdotter

1739

39 3/1         Per                       Backa                   Karl Kollfeldt soldat       Kerstin Persdotter

39 10/1       Sigrid                    Kårrud                 Jöns Jönsson                  Kerstin Olofsdotter

39 1/2         Måns                    Bjälverud              Johan Arvidsson             Karin Olofsdotter

39 8/2         Kerstin                 Backa                   Jöns Andersson              Gertrud Jonsdotter

39 16/2       Maria                   Ransby                 Måns Persson                 Karin Persdotter

39 8/3         Ingeborg               Öjenäs                  Olof Månsson                 Kerstin Persdotter

39 14/3       Ingeborg               Väsby                   Arvid Jönsson                 Kerstin Andersdotter

39 3/4         Lars                      Kårrud                 Lars Larsson                  Marit Jonsdotter

39 12/4       Lars                      Kårrud                 Olof Solberg soldat         Karin Larsdotter

39 19/4       Ingegerd               Lövåsen                Olof Johansson               Britta Olofsdotter

39 20/5       Nils                      Åsegård                Nils Persson                   Valborg Ingemarsdr

39 27/8       Per                       Gullsby                 Olof Bengtsson               Kerstin Olofsdotter

39 14/9       Per                       Gullsby                 Erik Elofsson                  Sigrid Elofsdotter

39 12/10     Johan                    Bjälverud              Lars Matsson                 Kerstin Persdotter

39 15/10     Bengt                    Ransby                 Olof Gustafsson              Kerstin Nilsdotter

39 16/10     Kerstin                 Råby                    Nils Olofsson                  Sara Elofsdotter

39 24/11     Erik                      Råby                    Per Persson                    Karin Torbjörnsdotter

39 26/11     Erik                      Ransby                 Per Eriksson                   Karin Bengtsdotter

1740

40 13/1       Olof                      Gällserud              Per Gustafsson               Marit Olofsdotter

40 14/2       Erik                      Bjälverud              Nils Johansson                Karin Nilsdotter

40 12/3       Erik                      Gullsby                 Per Olofsson                  Marit Olofsdotter

40 16/3       Kerstin                 Ransbytorp           Jon Jönsson                    Kerstin Jönsdotter

40 20/3       Per                       Bjälverud              Olof Halstensson            Kerstin Bengtsdotter

40 2/4         Kerstin                 Myringbyn            Måns Nilsson                 Sigrid Persdotter

40 9/4         Britta                    Strand                  Sven Halstensson            Karin Tolsdotter

40 21/4       Lars                      Åsegård                Per Larsson                    Marit Håkansdotter

40 28/4       Stina Kajsa   Gällserud                      Olof Wallbom                 Sara Maria Lundell

40 30/5       Anders                 Skäggegård          Lars Persson                  Kristina Berga

40 3/6         Per                       Myringbyn            Jon Andersson                Karin Larsdotter

40 25/6       Britta                    Lövåsen                Erik Jonsson                   Kerstin Jönsdotter

40 8/7         Per                       Skäggegård          Anders Andersson          Kerstin Jönsdotter

40 12/8       Karin                    Ransby                 Nils Öjnäs soldat            Karin Olofsdotter

40 13/9       Jöns                      Solberg                 Måns Jönsson                 Lisken Ernstsdotter

40 14/9       Johan                    Ransbytorp           Olof Olofsson                 Britta Olofsdotter

40 1/10       Ingeborg               Gällserud              Elof Jönsson                   Marit Persdotter

40 27/10     Per                       Ransby                 Olof Bengtsson               Gertrud Persdotter

40 29/10     Nils                      Ransby                 Lars Nilsson                   Britta Jonsdotter

40 2/11       Jon                       Solberg                 Halvard Jonsson             Ingeborg Persdotter

40 6/11       Ingrid (uä)             Gullsby                 -----                               -----

40 21/11     Per                       Råby                    Per Olofsson kyrkvärd    Ingrid Torbjörnsdotter

40 28/11     Ingeborg               Väsby                   Bengt Olofsson               Karin Persdotter

40 1/12       Gertrud                 Lövåsen                Lars Jönsson                  Ingegerd Johansdotter

40 2/12       Maria                   Kårrud                 Gustaf Månsson              Ellika Matsdotter

1741

41 7/1         Nils                      Bjälverud              Erik Eriksson                  Ingeborg Håkansdotter

41 8/2         ngeborg                Kyrkbyn               Per Jonsson                    Kerstin Halstensdotter

41 10/3       Erik                      Råby                    Per Persson                    Karin Torbjörnsdotter

41 4/4         Jonas                    Ransby                 Olof Ranberg soldat        Lisken Andersdotter

41 30/4       Ingeborg               Gällserud              Per Bengtsson                Karin Persdotter

41 6/5         Jöns                      Väsby                   Arvid Jönsson                 Kerstin Andersdotter

41 3/6         Sigrid                    Solberg                 Olof Solberg soldat         Ingeborg Larsdotter

41 16/7       Ernst                     Öjenäs                  Nils Ernstsson                 Ingeborg Jonsdotter

41 3/8         Karin                    Öjenäs                  Olof Månsson                 Kerstin Persdotter

41 2/9         Per                       Råby                    Lars Persson                  Kerstin Persdotter

  (tvill.)         Erik

41 4/9         Ingeborg               Gällserud              Håkan Bengtsson            Marit Nilsdotter

41 1/10       Ingeborg               Myringbyn            Jon Persson                    Ingeborg Björsdotter

41 16/10     Elin                       Myringbyn            Lars Larsson                  Ingeborg Halstensdr

41 24/10     Olof                      Skäggegård          Olof Olofsson                 Ingeborg Olofsdotter

41 31/10     Per                       Ransby                 Per Eriksson                   Karin Bengtsdotter

41 6/11       Per                       Ransby                 Olof Nilsson                   Börit Esbjörnsdotter

41 21/11     Nils                      Backa                   Jöns Andersson              Gertrud Jonsdotter

41 10/12     Ingeborg               Ransby                 Olof Olofsson                 Sigrid Gustafsdotter

  (tvill.)         Bengt

41 20/12     Marit                    Bjälverud              Lars Matsson                 Kerstin Persdotter

                                                                                                                    ("Skall heta Karin")

1742

42 15/1       Bengt                    Säter                    Jon Jönsson                    Ingegerd Johansdotter

42 28/1       Maria                   Myringbyn            Olof Larsson                  Marit Jonsdotter

42 1/2         Nils                      Gällserud              Per Gustafsson               Marit Olofsdotter

42 10/2       Erik                      Gullsby                 Per Olofsson                  Karin Persdotter

42 14/3       Bengt                    Bjälverud              Olof Halstensson            Kerstin Bengtsdotter

42 3/4         Olof                      Råby                    Jon Bengtsson                Sara Larsdotter

42 10/5       Ingegerd               V. Berga               Jöns Larsson                  Karin Olofsdotter

42 1/6         Sara                     Gällserud              Per Bengtsson                Karin Persdotter

42 14/7       Kerstin                 Ransby                 Måns Persson                 Karin Persdotter

42 3/8         Ingeborg               Ransby                 Johan Persson                Kerstin Olofsdotter

42 12/9       Karin                    V. Berga               Olof Jönsson                  Kerstin Elofsdotter

42 5/10       Erik                      Gullsby                 Per Bengtsson                Marit Matsdotter

42 16/10     Karin                    Lövåsen                Olof Johansson               Britta Olofsdotter

42 2/11       Sigrid                    Säter                    Olof Olofsson                 Ingeborg Olofsdotter

42 6/11       Sara                     Ransby                 Olof Gustafsson              Kerstin Nilsdotter

42 7/12       Jöns                      Lövåsen                Erik Jonsson                   Kerstin Jönsdotter

42 12/12     Kerstin                 Ransbytorp           Bengt Gustafsson            Sara Olofsdotter

1743

43 15/1       Marit                    Skäggegård          Per Olofsson                  Kerstin Jönsdotter

43 16/2       Anna                    Ö. Berga              Petter Nilsson                 Britta Florin

43 14/3       Anna Elisabet  Gällserud                    Olof Wallbom                 Sara Maria Lundell

43 3/5         Olof                      V. Berga               Lars Olofsson                 Ingrid Jönsdotter

43 23/5       Jon                       Öjenäs                  Karl Matsson                 Sigrid Jonsdotter

43 13/6       Johan                    Bjälverud              Nils Johansson                Karin Persdotter

43 4/7         Ingeborg               Bjälverud              Erik Elofsson                  Ingeborg Olofsdotter

43 20/9       Nils                      Strandvik              Nils Eriksson                  Karin Svensdotter

43 14/10     Ingeborg               Solberg                 Halvard Jonsson             Ingeborg Persdotter

43 4/12       Ernst                     Solberg                 Måns Jönsson                 Lisken Ernstsdotter

                                                                                                                    ("Bör heta Maria")

1744

44 18/1       Ingeborg               Gällserud              Håkan Bengtsson            Marit Nilsdotter

44 30/2       Ingeborg               Säter                    Jon Jönsson                    Ingegerd Johansdotter

44 10/3       Ernst                     Öjenäs                  Nils Ernstsson                 Ingeborg Jonsdotter

44 15/5       Nils                      Backa                   Måns Björsson               Sigrid Olofsdotter

44 14/6       Olof                      Ransbytorp           Bengt Gustafsson            Sara Olofsdotter

44 19/6       Johan                    Bjälverud              Lars Matsson                 Kerstin Persdotter

  (tvill.)         Erik

44 30/7       Marit                    Backa                   Per Olofsson                  Britta Olofsdotter

44 1/9         Erik                      Bjälverud              Per Johansson                Karin Eriksdotter

44 15/10     Maria                   Gällserud              Olof Nilsson                   Ingeborg Elofsdotter

44 3/11       Nils                      Ransby                 Lars Jonsson                  Karin Olofsdotter

44 24/12     Kerstin                 Gällserud              Olof Olofsson                 Sigrid Gustafsdotter

1745

45 14/1       Johan                    Åsegård                Petter Nilsson                 Britta Florin

45 20/1       Gertrud                 Ransby                 Olof Jönsson                  Sigrid Johansdotter

45 3/2         Ingeborg               Väsby                   Anders Torbjörnsson      Ingeborg Larsdotter

45 15/2       Karin                    Säter                    Olof Olofsson                 Ingeborg Olofsdotter

45 20/2       Karl                      Ö. Berga              Erik Karlsson                 Sigrid Johansdotter

45 28/2       Per                       Bjälverud              Olof Persson                  Gertrud Olofsdotter

45 12/3       Marit                    Öjenäs                  Erik Ernstsson                Ingeborg Nilsdotter

45 25/3       Andreas                Gällserud              Olof Wallbom                 Sara Maria Lundell

45 27/3       Bengt                    Ransbytorp           Olof Bengtsson               Kerstin Jönsdotter

45 -----       Stina                     Åsegård                Ingemar Nilsson              Ingeborg Olofsdotter

    (döpt 13/4)

45 20/4       Per                       Skäggegård          Per Olofsson fj-man        Kerstin Jönsdotter

45 10/5       Ingeborg               Skäggegård          Olof Olofsson                 Ingeborg Olofsdotter

45 17/5       Sara                     Ransby                 Måns Persson                 Karin Persdotter

45 24/5       Olof                      Öjenäs                  Lars Johansson               Karin Olofsdotter

45 14/6       Nils                      Öjenäs                  Nils Ernstsson                 Ingeborg Jonsdotter

45 4/7         Kerstin                 Gullsby                 Olof Andersson              Ingrid Elofsdotter

45 22/8       Stina                     Myringbyn            Nils Larsson                   Kerstin Persdotter

                        (död 1770)

45 17/9       Jon                       Berga                   Nils Nilsson                    Ingeborg Jönsdotter

45 10/10     Marit                    Väsby                   Anders Torbjörnsson      Ingeborg Larsdotter

45 14/11     Elof                      Gullsby                 Per Elofsson                   Ingrid (?) Elofsdotter

45 15/12     Maria                   Strand                  Bengt Nilsson                 Karin Matsdotter

1746

46 9/2         Måns                    Ransby                 Lars Andersson              Ingeborg Månsdotter

46 9/3         Jöns                      Åsegård                Måns Olofsson               Gertrud Jönsdotter

46 30/4       Ernst                     Solberg                 Måns Jönsson n-man      Lisken Ernstsdotter

46 14/5       Marit                    Backa                   Per Olofsson                  Britta Olofsdotter

46 17/6       Karin                    Öjenäs                  Olof Torstensson            Lisken Eriksdotter

46 14/7       Olof                      Ransby                 Jon Olofsson                  Britta Esbjörnsdotter

46 3/8         Per                       Råby                    Lars Persson                  Sara Elofsdotter

46 15/9       Lars                      V. Berga               Jöns Larsson                  Karin Olofsdotter

46 20/10     Ingeborg               Öjenäs                  Karl Matsson                 Sigrid Jonsdotter

46 6/11       Elof                      Gullsby                 (Per Elofsson)                 Ingrid Elofsdotter

                                                                            (bör vara Olof Andersson)

46 18/12     Nils                      Bada                    Jon Olofsson                  Ingeborg Nilsdotter

1747

47 14/1       Britta                    Strandvik              Nils Eriksson                  Karin Svensdotter

47 3/2         Ingeborg               Ransby                 Erik Elofsson                  Karin Bengtsdotter

47 4/3         Elof                      Gullsby                 Per Elofsson                   Ingrid (?) Elofsdotter

47 13/4       Karin                    Öjenäs                  Erik Ernstsson                Ingeborg Nilsdotter

47 1/5         Jöns                      Ransby                 Olof Jönsson                  Sigrid Johansdotter

47 20/6       Maria                   Öjenäs                  Nils Ernstsson                 Ingeborg Jonsdotter

47 3/7         Elof ?                    Ransby                 Jöns Esbjörnsson            Karin Björsdotter

47 15/8       Annika                  Ransby                 Jöns Elofsson                  Elin Persdotter

47 17/9       Karin                    Gullsby                 Håkan Bengtsson            Britta Nilsdotter

47 4/10       Jöns                      Gällserud              Per Jönsson                    Anna Elofsdotter

47 8/11       Nikolaus               Gällserud              Olof Wallbom                 Sara Lundell

47 14/12     Olof                      Gällserud              Olof Nilsson                   Ingeborg Elofsdotter

1748

48 3/1         Karin                    Skäggegård          Per Olofsson                  Kerstin Jönsdotter

48 14/2       Karin                    Åsegård                Nils Andersson               Kerstin Eriksdotter

48 13/3       Jon                       Ransby                 Erik Jonsson                   Annika Matsdotter

48 5/4         Ingeborg               Gällserud              Olof Gustafsson              Kerstin Nilsdotter

48 14/5       Ingeborg               Gällserud              Håkan Bengtsson            Marit Nilsdotter

48 12/6       Kerstin                 Ransby                 Nils Månsson                 Kerstin Johansdotter

48 13/8       Kerstin                 Kyrkbyn               Olof Persson                  Marit Jönsdotter

48 23/9       Ingeborg               Väsby                   Anders Torbjörnsson      Ingeborg Larsdotter

48 5/10       Nils                      Råby                    Erik Jonsson                   Ingeborg Nilsdotter

48 14/11     Kerstin                 Ö. Berga              Erik Karlsson                 Sigrid Johansdotter

48 9/12       Kerstin                 Gullsby                 Anders Andersson          Kerstin Elofsdotter

1749

49 20/1       Jon                       Kårrud                 Lars Larsson                  Marit Jonsdotter

49 21/1       Kerstin                 Berga                   Nils Nilsson                    Ingeborg Jönsdotter

49 25/1       Maria                   Strandvik              Sven Larsson                  Karin Jönsdotter

49 12/2       Marit                    Gullsby                 Per Olofsson                  Karin Persdotter

49 16/2       Ingegerd               Bjälverud              Lars Persson                  Annika Jönsdotter

49 14/3       Johan                    Lövåsen                Lars Jönsson                  Ingegerd Johansdotter

49 5/4         Kerstin                 Bjälverud              Lars Matsson                 Ingeborg Elofsdotter

49 12/5       Marit                    Ransbytorp           Bengt Gustafsson            Sara Olofsdotter

49 15/6       Ingeborg               Väsby                   Arvid Jönsson                 Kerstin Andersdotter

49 3/7         Sara                     Skäggegård          Lars Persson Skägge      Stina Andersdotter

49 13/8       Erik                      Åsegård                Nils Andersson               Kerstin Eriksdotter

 (tvill.)          Britta

49 8/9         Olof                      Skäggegård          Erik Larsson                   Ingeborg Olofsdotter

49 19/10     Marit                    Kvarnåsen            Håkan Elofsson              Sigrid Persdotter

49 6/11       Marit                    Strandvik              Per Andersson                Karin Matsdotter

49 14/12     Marit                    Bjälverud              Per Johansson                Karin Olofsdotter

1750

50 3/1         Olof                      Åsegård                Petter Nilsson                 Britta Florin

50 20/1       Olof                      Ransbytorp           Olof Bengtsson               Marit Olofsdotter

50 10/2       Marit                    Gullsby                 Olof Elofsson                  Sigrid Elofsdotter

50 24/2       Jon                       Kårrud                 Simon Jönsson                Karin Jonsdotteri

50 13/3       Olof                      Öjenäs                  Olof Olofsson                 Sara Johansdotter

50 3/4         Erik                      Bjälverud              Olof Persson                  Gertrud Olofsdotter

50 8/4         Johan                    Ransby                 Olof Jönsson                  Sigrid Johansdotter

50 12/4       Elof                      Gällserud              Olof Nilsson                   Ingeborg Elofsdotter

50 14/5       Måns                    Öjenäs                  Erik Ernstsson                Ingeborg Nilsdotter

50 3/6         Annika                  Ransby                 Jöns Elofsson                  Elin Jönsdotter

50 8/7         Kerstin                 Öjenäs                  Nils Ernstsson                 Ingeborg Jonsdotter

50 5/8         Ingeborg               Myringbyn            Måns Nilsson                 Sigrid Persdotter

50 14/8       Olof                      Myringbyn            Måns Johansson             Marit Simonsdotter

50 13/9       Ingeborg               Ransby                 Jöns Elofsson                  Elin Nilsdotter

50 20/9       Karin                    Gällserud              Per Jönsson                    Anna Elofsdotter

50 3/10       Jon                       Ransby                 Lars Andersson              Ingeborg Månsdotter

50 15/10     Olof                      Solberg                 Erik Olofsson                 Britta Matsdotter

50 14/11     Ingeborg               Myringbyn            Nils Larsson                   Kerstin Persdotter

50 9/11       Kerstin                 Gällserud              Olof Gustafsson              Kerstin Matsdotter

50 2/12       Marit ?                 Ransby                 Jon Olofsson                  Britta Esbjörnsdotter

50 8/12       Karin                    Gällserud              Per Nilsson                     Marit Nilsdotter

1751

51 3/1         Johan                    Skäggegård          Per Olofsson                  Kerstin Jönsdotter

51 10/1       Hans                     V. Berga               Olof Jönsson                  Kerstin Elofsdotter

51 23/1       Marit                    Åsegård                Måns Olofsson               Gertrud Jönsdotter

  (tvill.)         Gertrud

51 3/2         Ingeborg               Ransbytorp           Per Johansson                Maria Jönsdotter

51 8/2         Karin                    Solberg                 Anders Simonsson          Ingeborg Persdotter

51 3/3         Nils                      Åsegård                Erik Nilsson                    Ellika Persdotter

51 14/3       Lars                      Öjenäs                  Karl Matsson                 Sigrid Bengtsdotter

51 17/3       Maria                   Lövstaholm           Anders Jonsson m-sv      Maria Jonsdotter

51 30/3       Katarina               Lövstaholm           Jonas Olsson m-sven      Ingrid Jonsdotter

51 3/4         Jonas                    Lövstaholm           Måns Jonsson m-sven     Ingeborg Håkansdotter

51 12/4       Nils                      Kyrkbyn               Bengt Matsson Kyrkberg   Marit Nilsdotter

51 4/5         Jon                       Berga                   Per Kaspersson              Ingeborg Eriksdotter

51 8/5         Olof                      Ransbytorp           Olof Bengtsson               Marit Olofsdotter

51 24/5       Ingeborg               V. Lövåsen           Lars Jönsson                  Ingegerd Johansdotter

51 3/6         Marit                    Väsby                   Anders Torbjörnsson      Ingeborg Larsdotter

51 12/6       Marit                    Backa                  

51 14/7       Maria                   Lövstaholm           Johan Johansson             Britta Månsdotter

51 13/8       Maria                   Kyrkbyn               Olof Persson                  Marit Jönsdotter

51 24/8       Måns                    Kårrud                 Gustaf Månsson              Ellika Olofsdotter

51 3/9         Per                       Råby                    Olof Persson                  Kerstin Persdotter

51 14/9       Olof                      Bjälverud              Olof Persson                  Gertrud Olofsdotter

51 20/9       Anders                 Åsegård                Nils Andersson               Kerstin Eriksdotter

51 28/9       Britta                    V. Lövåsen           Lars Persson                  Ingeborg Nilsdotter

51 3/10       Sara                     Lövstaholm  mr Abraham Hamnqvist           Ingeborg Nilsdotter

51 14/11     Simon                   Säter                    Johan Simonsson            Karin Jonsdotter

51 20/11     Karin                    Öjenäs                  Erik Ernstsson                Ingeborg Nilsdotter

51 ------     Anders                 Åsegård                Bengt Nilsson                 Kerstin Andersdotter

     (döpt 8/12)

1752

52 14/1       Johan                    Ransby                 Nils Månsson                 Kerstin Johansdotter

52 16/1       Erik                      Berga                   Nils Nilsson                    Ingeborg Jönsdotter

52 9/2         Kerstin                 Ransby                 Erik Jonsson                   Annika Matsdotter

52 20/2       Kerstin                 Bjälverud              Lars Matsson                 Ingeborg Elofsdotter

52 28/2       Olof                      Skäggegård          Erik Persson                   Ingeborg Olofsdotter

52 3/3         Marit                    Stävarby               Bengt Andersson            Karin Jonsdotter

52 14/3       Maria                   V. Lövåsen           Olof Johansson               Britta Olofsdotter

52 16/3       Per                       Gullsby                 Per Elofsson                   Gertrud Elofsdotter

52 20/3       Magnus                Lövstaholm           Måns Jonsson smältare   Stina Bellström

  (tvill.)         Anders

52 21/3       Jonas                    Berga                   Erik Eriksson                  Ingeborg Larsdotter

52 23/3       Gertrud                 Solberg                 Anders Solberg soldat    Gertrud Jönsdotter

                   ("Erik måtte döpelsenamnet vara.")

52 17/3       Britta Kajsa   Gällserud                     Olof Wallbom komm.     Sara Maria Lundell

52 11/4       Lars                      Skäggegård          Erik Larsson                   Ingeborg Olofsdotter

52 14/4       Ingeborg               Gällserud              Håkan Elofsson              Sigrid Persdotter

52 16/4       Kristina                 Åsegård                Petter Nilsson                 Britta Florin

52 24/4       Per                       Kårrud                 Lars Larsson                  Marit Jonsdotter

52 28/4       Karin                    Strand                  Bengt Nilsson                 Karin Matsdotter

52 4/5         Lena                     Skäggegård          Lars Skägge soldat         Kristina Bergia

52 12/5       Ingeborg               Stävarby               Anders Björsson             Ingeborg Johansdotter

52 14/6       Karin                    Gullsby                 Per Olofsson                  Karin Persdotter

52 15/7       Elof                      Backa                   Erik Månsson                 Sigrid Elofsdotter

52 20/7       Kerstin                 Gullsby                 Per Bengtsson                Marit Matsdotter

52 14/8       Mats                     Råby                    Håkan Nilsson                Kerstin Matsdotter

52 23/8       Maria                   Berga                   Per Persson                    Anna Becklind

52 4/9         Olof                      Ransbytorp           Bengt Gustafsson            Sara Olofsdotter

                   (Möjl. ändrat till Jon)

52 20/9       Per                       Bjälverud              Per Nilsson                     Karin Olofsdotter

52 20/10     Lars                      Åsegård                Per Larsson                    Britta Olofsdotter

52 14/10     Ingeborg               Kårrud                 Simon Jönsson                Karin Jonsdotter

52 6/11       Per                       Gällserud              Per Jönsson                    Anna Elofsdotter

52 13/11     Ingeborg               Säter                    Lars Nilsson                   Karin Larsdotter

52 10/12     Erik                      Myringbyn            Erik Larsson                   Maria Bengtsdotter

52 14/12     Elof                      Ransby                 Jöns Elofsson                  Elin Nilsdotter

52 30/12     Marit                    Öjenäs                  Nils Ernstsson                 Ingeborg Jonsdotter

1753

53 2/1         Gertrud                 Skäggegård          nm Per Olofsson             Kerstin Jönsdotter

53 14/1       Sigrid                    Stävarby               Olof Jönsson                  Kerstin Olofsdotter

53 20/1       Per                       Åsegård                Erik Nilsson                    Ellika Persdotter

53 26/1       Nils                      Gällserud              Per Nilsson                     Marit Nilsdotter

53 1/2         Karin                    Ransby                 Olof Jönsson                  Sigrid Johansdotter

53 10/2       Karin                    Ransby                 Olof Olofsson                 Sigrid Gustafsdotter

53 20/2       Ingeborg               Ransby                 Lars Nilsson                   Britta Jonsdotter

53 5/3         Bengt                    Säter                    Jon Jonsson                    Ingegerd Johansdotter

53 14/3       Per                       Myringbyn            Nils Larsson                   Kerstin Persdotter

53 4/4         Marit                    Berga                   Per Kaspersson              Ingeborg Eriksdotter

53 15/4       Nils                      Gällserud              Olof Gustafsson              Kerstin Nilsdotter

(53 1/5        Per                       Myringbyn            Nils Larsson                   Kerstin Persdotter)

    (Denna post har strukits)

53 13/5       Kerstin                 Ransbytorp           Olof Bengtsson               Marit Olofsdotter

53 20/5       Lars                      Väsby                   Anders Torbjörnsson      Ingeborg Larsdotter

53 10/6       Jon                       Ransbytorp           Olof Bengtsson               Marit Olofsdotter

53 15/7       Simon                   Myringbyn            Måns Johansson             Marit Simonsdotter

53 4/8         Jon                       Säter                    Johan Simonsson            Karin Jonsdotter

53 7/9         Mats                     Lövstaholm           Olof Matsson eldvakt.    Kerstin Jonsdotter

53 25/9       Jöns                      Solberg                 Nils Jönsson                   Britta Matsdotter

53 20/10     Margreta              Åsegård                Olof Nilsson                   Ingeborg Eriksdotter

53 8/11       Maria                   Öjenäs                  Karl Matsson                 Sigrid Bengtsdotter

53 1/12       Sigrid                    Myringbyn            Jöns Persson                  Gertrud Jönsdotter

53 16/12     Nils                      Ransbytorp           Per Johansson                Maria Jönsdotter

53 20/12     Marit                    V. Lövåsen           Lars Jonsson                  Ingegerd Johansdotter

1754

54 8/1         Olof                      Råby                    Måns Olofsson               Gertrud Jonsdotter

54 2/2         Gertrud                 Myringbyn            Per Persson                    Kerstin Jonsdotter

54 14/2       Jonas                    Stöpafors              Henrik Hassellöf             Annika Fernqvist

54 3/3         Marit                    Åsegård                Måns Olofsson               Gertrud Jönsdotter

54 14/3       Johan                    Solberg                 Per Johansson                Marit Månsdotter

54 23/3       Maria                   Åsegård                Nils Persson                   Britta Olofsdotter

54 3/4         Anders                 Åsegård                Nils Andersson               Kerstin Eriksdotter

54 16/4       Jon                       Myringbyn            Nils Jonsson                   Lisken Olofsdotter

54 8/5         Olof                      Gullsby                 Per Elofsson                   Ingrid Elofsdotter

54 17/5       Karin                    Solberg                 Anders Solberg soldat    Gertrud Jönsdotter

54 7/5         Jonas                    Lövstaholm           Anders Jonsson m-sv      Kerstin Jonsdotter

54 16/6       Gertrud                 Solberg                 Anders Simonsson          Ingeborg Persdotter

54 4/7         Per                       Kyrkbyn               Olof Persson                  Marit Jonsdotter

54 3/8         Lisken                  Åsegård                Erik Nilsson                    Ingeborg Jonsdotter

54 9/8         Olof                      Stävarby               Gustaf Olofsson              Kerstin Olofsdotter

54 6/9         Per                       Backa                   Per Olofsson                  Britta Olofsdotter

54 20/9       Anders                 Stävarby               Bengt Andersson            Karin Jonsdotter

54 3/10       Nils                      Öjenäs                  Erik Ernstsson                Ingeborg Nilsdotter

54 2/11       Karin                    Gullsby                 Per Bengtsson                Marit Matsdotter

54 14/11     Elof                      Bjälverud              Lars Matsson                 Ingeborg Elofsdotter

54 24/11     Elin                       Myringbyn            Johan Olofsson               Maria Månsdotter

54 1/12       Jon                       Skäggegård          Erik Persson                   Ingeborg Olofsdotter

54 16/12     Lars                      Åsegård                Per Larsson                    Maria Örjansdotter

54 22/12     Erik                      Stävarby               Olof Jönsson                  Ingeborg Eriksdotter

54 25/12     Jöns                      V. Berga               Olof Jönsson                  Kerstin Elofsdotter

1755

55 13/1       Ingeborg               Ransby                 Erik Jonsson                   Annika Matsdotter

55 14/1       Karin                    Råby                    Håkan Nilsson                Kerstin Matsdotter

55 19/1       Anders                 Åsegård                Petter Nilsson                 Märta (!) Florin

55 27/1       Nils                      Säter                    Lars Nilsson                   Karin Larsdotter

55 1/2         Magnus                Lövstaholm           Göran Persson kn-sm     Britta Månsdotter

55 14/2       Britta                    Öjenäs                  Lars Johansson               Karin Olofsdotter

55 23/2       Lisa                      Stöpafors              bokh. Henrik Hassellöf   Annika Fernqvist

55 3/3         Kerstin                 Backa                   Måns Björsson               Sigrid Olofsdotter

55 6/3         Maria                   Ingeborgjorden     Elof Elofsson                  Marit Håkansdotter

  (tvill.)         Karin

55 12/3       Olof                      Ransby                 Nils Månsson                 Kerstin Johansdotter

55 4/4         Karin                    Ingeborgjorden     Nils Jonsson                   Kerstin Eriksdotter

55 5/4         Johan                    Strand                  Sven Halstensson            Sigrid Johansdotter

55 6/4         Kerstin                 Gullsby                 Jon Olofsson                  Annika Arvidsdotter

55 4/5         Karin                    Berga                   Nils Nilsson                    Ingeborg Jönsdotter

55 14/5       Stina                     Lövstaholm           Abraham Hamnqvist       Ingeborg Jonsdotter

55 15/5       Britta                    Berga                   Olof Matsson                 Kerstin Jonsdotter

55 17/5       Sara                     Stöpafors              mr Karl Hane                 Maria Danielsdotter

55 2/6         Ingeborg               Skäggegård          Erik Larsson                   Ingeborg Olofsdotter

55 7/6         Per                       Öjenäs                  Erik Persson                   Lisken Eriksdotter

                   ("bör heta Marit")

55 22/7       Lars                      Väsby                   Anders Torbjörnsson      Ingeborg Larsdotter

                   ("bör heta Per, död 1763 30/11")

55 1/7         Gertrud                 Gällserud              Per Jönsson                    Anna Elofsdotter

55 12/7       Maria                   V. Lövåsen           Lars Persson                  Ingeborg Nilsdotter

55 19/7       Marit                    Råby                    Måns Olofsson               Gertrud Jonsdotter

55 20/7       Olof                      Berga                   Per Persson                    Anna Becklind

55 23/7       Per                       Gällserud              Håkan Elofsson              Sigrid Persdotter

55 14/8       Olof                      Åna                      Erik Olofsson                 Ingegerd Eriksdotter

55 20/8       Kerstin                 Tosseberg             Erik Persson                   Karin Halvardsdotter

55 30/8       Ingeborg               Bjälverud              Johan Bengtsson             Britta Bengtsdotter

55 2/9         Mats                     Strandvik              Per Andersson                Karin Matsdotter

                         (död 1756)

55 12/9       Britta                    Tosseberg             Olof Persson                  Kerstin Nilsdotter

55 19/9       Per                       Backa                   Erik Månsson                 Sigrid Elofsdotter

55 20/9       Marit                    Tosseberg             Olof Eriksson                 Karin Persdotter

55 24/9       Olof                      Åsegård                Erik Nilsson                    Ellika Persdotter

55 29/9       Anna Lisa   -----   Olof Wallbom       Sara Maria Lundell

55 10/10     Maria                   Ransby                 Johan Månsson               Gertrud Gudmundsdr         

55 20/10     Olof                      Ransby                 Lars Andersson              Ingeborg Månsdotter

55 14/11     Elof                      Tosseberg             Pål Nilsson                     Karin Elofsdotter

55 20/11     Ingeborg               Åsegård                Per Jönsson                    Marit Persdotter

55 2/12       Anders                 Porte                    Per Andersson                Kerstin Persdotter

55 14/12     Olof                      Ingeborgjorden     Nils Nilsson                    Kerstin Eriksdotter

  (tvill.)         Erik

55 20/12     Marit                    Råby                    Erik Jonsson                   Ingeborg Nilsdotter ?

55 23/12     Olof                      Bada ?                  Bengt Torstensson          Kerstin Olofsdotter

1756

56 8/1         Karin                    Backa                   Olof Tolsson                   Karin Olofsdotter

56 26/1       Olof                      Ransbytorp           Olof Bengtsson               Marit Olofsdotter

56 10/2       Lisken                  Ransby                 Olof Olofsson                 Sigrid Gustafsdotter

56 16/2       Marit                    Bada ?                  Jöns Johansson               Ingeborg Nilsdotter

56 3/3         Olof                      Gällserud              Olof Gustafsson              Kerstin Nilsdotter

56 10/3       Maria                   Åsegård                Nils Persson                   Britta Olofsdotter

56 16/3       Gertrud                 Tosseberg             Lars Mickelsson             (...?...) Jonsdotter

56 3/4         Lars                      Skäggegård          nm Per Olofsson             Kerstin Jönsdotter

56 13/4       Karin                    Skinnerud (oä)      sold. Olof Nilsson Näs    Gertrud Svensdotter

56 1/5         Erik                      Tosseberg             Erik Svensson                 Karin Svensdotter

56 14/5       Lars                      Ö. Lövåsen           Henrik Larsson               Karin Nilsdotter

56 16/5       Olof                      Råby                    Lars Persson                  Sara Elofsdotter

56 28/5       Olof                      Tosseberg             Olof Mickelsson             Ingrid Jonsdotter

                                                                            Tosseman

56 1/6         Ingeborg               Myringbyn            Nils Larsson                   Kerstin Persdotter

56 13/6       Erik                      Stöpafors              Lars Eriksson                 Kerstin Persdotter

56 2/7         Lena                     Skäggegård          Lars Persson                  Stina Bergia

56 20/7       Måns                    Solberg                 Anders Solberg soldat    Gertrud Jönsdotter

56 25/7       Nils                      Tosseberg             Nils Eriksson                  Kerstin Andersdotter

  (tvill.)         Kerstin

56 1/8         Kerstin                 ------                   Olof Svensson Öjenäs    Ingeborg Persdotter

                                                                            soldat

56 14/8       Lars                      Gullsby                 Per Elofsson                   Ingrid Elofsdotter

56 3/9         Nils                      Kårrud                 Jöns Jönsson                  Karin Jönsdotter

56 12/9       Karin                    Bjälverud              Per Johansson                Ingeborg Nilsdotter

56 22/9       Marit                    Råby                    Nils Jonsson                   Marit Nilsdotter

56 4/10       Nils                      Ransby                 Elof Nilsson                    Britta Nilsdotter

56 14/11     Olof                      Lövstaholm           Johan Larsson                Marit Nilsdotter

56 30/11     Lars                      Ö. Lövåsen           Olof Larsson                  Marit Persdotter

56 12/12     Nils                      Stöpan                  Petter Skagerberg           Ingeborg Olofsdotter

                                                                            knippsmed

56 16/12     Marit                    Tosseberg             Petter Persson                Britta Månsdotter

56 20/12     Maria                   N. Åna                 Brynte -----                    Marit Pålsdotter

56 25/12     Nils                      Stöpafors              Ragvald Eriksson m-sv   Gertrud Jonsdotter

56 30/12     Marit                    Säter                    Lars Nilsson                   Karin Larsdotter

1757

57 10/1       Marit                    Stävarby               Olof Jönsson                  Ingeborg Nilsdotter

57 19/1       Lisa                      Berga                   Per Persson                    Anna Becklind

57 14/2       Jon                       Myringbyn            Per Persson                    Kerstin Jonsdotter

57 19/2       Jon                       Öjenäs                  Nils Ernstsson                 Ingeborg Jonsdotter

57 14/3       Mats                     Berga                   Olof Bergsköld soldat     Kerstin Jonsdotter

57 18/3       Jonas                    Berga                   dr Håkan Andersson       Maria Eriksdotter

                        (oä)                                             i Stävarby                       i Berga

57 1/4         Karin                    Bada ?                  Olof Jönsson                  Marit Olofsdotter

57 14/4       Johan                    Ransby                 Olof Jönsson                  Sigrid Johansdotter

57 20/4       Stina                     Bada bruk            Pelle Andersson m-sm    Maria Nilsdotter

57 ------     Ingeborg               Ransby                 Jon Gudmundsson          Sigrid Jönsdotter

  (döpt 21/4)

57 30/4       Kerstin                 Gullsby                 Anders Andersson          Karin Elofsdotter

  (tvill.)         Ingeborg

57 12/5       Nils                      Tosseberg             Pål Nilsson                     Karin Elofsdotter

57 20/5       Maria                   Strandvik              Per Andersson                Karin Matsdotter

        ("NB Kerstin", död 1769 11/9)

57 25/5       Lisa                      Lövstaholm           Abraham Hamnqvist       Ingeborg Nilsdotter

57 3/6         Elof                      Gällserud              Håkan Bengtsson            Marit Nilsdotter

57 24/7       Maria                   Ransby                 Erik Elofsson                  Kerstin Nilsdotter ?

57 30/7       Olof                      Öjenäs                  Olof Olofsson                 Sara Olofsdotter

57 7/8         Marit                    V. Berga               Brynte Persson               Maria Persdotter ?

57 9/9         Kerstin                 Ingeborgjorden     Nils Jonsson                   Kerstin Eriksdotter

57 16/9       Marit                    Åsegård                Per Jönsson                    Marit Persdotter

57 5/10       Olof                      Bjälverud              Lars Matsson                 Ingeborg Elofsdotter

57 17/10     Maria                   Bada                    Olof Nyqvist m-smed     Marit Nilsdotter

57 24/10     Per                       Åsegård                Per Larsson                    Maria Örjansdotter

57 31/10     Jon                       Säter                    Olof Jönsson                  Marit Jonsdotter

57 23/11     Mats                     Ransby                 Erik Jonsson                   Annika Matsdotter

57 17/12     Britta                    Skäggegård          Erik Larsson                   Ingeborg Olofsdotter

57 25/12     Per                       -----                     Olof Öjenäs soldat          Ingeborg Olofsdotter

1758

58 14/1       Stina Kajsa    Åsegård                      Petter Nilsson                 Britta Florin

58 21/1       Gertrud                 V. Lövåsen           Lars Persson                  Ingeborg Nilsdotter

58 14/2       Elof                      Bjälverud              Olof Persson                  Gertrud Olofsdotter

58 23/2       Nils                      Åsegård                Bengt Nilsson                 Kerstin Andersdotter

58 16/3       Johannes               Gällserud              Olof Wallbom                 Sara Maria Lundell

58 24/3       Olof                      Myringbyn            Johan Olofsson               Maria Månsdotter

58 7/4         Per                       Stävarby               Gustaf Olofsson              Kerstin Olofsdotter

58 14/4       Karin                    Högforsen             Olof Eriksson                 Karin Eriksdotter

58 20/4       Ingeborg               Röberg                 Olof Nilsson                   Maria Eriksdotter

58 26/4       Olof                      Ingeborgjorden     Nils Andersson               Britta Halstensdotter

58 14/5       Erik                      V. Berga               Olof Persson                  Ingrid Jönsdotter

58 27/5       Per                       Bjälverud              Johan Bengtsson             Britta Bengtsdotter

58 2/6         Maria                   Åsegård                Erik Nilsson                    Ellika Persdotter

58 17/6       Maria                   Bada bruk            Per Nilsson                     Maria Nilsdotte

58 19/6       Britta                    N. Borgeby          Olof Olofsson                 Ingeborg Kristoffersdr

58 1/7         Olof                      Ö. Lövåsen           Nils Jönsson                   Gertrud Olofsdotter

58 8/7         Ingeborg               Kyrkbyn               Olof Persson                  Marit Jönsdotter

58 27/7       Per                       Ransby                 Elof Nilsson                    Britta Nilsdotter

58 12/8       Maria                   Väsby                   Johan Olofsson               Kerstin Månsdotter

58 8/9         Marit                    Bjälverud              Nils Olofsson                  Annika Jönsdotter

58 15/9       Måns                    Solberg                 Per Johansson                Marit Månsdotter

58 1/10       Ingeborg               Berga                   Nils Nilsson                    Ingeborg Jönsdotter

58 10/10     Sven                     Tosseberg             Erik Svensson                 Marit Svensdotter

58 28/10     Ingeborg               Ransby                 Lars Andersson              Ingeborg Månsdotter

58 2/11       Olof                      Stöpafors              Ragvald Olofsson           Marit Nilsdotter

58 16/11     Ingeborg               Bada bruk            Sven Olofsson                Britta Hansdotter

58 23/11     Karin                    Lövstaholm           Jon Björn knippsmed      Kerstin Månsdotter

58 27/11     Marit                    Bjälverud              Erik Elofsson                  Ingegerd Larsdotter ?

58 10/12     Nils                      Åsegård                Nils Andersson               Kerstin Eriksdotter

58 28/12     Maria                   Råby                    Gustaf Månsson              Elin Jonsdotter

1759

59 5/1         Sara                     Myringbyn            Erik Larsson                   Maria Bengtsdotter

59 10/2       Per                       Tosseberg             Olof Persson                  Kerstin Nilsdotter

59 14/2       Sara                     Myringbyn            Erik Larsson                   Maria Bengtsdotter

59 7/3         Ingeborg               Backa                   Erik Månsson                 Sigrid Elofsdotter

59 14/3       Anna                    Lövstaholm           Johan Pettersson             Maria Nilsdotter

59 30/3       Ingeborg               Gullsby                 Per Bengtsson                Marit Matsdotter

59 --/4        Britta ?                 (filmen oläslig, nästan hela sidan)

59               Ingeborg ?

59               Marit ?                 Säter ?

59               Kerstin ?               Backa ?

59               ?                           ?

59               Kerstin ?              

59               Karin ?

59 4/7         Kerstin                 Backa                   Per Olofsson                  Britta Olofsdotter

59 10/7       Kerstin                 V. Berga               Brynte Persson               Maria Andersdotter

59 13/7       Kerstin                 Råby                    Nils Jonsson                   Marit Håkansdotter

59 18/7       Kerstin                 Ransby                 Bengt Olofsson               Marit Nilsdotter

59 24/7       Elof                      Gällserud              Per Jönsson                    Anna Elofsdotter

                          (död 1767 7/7 ?)

59 4/5         Ingeborg               Strandtorp            Sven Halstensson            Sigrid Johansdotter

59 3/8         Ingeborg               Öjenäs                  Erik Ernstsson                Ingeborg Nilsdotter

59 11/8       Ernst                     Myringbyn            Nils Larsson                   Kerstin Persdotter

                         (död 1769 ? 10/6)                     

59 19/8       Marit                    Gullsby                 Jon Olofsson                  Annika Arvidsdotter

59 9/9         Olof                      Öjenäs                  Lars Johansson               Karin Olofsdotter

59 21/9       Nils                      Bjälverud              Per Nilsson                     Karin Eriksdotter

59 22/9       Karin                    Strandvik              Lars Jönsson                  marit Svensdotter

59 1/10       Jon                       Åsegård                Måns Olofsson               Gertrud Jönsdotter

59 12/10     Maria                   Skäggegård          Ernst Nilsson                  Britta Persdotter

59 20/2       Kerstin                 Råby  (F ?)           Olof Persson                  Kerstin Persdotter

59 31/10     Maria                   Strandvik              Nils Nilsson                    Kerstin Matsdotter

59 2/11       Maria                   Lövstaholm           Abraham Hamnqvist       Ingrid Nilsdotter

59 14/11     Stina                     Lövstaholm           Göran Kröger                 Britta Månsdotter

59 27/10     Per                       Ö. Berga              Per Persson byggm.        Anna Becklind

59 16/4       Måns                    Säter                    Johan Simonsson            Karin Jonsdotter

59 16/11     Olof                      Bada                    Jon Persson                    Marit Arnesdotter

59 19/11     Aron                     Lövstaholm           Sven Kihlgren                 Greta Kullander

59 6/12       Mats                     Ransby                 Erik Elofsson                  Kerstin Månsdotter

59 12/12     Erik                      Åsegård                Olof Nilsson                   Ingeborg Eriksdotter

59 15/12     Per                       V. Lövåsen           Lars Persson                  Ingeborg Nilsdotter

59 14/12     Sara                     Ransby                 Olof Olofsson                 Sigrid Gustafsdotter

                        (död 1769 31/8)

59 22/12     Karin                    Stävarby               Nils Månsson                 Sigrid Eriksdotter

59 31/12     Karin                    Stävarby               Olof Jönsson                  Ingeborg Nilsdotter

1760

60 12/1       Karin                    Strandvik              Per Andersson                Karin Matsdotter

60 13/1       Maria                   Backa                   Erik Månsson                 Sigrid Elofsdotter

60 20/2       Annika                  Lövstaholm           Lars Månsson smältare   Lisken Persdotter

60 23/2       Olof                      Backa                   Per Olofsson                  Sigrid Olofsdotter

60 1/3         Johan                    Bjälverud              Olof Persson                  Gertrud Olofsdotter

60 29/2       Elin                       Ransbytorp           Jon Olofsson                  Kerstin Månsdotter

60 1/3         Per                       Kårrud                 Jöns Jönsson                  Karin Jönsdotter

60 24/3       Ingeborg               Bjälverud              Lars Eriksson                 Kerstin Svensdotter

                         (död 1769 20/9)                         knippsmed

60 15/3       Olof                      V. Berga               Olof Jönsson                  Kerstin Elofsdotter

60 14/3       Per                       Säter                    Olof Jönsson                  Marit Jonsdotter

60 21/3       Karin                    Myringbyn            Per Persson                    Kerstin Jonsdotter

60 2/4         Maria                   Kyrkbyn               Erik Persson                   Anna Gustafsdotter

                         (död 1769 8/8)

60 12/4       Elof                      Ransby                 Olof Jönsson                  Sigrid Johansdotter

60 15/4       Gustaf                   Gällserud              Olof Gustafsson              Kerstin Nilsdotter

60 27/4       Olof                      Bada                    Olof Jönsson                  Marit Olofsdotter

60 3/5         Lars                      Bjälverud              Lars Matsson                 Ingeborg Elofsdotter

60 29/4       Ernst                     Öjenäs                  Nils Ernstsson                 Ingeborg Jonsdotter

60 7/5         Gertrud                 Skäggegård          Erik Persson                   Ingeborg Olofsdotter

60 4/5         Erik                      Bjälverud              Lars Persson                  Sara Elofsdotter

60 17/5       Nils                      Säter                    Lars Nilsson                   Karin Larsdotter

60 19/5       Erik                      V. Berga               dr Sone Persson             Margareta Persdotter

                        (oä)                                             från Ämtervik

60 23/5       Britta                    Skäggegård          Per Olofsson                  Kerstin Jonsdoter

60 24/5       Per                       Tosseberg             Brynte Larsson               Karin Pålsdotter

60 27/5       Karin                    V. Berga               Brynte Persson               Maria Andersdotter

60 13/6       Karin                    V. Lövåsen           Mats Jönsson                 Gertrud Matsdotter

60 27/6       Britta                    Kårrud                 Simon Jönsson                Karin Jonsdotter

60 11/7       Britta                    Tosseberg             Olof Persson                  Kerstin Nilsdotter

60 12/7       Karin                    Tosseberg             Lars Jonsson                  Kerstin Olofsdotter

60 26/7       Karin                    Åsegård                Per Larsson                    Maria Göransdotter

60 27/7       Kerstin                 Ransby                 Johan Månsson               Gertrud Gudmundsdr

60 20/8       Kerstin                 Stävarby               Gustaf Olofsson              Kerstin Olofsdotter

                         (död 1769 5/8)

60 28/8       Olof                      Solberg                 Per Johansson                Marit Månsdotter

60 29/8       Lars                      V. Lövåsen           Nils Jönsson                   Maria Jönsdotter

60 30/8       Jon                       Skäggegård          Erik Larsson                   Ingeborg Olofsdotter

60 22/9       Maria                   Öjenäs   (oä)        dr Jon Persson i Bada     Ingeborg Karlsdotter

60 23/9       Erik                      Åsegård                Erik Nilsson                    Ellika Persdotter

60 9/10       Olof                      Väsby                   Anders Torbjörnsson      Ingeborg Larsdotter

60 15/10     Erik                      Öjenäs                  Ernst Eriksson                Kerstin ? Jönsdotter

60 16/10     Olof                      Åsegård  (död)     Petter Nilsson                 Britta Florin

60 24/10     Per                       Backa                   Olof Persson                  Ingeborg Jönsdotter

60 15/11     Lars                      Strand                  Bengt Nilsson                 Karin Matsdotter

                        (död 1765)

60 15/11     Gertrud                 Ransby                 Jon Jönsson                    Karin Björsdotter

60 28/11     Elin                       Ransbytorp           Olof Bengtsson               Marit Olofsdotter

60 5/12       Per                       Åsegård                Per Nilsson                     Marit Nilsdotter

60 -----       Lisa                      Lövstaholm           Johan Love knippsm.      Britta Bengtsdotter

 

                   ************* 

/1997 1/8