Västra Emterviks dödbok 1690-1760

Gunnar Almqvists avskrift (33 A4 sidor)

 

Innehållsförteckning

1690  1

1691  1

1692  1

1693  1

1694  2

1695  2

1696  2

1697  3

1698  3

1699  3

1700  4

1701  4

1702  4

1703  4

1704  4

1705  5

1706  5

1707  6

1708  6

 

 

 

1712  6

1713  7

1714  7

1715  7

1716  7

1717  8

1718  9

1719  9

1720  10

1721  10

1722  11

1723  11

1724  11

1725  11

1726  12

1727  12

1728  13

1729  13

1730  13

1731  14

1732  14

1733  15

1734  16

1735  16

1736  17

1737  17

1738  18

1739  18

1740  19

1741  19

1742  20

1743  21

1744  22

1745  22

1746  22

1747  22

1748  23

1749  23

1750  23

1751  24

1752  25

1753  25

1754  25

1755  26

1756  26

1757  26

1758  27

1759  28

1760  28

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1690

90 9/5         Ingeborg Larsdotter        Berga

90 10/5       Henrik Persson               Berga

90 22/5       Måns Hemmingsson       Kisterud

90 20/6       Jöns Persson                  Svensby

90 22/6       Elin Håkansdotter           Aplung

90 27/6       Karin Persdotter             Säljebacka

90 21/10     Marit Jakobsdotter         Åsen

90 28/10     Nils Månsson                 Säljebacka

1691

91 16/1       Olof Månsson                Svensby

91 16/2       Karin Persdotter             Säljebacka

91 17/2       Elina Olofsdotter            Backa

91 12/3       Karin Elofsdotter            Sillegården

91 13/3       Kerstin Ivarsdotter         Sillegården

91 13/3       Marit Olofsdotter           Persby

91 8/6         Jakob Nilsson                Kålsgården

91 18/6       Per Andersson               Folkesgården

91 6/7         Nils Persson                   Persby

91 7/7         Jöne Elofsson                 Aplung

91 15/7       Olof Elofsson                 Bäckebron

91 29/7       Olof Elofsson                 Backa

91 20/10     Ingeborg Nilsdotter        Säljebacka

91 2/11       Marit Jönsdotter             Elofstorp

91 3/12       Torbjörn Jonsson           Berga

91 4/12       Jon Persson                    Svensby

1692

92 9/2         Lars Jonsson                  Kisterud

92 10/2       Marit Månsdotter           Svensby

92 11/2       Erik Knutsson                Ingeby

92 18/3       Lars Persson                  Berga

92 3/5         Ingrid Larsdotter            Kringeråsen

92 4/9         Nils Jonsson                   Sillegården

1693

93 16/3       Per Arvidsson                Kringeråsen

93 11/6       Marit Nilsdotter              Aplungstorp

93 12/6       Marit Persdotter             Hensgård

93 12/8       Marit Jonsdotter             Folkesgården

93 13/8       Olof Eriksson                 Säljebacka

1694

94 11/4       Knut Olofsson                Knutserud

94 12/5       Olof Ingemarsson           Åsen

94 12/6       Karin Larsdotter             Kisterud

94 20/10     Per Nilsson                    N. Aplungstorp

94 20/10     Olof Knutsson                Ingeby

94 4/11       Anna Jonsdotter             Kringeråsen

94 5/11       Kerstin Persdotter          Hensgård

94 10/11     Marit Persdotter             Hensgård

94 1/12       Nils Nilsson                    Sillegården

94 12/12     Jon Persson                    Grava

1695

95 20/1       Jöns Elofsson                 Aplung

95 6/2         Olof Elofsson                 Kålsgården

95 7/2         Elof Olofsson                 Kringeråsen

95 1/3         Karin Larsdotter             Aplung

95 2/3         Ingemar Jonsson             Kringeråsen

95 20/3       Gudmund Andersson      Folkesgården

95 22/3       Sigrid Andersdotter        Folkesgården

95 3/4         Karin Jonsdotter             Kålsgården

95 3/5         Jon Persson                    Kålsgården

95 11/5       Jon Arvidsson                Sillegården

95 12/5       Karin Larsdotter             Säljebacka

95 16/5       Ingeborg Jonsdotter        Perstorp

95 17/5       Olof Jonsson                  Perstorp

95 2/9         Olof Jonsson                  Perstorp

1696

96 22/2       Nils Andersson               Aplung

96 25/2       Kerstin Elofsdotter         Aplung

96 3/3         Arvid Persson                Kringeråsen

96 11/3       Marit Elofsdotter            Liane

96 2/5         Olof Håkansson             Kålsgården

96 3/5         Jon Björsson                  Kisterud

96 10/5       Arvid Svensson              Svensby

96 2/4         Olof Persson                  Bäckebron

96 14/5       Britta Elofsdotter            Bäckebron

96 20/5       Nils Jönsson                   Bäckebron

96 21/5       Jöns Nilsson                   Aplung

96 22/5       Karin Jonsdotter             Grava

96 11/6       Petter Håkansson           Bäckebron

96 12/6       Per Persson                    Berga

96 12/6       Lars Nilsson                   Aplungsskogen

96 13/6       Mats Staffansson            Ingeby

96 13/6       Måns Håkansson            Aplung

96 13/6       Mats Elofsson                Backa

96 13/6       Marit Elofsdotter            Backa

96 15/6       Kerstin Jonsdotter          Kålsgården

96 16/6       Marit Eriksdotter            Berga

96 16/6       Per Månsson                  Hensgård

96 1/9         Valborg Halvardsdr        Folkesgården

96 2/11       Per Olofsson                  Svensby

96 11/11     Sven Bengtsson              Perstorp

1697

97 2/2         Nils Elofsson                  Aplung

97 19/3       Bonde Nilsson                Bråten

97 26/3       Lars Olofsson                 Folkesgården

97 3/4         Erik Olofsson                 Åsen

97 14/5       Karin Mickelsdotter       Åsen

97 15/5       Måns Bengtsson             Hensgård

97 17/5       Marit Bengtsdotter         Hensgård

97 3/6         Jon Bryntesson               Kisterud

97 12/6       Marit Eriksdotter            Ingeby

97 13/6       Karin Olofsdotter           Kisterud

97 20/6       Nils Nilsson                    Kringeråsen

97 5/8         Nils Arvidsson                Kringeråsen

97 6/8         Sigrid Jonsdotter            Kringeråsen

97 1/9         Marit Jonsdotter             Aplungstorp

97 2/9         Ingeborg Jonsdotter        Berga

97 10/9       Jon Eriksson                   Berga

97 12/9       Gabriel Persson              Berga

97 14/10     Kerstin Larsdotter          Hensgård

97 20/11     Måns Nilsson                 Backa

97 24/11     Elina Nilsdotter               Backa

1698

98 2/2         Måns Nilsson                 S. Aplungstorp

98 24/3       Kerstin Bondesdotter     Aplung

98 25/3       Marit Pålsdotter             Aplungstorp

98 1/4         Ingegerd Månsdotter      Hensgård

98 2/4         Brynte Olofsson             Kisterud

98 2/4         Olof Olofsson                 Berga

98 5/4         Håkan Persson               Åsen

98 5/4         Nils Larsson                   Svensby

98 10/4       Arvid Jonsson                Ingeby

98 11/4       Elof Elofsson                  Kålsgården

98 10/5       Olof Månsson                Elofstorp

98 20/5       Britta Persdotter             Elofstorp

98 5/8         Bryngel Olofsson            Säljebacka

98 6/8         Måns Persson                Svensby

98 7/8         Nils Olofsson                 Svensby

98 8/8         Karin Nilsdotter             Svensby

98 1/11       Britta Persdoter              Kringeråsen

1699

99 20/3       Kerstin Jönsdotter          Svensby

99 1/4         Karin Björsdotter           Säljebacka

99 10/5       Kristoffer Hemmingsson  Kålsgården

99 12/5       Elof Olofsson                 Kålsgården

99 2/9         Per Örjansson                Folkesgården

99 9/10       Ingegerd Håkansdotter Bäckebron

99 10/10     Kerstin Jönsdotter          Svensby

99 12/10     Per Svensson                 Säljebacka

1700

00 2/3         Håkan Matsson              Åsen

00 2/3         Kerstin Nilsdotter           Svensby

00 3/4         Jon Eriksson                   Perstorp

00 5/4         Marit Jönsdotter             Svensby

00 3/5         Sven Björsson                Ingeby

1701

01 1/3         Kerstin Nilsdotter           Åsen

01 1/3         Olof Persson                  Bäckebron

01 2/3         Sigrid Jonsdotter            Kringeråsen

01 10/5       Anders Andersson          Kisterud

01 20/5       Bengt Persson                Hensgård

01 10/8       Elof Mickelsson              Åsen

01 11/8       Gertrud Jonsdotter         Sillegården

1702

02 1/3         Karin Larsdotter             Elofstorp

02 2/3         Lars Bryngelsson            Aplung

02 2/5         Elina Nilsdotter               Aplungstorp

02 20/5       Britta Eriksdotter            Berga

02 11/6       Elina Olofsdotter            Folkesgården

02 1/7         Jon Staffansson              Ingeby

02 1/9         Marit Henriksdotter        Säljebacka

02 2/9         Nils Svensson                 Säljebacka

02 10/11     Jöns Arvidsson               Sillegården

02 20/11     Kerstin Olofsdotter         Perstorp

1703

03 10/2       Karin Nilsdotter             Knutserud

03 11/3       Karin Olofsdotter           Elofstorp

03 13/3       Sven Nilsson                  Elofstorp

03 15/3       Karin Nilsdotter             Elofstorp

03 10/5       Karin Elofsdotter            Elofstorp

03 10/6       Bonde Pålsson               Bråten

03 11/7       Håkan Beymgelsson       Aplung

03 1/8         Jöns Jonsson                  Aplungstorp

03 11/9       Karin Jonsdotter             Kisterud

03 12/9       Lars Nilsson                   Svensby

03 10/10     Marit Persdotter             Bäckebron

03 12/10     Nils Simonsson               Grava

03 18/10     Jon Jonsson                    Kisterud

03 19/10     Bengt Persson                Hensgård

03 30/10     Per Månsson                  Hensgård

03 1/11       Bryngel Nilsson              Hensgård

03 30/11     Sven Håkansson             Säljebacka

03 1/11       Per Elofsson                   Backa

03 2/11       Marit Elofsdotter            Backa

1704

04 2/2         Jon Knutsson                 S. Aplungstorp

04 5/2         Karin Olofsdotter           S. Aplungstorp

04 1/3         Britta Nilsdotter              Elofstorp

04 5/5         Olof Olofsson                 Elofstorp

04 8/5         Britta Andersdotter         Kringeråsen

04 13/5       Jöns Arvidsson               Svensby

04 15/5       Rangella Örjansdotter     Ingeby

04 30/5       Marit Knutsdotter           Berga

04 1/6         Håkan Bryngelsson         Aplung

1705

05 5/2         Marit Ingemarsdotter      Aplung

05 12/3       Elina Knutsdotter            Elofstorp

05 29/3       Elof Andersson               Liane

05 30/3       Jon Ingemarsson             Liane

05 1/5         Marit Persdotter             Humlen

05 1/7         Marit Larsdotter             Säljebacka

05 2/7         Elina Persdotter              Liane

05 17/7       Ingeborg Andersdotter   Kringeråsen

05 1/9         Olof Andersson              Kringeråsen

05 2/9         Arvid Svensson              Aplung

05 10/9       Gertrud Persdotter         Kålsgården

05 12/9       Marit Hemmingsdotter    Kålsgården

05 18/9       Olof Olofsson                 Kisterud

05 20/9       Kerstin Olofsdotter         Kisterud

05 2/10       Måns Jonsson                Svensby

05 4/10       Karin Olofsdotter           Åsen

05 15/10     Kerstin Nilsdotter           Åsen

05 1/11       Karin Persdotter             Åsen

05 15/11     Kerstin Persdotter          Ingeby

05 25/11     Cecilia Persdotter           Perstorp

1706

06 3/1         Ingeborg Elofsdotter       Aplung

06 4/2         Marit Persdotter             Bråten

--- ---         Johan Persson                Bånsbol (Kila)

(begr. 26/3)

06 20/4       Olof Björsson                 Berga

06 21/4       Ingeborg Jönsdotter        Aplung

06 1/3         Karin Persdotter             Grava

06 2/3         Måns Persson                Grava

06 20/3       Anna Örjansdotter          Kringeråsen

06 2/4         Marit Eriksdotter            Humlen

06 12/4       Erik Börjesson               Humlen

06 1/5         Britta Olofsdotter           Kisteud

06 4/5         Marit Olofsdotter           Kisterud

06 20/5       Olof Halvardsson           Folkesgården

06 22/5       Sigrid Andersdotter        Folkesgården

06 23/5       Karin Eriksdotter            Ingeby

06 20/6       Erik Månsson                 Svensby

06 20/8       Erik Nilsson                   Säljebacka

06 30/8       Per Jonsson                    Perstorp

06 12/10     Jon Persson                    Sillegården

1707

07 5/1         Mats Matsson                Backa

07 21/3       Olof Jonsson                  Grava

07 22/3       Marit Jönsdotter             Svensby

07 23/3       Nils Halvardsson            Aplung

07 3/5         Elina Jonsdotter              Sillegården

07 23/5       Johan Nilsson                 Bråten

07 23/6       Britta Jonsdotter             Sillegården

07 28/6       Britta Persdotter             Åsen

07 17/7       Karin Eriksdotter            Ingeby

07 13/7       Marit Knutsdotter           Aplungstorp

07 3/9         Jon Persson                    Aplungstorp

07 24/9       Pål Simonsson                Folkesgården

07 17/11     Olof Olofsson                 Elofstorp

07 22/12     Ingeborg Olofsdotter      Elofstorp

1708

08 2/1         Knut Jonsson                 Ingeby

08 5/3         Anders Eriksson             Kisterud

08 26/3       Pål Halvardsson             Folkesgården

08 8/4         Ingeborg Stensdotter      Aplung

08 29/4       Erik Björsson                 Berga

08 6/5         Jon Svensson                 Perstorp

08 6/5         Marit Nilsdotter              Kålsgården

08 9/5         Kerstin Pålsdotter           Åsen

                   (Lucka)

                                                                                                                                         Ålder

1711                                                                                                                       år    m

11 23/2       Per Nilsson                    Aplungstorp                                                       16   -

11 29/3       Björn Simonsson            Kisterud                                                            80   -

11 5/4         Marit Torbjörnsdotter     Svensby                                                             68   -

11 14/4       Britta Björsdotter           Kisterud                                                            78   -

11 21/7       Olof Olofsson                 Berga                                                                11   -

11 7/8         Britta Larsdotter             Aplung                                                               60   -

11 10/8       Bonde Nilsson                Aplung                                                               70   -

11 18/9       Lars Kristoffersson         Hensgård                                                           80   -

11 21/9       Rangella Andersdotter    Kisterud                                                            55   -

11 13/12     Britta Ingemarsdotter      Bråten                                                               51   -

11 26/12     Marit Persdotter             Berg                                                                  53   -

1712

12 8/3         Nils Olofsson                 Svensby                                                             -      9     v 

12 10/5       Jon Arvidsson                Ingeby                                                               23   -

12 18/6       Per Knutsson                 Folkesgården                                                     84   -

12 2/7         Ingemar Pålsson             Åsen                                                                  1     6     m

12 5/7         Lars Bryngelsson            Aplung                                                               7     3     m

12 16/7       Marit Jonsdotter             Hensgård                                                           18   -

12 24/9       Jöns Johansson               Bråten                                                               25   -

12 16/11     Olof Persson                  Folkesgården                                                     30   -

12 18/11     Karin Persdotter             Hensgård                                                           13   -

12 29/11     Pål Olofsson                   Åsen                                                                  18   -

1713

13 12/1       Elof Jönsson                   Aplung                                                               51   -

13 27/1       Elof Torbjörnsson           Humlen                                                              67   -

13 23/2       Brynte Klemetsson         Berga                                                                68   -

13 19/4       Sigrid Månsdotter           Ingeby                                                               59   -

13 21/4       Elin Persdotter                Ingeby                                                               -      8     m

13 14/5       Annika Jonsdotter          Kisterud                                                            22   -

13 4/7         Knut Persson                 Aplungstorp                                                       43   -

13 18/8       Kerstin Persdotter          Grava                                                                7     -

13 8/9         Elin Olofsdotter              Sillegården                                                         1     -

13 19/9       Ingeborg Elofsdotter       Bråten                                                               -      4     m

13 20/9       Karin Nilsdotter             Elofstorp                                                            50   -

13 21/11     Börje Svensson              Elofstorp                                                            25   -

13 2/12       Valborg Olofsdotter       Knutserud                                                          56   -

13 22/12     Marit Stensdotter           Elofstorp                                                            14   -

13 27/12     Lars Larsson                  Berga                                                                -      3     m

13 31/12     Elisabet Staffansdotter    Berga                                                                40   -

1714

14 6/1         Sillegården                     Karin Olofsdotter                                               80   -

14 4/2         Grava                             Olof Persson                                                      -      15   v 

14 17/2       Elofstorp                        Måns Olofsson                                                  70   -

14 20 /3      Grava                             Ingeborg Persdotter                                           -      9     m

14 6/4         Elofstorp                        Karin Månsdotter                                              24   -

14 24/4       Hensgård                       Ingeborg Nilsdotter                                            60   -

14 3/6         Åsen                              Nils Nilsson dräng                                              48   -

14 6/6         Hensgård                       Anders Nilsson                                                  5     -

14 9/6         Hensgård                       Bengt Olofsson                                                  81   -

14 9/6         Hensgård                       Britta Jonsdotter                                                84   -

14 30/6       Sillegården                     Marit Nilsdotter                                                 10   -

14 12/7       Knutserud                      Per Månsson                                                     19   -

14 20/9       Hensgård                       Sven Johansson                                                 78   -

14 28/9       Ingeby                            Nils Jonsson                                                      18   -

14 25/10     Hensgård                       Per Andersson                                                   56   -

14 27/12     Kisterud                         Jon Andersson                                                   64   -

1715

15 15/1       Säljebacka                     Måns Nilsson                                                     70   -

                          (drunknad i Fryken, ej funnen)

15 17/2       Svensby                         Olof Nilsson                                                      22   -

15 5/6         Hensgårdstorp                Jöns Knutsson                                                   70   -

15 9/6         Berga                             Erik Jonsson                                                      14   -

15 16/6       Åsen                              Marit Bryngelsdotter                                          70   -

15 8/7         Ingeby                            Kerstin Persdotter                                              12   -

15 25/7       Aplungstorp                   Rangella Olofsdotter                                          62   -

15 3/8         Aplung                           Jon Larsson                                                       -      3     m

15 10/8       Berga                             Karin Björsdotter                                               50   -

15 6/10       Berga                             Britta Jönsdotter                                                30   -

15 25/12     Berga                             Lars Eriksson                                                     70   -

1716

16 2/1         Aplungstorp                   Nils Bryntesson                                                  69   -

16 29/1       Säljebacka                     Marit Håkansdotter                                            -      8     m

16 21/2       Aplung                           Elof Olofsson                                                     -      11   m

16 25/2       Elofstorp                        Sten Jönsson                                                      60   -

16 10/4       Sillegården                     Marit Olofsdotter                                               50   -

16 10/4       Grava                             Gertrud Persdotter                                             9     -

16 20/4       Aplung                           Ingegerd Jonsdotter                                           32   -

16 30/4       Sillegården                     Kerstin Nilsdotter                                              60   -

16 14/6       Berga                             Olof Larsson                                                      -      3     m

16 29/6       Sillegården                     Ingeborg Jonsdotter                                           49   -

16 2/7         Aplung                           Lars Ingemarsson                                               28   -

16 24/8       Hensgårdstorp                Anna Nilsdotter hustru                                       25   -

16 3/9         Hensgård                       Jöns Svensson                                                   40   -

16 23/10     Kålsgården                     Jakob Nilsson                                                    19   -

16 26/10     Bäckebron                     Johan Larsson                                                    78   -

16 18/12     Svensby                         Marit Nilsdotter                                                 -      9     v 

16 23/12     Kringeråsen                    Arvid Nilsson                                                     23   -

16 30/12     S. Aplungstorp               Nils Olofsson                                                     70   -

1717

17 26/1       Åsen                              Marit Halvardsdotter                                          17   -

17 9/3         Åsen                              Halvard Ingemarsson                                         60   -

17 31/3       Ingeby                            Nils Persson                                                      -      8     dgr

17 3/4         Ingeby                            Jon Persson                                                       -      11   dgr

17 26/4       Aplung                           Håkan Nilsson                                                   70   -

17 23/6       Åsen                              Britta Håkansdotter hustru                                  44   -

17 25/6       Berga                             Erik Eriksson                                                     12   1     m

17 18/7       Kisterud                         Måns Jonsson                                                    26   -

17 22/7       Knutserud                      Britta Månsdotter                                               17   -

17 23/7       Säljebacka                     Ingemar Svensson                                              16   6     v 

17 29/7       Berga                             Elin Eriksdotter                                                  8     -

17 13/9       Säljebacka                     Kerstin Simonsdotter                                         76   -

17 22/9       Bäckebron                     Olof Johansson                                                  2     6     m

17 22/9       Ingeby                            Britta Persdotter                                                13   -

17 23/9       Svensby                         Karin Olofsdotter                                               1     6     m

17 28/9       Ingeby                            Mats Persson                                                     4     -

17 28/9       Ingeby                            Måns Persson                                                    10   -

17 29/9       Svensby                         Sven Olofsson                                                   8     6     m

17 2/10       Bråten                            Kerstin Larsdotter                                              9     -

17 19/10     Liane                              Elina Eriksdotter                                                6     3     m

17 21/10     Kålsgården                     Kerstin Persdotter                                              4     6     m

17 24/10     Säljebacka                     Marit Nilsdotter                                                 12   -

17 27/10     Svensby                         Valborg Jönsdotter                                            -      8     dgr

17 27/10     Sillegården                     Erik Olofsson                                                     4     -

17 30/10     Kålsgården                     Gertrud Persdotter                                             12   4     m

17 1/11       Aplung                           Jöns Svensson                                                   12   -

17 2/11       Ingeby                            Olof Persson                                                      2     -

17 4/11       Bråten                            Marit Elofsdotter                                                -      6     v 

17 6/11       Liane                              Kerstin Eriksdotter                                             3     4     m-

17 14/11     Hensgård                       Ingeborg Nilsdotter                                            12   2     v 

17 16/11     Kålsgården                     Olof Olofsson                                                    6     -

17 18/11     Kålsgården                     Karin Jonsdotter                                                3     6     m

17 21/11     Elofstorp                        Per Nilsson                                                        1     6     m

17 25/11     Perstorp                         Marit Eriksdotter                                               7     -

17 26/11     Kålsgården                     Gertrud Arvidsdotter                                          -      6     v 

17 26/11     Elofstorp                        Jöns Jönsson                                                      -      10   m

17 27/11     Folkesgården                 Olof Olofsson                                                    -      22   v 

17 28/11     Aplungstorp                   Anders Jakobsson                                             -      9     m

17 28/11     Aplung                           Ingemar Ingemarsson                                         13   -

17 28/11     Elofstorp                        Marit Börjesdotter                                             5     8     m

17 2/12       Hensgård                       Karin Johansdotter                                             1     1     dag

17 (beg. 15/12)  Persby                    Kerstin Håkansdotter                                         5     -

17 (beg. 8/12)  Backa                       Lars Svensson                                                   12   -

17 5/12       Elofstorp                        Kerstin Jonsdotter                                              -      16   v 

17 7/12       Persby                           Olof Håkansson                                                 10   -

17 9/12       Grava                             Ingeborg Persdotter                                           -      6     m

17 10/12     Kisterud                         Rangella Eriksdotter                                           6     -

17 15/12     Knutserud                      Marit Svensdotter                                              4     7     m

17 21/12     Elofstorp                        Jöns Gudmundsson                                            18   -

17 25/12     Liane                              Ingeborg Andersdotter                                       12   -

17 30/12     Backa                            Karin Persdotter                                                4     -

17 30/12     Sillegården                     Lars Elofsson                                                     84   -

1718

18 6/1         Grava                             Karin Svensdotter                                              -      10   v 

18 21/1       Grava                             Nils Johansson                                                   -      5     m

18 24/1       S. Aplungstorp               Karin Olofsdotter                                               12   4     m

18 28/1       Bråten                            Marit Nilsdotter                                                 -      12   v 

18 3/2         Sillegården                     Per Persson                                                       59   -

18 15/2       Perstorp                         Nils Persson                                                      80   -

18 11/2       Svensby                         Måns Jönsson                                                    10   -

18 20/2       Aplung                           Kerstin Gudmundsdotter                                    -      14   dgr

18 2/3         Svensby                         Per Jönsson                                                       74   -

18 14/3       Liane                              Karin Svensdotter hustru                                    63   -

18 19/4       Hensgård                       Nils Bryngelsson                                                50   -

18 4/5         Knutserud                      Kerstin Knutsdotter piga                                    55   -

18 15/6       Aplung                           Karin Månsdotter hustru                                    60   -

18 26/6       Persby                           Håkan Persson                                                  49   -

18 5/7         Bråten                            Kerstin Johansdotter                                          27   -

18 7/8         Grava                             Jon Larsson                                                       61   -

18 15/8       Aplung                           Håkan Håkansson                                              19   -

18 11/8       Aplungstorp                   Halvard Nilsson                                                 -      4     m

18 2/9         Aplung                           Måns Håkansson                                               -      5     m

18 21/9       Humlen                          Kerstin Elofsdotter                                             36   -

18 14/10     Hensgård                       Jon Ingemarsson                                                70   -

18 29/10     Berga                             Per Olofsson dräng                                            40   -

18 1/11       Hensgård                       Marit Månsdotter                                               -      9     m

18 24/11     Säljebacka                     Olof Nilsson                                                      43   -

18 28/11     Folkesgården                 Nils Nilsson                                                       26   8     m

18 7/12       Elofstorp                        Jöns Stensson                                                    29   -

18 21/12     Kringeråsen                    Karin Bondesdotter                                           1     8     m

1719

(Begravningsdag inom parentes)

19 (18/1)     Kringeråsen                    Anna Jonsdotter                                                 27   4     m

19 (8/2)       Elofstorp                        Rangella Persdotter hustru                                  52   -

19 24/2       Folkesgården                 Olof Simonsson                                                 75   -

19 (1/3)       Kålsgården                     Nils Olofsson                                                     3     -

19 17/3       Aplung                           Nils Stensson                                                     56   -

19 15/3       Berga                             Ingeborg Johansdotter                                        50   -

19 (30/3)     Folkesgården                 Kerstin Engelbrektsdotter h-u                             66   -

19 (30/3)     Berga                             Marit Olosdotter                                                63   -

19 (19/4)     Berga                             Olof Olofsson                                                    51   -

19 (26/4)     Grava                             Anna Jonsdotter                                                 67   -

19 (26/4)     Säljebacka                     Karin Andersdotter                                            65   -

19 (3/5)       Aplung                           Ingeborg Larsdotter hustru                                 39   -

19 (24/5)     Humlen                          Marit Nilsdotter hustru                                       37   -

19 (24/5)     Sillegården                     Halvard Gullbrandsson                                       100 -

19 (14/6)     Hensgård                       Sven Bryngelsson                                               67   -

19 (24/8)     Grava                             Olof Jonsson                                                      11   -

19 (24/8)     Grava                             Jon Svensson                                                     -      9     m

19 (24/8)     Aplungstorp ?                 Kerstin Olofsdotter hustru                                  50   -

19 (22/9)     Aplung ?                        Per (Persson ?)                                                  30   -

19 (22/9)     Grava                             Britta Persdotter hustru                                      65   -

19 (26/9)     Elofstorp                        Britta Olofsdotter                                               12   -

19 (29/9)     Hensgård                       Nils Nilsson                                                       8     -

19 (11/10)   Persby                           Per Svensson                                                     90   -

19 (1/11)     Berga                             Karin Persdotter hustru                                      30   -

19 (14/11)   Aplung                           Kerstin Bryntesdotter hustru                               80   -

19 4/12       Perstorp                         Marit Eriksdotter hustru                                     70   -

19 23/12     Säljebacka                     Erik Olofsson                                                     46   -

1720

20 5/1         Säljebacka                     Elin Persdotter hustru                                         59   -

20 16/1       Stensjön                         Måns Knutsson                                                  62   -

20 17/1       Hensgård                       Dordi Arvidsdotter hustru                                   70   -

20 25/1       Hensgårdstorp                Britta Larsdotter hustru                                      62   -

20 28/1       Folkesgården                 Valborg Eriksdotter hustru                                 40   -

20 31/1       Berga                             Per Johansson                                                    -      4     v ?

20 5/3         Liane                              Per Jonsson                                                       55   -

20 27/3       Svensby                         Karin Larsdotter                                                70   -

20 7/4         Bäckebron                     Ingegerd Elofsdotter                                           53   -

20 5/5         Hensgård                       Lars Bengtsson                                                  53   -

20 24/4       Berga                             Ingeborg Johansdotter                                        ½    -

20 9/5         Elofstorp                        Jöns Månsson                                                    32   -

20 19/5       Hensgård                       Jon Bryngelsson                                                 75   -

20 8/7         Berga                             Elin Jönsdotter hustru                                         85   -

20 10/8       Berga                             Jöns Eriksson                                                     85   -

20 12/8       Svensby                         Marit Jonsdotter hustru                                      67   -

20 13/8       Ingeby                            Marit Persdotter                                                2     -

20 28/8       Sillegården                     Elin Olofsdotter                                                  81   -

20 1/10       Sillegården                     Karin Eriksdotter hustru                                     60   -

20 1/10       Berga                             Ingeborg Persdotter                                           80   -

20 8/11       Åsen                              Per Ingemarsson                                                72   -

1721

21 2/1         Bråten                            Nils Johansson                                                   24   -

21 5/1         Berga                             Marit Staffansdotter                                           80   -

21 1/2         Kringeråsen                    Ingemar Persson                                                31   -

21 28/2       Grava                             Rangella Stensdotter                                          23   -

21 5/4         Berga                             Per Björnsson                                                    60   -

21 15/4       N. Aplungstorp              Marit Persdotter                                                -      2     m 

21 7/5         Bäckebron                     Anna Persdotter                                                 9     9

21 15/6       Säljebacka                     Erik Andersson                                                  -      3/4

21 10/8       -----                              Johan, en gammal vandringsman                         -      -

21 22/8       Svensby                         Karin Nilsdotter                                                 7     -

21 25/8       Elofstorp                        Elof Nilsson                                                       -      1     v ?

21 16/9       Kringeråsen                    Kerstin Svensdotter                                           73   -

21 1/12       Kringeråsen                    Elin Persdotter                                                   70   -

21 11/12     Åsen                              Lars Halvardsson                                               20   -

1722

22 16/2       Bråten                            Nils Nilsson                                                       -      9

22 9/4         Folkesgården                 Cecilia Staffansdotter                                         74   -

22 4/6         Liane                              Ingeborg Andersdotter                                       80   -

22 5/8         Bråten                            Per Johansson                                                    39   -

22 1/12       Ransby (St. Kil)             Per Simonsson (född 1/3)                                  -      40   v 

1723

23 18/1       Sillegården                     Marit Jonsdotter                                                60   -

23 19/1       Ingeby                            Olof Persson                                                      -      1

23 8/3         Perstorp                         Kerstin Persdotter                                              4     -

23 20/3       Berga                             Per Olofsson                                                      -      8

23 3/4         Backa                            Karin Matsdotter                                               52   -

23 30/5       Ingeby                            Mats Persson                                                     2     11   v 

23 31/5       S. Aplungstorp               Lars Olofsson                                                    2     9     m

23 3/6         Bäckebron                     Nils Jönsson                                                      2     2     m

23 7/6         Knutserud                      Per Svensson                                                     1     4     m

23 9/6         Grava                             Per Svensson                                                     2     6     m

23 3/6         Knutserud                      Per Nilsson                                                        3     3     m

23 17/6       Kålsgården                     Gertrud Olofsdotter                                           2     11   m

23 24/6       Bråten                            Bonde Nilsson                                                   -      7 m 3     v

23 26/6       Hensgård                       Ingeborg Ingemarsdotter                                    73   -

23 8/6         Bäckebron                     Kerstin Johansdotter                                          3     4     m

23 28/6       Kålsgården                     Kerstin Olofsdotter                                            80   -

23 1/7         Stensjön                         Måns Olofsson                                                  7     -

23 7/7         Berga                             Per Persson                                                       24   -

23 16/10     Humlen                          Per Torbjörnsson                                               64   -

1724

24 10/1       Humlen                          Karin Persdotter                                                68   -

24 22/1       Bäckebron                     Nils Johansson                                                   66   -

24 8/3         Aplung                           Nils Eriksson                                                     31½       -

24 17/3       Elofstorp                        Karin Persdotter                                                1     -

24 31/3       Backa                            Nils Nilsson                                                       -      11   v 

24 1/4         Berga                             Måns Elofsson                                                   -      9     v 

24 9/4         Sillegården                     Marit Eriksdotter                                               78   -

24 18/4       Hensgård                       Karin Eriksdotter                                               74   -

24 6/5         Persby                           Ingeborg Nilsdotter                                            75   -

24 18/6       Grava                             Per Persson                                                       -      10

24 12/10     Hensgård                       Olof Larsson                                                      1     -

24 23/10     Åsen                              Ingeborg Elofsdotter                                          60   -

24 11/11     Folkesgården                 Anders Gudmundsson                                        70   -

24 12/11     Sillegården                     Kerstin Olofsdotter                                            5     -

24 14/11     Berga                             Ingeborg Olofsdotter                                          71   -

24 15/11     Ingeby                            Karin Persdotter                                                -      10

24 24/11     Svensby                         Gertrud Olofsdotter                                           90   -

1725

25 2/1         Bråten                            Pål Nilsson                                                        65   -

25 2/2         Berga                             Marit Olofsdotter                                               1     -

25 6/3         N. Aplungstorp              Marit Elofsdotter                                                100 -

25 20/3       Berga                             Lars Arnesson                                                   70   -

25 16/4       Kisterud                         Karin Larsdotter                                                60   -

25 10/4       Svensby                         Lars Persson                                                      40   -

25 26/4       Kisterud                         Ingegerd Nilsdotter                                            60   -

25 2/5         Åsen                              Marit Pålsdotter                                                 1     3

25 20/5       Elofstorp                        Sigrid Persdotter                                                80   -

25 1/6         Sillegården                     Lars Elofsson                                                     3     -

25 19/6       Kisterud                         Per Larsson                                                         -

25 20/6       Sillegården                     Karin Eriksdotter                                               1     -

25 24/6       Hensgård                       Per Björsson                                                      70   -

25 2/7         N. Aplungstorp              Annika Jakobsdotter                                          4     8

25 2/7         Hensgård                       Britta Staffansdotter                                           2     5

25 2/7         Liane                              Jon Eriksson                                                      6     4

25 (4/7)       Säljebacka                     Per Larsson (uä)                                                1     -

25 1/7         Kisterud                         Nils Eriksson                                                     -      10

25 2/7         Berga                             Karin Persdotter                                                ½    -

25 26/7       Hensgård                       Marit Larsdotter                                                3     5

25 26/7       Hensgård                       Karin Olofsdotter                                               -      9

25 5/5         Svensby                         Olof Nilsson                                                      -      6

25 24/8       S. Aplungstorp               Nils Olofsson                                                     8     -

25 25/5       Svensby                         Karin Nilsdotter                                                 -      9

25 1/12       Humlen                          Ingeborg Olofsdotter                                          65   -

25 5/12       Bäckebron                     Britta Bryngelsdotter                                          100 -

25 13/12     Bäckebron                     Abbelona Andersdotter                                      60   -

25 18/12     Kisterud                         Jon Ingemarsson                                                24   -

1726

26 10/3       Sillegården                     Ingeborg Elofsdotter                                          71   -

26 11/3       Kringeråsen                    Ingemar Torbjörnsson                                        3     3     v 

26 27/3       (Bäckebron)                   Håkan Falk                                                        70   -

26 30/3       Backa                            Per Eriksson                                                      -      8     dgr

26 31/3       Aplung                           Ingemar Knutsson                                              80   -

26 13/4       Aplung                           Anders Pålsson                                                  1     11   v 

26 22/4       Kringeråsen                    Olof Svensson                                                   75   -

26 15/5       Aplung                           Kerstin Bryngelsdotter piga                                16   2     m     3 d

26 18/5       Säljebacka                     Ingeborg Bryngelsdr h-u                                     60   -

26 10/6       N. Aplungstorp              Jöns Olofsson                                                    2     10   m     3 v

26 10/6       Aplung                           Bonde Olofsson                                                 2     8     m     3 v

26 1/7         Aplung                           Lars Jonsson                                                      8     3     m

26 2/8         Hensgård                       Karin Bengtsdotter hustru                                   68   -

26 6/8         Bäckebron                     Mats Johansson                                                 6     -

26 23/8       N. Aplungstorp              Kerstin Nilsdotter piga                                       69   -

26 25/8       Säljebacka                     Valborg Staffansdotter hustru                             70   -

26 11/9       Aplung                           Lars Nilsson                                                      66   -

26 5/9         Ingeby                            Per Persson                                                       -      8     dgr

26 10/9       Kisterud                         Marit Hemmingsdotter                                       15   -

26 25/11     Knutserud                      Karin Eriksdotter (?) hustru                                79   -

26 13/12     Grava                             Ingeborg Persdotter hustru                                 70   -

1727

27 1/1         Berga                             Sven Eriksson                                                    29   -

27 21/1       Åsen                              Ingeborg Månsdotter piga                                  27   6

27 20/2       Kålsgården                     Jon Elofsson ?                                                    79   -

27 14/3       N. Aplungstorp              Anna Nilsdotter                                                 82   -

27 14/4       Svensby                         Lars Elofsson (OS ?)                                         82   -

27 25/4       Svensby                         Ingegerd Persdotter piga                                    52   -

27 7/5         Knutserud                      Sven Persson                                                     52   -

27 7/5         Hensgård                       Per Staffansson                                                  1     5     m

27 18/5       Kålsgården                     Arvid Olofsson                                                  91   -

27 28/6       Backa                            Nils Persson                                                      71   -

27 23/7       Säljebacka                     Ingemar Eriksson                                               32   6

27 29/8       Sillegården                     Ingegerd Persdotter hustru                                 40   -

27 28/11     Bråten                            Kerstin Nilsdotter                                              -      14   v 

27 29/11     Grava                             Ingeborg Olofsdotter hustru                                60   -

27 13/12     Säljebacka                     Per Persson                                                       91   -

27 22/12     Svensby                         Marit Nilsdotter hustru                                       57   -

1728

28 2/1         Grava                             Simon Jonsson                                                   87   -

28 9/1         Backa                            Elof Olofsson                                                     -      8     dgr

28 20/1       Ingeby                            britta Matsdotter hustru                                      38   -

28 20/1       Elofstorp                        Britta Persdotter                                                -      10   m     2 v

28 13/4       Hensgård                       Sigrid Svensdotter hustru                                    78   -

28 21/6       Grava                             Ingegerd Jonsdotter hustru                                 80   -

28 31/7       Åsen                              Mats Ingemarsson                                              70   -

28 1/8         Ingeby                            Mats Persson                                                     -      6     m     3 v

28 16/9       Bäckebron                     Marit Larsdotter hustru                                      44   -

28 20/11     Bäckebron                     Olof Nilsson                                                      -      8     dgr

1729

29 10/1       Åsen                              Anna Larsdotter                                                 3     4     m

29 30/1       Backa                            Ingeborg Pålsdotter hustru                                  29   -             (27 ?)

29 9/3         Bäckebron                     Dordi Knutsdotter hustru                                    90   -

29 6/3         Elofstorp                        Rangella Persdotter                                            -      1     m    4 d                       

29 20/3       Hensgård                       Kerstin Larsdotter                                              -      3     v 

29 25/3       Sillegården                     Elin Jonsdotter hustru                                         77   -

29 4/4         Ingeby                            Nils Jonsson                                                      -      7     m

29 14/4       Kålsgården                     Nils Jonsson                                                      67   -

29 2/5         Bäckebron                     Nils Torbjörnsson                                              82   -

29 29/5       Kisterud                         Kerstin Hemmingsdotter                                     23   -

29 7/6         Berga                             Rangella Svensdotter hustru                                66   -

29 17/6       Sillegården                     Sven Elofsson                                                    68   -

29 1/7         Sillegården                     Elin Arvidsdotter hustru                                      72   -

29 11/7       Elofstorp                        Jon Svensson                                                     46   -

29 11/8       Svensby                         Marit Nilsdotter                                                 -      5     m     1 v

29 28/8       Backa                            Marit Olofsdotter                                               -      8     m 

29 20/10     Säljebacka                     Nils Jonsson                                                      60   -

29 24/10     Karlstad                         Susanna Jonasdotter                                          1     7     v 

29 17/11     Sillegården                     Kerstin Eriksdotter piga                                     72   -

29 21/11     Knutserud                      Karin Nilsdotter hustru                                       43   -

29 22/11     Kisterud                         Marit Ingemarsdotter                                         68   -

29 22/11     Perstorp                         Per Svensson                                                     72   -

29 1/12       Perstorp                         Kerstin Bengtsdotter                                          -      3     v 

29 19/!2      Backa                            Nils Nilsson                                                       43   -

1730

30 22/1       Backa                            Elof Nilsson                                                       65   -

30 5/2         Elofstorp                        Ingemar Olofsson                                               -      18   dgr

30 7/2         Aplungstorp                   Jöns Jonsson                                                      52   -

30 15/2       Knutserud                      Måns Knutsson                                                  83   -

30 24/2       Bäckebron                     Johan Persson                                                    2     11   m 

30 21/3       Berga                             Marit Persdotter                                                9     5     m 

30 23/3       Ingeby                            Nils Svensson                                                    76   -

30 4/4         Aplung                           Malin Persdotter                                                -      9     v 

30 14/5       Svensby                         Ingegerd Persdotter hustru                                 63   -

30 15/5       Backa                            Ingeborg Olofsdotter                                          1     18   v 

30 24/5       Kålsgården                     Karin Jakobsdotter hustru                                  64   -

30 8/6         Kålsgården                     Olof Elofsson                                                     42   -

30 28/6       Aplung                           Kerstin Olofsdotter                                            -      3     m 

30 29/7       Grava                             Anders Eriksson                                                -      9     m 

30 13/9       Backa                            Jon Matsson                                                      62   -

30 17/9       Folkesgården                 Kerstin Pålsdotter hustru                                    68   -

30 29/9       Kålsgården                     Hemming Larsson                                              62   -

30 8/12       Berga                             Karin Johansdotter                                             -      13   v ?

30 9/12       Perstorp                         Marit Larsdotter hustru                                      56   -

30 28/12     Berga                             Johan Persson                                                    36   -

1731

31 10/2       Sillegården                     Per Eriksson                                                      68   -

31 13/2       Sillegården                     Gertrud Arvidsdr hans hustru                              64   -

31 15/2       Aplung                           Karin Eriksdotter                                               7     -

31 16/2       Aplung                           Kerstin Elofsdotter                                             -      14   dgr

31 20/2       Sillegården                     Anna Nilsdotter hustru                                       54   -

31 27/2       Hensgård                       Per Olofsson                                                      -      9     m 

31 13/3       Sillegården                     Nils Svensson                                                    5     2     m 

31 21/3       Kisterud                         Anna Hemmingsdotter                                        17   -

31 27/3       Berga                             Ingeborg Elofsdotter                                          -      2     m     ? 

31 13/4       Stensjön                         Måns Jonsson                                                    48   -

31 26/4       Svensby                         Britta Larsdotter                                                -      8     dgr

31 28/4       Svensby                         Nils Arvidsson                                                   67   -

31 6/7         Elofstorp                        Ingeborg Ingemarsdotter h-u                              74   -

31 4/9         Hensgård                       Per Bengtsson                                                    80   -

31 5/9         Humlen                          Erik Eriksson                                                     20   -

31 21/10     Berga                             Johan Olofsson                                                  5     13   v ?

31 22/11     Åsen                              Lars Pålsson                                                      19   -

31 24/12     Berga                             Kerstin Ingemarsdotter hustru                             67   -

1732

32 5/1         Humlen                          Elin Olofsdotter hustru                                        92   -

32 7/1         Berga                             Marit Larsdotter piga                                         19½       -

32 9/1         Åsen                              Sigrid Svensdotter hustru                                    49   -

32 12/1       Åsen                              Olof Pålsson                                                      12   -

32 16/1       Sillegården                     Karin Olofsdotter                                                 -

32 16/1       Sillegården                     Karin Nilsdotter                                                 2     11   m 

32 24/1       Aplung                           Rangella Persdotter hustru                                  82   -

32 27/1       Aplungstorp                   Nils Nilsson                                                       71   -

32 2/2         Backa                            Marit Matsdotter hustru                                     70   -

32 12/2       Berga                             Lars Persson dräng                                            29½       -

32 21/2       Kisterud                         Jöns Larsson                                                      1     3     m 

32 29/2       Aplungstorp                   Maria Svensdotter hustru                                   38   -

32 6/3         Hensgård                       Nils Johansson                                                   4     2     m 

32 15/3       Berga                             Olof Olofsson                                                      -

32 15/3       Kisterud                         Anders Larsson                                                 -      3     m     2 v

32 14/3       Hensgård                       Kerstin Larsdotter                                              5     5     m 

32 11/3       Persby                           Kerstin Nilsdotter                                              3     6     m 

32 20/3       Kisterud                         Jon Månsson                                                     -      11   m 

32 21/3       Persby                           Sven Håkansson dräng                                       25   -

32 22/3       Persby                           Olof Nilsson                                                      5     6     m 

32 25/3       Hensgård                       Lars Andersson                                                 5     3     m 

32 27/3       Persby                           Karin Håkansdotter piga                                    22   6     m 

32 4/4         Svensby                         Kerstin Larsdotter                                              4     7     m 

32 5/4         Stensjön                         Per Pålsson                                                        9     5     m 

32 7/4         Aplung                           Elin Larsdotter piga                                            41   -

32 2/4         Hensgård                       Måns Larsson dräng                                          17   3     m 

32 8/4         Åsen                              Kerstin Håkansdotter hustru                               57   -

32 10/4       Folkesgården                 Sigrid Persdotter hustru                                      54   -

32 13/4       Säljebacka                     Karin Jonsdotter piga                                         48   -

32 18/4       Berga                             Britta Elofsdotter                                                4     5     m 

32 19/4       Hensgård                       Lars Månsson                                                    51   -

32 23/4       Berga                             Måns Elofsson                                                   -      14   dgr

32 24/4       Säljebacka                     Erik Nilsson                                                       -      3     m 

32 30/4       Backa                            Sven Elofsson                                                    58   -

32 4/5         Bråten                            Marit Elofsdotter                                                  -

32 19/5       Aplungstorp                   Lars Nilsson                                                      70   -

32 19/5       Åsen                              Marit Sonesdotter                                              -      5     m     2 v

32 21/5       Folkesgården                 Kerstin Olofsdotter                                            -      5     m     6 d

32 27/5       Elofstorp                        Jon Persson                                                       3     3     m 

32 30/5       Persby                           Ingeborg Nilsdotter                                            1     9     m 

32 10/6       Berga                             Marit Persdotter                                                9     8     m 

32 16/6       Humlen                          Olof Eriksson                                                     7     4     m 

32 17/6       Aplung                           Kerstin Nilsdotter piga                                       46   -

32 21/6       Aplung                           Karin Elofsdotter                                               -      5     dgr

32 6/7         Hensgård                       Nils Jönsson dräng                                             48   -

32 20/7       Elofstorp                        Jon Persson                                                       -      10   m     ?  

32 10/8       Kisterud                         Brynte Olofsson dräng                                       28   8     m 

32 28/9       Kisterud                         Jon Persson                                                       3     3     m 

32 14/10     Aplung                           Ingrid Nilsdotter hustru                                       98   -

32 20/10     Kålsgården                     Marit Olofsdotter                                               -      3     dgr

32 24/10     Kisterud                         Britta Larsdotter                                                1     11   m 

32 31/12     Aplungstorp                   Olof Persson                                                      2     10   m 

1733

33 10/1       Persby                           Marit Nilsdotter                                                 -      5     dgr

33 19/1       Säljebacka                     Olof Andersson                                                 -      6     v      4 d

33 20/1       Kålsgården                     Anders Persson                                                   -

33 20/1       Kålsgården                     Karin Jonsdotter                                                -      4     dgr

33 7/2         Aplung                           Olof Elofsson                                                     2     8     dgr

33 15/4       Aplung                           Karin Pålsdotter                                                 -      5     m     8 d

33 21/4       Elofstorp                        Gudmund Persson                                              88   -

33 6/5         Aplungstorp                   Olof Jönsson                                                      49   -

33 9/5         Sillegården                     Jon Jonsson                                                       55   -

33 18/5       Sillegården                     Jöns Nilsson dräng                                             23   -

33 20/5       Berga                             Ingeborg Johansdotter                                        9     5     m 

33 26/5       Perstorp                         Erik Nilsson                                                       65   -

33 7/6         Hensgård                       Kerstin Larsdotter                                              -      4     m     9 d

33 15/6       Aplungstorp                   Jon Persson                                                       73   -

33 20/6       Svensby                         Elin Olofsdotter hustru                                        80   -

33 2/7         Stensjön                         Kerstin Arvidsdotter                                          1     5     m 

33 6/7         Åsen                              Per Sonesson                                                     -      3     m     2 v

33 14/7       Elofstorp                        Karin Persdotter                                                -      3     v 

33 22/7       Kålsgården                     Jon Jönsson                                                       42   -

33 3/9         Hensgård                       Lars Olofsson                                                    -      3     m     12 d

33 8/9         Sillegården                     Nils Nilsson                                                       62   -

33 15/9       Sillegården                     Jon Ivarsson                                                      80   -

33 22/11     Ingeby                            Rangella Herliksdotter hustru                              80   -

33 15/12     Backa                            Bonde Nilsson                                                   -      3     v 

33 16/12     Berga                             Marit Bryntesdotter hustru                                  70   -

1734

34 1/1         Säljebacka                     Karin Bryngelsdotter hustru                                88   -

34 11/2       Aplungstorp                   Kerstin Persdotter                                              9     7     m 

34 13/2       Sillegården                     Elof Larsson                                                      46   -

34 1/3         Svensby                         Britta Nilsdotter                                                 16   -

34 9/3         Kringeråsen                    Börje Eriksson                                                   51   -

34 11/3       Kringeråsen                    Lars Olofsson                                                    44   -

34 14/3       Kringeråsen                    Marit Olofsdotter hustru                                     70   -

34 24/3       Grava                             Johan Larsson                                                    90   -

34 25/3       Kringeråsen                    Per Olofsson                                                      59   -

34 25/3       Sillegården                     Karin Knutsdotter hustru                                    80   -

34 28/3       Berga                             Jon Björsson                                                      84   -

34 29/3       Humlen                          Karin Olofsdotter hustru                                     36   -

34 7/4         Ingeby                            Olof Svensson                                                   46   -

34 7/4         Perstorp                         Marit Eriksdotter piga                                        24   -

34 10/4       -----                              Per Nilsson Hummelman                                    41   -

34 11/4       Aplung                           Lars Nilsson                                                      67   -

34 13/4       Liane                              Ingeborg Olofsdotter h-u                                    80   -

34 16/4       Kringeråsen                    Anna Sonesdotter hustru                                    46   -

34 19/4       Kisterud                         Olof Bryntesson                                                 75   -

34 29/4       Bäckebron                     Anders Johansson                                              36   -

34 1/5         Säljebacka                     Rangella Persdotter hustru                                  38   -

34 30/4       Perstorp                         Per Persson                                                       46   -

34 6/5         Aplung                           Gertrud Gudmundsdr h-u                                   84   -

34 10/5       Perstorp                         Jon Persson                                                       3     -

34 9/5         Aplung                           Marit Bondesdotter hustru                                  63   -

34 16/5       Kålsgården                     Sven Persson dräng                                           32   -

34 24/5       Berga                             Marit Larsdotter hustru                                      32   -

34 25/5       Elofstorp                        Nils Jonsson                                                      70   -

34 7/6         Berga                             Sven Persson                                                     41   -

34 16/6       Bäckebron                     Kerstin Johansdotter                                          10   9     m 

34 23/6       Berga                             Per Torbjörnsson                                               62   -

34 23/7       Berga                             Ingeborg Olofsdotter h-u                                    60   -

34 3/8         Hensgård                       Marit Larsdotter hustru                                      71   -

34 8/8         Hensgård                       Jon Staffansson                                                  3     8     m 

34 8/8         Kålsgården                     Marit Nilsdotter hustru                                       92   -

34 12/8       Hensgård                       Ingemar Larsson                                                10   8     v 

34 13/8       Hensgård                       Nils Jonasson, samma hus                                  -      11   m 

34 25/8       Hensgård                       Jon Olofsson                                                      4     6     m 

34 25/8       Berga                             Lars Jonsson                                                      4     2     m 

34 15/10     Sillegården ?                   Erik Olofsson                                                     2     7     m 

34 18/10     Perstorp                         Anna Bengtsdotter                                             2     -

34 26/11     Hensgård                       Karin Olofsdotter                                               60   -

1735

35 18/1       Berga                             Anna Persdotter hustru                                       62   -

35 8/3         Bäckebron                     Nils Jönsson                                                      -      10   dgr

35 9/3         Svensby                         Nils Persson                                                      39   -

35 13/3       Bäckebron                     Karin Olofsdotter hustru                                     84   -

35 28/3       Aplungstorp                   Ingegerd Jönsdotter hustru                                 80   -

35 4/5         Aplung                           Kerstin Olofsdotter                                            -      2     m     3 d

35 15/5       Sillegården                     Erik Ivarsson                                                     76   -

35 17/6       Elofstorp                        Ingemar Nilsson                                                 3     -

35 18/6       Elofstorp                        Lars Olofsson                                                    4     2     v 

35 26/6       Aplung                           Marit Olofsdotter                                               -      4     m 

35 30/6       Kisterud                         Anna Bengtsdotter hustru                                   68   -

35 20/7       Svensby                         Marit Arvidsdotter piga                                      62   -

35 31/7       Berga                             Ingegerd Olofsdotter piga                                   71   -

35 18/9       Svensby                         Marit Persdotter piga                                         62   -

35 19/9       Hensgård                       Lars Nilsson                                                      -      7     m 

35 21/9       Aplung                           Olof Elofsson                                                     36   -

35 1/12       Svensby                         Kerstin Nilsdotter                                              5     2     m 

35 9/12       Berga                             Elof Månsson                                                     40   -

1736

36 12/2       Ingeby                            Jon Olofsson                                                      36   -

36 8/3         Kisterud                         Britta Jakobsdotter hustru                                  80   -

36 13/3       Bäckebron                     Pål Nilsson                                                        -      11   m 

36 29/4       Tröstad (Frykerud)         Sigrid Ingemarsdotter hustru                               77   -

36 5/5         Humlen                          Ingeborg Olofsdotter                                          -      4     dgr

36 14/5       Kålsgården                     Arvid Olofsson                                                  -      3     m 

36 15/6       Svensby                         Nils Persson                                                      53   -

36 6/7         Hensgård                       Måns Larsson                                                    70   -

36 16/7       Aplungstorp                   Britta Olofsdotter hustru                                     31   -

36 17/7       Kisterud                         Marit Björsdotter hustru                                     67   -

36 20/7       Kålsgården                     Kerstin Olofsdotter                                            3     4     m     2 v

36 6/8         Aplung                           Ingeborg Månsdotter hustru                               78   -

36 8/9         Säljebacka                     Marit Eriksdotter piga                                        60   -

36 8/10       Aplung                           Ingrid Andersdotter hustru                                  60   -

36 18/12     Liane                              Ingeborg Matsdotter hustru                                77   -

36 22/12     Hensgård                       Karin Halvardsdotter piga                                  42½       -

36 30/12     Berga                             Marit Jönsdotter                                                15½       -

36 11/12     Liane                              Ingegerd Andersdotter                                       29   -

1737

37 12/1       Ingeby                            Kerstin Olofsdotter hustru                                  68   -

37 2/2         Sillegården                     Katarina Börjesdotter hustru                              25   -

37 7/3         Hensgård                       Karin Bryngelsdotter hustru                                82   -

37 20/5       Folkesgården                 Olof Pålsson                                                      69   -

37 3/7         Persby                           Håkan Nilsson                                                   15   6     m 

37 4/7         Berga                             Karin Larsdotter piga                                         56   -

37 11/7       Kisterud                         Lars Persson                                                      46½       -

37 11/7       Elofstorp                        Olof Nilsson                                                      -      10   m 

37 3/8         Backa                            Karin Bondesdotter hustru                                 80   -

37 1/10       Elofstorp                        Karin Persdotter                                                1     6     m 

37 14/10     Hensgårdstorp                Anna Larsdotter                                                 1     10   dgr

37 21/10     Bråten                            Lars Månsson                                                      -

37 7/11       Kisterud                         Karin Knutsdotter hustru                                    81   -

37 10/11     Aplung                           Sven Arvidsson                                                  64   -

37 11/11     Kålsgården                     Ingegerd Jakobsdotter hustru                             80   -

37 21/11     Grava                             Ingeborg Larsdotter                                           9     8     m 

37 22/11     Knutserud                      Nils Persson                                                      81   -

37 24/11     Bäckebron                     Olof Olofsson                                                    4     -

37 6/12       Bäckebron                     Elof Johansson                                                   7     11   m 

37 9/12       Berga                             Katarina Jonsdotter                                            1     7     v 

37 19/9       Grava                             Per Jonsson                                                       88   -

37 20/9       Svensby                         Jon Andersson                                                   -      11   m 

37 24/9       Säljebacka                     Nils Persson                                                      2     11   m 

37 25/9       Säljebacka                     Elin Ingemarsdotter                                            4     5     m 

37 31/9       Säljebacka                     Måns Persson                                                    9     6     dgr

1738

38 5/1         Svensby                         Karin Persdotter                                                  -

38 16/1       Persby                           Marit Eriksdotter                                               3     -

38 24/1       Bäckebron                     Sven                                                                  2     2     m 

38 29/1       Sillegården                     Nils Persson                                                      4     2     m 

38 2/2         Grava                             Karin Persdotter                                                7     -

38 3/2         Persby                           Olof Nilsson                                                      -      9     m 

38 1/2         Folkesgården                 Nils Nilsson                                                       76     m

38 28/2       Sillegården                     Kerstin Olofsdotter                                            -      11   dgr

38 1/3         Sillegården                     Olof Eriksson                                                     67   -

38 2/3         Svensby                         Kerstin Persdotter piga                                     66   -

38 3/3         Bråten                            Marit Persdotter hustru                                      80   -

38 15/3       Aplung                           Ingeborg Jonsdotter h-u                                     31½       -

38 20/3       Grava                             Kerstin Persdotter hustru                                    44½       -

38 4/4         Perstorp                         Britta Persdotter hustru                                      74   -

38 15/4       Hensgård                       Sven Bengtsson dräng                                        61   -

38 15/4       Åsen                              Ingemar Pålsson dräng                                       24   -

38 3/5         Elofstorp                        Ingeborg Nilsdotter hustru                                  80   -

38 12/5       Åsen                              Olof Jonsson                                                      64   -

38 7/6         Kålsgården                     Olof Larsson                                                      50   -

38 21/6       Grava                             Kerstin Persdotter                                              -      3     dgr

38 8/9         Aplungstorp                   Halvard Nilsson dräng                                        72   -

38 14/9       Säljebacka                     Elin Eriksdotter hustru                                        37   -

38 24/9       Kisterud                         Lars Olofsson                                                    45   10   m 

38 30/9       Bäckebron                     Per Elofsson                                                      70   -

38 2/11       Grava                             Kerstin Persdotter                                              14   10   m     ?  

38 4/11       Åsen                              Sigrid Nilsdotter piga                                         82   -

38 5/11       Aplung                           Sven Persson                                                     -      3     m     ? 

38 17/11     Aplung                           Jon Nilsson                                                        3     9     m     ? 

38 14/12     Aplungstorp                   Jon och Jöns Jonssöner                                      -      2     dgr

1739

39 5/1         Säljebacka                     Håkan Larsson                                                  70   -

39 16/1       Humlen                          Kerstin Ingemarsdotter h-u                                 65   -

39 3/2         Berga                             Marit Jonsdotter                                                -      5     m 

39 12/2       Liane                              Olof Bryngelsson                                               84   -

39 20/2       Backa                            Olof Olofsson                                                    38   -

39 3/3         Kisterud                         Jon Matsson                                                      70   -

39 10/3       Berga                             Marit Matsdotter                                               -      11   dgr

39 (25/4)     Kisterud                         Nils Jonsson                                                      -      13   v 

39 26/6       Berga                             Olof Olofsson                                                    -      1     dag

39 16/8       Bäckebron                     Britta Johansdotter piga                                      75   -

39 17/8       Bråten                            Britta Bondesdotter hustru                                  59   -

39 18/9       Berga                             Kerstin Olofsdotter (uä)                                     1     8     m 

39 20/9       N. Aplungstorp              Gertrud Månsdotter hustru                                 32   -

39 7/10       Bäckebron                     Karin Johansdotter hustru                                   80   -

39 7/10       Svensby                         Jon Andersson                                                   -      10   m 

39 1/11       Ingeby                            Marit Matsdotter                                               1     4     m 

39 9/11       Kisterud                         Karin Larsdotter                                                4     3     m 

39 15/11     S. Aplungstorp               Karin Larsdotter hustru                                      86   -

39 19/11     Ingeby                            Jon Olofsson                                                      -      4     m 

39 23/12     Stensjön                         Ingeborg Olofsdotter                                          -      17   v 

1740

40 1/1         Perstorp                         Karin Nilsdotter hustru                                       61½       -

40 17/1       Elofstorp                        Rangella Persdotter hustru                                  73   -

40 26/1       Kringeråsen                    Marit Arvidsdotter hustru                                   86   -

40 23/2       Hensgård                       Ingeborg Larsdotter hustru                                 47   -

40 28/2       Säljebacka                     Rangella Larsdotter piga                                     84   -

40 4/3         Bäckebron                     Elin Elofsdotter piga                                           68   -

40 13/3       -----                              Olof Eriksson Hummelman                                 38   -

40 15/3       Grava                             Per Persson                                                       76   -

40 17/3       Kisterud                         Hemming Andersson                                          55   -

40 17/3       Elofstorp                        Nils Persson                                                      -             1 3/4    m

40 22/4       Hensgård                       Marit Larsdotter                                                ½    -

40 1/5         Kisterud                         Marit Persdotter hustru                                      75   -

40 17/7       Kålsgården                     Karin Månsdotter hustru                                    71   -

40 4/8         Aplung                           Lars Gudmundsson                                            2     -

40 8/8         Perstorp                         Per Nilsson                                                        -      8     dgr

40 12/8       Persby                           Bonde Johansson                                               60   -

40 28/8       Liane                              Marit Larsdotter                                                1     7     m

40 4/9         Grava                             Ingeborg Månsdotter h-u                                   65   -

40 18/9       Ingeby                            Karin Jonsdotter hustru                                      75   -

40 19/9       Bäckebron                     Karin Nilsdotter                                                 4     2     m

40 26/9       Grava                             Måns Jonsson                                                    3     -

40 25/10     Kringeråsen                    Jon Ingemarsson                                                75   -

40 3/11       Aplung                           Bryngel Larsson                                                 72   -

1741

41 16/1       Ingeby                            Gertrud Månsdotter piga                                    60   -

41 29/1       Berga                             Lars Persson                                                      55   -

41 30/1       Liane                              Erik Jonsson                                                      64   -      ? 

41 2/2         Liane                              Kerstin Nilsdotter hustru                                    44   -

41 8/2         Berga                             Olof Olofsson soldat                                          43   -

41 13/2       Svensby                         Jön Olofsson                                                      80   -

41 16/2       Berga                             Ingrid Persdotter hustru                                      49   -

41 19/2       S. Aplungstorp               Olof Jonsson                                                      63   -

41 24/2       Åsen                              Pål Ingemarsson                                                 73   -

41 3/3         Bäckebron                     Elof Eriksson                                                       -

41 7/3         Kringeråsen                    Karin Ingemarsdotter hustru                               72   -

41 8/3         Backa                            Marit Pålsdotter hustru                                       50   -

41 15/3       Humlen                          Erik Eriksson                                                     72   -

41 16/3       Bäckebron                     Johan Håkansson                                               50   -      ? 

41 17/3       Bäckebron                     Lars Eriksson                                                     10   8     dgr

41 17/3       Backa                            Nils Elofsson                                                      43   -

41 18/3       S. Aplumgstorp              Mats Elofsson                                                    54   -

41 20/3       Sillegården                     Sigrid Sonesdotter hustru                                   57   -

41 28/3       Folkesgården                 Jöns Svensson                                                   26½       -

41 4/4         Elofstorp                        Nils Arvidsson                                                   39   -

41 8/4         Elofstorp                        Marit Nilsdotter hustru                                       68   -

41 19/4       Kisterud                         Per Jonsson                                                       63   -

41 26/4       Hensgård                       Måns Jonsson                                                    58   -

41 28/4       Säljebacka                     Elin Nilsdotter hustru                                          40   -

41 6/5         Svensby                         Per Nilsson                                                        19   -

41 6/5         Backa                            Kerstin Persdotter hustru                                    75   -

41 8/5         Elofstorp                        Per Persson                                                       16   -

41 8/5         Hensgårdstorp                Jöns Nilsson                                                      15½       -

41 15/5       Hensgård                       Marit Nilsdotter hustru                                       54   -

41 22/5       -----                              Olof Nilsson Hensfält                                         31   -

41 7/6         Ingeby                            Olof Bengtsson                                                  74   -

41 13/6       Folkesgården                 Nils Jönsson                                                      -      30   v 

41 18/6       Säljebacka                     Ingemar Eriksson                                               36   -

41 19/6       Åsen                              Per Nilsson                                                        71   -

41 31/6       Berga                             Marit Persdotter                                                1     3

41 5/7         Svensby                         Ingeborg Jönsdotter piga                                    84   -

41 12/7       Svensby                         Nils Andersson                                                  -      7     m 

41 17/7       Folkesgården                 Elin Olofsdotter                                                  5     -

41 24/8       -----         Sold. Esaias Perssons och hustru Ingeborg

                                 Nilsdotters son Per                                                                    ½    -

41 4/9         Stensjön                         Cecilia Pålsdotter                                               13   4     m 

41 10/9       Berga                             Nils Eriksson                                                     3     2

41 2/9         Åsen                              Sone Persson                                                     41   -

41 9/9         Hensgård                       Måns Larsson                                                      -

41 4/9         Ingeby                            Måns Olofsson                                                    2     m 

41 13/9       Hensgård                       Måns Olofsson                                                  9     9

41 13/9       Hensgård                       Nils Olofsson, brodern                                         -

41 12/9       Hensgård                       Ingemar Olofsson                                               2     3     v 

41 13/9       -----                              Sara Katarina Hedén                                         1     5     m 

41 23/9       Berga                             Britta Jonsdotter                                                2     -

41 30/9       Svensby                         Karin Jönsdotter piga                                         90   -

41 8/10       Bäckebron                     Ingegerd Persdotter (hustru)                               43   -

41 16/10     Kisterud                         Per Larsson                                                       4     9     v 

41 22/10     Berga                             Elof Persson                                                      12   -

41 24/11     Kisterud                         Britta Jönsdotter                                                1     2     m 

1742

42 7/1         Berga                             Erik Larsson                                                      82   -

42 15/1       Liane                              Erik Larsson                                                      -      10   m 

42 9/1         Perstorp                         Olof Nilsson (drunknad)                                     60   -

42 9/1         Perstorp                         Per Jonsson (drunknad)                                     55   -

42 12/2       Folkesgården                 Elin Halvardsdotter hustru                                  31   -

42 20/2       Hensgårdstorp                Marit Andersdotter hustru                                  86   -

42 20/2       Kisterud                         Sven Eriksson dräng                                          27   3     m 

42 4/3         Aplung                           Ingeborg Persdotter piga                                    73   -

42 14/3       Folkesgården                 Karin Eskilsdotter hustru                                    49   -

42 15/3       Hensgård                       Margareta Olofsdotter                                       -      3     m 

42 16/3       Sillegården                     Marit Jonsdotter                                                80   -

42 23/3       Berga                             Karin Torbjörnsdotter hustru                              65   -

42 25/3       Perstorp                         Ingeborg Persdotter                                           14   -

42 30/3       Folkesgården                 Marit Olofsdotter                                               9     -

42 1/4         Perstorp                         Bengt Jonsson                                                    63   -

42 13/4       Hensgård                       Nils Larsson                                                      -      9     m 

42 1/5         Säljebacka                     Ingeborg Eriksdotter hustru                                56   -

42 14/5       -----  Karin Elofsdotter, hustru, har förr bott i Bäckebron                         74   -

42 14/5       Aplung                           Olof Matsson                                                     57   -

42 16/5       Ingeby                            Olof Jonsson                                                      37   -

42 27/5       Elofstorp                        Måns Jonsson                                                    18   -

42 14/6       Berga                             Karin Nilsdotter                                                 -      7     v 

42 18/6       Elofstorp                        Karin Jonsdotter piga                                         27   -

42 14/6       Sillegården                     Jon Svensson (drunknad)                                   20   -

42 3/7         Ingeby                            Per Knutsson                                                     70   -

42 9/7         Säljebacka                     Rangella Persdotter hustru                                  63   -

42 13/7       Kålsgården                     Marit Persdotter piga                                         45   -

42 20/7       Hensgård                       Anders Olofsson dräng                                      29   -

42 2/8         Folkesgården                 Marit Nilsdotter hustru                                       57   -

42 25/8       Sillegården                     Anna Halvardsdotter hustru                                70   -

42 24/9       Persby                           Per Eriksson dräng                                             21   -

42 14/10     Backa                            Marit Knutsdotter hustru                                    90   -

42 11/10     Ingeby                            Per Jonsson                                                       80   -

42 21/10     Kålsgården                     Karin Persdotter                                                1     8     m 

42 3/12       Sillegården                     Jon Elofsson                                                      17   -

42 5/12       Kisterud                         Nils Jonsson                                                      65   -

42 28/12     Sillegården                     Nils Arvidsson                                                   23   10

42 20/12     Sillegården                     Olof Eriksson                                                     10  

42 29/12     Åsen                              Per Larsson                                                       9     11

1743

43 7/1         N. Aplungstorp              Karin Persdotter hustru                                      68   -

43 29/1       Berga                             Per Jönsson (född i Hälserud)                            36   -

43 2/2         Ingeby                            Olof Persson                                                      43          9 3/4

43 3/2         Sillegården                     Ingeborg Nilsdotter hustru                                  77   -

43 8/2         Sillegården                     Anna Eriksdotter hustru                                      62   -

43 9/2         Åsen          Jon Olofsson, vargeringskarl för Berga                                   30          1 3/4

43 18/2       Svensby                         Ingeborg Persdotter piga                                    60   -

43 1/3         Elofstorp                        Marit Olofsdotter från Åsen                               24   -

43 12/3       Kålsgården                     Olof Arvidsson                                                  69   -

43 17/3       Svensby                         Marit Persdotter hustru                                      56   -

43 11/3       Svensby                         Britta Bryngelsdotter hustru                                66   -

43 15/3       Berga                             Britta Larsdotter piga                                         26   -

43 25/3       Sillegården                     Karin Larsdotter hustru                                      44          2 2/3

43 2/4         Berga                             Karin Jönsdotter hustru                                      63   -

43 25/3       Berga                             Kerstin Larsdr, hennes dotter                             38  

43 17/3       Bråten                            Elof Pålsson                                                       54   -

43 5/4         Ingeby                            Gertrud Månsdotter hustru                                 70   -

43 6/4         Kålsgården                     Karin Persdotter hustru                                      51  

43 8/4         Berga                             Gertrud Matsdotter                                            41   -

43 16/4       Berga                             Olof Olofsson                                                    57   -

43 23/4       Berga                             Britta Persdr, Olof OS:s h-u                               47   -

43 11/4       Berga                             Marit Olofsdr, piga, systern                                36   -

43 18/4       Hensgård                       Ingeborg Persdotter hustru                                 60   -

43 17/4       Sillegården                     Jon Arvidsson                                                    9     -      ? 

43 12/5       Liane                              Elin Olofsdotter hustru                                        64   -

43 14/5       (Hensgård)                     Lars Hedén                                                        37   -

43 1/6         Berga                             Maria Matsdotter hustru                                     62   -

43 1/7         Berga                             Karin Larsdotter hustru                                      37   -

43 14/7       Säljebacka                     Karin Persdotter                                                10½       -

43 28/7       Liane                              Kerstin Månsdotter piga                                     19   -

43 9/8         Aplung                           Bonde Olofsson                                                 13   -

43 12/8       Kringeråsen                    Nils Andersson                                                  -      11   m 

43 13/8       Liane                              Karin Eriksdotter                                               -      6     m 

43 19/8       Liane                              Kerstin Larsdotter                                              -      9     m 

43 23/8       Kringeråsen                    Karin Eriksdotter hustru                                     77   -

43 1/9         Kringeråsen                    Kerstin Olofsdotter                                            3     8     m 

43 29/8       Kringeråsen                    Karin Olofsdotter, sama hus                               1     9     m 

43 31/8       Kringeråsen                    Ingeborg Torbjörnsdotter                                   16   -

43 28/8       S. Aplungstorp               Karin Jönsdotter                                                  -

43 3/9         Kringeråsen                    Lars Andersson                                                 3     11   m 

43 29/8       Aplung                           Nils Svensson                                                      -             (3½?)

43 7/9         Aplung                           Britta Persdotter hustru                                      73   -

43 13/9       Perstorp                         Nils Nilsson                                                       2     4     m 

43 30/9       Folkesgården                 Måns Olofsson                                                  4     3     m 

1744

44 2/2         Åsen                              Ingrid Elofsdotter hustru                                     60   -

44 10/3       Hensgård                       Johan Svensson                                                 65   -

44 11/3       Kisterud                         Erik Svensson                                                    69   -

44 11/3       Hensgård                       Jon Jonsson                                                       -      8     m 

44 31/4       Svensby                         Olof Persson dräng                                            63   -

44 28/10     Hensgårdstorp                Marit Johansdotter                                             -      19   dgr

44 20/11     Bäckebron                     Kerstin Elofsdotter hustru                                   82   -

44 19/12     Aplung                           Marit Olofsdotter                                               -      3     m 

1745

45 10/1       Humlen                          Erik Olofsson                                                     7              

45 16/3       Berga                             Jon Larssons dotter Ingeborg                             9              

45 26/3       Perstorp                         Olof Eriksson                                                     29   -

45 16/4       Kleva (Glava)                 Anders Nilsson                                                  14   -

45 21/4       Säljebacka                     Erik Nilssons son Per                                         -        m

45 10/6       Hensgårdstorp                Jon Larsson                                                       2     2     m 

45 15/6       Hensgårdstorp                Britta Larsdotter, samma hus                              2     2     m     1 v

45 7/7         Berga                             Jon Matsson                                                      -      8     m 

45 17/11     Hensgård                       Kerstin Persdotter                                              -      9     dgr

45 6/12       Hensgård                       Karin Olofsdotter hustru                                     27   -

45 17/12     Hensgård                       Marit Larsdotter                                                -      3     v 

45 28/12     N. Aplungstorp              Marit Persdotter hustru                                      29½       -

1746

46 6/1         Aplung                           Annika Svensdotter                                            -      3     v 

46 28/2       Persby                           Erik Persson                                                      52   -

46 4/3         Säljebacka                     Marit Gudmundsdotter hustru                             80   -

46 20/3       Hensgård                       Marit Elofsdotter hustru                                      76   -

46 22/4       Svensby                         Nils Månsson klockare                                      85   -

46 20/4       Stensjön                         Daniel Danielsson (uä)                                        1     -

46 3/5         Hensgårdstorp                Per Knutsson                                                     99   3     m 

46 2/8         Säljebacka                     Marit Nilsdotter piga                                          42   -

46 23/8       Bäckebron                     Johan Eriksson                                                   2     -

46 14/10     Berga                             Marit Knutsdotter hustru                                    76   -

1747

47 2/3         Ingeby                            Per Matsson                                                      3     -

47 14/3       Sillegården                     Olof Halvardsson                                               86   -

47 27/3       Kålsgården                     Gertrud Jonsdotter                                             68   -

47 15/4       Svensby                         Elin Olofsdotter                                                  2            9½ m

47 19/4       N. Aplungstorp              Olof Månsson                                                    3     7     m

47 22/4       Säljebacka                     Erik Nilsson                                                       61   -

47 11/5       Berga                             Britta Olofsdotter                                               2     6     m 

47 14/5       Stensjön                         Annika Andersdotter                                          50   3     m 

47 11/6       Sillegården                     Lars Matsson                                                     35            

47 31/7       Kisterud                         Olof Larsson dräng                                            19   8

47 12/7       Sillegården                     tvill. Olof och Ingeborg, födda 12/7                    -

47 26/8       Bråten                            Nils Johansson                                                   73   -

47 2/9         Kisterud                         Jon Nilsson                                                        -             6½ m

47 5/10       Grava                             Bengt Knutsson                                                 30   -

47 28/10     Berga                             Per Elofsson                                                      63   -

47 11/12     Aplung                           Olof Nilsson nämndeman                                   67          8½ m

47 13/12     Säljebacka                     Nils Månsson                                                     66   -

1748

48 5/1         -----                              Erik Olofsson Hensfält                                       38   -

48 21/1       Säljebacka                     Marit Olofsdotter piga                                        67   -

48 30/1       Hensgård                       Britta Olofsdotter                                               1     5     m 

48 23/2       Hensgård                       Lars Jonsson                                                      67   2     m 

48 1/5         Hensgård                       Anders Jonsson                                                 -      9     m 

48 17/5       Grava                             Olof Bengtsson                                                  3     -

48 27/5       Sillegården                     Marit Nilsdotter hustru                                       50   -

48 11/7       Perstorp                         Anders Persson                                                 -      14   v 

48 21/8       Aplung                           Marit Jonsdotter hustru                                      43   3     m 

48 21/8       Perstorp                         Ingeborg Eriksdotter piga                                   49   1     m 

48 26/9       Persby                           Sigrid Jonsdotter hustru                                      78   -

48 1/12       Kisterud                         Nils Nilsson                                                       4     3     m 

48 25/12     Svensby                         Jon Jonsson                                                       67   -

1749

49 10/3       Sillegården                     Nils Persson                                                      10   6     m     1 v

49 11/3       Knutserud                      Kerstin Eriksdotter hustru                                   69   -

49 4/4         Hensgårdstorp                Margeta Jönsdotter hustru                                  54   4     m     1 v

49 16/4       Hensgård                       Ingegerd Olofsdotter hustru                                51   -             (54?)

49 18/4       Säljebacka                     Nils Eriksson                                                     -             1/4 m

49 1/6         Berga                             Elin Håkansdotter hustru                                    82   8     m 

49 4/6         Perstorp                         Gertrud Olofsdotter                                           -      2     m     1 v

49 21/6       Folkesgården                 Olof Pålsson                                                      70   -

49 16/7       Folkesgården                 Karin Olofsdotter                                               72   -

49 18/7       Svensby                         Kerstin Jönsdotter                                              1            5½ m

49 4/8         Berga                             Ingegerd Jonsdotter hustru                                 38          1½ m

49 4/9         Berga                             Lars Persson kyrkvaktare                                  77   -

49 20/9       Sillegården                     Arvid Sonesson                                                 75   -

49 3/10       Bäckebron                     Anders Persson dräng                                        26            

49 15/10     Bäckebron                     Måns Hemmingsson                                           47   4     dgr

49 21/10     Säljebacka                     Britta Jonasdotter hustru                                     64   -

49 25/10     Humlen                          Kerstin Larsdotter piga                                      78   -

49 25/12     Elofstorp                        Nils Nilsson drän                                               27   5     m 

1750

50 9/2         Berga                             Marit Jonsdotter                                                1            2½ m

50 22/2       Aplung                           Karin Ingemarsdotter hustru                               68   -

50 5/3         Hensgård                       Anders Persson                                                 59   1     m 

50 18/3       Folkesgården                 Nils Månsson                                                     1     5     m 

50 27/3       Hensgårdstorp                Kerstin Larsdotter                                              2     -

50 3/4         N. Aplungstorp              Elin Månsdotter hustru                                       67   -

50 6/4         Hensgård                       Lars Larsson                                                      7     1     m 

50 8/4         Berga                             Ingeborg Olofsdotter piga                                  20   8     m 

50 6/4         Perstorp                         Olof Persson                                                      1     8     m 

50 8/4         Grava                             Per Persson                                                       54   1     m 

50 17/4       Folkesgården                 Britta Simonsdotter (?) piga                                24   -

50 24/4       Folkesgården                 Marit Olofsdotter hustru                                     27   4     m     /37?/

50 24/4       Hensgård                       Ingeborg Persdotter                                           3     -

50 8/5         Sillegården                     Karin Persdotter                                                5     1     m 

50 9/5         Hensgårdstorp                Lars Nilsson                                                      41            

50 11/5       Folkesgården                 Per Pålsson                                                        3              

50 8/5         Kålsgården                     Marit Nilsdotter hustru                                       77   -

50 16/5       Bäckebron                     Nils Eriksson                                                     -             7½ v

50 5/6         Svensby                         Valborg Månsdotter änka                                  80   -

50 3/7         Kålsgården                     Marit Svensdotter                                              1     6     m 

50 7/7         Hensgårdstorp                Gertrud Arvidsdotter hustru                                31   -

50 4/7         Kålsgården                     Britta Olofsdotter                                               3     6     m 

50 15/7       Svensby                         Marit Persdotter piga                                         62   -

50 21/7       Kålsgården                     Nils Olofsson                                                     7     8     m 

50 23/7       Hensgårdstorp                Olof Nilsson                                                      4     3     m 

50 23/7       Sillegården                     Nils Olofsson                                                     11   9     m 

50 23/7       Svensby                         Elin Svensdotter                                                 3     9     m 

50 5/8         Svensby                         Olof Larsson                                                      80   -

50 5/8         Berga                             Per Jonsson                                                       62   -

50 13/8       Sillegården                     Annika Eriksdotter                                             11   9     m 

50 19/8       Sillegården                     Marit Ingemarsdotter                                         4            4½ m

50 29/8       Sillegården                     Katarina Nilsdotter                                            -      8     m 

50 2/9         Sillegården                     Jon Ingemarsson                                                -      14   dgr

50 3/9         Svensby                         Olof Olofsson dräng                                           28   -

50 3/9         Kisterud                         Karin Larsdotter piga                                         23   -

50 12/9       Hensgård                       Olof Larsson                                                      3     4     m 

50 27/9       Humlen                          Lars Olofsson                                                    7     3     dgr

50 22/10     Bäckebron                     Britta Nilsdotter                                                 11   -

50 25/10     Bäckebron                     Britta Jönsdotter                                                -      9     m     8 d

50 8/11       Sillegården                     Kerstin Olofsdotter hustru                                  59   -

50 13/11     Kisterud                         Måns Nilsson                                                     6     -

50 8/11       Säljebacka                     Håkan Nilsson                                                   6     -

50 16/11     Svensby                         Katarina Nilsdotter                                            1     10   m 

50 18/11     Kisterud                         Lars Månsson                                                    4     9     m 

50 21/11     Aplung                           Marit Bondesdotter                                            -      10   m 

50 15/11     Svensby                         Annika Persdotter hustru                                    49   -

50 21/11     Kringeråsen                    Jon Andersson                                                   15   2     m 

50 28/11     Kringeråsen                    Karin Olofsdotter                                               5     -

50 5/12       Säljebacka                     Olof Jonsson                                                      1     8     m 

50 3/12       Säljebacka                     Arvid Nilsson                                                     11   2     m 

50 7/12       Säljebacka                     Karin Nilsdotter                                                 4     11   m 

50 18/12     Kringeråsen                    Gertrud Olofsdotter                                           -      4     m     ? 

50 18/12     Säljebacka                     Ingeborg Eriksdotter                                          -      5     m 

50 23/12     Svensby                         Per Olofsson (drunknad)                                    12   2     m 

50 18/12     Aplung                           Britta Ingemarsdotter                                         -             1½ m

1751

51 1/1         Åsen                              Katarina Nilsdotter                                            2     1     v  

51 14/1       Hensgård                       Olof Jonsson änkling                                          65½       -

51 14/1       N. Aplungstorp              Marit Persdotter                                                2            8½ m

51 15/1       Kisterud                         Olof Larsson dräng                                            22   -

51 24/1       Liane                              Olof Eriksson                                                     -      4     m 

51 27/1       Hensgård                       Marit Nilsdotter                                                 5     10   m 

51 30/1       Åsen                              Ingeborg Håkansdotter                                      17   -

51 25/2       Kringeråsen                    Per Torbjörnsson dräng                                     18   2     m 

51 18/3       Sillegården                     Olof Arvidsson                                                  13   7     m 

51 8/4         Aplung                           Marit Persdotter änka                                        85   -

51 10/4       Humlen                          Olof Eriksson                                                     51   -

51 29/4       Sillegården                     Anna Eriksdotter hustru                                      84   -

51 1/5         Ingeby                            Kerstin Olofsdotter                                            2     3     m 

51 7/5         Sillegården                     Rangella Eriksdotter hustru                                 66   3     m 

51 15/5       Persby                           Jon Håkansson målare                                       37   3     m 

51 1/6         Kålsgården                     Per Persson dräng                                              27   -

51 21/6       Sillegården                     Olof Johansson                                                  76   -

51 27/8       Sillegården ?                   Nils Elofsson                                                      -      27   dgr

51 5/12       Berga                             Erik Persson d.ä.                                               49          7½ m

51 7/12       Säljebacka                     Ingeborg Jonsdotter                                           -      1     m 

1752

52 27/1       Ingeby                            Ingeborg Nilsdotter                                            -      14   dgr

52 27/2       Kringeråsen                    Karin Olofsdotter änka                                      74   -

52 2/3         Aplung                           Marit Ingemarsdotter                                         1     13   v  

52 9/3         Åsen                              Marit Ingemarsdotter änka                                 64   -             (74?)

52 24/3       Kålsgården                     Karin Svensdotter                                              7     6     m 

52 27/3       Bråten                            Per Svensson dräng                                           18   7     m 

52 17/4       Sillegården                     Sven Nilsson                                                      64   -

52 18/4       Svensby                         Per Arvidsson                                                    -      14   dgr

52 2/5         Liane                              Marit Larsdotter                                                1     4     m 

52 19/6       Humlen                          Jon Eriksson                                                      43   -

52 2/7         Bråten                            Nils Andersson                                                  10   9     m 

52 5/7         Perstorp                         Jon Nilsson                                                          -

52 28/7       Kringeråsen                    Karin Nilsdotter änka                                         70   -

52 8/8         Grava                             Per Johansson                                                    76   -

52 14/8       Ingeby                            Per Arvidsson                                                    74   -

52 22/8       Grava                             Nils Svensson                                                    1     10

52 23/8       Hensgård                       Olof Nilsson                                                      60   -

52 6/9         Åsen                              Nils Persson soldat                                            43   -

52 8/10       Säljebacka                     Per Olofsson                                                      70   -

52 9/10       Aplung                           Gudmund Larsson                                              65   -

52 14/11     Elofstorp                        Britta Olofsdotter hustru                                     50   3

1753

53 22/1       Säljebacka                     Annika Eskilsdotter änka                                    76   -

53 30/1       Sillegården                     Elof Arvidsson                                                   31   -

53 9/3         Aplung                           Karin Persdotter                                                1     5     v  

53 29/3       Säljebacka                     Valborg Jönsdotter hustru                                  66   -

53 12/4       Sillegården                     Nils Olofsson                                                     -      1     dag

53 8/5         Bäckebron                     Per Jonsson                                                       80   -

53 9/6         Hensgårdstorp                Ingegerd Gudmundsdr hustru                              60   -

53 6/8         Bäckebron                     Jöns Jönsson                                                      79   -

53 23/8       Berga                             Nils Olofsson dräng                                           29   8

53 28/8       S. Aplungstorp               Karin Persdotter hustru                                      52   7     m 

53 25/10     Bäckebron                     Olof Olofsson                                                    -      18   dgr

53 26/10     Hensgård                       Nils Månsson                                                     1     5     m     3 v

53 15/11     Folkesgården                 Olof Månsson                                                    36   -

53 2/12       Åsen                              Britta Håkansdotter piga                                    24   1     m 

53 16/12     Folkesgården                 Ingeborg Kristoffersdr hustru                              53   -

1754

54 27/1       Perstorp                         Olof Olofsson                                                    -      4     dgr

54 30/1       Aplungstorp                   Jakob Andersson                                               64   -

54 1/2         Elofstorp                        Per Olofsson dräng                                            54   5     m 

54 25/2       Ingeby                            Erik Jonsson                                                      26   -

54 11/3       Aplung                           Sven Håkansson                                                49   -

54 12/3       Säljebacka                     Karin Eriksdotter piga                                        82   -

54 22/3       Folkesgården                 Olof Olofsson                                                    69   -

54 27/3       Sillegården                     Gertrud Persdotter hustru                                   62   -

54 3/4         Säljebacka                     Anders Eriksson                                                63   -      (?)

54 3/6         Perstorp                         Karin Svensdotter                                              -      2     dgr

54 5/6         Perstorp                         Marit Olofsdotter hustru                                     40   -

54 12/10     Knutserud                      Marit Nilsdotter piga                                          22   -

1755

55 4/1         Hensgård                       Karin Andersdotter hustru                                  31   2     m 

55 28/1       Säljebacka                     Olof Persson                                                      70   -

55 15/3       Bäckebron                     Nils Persson dräng                                             22   -

55 29/3       Aplung                           Olof Bondesson                                                 -      3     m     ?  

55 1/4         Hensgård                       Per Larsson dräng                                              28   -

55 5/4         Backa                            Marit Eriksdotter                                               -      11   dgr

55 18/5       Svensby                         Marit Andersdotter änka                                    86   -

55 28/5       Sillegården                     Sven Nilsson                                                      68   -

55 7/8         Säljebacka                     Kerstin Olofsdotter piga                                     74   -

55 27/9       N. Aplungstorp              Marit Olofsdotter änka                                       78   -

1756

56 12/1       Hensgård                       Staffan Matsson                                                 66   -

56 11/1       Persby                           Kerstin Eriksdotter piga                                     18   14   dgr

56 11/1       Liane                              Per Elofsson                                                      65   -

56 14/1       Grava                             Karin Persdotter piga                                         50   1     m 

55 19/10     Säljebacka                     Nils Andersson                                                  -      5     dgr

56 6/4         Perstorp                         Elin Persdotter änka                                           73   -

56 30/4       Liane                              Anders Svensson                                               83   -

56 8/5         Persby                           Gertrud Johansdotter hustru                               62   -

56 10/5       Bråten                            Per Andersson                                                   4     -

56 12/5       Elofstorp                        Nils Gudmundsson                                             70   -

56 28/5       Berga                             Nils Persson                                                      1     -

56 2/6         Kisterud                         Marit Larsdotter änka                                        65   -

56 15/6       Perstorp                         Olof Olofsson                                                    1     7     m 

56 16/6       Hensgårdstorp                Nils Persson                                                      74   -

56 17/6       Elofstorp                        Kerstin Olofsdotter                                              -

56 5/7         Aplung                           Kerstin Nilsdotter                                              -      7     m 

56 27/7       Berga                             Ingeborg Eriksdotter änka                                  60   -

56 31/7       Säljebacka                     Katarina Persdotter                                            -      3     m 

56 13/8       Grava                             Kerstin Månsdotter änka                                    74   -

56 14/8       Åsen                              Anna Eriksdotter hustru                                      54   -

56 28/10     Hensgård                       Olof Knutsson                                                   57   -

56 19/11     Elofstorp                        Marit Olofsdotter änka                                       62   -

56 7/12       Kålsgården                     Per Larsson änkling                                            90   -

56 30/12     Aplung                           Britta Bondesdotter änka                                   77   -

1757

57 23/1       Hensgård                       Anna Bengtsdotter änka                                     74   -

57 9/5         Hensgård                       Kerstin Persdotter                                              7     4     m 

57 19/5       Hensgård                       Ingeborg Persdotter                                           5     3     dgr

57 5/3         Hensgård                       Kerstin Jonsdotter                                              -      11   dgr

57 18/5       Humlen                          Olof Persson                                                      69   -

57 28/5       Kisterud                         Hemming Månsson                                            82   4     m 

57 24/6       Bäckebron                     Ingeborg Elofsdotter änka                                  69   -

57 20/6       Bäckebron                     Johan Eriksson (samma hus)                               10   10   dgr

57 20/8       Hensgård                       Erik Halvardsson                                               45   -

57 28/8       Kringeråsen                    Anna Olofsdotter piga                                        75   -

57 5/9         Berga                             Jon Olofsson                                                      52   -

57 25/10     Liane                              Karin Persdotter piga                                         34   -

57 26/10     Kisterud                         Jon Larsson dräng                                              23½       -

57 12/11     Kringeråsen                    Anders Jönsson                                                 51   -

57 15/11     Sillegården                     Kristoffer Jönsson dräng                                    28   -

57 20/11     Elofstorp                        Kerstin Olofsdotter änka                                    69   -

57 28/11     Berga                             Mats Elofsson                                                    50   -

57 2/12       Grava                             Karin Andersdr (soldathustru)                            53   -

57 5/12       Hensgård                       Olof Persson                                                      74   -

57 28/12     Grava                             Britta Olofsdotter hustru                                     65   -

1758

58 3/1         N. Aplungstorp              Erik Johansson                                                   40   -

58 17/1       Kisterud                         Lars Persson                                                      61   -

58 21/1       Grava                             Karin Jonsdotter hustru                                      79   -

58 12/3       Humlen                          Erik Elofsson änkling                                          85   -

58 24/3       Hensgård                       Karin Jonsdotter                                                4     6     m 

58 3/4         Kisterud                         Kerstin Nilsdotter                                              6     -

58 3/4         Hensgård                       Katarina Persdotter                                            1     4     m 

58 4/4         Kisterud                         Lars Olofsson                                                    57   -

58 10/4       Elofstorp                        Per Persson                                                       3     -

58 11/4       Aplung                           Pål Jonsson                                                        64   -

58 15/4       Kisterud                         Katarina Olofsdotter                                          -      3     m 

58 25/4       Kisterud                         Per Elofsson                                                      53   -

58 8/5         Svensby                         Nils Arvidsson                                                   77   -

58 13/5       Kisterud                         Nils Jonsson                                                      3     4     m 

58 13/5       Sillegården                     Katarina Persdotter                                            7     3     m 

58 18/5       Folkesgården                 Kerstin Månsdotter                                            4     -

58 19/5       Elofstorp                        Nils Nilsson                                                       1     6     m 

58 24/5       Folkesgården                 Per Pålsson                                                        1     4     m 

58 25/5       Elofstorp                        Per Nilsson                                                        1     6     m 

58 1/6         Grava                             Britta Nilsdotter                                                 4     -

58 9/6         Grava                             Per Nilsson (samma hus)                                    -      8     m 

58 14/6       Berga                             Maria Matsdotter                                               7     -

58 16/6       Knutserud                      Måns Eriksson                                                   16   -

58 21/6       Berga                             Nils Olofsson                                                     2     10

58 21/6       Aplung                           Marit Nilsdotter                                                 -      6     m 

58 22/6       Folkesgården                 Olof Bengtsson                                                  3     5     m 

58 25/6       Perstorp                         Jon Nilsson                                                        -      6     m 

58 5/7         Svensby                         Maria Nilsdotter                                                3     5     m 

58 21/7       Berga                             Erik Nilsson                                                       -      3     m     17 d

58 21/7       Svensby                         Katarina Jönsdotter                                            1     8     m 

58 (30/7)     Säljebacka                     Karin Eriksdotter piga                                        60   -

58 27/7       Berga                             Elof Eriksson                                                     -      6     m     ?  

58 28/7       Sillegården                     Annika Jönsdotter                                              ½    5     v 

58 7/8         Grava                             Måns Jonsson                                                    2     11   m 

58 9/8         Kringeråsen                    Anna Jonsdotter hustru                                       62   -

58 27/10     N. Aplungstorp              Måns Månsson                                                  3     4     m 

58 12/11     Elofstorp                        Nils Persson                                                      1     3     m 

58 28/11     Grava                             Kerstin Svensdotter                                           5     2     m 

58 10/12     Berga                             Marit Matsdotter                                               13½       -

58 10/12     Kringeråsen                    Nils Olofsson änkling                                         78   -

58 26/12     Elofstorp                        Arvid Olofsson änkling                                       88   -

58 28/12     Säljebacka                     Anna Olofsdotter hustru                                     37   -

1759

59 6/1         Kisterud                         Lars Nilsson                                                      -      2     m 

59 13/1       Liane                              Nils Eriksson                                                     7     -

59 18/1       Svensby                         Britta Matsdotter                                               -             1½ m

59 26/1       Säljebacka                     Anna Nilsdotter änka                                         86   -

59 7/2         Säljebacka                     Nils Eriksson                                                     1     10   ? 

59 25/2       Säljebacka                     Britta Eriksdotter                                               5     -

59 31/3       Berga                             Olof Matsson                                                     -      3     m 

59 8/4         Kringeråsen                    Britta Andersdotter                                            3     -

59 11/4       Kringeråsen                    Elin Eriksdotter                                                  1     -

59 14/6       Berga                             Marit Eriksdotter                                               -      4     dgr

59 15/7       Ingeby                            Kerstin Olofsdotter hustru                                  58   -

59 2/8         Ingeby                            Olof Matsson                                                     -      10   m 

59 15/7       Ingeby                            Jon Andersson                                                   52   -

59 15/7       Ingeby                            Britta Nilsdotter piga                                          20   -

59 15/8       Berga                             Britta Persdotter                                                -      7     m 

59 14/8       -----                              Brittken Edberg                                                 26   -

59 1/9         Berga                             Marit Larsdotter                                                -      9     m 

59 4/9         Persby                           Nils Håkansson                                                  58   -

59 6/9         Berga                             Karin Persdotter                                                1     -

59 19/9       Aplung                           Jon Jonsson                                                       74   -

59 15/7       S. Aplungstorp               Nils Jonsson (drunknad)                                     25   -

59 6/10       S. Aplungstorp               Kerstin Nilsdotter änka                                      75   -

59 13/10     Bäckebron                     Erik Larsson                                                      67   -

59 27/10     Sillegården                     Olof Jonsson                                                      65   -

59 14/11     Kålsgården                     Björn Persson dräng                                          72   -

59 7/2         Aplung                           Kerstin Persdotter hustru                                    33   -

59 18/12     Bäckebron                     Marit Eriksdotter                                               1     -

59 28/12     Elofstorp                        Per Nilsson                                                        61   10   m 

59 13/12     Hensgård                       Lars Persson                                                      -      2     m 

1760

60 1/1         Ingeby                            Kerstin Matsdotter hustru                                   67   9     m 

60 20/1       Åsen                              Lars Persson                                                      71   -

60 24/1       Kålsgården                     Arvid Arvidsson                                                 76   -

60 29/2       Åsen                              Kerstin Nilsdotter                                              33   -

60 5/3         Sillegården                     Britta Nilsdotter piga                                          77   -

60 17/3       Grava                             Lars Jonsson                                                      62   -

60 16/5       Bråten                            Marit Matsdotter hustru                                     52   -

60 8/6         -----                              Gabriel Morell adjunkt                                       41   -

60 15/8       Berga                             Britta Eriksdotter                                               1     9     v 

60 3/9         Berga                             Marit Matsdotter (drunknad)                              6     10   v 

60 12/11     Hensgård                       Karin Olofsdr piga (lungsost)                              22   -

60 4/12       Ingeby                            Karin Andersdotter piga                                     65   -

60 20/11     Kisterud                         Olof Jonsson                                                      -      13   dgr

60 25/12     Backa                            Erik Nilsson                                                       2     8     v  

60 26/12     Sillegården                     Karin Eriksdotter hustru                                     53   -

60 30/12     Hensgård                       Per (?) Olofsson                                                43   -

                         *****