Sunne dödbok 1680-1691

Gunnar Almqvist avskrivet efter Linnarud (69 A4 sidor)

 

 

Innehållsförteckning

1680  1

1681  1

1682  2

1683  3

1684  4

1685  4

1686  6

1687  7

1688  8

1689  9

 

 

 

1693  9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1737  9

1738  13

1739  15

1740  18

1741  25

1742  29

1743  35

1744  39

 

 

 

 

1749  40

1750  42

1751  45

1752  48

1753  50

1754  53

1755  56

1756  59

1757  61

1758  62

1759  64

1760  67

1761  69

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Begravningsbok                                                                                    

1680        

80 13/5    Dalarna                    en piga "som for uti forsen Rottna"

                Hån                         ett dödfött barn

80 16/5    Vitteby                    Måns Nilsson trädgårdsmästare

                Skinnargården          Erik Nilssons barn

80 20/5    Årås                        Eriks barn

80 25/7    Persby                     hustru Annika

80 3/8      Ivarsbjörke              Nils Ivarsson

                Spelnäs                    korpralens hustru

80 23/11  N. Västerrottna        Bengt Örjansson

80 19/12  Ed                           Erik Olofsson barn

1681

81 3/1      Huseby                    hustru Ingegerd

                S. Borgeby              hustru Ingeborg Håkans

                Tomthult                  Nils dödfödda barn

81 21/2    Skäggeberg             Ivars hustru

                Hälserud                  Elof Olofsson

                Ivarsbjörke              Lars Perssons barn

                Svartserud               Pers Barn

                Hägerud                  Nils Nilssons barn

81 20/3    -----                        Håkan Månsson länsman

81 27/3    Spelnäs                    Lille Bengt

                Skogsberg               Bertils barn

81 12/4    Gullsby                    Per

                N. Borgeby             Svens piga som dränkt sig i sundet

81 22/4    Askersby                 Pers hustru

81 1/5      Tosseberg                änkan Karin

81 15/5    S. Västerrottna        Gulli

                S. Västerrottna        en gammal piga

                Tjustersby                två barn från fältväbeln

                Angersby torp          två barn från Jon

                Tomthult                  två barn från Knut

81 12/6    Skinnarsbacka         Lars

81 24/5    Skäggeberg             Måns

81 26/6    Karsbol                   Nils

81 26/8    Björserud                Nils Nilssons hustru

                Katterud                  Olofs barn

                Angersby torp          Jons barn

                Hedåsen                  Kristoffers dödfödda barn

81 27/11  N. Såneby               Sven

                Boberg                    hustru Sigrid

1682

82 12/2    Åna                         Elofs hustru

                Strand                     Lars Bengtssons hustru

                Hån                         Halvard Nilssons barn

                Hälleberg                 Hans barn

                Hedåsen                  Nils barn

82 26/2    N. Borgeby             Nils Håkansson

                S. Borgeby              Olug

82 12/3    S. Borgeby              Håkans dotter

82 2/4      Ingersby                  en gammal piga

                Ulvsby                     Erik Perssons barn

                S. Arneby                Nils Olofssons flicka

82 17/5    Högen                     Jons hustru

                Spelnäs                    Per Jönssons barn

                Hedåsen                  ett barn från Hans

82 25/5    Stenserud                ett barn från Lars

82 18/6    Gersbyn                   Jons hustru

82 29/6    Gunnarsby               Pers hustru

82 9/7      S. Såneby                Måns

                Brårud                     en flicka från Jon

82 13/8    Esbjörke                  ett barn från Olof Eriksson

                Gunnerud                 ett dödfött barn från Sven Persson

82 20/8    Tjustersby                Erik Nilssons hustru

82 1/8      Holmby                   Nils hustru

82 5/11    Skinnargården          kaptenen

82 23/11  Tosseberg                Per Nilsson

                Tomthult                  Jöns hustru

                Gettjärn                   en piga från Erik Larsson

                Gettjärn                   en gosse från Måns

                N. Såneby               ett litet barn, oäkta

82 10/12  Vänviken                 Sigrid

82 30/12  Röberg                    Engelbrekts mor

                By                           en flicka från Hans

1683

83 24/1    S. Arneby                Nils Svensson

                Ulvsby                     ett barn från Lars Jonsson

83 4/2      Skinnerud                Jöns

                Esbjörke                  Olof Erikssons hustru

                Årås                        Gunnars hustru

                Pålsby                     ett barn från Nils

                Skogsberg               ett barn från Per

83 28/2    By                           hustru Ingegerd

83 25/3    Ivarsbjörke              Lars son

                Hedåsen                  Nils hustru

                Hedåsen                  hennes barn, ålder 6 år

                                               ett barn från Kolar-Olof, ålder 13 veckor

83 18/3    Berg                        hustru Marit

                Hedåsen                  Hans hustru

                Skrötingerud            Halvards hustru

83 9/4      Skäggeberg             Måns´ Kerstin

                Röberg                    Engelbrekt

                Ulvsby                     ett barn från Nils Persson

                Björserud                ett barn från Nils Nilsson

83 22/4    Hedåsen                  Karin

83 29/4    Ås                           Brynte

                Toneby                    Marit

83 3/6      Arvidstorp               ett barn från Olof

                Toneby                    ett barn från Per

83 24/6    Hälserud                  skogvaktare Svens hustru

83 8/7      N. Arneby               Olug

                Pålsby                     Karin

83 12/8    Skäggeberg             Jons hustru

83 19/8    Esbjörke                  Lars

83 2/9      Björserud                Ingegerd

83 7/10    Toneby                    Marit E.D.

83 21/10  Boseby                    Pål

                N. Borgeby             ett barn från Erik

83 1/11    Högen                     Brynte Nilsson

83 4/11    vid sjön                    en piga från Håkan

83 ??/12   Ed                           ett barn från Jon

                Sannäs                     ett barn från Erik

                Skinnargården          ett barn från Erik Nilsson

83 30/12  Arvidstorp               Nils hustru

                Högforsen                en gammal piga

                Bäckebråten            en gammal hustru

                Ås                           ett barn från Ingemar

                S. Borgeby              ett barn från Jon Nilsson

                Tosseberg                ett litet barn från Olof Olofsson

1684

84 1/1      -----                        Sara Brun

                -----                        en gosse från Kilbo-Lars

                Toneby                    en gammal piga

84 2/3      S. Såneby                Jons hustru

                Skäggeberg             en flicka från Ivar

84 8/3      N. Såneby               Svens Karin

                Brårud                     en liten flicka från Jon

                S. Västerrottna        ett barn från Per Nilsson

84 21/3    Bäck                       Halvard och hans hustru

                Pålsby                     ett barn

84 6/4      Bäck                       Sven

                -----                        ett barn från trädgårdsmästaren

84 20/4    Huseby                    Nils Jönsson

                Bäck                       ett barn från Halvard

84 11/5    Sälsjön                    Staffan

                Västerrottnaskogen  Långe Johans hustru

84 19/5    Ingersby                  ett barn från Bengt

                Bolåsen                   ett barn från Erik

                Bäckebråten            ett barn från Nils

                Karsbol                   ett barn från Nils Persson

                Skrötingerud            ett dödfött barn från Halvard

                Hökerud                  ett dödfött barn från Anders

                Bråsstorp                 ett barn från Sven Olofsson

84 21/5    S. Västerrottna        pigan K. Nilsdotter

                S. Arneby                en flicka från Nils Olofsson

84 29/5    Åna                         ett barn från Erik

84 15/6    Boseby                    Ingrid Pålsdotter

84 22/6    Askerud                  Kerstin Börjesdotter

84 7/7      Svineberg                ett barn från Bengt

84 20/7    Bråsstorp                 ett barn från Olof

84 4/8      Gårdsjö                   Per Andersson

84 7/9      Skrötingerud            Per

84 14/9    Persby                     Abbelona

84 ??/10   Årås                        Kerstin Jonsdotter

84 26/10  Hälserud                  Halvards hustru

84 1/11    Pålsby                     Nils

84 10/11  Boseby                    Kerstin

84 7/12    Gullsby                    Nils Persson

                Gjutaregården          Jon Persson

                Gjutaregården          ett barn från Erik

                Hedåsen                  ett barn från Kristoffer

1685

85 1/1      Ingeborgjorden        hustru Karin

                N. Näs                    Arvids barn

85 25/1    Svineberg                Håkan

                Tosseberg                Olof Olofsson

                -----                        Lasse Bork, var utfattig

                Hälleberg                 ett barn från Jon

85 1/2      By torp                    hustru Cecilia

                Skinnarsbacka         en piga

                Tjustersby                ett barn från fältväbeln

85 8/2      Boseby                    hustru Marit

                Boseby                    hennes son Olof

85 22/2    Torsby                     Olof Jonssons mor

                Torsby                     pigan Ingegerd Månsdotter

                Ribbenäs                 ett dödfött barn från Gustaf

85 1/3      By                           Anders

                Östanbjörke            ett barn från Olof Eriksson

85 22/3    Skäggeberg             Ivar

                Altjärn                     Eskil

                Berga                      Måns son Kristoffer

                By                           ett barn från Hans

                Ivarsbjörke              ett barn från Lars Persson

85 12/4    Askersby                 Olof

                Ribbenäs                 en gosse från Sven Björsson

85 26/4    Ivarsbjörke              Stor-Lars hustru

85 10/5    Askersby                 Halvard

                S. Borgeby              ett barn från Jöns Johansson

                Årås                        ett barn från Lars Engelbrektsson

85 28/5    Karsbol                   Annika Arvidsdotter (struket)

                S. Arneby                en gosse från Nils Olofsson

                Skäggeberg             ett barn från Ivar

                S. Västerrottna        Knut

85 8/6      Gunnerud                 Halvard

                Tjustersby                Jon Eriksson

                N. Såneby               ett barn från Olof Botolfsson

                N. Borgeby             ett barn från Olof Bengtsson

85 24/6    S. Arneby                Nils Olofssons hustru (struket)

85 28/6    Sandviken                Jon

                Tonerud                   Staffan Staffansson

85 12/7    Stentjärn                  Pers hustru

                Bråsstorp                 ett barn från Olof Persson

                Åmberg                   ett barn från Erik Nilsson

                Spelnäs                    ett barn från Elof

85 16/8    Ulvsby                     Bengt

                Gjutaregården          kullan Karin

                S. Arneby                ett barn från Nils Olofsson

                S. Arneby                ett barn från Anders Björsson

                Toneby                    ett barn från Lars Halvardsson

85 6/9      Lilltorp                     ett barn från Gunnar

                Toneby                    ett barn från Nils

                Maggeby                 Pers hustru (struket)

85 11/9    Prästgården             prosten Johan Isers son Magnus Iser

85 11/10  Åna                         Anders

                Skinnerud                Erik

                Hastersby                ett barn från Arvid

                Toneby                    ett barn från Måns

                Tosseberg                en gosse från Abbelona

85 1/11    Bråsstorp                 Olof Engelbrektsson

85 20/11  Spelnäs                    mönsterskrivarens hustru Gunilla Larsdotter

                Spelnäs                    hennes barn

85 22/11  S. Borgeby              hustru Sigrid

                Altjärn                     en gosse

                Ingeborgjorden        ett barn från Nils Nilsson

                -----                        ett främmande folks barn

85 6/12    Pålsby                     Sigrid

                Rottneros torp         Olofs hustru

                Gersbyn                   ett barn från Nils

85 26/12  Åmberg                   en gosse från Gudmund

                Viken                      ett barn från Lars

                Lövåsen                   ett barn från Pål

1686

86 10/1    Skogsberg               Nils

                Esbjörke                  Nils Botolfsson soldat

                Högen                     ett barn från Jon

86 31/1    S. Västerrottna        Nils Nilsson

                Esbjörke                  ett barn från Olof Nilsson

                -----                        en finska, tiggerska

86 21/2    Maggeby                 Pers hustru

                Spelnästorp             Bryngels hustru

                Tjustersby                en gosse från Sven

86 7/3      N. Borgeby             gamla pigan Britta

                Arnstorp                  ett barn från Mickel

                V. Näs                    ett barn från Jon

                Getnäs                     ett barn från Anders

86 2/4      Lövåsen                   ett barn från Pål

                Ingeborgjorden        Lars barn

                Hälserud                  ett barn från Olof

86 5/4      S. Arneby                ett barn från Nils Olofsson

                Gjutaregården          ett barn från Erik Olofsson

                Gullsby                    ett barn från Nils

86 17/4    Tjustersby                fältväbelns son Karl Jönsson

                Ivarsbjörke              ett barn från Lars Gabrielsson

86 19/4    Gjutaregården          Cecilia

86 25/4    Hastersby                gamla pigan Annika Larsdotter

86 2/5      Skinnerud                ett barn från Lars

86 24/5    Ås                           en flicka från Nils Olofsson

86 30/5    S. Borgeby              Lars Bengtsson

                Säter                       ett barn från Nils Sonesson

                Sandgärde               ett barn från Jöns

                Öjervik                    en främmande mans barn

86 6/6      Spelnäs                    ett barn från Per Eriksson

86 13/6    Bräckan                   hustru Elin

                Gunnarsby               ett barn från Erik

86 20/6    Skinnargården          ett barn från sergeant Arvid

86 9/7      Arnstorp                  Isak Mickelsson

86 11/7    Hälleberg                 en huskarls barn

86 25/7    By                           Jöns

86 8/8      Högen                     Jon

86 15/8    Svineberg                Nils

86 5/9      Östanbjörke            Tores hustru

                Västansjö                ett barn från Lars Eriksson

                N. Borgeby             två barn från Magnus

86 12/9    Sandgärde               hustru Ingeborg

86 26/9    Gettjärn                   ett barn från Arvid

                N. Arneby               ett barn från Lars Persson

86 12/12  Ulvsby                     en gammal piga

                Åleby                      ett dödfött barn från Ingemar

86 19/12  Askersby                 Lars Johanssons hustru

                Gunnerud                 Sven Håkansson

                Toneby                    ett barn från Måns

                Hastersby                Gertruds i Prästgården lilla gosse

1687

87 9/1      Skogsberg               hustru Ingegerd

                Gårdsjö                   ett barn från Nils Persson d.ä.

87 30/1    Skäggeberg             en liten gosse från Håkan Jonsson

87 06/2    Hån                         ett litet barn från Bengt

87 27/2    Östanbjörke            hustru Abbelona

                Bäck                       Anders

                By                           ett barn från Halsten

                Tosseberg                ett barn från Erik Persson

                Hälserud                  ett barn från Anders

                Askersby                 ett barn från Lars Johansson

87 6/3      -----                        magister Gabriel Hasselbom

                Örs gäll (på Dal)      herr Arvid Örrling

87 10/4    Tjustersby                hustru Gertrud

                Bråsstorp                 hustru Kerstin

                Askerud                  ett barn från Bengt Bengtsson

                S. Arneby                ett barn från Olof Nilsson

                Toneby                    ett barn från Nils

                Hastersby                ett barn från Sven

87 1/5      Tosseberg                en liten gosse från Per Nilsson

87 16/5    Gårdsjö                   Olof Perssons hustru

                Gjutaregården          Gertrud Esbjörs

                Änga                       Tols hustru

                Rådom                    en piga

                S. Västerrottna        ett barn från Jon Olofsson

87 22/5    Änga                       Tol

87 12/6    Gullsby                    en liten gosse från Jöns

                Stenserud                ett barn från Mats

                Bråsstorp                 ett barn från Per Persson

87 19/6    Askersby                 läser Elin

87 17/7    S. Såneby                ett barn från Olof

87 25/7    Gårdsjö                   ett oäkta barn från Annika, Stor-Lars syster

87 31/7    Hån                         ett barn från Olof

87 28/8    Spelnäs                    Per Elofsson

87 18/9    -----                        Ligsbärgs Elin

87 9/10    Gullsby                    Helga

87 1/11    Östanbjörke            en främmande hustru

                Östanbjörke            ett barn från Olof Toresson

87 27/11  Maggeby                 en flicka från Lars

                Hälserud                  ett dödfött barn från Olof Larsson

87 11/12  Tosseberg                Marit Persdotter

87 18/12  By                           Göran

                Spelnäs                    ett barn från Nils Jönsson

                Hälserud                  Pers hustru

                Skäggeberg             ett barn från Olof Jönsson

1688

88 29/1    Ivarsbjörke              Torstens mor

                Berg                        pigan Ingegerd

88 2/2      Västansjö                Olof Halvardssons hustru

                Ed                           Erik Jonssons hustru

                Skäggeberg             två barn från Erik Håkansson

                -----                        ett dödfött barn från seppa Bengt

88 19/2    Ingeborgjorden        Elof Olofsson

88 11/3    Svartserud               hustru Britta

                Rottneros torp         ett barn från Anders

88 6/4      Skäggeberg             hustru Anna

88 16/4    N. Såneby               hustru Ingrid

                Ribbenäs                 en gosse från dalkarlen Jon

                Gjutaregården          ett barn från Erik

                Tosseberg                ett barn från korpralen

88 22/4    Åmberg                   Halvard

                S. Såneby                drängen Per Jönsson

                N. Såneby               Kerstin Svensdotter

88 13/5    Gårdsjö                   Per Olofsson

                Ivarsbjörke              Jon Olofsson

                Västansjö                ett barn från Olof Halvardsson

                Hedåsen                  ett barn från Nils

88 20/5    By                           Per Björsson

                Ulvsby                     hustru Marit och

                Ulvsby                     hennes syster Sigrid

                Ås                           Pers hustru

88 27/5    Önsby                     Måns hustru

                Bäck                       hustru Karin

88 24/6    Ulvsby                     en gosse från Torsten

                Gullsby                    ett barn från Jöns

                Åmberg                   ett barn från Lorentz

88 22/7    Spelnäs                    Elofs hustru

                Bråsstorp                 soldaten Per P. S.

                V. Ingersby              soldaten Erik

88 3/8      Ulvsby                     Jon Bryntesson

                Högen                     en flicka från Per

                Brårud                     ett barn från Måns

88 3/12    Toneby                    ett barn från Nils

                Hån                         ett barn från Olof

88 21/10  Boberg                    Örjan

                Skinnarsbacka         ett litet barn

88 28/10  Backetorp               hustru Anna

88 1/11    Önsby                     hustru Ingegerd

                Ed                           en gammal piga Kerstin

88 11/11  Gettjärn                   gamla pigan Kerstin

                Hedåsen                  Isaks Margeta

88 2/12    Bäck                       Halvards hustru

                Ivarsbjörke              Lars Perssons mor

                Rottneros torp         Anders mor

                Hedåsen                  ett barn från Hans

88 23/12  Berga                      Måns

                Ingersby                  ett barn från Bengt

1689

89 13/1    Bryggegården          en gosse från Nils

                Svartserud               ett barn från Per

                Gullhättan                ett barn från Jon

89 3/2      Åmberg                   Lorentz

                Bråsstorp                 Måns Jönsson

                By                           ett barn från Olof Göransson

                Högen                     två dödfödda barn från Erik

                Skäggeberg             Halvard

                Skäggeberg             Dordi

                Gårdsjö                   ett barn från Nils Persson d.y.

 

1693

93 8/1      Bråsstorp                 hustru Ingrid (struket)

                Gunnerud                 tre små barn från Jon Nilsson (struket)

                                                *********

 

Anm.        Gullhättan = Gullspång

                Sandgärde är en gård i S. Borgeby

 

1737

                                                                                                År  m   d

001/   37 2/1     Mårten Bengtsson               Björke bruk             -    - 17

002/   37 19/1   Håkan Matsson                   Holmby                   2   2    -

003/   37 20/1   Kerstin Olofsdotter             Svineberg                3   6    -

004/   37 20/1   Per Persson                        Skrötingerud            1    -   2

005/   37 21/1   Britta Månsdotter                Tonerud                   2   8    -

006/   37 27/1   Gertrud Andersdotter hustru                             By 41    -    -

007/   37 29/1   Karin Eriksdotter hustru      S. Såneby              70    -    -

008/   37 29/1                                              Johan Månsson Ulvsby  7    -    -             

009/   37 30/1   Anders Larsson                   Esbjörke                  1   3    -

010/   37 1/2     Britta Månsdotter                Ulvsby                     5    -    -

011/   37 1/2     Lars Jönsson                       Östanbjörke            8    -    -

012/   37 2/3     Nils (Persson ?)                  Gunnarsbyskogen  86    -    -

013/   37 2/2     Erik Persson                       Spelnäs                  49    -    -

014/   37 2/2     Ingegerd Olofsdotter           Gettjärn                   1    -    -

015/   37 2/2     Karin Larsdotter                 Gunnarsby               1   2    -

016/   37 3/2     Britta Nilsdotter                  Maggeby                 4   8    -

017/   37 3/2     Magnus Persson                  Svineberg                5    -    -

018/   37 4/2     Johanna Eriksdotter             Svineberg              15    -    -

019/   37 12/2   Sven Persson                      Årnäs                    17    -    -

020/   37 12/2   Olof Johansson                   Tjustersby                5    -    -

021/   37 13/2   Per Olofsson                       Askerud                  1   3    -

022/   37 13/2   Jon Jonsson                        Tjustersby                2 10    -

023/   37 17/2   Kerstin Månsdotter hustru   Önsby                   41    -    -

024/   37 19/2   Johan Jonsson                     Ulvsby                     1   1    -

025/   37 19/2   Britta Kristoffersdotter        N. Såneby               1   6    -

026/   37 21/2   Erik Nilsson                        Ulvsby                   56    -    -

027/   37 21/2   Per Persson                        Torsby                   21    -    -

028/   37 22/2   Ingeborg Nilsdotter             Torsby                     4    -    -

029/   37 14/2   Jonas Gyllenspets major      Gylleby                   --    -    -

030/   37 22/2   Per Persson                        Torsby                   21    -    -

031/   37 22/2   Bengt Persson                     Torsby                   40    -    -

032/   37 27/2   Per Persson                        Torsby                   78    -    -

033/   37 27/2   Kristoffer Olofsson              Forsnäs bruk           1    -    -

034/   37 1/3     Ingeborg Olofsdotter           Gjutaregården          2    -    -

035/   37 1/3     Kerstin Månsdotter             Bråsstorp                 3 11    -

036/   37 2/3     Per Persson                        Gjutaregården          2    -    -

037/   37 2/3     Maria Jönsdotter                 Lövåsen                   3    -    -

038/   37 3/3     Lars Danielsson                   Lövåsen                 33    -    -

039/   37 4/3     Kerstin Olofsdotter hustru   S. Arneby              65    -    -

040/   37 5/3     Kerstin Svensdotter             Gårdsjö                   8    -    -

041/   37 10/3   Per Nilsson                         Gunnarsbyskogen  40    -    -

042/   37 10/3   Per Jönsson                        Bäck                        - 11    -

043/   37 11/3   Jöns Olofsson                     Torsby                     6    -    -

044/   37 12/3   Sven Jönsson                      Tjustersby                7    -    -

045/   37 12/3   Marit Persdotter                  Gunnarsbyskogen    2    -    -

046/   37 12/3   Lars Nilsson                        Torsby                     6    -    -

047/   27 24/3   Magnus Danielsson             Rottne bruk             3   3    -

048/   37 26/3   Bonde Jonsson                    Skäggeberg           46    -    -

049/   37 26/3   Marit Nilsdotter                  Gjutaregården          2   2    -

050/   27  1/4    Håkan Toresson                  Backa                    74    -    -

051/   37 5/4     Bengt Persson                     Holmby                 70    -    -

052/   37 6/4     Per Eriksson                       N. Borgeby           46    -    -

053/   37 6/4     Britta Elofsdotter hustru       Gjutaregården        30    -    -

054/   37 6/4     Marit Svensdotter               Gårdsjö                 16    -    -

055/   37 9/4     Olof Månsson                     Forsnäs                 27    -    -

056/   37 10/4   Elin Eriksdotter                   Torsby                   70    -    -

057/   37 10/4   Johan Iser prost (begr. 12/6)                    -------- 64   9    -

058/   37 14/4   Ellika Matsdotter                 Holmby                 13    -    -

059/   37 18/4   Erik Eriksson                      Skäggeberg           50    -    -

060/   37 20/4   Jon Persson                        Hökerud                70    -    -

061/   37 21/4   Jon Jonsson                        Högen                   51    -    -

062/   37 28/4   Jonas Bratt överkrigskomm.                   Rottneros 54    -    -

063/   37 21/4   Ellika Matsdotter                 Holmby                 13    -    -

064/   37 22/4   Mats Håkansson                 Munkebacka         52    -    -

065/   37 22/4   Lisken Johansdotter            Tjustersby                8    -    -

066/   37 24/4   Britta Andersdotter hustru   N. Borgeby           40    -    -

067/   37 27/4   Sven Håkansson                 Holmby                 67    -    -

068/   37 30/4   Jon Månsson                       Persby                   37    -    -

069/   37 21/4   Håkan Andersson               Skäggeberg             9    -    -

070/   37 30/4   Marit Olofsdotter                By                            -   5    -   

071/   37 4/5     Maria Johansdotter hustru   Vävaretorpet         78    -    -

072/   27 7/5         ?       ?                            Vävaretorpet         18    -    -

073/   37 7/5     Anders Olofsson                 Gjutaregården        60    -    -

074/   37 8/5     Per Nilsson                         By                            -    -   3

075/   37 9/5     Maria Johansdotter             Forsnäs bruk           1   4   3

076/   37 12/5   Ingeborg Bryntesdotter hustru               Svartserud 96    -    -

077/   47 13/5   Per Börjesson                     By                            -   4    -

078/   37 14/5   Sara Persdotter                   Rottne bruk             4   6   2

079/   37 14/5   Olof Halvardsson                Ivarsbjörke              -    -   9

080/   37 15/5   Lars Olofsson                     Ribbenäs               14    -    -

081/   37 16/5   Marit Persdotter                  Högforsen              14    -    -

082/   37 17/5   Gudmund Olofsson             Ingeborgjorden      86    -    -

083/   37 17/5   Margareta Svensdotter hustru                    Torsby 97    -    -

084/   37 20/5   Halvard Svensson               Bäck                     24 11    -

085/   37 28/5   Per Eriksson                       Hälserud                40    -    -

086/   37 4/6     Sara Olofsdotter hustru       Ed                         99    -    -

087/   37 6/6     Kerstin Nilsdotter hustru      Toneby                  60    -    -

088/   37 7/6     Karin Persdotter hustru       Högforsen              70    -    -

089/   37 9/6     Maria Olofsdotter piga        Gjutaregården        70    -    -

090/   37 9/6     Erik Johansson                    Tjustersby                -   6    -

091/   37 9/6     Per Eriksson                       Hälserud                  3    -    -

092/   37 11/6   Marit Eliasdotter hustru       Hälserud                60    -    -

093/   37 21/6   Jakob Olofsson                   Askerud                60    -    -

094/   37 21/6   Gertrud Pålsdotter               Ivarsbjörke              1   7    -

095/   37 22/6   Olof Jonsson                       Torsby                     1   6    -

096/   37 22/6   Marit Arvidsdotter hustru    N. Åna                  64  --

097/   37 22/6   Ingeborg Gustafsdotter        Högen                      -   8 14

098/   37 22/6   Olof Jansson                       Högen                      -   6    -

099/   37 4/7     Nils Aronsson                     S. Sånebytorp        70    -    -

100/   37 23/7   Olof Jonsson                       Gersbyn                 65    -    -

101/   37 26/7   Olof Persson                       Gjutaregården        85    -    -

102/   37 26/7   Marit Bengtsdotter hustru    Rådom                  66    -    -

103/   37 28/7   Karin Larsdotter                 Säter                        -   6    -

104/   37 28/7   Erik Halvardsson                 Åmberg                 71    -    -

105/   37 31/7   Hans Svensson                    Åmberg                 40    -    -

106/   37 4/8     Sven Hansson                     Åmerg                     4   7    -

107/   37 4/8     Britta Botolfsdotter änka     Gersbyn                 50    -    -

108/   37 5/8     Olof Halstensson                 By                         57    -    -

109/   37 15/8   Gertrud Nilsdotter               Åleby                      1   6    -

110/   37 25/8   Nils Olofsson                      Skrötingerud          65    -    -

111/   37 4/9     Gertrud Eriksdotter             Skrötingerud          70    -    -

112/   37 5/9     Anna Halvardsdotter           Ivarsbjörke            80    -    -

113/   37 9/9     Kerstin Olofsdotter             Lilltorp                   65    -    -

114/   37 9/9     Nils Olofsson                      Tosseberg              54    -    -

115/   37 12/9   Kerstin Gabrielsdotter         Gunnerud                 1    -    -

116/   37 27/9   Gertrud Jönsdotter              By                         90    -    -

117/   37 27/9   Britta Björsdotter                Bråsstorp (?)         53    -    -

118/   37 27/9   Ingegerd Torbjörnsdotter    Gunnarsby             70    -    -

119/   37 27/9   Olof Olofsson                     Askerud (?)              -   6    -

120/   37 27/9   Jöns Olofsson                     Gunnerud (?)         10    -    -

121/   37 30/9   Anders Nilsson                   Gunnerud (?)         50    -    -

122/   37 6/10   Kerstin (Bengtsdotter ?)      Tosseberg              60    -    -

123/   37 9/10   Sven (Jonsson ?)                 Gunnerud               21    -    -

124/   37 10/10 Marit (Torstensdotter ?)      Näs                         2    -    -

125/   37 15/10 Kerstin Nilsdotter hustru      Högen                   63    -    -

126/   37 16/10 Per Andersson                    Torsby                     -   6    -

127/   37 23/10 Jöns Svensson                     Åmberg                 28    -    -

128/   37 23/10 Karin Jonsdotter                 Bråsstorp                 4   6    -

129/   37 26/10 Marit Olofsdotter                Önsby                   14    -    -

130/   37 26/10 Marit Svensdotter               Hökerud              101    -    -

131/   37 26/10 Sara Larsdotter piga            Skinnarsbacka       80    -    -

132/   37 31/10 Kerstin Jonsdotter hustru     Gunnarsby             60    -    -

133/   37 6/11   Jöns Pettersson                   Brårud                     -    -   1

134/   37 6/11   Kerstin Persdotter hustru     Svartserud             60    -    -

135/   37 12/11 Dordi Håkansdotter hustru  Ingeborgjorden    100    -    -

136/   37 13/11 Maria Larsdotter                 Tjustersby              80    -    -

137/   37 15/11 Ellika Nilsdotter piga           By                         26 10    -

138/   37 19/11 Jonas Jönsson                     Vitteby                  27    -    -

139/   37 19/11 Jon Larsson                        Maggeby               85    -    -

140/   37 25/11 Samuel Matsson borgare     Karlstad                50    -    -

141/   37 26/11 Kerstin Larsdotter               Ivarsbjörke              3   5    -

 

142/   37 26/11 Kerstin Bengtsdotter           Berga                       -    -   9

143/   37 22/11 Anders Nilsson dräng          By (?)                    40    -    -

144/   37 28/11 Kerstin Persdotter hustru     By                         65    -    -

145/   37 12/12 Marit Persdotter hustru        Åmberg                 73    -    -

146/   37 18/12 Kerstin Larsdotter hustru     Sätterstad              74    -    -

147/   37 18/12 Petter Svensson                  Forsnäs bruk            -    -   3  4

148/   37 12/12 Britta Andersdotter hustru   Näs                          -    -    -

149/   37 19/12 Nils Larsson                        S. Såneby              62    -    -

150/   37 12/12 Lars Månsson                     Hälserud                64   6    -

151/   37 19/12 Sigrid Andersdotter             Högen                   80    -    -

152/   37 19/12 Marit Nilsdotter                  S. Såneby                -    -   3

153/   37 20/12 Sigrid Persdotter                 Svensby                 50    -    -

154/   37 20/12 Nils Larsson                        S. Borgeby               -    -   2

155/   37 29/12 Marit Svensdotter hustru     S. Såneby              30 10    -

001/   37 29/12    ?       ?           hustru         Askerud                70    -    -

002/   37 30/12 Jonas (Olofsson ?)              Ivarsbjörke (?)     (56    - ?)

1738

003/   38 1/1     Nils Persson                        Gårdsjö (?)            83    -    -

----    38 3/1     Olof Persson                       Ivarsbjörke (?)     (45    - ?)

004/   38 4/1     Marit Olofsdotter                Getnäs (?)            (85    - ?)

005/   38 4/1     Anders Nilsson (?)              Hälserud (?)           (2    - ?)

006/   38 2/1     Olof Eriksson                      Svartserud             40    -    -

007/   38 28/1   Kristina Halvardsdotter       N. Arneby torp        2   6    -

008/   38 2/2     Abbelona Bryngelsdotter piga                   Spelnäs 80    -    -

009/   38 9/2     Gulin Bryntesdotter hustru   Gunnarsby             70    -    -

010/   38 11/2   Marit Eriksdotter                 Hälserud                  -    -   8

011/   38 20/2   Marit Månsdotter piga         Toneby                  50    -    -

012/   38 25/2   Ingegerd Nilsdotter hustru   N. Arneby             62    -    -

013/   38 28/2   Karin Jonsdotter hustru       Östanbjörke          60    -    -

014/   38 1/3     Maria Persdotter                 Tjustersby                -    -   7

015/   38 7/3     Lars Bengtsson                   Askersby                 1   6    -

016/   48 8/3     Marit Bryntesdotter             Ulvsby                     -    - 10

017/   38 9/3     Nils Jönsson                        Huseby                    -   6    -

018/   38 9/3     Jon Nilsson                         Backetorp               1   6    -

019/   38 9/3     Kerstin Persdotter               Hälleberg                 -    - 20

020/   38 7/3     Jöns Jonsson                       Näs                       80    -    -

021/   38 9/3     Lars Månsson                     Åmberg                    -   5    -

022/   38 14/3   Erik Andersson                   N. Borgeby           24    -    -

023/   38 14/3   Olof Jonsson                       Forsnäs bruk         42    -    -

024/   38 14/3   Ingeborg Olofsdotter hustru Tosseberg              48    -    -

025/   38 16/3   Måns Bryngelsson               S. Såneby              48   3    -

026/   38 17/3   Elin Andersdotter hustru      Ed                         79    -    -

027/   38 18/3   Kerstin Persdotter               Gullsby                     -   5    -

028/   38 20/3   Kerstin Larsdotter hustru     Skrötingerud          62   6    -

029/   38 26/3   Jon Persson                        Årås                      80    -    -

030/   38 27/3   Måns Andersson                 Rottne bruk (?)      40    -    -

031/   38 30/3   Per Persson                        S. Borgeby              2   2    -

032/   38 4/4     Jöns Olofsson                     Ingeborgjorden      95    -    -

033/   38 10/4   Sven Olofsson                     Hälleberg               24    -    -

034/   38 10/4   Anders Bengtsson               Gårdsjö                    -   4   1

035/   38 22/4   Erik Nilsson                        Röberg                  66    -    -

036/   38 28/4   Ingeborg Olofsdotter hustru S. Såneby              40   4    -

0037/ 38 3/5     Gertrud Andersdotter piga   Västansjö              50    -    -

038/   38 3/5     Lars Olofsson                     Årås                    100    -    -

039/   38 10/5   Erik Larsson                       Ed                         45    -    -

040/   38 12/5   Björn Persson                     Getnäs                   76    -    -

041/   38 25/5   Per Persson                        Tosseberg              84    -    -

042/   38 1/6     Per Jönsson                        N. Såneby             60   5    -

043/   38 20/6   Nils Sonesson                     Säter                   106    -    -

044/   38 1/7     Nils Jonsson                        Gunnerud                 1    -    -

045/   38 1/7     Lars Persson                                                       -   5   5

046/   38 1/8     Nils Nilsson                        Tosseberg                -    -   3

047/   38 4/8     Johan Jönsson                     Näs                       45    -    -

048/   38 7/8     Magnus Todin                     Öjervik                  48    -   -

049/   38 8/8     Marit Persdotter                       ?                         -   1    -

050/   38 11/8   Olof Persson                           ?                         7    -    -

051/   38   ?      Britta Nilsdotter (?) hustru                                71    -    -

052/   38   ?                                                                                               

053/      ?          Måns Nilsson (?)                                                           

054/   38 16/9   Måns Jonsson                                                    1   4    -

055/   38 19/9   Erik Knutsson                                                 (60    - ?)

056/   38 30/9   Erik Eriksson (?)                                                 -    - 18

057/   38 5/10   Katarina (Björn) ?               Forsnäs bruk         31   8    -

058/   38 7/10   Jonas Persson                                                  25   5    -

059/   38 15/10 Magnus Månsson                Prästgårdstorpet    50    -    -

                            (genom en hastig och faslig bråd död)

060/   38 18/10 Per Danielsson                    Forsnäs bruk         35    -    -

061/   38 21/10 Marit Matsdotter hustru       Bryggegården        30    -    -

062/   38 23/10 Karin Olofsdotter                Gunnerud                 7    -    -

063/   38 7/11   Olof Kristoffersson              Säter                     76    -    -

064/   38 8/11   Johan Andersson Vigelius    Klockaregården       1    - 16

065/   38 17/11 Marit Eriksdotter hustru       Viken                    83    -    -

066/   38 23/11 Sven Håkansson                 Gettjärn                 51    -    -

067/   38 24/11 Sven Bryntesson                 Ås                         22    -    -

068/   38 24/11 Marit Nilsdotter hustru        Hälleberg               50    -    -

069/   38 27/11 Lars Eriksson                      Årås                      65    -    -

070/   38 29/11 Karin Arvidsdotter hustru    Hägerud                90    -    -

071/   38 30/11 Nils Johansson                    S. Borgeby            96    -    -

072/   38 30/11 Per Eriksson                       Spelnäs                  99   .-    -

073/   38 5/12   Ingeborg Olofsdotter hustru Hälleberg               50    -    -

074/   38 6/12   Johan Persson                     Rottne bruk              -   5    -

075/   38 17/12 Karin Sonesdotter               Askerud                73    -    -

076/   38 18/12 Kerstin Eriksdotter hustru    Vitteby                  80    -    -

077/   38 18/12 Per Bryngelsson                  Torsby                   70    -    -

1739

001/   39 1/1     Kerstin Månsdotter hustru   S. Såneby ?           96    -    -

002/   39 1/1     Per Hansson                       Forsnäs bruk           3    -    -

003/   39 9/1     Britta Björsdotter hustru      Gettjärn                 53    -    -

004/   39 8/1     ?     Faxell                                                        10   7    -

005/   39 11/1   Nils Nilsson ?                      Ingeborgjorden ?      -   9    -

006/   39 14/1   Ingeborg (?) Hansdotter (?) Forsnäs bruk ?         5    -    -

007/   39 14/1   Erik Jonsson ?                                                    -   5 11

008/   39 15/1   Anders Andersson ?                                           1    -    -

009/   39 15/1   Per Eriksson                       Hägerud ?                3   8  -?

010/   39 17/1   Nils Jonsson                        Ingeborgjorden ?   85    -    -

011/   39 25/1   Gabriel Jonsson                   Gunnerud               11    -    -

012/   39 27/1   Ingegerd Andersdotter        Gunnerud             140    - - !?

013/   39 28/1                                                                             -   6    -

014/   39 10/2   Anna (Persdotter ?)             S. Såneby ?           71    -    -   -

015/   39 12/2   Per Olofsson                                                       -   7    -

016/   39 12/2   Olof Persson  ?                   Ivarsbjörke ?            -   3   7

017/   39 13/2   Kerstin Olofsdotter                                             -   6    -

018/   39 5/3     Olof Larsson                       Brårud                   21    -    -

019/   39 6/3     Jonas Mickelsson                Torsby                   30    -    -

020/   39 6/3     Ingemar Bengtsson              Esbjörke                  -    -   1

021/   39 7/3     Nils Bengtsson                    Esbjörke                  -    -   9

022/   39 7/3     Ingeborg Månsdotter           Skrötingerud            -   9    -

023/   39 10/3   Anna Johansdotter hustru    Gunnerud               58    -    -

024/   39 10/3   Britta Gustafsdotter             Ribbenäs                 4   6    -

025/   39 15/3   Marit Eriksdotter hustru       Ulvsby                   66    -    -

026/   39 15/3   Ingeborg Olofsdotter hustru Stensjön                65    -    -

027/   39 16/3   Kerstin Jonsdotter               N. Arneby                -   6    -

028/   39 17/3   Olof Persson                       Stensjön                   -    -   2

029/   39 18/3   Bengt Persson                     Högen                   80    -    -

030/   39 24/3   Olof Olofsson                     Skäggeberg           43    -    -

031/   39 25/3   Per Ivarsson                        By                         80    -    -

032/   39 2/4     Karin Svensdotter               Årås                    100    -    -

033/   39 6/4     Nils Månsson                      S. Såneby                2   6    -

034/   29 6/4     Lars Larsson                       Åmberg                    -   8    -

035/   39 27/4   Maria Jörgensdotter hustru  Vitteby                  26    -    -

036/   39 27/4   Ingeborg Persdotter            Getnäs                     -   6    -

037/   39 6/5     Margareta Eriksdotter         Vitteby                     -    -   3

038/   39 10/5   Sven Eriksson                     Vitteby                     -    -   4

039/   39 10/5   Johan Ingemarsson              Tjustersby                -    -   4   ?

040/   39 11/5   Erik Persson                       Maggeby               80    -    -

041/   39 16/5? Erik Eriksson                      Mellby                     -   7    -

042/   39 18/5   Karl Svensson                     Rottne bruk              -    -    -

043/   39 19/5   Olof Bondesson                  Ed                         50    -    -

044/   39 24/5   Jakob Sigfridsson                Gårdsjö                 86    -    -

045/   39 24/5   Kerstin Ivarsdotter hustru    Skäggeberg           62    -    -

046/   39 24/5   Sven Jonsson                      Torsby                   25    -    -

047/   39 26/5   Jöns Halvardsson                S. Såneby              71    -    -

048/   39 7/6     Anders Nilsson                   Gjutaregården        12    -    -

049/   39 16/6   Olof Eriksson                      Ed                         61    -    -

050/   39 17/6   Jörgen Eriksson                   Vitteby                  64    -    -

051/   39 20/6   Olof Eriksson                      Viken                       -    - 18

 

052/   39 12/7   Karin Eriksdotter piga         Torsby                   93    -    -

053/   39 18/7   Nils Jonsson                        Högen                   71    -    -

054/   39 18/7   Per Nilsson                         Backetorp                -    - 12

055/   39 18/7   Anna Eriksdotter                 Skäggeberg              -   6    -

056/   39 19/7   Mats Svensson                    Berga                       - 11    -

057/   39 26/7   Nils Eriksson                       Röberg                  11    -    -

058/   39 26/7   Elof Jonsson                        Ingeborgjorden        6    -    -

059/   39 27/     Erik Markusson                  Bräckan                 46    -    -

060/   39 1/8     Nils Eriksson                       Boseby                    8    -    -

061/   39 1/8     Lars Elofsson                      Ingeborgjorden        8    -    -

062/   39 2/8     Anna Olofsdotter                Bråsstorp                 -    -   9

063/   39 2/8     Elof Larsson                        Skinnarsbacka         2    -    -

064/   39 2/8     Johan Nilsson                      Ulvsby                   60    -    -

065/   39 5/8     Ingegerd Eriksdotter            Tosseberg              15    -    -

066/   39 9/8     Olof Halvardsson                Ivarsbjörke              -    - 19   ?

067/   39 9/8     Karin Olofsdotter                Tosseberg                6    -    -

068/   39 24/8   Sven Holsten drunknad       Berga                    18   3    -   

069/   39 25/8   Lars Andersson                   Björke bruk             4   6    -

070/   39 29/8   Annika Andersdotter           Rådom                    1    -    -  8

071/   39 3/9     Erik Håkansson dräng         Östanbjörke          28    -    -

072/   39 8/9     Kerstin Hansdotter hustru    Spelnäs                  99    -    -

073/   39 10/9   Bryngel Pålsson                   Åna                          -   6    -

074/   39 11/9   Karin Svensdotter hustru     Holmby                 38    -    -

075/   39 12/9   Annika Svensdotter hustru   Gårdsjö                 51    -    -

076/   39 17/9   Lars Pålsson                       Tosseberg              66    -    -

077/   39 25/9   Karin Jonsdotter                 Tjustersby              19    -    -

078/   39 29/9   Maria Olofsdotter               By                           1   6    -

079/   39 2/10   Mårten Mårtensson             Björke bruk             -   7    -  1

080/   39 4/10   Ingeborg Olofsdotter           By                           5    -    -

081/   39 11/10 Elin Bryntesdotter hustru      By                         90    -    -

082/   39 11/10 Erik Persson                       Skrötingerud          60    -    -

083/   39 20/10 Olof Knutsson                     Tomthult                80    -    -

084/   39 22/10 Karin Eriksdotter hustru      By                         35    -    -

085/   39 26/10 Gustaf Persson                    Ed                       105    -    -

086/   39 27/10 Sven Eriksson                     Högen                   13    -    -

087/   39 27/10 Isak Arvidsson                    Spelnäs                  32    -    -

088/   39 30/10 Nils Olofsson                      By                           8    -    -

089/   39 30/10 Nils Eriksson                       Spelnäs                    3    -    -

090/   39 30/10 Marit Johansdotter hustru    Lövåsen                 54    -    -

091/   39 31/10 Marit Persdotter                  Bäck                       1 11    -

092/   39 7/11   Bengt Persson                     Spelnäs                    8   2    -   ?

093/   39 8/11   Jöns Larsson                       S. Borgeby            15    -    -

094/   39 9/11   Lars Jönsson drunknad        Gjutaregården        31    -    -

095/   39 10/11 Nils Jönsson dom.  drunknad              Ivarsbjörke 69    -    -

096/   39 10/11 Elof Nilsson drunknad         Esbjörke                54    -    -

097/   39 23/11 Karin Bengtsdotter              By                           4    -    -

098/   39 24/11 Bengt Persson                     By                         43    -    -

099/   39 27/11 Olof Bengtsson                   By                           1    -    -

100/   39 1/12   Marit Bengtsdotter              Askerud                70    -    -

101/   39 3/12   Maria Månsdotter               Persby                     -   3   2

102/   39 6/12   Johan Eriksson                    Högen                     8    -    -

103/   39 6/12   Kerstin Nilsdotter                Ivarsbjörke              4    -    -

104/   39 8/12   Erik Hansson                      Svineberg              43    -    -

105/   39 8/12   Ingeborg Olofsdotter           Svineberg              52    -    -

106/   39 16/12 Kerstin Olofsdotter             N. Arneby             35    -    -

107/   39 20/12 Marit Jonsdotter                  Ed                         20    -    -   ?

108/   39 22/12 Margareta Persdotter          Ransjötorp               -   5    -

109/   39 29/12 Per Nilsson                         Hälleberg                 5    -    -

1740

001/   40 2/1     Elof Jonsson                        Gettjärn                    -    -   7

002/   40 2/1     Lars Andersson                   Skäggeberg              - 11    -

003/   40 3/1     Karin Andersdotter             Maggeby               16    -    -

004/   40 4/1     Karin Nilsdotter                  Björke bruk           14    -    -

005/   40 14/1   Ingeborg Nilsdotter             Tomthult                80    -    -

006/   40 19/1   Lars Larsson                       Åmberg                 40    -    -

007/   40 21/1   Måns Jonsson                     Skäggeberg           11    -   3

008/   40 21/1   Kerstin Eriksdotter              S. Arneby                -    -   3  1

009/   40 21/1   Jöns Persson                       Gullsby                  12    -    -

010/   40 22/1   Karin Olofdotter                 S. Såneby                -    -    -  2

011/   40 22/1   Ellika Gustafsdotter             Högen                     3    -    -

012/   40 22/1   Per Persson                        Bråsstorp               56   6    -   ?

013/   40 24/1   Elof Larsson                        Bergskog               24    -    -

014/   40 24/1   Jöns Olofsson                     Gjutaregården          6    -    -

015/   40 24/1   Olof Eriksson                      By                           1   2    -   ?

016/   40 26/1   Kerstin Persdotter               S. Borgeby              6    -    -  3

017/   40 3/2     Annika Larsdotter               Högen                 105    -    -

018/   40 5/2     Per Persson                        S. Borgeby              6    -   6

019/   40 5/2     Karin Jönsdotter                 Huseby                    -    -   3

020/   40 7/2     Ingeborg Olofsdotter           Ingeborgjorden        1    -    -

021/   40 8/2     Anna Persdotter                  Esbjörke                  -    -    -  6

022/   40 14/2   Maria Andersdotter             Rådom                    3   8    -

023/   40 14/2   Ingeborg Svensdotter          Askerud                94    -    -

024/   40 15/2   Lars Larsson                       Sätterstad              84    -    -

025/   40 17/2   Erik Jönsson                       Näs                         6    -    -

026/   40 17/2   Erik Gunnarsson                  Lilltorp                     1   6    -

027/   40 17/2   Johan Johansson                 N. Såneby             14    -    -

028/   40 22/2   Olof Pettersson                   Boseby                    1    -    -

029/   40 24/2   Olof Eriksson                      Skrötingerud            2    -    -

030/   40 24/2   Jon Jonsson                        Ingeborgjorden        3    -    -

031/   40 25/2   Erik Olofsson                      Tosseberg                - 11    -

032/   40 26/2   Nils Eriksson                       Ingeborgjorden        4    -    -

033/   40 31/2   Nils Gillberg                        Lersjöfors                7   8    -

034/   40 6/3     Sven Gillberg                      Lersjöfors                4   8    -

035/   40 6/3     Johan Eklund skräddare      ---------                33   7    -

036/   40 8/3     Britta Olofsdotter hustru      Munkebacka         70    -    -

037/   40 8/3     Olof Nilsson                        Tosseberg                4    -    -

038/   40 10/3   Nils Nilsson                        Tosseberg                -   7    -

039/   40 11/3   Anders Olofsson                 Östanbjörke            2   6    -   ?

040/   40 13/3   Jöns Olofsson                     Östanbjörke            1   2    -   ?

041/   40 13/3   Ingegerd Nilsdotter             Gunnerud                 6    -    -

042/   40 13/3   Maria Eriksdotter                By                           1   6    -

043/   40 13/3   Per Olofsson                       S. Arneby              90    -    -

044/   40 18/3   Mats Matsson                     Holmby                 53    -    -

045/   40 19/3   Valborg Nilsdotter              N. Arneby             70    -    -

046/   40 20/3   Per Johansson                     Ulvsby                   12    -    -

047/   40 20/3   Daniel Andersson                Svinebergs säter     12    -    -

048/   40 24/3   Kerstin Nilsdotter                Askerud                  1   6    -

049/   40 25/3   Jon Larsson                        Tjustersby              94    -    -   ?

050/   40 27/3   Kerstin Månsdotter             S. Arneby              15    -    -

051/   40 27/3   Per Nilsson                         Tosseberg                7    -    -

052/   40 28/3   Bengt Persson                     Holmby                   4    -    -

053/   40 28/3   Olof Persson                       Skinnarsbacka         6    -    -

054/   40 30/3   Per Persson                        Skinnarsbacka          -   5    -

055/   40 31/3   Per Olofsson                       Timbonäs                 1    -    -  8

056/   40 31/3   Karin Andersdotter             Björke bruk             - 10    -

057/   40 31/3   Lars Matsson                      N. Arneby             22    -    -

058/   40 31/3   Lars Andersson                   Östanbjörke             - 10   2

059/   40 1/4     Britta Andersdotter             Hökerud                10    -    -

060/   40 1/4     Karin Eriksdotter                N. Viken                 1   6    -

061/   40 2/4     Karin Bengtsdotter hustru    Gettjärn                 18    -    -

062/   40 2/4     Abbelona Bryngelsdotter h-u                      Önsby 62    -    -

063/   40 2/4     Petter Holsten ålderman      Berga                    66    -    -

064/   40 7/4     Marit Bryngelsdotter hustru Östanbjörke          65    -    -

065/   40 7/4     Olof Persson                       Bäck                       7    -    -

066/   40 8/4     Karin Johansdotter              Ulvsby                   18    -    -

067/   40 11/4   Karin Persdotter                 S. Arneby              90    -    -

068/   40 11/4   Gustaf Börjesson                 By                           1   6    -

069/   40 12/4   Ingeborg Olofsdotter           Ingeborgjorden        1   5    -

070/   40 14/4   Bengt Olofsson                   Vänviken               80    -    -

071/   40 15/4   Johan Eriksson                    Ulvsby                   61    -    -

072/   40 16/4   Katarina Johansdotter         Tjustersby                2    -    -

073/   40 20/4   Bonde Nilsson                    S. Arneby              80    -    -

074/   40 20/4   Ingegerd Johansdotter         Askerud ?              63    -    -

075/   40 21/4   Håkan Olofsson                  Gettjärn                 16    -    -

076/   40 23/4   Ingeborg Olofsdotter           Gettjärn ?                4    -    -

077/   40 23/4   Halvard Olofsson                Gettjärn                   7    -    -

078/   40 24/4   Karin Olofsdotter                Gettjärn                   1    -    -

079/   40 24/4   Maria Jönsdotter hustru       Brårud                   55    -    -

080/   40 26/4   Margareta Nilsdotter hustru N. Borgeby           90    -    -

081/   40 29/4   Britta Persdotter                  Gettjärn                 35    -    -

082/   40 29/4   Britta Andersdotter             Årås                      16    -    -

083/   40 30/4   Marit Håkansdotter             Gettjärn                 42    -    -

084/   40 30/4   Gertrud Jonsdotter              Askersby               47    -    -   ?

085/   40 2/5     Karin Jonsdotter                 N. Arneby             60    -    -

086/   40 3/5     Olof Andersson                   N. Såneby               1    -    -

 

087/   40 5/5     Jon Johansson                     Holmby                   6   6    -

088/   40 6/5     Kerstin Johansdotter           Holmby                   5    -    -

089/   40 8/5     Anna Johansdotter              Holmby                   2    -    -

090/   40 13/5   Sven Aronsson                    S. Sånebytorp        76    -    -

091/   40 17/5   Kerstin Nilsdotter                Spelnäs                    8   1    -

092/   40 19/5   Petter Ågren                       Gunnarsby               6   6    -

093/   40 19/5   Kerstin Johansdotter           Spelnäs                    8    -    -

094/   40 19/5   Per Persson                        Gjutaregården          -    - 17

095/   40 19/5   Sara Jönsdotter                   Högen                   70    -    -

096/   40 25/5   Erik Elofsson                       Tjustersby              26    -    -

097/   40 25/5   Lars Abrahamsson              Hån                          -   3    -

098/   40 27/5   Johan Ågren                        Gunnarsby               8   6    -

099/   40 27/5   Bengt Börjesson                  Hälleberg               70    -    -

100/   40 27/5   Britta Larsdotter                  Arnstorp                90    -    -

101/   40 28/5   Ingeborg Eriksdotter           Ulvsby                     3    -    -

102/   40 29/5   Anna Maria Ågren              Gunnarsby                -   7    -

103/   40 29/5   Britta Nilsdotter                  Spelnäs                    1    -    -

104/   40 29/5   Maria Larsdotter                 Spelnäs                    4   3    -

105/   40 31/5   Jöns Larsson                       Spelnäs                    -   6    -

106/   40 3/6     Gertrud Eriksdotter             Skinnerud                1   6    -

107/   40 4/6     Jon Bengtsson                     Spelnäs                    4    -    -

108/   40 7/6     Annika Bengtsdotter            Spelnäs                    1   6    -

109/   40 10/6   Kerstin Bengtsdotter           Öatanbjörke            1    -    -

110/   40 10/6   Gertrud Jönsdotter              Årås                      80    -    -

111/   40 11/6   Ingegerd Håkansdotter        Ingeborgjorden      70    -    -

112/   40 20/6? Olof Jönsson                       Hastersby              72    -    -

113/   40 30/6   Arvid Jonsson                     Näs                       93    -    -

114/   40 30/6   Erik Staffansson                  Björke bruk             1   6    -

115/   40 2/7     Marit Elofsdotter hustru       Röberg                  23   6    -

116/   40 4/7     Annika Svensdotter             Forsnäs bruk         28    -    -

117/   40 7/7     Ingemar Olofsson                Ed                         44    -    -

118/   40 7/7     Ingegerd Olofsdotter           S. Arneby              50    -    -

119/   40 7/7     Annika Jonasdotter             Torsby                     -   6    -

120/   40 10/7   Sven Svensson                    Berga                       -   6    -

121/   40 11/7   Nils Nilsson                        Spelnäs                    1   6    -

122/   40 21/7   Olof Nilsson                        Skäggeberg              -   3    -

123/   40 22/7? Elof Persson                        Spelnäs                    2    -    -

124/   40 22/7   Olof Andersson                   Björke bruk             3    -    -

125/   40 25/7   Karin Persdotter                 Maggeby               74    -    -

126/   40 28/7   Olof Håkansson                  Östanbjörke          26    -    -

127/   40 29/7   Jöns Andersson                   Spelnäs                    1   2    -

128/   40 6/8     Ingemar Andersson             Gettjärn ?              28    -    -

129/   40 6/8     Olof Nilsson                        Högforsen              75    -    -

130/   40 6/8     Olof Nilsson  ?                    Brårud                   11    -    -

131/   40 6/8     Johan Larsson  ?                 Brårud                     1    -    -

132/   40 11/8   Kerstin Larsdotter hustru     Skäggeberg         100    -    -

133/   40 11/8   Hans Ivarsson  ?                    ?                         68    -    -

134/   40 15/8? Marit (?) Larsdotter            Tjustersby skog        -    -    -  1

135/   40 18/8? Knut Eriksson  ?                    ?                         80    -    -

136/   40 21/8? Johan Håkansson  ?            Ulvsby                     2    -    -   ?

137/   40 26/8   Marit Jönsdotter  ?              Ulvsby  ?               26    -    -   ?

138/   40 27/8   Marit Bryntesdotter             Ulvsby                   96    -    -

139/   40 31/8   Bengt Svensson                   Gårdsjö                   4   3    -

140/   40 31/8   Jon Andersson                    Ulvsby                   12    -    -

141/   40 31/8   Karin Olofsdotter                Backetorp             24    -    -

142/   40 31/8   Olof Olofsson                     Torsby                   14    -    -

143/   40 1/9     Ingeborg Olofsdotter           Torsby                     2   4    -

144/   40 2/9     Lars Nilsson                        N. Arneby               1 11    -

145/   40 5/9     Johan Andersson                 Ulvsby                     4    -    -   ?

146/   40 6/9     Maria Svensdotter hustru     Ulvsby                   23   6    -

147/   40 8/9     Olof Johansson                   Tjustersby              12    -    -

148/   40 8/9     Lars Larsson                       Åmberg                 14    -    -

149/   40 8/9     Nils Bryntesson                   Ulvsby                     1    -    -

150/   40 9/9     Kerstin Bryngelsdotter         Tosseberg              80    -    -

151/   40 9/9     Britta Gustafsdotter             Gjutaregården          4   6    -

152/   40 9/9     Gudmund Olofsson             Gårdsjö                   7    -    -

153/   40 11/9   Ingeborg Nilsdotter             Tomthult                  7    -    -

154/   40 12/9   Per Nilsson                         Tomthult                  2    -    -

155/   40 12/9   Britta Johansdotter              Skäggeberg             2    -    -

156/   40 12/9   Erik Jonsson                       Tjustersby              32    -    -

157/   40 12/9   Marit Nilsdotter                  Ulvsby                   44   9    -   ?

158/   40 14/9   Kerstin Börjesdotter            Torsby                   38    -    -

159/   40 14/9   Jöns Bengtsson                   By                         30    -    -

160/   40 14/9   Olof Olofsson                     Östanbjörke          10    -    -

161/   40 14/9   Lars Olofsson                     Torsby                     9    -    -

162/   40 15/9   Elof Olofsson                      Torsby                     -    -    -

163/   40 15/9   Karin Larsdotter hustru       Skäggeberg           72    -    -

164/   40 15/9   Kerstin Larsdotter               Gårdsjö                   3    -    -

165/   40 15/9   Per Larsson                        S. Arneby              30    -    -

166/   40 15/9   Olof Nilsson                        Ed                            -   2    -

167/   40 15/9   Jöns Eriksson  ?                  By                           4    -    -

168/   40 16/9   Karin Jönsdotter                 Högen                     3   6    -

169/   40 17/9   Beata Bengtsdotter              Högen                     4    -   2

170/   40 17/9   Torbjörn Eriksson               Tosseberg              75    -    -

171/   40 17/9   Lars Persson                       Hån                       12    -    -

172/   40 17/9   Jordan Andersson               Ulvsby                   14    -    -

173/   40 18/9   Nils Persson                        S. Borgeby              8   9    -

174/   40 18/9   Johan Pettersson                 S. Borgeby              8    -    -

175/   40 18/9   Jonas Persson                     Tjustersby                1   6    -

176/   40 18/9   Margareta Larsdotter          Gårdsjö                   7    -    -

177/   40 18/9   Nils Olofsson                      Gårdsjö                   1    -    -

178/   40 18/9   Måns Bryngelsson               Tomthult                70    -    -

179/   40 18/9   Karin Knutsdotter               Åmberg                 45    -    -

180/   40 18/9   Karin Månsdotter                Åmberg                   5    -    -

181/   40 18/9   Per Persson                        Hån                       16    -    -

182/   40 18/9   Per Gunnarsson                   Hån                         1   6    -

183/   40 18/9   Sigrid Andersdotter             Karsbol                   7    -    -

184/   40 18/9   Karin Andersdotter             Torsby                   18    -    -

185/   40 18/9   Jöns Gudmundsson             Torsby                     8    -    -

186/   40 18/9   Anders Bengtsson               Högen                     7    -   2

187/   40 18/9   Marit Bengtsdotter              Högen                     1   6    -

188/   40 18/9   Petter Halvardsson              S. Borgeby              8    -    -

189/   40 19/9   Olof Persson                       Holmby                 28   6    -

190/   40 20/9   Måns Persson                     Tjustersby                6    -    -

191/   40 20/9   Erik Andersson                   Tjustersby              13    -    -

192/   40 21/9   Ingeborg Andersdotter        Karsbol                 47    -    -

193/   40 21/9   Ellika Larsdotter                  Gjutaregården        14    -    -

194/   40 21/9   Karin Bengtsdotter              Askersby                 5    -    -

195/   40 22/9   Britta Olofsdotter                Hån                         1    -    -

196/   40 22/9   Erik Persson                       Tosseberg                2   2    -

197/   40 23/9   Lars Månsson                     S. Arneby              12    -    -

198/   40 23/9   Karin Larsdotter                 Hån                         7    -    -

199/   40 23/9   Ingeborg Elofsdotter            Edsängen                 8    -    -

200/   40 23/9   Kerstin Svensdotter             Hälserud                  5 11    -

201/   40 24/9   Magnus Olofsson  ?            Ås                           1   6    -

202/   40 25/9   Sven Andersson                  Hälserud                40    -    -

203/   40 25/9   Britta Larsdotter                  Skinnarsbacka         8    -    -

204/   40 25/9   Nils Gunnarsson                  Hån                         2   6    -

205/   40 25/9   Olof Eriksson                      Västansjö                9    -    -

206/   40 25/9   Nils Halvardsson                 S. Borgeby            21   9    -

207/   40 25/9   Per Olofsson                       Tosseberg                1   6    -

208/   40 26/9   Lars Larsson                       Gjutaregården        11    -    -

209/   40 26/9   Nils Månsson                      Hån                       16    -    -

210/   40 26/9   Britta Kaspersdotter            Åleby                    50    -    -

211/   40 26/9   Olof Eriksson                      Tosseberg                -    - 10

212/   40 27/9   Maria Andersdotter             Gullsby                    5    -    -

213/   40 27/9   Anders Svensson                Hälserud                  1    -    -

214/   40 27/9   Anders Andersson              Arnstorp                93    -    -

215/   40 27/9   Per Johansson                     Högen                   12    -    -

216/   40 27/9   Olof Persson                       Ed                         13    -    -

217/   40 27/9   Nils Nilsson                        Gjutaregården        12    -    -

218/   40 27/9   Sven Månsson                    S. Arneby                8    -    -

219/   40 27/9   Per Nilsson                         Hån                       12    -    -

220/   40 27/9   Jöns Johansson                   Åmberg                   1    -   5

221/   40 28/9   Nils Eriksson                       S. Borgeby            20    -    -

222/   40 28/9   Karin Matsdotter hustru      Holmby                 20   9    -

223/   40 29/9   Britta Olofsdotter                Skogsberg             62    -    -

224/   40 30/9   Erik Olofsson                      Östanbjörke          50    -    -

225/   40 30/9   Kerstin Nilsdotter                Hån                         9    -    -

226/   40 30/9   Ingeborg Persdotter            Gjutaregården          1   6    -

227/   40 1/10   Olof Matsson                      Holmby                 10    -    -

228/   40 1/10   Mats Matsson                     Holmby                   2    -    -

229/   40 1/10   Ingegerd Persdotter             Torsby                   17    -    -

230/   40 2/10   Kerstin Persdotter               Torsby                     5    -    -

231/   40 3/10   Lars Andersson                   Skäggeberg             1   6    -

232/   40 3/10   Kerstin Gustafsdotter          Ed                         58    -    -

233/   40 3/10   Britta Nilsdotter                  Arnstorp                  -    -   6

234/   40 3/10   Nils (?) Olofsson                 Ås                           3   2    -

235/   40 3/10   Ingeborg Persdotter            Gjutaregården          1   6    -

(Nr 235 överstruken)

236/     40 3/10      Britta Kristoffersdotter                    Röberg                           51        -     -

237/     40 3/10      Ingeborg Andersdotter                    Gunnerud                         4        -     -

238/     40 4/10      Jon Jonsson                                    Ingeborgjorden                 1        -     -

239/     40 5/10      Per Eriksson                                   Hägerud                           6        -     -

240/     40 5/10      Karin Jonsdotter                             Maggeby                          7        -     -

241/     40 5/10      Kerstin Andersdotter                      Gunnerud                         7        -     -

242/     40 7/10      Per Persson                                    Torsby                             8        -     -

243/     40 9/10      Per Bryngelsson                              Askersby                          5        -     -

244/     40 10/10    Kerstin Olofsdotter                         Åna                                  2        -     -

245/     40 11/10    Kerstin Olofsdotter                         Ed                                    7        -     -

246/     40 14/10    Per Bengtsson                                S. Borgeby                     37        -     -

247/     40 14/10    Per Eriksson                                   Västansjö                       31       3     -

248/     40 15/10    Kerstin Johansdotter                       Kolaretorpet                     5        -     -

249/     40 15/10    Sven Nilsson                                  Västansjö                         1       6     -

250/     40 19/10    Ingeborg Svensdotter h-u                Önsby                            52        -     -

251/     40 21/10    Karin Bengtsdotter                         Skinnarsbacka                50        -     -

252/     40 21/10    Karin Nilsdotter                              Gersbyn                         24        -     -

253/     40 21/10    Ellika Svensdotter                           Skinnarsbacka                  1        -     -

254/     40 23/10    Per Nilsson                                     Gårdsjö                            6       8     -

255/     40 23/10    Håkan Hessel                                 N. Arneby                      16        -     -

256/     40 29/10    Britta Nilsdotter hustru                    S. Arneby                     100        -     -

257/     40 29/10    Marit Eriksdotter                            Askersby                          7        -     -

258/     40 30/10    Per Eriksson                                   Askersby                          1       6     -

259/     40 30/10    Sven Matsson                                 Spelnäs                          71       6     -

260/     40 31/10    Marit Olofsdotter                            V. Ingersby                    50        -     -

 

261/     40 31/10    Per Bengtsson                                Torsby                           12        -     -

262/     40 31/10    Lars Eriksson                                 Ivarsbjörke                       2       6     -

263/     40 31/10    Bryngel Månsson                            S. Såneby                       10        -     -

264/     40 1/11      Gertrud Jonsdotter                          Sinnerud                         70        -     -

265/     40 3/11      Elin Knutsdotter ? änka                   Tomthult ?                      76        -     -

266/     40 4/11      Per Eriksson                                   Västansjö ?                    26       3     -      ?

267/     40 4/11         ?      ?                                          ?

268/     40 5/11      Måns Olofsson  ?                           Hälleberg                        40        -     -

269/     40 5/11         ?     Månsdotter hustru                 Tosseberg                      84        -     -

270/     40 10/11    Margareta Eriksdotter                     Vitteby                           60        -     -

271/     40 13/11    Annika Andersdotter                      Rådom  =                         -        -    8

272/     40 14/11    Jöns Nilsson                                   S. Såneby                       32        -     -      ?

273/     40 14/11    Marit Jönsdotter                             S. Såneby                         ?

274/     40 15/11    Marit Eriksdotter hustru                  Råmyren                         40        -     -

275/     40 18/11    Karin Arvidsdotter hustru                Stensjön                         63        -     -

276/     40 20/11    Lars Larsson                                  Esbjörke                          1       8     -      ?

277/     40 22/11    Olof Gunnarsson                             Lilltorp                           96        -     -     

278/     40 29/11       ?      ?                                             ?                                             ?

279/     40 3/12         ?      ?                                             ?                                   5        -     -

280/     40 3/12         ?      ?                                             ?                                   3        -     -

281/     40 5/12         ?      ?                                             ?                                           ?

282/     40 22/12       ?      ?                                             ?                                 17        -     -

283/     40 23/12       ?      ?                                             ?                                 79        -     -

284/     40 25/12       ?      ?                                             ?                                 66        -     -

1741

001/     41 2/1        Nils Larsson                                   S. Borgeby                     85        -     -

002/     41 7/1        Britta Eriksdotter                            Bråsstorp                          -        -  15

003/     41 12/1      Ivar Halvardsson                            Gunnerud                       70        -     -

004/     41 17/1      Nils Persson                                   By                                  85        -     -

005/     41 17/1      Margareta Svensdotter h-u             Stensjön                         36        -     -

006/     41 25/1      Per Eriksson                                   Tosseberg                      35        -     -

007/     41 31/1      Anders Svensson                            Årås                               45        -     -

008/     41 31/1      Kerstin Andersdotter                      Hökerud                         12        -     -

009/     41 13/2      Erik Persson                                   Tosseberg                      27        -     -

010/     41 16/2      Olof Elofsson                                  Gjutaregården                 40        -     -

011/     41 19/2      Olof Olofsson                                 Tosseberg                      65        -     -

012/     41 24/2      Magnus Öhman kommin.                ---------                         65       7     -      2

013/     41 3/3        Per Svensson                                  Gunnarsby                        -       6     -

014/     41 4/3        Maria Kristoffersdotter                   N. Såneby                        1     11     -

015/     41 5/3        Britta Eriksdotter hustru                  Ulvsby                            70        -     -

016/     41 6/3        Bengt Arvidsson                             Spelnäs                          63        -     -

017/     41 10/3      Sven Johansson                              Tosseberg                      44        -     -

018/     41 31/3      Johan Håkansson                            Skäggeberg                    70        -     -

019/     41 31/3      Karin Olofsdotter                           N. Arneby                      56        -     -

020/     41 4/4        Gunilla Larsdotter                           Tomthult                         12        -     -

021/     41 10/4      Anders Månsson                            Spelnäs                          22       6     -

022/     41 11/4      Jöns Olofsson                                 Svartserud                      15        -     -

023/     41 13/4      Lars Jonsson                                  Bråsstorp                          -        -    4

024/     41 20/4      Marit Persdotter                             Åleby                             66        -     -

025/     41 20/4      Olof Bengtsson                               Östanbjörke                      -        -     -      14

026/     41 21/4      Marit Nilsdotter                              Hån                                65              -

027/     41 22/4      Jöns MÅnsson                                Önsby                            90        -     -

028/     41 28/4      Johan Hvalström kh:s son                -----                                 -       4     -      8

029/     41 28/4      Nils Persson                                   Torsby                           41        -     -

030/     41 28/4      Britta Johansdotter                          Högen                              6        -     -

031/     41 28/4      Jöns Nilsson                                   Ingeborgjorden                 -       7     -

032/     41 29/4      Erik Nilsson                                    By                                  35        -     -

033/     41 29/4      Anders Larsson                              Svinebergs säter             80        -     -

034/     41 29/4      Kristoffer Svensson                        Sundstorp                       41        -     -

035/     41 30/4      Olof Johansson                               Skäggeberg                    90        -     -

036/     41 30/4      Olof Persson                                  Svineberg                       43        -     -

037/     41 30/4      Sven Kristoffersson                        Sundstorp                       12        -     -

038/     41 3/5        Annika Börjesdotter                       Skäggeberg                    33        -     -      ?

039/     41 3/5        Ellika Persdotter                             N. Arneby                      40        -     -

040/     41 5/5        Sara Jonsdotter                              Tjustersby                      46        -     -

041/     41 6/5        Karin Olofsdotter                           Gårdsjö                          65        -     -

042/     41 6/5        Per Larsson                                    Forsnäs bruk                  31        -     -

043/     41 7/5        Per Olofsson                                  Ivarsbjörke                     65        -     -

044/     41 7/5        Jöns Eriksson                                 Ulvsby                            70        -     -

045/     41 9/5        Nils Svensson                                 Skrötingerud                   44        -     -

046/     41 9/5        Per Persson                                    N. Borgeby                    38        -     -

047/     41 11/5      Olof Svensson                                Säter                              24        -     -

048/     41 12/5      Johan Bengtsson                             Arvidstorp                      48        -     -

049/     41 16/5      Bengt Jönsson                                By                                  80        -     -

050/     41 19/5      Gertrud Olofsdotter                        Hälserud                         16        -     -      (66?)

051/     41 20/5      Ingeborg Larsdotter                        N. Åmberg                       5        -     -

052/     41 20/5      Karin Nilsdotter                              Säter                              80        -     -

053/     41 21/5      Sigrid Nilsdotter                             Ingeborgjorden               80        -     -

054/     41 21/5      Marit Larsdotter                             Bryggegården                 80        -     -

055/     41 22/5      Britta Persdotter                             Rådom                           60        -     -

056/     41 22/5      Maria Eriksdotter                           By                                  50        -     -

057/     41 22/5      Per Andersson                                Askerud                         60        -     -

058/     41 27/5      Gertrud Larsdotter hustru                Spelnäs                          62        -     -

059/     41 30/5      Halvard Jönsson                             N. Arneby                      46        -     -

060/     41 30/5      Ingeborg Engelbrektsdotter h          Röberg                           79        -     -

061/     41 1/6        Maria Andersdotter hustru              N. Arneby                      68        -     -

062/     41 1/6        Marit Matsdotter                            Ulvsby                            70        -     -

063/     41 1/6        Nils Jonsson                                   Ulvsby                              6       6     -

064/     41 2/6        Kerstin Matsdotter                         Ö. Ingersby                    43        -     -

065/     41 4/6        Hans Eriksson                                Forsnäs bruk                  40        -     -

066/     41 10/6      Gertrud Andersdotter                     Östanbjörke                   72        -     -

067/     41 10/6      Karin Olofsdotter                           N. Såneby                      36        -     -

068/     41 11/6      Olof Persson                                  Hägerud                         20        -     -

069/     41 13/6      Per Jonsson                                    Östanbjörke                   40        -     -

070/     41 16/6      Marit Elofsdotter hustru                  Röberg                           24        -     -

071/     41 18/6      Kerstin Larsdotter hustru                N. Borgeby                    62        -     -

072/     41 19/6      Britta Torstensdotter                       Näs                                66        -     -

073/     41 23/6      Kristoffer Hane ham-smed              Forsnäs bruk                  64       7     -      14

074/     41 26/6      Halvard Persson                             Gjutaregården                 40        -     -

075/     41 28/6      Sven Bengtsson                              Pålsby                            65        -     -

076/     41 29/6      Kerstin Svensdotter                        Ingersby                           1       6     -

077/     41 2/7        Olof Bengtsson                               Askerud                            -     10     -

078/     41 6/7        Katarina Svensdotter                      Forsnäs bruk                     -       5     -      8

079/     41 8/7        Karin Olofsdotter hustru                 Årås                               56        -     -

080/     41 8/7        Ingegerd Halvardsdr h-u                 Tjustersby                      56        -     -

081/     41 9/7        Lars Davidsson                               S. Borgeby                     61        -     -

082/     41 14/7      Kerstin Nilsdotter hustru                 Boseby                           53        -     -

083/     41 20/7      Margareta Svensdotter                   Ingersby                         12        -     -

084/     41 22/7      Elin Jonsdotter hustru                      Ingersby                         90        -     -

085/     41 24/7      Daniel Olofsson                              Lövåsen                         81        -     -

086/     41 27/7      Sven Svensson ham-smed               Forsnäs bruk                  36        -     -

087/     41 30/7      Marit Håkansdotter hustru              Toneby                           66        -     -

088/     41 4/8        Kerstin Eriksdotter hustru               Gunnerud                       63       6     -

089/     41 7/8        Erik Eriksson                                  S. Arneby                       81        -     -

090/     41 7/8        Jöns Persson dräng                         Ivarsbjörke                     50        -     -

091/     41 15/8      Per Elofsson                                   N. Såneby                      17        -     -

092/     41 16/8      Lucia   Eriksdotter                          Mellby                            90        -     -

093/     41 18/8      Erik Persson                                   Östmark (F)                   33        -     -

094/     41 20/8      Per Håkansson                               Ingersby                         52        -     -

095/     41 24/8      Jöns Larsson                                  Spelnästorp                    51        -     -

096/     41 26/8      Kerstin Jonsdotter                          Gunnerud                       31       6     -

097/     41 26/8      Karin Hansdotter                            Ivarsbjörke                     58        -     -

098/     41 27/8      Marit Larsdotter                             Ivarsbjörke                     14        -     -

099/     41 31/8      Jöns Bryngelsson                            Högen                            60        -     -

100/     41 4/9        Sven Larsson                                  Ivarsbjörke                     60        -     -

101/     41 4/9        Gertrud Persdotter                          Ivarsbjörke                       3       2     -

102/     41 5/9        Lars Svensson                                Ivarsbjörke                     12        -     -

103/     41 5/9        Per Halvardsson                             Ivarsbjörke                     10        -     -

104/     41 8/9        Per Svensson                                  Ivarsbjörke                     18        -     -

105/     41 9/9        Erik Persson                                   Brårud                              1       8     -

106/     41 9/9        Karin Månsdotter ?                        Hån                                25        -     -

107/     41 11/9      Erik Persson                                   Ivarsbjörke                     10        -     -

108/     41 11/9      Kristina Mårtensdotter                    Björke bruk                      3       6     -

109/     41 12/9      Ingeborg Hansdotter                       Säter                              60        -     -

110/     41 13/9      Ingeborg Persdotter                        Esbjörke                          3        -     -

111/     41 13/9      Nils Persson                                   S. Borgeby                       -       5     -

112/     41 14/9      Susanna Mårtensdotter                   Björke bruk                      1        -     -

113/     41 15/9      Jöns Persson                                  Ivarsbjörke                     12        -     -

114/     41 15/9      Jöns Olofsson                                 Esbjörke                        70        -     -     

115/     41 17/9      Kerstin Nilsdotter                           Svineberg                       19        -     -

116/     41 17/9      Anders Jonsson                              Lövåsen                         10        -     -

117/     41 19/9      Sven Nilsson                                  Bäck                                3     11    3      3

118/     41 24/9      Lars Nilsson                                   Esbjörke                        37        -     -

119/     41 24/9      Jon Olofsson                                  Torsby                           66        -     -

120/     41 25/9      Jon Olofsson                                  Bråsstorp                       70        -     -

 

121/     41 28/9      Per Olofsson                                  Svineberg                          -       9     -      4

122/     41 1/10      Nils Hansson                                  Hälserud                           5        -     -

123/     41 1/10      Karin Larsdotter                             Esbjörke                          4        -     -

124/     41 2/10      Karin Nilsdotter                              Askerud                           7       2     -

125/     41 6/10      Britta Nilsdotter hustru                    Tosseberg                      70        -     -

126/     41 7/10      Jöns Bengtsson                               Östanbjörke                     6        -     -

127/     41 7/10      Karin Olofsdotter hustru                 Högforsen                      44        -     -

128/     41 9/10      Olof Persson                                  Askerud                           4        -     -

129/     41 9/10      Elin Bengtsdotter hustru                  Skinnerud                       45       9     -

130/     41 9/10      Per Jonsson                                    N. Arneby                        6        -     -

131/     41 10/10    Helena Pålsdotter                           Stensjön                           2       6     -

132/     41 12/10    Johan Svensson                              N. Såneby                        4        -     -

133/     41 13/10    Olof Andersson                              N. Borgeby                      4        -     -

134/     41 13/10    Karin Olofsdotter hustru                 Bäck                              73        -     -

135/     41 15/10    Bengt Johansson                             Askerud                         60        -     -

136/     41 21/10    Pål Svensson                                  Karsbol                            3        -     -      14

137/     41 21/10    Ellika Andersdotter hustru               Gjutaregården                 60        -     -

138/     41 24/10    Gertrud Eriksdotter hustru               Åmberg                          72        -     -

139/     41 27/10    Måns Börjesson                             N. Borgeby                    60        -     -

140/     41 27/10    Kerstin Andersdotter hustru            Spelnästorp                  100        -     -

141/     41 27/10    Marit Pålsdotter                              Östanbjörke                   60        -     -

142/     41 28/10    Kerstin Jonsdotter                          N. Arneby                        8        -     -

143/     41 29/10    Karin Persdotter                             N. Borgeby                      6        -     -

144/     41 29/10    Lars Jonsson                                  Årnäs                               7       6     -

145/     41 2/11      Britta Larsdotter                             Årås                               80        -     -

146/     41 1/11      Karin Olofsdotter                           Hägerud                           7        -     -

147/     41 5/11      Marit Larsdotter                             Ribbenäs                        12        -     -

148/     41 20/11    Ingeborg Börjesdotter                     Skogsberg                      34        -     -

149/     41 23/11    Erik Persson                                   Torsby                           70        -     -

150/     41 1/12      Erik Eriksson                                  Mellby                              1       2     -

151/     41 4/12      Sven Svensson                               Tjustersby                         -        -     -      19

152/     41 4/12      Sven Johansson                              Årås                                 -     11     -      14

153/     41 7/12      Lisa Jonsdotter                               Gersbyn                         80        -     -

154/     41 8/12      Kerstin Jönsdotter                          Årås                               26        -     -

155/     41 11/12    Kerstin Svensdotter                        Askersby                        30        -     -

156/     41 11/12    Britta Bengtsdotter                          Skinnarsbacka                42        -     -

157/     41 12/12    Anna Eriksdotter                            Spelnäs                          98        -     -

158/     41 12/12    Karin Persdotter                             Boberg                             2        -     -

159/     41 14/12    Johan Johansson                             Årås                                 5     11     -      8

160/     41 20/12    Per Svensson                                  Gjutaregården                 30        -     -

161/     41 21/12    Olof Nilsson                                   Viken                             66        -     -

162/     41 21/12    Britta Larsdotter                             Skäggeberg                       -     11     -      14

163/     41 21/12    Elof Persson                                   Boberg                             7        -     -

164/     41 22/12    Marit Andersdotter                         Viken                                -        -    4

001/     41 31/12    Marit Jonsdotter                             Hälleberg ?                     60        -     -

002/     41 31/12    Måns Svensson                              Svenstorp                       40        -     -

003/     41 31/12    Mats Nilsson                                  Tosseberg                      12        -     -

1742

004/     42 1/1        Nils Svensson                                 Sälsjön                              -        -    4

005/     42 1/1        Lars Jonsson                                  N. Arneby                      42        -     -

006/     42 2/1        Erik Klemetsson                             Bråsstorp                       47        -     -

007/     42 5/1        Marit Jonsdotter                             Bräckan  ?                        4        -    4

008/     42 6/1        Ingeborg Jonsdotter                        Bräckan  ?                        2        -     -

009/     42 8/1        Jonas Larsson                                 Bräckan  ?                        3       6     -

010/     42 13/1      Elin Andersdotter hustru                  Östanbjörke                 100       6     -

011/     42 13/1      Kerstin Håkansdotter                      Bräckan                         51        -     -

012/     42 13/1      Britta Larsdotter                             Bräckan  ?                        8        -     -

013/     42 15/1      Ingeborg Persdotter                        Gettjärn                          16        -     -

014/     42 21/1      Lars Olofsson                                 Brårud                            80       3     -

015/     42 21/1      Dordi Persdotter hustru                   Högen                            80        -     -

016/     42 3/2        Annika Jonsdotter hustru                 Munkebacka                  81        -     -

017/     42 9/2        Britta Svensdotter                           Åmberg                            3        -     -

018/     42 15/2      Erik Jonsson                                   N. Arneby torp               81       6     -

019/     42 17/2      Ingegerd Persdotter hustru              Askersby                        60        -     -

020/     42 18/2      Britta Eriksdotter hustru                  Tjustersby                      85        -     -

021/     42 21/2      Jöns Nilsson                                   S. Borgeby                     30        -     -

022/     42 21/2      Ingegerd Ingemarsdr h-u                 S. Borgeby                     70        -     -

023/     42 22/2      Ingeborg Nilsdotter                         Torsby                             3        -     -

024/     42 23/2      Ellika Jonsdotter hustru                   Björke bruk                    70        -     -

025/     42 4/3        Ingeborg Halvardsdr h-u                 N. Borgeby                    45        -     -

026/     42 4/3        Nils Larsson                                   Esbjörke                           -       9     -

027/     42 5/3        Nils Svensson                                 Gårdsjö                            8        -     -

028/     42 8/3        Anders Gustafsson                          Hökerud                         60        -     

029/     42 10/3      Kerstin Persdotter hustru                Hån                                70        -     -

030/     42 11/3      Erik Persson                                   Esbjörke                        25        -     -

031/     42 11/3      Sven Olofsson                                Svenstorp                       76        -     -

032/     42 13/3      Karin Håkansdotter                        Västansjö                       81        -     -

033/                           (blankt)

034/     42 13/3      Olof Jönsson                                  Vitteby                             3       6     -

035/     42 16/3      Anders Nilsson                               Högen                            58       5     -

036/     42 16/3      Olof Olofsson                                 Skäggeberg                    46        -     -

037/     42 16/3      Marit Johansdotter                          Tjustersby                        1        -     -

038/     42 17/3      Karin Nilsdotter                              Skäggeberg                       -     11     -

039/     42 17/3      Karin Larsdotter                             Åsbacken                       70        -     -

040/     42 1/3        Kristoffer Nilsson                           Gårdsjö                            -       7     -

041/     42 26/3      Jöns Eriksson                                 S. Borgeby                     76        -     -

042/     42 26/3      Johan Björsson                               Årnäs                             50        -     -

043/     42 26/3      Marit Andersdotter                         Maggeby                        30        -     -

044/     42 27/3      Britta Persdotter                             Högforsen                      74        -     -

045/     42 27/3      Olof Svensson                                Tosseberg                         -       3     -

046/     42 27/3      Nils Svensson                                 S. Arneby                         1        -     -

047/     42 29/3      Johan Halvardsson                          N. Arneby                        6        -     -

048/     42 30/3      Kerstin Jönsdotter                          N. Arneby                        2        -     -

049/     42 1/4        Gertrud Olofsdotter                        Hån                                26        -     -

050/     42 1/4        Halsten Jönsson                              Gettjärn                          50        -     -

051/     42 4/4        Olof Persson                                  Toneby                           79        -     -

052/     42 5/4        Daniel Danielsson                           Lövåsen                         33        -     -

053/     42 7/4        Anders Nilsson                               Svenstorp                       18       9     -

054/     42 7/4        Annika Henriksdotter                      Lövåsen                         80        -     -

055/     42 7/4        Ingeborg Örjansdotter                    Boberg                           60        -     -

056/     42 8/4        Kerstin Persdotter                          Gjutaregården                   -       5     -

057/     42 8/4        Karin Jakobsdotter                         Tjustersby                         -        -    6

058/     42 11/4      Karin Håkansdotter                        Bråsstorp                       73        -     -

059/     42 11/4      Britta Gudmundsdotter                    Viken                             55        -     -

060/     42 12/4      Erik Aronsson                                Viken                             14        -     -

061/     42 12/4      Britta Jonsdotter                             Bråsstorp                       60        -     -

062/     42 16/4      Britta Matsdotter                            Gettjärn                          16        -     -

063/     42 21/4      Karin Israelsdotter                          Svenstorp                       84        -     -

064/     42 21/4      Sven Larsson                                  S. Såneby                         -        -     -      18 d

065/     42 21/4      Karin Svensdotter                           Ingersby                           8        -     -

066/     42 24/4      Marit Svensdotter                           Bäck                                 -       6     -

067/     42 25/4      Erik Bengtsson                               Ed                                    1       6     -

068/     42 28/4      Olof Olofsson                                 N. Borgeby                    57        -     -        7

069/     42 28/4      Mickel Klemetsson                         Tosseberg                      67        -     -

070/     42 29/4      Sigrid Klemtsdotter                         Tosseberg                      54        -     -

071/     42 29/4      Olof Bengtsson                               Hälleberg                          6        -     -

072/     42 30/4      Marit Johansdotter                          Hälleberg                          3        -     -

073/     42 1/5        Elin Andersdotter                            S. Arneby                         3       6     -

074/     42 3/5        Marit Gabrielsdotter                       Gunnerud                       60        -     -

075/     42 3/5        Olof Jönsson                                  Viken                             65        -     -

076/     42 6/5        Britta Lovisa Bratt mamsell             -----                                 -        -     -

077/     42 7/5        Jon Jonsson                                    Backa                            56        -     -

078/     42 8/5        Kerstin Persdotter                          Gettjärn                          25       4     -

079/     42 8/5        Britta Jönsdotter                             Tomthult                           -       6     -

080/     42 9/5        Kerstin Eriksdotter                         Skrötingerud                     -       5     -

081/     42 10/5      Marit Persdotter                             Tosseberg                      60        -     -

082/     42 11/5      Karin Månsdotter                           Munkebacka                  34       4     -

083/     42 12/5      Britta Larsdotter                             S. Borgeby                     50        -     -

084/     42 13/5      Marit Bryngelsdotter                       Ed                                  21        -     -

085/     42 13/5      Bengt Toresson                              Vitteby torp                  100        -     -

086/     42 16/5      Kerstin Bryngelsdotter                    Viken                             72        -     -

087/     42 16/5      Nils Olofsson                                  Stensjön                         51        -     -

                              (igenfunnen i Sälsjön, drunknad hösten 1741)

088/     (överhoppat)

089/     42 16/5      Jöns Nilsson                                   Spelnäs                          68        -     -

090/     42 19/5      Britta Nilsdotter                              Ulvsby                            85        -     

091/     42 20/5      Marit Olofsdotter                            Hån                                  -        -    4

092/     42 20/5      Maria Matsdotter                           Forsnäs bruk                  80        -     -

093/     42 20/5      Kerstin Olofsdotter                         Årås                               51        -     -

094/     42 21/5      Hans Olofsson                                S. Borgeby                     30        -     -

095/     42 21/5      Sven Matsson                                 Ö. Ingersby                    36        -     -

096/     42 21/5      Pål Pålsson                                     S. Såneby                       12        -     -

097/     42 21/5      Nils Andersson                               Hälserud                         42        -     -

098/     42 22/5      Britta Olofsdotter                            Bråsstorp                       58        -     -

099/     42 24/5      Marit Eriksdotter                            Spelnäs                          30       5     -

100/     42 24/5      Per Olofsson                                  Torsby                             2       6     -

101/     42 24/5      Karin Persdotter                             Hälserud                         87        -     -

102/     42 24/5      Karin Persdotter                             Bäck                              70        -     -

103/     42 27/5      Erik Matsson                                  Gettjärn                          65        -     -

104/     42 28/5      Marit Börjesdotter                          Bäck                              48        -     -

105/     42 28/5      Marit Elofsdotter                            Ulvsby                            54        -     -

106/     42 29/5      Kerstin Olofsdotter                         Tosseberg                      26        -     -

107/     42 30/5      Annika Halstensdotter                     By                                  63        -     -

108/     42 30/5      Kasper Månsson                            Persby                              7       5     -

109/     42 3/6        Lars Nilsson                                   Toneby                           24        -     -

110/     42 5/6        Sven Svensson                               Munkebacka                  14        -     -

111/     42 5/6        Britta Persdotter                             Bråsstorp                       50        -     -

112/     42 7/6        Britta Bengtsdotter                          S. Arneby                       70        -     -

113/     42 7/6        Olof Persson                                  N. Såneby                      14        -     -

114/     42 9/6        Britta Eriksdotter                            Bråsstorp                       50        -     -

115/     42 9/6        Lars Eriksson                                 V. Ingersby                    60        -     -

116/     42 9/6        Jöns Botolfsson                              Önsby                            67        -     -

117/     42 10/6      Marit Jönsdotter                             N. Arneby                      41        -     -

118/     42 10/6      Kerstin Eriksdotter                         Holmby                          92        -     -     

119/     42 10/6      Erik Elofsson                                  Spelnäs                          61        -     -

120/     42 10/6      Sven Halvardsson                           Bäck                              47        -     -

121/     42 10/6      Lars Olofsson norrman                   Askerud                         50        -     -

122/     42 ----       Karin Nilsdotter                              V. Berg                          30        -     -

123/     42 13/6      Jöns Eriksson                                 Toneby                           61        -     -

124/     42 14/6      Per Andersson                                S. Åmberg                      51        -     -

125/     42 14/6      Maria Bengtsdotter                         Askersby                          2        -     -

126/     42 15/6      Marit Elofsdotter                            Näs                                15        -     -

127/     42 16/6      Per Larsson                                    Sätterstad                         5        -     -

128/     42 21/6      Lars Larsson                                  Toneby                           23        -     -

129/     42 22/6      Nils Olofsson                                  Åmberg                          65        -     -

130/     42 24/6      Ingeborg Olofsdotter                      To??by                           34       6     -

131/     42 24/6      Britta Nilsdotter                              By                                  60        -     -

132/     42 26/6      Britta Andersdotter                         Skogsberg                      40        -     -

133/     42 27/6      Jöns Larsson                                  Ulvsby                            41        -     -

134/     42 27/6      Karin Jönsdotter                             S. Borgeby                     51        -     -

135/     42 1/7        Per Svensson                                  Berga                                -        -  13

136/     42 2/7        Marit Bondesdotter                        Önsby                            60        -     -

137/     42 2/7        Ingegerd Eriksdotter                       Gårdsjö                          65        -     -

138/     42 8/7        Sven Olofsson                                Skinnarsbacka                74        -     -

139/     42 8/7        Elin Håkansdotter                           Esbjörke                        90        -     -

140/     42 12/7      Per Bondesson                               S. Arneby                       55        -     -

141/     42 13/7      Ingeborg Elofsdotter                       Tonerud                         44       7     -

142/     42 13/7      Gertrud Bengtsdotter                      S. Västerrottna               40        -     -

143/     42 14/7      Karin Israelsdotter                          Skinnerud                       60        -     -

144/     42 17/7      Sven Larsson                                  Esbjörke                        20        -     -

145/     42 18/7      Ingeborg Svensdotter                      By                                  63        -     -

146/     42 18/7      Kerstin Håkansdotter                      S. Borgeby                     73        -     -

147/     42 21/7      Halvard Olofsson                            S. Arneby                       88        -     -

148/     42 22/7      Erik Svensson                                 Bråsstorp                       70        -     -

149/     42 22/7      Jöns Jonsson                                  Bräckan                         41        -     -

150/     42 23/7      Per Olofsson                                  Toneby                           40        -     -

151/     42 23/7      Marit Johansdotter                          Tosseberg                      40        -     -

152/     42 25/7      Olof Elofsson                                  Askersby                          3        -     -

153/     42 26/7      Jon Olofsson                                  Bråsstorp                       60        -     -

154/     42 27/7      Appolonia Eriksdotter                     Årås                               56        -     -

155/     42 28/7      Per Nilsson                                     Gullsby                           38        -     -

156/     42 28/7      Ingegerd Persdotter                        Tonerud                         78        -     -

157/     42 28/7      Ingegerd Persdotter                        Skinnerud                       60        -     -

158/     42 1/8        Bengt Persson                                By                                    -        -    6

159/     42 5/8        Kerstin Halvardsdotter                    Gettjärn                          64        -     -

160/     42 7/8        Annika Nilsdotter                           N. Borgeby                    36        -     -

161/     42 9/8        Annika Magnusdotter                     N. Borgeby                    40        -     -

162/     42 9/8        Sigrid Bryntesdotter                        Åmberg                        100        -     -

163/     42 13/8      Ingeborg Jonsdotter                        Gunnerud                       53        -     -

164/     42 14/8      Maria Gustafsdotter                        N. Borgeby                      3       6     -

165/     42 17/8      Marit Jonsdotter                             N. Borgeby                    72        -     -

166/     42 23/8      Mats Larsson                                 Arnstorp                         70        -     -

167/     42 25/8      Anders Andersson                          Lövåsen                           1       6     -

168/     42 26/8      Mats Eriksson                                N. Borgeby                    60        -     -

169/     42 6/9        Lars Persson                                  Västansjö                         2        -     -

170/     42 8/9        Lars Markusson                             Östanbjörke                   60        -     -

171/     42 9/9        Marit Persdotter                             Västansjö                         1       6     -

172/     42 10/9      Britta Elofsdotter                            Västansjö                       90        -     -

173/     42 16/9      Ellika       ?                                     Högen                            80        -     -

174/     42 16/9      Gertrud Bengtsdotter                      Esbjörke                        16        -     -

175/     42 21/9      Per Persson                                    Västansjö                       11        -     -

176/     42 21/9      Kristoffer Ingemarsson                    Tjustersby                      66        -     -

177/     42 24/9      Elin Bengtsdotter                            Torsby                           69        -     -

178/     42 24/9      Kerstin Olofsdotter                         Hägerud                         40        -     -

179/     42 27/9      Karin Larsdotter                             Torsby                           64        -     -

180/     42 28/9      Sigrid Persdotter                             Berga                             64        -     -

181/     42 6/10      Gertrud Nilsdotter                          Hån                                50        -     -

182/     42 13/10    Jöns Håkansson                              S. Borgeby                     13        -     -

183/     42 17/10    Marit Nilsdotter                              Esbjörke                        50        -     -

184/     42 21/10    Helena Brant                                  Åleby                             80        -     -

185/     42 23/10    Bengt Persson                                Esbjörke                        65       6     -

186/     42 24/10    Lars Olofsson                                 V. Ingersby                       -       4     -

187/     42 28/10    Marit Jonsdotter                             Gunnarsby                      48        -     -

188/     42 28/10    Britta Andersdotter                         Gunnerud                          -       6     -

189/     42 3/11      Lars Olofsson                                 Skinnarsbacka                44        -     -

190/     42 5/11      Kerstin Pålsdotter                           Tosseberg                         -       2     -

191/     42 13/11    Olof Kristoffersson                         Östanbjörke                   60        -     -

192/     42 17/11    Ingeborg Botolfsdotter                    Gjutaregården                 76        -     -

193/     42 17/11    Lisken Svensdotter                         Stensjön ?                      47        -     -

194/     42 19/11    Annika Nilsdotter                           Torsby                             2        -     -

195/     42 28/11    Per Håkansson                               Ingeborgjorden               80        -     -

196/     42 29/11    Nils Jonsson                                   Ulvsby                              -        -  14

197/     42 3/12      Johan Hansson                               Tjustersby                      55        -     -

198/     42 7/12      Marit Bengtsdotter                          Hån                                61        -     -

199/     42 8/12      Gabriel Hvalström                           -----                                 -        -     -

200/     42 8/12      Kerstin Bondesdotter                      Torsby                           80        -     -

201/     42 9/12      Marit Nilsdotter                              Ingeborgjorden                 -       6     -

202/     42 10/12    Erik Persson                                   Hägerud                         36       6     -

203/     42 11/12    Britta Hof madam                           Prästgården                    38        -     -

204/     42 14/12    Måns Jonsson Östfält korp.            S. Åmberg                      66        -     -

205/     42 22/12    Jon Persson                                    Spelnäs                          30        -     -

206/     42 24/12    Kerstin Larsdotter                          Ed                                  50        -     -

001/     42 28/12    Ingeborg Matsdotter                       S. Borgeby                     35        -     -

oo2/     42 28/12    Olof Nilsson                                   Holmby                          55        -     -

003/     42 29/12    Sven Knutsson                               V. Ingersby                    71       6     -

1743

004/     43 2/1        Britta Svensdotter                           Svineberg                       40        -     -

005/     43 3/1        Ingemar Olofsson                           Råmyren                         58        -     -

006/     43 5/1        Annika Persdotter                           Askerud                            -        -    7

007/     43 8/1        Maria Larsdotter                            Tjustersby skog                 -       6     -

008/     43 9/1        Margareta Andersdotter                 Årås                               37       6     -

009/     43 9/1        Marit Håkansdotter                        Tjustersby skog              66        -     -

010/     43 10/1      Gudmund Jönsson                          Torsby                           66        -     -

011/     43 11/1      Lars Jonsson                                  Esbjörke                        76        -     -

012/     43 14/1      Petter Otto Berg                             Svineberg                       20        -     -

013/     43 16/1      Dordi Nilsdotter                             Skinnarsbacka                70        -     -

014/     43 16/1      Per Olofsson                                  Tosseberg                        4        -     -

015/     43 19/1      Lars Jonsson                                  Ivarsbjörke                     65        -     -

016/     43 20/1      Karin Bengtsdorter                         Högen                            46        -     -

017/     43 20/1      Kerstin Engelbrektsdotter               Tosseberg                      70        -     -

018/     43 24/1      Britta Månsdotter                           Rottne bruk                      2        -    2      ?

019/     43 29/1      Erik Johansson                               N. Arneby                      16        -     -

020/     43 30/1      Karin Olofsdotter                           Tjustersby                      41       6     -

021/     43 30/1      Mats Matsson                                Lunden                           30        -     -

022/     43 3/2        Ingeborg Bryntesdotter                   By                                  80        -     -

023/     43 4/2        Halvard Jonsson                             S. Borgeby                     53        -     -

024/     43 5/2        Johan Nilsson                                 Ulvsby                            80        -     -

025/     43 5/2        Måns Olofsson                               S. Såneby                       39        -     -

026/     43 6/2        Adam Mårtensson                          Björke bruk                      -              -      8

027/     43 6/2        Karin Persdotter                             N. Borgeby                       -       4     -      8

028/     43 7/2        Jon Matsson                                   B. Arneby                      36       6     -

029/     43 7/2        Katarina Persdotter                        Persby                            40        -     -

030/     43 8/2        Ingeborg Persdotter                        Tjustersby                      35        -     -

031/     43 8/2        Lars Johansson                               Holmby                          11        -     -

032/     43 8/2        Kerstin Johansdotter                       Gårdsjö                            -        -     -      13

033/     43 10/2      Maria Frisman jungfru                     Persby                            66        -     -

034/     43 11/2      Ingeborg Nilsdotter                         Tosseberg                      23        -     -

035/     43 12/2      Per Jönsson                                    Gullsby                           56        -     -

036/     43 20/2      Lars Jönsson                                  Brårud                            12       4     -

037/     43 20/2      Gertrud Larsdotter                          S. Borgeby                     17        -     -

038/     43 21/2      Olof Jönsson                                  Ransjötorp                     50        -     -

039/     43 25/2      Karin Nilsdotter                              S. Åmberg                      75        -     -

040/     43 2/3        Britta Hansdotter                            Hälleberg                        60        -     -

041/     43 4/3        Karin Jonsdotter                             Maggeby                        53        -     -

042/     43 6/3        Marit Nilsdotter                              S. Åmberg                      77        -     -

043/     43 8/3        Maria Bengtsdotter ?                      Ingeborgjorden               29       3     -

044/     43 9/3        Sara Remmer                                 Prästgården                       -        -     -

045/     43 10/3      Karin Ingemarsdotter                      S. Borgeby                     47        -     -

046/     43 10/3      Hans Hansson                                Hedåsen                         52        -     -

047/     43 11/3      Anders Börjesson                           By                                  17        -     -

048/     43 13/3      Bengt Månsson                               Björke bruk                    48        -     -

049/     43 18/3      Erik Olofsson                                 Rottneros torp                35        -     -

050/     43 18/3      Karin Nilsdotter                              Backa                            14        -     -

051/     43 21/3      Erik Elofsson                                  Hälserud                         62        -     -

052/     43 25/3      Dordi Olofsdotter                           Ed                                  24        -     -

053/     43 27/3      Kerstin Persdotter                          Karsbol                          76        -     -

054/     43 27/3      Karin Larsdotter                             S. Borgeby                     30        -     -

055/     43 27/3      Per Jonsson                                    S. Borgeby                     46        -     -

056/     43 28/3      Maria Adamsson                            Björke bruk                      -        -  14      ? 

057/     43 28/3      Jon Månsson                                  N. Åna                           84        -     -

058/     43 29/3      Lars Nilsson                                   N. Åna                           57        -     -

059/     43 29/3      Olof Svensson                                Toneby                           44        -     -

060/     43 30/3      Kerstin Persdotter                          Torsby                           80        -     -

061/     43 30/3      Kerstin Larsdotter                          Skrötingerud                   38       6     -

062/     43 31/3      Anna Larsdotter                             Forsnäs bruk                    1       8     -      8

063/     43 31/3      Mats Matsson                                L------  ?                          -        -  13

064/     43 31/3      Ingeborg Torstensdotter                  Askerud                         34        -     -

065/     43 1/4        Lars Eriksson dräng                        Ed                                  19        -     -

066/     43 2/4        Marit Hansdotter ?                         Hälleberg                        66        -     -

067/     43 3/4        Marit Persdotter                             N. Borgeby                    67       6     -

 

068/     43 8/4        Lars Jonsson                                  S. Borgeby ?                  65        -     -

069/     43 8/4        Helga Tomasdotter                         Tväråna (F)                    60        -     -

070/     43 8/4        Kerstin Larsdotter                          S. Åmberg                        5        -     -

071/     43 9/4        Lisken Eriksdotter                          Rottneros                          -        -    5

072/     43 10/4      Annika Bengtsdotter                       Björke bruk                      2        -     -

073/     43 10/4      Katarina Andersdotter                    Rottne bruk                    26        -     -

074/     43 12/4      Johan Larsson                                S. Borgeby                     26        -     -

075/     43 13/4      Ingeborg Månsdotter                      Esbjörke                      100        -     -

076/     43 13/4      Karin Persdotter                             Skogsberg                      49        -     -

077/     43 14/4      Nils Månsson                                 Backa                            30        -     -

078/     43 15/4      Nils Andersson                               Ulvsby                              4       6     -

079/     43 15/4      Bryngel Bengtsson                          S. Såneby                       62        -     -

080/     43 16/4      Sven Jonsson                                  Ed                                  41        -     -

081/     43 16/4      Kerstin Eriksdotter                         Skäggeberg                    60        -     -

082/     43 17/4      Kerstin Larsdotter                          V. Ingersby                    66       6     -

083/     43 17/4      Ingeborg Bryngelsdotter                  Högen                            50        -     -

084/     43 17/4      Elof Halvardsson                            S. Borgeby                       8        -     -

085/     43 18/4      Johan Olofsson                               Skäggeberg                    18        -     -

086/     43 19/4      Britta Håkansdotter                        S. Borgeby                     10        -     -

087/     43 19/4      Karin Nilsdotter                              Toneby                           40        -     -

088/     43 27/4      Anna Larsdotter                             Ed                                  80        -     -

089/     43 24/4      Karin Larsdotter                             Åmberg                          39        -     -

090/     43 24/4      Britta Larsdotter                             Ås                                  50        -     -

091/     43 24/4      Karin Persdotter                             Skäggeberg                    33        -     -

092/     43 27/4      Karin Matsdotter                            Spelnästorp                    26        -     -

093/     43 28/4      Nils Håkansson                              S. Borgeby                       7        -     -      ?

094/     43 30/4      Kerstin Månsdotter                         Hälleberg                        66        -     -

095/     43 1/5        Erik Jönsson                                   Viken                             55        -     -

096/     43 1/5        Elin Ivarsdotter                               Lövåsen                         68        -     -

097/     43 2/5        Petter Nilsson hammarsmed            Åmberg                          60        -     -

098/     43 4/5        Karin Ivarsdotter                            Gunnerud                       40        -     -

099/     43 5/5        Halvard Gabrielsson                       Gunnerud                       16       6     -

100/     43 5/5        Gertrud Nilsdotter                          Gullesby                         50        -     -

101/     43 5/5        Torsten Andersson                         Rottneros torp                30        -     -

102/     43 6/5        Ingrid Hällström hustru                    Lersjöfors                       50        -     -

103/     43 7/5        Per Persson                                    Askerud                         35        -     -

104/     43 10/5      Jonas Knutsson                              Karlstad                         43        -     -

105/     43 10/5      Erik Nilsson                                    Toneby                           30        -     -

106/     43 11/5      Kerstin Arvidsdotter                       Ed                                  46        -     -

107/     43 11/5      Gertrud Persdotter                          Tjustersby                      18        -     -

108/     43 12/5      Per Persson                                    Toneby                             -       6     -

109/     43 15/5      Marit Persdotter                             Ämberg                          30        -     -

110/     43 15/5      Karin Månsdotter                           Toneby                           32        -     -

111/     43 15/5      Margareta Eriksdotter                     Backa                            58        -     -

112/     43 19/5      Karin Magnusdotter                        N. Borgeby                    45        -     -

113/     43 20/5      Britta Johansdotter                          Fryksände                      60        -     -

114/     43 20/5      Ingeborg Lorentzdotter                   S. Åmberg                      50        -     -

115/     43 27/5      Erik Jönsson                                   Ed                                  28        -     -

116/     43 28/5      Ingeborg Ivarsdotter                       S. Såneby                       56        -     -

117/     43 3/6        Johan Matsson                               Spelnästorp                    42       5     -

118/     43 3/6        Elisabet Persdotter                          S. Sånebytorp                60        -     -

119/     43 4/6        Jon Olofsson                                  Angersbytorp                    -        -     -      2

120/     43 4/6        Gertrud Ernstsdotter                       Askersby                          1       8     -

121/     43 5/6        Elof Persson                                   Spelnäs                             -       8     -

122/     43 6/6        Margareta Hemmingsdotter             Rottne bruk                      5       4     -

123/     43 8/6        Per Persson                                    Ed                                  32        -     -

124/     43 9/6        Lars Henriksson                             Lövåsen                            -       6     -

125/     43 9/6        Elin Svensdotter                              Gunnerud                       62        -     -

126/     43 9/6        Britta Matsdotter                            Åsbacken                       44        -     -

127/     43 9/6        Elin Bengtsdotter                            Gunnerud                       35        -     -

128/     43 10/6      Karin Nilsdotter                              Maggeby                        72        -     -

129/     43 10/6      Karin Arvidsdotter                          Ulvsby                            42              -

130/     43 12/6      Marit Johansdotter                          Ulvsby                            46        -     -

131/     43 12/6      Britta Börjesdotter                          S. Borgeby                     40        -     -

132/     43 13/6      Erik Matsson                                  S. Såneby                       60        -     -

133/     43 13/6      Marit Halvardsdotter                      Hån                                68        -     -

134/     43 13/6      Anna Larsdotter                             N. Borgeby                    40        -     -

135/     43 14/6      Kerstin Persdotter                          S. Arneby                       55        -     -

136/     43 14/6      Per Bondesson                               Ed                                  60        -     -

137/     43 14/6      Karin Nilsdotter                              Toneby                           37        -     -

138/     43 15/6      Marit Matsdotter                            Lunden ?                        30        -     -

139/     43 15/6      Annika Andersdotter                      Ulvsby                            12        -     -

140/     43 19/6      Kerstin Kristoffersdotter                 Askerud                         23        -     -

141/     43 22/6      Kristoffer Elofsson                          N. Såneby                      30        -     -

142/     43 22/6      Marit Olofsdotter                            Skinnerud                         -       6     -

143/     43 22/6      Magnus Bengtsson                          Björke bruk                    14        -     -

144/     43 1/7        Sigrid Svensdotter                          Hälleberg                          4       4     -      ? 

145/     43 1/7        Erik Persson                                   Toneby                           31        -     -

146/     43 8/7        Anders Svensson                            Ribbenäs                        65        -     -

147/     43 26/7      Karin Jönsdotter                             Röberg                             3        -     -

148/     43 26/7      Ingeborg Nilsdotter                         Ingeborgjorden                 1       6     -

149/     43 26/7      Gabriel Henriksson                         Hastersby                         7        -     -      12

150/     43 27/7      Margareta Gunnarsdotter                Lilltorp                             5        -     -

151/     43 3/8        Kerstin Bryngelsdotter                    Ed                                  66        -     -

152/     43 5/8        Kerstin Hemmingsdotter                 Gjutaregården                 78        -     -

153/     43 10/8      Ingeborg Olofsdotter                      Röberg                             4        -     -

154/     43 19/8      Marit Olofsdotter                            Ingeborgjorden                 1        -     -

155/     43 20/8      Nils Persson                                   N. Såneby                        5        -     -

156/     43 20/8      Per Persson                                    Ingeborgjorden                 2        -     -

157/     43 21/8      Nils Håkansson                              Ingeborgjorden                 3       2     -

158/     43 25/8      Olof Jonsson                                  Ingeborgjorden                 3       2     -

159/     43 30/8      Karin Hansdotter                            Gårdsjö                          18        -     -

160/     43 30/8      Ingeborg Nilsdotter                         Ingeborgjorden                 2     10     -

161/     43 1/9        Elof Jonsson                                   Ingeborgjorden               10        -     -

162/     43 20/9      Pål Jonsson                                    Torsby                           33       9     -

163/     43 23/9      Olof Svensson                                Tosseberg                        2        -     -

164/     43 26/9      Maria Nilsdotter                             Vitteby                           73        -     -      ?

165/     43 28/9      Marit Pettersdotter                         Gårdsjö                            6        -     -

166/     43 2/10      Olof Eriksson                                 Röberg                             4       6     -

167/     43 3/10      Britta Israelsdotter                          Spelnästorp                    67        -     -

168/     43 19/10    Marit Nilsdotter                              Högen                            53        -     -

169/     43 31/10    Henrik Bengtsson                           N. Arneby                      50        -     -

170/     43 4/12      Erik Nilsson                                    Västansjö ?                    74       6     -

171/     43 5/12      Nils Jonsson                                   Tosseberg                      13       3     -

172/     43 5/12      Johan Eriksson                               Rottne bruk                       -        -    9

173/     43 8/12      Katarina Hansdotter                       Rottne bruk                      4        -     -

174/     43 22/12    Annika Johansdotter                       Rottne bruk                    65        -     -

1744

001/     44 5/1        Dordi Andersdotter                        Maggeby                        24       3     -

002/     44 11/1      Margeta Larsdotter                         Stensjön                         70        -     -

003/     44 17/1      Per Olofsson                                  S. Såneby                       56        -     -

004/     44 21/1      Annika Nilsdotter                           Askerud                         45       6     -

005/     44 22/1      Olof Nilsson                                   Skäggeberg                      2       6     -

006/     44 27/2      Torsten Eriksson                             Bråsstorp                       63       6     -

007/     44 28/2      Kerstin Halvardsdotter                    Skrötingerud                     -        -  13

008/     44 2/3        Nils Persson                                   Gunnerud                       35        -     -

009/     44 4/3        Jon Nilsson                                     Backetorp                         -       5     -

010/     44 6/3        Katarina Jönsdotter                        Vitteby                             1       6     -

011/     44 11/3      Karin Eriksdotter                            Ingeborgjorden               77        -     -

012/     44 12/3      Kerstin Lorentzdotter                      Åmberg                          14        -     -

013/     44 17/3      NN Rehbinder unga baron              -----                                 -        -     -

014/     44 21/3      Ellika Eriksdotter                            Spelnäs                          64        -     -

015/     44 22/3      Per Månsson                                  Lövåsen                         30        -     -

016/     44 22/3      Olof Eriksson                                 S. Sånebytorp                   -        -    6

017/     44 3/4        Erik Eriksson                                  Hälleberg                        16        -     -

018/     44 6/4        Kerstin Matsdotter                         Bråsstorp                       53        -     -

            (lucka till 1749)

 

1749

                                                                                                                              År    m     v

001/   48 26/12     Erik Ivarsson                              Ivarsbjörke                               74      -      -

002/   48 30/12     Kerstin Olofsdotter                     Backetorp                                62      -      -

003/   49 1/1         Marit Matsdotter                        Ö. Ingersby                              28      -      -

004/   49 3/1         Ingegerd Larsdotter                    Tomthult                                   95      -      -

005/   49 3/1         Karin Jonasdotter                       Maggeby                                    -     5      -

006/   49 19/1       Marit Jonsdotter                         S. Borgeby                               62      -      -

007/   49 23/1       Kristina Gyllenspets                    -----                                           -      -      -

008/   49 9/2         Lars Persson                              Ransjötorp                               58      -      -

009/   49 8/2         Karin Persdotter                         Tomthult                                   55      -      -

010/   49 12/2       Lars Hansson                             Bergskog                                  60      -      -      

011/   49 13/2       KarinNilsdotter                          Torsby                                     16      -      -

012/   49 15/2       Ingeborg Nilsdotter                    Sätterstad                                 16      -      -

013/   49 17/2       Kerstin Månsdotter                    Ivarsbjörke                               96      -      -

014/   49 19/2       Marit Eriksdotter                        Hån                                            3      -      -

015/   49 23/2       Britta Olofsdotter                       Årås                                         54      -      -

016/   49 3/3         Jon Ivarsson                               N. Borgeby                              42      -      -

017/   49 6/3         Ingegerd Olofsdotter                  Önsby                                      14      -      -

018/   49 9/3         Jonas Hagman                            Åleby                                       79      -      -

019/   49 9/3         Maria Olofsdotter                       Tjustersby                                   -      -     2

020/   49 10/3       Olof Nilsson                               Backetorp                                60      -      -

021/   49 12/3       Olof Halvardsson                       Torsby                                     60      -      -

022/   49 13/3       Anna Jonsdotter                         Gettjärn                                    60      -      -

023/   49 14/3       Jöns Halvardsson                       Tjustersby                                48      -      -

024/   49 14/3       Per Nilsson                                Holmby                                      1     4      -

025/   49 17/3       Kerstin Eriksdotter                     Maggeby                                  74      -      -

026/   49 23/3       Jon Persson                                Tjustersby                                50             -

027/   49 24/3       Annika Johansdotter                   Svartserud                                  -      -     2

028/   49 24/3       Ingeborg Olofsdotter                  Hälserud                                   40      -      -      

029/   49 25/3       Maria Eriksdotter                       Näs                                            1     5      -

030/   49 26/3       Britta Jönsdotter                         Ingeborgjorden                           -      -     5

031/   49 29/3       Nils Persson                               Hälserud                                   45      -      -

032/   49 1/4         Nils Andersson                           Maggeby                                  74      -      -

033/   49 5/4         Måns Persson  (drunknad)          Årnäs                                       29     5      -

034/   49 6/4         Bengt Bengtsson                         Gjutaregården                             5     3      -

035/   49 8/4         Karin Persdotter                         Stensjön                                      -   10      -

036/   49 12/4       Bryngel Jönsson                         Spelnäs                                    63      -      -

037/   49 16/4       Per Halvardsson                         Gunnarsby                                95      -      -

038/   49 17/4       Olof Nilsson                               Gunnerud                                 14      -      -

039/   49 29/4       Anders Andersson                      Karsbol                                    80      -      -

040/   49 29/4       Karin Eriksdotter                        Ulvsby                                      68      -      -

041/   49 29/4       Karin Andersdotter                    Karsbol                                    14      -      -

042/   49 3/5         Jon Olofsson                              Bråsstorp                               100      -      -

043/   49 4/5         Britta Johansdotter                     Bergskog                                    -      -     4

044/   49 10/5       Måns Eriksson                           Skäggeberg                              30      -      -

045/   49 12/5       Pål Olofsson                               Lövåsen                                 100      -      -

046/   49 13/5       Kerstin Segolsdotter                   Skinnarsbacka                          83      -      -

047/   49 13/5       Maria Olofsdotter                       Stöpan                                     40      -      -

048/   49 17/5       Kerstin Pålsdotter                       Torsby                                       5      -      -

049/   49 2/6         Dordi Bengtsdotter                     Torsby                                     55      -      -

050/   49 8/6         Håkan Håkansson                      N. Borgeby                              85      -      -

051/   49 9/6         Kerstin Eriksdotter                     N. Arneby                                44      -      -

052/   49 9/6         Britta Eriksdotter                        Gjutaregården                             1      -      -

053/   49 18/6       Kerstin Jonsdotter                      Ed                                            60      -      -

054/   49 -----      Johan Persson                            N. Arneby                                80      -      -

055/   49 18/6       Kerstin Svensdotter                    Bråsstorp                                 64      -      -

056/   49 29/6       Per Nilsson                                By                                            59      -      -

057/   49 29/6       Jon Andersson                           Hälserud                                     7     6      -

058/   49 1/7         Nils Halvardsson                        Skrötingerud                             10      -      -

059/   49 13/7       Sven Larsson                             Skäggeberg                                 -     8      -

060/   49 15/7       Jon Eriksson                               By                                            70      -      -

061/   49 20/7       Lars Nilsson                               Ivarsbjörke                                 -      -      -   2d

062/   49 20/7       Johan Jönsson                            Mellby                                      80      -      -

063/   49 22/7       Kerstin Jonsdotter                      Hökerud                                   20      -      -

064/   49 22/7       Anders Andersson                      Årås                                         14      -      -

065/   49 27/7       Britta Persdotter                         Tjustersby                                58      -      -

066/   49 27/7       Per Olofsson                              Toneby                                     43      -      -

067/   49 1/8         Jöns Bengtsson                           N. Arneby                                30      -      -

068/   49 4/8         Karin Andersdotter                    Backetorp                                60      -      -

069/   49 4/8         Olof Persson                              Ed                                          100      -      -

070/   49 19/8       Brynte Eriksson                          Ås                                            63      -      -

071/   49 26/8       Sven Hansson                            Stensjön                                   97      -      -

072/   49 17/9       Annika Arvidsdotter                   Karsbol                                    64      -      -

073/   49 19/9       Ingeborg Eskilsdotter                  Skinnarsbacka                          44      -      -

074/   49 9/10       Gertrud Håkansdotter                 Skäggeberg                              83      -      -

075/   49 10/10     Karin Andersdotter                    S. Sånebytorp                          58      -      -

076/   49 11/10     Britta Jonsdotter                         Tjustersby                                70      -      -

077/   49 18/10     Karin Eriksdotter                        S. Sånebytorp                            3      -      -

078/   49 20/10     Olof Andersson                          Östanbjörke                                -     6     4

079/   49 21/10     Karin Jonsdotter                         Backetorp                                50      -      -

080/   49 29/10     Maria Arpelenia                         Angersby                                  69      -      -

081/   49 12/11     Annika Persdotter                      Ribbenäs                                  87      -      -

082/   49 12/12     Sven Månsson                            Gettjärn                                  100      -      -

083/   49 14/12     Kerstin Jönsdotter piga               Mörkerud                                 35      -      -

084/   49 17/12     Karin Nilsdotter                         Tosseberg                                   -      -   11

085/   49 18/12     Nils Gunnarsson                         Hån                                            4      -      -

086/   49 26/12     Elin Olofsdotter                          Bäck                                        73      -      -

1750

001/   50 14/1       Jöns Jönsson                              Årås                                         75      -      -

002/   50 16/1       Elin Eriksdotter                           S. Sånebytorp                             -   10      -

003/   50 7/2         Jonas Nyqvist kopparslagare      -----                                         86      -      -

004/   50 20/2       Johan Andersson                        Stöpan                                       1     6      -

005/   50 23/2       Ingeborg Larsdotter hustru          Ingeborgjorden                         60      -      -

006/   50 3/3         Per Olofsson                              Västansjö                                 40      -      -

007/   50 4/3         Karin Pålsdotter                         Huseby                                       -     8      -

008/   50 12/3       Lars Andersson                          Esbjörke                                  66      -      -

009/   50 30/3       Sven Nilsson  (drunknad)           N. Såneby                                75      -      -

010/   50 30/3       Anders Olofsson                        Västansjö                                 24      -      -

011/   50 1/4         Jon Andersson                           Östanbjörke                               1      -      -

012/   50 3/4         Beata Gustafsdotter                    Högen                                         -     6      -

013/   50 6/4         Lovisa Ulrika Bratt                     -----                                           -     3      -

014/   50 11/4       Per Eriksson                               Maggeby                                  52      -      -

015/   50 13/4       Jon Nilsson                                Backa                                         -     7      -

016/   50 14/4       Britta Eriksdotter                        S. Arneby                                   1     6      -

017/   50 27/4       Kerstin Ivarsdotter                     Arnstorp                                   84      -      -

018/   50 28/4       Ellika Larsdotter (d. i skogen)    Lövåsen                                    60      -      -

019/   50 1/5         Nils Larsson                               Esbjörke                                    1     6      -

020/   50 8/5         Ingeborg Persdotter                    Skrötingerud                             70      -      -

021/   50 10/5       Karin Nilsdotter                         Maggeby                                    3      -      -

022/   50 12/5       Karin Persdotter                         Ivarsbjörke                                 -      -     4

023/   50 13/5       Marit Johansdotter                     Ås                                            82      -      -

024/   50 24/5       Olof Enberg                               Brårud                                      60      -      -

025/   50 2/6         Olof Larsson                              Västansjö                                 60      -      -

026/   50 2/6         Ingeborg Håkansdotter               Esbjörke                                  32      -      -

027/   50 3/6         Sven Persson                             Bäck                                           -     3      -

028/   50 11/6       Britta Ingemarsdotter                  Högforsen                                60      -      -

029/   50 12/6       Per Nilsson                                Skinnerud                                   -      -      -   3d

030/   50 17/6       Per Persson                                Askerud                                   42      -      -

031/   50 18/6       Lars Olofsson                             Hälleberg                                    -      -     5

032/   50 25/6       Britta Eriksdotter                        Ulvsby                                      70      -      -

033/   50 25/6       Jöns Håkansson                         S. Borgeby                                 -      -      - 14d

034/   50 30/6       Kristina Kajsa Reinholtsdr          -----                                           -      -   18   1d

035/   50 1/7         Kristina Johansdotter                  Skinnerud                                   6      -   20

036/   50 3/7         Elof Elofsson                              Spelnäs                                    70      -      -

037/   50 3/7         Olof Persson                              Askerud                                     4      -      -

038/   50 4/7         Jöns Svensson                            By                                              -      -      - 10d

039/   50 6/7         Karin Nilsdotter                         N. Såneby                                  2     6      -

040/   50 11/7       Sven Johansson                          Ransjön                                      2     6      -

041/   50 12/7       Britta Persdotter                         Stensjön                                 100      -      -

042/   50 16/7       Marit Johansdotter                     Svartserud                                  7      -      -

043/   50 17/7       Britta Olofsdotter                       By                                            13      -      -

044/   50 18/7       Marit Jönsdotter                         Spelnäs                                      1     8      -

045/   50 19/7       Olof Hansson                             Bäck                                        72      -      -

046/   50 19/7       Nils Persson                               Bäck                                          2     6      -

047/   50 22/7       Ingeborg Olofsdotter                  Svartserud                                  4      -      -

048/   50 22/7       Kerstin Jonsdotter                      Säter                                           -     2      -

049/   50 23/7       Olof Nilsson                               Spelnäs                                      1     6      -

050/   50 23/7       Erik Eriksson                              Tosseberg                                  8     7      -

051/   50 23/7       Kerstin Larsdotter                      Skogsberg                                  9      -      -

052/   50 24/7       Olof Larsson                              Skogsberg                                  2      -      -

053/   50 24/7       Jöns Persson                              Bäck                                          1     6      -

054/   50 24/7       Karin Eriksdotter                        Näs                                            -     6     3

055/   50 25/7       Katarina Jönsdotter                    Högen                                        6      -      -

056/   50 26/7       Annika Jonsdotter                      N. Arneby                                  2      -      -

057/   50 29/7       Lars Håkansson                         Gjutaregården                         100      -      -

058/   50 29/7       Sven Larsson                             Bäck                                          5      -      -

059/   50 29/7       Kerstin Nilsdotter                       N. Borgeby                                8      -      -

060/   50 30/7       Lars Larsson                              Åmberg                                      4      -     4

061/   50 30/7       Kerstin Jönsdotter                      Svartserud                                  1     6      

062/   50 30/7       Sven Persson                             Säter                                          3      -      -

063/   50 30/7       Olof Jonasson                            N. Såneby                                  2     6      -

064/   50 30/7       Marit Johansdotter                     Årnäs ?                                      3      -      -

065/   50 31/7       Kerstin Bryntesdotter                 Åna                                            2      -      -

066/   50 31/7       Nils Nilsson                                Säter                                          3     6      -

067/   50 31/7       Olof Johansson                           Ivarsbjörke                                 4      -      -

068/   50 1/8         Karin Olofsdotter                       Näs                                          59      -      -

069/   50 2/8         Halvard Persson                         Ivarsbjörke                               55      -      -

070/   50 2/8         Ingeborg Larsdotter                    Skogsberg                                  4      -      -

071/   50 2/8         Karin Olofsdotter                       Skogsberg                                  4      -      -

072/   50 3/8         Olof Eriksson                             Ivarsbjörke                                 2     6      -

073/   50 4/8         Jon Olofsson                              By                                              6      -      -

074/   50 5/8         Per Olofsson                              By                                              1     3      -

075/   50 6/8         Nils Andersson                           Åmberg                                      2     3      -

076/   50 6/8         Johan Jonsson                            Skäggeberg                                4     8      -

077/   50 7/8         Anders Nilsson                           Säter                                        14      -      -

078/   50 7/8         Mats Andersson                         N. Borgeby                                3      -      -

079/   50 7/8         Kerstin Olofsdotter                     Skogsberg                                  1      -      -

080/   50 7/8         Ingeborg Nilsdotter                    Ingeborgjorden                           -     5      -

081/   50 8/8         Kerstin Jonsdotter                      N. Borgeby                                1      -      -

082/   50 9/8         Per Olofsson                              Skinnarsbacka                            6     6      -

083/   50 13/8       Daniel Karlsson                          Stöpan                                       4      -      -

084/   50 13/8       Jöns Jonsson                              Skäggeberg                                3      -     3

085/   50 13/8       Olof Persson                              Gjutaregården                             7     3      -

086/   50 13/8       Maria Johansdotter                     Åmberg                                      1   11      -

087/   50 14/8       Kerstin Larsdotter                      Skinnarsbacka                            6      -     4

088/   50 14/8       Karin Persdotter                         Stöpan                                       4     6      -

089/   50 14/8       Jon Nilsson                                Askerud                                   13      -      -

090/   50 15/8       Jöns Persson                              Karsbol                                      -      -   15

091/   50 15/8       Britta Jonsdotter                         Bryggegården                           49      -      -

092/   50 15/8       Per Elofsson                               Högen                                        2   11      -

093/   50 15/8       Kerstin Jonsdotter                      Ulvsby                                        5     6      -

094/   50 16/8       Anders Jönsson                          Högen                                        7      -      -

095/   50 20/8       Maria Jönsdotter                        Högen                                        2     6      -

096/   50 20/8       Bengt Nilsson                             Skinnarsbacka                            6      -      -

097/   50 21/8       Ingegerd Larsdotter                    Skinnarsbacka                            2     2      -

098/   50 24/8       Britta Bengtsdotter                     Näs                                          26      -      -

099/   50 27/8       Ellika Nilsdotter                          Torsby                                       3     7      -

100/   50 28/8       Britta Olofsdotter                       Torsby                                       7      -      -

101/   50 28/8       Jöns Persson                              Gjutaregården                             1     6      -

102/   50 28/8       Kerstin Persdotter                      Torsby                                       8      -      -

103/   50 29/8       Sigrid Hansdotter                       Gårdsjö                                    50     3      -

104/   50 29/8       Erik Henriksson                          Lövåsen                                   13      -      -

105/   50 30/8       Olof Henriksson                         Lövåsen                                   10      -      -

106/   50 30/8       Lars Jonsson                              Backetorp                                  1      -      -

107/   50 2/9         Elin Bengtsdotter hustru              Torsby                                     53      -      -

107/   50 3/9         Kerstin Persdotter                      Ulvsby                                      32      -      -

108/   50 4/9         Johan Håkansson                       Ulvsby                                        1     6      -

109/   50 9/9         Annika Persdotter                      Askerud                                     4      -      -

110/   50 10/9       Ingegerd Larsdotter                    Backetorp                                  5      -      -

111/   50 10/9       Johan Olofsson                           Rottne bruk                                3      -      -

112/   50 10/9       Annika Danielsdotter                  Lövåsen                                   12      -      -

113/   50 12/9       Olof Jonsson                              Backetorp                                  7      -      -

114/   50 13/9       Lars Persson                              Hälserud                                     1     7      -

115/   50 17/9       Ingeborg Pålsdotter                    N. Såneby                                13      -      -

116/   50 17/9       Håkan Andersson                       Viken                                         5      -      -

117/   50 21/9       Nils Andersson                           Viken                                          -     6      -

118/   50 23/9       Olof Nilsson                               Askerud                                     2     2      -

119/   50 23/9       Kerstin Olofsdotter                     Backetorp                                  2     6      -

120/   50 24/9       Karin Nilsdotter                         Ingeborgjorden                           3      -      -

121/   50 25/9       Ingegerd Olofsdotter                  S. Arneby                                 60      -      -

122/   50 27/9       Britta Pålsdotter änka                 Karlstad                                   78      -      -

123/   50 5/10       Ingeborg Jonsdotter hustru          Önsby                                      73      -      -

124/   50 17/10     Karin Persdotter                         Önsby                                      20      -      -

125/   50 17/10     Britta Persdotter                         Västansjö                                    -      -     5

126/   50 27/10     Anna Bengtsdotter                      Tomthult                                   80      -      -

127/   50 27/10     Nils Ingemarsson                        Toneby                                       3      -      -

128/   50 29/10     Donis Leonhard Bratt                 -----                                           2      -      -

129/   50 29/10     Abbelona Björnsdotter               Årnäs                                       60      -      -

130/   50 30/10     Per Jönsson                                Ribbenäs                                     -     3      -

131/   50 4/11       Sigrid Olofsdotter                       Viken                                       75      -      -

132/   50 6/11       Anna Kristina Fernqvist              Hastersby                                   1     5      - 12d

133/   50 11/11     Per Olofsson                              By                                            74      -      -

134/   50 12/11     Lars Jönsson                              Esbjörke                                    9      -      -

135/   50 14/11     Karin Persdotter hustru               Ivarsbjörke                               32      -      -

136/   50 15/11     Marit Andersdotter                     S. Arneby                                   2   11      -

137/   50 27/11     Henrik Matsson                          Sälsjön                                       2   10      -

138/   50 27/11     Jon Svensson                             Bråsstorp                                    -      -     7

139/   50 28/11     Per Håkansson                           Högforsen                                67      -      -

140/   50 30/11     Maria Olofsdotter                       Råmyren                                     -      -   19

141/   50 2/12       Gertrud Olofsdotter                    Råmyren                                     5      -      -

142/   50 2/12       Maria Jönsdotter                        Ed                                              -     9      -

143/   50 17/12     Erik Hansson                              Ulvsby                                      61      -      -

144/   50 18/12     Britta Persdotter                         Esbjörke                                    3      -      -

145/   50 19/12     Kristina Todin                            -----                                         67      -      -

146/   50 21/12     Karin Jönsdotter hustru               By                                            31      -      -

1751

001/   51 1/1         Kerstin Persdotter hustru            S. Arneby                                 60      -      -

002/   51 2/1         Anders Matsson                         Ulvsby                                        -      -      -

003/   51 8/1         Marit Eriksdotter                        Gersbyn                                   80      -      -

004/   51 9/1         Anders Eriksson                         S. Sånebytorp                             -      -      -

005/   51 9/1         Per Elofsson                               Arnstorp                                   80      -      -

006/   51 12/1       Jöns Larsson                              S. Borgeby                               36      -      -

007/   51 13/1       Erik Månsson                             Ivarsbjörke                                 -      -   10

008/   51 6/1         Maria Holsten                            Mörkerud                                   1      -      -

009/   51 23/1       Sven Larsson                             Skinnerud                                 62      -      -

010/   51 10/2       Jon Larsson                                S. Borgeby                               36      -      -

011/   51 11/2       Annika Kristoffersdotter             Säter                                        90      -      -

012/   51 11/2       Gertrud Larsdotter                     Gunnerud                               100      -      -

013/   51 12/2       Bengt Jönsson                            Näs                                          10      -      -

014/   51 12/2       Marit Persdotter                         Bäck                                           -      -     4

015/   51 12/2       Karin Jonsdotter                         Svenstorp                                   -      -     4   2d

016/   51 13/2       Nils Svensson                             Åmberg                                      -      -      - 14d

017/   51 14/2       Margareta Jönsdotter                 S. Borgeby                                 -     4      -

018/   51 14/2       Ellika Persdotter                         Sånebytorp                               40      -      -

019/   51 17/2       Karin Persdotter                         Gårdsjö                                    40      -      -

020/   51 18/2       Erik Svensson                            Gunnerud                                    -      -      -   8d

021/   51 21/2       Marit Eriksdotter                        Ingeborgjorden                         23      -      -

022/   51 25/2       Kerstin Nilsdotter                       N. Såneby                                35      -      -

023/   51 26/2       Olof Nilsson                               S. Arneby                                   1      -      -

024/   51 28/2       Kerstin Persdotter                      Ivarsbjörke                               74      -      -

025/   51 13/3       Britta Larsdotter                         Huseby                                       3     6      -

026/   51 14/3       Britta Jonasdotter                       Röberg                                       -      -     4

027/   51 18/3       Elof Nilsson                                Ingeborgjorden                         64      -      -

028/   51 18/3       Elof Håkansson                          Ingeborgjorden                         65      -      -

029/   51 18/3       Erik Nilsson                               Ingeborgjorden                         70      -      -

030/   51 18/3       Karin Olofsdotter                       Svinebergs säter                       50      -      -

031/   51 25/3       Jöns Pålsson                               Gjutaregården                           70      -      -

032/   51 25/3       Sigrid Svensdotter                      Tosseberg                                12      -      -

033/   51 26/3       Bengt Andersson                        Lövåsen                                     1   10      -

034/   51 12/4       Olof Persson                              By                                              -     4      -

035/   51 14/4       Ingeborg Jonsdotter                    Ulvsby                                        1     6      -

036/   51 18/4       Lars Persson                              S. Borgeby                                 3      -      -

037/   51 18/4       Per Persson                                Högforsen                                  2      -      -

038/   51 18/4       Marit Olofsdotter                       Ulvsby                                        -      -      -   4d

039/   51 22/4       Britta Jonsdotter                         Tjustersby                                  1      -      -

040/   51 24/4       Marit Hansdotter hustru              Ulvsby                                      48      -      -

041/   51 28/4       Per Bengtsson                            Skinnerud                                 60      -      -

042/   51 29/4       Ingeborg Johansdotter hustru      Sundstorp                                 46      -      -

043/   51 29/4       Johan Eriksson                           Holmby                                      1     3      -

044/   51 2/5         Annika Karlsdotter hustru           Kåltorpet                                  50      -      -

045/   51 2/5         Per Månsson                              Hälserud                                   36      -      -

046/   51 3/5         Maria Eriksdotter                       Esbjörke                                     -      -     4

047/   51 18/5       Jöns Jönsson drunknad               Ivarsbjörke                               25      -      -

048/   51 18/5       Nils Larsson drunknad                Ivarsbjörke                               30      -      -

049/   51 20/5       Lars Olofsson                             Bäck                                           -      -      -   6d

050/   51 24/5       Olof Olofsson                             Ingeborgjorden                           -      -   13

051/   51 26/5       Kerstin Bengtsdotter                   Askersby                                  18      -      -

052/   51 4/6         Jöns Jonsson                              Ed                                            80      -      -

053/   51 20/6       Olof Jonsson                              N. Arneby                                  -      -      -   4d

054/   51 22/6       Karin Nilsdotter                         Hedåsen                                   70      -      -

055/   51 25/6       Mats Larsson                             N. Arneby                                60      -      -

056/   51 26/6       Erik Jönsson                               Tjustersby                                30      -      -

057/   51 11/7       Marit Jonsdotter                         Skrötingerud                             37     6     3

058/   51 26/7       Per Nilsson                                Årås                                       100      -      -

059/   51 10/9       Kerstin Nilsdotter                       Ås                                            94      -      -

060/   51 13/9       Halvard Eriksson                        Tosseberg                                61      -      -

061/   51 15/9       Maria Nilsdotter                         Vävaretorpet                            59      -      -

062/   51 16/9       Elin Arvidsdotter hustru              Sånebytorp                               30      -      -

063/   51 17/9       Lars Olofsson                             N. Arneby                                33      -      -

064/   51 18/9       Nils Håkansson                          Karsbol                                    26      -      -

065/   51 18/9       Olof Andersson                          Tväråna                                    26      -      -       

066/   51 20/9       Britta Hemmingsdotter                S. Borgeby                               50      -      -

067/   51 5/10       Karin Andersdotter                    Tväråna                                    20      -      -

068/   51 6/10       Kerstin Nilsdotter                       Östanbjörke                                -      -     6

069/   51 18/10     Anders Olofsson                        Tväråna                                    50      -      -

070/   51 26/10     Erik Svensson                            Sånebytorp                               51      -      -

071/   51 28/10     Olof Jönsson                              Svartserud                                  -      -     6

072/   51 10/11     Marit Andersdotter                     Tväråna                                    15      -      -

073/   51 11/11     Olof Olofsson                             Tjustersby                                   -      -      - 13d

074/   51 11/11     Karin Persdotter                         Rådoms torp                               -      -      - 11d

075/   51 12/11     Marit Elofsdotter                        Gettjärn                                      -      -      - 16d

076/   51 25/11     Håkan Persson                           Östanbjörke                             27      -      -

077/   51 26/11     Maria Persdotter                        Gullsby                                     18      -      -

078/   51 27/11     Lars Eriksson                             Maggeby                                    -      -   18

079/   51 7/12       Ingeborg Nilsdotter                    Askerud                                   80      -      -

080/   51 9/12       Britta Torstensdotter                   Ivarsbjörke                               72      -      -

081/   51 9/12       Kerstin Nilsdotter                       Esbjörke                                     -      -      -      ?

082/   51 10/12     Karin Svensdotter                      Östanbjörke                                -      -     5

083/   51 22/12     Jöns Pålsson                               Huseby                                       -     8      -

084/   51 24/12     Sara Olofsdotter                         Lersjön                                     30      -      -

1752

001/   51 31/12     Anna Månsdotter                       Högen                                      30      -      -

002/   52 3/2         Anders Olofsson                        Ed                                          100      -      -

003/   52 3/2         Per Håkansson                           N. Såneby                                30      -      -

004/   52 4/2         Anna Nilsdotter                          Hälleberg                                    1     5      -

005/   52 4/2         Ingeborg Ingemarsdotter             Toneby                                       1     3      -

006/   52 5/2         Per Eriksson                               Sånebytorp                                 -     6      -

007/   52 6/2         Anders Nilsson                           Askersby                                    2      -      -

008/   52 20/2       Per Johansson                            Sånebytorp                                 1     2      -

009/   52 21/2       Johan Olofsson                           Hälserud                                     -     2      -

010/   52 26/2       Nils Andersson                           Toneby                                     50      -      -

011/   52 2/3         Karin Larsdotter                         Tjustersby                                66      -      -

012/   52 7/3         Arvid Andersson                        Rottne bruk                              62      -      -

013/   52 11/3       Karin Larsdotter piga                 V. Ingersby                              66      -      -

014/   52 13/3       Britta Ingemarsdotter                  Råmyren                                   27      -      -

015/   52 15/3       Kerstin Andersdotter                  Gårdsjö                                    22      -      -

016/   52 22/3       Lars Nilsson                               Bräckan                                   69      -      -

017/   52 24/3       Per Eriksson                               Huseby                                       -     6      -

018/   52 25/3       Ingegerd Nilsdotter                     Skinnerud                                   -     6      -

019/   52 31/3       Kerstin Månsdotter piga             Ed                                            24      -      -

020/   52 4/4         Jon Persson                                Bråsstorp                                 66      -      -

021/   52 7/4         Olof Håkansson                         Boberg                                     60      -      -

022/   52 25/4       Johan Persson Nyqvist ålderman Årås                                         50     3      -

023/   52 30/4       Per Eriksson dräng                     Skrötingerud                             24      -      -

024/   52 12/5       Kerstin Eriksdotter                     Ed                                              1      -      -

025/   52 19/5       Kerstin Håkansdotter                 Hedåsen                                     -      -     6

026/   52 19/5       Sven Jonsson                             Torsby                                     14      -      -

027/   52 24/5       Anders Månsson                        Skogsberg                                31      -      -

028/   52 24/5       Lars Larsson                              Åmberg                                    86      -      -

029/   52 28/5       Kerstin Larsdotter                      Toneby                                     50      -      -

030/   52 29/5       Johan Karlsson                           Björke bruk                                1     6      -

031/   52 12/6       Britta Jonsdotter                         Hökhult                                       -      -     8

032/   52 5/7         Annika Olofsdotter                     Torsby                                     40      -      -

033/   52 21/7       Johan Sörling soldat                    Göteborg                                  56      -      -

034/   52 28/7       Olof Nilsson                               Toneby                                     66      -      -

035/   52 28/7       Erik Andersson                          Stöpan                                       2      -      -

036/   52 30/7       Britta Dahlman                           Berga                                       68      -      -

037/   52 3/8         Gertrud Hansdotter                    Hägerud                                     4      -      -

038/   52 4/8         Olof Jonsson                              N. Borgeby                                1      -      -

039/   52 10/8       Karin Olofsdotter                       Maggeby                                  53      -      -

040/   52 22/8       Erik Persson                               Hedåsen                                   15      -      -

041/   52 22/8       Annika Persdotter                      Hedåsen                                   12      -      -

042/   52 31/8       Magnus Mårtensson                   Boseby                                       -      -   (?)

(043 och 044 överhoppade)

045/  

046/   52 3/9         Gertrud Larsdotter                     ---------                                     5      -      -

047/   52 3/9         Kristina Öhman                          Katterud                                   38      -      -

048/   52 6/9         Sigrid Pålsdotter                         Västansjö                                 99      -      -

049/   52 6/9         Maria Olofsdotter                       Ås                                              -      -     4      ?

050/   52 16/9       Nils Hansson                              Skäggeberg                                 -      -     1

051/   52 26/9       Karin Eriksdotter                        Västansjö                                   2      -      -

052/   52 28/9       Olof Eriksson                             Västansjö                                   1      -      -

053/   52 30/9       Maria Persdotter                        Hedåsen                                     1     2      -

054/   52 30/9       Magnus Fredsberg                     Katterud                                   15      -      -

055/   52 1/10       Jöns Nilsson                               Rottneros torp                          51      -      -

056/   52 1/10       Olof Månsson                            Tonerud                                   22      -      -

057/   52 2/10       Johan Halvardsson                     Rottneros torp                             -      -   15

058/   52 6/10       Karin Hansdotter                        Kolaretorpet                             60      -      -

059/   52 8/10       Olof Persson                              V. Ingersby                                 -     6      -

060/   52 8/10       Karin Eriksdotter                        V. Ingersby                              24      -      -

061/   52 15/10     Ingegerd Persdotter                    Torsby                                     52      -      -

062/   52 15/10     Margareta Månsdotter                Svenstorp                                 14      -      -

063/   52 15/10     Jöns Persson                              Tjustersby                                  1      -      -

064/   52 20/10     Kerstin Andersdotter                  Hökerud                                   35      -      -

065/   52 22/10     Nils Persson                               V, Ingersby                              52      -      -

066/   52 22/10     Per Olofsson                              V. Ingersby                              23      -      -

067/   52 26/10     Lars Nilsson                               V. Ingersby                                1     6      -

068/   52 4/11       Nils Eriksson                              V. Ingersby                              12      -      -

069/   52 4/11       Marit Olofsdotter                       Ed                                            45      -      -

070/   52 5/11       Jonas Matsson                           Gunnerud                                 40      -      -

071/   52 8/11       Ingeborg Persdotter                    Boseby                                       -      -      - 14d

072/   52 13/11     Ellika Persdotter                         Svineberg                                 22      -      -

073/   52 14/11     Lars Nilsson                               Skrötingerud                             37      -      -

074/   52 14/11     Petter Andersson                        Ed                                            48      -      -

075/   52 18/11     Sara Becklind                             N. Arneby                                  -      -     1

076/   52 18/11     Maria Mårtensdotter                  Boseby                                       -      -     1

077/   52 20/11     Sven Johansson                          Sundstorp                                 44     6      -

078/   52 22/11     Per Olofsson                              Tjustersby                                  8      -      -

079/   52 25/11     Erik Eriksson byggmästare          Svenstorp                                 30      -      -

080/   52 27/11     Gertrud Nilsdotter                      Maggeby                                  68      -      -

081/   52 3/12       Nils Nilsson                                Hälleberg                                  19      -      -

082/   52 4/12       Kerstin Jakobsdotter                  Bäck                                        80      -      -

083/   52 7/12       Karin Halstensdotter                   Tosseberg                                48      -      -

084/   52 8/12       Karin Bengtsdotter                     Skinnerud                                 62      -      -

085/   52 8/12       Marit Eriksdotter                        Röberg                                       3      -      -

086/   52 11/12     Britta Eriksdotter                        Röberg                                       8      -      -

087/   52 13/12     Margeta Hansdotter                   Gårdsjö                                    75      -      -

088/   52 14/12     Karin Andersdotter                    Ransjön                                      1   10      -

089/   52 14/12     Kristoffer Pålsson                       Huseby                                       -      -      - 10d

090/   52 15/12     Ingeborg Jonsdotter                    N. Borgeby                                 -     3      -

091/   52 20/12     Ingeborg Nilsdotter                    Ed                                            36      -      -

092/   52 21/12     Halvard Nilsson                          Skrötingerud                             42      -      -

093/   52 21/12     Kerstin Olofsdotter                     Svenstorp                                 60      -      -

094/   52 22/12     Kerstin Nilsdotter                       Toneby                                       -     4      -

095/   52 24/12     Karin Eriksdotter                        Maggeby                                    -      -      - 12d

1753

001/   52 24/12     Gertrud Olofsdotter                    Torsby                                     50      -      -

002/   52 26/12     Karin Persdotter                         Askersby                                  80      -      -

003/   52 26/12     Lars Jonsson                              Stensjön                                   14      -      -

004/   52 27/12     Olof Persson                              Högforsen                                  3      -      -

005/   52 27/12     Karin Olofsdotter                       Högforsen                                   -     6      -

006/   53 4/1         Kerstin Olofsdotter                     Stensjön                                   22      -      -

007/   53 4/1         Olof Larsson dräng                     Gjutaregården                           32      -      -

008/   53 4/1         Olof Jönsson                              Bäck                                        70      -      -

009/   53 14/1       Olof Larsson dräng                     Skinnarsbacka                          28      -      -

010/   53 15/1       Gertrud Arvidsdotter hustru        S. Arneby                                 53      -      -

011/   53 16/1       Maria Larsdotter                        Torsby                                     10      -      -

012/   53 19/1       Sven Jönsson dräng                    Ed                                            30      -      -

013/   53 20/1       Britta Persdotter                         Bråsstorp                                    -     6      -

014/   53 20/1       Kerstin Eriksdotter hustru           Ed                                            35      -      -

015/   53 28/1       Torsten Svensson                       Bråsstorp                                 85      -      -

016/   53 29/1       Bengt Andersson                        Högen                                      57      -      -

017/   53 29/1       Sven Olofsson                            Säter                                        70      -      -

018/   53 1/2         Olof Elofsson                             Skäggeberg                                 -     3      -

019/   53 2/2         Nils Håkansson                          S. Borgeby                                 -      -      -   4d

020/   53 11/2       Johan Elofsson                           Svartserud                              100      -      -

021/   53 11/2       Olof Bengtsson                           Östanbjörke                                -     6      -

022/   53 13/2       Nils Jönsson                               Torsby                                     75      -      -

023/   53 14/2       Karin Olofsdotter                       Hälserud                                   28      -      -

024/   53 14/2       Erik Jonsson                               Tjustersby                                  1      -      -

025/   53 7/3         Johan Persson                            N. Såneby                                66      -      -

026/   53 8/3         Marit Persdotter                         Skinnarsbacka                          12      -      -

027/   53 8/3         Jon Eriksson                               Näs                                            -      -     4

028/   53 10/3       Olof Persson                              Tjustersby                                  1     6      -

029/   53 12/3       Per Jönsson                                Tjustersby                                   -     6      -

030/   53 12/3       Lars Eriksson                             Berga                                          -      -     5

031/   53 16/3       Per Hansson                               Forsnäs bruk                          100      -      -

032/   53 17/3       Britta Eriksdotter                        Tomthult                                     -      -     5

033/   53 5/4         Britta Matsdotter                        Svineberg                                 45      -      -

034/   53 12/4       Kerstin Persdotter                      S. Borgeby                                 9     7      -

035/   53 13/4       Ingegerd Larsdotter                    Gunnerud                                    -      -     3

036/   53 21/4       Erik Olofsson                             Tonerud                                   40      -      -

037/   53 26/4       Tol (Karl?) Johansson                Tjustersby                                28     7     2   4d

038/   53 28/4       Per Olofsson                              Skinnarsbacka                          40      -      -

039/   53 3/5         Nils Eriksson                              Gjutaregården                           59      -      -

040/   53 4/5         Marit Eriksdotter                        Röberg                                     50      -      -

041/   53 6/5         Britta Johansdotter                     Hälleberg                                  25      -      -

042/   53 8/5         Lars Månsson                            Ivarsbjörke                                 -      -   10

043/   53 15/5       Maria Larsdotter                        N. Arneby                                  -      -   16

044/   53 17/5       Karin Olofsdotter                       Lövåsen                                     4      -      -

045/   53 30/5       Per Håkansson                           Askerud                                   43      -      -

046/   53 31/5       Annika Hemmingsdotter             Mellby                                      40     6      -

047/   53 8/6         Eva Elisabet Gyllenspets jfru       ------                                         5      -      -

048/   53 13/6       Olof Andersson                          Stöpan                                     12      -      -

049/   53 15/6       Per Olofsson                              Tjustersby                                   -      -   16

050/   53 22/6       Per Hansson                               Skogsberg                                53      -      -

051/   53 30/6       Nils Bryntesson                          Koltorpet                                   6      -      -

052/   53 5/7         Jöns Bryntesson                         Koltorpet                                   8      -      -

053/   53 5/7         Marit Jönsdotter                         N. Arneby                                35      -      -

054/   53 5/7         Marit Svensdotter                       S. Borgeby                               50      -      -

055/   53 6/7         Jöns Bengtsson                           S. Borgeby                                 5   10      -

056/   53 13/7       Karin Jönsdotter                         Ivarsbjörke                               77      -      -

057/   53 15/7       Jöns Persson                              Gårdsjö                                    35      -      -

058/   53 23/7       Ingeborg Nilsdotter                    Åmberg                                    63      -      -

059/   53 30/7       Marit Jonsdotter                         S. Borgeby                                 7     8      -

060/   53 3/5         Britta Persdotter                         Högen                                         -      -   10

061/   53 3/8         ----- Norén                                Bråsstorp ?                                 -      -     6

062/   53 12/8       Sven Larsson                             Ribbenäs                                  23     8      -

063/   53 13/8       Sven Månsson                            Åmberg                                    50      -      -

064/   53 5/9         Halvard Halvardsson                  Tosseberg                                86      -      -

065/   53 6/9         Annika Olofsdotter                     Ed                                            26      -      -

066/   53 6/9         Per Elofsson                               Toneby                                       -     4      -

067/   53 10/9       Kerstin Larsdotter                      Ingeborgjorden                         66      -      -

068/   53 11/9       Jöns Johansson                           Näs                                          29      -      -

069/   53 12/9       Karin Eriksdotter                        Tjustersby                                90      -      -

070/   53 17/9       Ingeborg Nilsdotter                    Esbjörke                                  70      -      -

071/   53 3/10       Katarina Johansdotter                 Björke bruk                              45      -      -

072/   53 30/10     Marit Jönsdotter hustru               Högforsen                                29     6      -

073/   53 30/10     Britta Jönsdotter                         Skäggeberg                                 -      -      -   1d

074/   53 1/11       Kerstin Jonsdotter                      Skäggeberg                                 -      -      -   4d

075/   53 6/11       Sara Larsdotter hustru                Askersby                                  36      -      -

076/   53 8/11       Karin Nilsdotter hustru               By                                            20      -      -

077/   53 8/11       Karin Jansdotter hustru               Toneby                                     29      -      -

078/   53 8/11       Erik Persson                               Gunnarsby skog                        25      -      -

079/   53 9/11       Karin Larsdotter hustru               Vitteby                                     36      -      -

080/   53 13/11     Britta Matsdotter                        N. Arneby                                47      -      -

081/   53 22/11     Maria Siggesdotter                     N. Arneby                                65      -      -

082/   53 22/11     Lisa Höffner                               Svinebergs säter                         2      -     6

083/   53 23/11     Per Bengtsson                            Torsby                                        -      -     3

084/   53 27/11     Olof Larsson                              Esbjörke                                  12      -      -

085/   53 27/11     Marit Jonasdotter                       By                                              -      -      - 14d

086/   53 28/11     Lars Larsson                              Gjutaregården                             -      -      -   4d

087/   53 7/12       Kerstin Ingemarsdotter hustru     Gullsby                                     90      -      -

088/   53 10/12     Dordi Persdotter                        Tosseberg                                88      -      -

089/   53 10/12     Olof Månsson                            Tjustersby                                15      -      -

090/   53 11/12     Lars Olofsson                             Bäck                                           -     3      -

091/   53 14/12     Kerstin Eriksdotter                     Näs                                          64      -      -

092/   53 17/12     Lars Olofsson                             Ed                                            33      -      -

093/   53 17/12     Olof Ingemarsson                       Tjustersby                                16      -      -

094/   53 19/12     Per Olofsson                              Toneby                                     30      -      -

095/   53 23/12     Lars Håkansson drunknad          Spelnäs                                    50      -      -

096/   53 27/12     Britta Gustafsdotter                    Vitteby                                       7      -      -

097/   53 27/12     Jon Olofsson                              Ingersby                                      -   11      -

098/   53 28/12     Per Jonsson                                Gunnarsby                                  -   11      -

1754

001/   53 28/12     Karin Olofsdotter                       Tjustersby                                80      -      -

002/   53 28/12     Nils Bryngelsson                         Hån                                            -      -      -   3d

003/   53 28/12     Erik Persson                               Skäggeberg                                3     2      -

004/   53 29/12     Måns Persson                            Tjustersby                                17      -      -

005/   53 29/12     Maria Axelsdotter                      Tjustersby                                  1     6      -

006/   54 3/1         Nils Larsson                               Hån                                          70      -      -

007/   54 3/1         Bengt Nilsson                             Ingeborgjorden                           6      -      -

008/   54 3/1         Ingeborg Olofsdotter                  Åna                                          15     6      -

009/   54 4/1         Olof Larsson                              Tosseberg                                  3      -      -

010/   54 4/1         Kerstin Eriksdotter                     Gettjärn                                      -      -     3

011/   54 8/1         Sara Kristoffersdotter                 Tjustersby                                30      -      -

012/   54 9/1         Sigrid Larsdotter                        Tjustersby                                49      -      -

013/   54 10/1       Lisken Kaspersdotter                 Skäggeberg                              74      -      -

014/   54 10/1       Karl Börjesson                           Tjustersby                                75      -      -

015/   54 11/1       Jöns Jonsson                              Ås                                            80      -      -

016/   54 11/1       Jöns Persson                              Esbjörke                                  22      -      -

017/   54 13/1       Per Olofsson                              Rottne bruk                              60      -      -

018/   54 13/1       Britta Olofsdotter                       Tjustersby                                75      -      -

019/   54 14/1       Erik Pettersson                           Skäggeberg                                 -      -     4

020/   54 14/1       Maria Larsdotter                        Skäggeberg                                3     6      -

021/   54 15/1       Ingegerd Larsdotter                    Ed                                            70      -      -

022/   54 21/1       Jon Andersson                           Skäggeberg                                3      -      -

023/   54 21/1       Erik Olofsson                             Högforsen                                70      -      -

024/   54 23/1       Maria Simonsdotter                    Hälleberg                                  39      -      -

025/   54 26/1       Gustaf Jönsson                           Hälleberg                                    -      -      -   3d

026/   54 26/1       Sven Jönsson                             Hälleberg                                    -      -      -   3d

027/   54 27/1       Annika Jönsdotter                      Hälleberg                                    -      -      -   3d

028/   54 17/1       Jonas Damgren                           -----                                         60      -      -

029/   54 1/2         Per Olofsson dräng                     Gunnerud                                 20      -      -      

030/   54 1/2         Britta Eriksdotter                        S. Arneby                                 70      -      -

031/   54 1/2         Per Larsson                                Skäggeberg                                 -      -   14

032/   54 2/2         Erik Eriksson                              Mellby                                        6      -      -

033/   54 3/2         Marit Bengtsdotter                     Vitteby                                        -     7      -

034/   54 3/2         Karin Jonsdotter                         Torsby                                     36      -      -

035/   54 5/2         Maria Larsdotter                        Åmberg                                    10     2      -

036/   54 7/2         Ingeborg Pålsdotter                    Östanbjörke                             62      -      -

037/   54 15/2       Johan Persson                            Östanbjörke                             18      -      -

038/   54 15/2       Emerentia Mårtensdotter h-u      Hälleberg                                  96      -      -

039/   54 22/2       Erik Månsson                             Backetorp                                39      -      -

040/   54 22/2       Erik Nilsson                               Ingeborgjorden                           8      -      -

041/   54 27/2       Jonas Jonasson                           Ulvsby                                      20      -      -

042/   54 27/2       Britta Nilsdotter                          S. Såneby                                 47      -      -

043/   54 27/2       Johan Johansson                         Viken                                       38      -      -

044/   54 6/3         Erik Elofsson                              Ingeborgjorden                           3      -      -

045/   54 6/3         Karin Jonsdotter                         Röberg                                       5      -      -

046/   54 7/3         Britta Olofsdotter                       Högforsen                                   -      -     6

047/   54 8/3         Lars Gustaf Höffner                    -----                                           -      -      -

048/   54 12/3       Per Svensson                             Ribbenäs                                  80      -      -

049/   54 12/3       Kerstin Andersdotter                  Ed                                            23     2      -

050/   54 20/3       Olof Persson                              S. Arneby                                 32     6      -

051/   54 20/3       Karl Kristoffersson                     Lersjön                                     50      -      -

052/   54 20/3       Petter Olofsson                          Bryggegården