Östra Emterviks dödbok 1707-1760

Gunnar Almqvists avskrift (44 A4 sidor)

Innehållsförteckning

 

 

 

 

 

 

 

1707  1

1708  1

1709  2

1710  2

1711  3

1712  3

1713  4

1714  4

1715  5

1716  5

1717  6

1718  8

1719  8

1720  10

1721  11

1722  11

1723  12

1724  12

1725  12

1726  13

1727  14

1728  14

1729  15

1730  15

1731  16

1732  17

1733  18

1734  18

1735  19

1736  20

1737  20

1738  21

1739  22

1740  23

1741  25

1742  27

1743  28

1744  29

1745  29

1746  30

1747  30

1748  31

1749  32

1750  32

1751  33

1752  33

1753  34

 

 

 

 

 

1759  35

1760  36

1761  36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Ort                       Namn                                                                         Ålder    

1707

                                                                                                                              År       mån.  dag

07 3/1         Bonäs                   Elin Bengtsdotter gammal piga

07 16/1       -----                     Annika Elofsdotter ett barn

07 24/1       Korterud              hustru Gertrud

07 10/2       S. Ås                    Kerstin Elofsdotter ett barn

07 13/2       Skacksjö              Britta Månsdotter ett barn

07 5/3         Visteruds kvarn     Marit Bengtsdotter gammal och blind hustru

07 11/3       Högberg               Bengt Nilsson ett barn

07 29/4       Smedsby              Sven Ivarsson

07 8/5         Visteberg              Karin Persdotter

07 27/5       Mickelstorp          Olof Mickelsson

07 20/6       Stavik                   Kerstin Bengtsdotter änka

07 5/7         Sandviken             Jon Nilsson

07 19/7       Skacksjö              Nils Bengtsson liten gosse

07 20/7       Bävik                    Ingrid Persdotter hustru

07 5/8         Bogerud               Sigrid Eriksdotter ett barn

07 6/8         Bogerud               Kerstin Eriksdotter ett barn

07 1/9         Västmyr                Nils Eriksson

07 8/9         N. Gunnerudstorp Karin Larsdotter ett barn

07 17/9       By                        Jon Elofsson                                                            86      -

07 8/9         Kvarntorp             Jöns Nilsson                                                              -     3

07 -----       N. Gunnerudstorp Börjes dotter dödfödd                                               -      -

(beg. 19/9)

07 18/10     Mickelstorp          Abbelona Larsdotter                                                 3   12

07 31/10     Mosserud             Britta Nilsdotter                                                         5      -

1708

08 26/1       Korterud              Karin Nilsdotter hustru                                          103      -

08 1/2         Fölsvik                 Siri NN hustru                                                         92      -

08 11/2       Bävik                    Sone Nilsson                                                           34      -

08 22/2       Västmyr                Olof Jonssons son Jon, förkvävd                                -     3

08 10/4       Gårdsjö                Pelle hammarsmeds dotter                                         6      -

08 2/5         Medskog              Elof Nilsson                                                             90      -

08 4/5         Smedsby              ----- Persson                                                            3   12

08 6/5         N. Ås                   Jon Olofsson (förkvävd)                                             -     4

08 20/5       S. Ås                    Jon Larsson                                                             25     7

08 21/5       Smedsby              Per Jönsson                                                              ½      -

08 22/5       Smedsby              Gertrud Nilsdotter                                                    ½      -

08 10/6       Bävik                    Svens sjukliga dotter                                                14      -

08 28/6       Mosserud             Måns S. (?) soldat                                                   30      -

08 8/7         Arvidstorp            Nils Nilsson                                                             62      -

08 12/8       Fölsvik                 Nils Olofsson                                                          65      -

08 24/8       Älvbäck                Måns Olofsson                                                             -

08 16/9       Mårbacka             Brynte Jonsson                                                        60      -

08 12/10     N. Ås                   Gertrud Elofsdotter hustru                                        64      -

08 11/10     Bävik                    Anna Persdotter (drunknad i en källa)                        3      -

08 4/12       N. Ås                   Per Olofsson                                                             4      -

08 6/12       Fölsvik                 Börje Larsson (död i en källa)                                  15      -

08 27/12     Fölsvik                 Jöns Persson                                                           55      -

1709

09 2/2         Sandviken             Marit Jonsdotter                                                           -

09 7/2         Gårdsjö bruk        Anna Jonsdotter                                                       ½      -

09 10/2       Ålkärrsrud            Ingeborg Nilsdotter                                                      -

09 12/2       Kvarntorp             Nils Jonsson                                                            62      -

09 14/2       Visterud                Sigrid Persdotter piga                                              86      -

09 20/2       Visterud                Gertrud Andersdotter                                                7      -

09 25/2       Visterud                Kerstin Olofsdotter                                                    2      -

09 1/3         N. Ås                   Per Pålsson                                                             80      -

09 2/3         Bävik                    Jon Sonesson                                                            6      -

09 3/3         Fölsvik                 Karin Olofsdotter                                                      5      -

09 4/3         Fölsvik                 Anna Månsdotter                                                     ½     2

09 6/3         Fölsvik                 Nils Olofsson                                                            3      -

09 8/3         Smedsby              Per Nilsson                                                                  -

09 13/3       Stavik                   Bengt Nilsson                                                          18      -

09 15/3       Stavik                   Maria Nilsdotter                                                           -

09 17/3       N. Ås                   Karin Olofsdotter                                                       -     9

09 2/4         By                        Nils Olofsson                                                             -      -

09 3/4         -----                     hustru Gertrud (gammal och fattig,

                                               som haver gått man emellan                                   127      -

09 22/4       S. Gunnerudstorp  Britta Månsdotter hustru                                          30      -

09 28/4       Gunnerud              Per Eriksson                                                            68      -

09 6/5         Västegård             Elsken Hansdotter                                                   25      -

09 16/6       Nolbergsviken      Måns Olofsson                                                          7      -

09 17/6       Skacksjö              Marit Elofsdotter                                                     16      -

09 3/7         Mårbacka             Karin(?) Ivarsdotter                                                      -

09 1/10       S. Ås                    Elin Nilsdotter                                                         33      -

09 13/10     Västmyr                Olof Olofsson                                                            -   12

09 -----       Smedsby              Per Ingemarssons dotter dödfödd                               -      -

(beg. 24/10)

09 4/11       Mårbacka             Per Jonsson                                                               -     4

1710

10 10/2       Bogerud               Sven Torbjörnsson                                                  63      -

10 18/2       Visteberg              Jöns Andersson                                                       34      -

10 14/3       S. Gunnerudstorp  Anders Månsson                                                       7      -

10 3/4         Mårbacka             Jon Bryntesson                                                        30      -

10 4/4         -----                     Karin Jonsdotter hustru                                            28      -

10 9/4         Altjärn                  Lars Jönsson (drunknad)                                         15      -

10 15/4       Gunnerud              Anna Björsdotter                                                       -     1    m 

10 14/5       Visteberg              Måns Persson                                                         50      -

10 16/5       S. Ås                    Måns Larsson                                                              -

10 13/6       Skacksjö              Måns Håkansson                                                     22      -

10 14/6       Ås                        Kerstin Elofsdotter                                                    2      -

10 16/6       Ås                        Ingeborg Johansdotter                                                -   10    m 

10 28/6       S. Ås                    Nils Johansson                                                          2      -

10 21/7       Högberg               Margeta Jonsdotter                                                    -   15     v 

10 7/8         S. Gunnerudstorp  Mickel NN                                                             60      -

10 1/9         Mårbacka             Ivar Bryntesson                                                       50      -

10 2/9         Västmyr                Nils Andersson                                                         ½      -

10 28/10     Sandviken             Kerstin Eriksdotter hustru                                        80      -

10 14/11     Sandviken             Kerstin Olofsdotter hustru                                        80      -

10 28/11     Korterud              Kerstin Persdotter hustru                                         37      -

10 15/12     Gunnerud              Marit Eriksdotter                                                     80      -

10 25/12     Stavik                   Marit Jonsdotter (blind)                                           14      -

1711

11 1/2         Bävik                    Gertrud Nilsdotter hustru                                         70      -

11 16/3       Svenserud             Ingeborg Bengtsdotter hustru                                   84      -

11 17/3       Örbäck                 Nils Jönssons son, dödad av en timmerstock            14      -

11 14/4       Bävik                    Olof Olofsson                                                          75      -

11 22/5       Mickelstorp          Lars Olofsson                                                          34      -

11 8/6         Arvidstorp            Karin Björsdotter hustru                                          43      -

11 13/6       S. Ås                    Lars Johansson                                                        19      -

11 6/7         Högberg               Bengt Ingemarsson                                                    7      -

11 28/7       Visterud                Arvid Persson dräng                                                25     4    m 

11 29/7       Prästbol                Britta Gullbrandsdotter                                              8      -

11 1/8         N. Ås                   Jon Olofsson                                                             1     5     v 

11 (16/9)     Svenserud             Katarina Nilsdotter (drunknad i en källa)                    2      -

11 2/10       Visteruds kvarn     Olof Persson (drunknad i Visterudsälven)                 37      -     ? 

11 4/11       Visteberg              Elin Persdotter hustru                                               30      -

11 3/11       Bävik                    Karin Svensdotter (?) hustru                                    40      -

11 17/11     Gunnerudstorp      Karin Månsdotter                                                      -     8    m 

1712

12 1/2         Ålkärrsrud            Per Elofsson                                                            55      -

12 10/2       Mårbacka             Per Olofsson dräng                                                  24      -

12 14/2       Mårbacka             Jon Olofsson (hans bror)                                         23      -

12 22/2       Gårdsjö bruk        Per Månssons dotter Katarina                                    -     8

12 1/3         Örbäck                 Elof Bengtsson                                                           -     8

12 9/4         Arvidstorp            Anders Bryngelsson                                                      -

12 10/4       N. Ås                   Olof Nilsson                                                              -     1  dag

12 12/4       Älvbäck                Nils Olofsson                                                               -

12 8/4         Fölsvik                 Sven Månsson                                                           7      -

12 7/5         Arvidstorp            Elin Björsdotter                                                       50      -

12 6/5         Prästbol                Gullbrand NN                                                         45      -

12 15/5       S. Ås                    Nils Nilsson                                                               -     9    m 

12 16/5       Prästbol                Britta Gullbrandsdotter                                                 -

12 20/6       Smedsby              Marit NN hustru                                                    107      -

12 21/6       Skacksjö              Karin Jonsdotter piga                                              28      -

12 17/6       Skacksjö              Arvid Jönssons dotter                                                -    ½

12 28/6       Gunnerud              Sigrid Nilsdotter piga                                               90      -

12 28/11     S. Gunnerudstorp  Gertrud NN änka                                                    80      -

12 28/11     Mårbacka             Mats barn (dödfött)                                                   -      -

12 7/12       Bogerud               Sven Persson dräng (drunknad i Visten)                     -      -

12 9/12       Kvarntorp             Kerstin Nilsdotter piga                                               -      -

12 10/12     Arvidstorp            Per Olofssons pigebarn                                              -      -

1713

13 17/1       S. Ås                    Nils Olofsson                                                             -      -

13 17/2       Örbäck                 Erik Bengtsso                                                            -      -

13 5/2         Bävik                    Jon Nilsson                                                                  -

13 3/3         Visterud                Karin NN hustru                                                     94      -

13 17/3       Visteberg              Gertrud Månsdotter                                                 50      -

13 18/3       Arvidstorp            Gertrud Håkansdotter                                                5      -

13 12/6       Västmyr                Ingeborg Svensdotter                                              45      -

13 3/7         Gunnerud              Britta NN hustru                                                      50      -

13 4/7         N. Ås                   Nils Olofsson                                                          20      -

13 10/7       N. Gunnerudstorp Karin Larsdotter                                                      ½      -

13 11/7       Mosserud             Nils Davidsson dräng                                               20      -

13 15/10     Västegård             Bengt NN                                                             100      -

13 16/10     S. Ås                    Karin Olofsdotter                                                       -   14  dgr

13 24/10     Stavik                   Karin Björnsdotter hustru                                        90      -

13 19/11     Fasterud               Per Engelbrektsson                                                  50      -

13 3/12       Bonäs                   Per Bengtsson                                                         71      -

13 14/12     Korterud              Marit Nilsdotter                                                         -     3    m 

1714

14 10/2       Fölsvik                 Britta Månsdotter                                                    90      -

14 11/2       Bävik                    Marit Elofsdotter                                                       1      -

14 15/3       Bävik                    Per Nilsson                                                             60      -

14 26/3       Bösseviken           Marit Olofsdotter                                                      1      -

14 26/4       Svenserud             Måns Nilsson                                                            2      -

14 22/4       Ålkärrsrud            Anders Bengtsson                                                   95      -

14 30/4       Västmyr                Marit Nilsdotter                                                         1      -

14 1/5         Stavik                   Jon Jonsson dräng                                                   30      -

14 3/5         N. Ås                   Lars Nilsson                                                              1     3    m 

14 7/5         Smedsby              Jon Håkansson                                                             -

14 10/5       Gårdsjö bruk        Annika Eriksdotter                                                  30      -

14 15/5       Prästbol                Mats Andersson dräng                                            20      -

14 20/5       Skacksjö              Håkan Bengtsson                                                         -

14 24/5       Kvarnen               Björ NN                                                                 75      -

14 17/6       Bävik                    Simon Börjesson                                                        -     5    m 

14 18/6       Bogerud               Marit Jonsdotter hustru                                            30      -

14 24/6       Prästbol                Karin Larsdotter                                                        1     5    m 

14 24/7       N. Gunnerudstorp David Nilsson                                                         85      -

14 26/7       Mickelstorp          Olof Mickelsson                                                      95      -

14 18/8       Ålkärrsrud            Ingegerd Persdotter                                                 11      -

14 24/9       Prästbol                Lars Andersson klockare                                         55      -

14 14/10     Högberg               Nils Olofsson                                                           ½      -

14 28/10     Säter                    Nils Larsson soldat                                                  60      -

14 1/11       By                        Nils Jonsson                                                              -     6     v 

14 5/11       Gunnerud              Nils Jonsson dräng                                                  20      -

14 15/11     Visteberg              Per Nilsson dräng                                                    36      -

14 15/12     S. Gunnerudstorp  Lars Månsson soldat                                               50      -

1715

15 5/1         Gunnerud              Ingegerd Torbjörnsdr hustru                                    77      -

15 7/1         Arvidstorp            Bryngel Nilsson soldat                                             30      -

15 8/1         By                        Karin Nilsdotter                                                        3     6     v 

15 18/1       Västmyr                Olof Jönsson dräng                                                  20      -

15 23/1       Fölsvik                 Olof Nilsson                                                            30      -

15 26/1       Svenserud             Nils Bengtsson                                                        60      -

15 2/2         Dalen                    Per Jonsson soldat                                                   27      -

15 3/3         By                        Jöns Isaksson dräng                                                26      -

15 9/4         Korterud              Jon Isaksson                                                           66      -

15 1/5         Skacksjö              Håkan Håkansson                                                   68      -

15 2/5         S. Ås                    Nils Persson dräng                                                  26      -

15 3/5         Bösseviken           Marit Svensdotter piga                                            24      -

15 26/6       Mårbacka             Sigrid Bengtsdotter hustru                                        90      -

15 9/8         Högberg               Marit Elofsdotter hustru                                           70      -

15 7/9         Prästbol                Jon Gullbrandsson                                                   13      -

15 15/10     Visteberg              Sven Arvidsson dräng                                              32      -

15 27/10     Arvidstorp            Anna Stensdotter husytru                                         85      -

15 29/10     Skacksjö              Per Bengtsson                                                           1      -

1716

16 23/2       Ålkärrsrud            Per Nilsson                                                             12      -

16 29/3       Bogerud               Nils Persson (d.ä.)                                                   60      -

16 -----       Bävik                    Simon Hanssons son (förkvävd)                                 -   20     v 

16 11/4       Arvidstorp            Erik Håkansson dräng                                             24      -

16 16/5       Bävik                    Mats Olofsson                                                         11      -

16 5/6         Bävik                    Marit Persdotter hustru                                            74      -

16 13/6       Västmyr                Kerstin Svensdotter hustru                                       47      -

16 21/6       Östmansby           Olof Gudmundsson                                                  38      -

16 1/7         Bävik                    Nils Jonsson                                                            70      -

16 23/8       Smedsby              Olof Larsson                                                           55      -

16 24/8       Fölsvik                 Elin Nilsdotter piga                                                  66      -

16 1/9         Fölsvik                 Marit Jönsdotter                                                        -   14  dgr

16 6/11       Östmansby           Britta Olofsdotter hustru                                          71      -

16 7/11       Skacksjö              Karin Nilsdotter hustru                                            69      -

16 29/11     Bävik                    Lars Simonsson                                                       46      -

16 1/12       Östmansby           Kerstin Månsdotter piga                                          23      -

16 15/12     S. Ås                    David Olofsson                                                       50      -

16 16/12     Skacksjö              Elin Månsdotter                                                         -     5    m 

16 20/12     Skacksjö              Nils Håkansson                                                       39      -

16 21/12     Skacksjö              Erik Nilsson                                                               -     4     v 

16 19/12     Skacksjö              Nils Johanssons son Nils                                            -     1  dag

16 19/12     Skacksjö              Nils Johanssons dtr Ingeborg                                      -     1  dag

16 20/12     N. Gunnerudstorp Lars Månsson                                                         62      -

1717

17 30/1       Prästbol                Lars Olofsson                                                            -     8     v 

17 12/3       N. Ås                   Gertrud Svensdotter                                                   -     8  dgr

17 27/3       Mickelstorp          Olof Olofsson                                                          46      -

17 3/4         S. Ås                    Abbelona Nilsdotter hustru                                      60      -

17 4/4         Bävik                    Nils Larsson                                                              2      -

17 10/4       Gunnerud              Lars Herliksson                                                       42      -

17 13/4       Visteberg              Sven Jonsson dräng                                                 28      -

17 16/4       Svenserud             Kerstin Persdotter hustru                                         80      -

17 20/4       Svenserud             Gertrud Persdotter hustru                                        66      -

17 8/5         S. Ås                    Måns Nilsson                                                          96      -

17 9/5         Arvidstorp            Olof Persson                                                             1      -

 

17 28/5       Sandviken             Karin Larsdotter hustru                                            78      -

17 3/6         Västmyr                Bryngel Ingemarsson                                               60      -

17 27/6       N. Gunnerudstorp   Gertrud Simonsdotter hustru                                  60      -

17 28/6       Sandviken             Rangella Torbjörnsdr hustru                                     60      -

17 10/7       Korterud              Nils Nilsson                                                               -   14     v 

17 11/7       N. Ås                   Kertsin Nilsdotter                                                      -   20

17 17/7       Visteberg              Rangella Jonsdotter hustru                                       67      -

17 18/7       S. Gunnerudstorp  Abbelona Björsdotter piga                                     100      -

17 19/7       Gunnerud              Håkan Björsson                                                        6      -

17 22/7       N. Ås                   Sone Ingemarsson                                                      -     1  dag

17 29/8       Fölsvik                 Kerstin Persdotter hustru                                         67      -

17 30/8       Fölsvik                 Olof Olofsson                                                            -     2         tim.  

17 1/9         Svenserud             Lars Isaksson                                                          68      -

17 5/9         Örbäck                 Erik Bengtsson                                                           -     8    m 

17 10/9       Korterud              Sigrid Jönsdotter hustru                                           27      -

17 23/10     Gunnerud              Ingeborg Johansdotter hustru                                   50      -

17 25/10     Mårbacka             Karin Ivarsdotter piga                                              17      -

17 30/10     Fölsvik                 Nils Olofsson                                                            6      -

17 31/10     Mårbacka             Nils Eriksson                                                             -   10     v 

17 11/11     Fölsvik                 Måns Månsson                                                          6      -

17 13/11     Fölsvik                 Elin Nilsdotter                                                            -   10    m 

17 14/11     Svenserud             Nils Eriksson                                                                -

17 14/11     Fölsvik                 Jöns Persson                                                             5     4    m 

17 15/11     Fölsvik                 Karin Olofsdotter                                                      6     4    m 

17 15/11     Arvidstorp            Kerstin Persdotter                                                     3     5    m 

17 16/11     Arvidstorp            Karin Persdotter                                                        8     3    m 

17 16/11     Östmansby           Kerstin Håkansdotter                                              11   11

17 17/11     Östmansby           Per Jonsson                                                               -     9    m 

17 18/11     N. Ås                   Nils Eriksson                                                             -     7     v 

17 19/11     Bävik                    Måns Månsson dräng                                              32      -

17 20/11     Gunnerud              Britta Sandersdotter                                                  8     2    m 

17 21/11     Gunnerud              Britta Bryngelsdotter                                                  2     2    m 

17 25/11     Visteberg              Jöns Jönsson                                                             9     2    m 

17 26/11     Östmansby           Nils Johansson                                                          2   10    m 

17 27/11     Bävik                    Margeta Jönsdotter                                                   6      -

17 28/11     N. Gunnerudstorp   Ingeborg Johansdotter                                                -

17 29/11     Svenserud             Kerstin Månsdotter                                                    -   10    m 

17 2/12       Svenserud             Margeta Månsdotter                                                     -

17 5/12       N. Ås                   Lars Olofsson dräng                                                35      -

17 6/12       Gunnerud              Karin Nilsdotter pigan                                             17      -

17 7/12       Gunnerud              Karin Olofsdotter                                                      5     3    m 

17 8/12       S. Gunnerudstorp  Nils Persson                                                              5     5    m 

17 9/12       Fölsvik                 Nils Svensson                                                            1     1    m 

17 9/12       Västmyr                Annika Nilsdotter                                                      3      -

17 10/12     Smedsby              Britta Persdotter                                                        -   10    m      ?  

17 10/12     Bösseviken           Karin Nilsdotter                                                        7      -        (4?)

17 11/12     Smedsby              Britta Nilsdotter                                                            -

17 12/12     N. Ås                   Nils Persson                                                                 -

17 13/12     S. Ås                    Elin Nilsdotter                                                              -

17 13/12     Ålkärrsrud            Måns Nilsson                                                            4      -

17 13/12     Visteberg              Per Jonsson                                                             12      -

17 16/12     Visteberg              Måns Jonsson                                                           9      -

17 21/12     Bävik                    Nils Persson                                                              5     7    m 

17 22/12     S. Gunnerudstorp  Jöns Persson                                                           10      -

17 23/12     Bonäs                   Marit Bengtsdotter                                                    5      -

17 --/12      Mårbacka             Erik Nilsson soldat ("blef död i

                                               decbr månad wed nårske gränd-

                                               sen och blef begrafven där."

1718

18 2/1         N. Ås                   Johan Olofsson                                                          5     6    m 

18 27/1       Gårdsjö bruk        Adam Adamsson                                                       4      -

18 7/1         Gårdsjö bruk        Petter Adamsson                                                       -   10    m 

18 8/1         Gårdsjö bruk        Bengt Johansson                                                        2     9    m 

18 9/1         Gårdsjö bruk        Maria Persdotter                                                        -   10   m 

18 10/1       S. Ås                    Nils Jönsson                                                              7     5    m 

18 11/1       Altjärn                  Lars Larsson                                                             8     3    m 

18 12/1       Korterud              Ingeborg Jönsdotter                                                   3     1    m 

18 10/2       Visterud                Olof Jonsson                                                             3     3    m 

18 11/2       Älvbäck                Karin Jonsdotter                                                        -   11     v 

18 24/2       Västmyr                Karin Nilsdotter                                                         -     6     v 

18 5/3         Fölsvik                 Britta Nilsdotter                                                         -   14     v 

18 19/3       Gunnerud              Karin Bryngelsdotter                                                  -   20     v 

18 21/3       Gunnerud              Nils Eriksson                                                             1      -

18 26/3       Mickelstorp          Olof Olofsson                                                            -     5    m 

18 3/4         Högberg               Marit Jönsdotter hustru                                            73      -

18 8/4         Prästbol                Hemming Eriksson dräng                                         19      -

18 9/4         Bävik                    Per Elofsson dräng                                                  16      -

18 12/4       Gårdsjö bruk        Petter Mårtensson                                                      -     3    m 

18 3/5         Svenserud             Britta Nilsdotter                                                         1     8    m 

18 8/5         Örbäck                 Karin Jönsdotter piga                                              52      -

18 26/5       Örbäck                 Jöns Nilsson                                                            92      -

18 28/5       Visterud                Kerstin Björsdotter                                                  63      -

18 18/6       Västegård             Erik Bryngelsson                                                     45      -

18 11/7       S. Ås                    Britta Jonsdotter                                                        1     6    m 

18 25/7       Bävik                    Gertrud Nilsdotter hustru                                         36      -

18 26/7       Västegård             Anders Eriksson (förkvävd)                                       -     3    m 

18 27/8       Fölsvik                 Ingemar Jönsson häradsdomare                               65      -

18 15/10     Smedsby              Nils Nilsson                                                             70      -

18 22/10     S. Ås                    Sigrid Nilsdotter                                                      28      -

18 5/11       Gunnerud              Måns Sandersson                                                      6      -

18 7/11       Korterud              Johan Nilsson (förkvävd)                                           -     3     v 

18 3/12       S. Gunnerudstorp  Anders Persson                                                         2      -

1719

19 9/1         Skcksjö                Britta Andersdotter                                                  42     6    m 

19 20/1       Bävik                    Jon Hansson dräng                                                  18      -

19 27/1       Gunnerud              Börje Björsson soldat                                              22      -

19 13/2       Bävik                    Gudmund Simonsson                                                 1      -

19 16/2       S. Ås                    Karin Persdotter                                                        1      -

19 18/3       S. Gunnerudstorp  Erik Larsson                                                            33      -

19 8/4         Västmyr                Marit Jönsdotter hustru                                            57      -

19 9/4         Västmyr                Arvid Nilsson                                                          67      -

19 20/4       Smedsby              Karin Eriksdotter                                                       1   10    m 

19 21/4       Fölsvik                 Per Jönsson                                                               1     5    m 

19 22/4       Kvarnen               Jon Jonsson                                                               -     3     v 

19 2/5         Visterud                Arvid Persson                                                         88      -

19 3/5         Skacksjö              Nils Persson                                                              -   19     v  

19 13/5       N. Ås                   Per Jonsson                                                             44      -

19 14/5       Prästbol                Jöns Eriksson dräng                                                 18      -

19 29/5       N. Gunnerudstorp   Ingeborg Månsdotter                                             37      -

19 1/6         N. Ås                   Marit Ingemarsdotter                                                 -     8  dgr

19 6/7         Smedsby              Kerstin Jonsdotter                                                   72      -

19 21/7       Svenserud             Arvid Eriksson                                                          3     5    m 

19 28/7       N. Ås                   Kerstin Halvardsdotter                                            33      -

19 7/8         S. Ås                    Elin Jönsdotter                                                           2     9    m 

19 19/8       Älvbäck                Erik Olofsson                                                          29      -

19 23/8       Sandviken             Nils Nilsson                                                               1     2    m 

19 20/8       S. Ås                    Sven Jönsson                                                             -     8    m 

19 5/9         Gunnerud              Karin Månsdotter                                                      -     6    m 

19 23/9       Fölsvik                 Gertrud Jönsdotter                                                  80      -

19 25/9       Bogerud               Britta Nilsdotter                                                         4      -

19 6/9         Bogerud               Margeta Nilsdotter                                                    2     5    m 

19 27/9       Ålkärrsrud            Dordi Olofsdotter                                                    41      -

19 28/9       Prästbol                Nils Olofsson                                                            1     8    m 

19 29/9       Svenserud             Olof Persson                                                             5   14  dgr

19 30/9       Svenserud             Kerstin Nilsdotter                                                      -     8    m 

19 30/9       Ålkärrsrud            Nils Persson                                                              5      -

19 1/10       Örbäck                 Ingrid Håkansdotter                                                 32      -

19 2/10       Bogerud               Jöns Nilsson                                                              6      -

19 3/10       Bogerud               Marit Nilsdotter                                                         2   10    m 

19 4/10       Sandviken             Karin Olofsdotter                                                      1     6    m 

19 5/10       Bogerud               Karin Nilsdotter hustru                                            80      -

19 21/10     Örbäck                 Karin Elofsdotter hustru                                           62      -

19 24/10     N. Gunnerudstorp   Nils Halvardsson                                                   14     6    m 

19 25/10     N. Gunnerudstorp   Kerstin Torbjörnsdotter                                           9     2    m 

19 3/11       By                        Marit Jonsdotter piga                                               25      -

19 6/11       Bonäs                   Per Olofsson                                                             8     5    m 

19 10/11     Korterud              Per Nilsson                                                             64      -

19 12/11     Bonäs                   Bengt Olofsson                                                          6      -

19 18/11     Visterud                Olof Persson                                                              -     9    m 

19 19/11     Visterud                Per Persson                                                               -    ½       dygn 

19 19/11     Fölsvik                 Nils Larsson dräng                                                  33      -

19 25/11     Visteberg              Elin Larsdotter                                                           2     4    m 

19 10/12     Ålkärrsrud            Kerstin Persdotter                                                      -   14     v 

19 11/12     Skacksjö              Jöns Jönsson                                                           56      -

1720

20 7/1         Högberg               Sven Larsson                                                             -   14  dgr

20 25/2       S. Ås                    Cecilia Persdotter hustru                                          58      -

20 3/3         By                        Marit Jonsdotter hustru                                            70      -

20 8/3         S. Ås                    Jon Larsson dräng                                                   22      -

20 13/3       Stavik                   Olof Isaksson                                                          53      -

20 16/3       Stavik                   Marit Larsdotter                                                      46      -

20 6/4         N. Ås                   Håkan Nilsson                                                         60      -

20 9/4         S. Ås                    Per Månsson                                                           63      -

20 15/4       Skacksjö              Karin Nilsdotter                                                        2      -

20 28/4       Östmansby           Marit Månsdotter                                                    36      -

     (Anno 1720 d. 1 Maij är Högehrewyrdigh och Högwällärde Probsten

     Johan Ijser till Frykzdahls häradz församblingar anträder.)

20 29/4       Smedsby              Olof Nilsson                                                            74      -

20 3/5         Gunnerud              Ingeborg Håkansdotter piga                                     80      -

20 17/5       Bävik                    Elof Gudmundsson                                                  50      -

20 20/5       Fölsvik                 Ingeborg Nilsdotter                                                 45      -

20 26/5       Altjärn                  Anders Larsson                                                       16     6    m 

20 12/6       Västmyr                Karin Persdotter hustru                                            75      -

20 13/6       Bävik                    Ingeborg Börjesdotter                                             76      -

20 14/6       Fasterud               Britta Nilsdotter piga                                               28      -

20 21/6       Bävik                    Nils Larsson                                                              8      -

20 22/6       Gunnerud              Karin Jonsdotter                                                        -     5     v 

20 29/6       Svenserud             Nils Eriksson                                                             1     3    m 

20 30/6       Bogerud               Nils Nilsson dräng                                                   23      -

20 10/7       N. Ås                   Karin Bryntesdotter hustru                                       44      -

20 15/7       Östmansby           Gertrud Jönsdotter piga                                           80      -

20 19/7       Fölsvik                 Nils Månsson (drunknad i en källa)                            2     3     v 

20 23/7       Stavik                   Jon Bryngelsson                                                      69      -

20 5/8         Mosserud             Per Knutsson dräng                                                 20      -

20 6/8         Gårdsjö bruk        Ingeborg Mårtensdotter                                             1     3    m 

20 8/8         Gårdsjö bruk        Olof Dennisson                                                          1     8    m 

20 12/8       Örbäck                 Måns Bengtsson                                                        7     2    m 

20 24/8       Västmyr                Britta Engelbrektsdotter piga                                    78      -

20 25/8       Svenserud             Bengt Nilsson dräng                                                30      -

20 26/8       Västmyr                Britta Olofsdotter                                                      7   10     v 

20 3/9         Fölsvik                 Nils Jönsson dräng                                                  27      -

20 17/9       S. Ås                    Nils Olofsson                                                             -     4     v 

20 27/9       Smedsby              Anna Jonsdotter                                                      70      -

20 21/10     Mårbacka             Marit Olofsdotter hustru                                          76      -

20 22/10     S. Ås                    Nils Nilsson                                                               -   13     v 

20 4/11       Gunnerud              Björ Håkansson                                                      60      -

20 19/11     Bonäs                   Nils Månsson dräng                                                 30      -

20 4/12       N. Ås                   Nils Olofsson                                                             -     5    m 

20 5/12       Gunnerud              Karin Nilsdotter piga                                               50      -

20 15/12     N. Gunnerudstorp   Börje Halvardsson                                                   -   14  dgr

20 16/12     Fölsvik                 Nils Olofsson                                                            1     4    m 

20 29/12     Visteberg              Karin Jönsdotter hustru                                            68      -

1721

21 16/2       N. Ås                   Lars Persson                                                             3      -

21 22/2       Sandviken             Måns Jonsson dräng                                                18      -

21 2/3         Gunnerud              Valborg Håkansdotter hustru                                   60      -

21 15/3       N. Gunnerudstorp   Måns Larsson                                                       38      -

21 16/3       Fölsvik                 Gertrud Persdotter                                                  24      -

21 19/4       Gunnerud              Marit Herliksdotter hustru                                        48      -

21 20/4       N. Gunnerudstorp   Torbjörn Larsson                                                  42      -

21 27/4       Skacksjö              Anna Persdotter hustru                                            63      -

21 17/5       Bonäs                   Kerstin Olofsdotter                                                    1     8    m 

21 18/5       Älvbäck                Karin Jonsdotter                                                           -

21 27/5       Gunnerud              Ingegerd Nilsdotter                                                  60      -

21 7/6         Fölsvik                 Olof Nilsson                                                            64      -

21 7/6         Kvarntorp             Kerstin Nilsdotter                                                    12      -

21 16/6       Högberg               Isak Larsson                                                           30      -

21 13/7       Visterud                Per Persson                                                             74      -

21 14/7       By                        Per Svensson dräng                                              23½      -

21 28/7       Skacksjö              Elof Håkansson                                                       73      -

21 1/9         Högberg               Karin Isaksdotter                                                      2      -

21 6/9         Nolbergsviken      Elin Månsdotter piga                                                49      -

21 15/9       Visterud                Karin Arvidsdotter                                                    2   10    m 

21 29/9       Gårdsjö bruk        Mats Mårtensson                                                       -     4     v 

21 13/10     S. Ås                    Lars Olofsson                                                          63      -

21 25/10     Västmyr                Jon Engelbrektsson                                                  78      -

21 3/11       Gunnerud              Jon Björsson                                                             3     5    m 

21 16/11     Nolbergsviken      Rangella Elofsdotter hustru                                       75      -

21 27/11     S. Ås                    Marit Olofsdotter                                                       -   11    m 

21 2/12       Smedsby              Kerstin Olofsdotter hustru                                        38      -

21 3/12       Säter                    Ingeborg Johansdotter                                             70      -

21 25/12     Visterud                Britta Jonsdotter hustru                                            63      -

1722

22 23/1       Visterud                Per Persson                                                               1     2    m 

22 25/1       Mickelstorp          Nils Larsson (drunknad i Visten)                              18      -

22 9/2         Bonäs                   Måns Nilsson                                                          80      -

22 23/2       S. Ås                    Per Persson                                                             74      -

22 18/3       Örbäck                 Erik Bengtsson                                                           -     6     v 

22 13/4       Västmyr                Kerstin Nilsdotter                                                      2     7    m 

22 28/4       Stavik                   Per Jonsson                                                             70      -

22 12/5       Älvbäck                Nils Jonsson                                                              6     7     v 

22 20/5       Ålkärrsrud            Karin Jönsdotter hustru                                            72      -

22 4/10       Fölsvik                 Marit Olofsdotter piga                                             40      -

22 1/11       Östmansby           Gudmund Persson                                                   97      -

22 16/11     S. Ås                    Jon Olofsson                                                            ½     6  dgr

22 23/11     N. Ås                   Olof Nilsson d.ä.                                                     76      -

22 24/11     Skacksjö              Karin Hansdotter hustru                                           80      -

22 29/12     N. Ås                   Kerstin Persdotter hustru                                         99      -

1723

23 5/4         Fölsvik                 Olof Olofsson                                                            3       1½ m

23 10/4       Fölsvik                 Sven Olofsson                                                           -     6  dgr

23 11/4       Högberg               Olof Larsson                                                           52      -

23 9/5         Fölsvik                 Lars Svensson                                                         90      -

23 23/5       Västegård             Olof Matsson sjuklig gosse                                      22      -

23 2/6         Visteberg              Marit Månsdotter (förkvävd)                                      -     5    m 

23 19/6       Gunnerud              Marit Nilsdotter                                                         -     5    m 

23 25/6       S. Ås                    Lars Månsson                                                         80      -

23 1/8         Kvarntorp             Nils Månsson                                                             -     6  dgr

23 3/8         Visterud                Jöns Johansson sjuklig gosse                                    19      -

23 23/8       Högberg               Pål Halvardsson                                                      51      -

23 20/9       S. Ås                    Gertrud Olofsdotter                                                   4      -

23 1/11       S. Ås                    Olof Nilsson                                                            37      -

23 7/11       Fölsvik                 Nils Olofsson                                                          60      -

23 14/12     N. Gunnerudstorp   Lars Bryngelsson                                                     1     4  dgr

23 27/12     Skacksjö              Karin Bengtsdotter (förkvävd)                                    -   14  dgr

1724

24 3/1         Mårbacka             Ingeborg Bondesdotter                                            41      -

24 17/1       Rud                      Sven Jönsson                                                          84      -

24 23/1       Mickelstorp          Karin Olofsdotter hustru                                       24½      -

24 27/3       Nolbergsviken      Anna Ingemarsdotter                                               39      -

24 4/4         Stavik                   Jon Jonsson                                                               3     3    m 

24 22/4       S. Ås                    Karin Persdotter piga                                              66      -

24 3/4         Arvidstorp            Bryngel Eriksson                                                     59      -

24 15/5       Rud                      Anna Elofsdotter hustru                                           98      -

24 24/5       Västmyr                Karin Jonsdotter piga                                              36      -

24 5/6         Västmyr                Annika Nilsdotter                                                       -     3    m  8 d

24 23/7       Bogerud               Lars Persson                                                              -     4    m 

24 24/7       Kvarnen               Gertrud Jönsdotter                                                    2     7    m 

24 23/8       S. Ås                    Kerstin Månsdotter hustru                                       62      -

24 1/10       Skacksjö              Anna Elofsdotter hustru                                           27      -

24 8/10       S. Ås                    Per Staffansson                                                       62      -

24 2/11       Östmansby           Sven Månsson                                                           -     7    m 

24 23/12     Skacksjö              Olof Johansson                                                        12      -

1725

25 13/1       Västmyr                Karin Olofsdotter                                                    14     2    m 

25 6/2         Skacksjö              Karin Bengtsdotter hustru                                      100      -

25 20/2       Gårdsjö bruk        Hans Jönsson h-smedsdräng                                    28      -

25 1/2         Västmyr                Ingeborg Andersdotter hustru                                  35      -

25 29/4       Gunnerud              Gertrud Jönsdotter hustru                                        52      -

25 30/4       Svenserud             Kerstin Månsdotter                                                   2     5     v 

25 7/5         Gårdsjö bruk        Katarina Olofsdotter                                                  -     3    m  14 d

25 21/5       Skacksjö              Nils Håkansson                                                         4     8    m 

25 25/5       Gunnerud              Ingeborg Börjesdotter hustru                                   62      -

25 31/5       S. Ås                    Lars Jönsson                                                             2     9    m 

25 9/6         N. Gunnerudstorp   Bryngel Elofsson                                                   26      -

25 15/6       Korterud              Annika Jönsdotter                                                        -

25 16/6       Korterud              Karin Jönsdotter                                                        -     3    m 

25 17/6       Bävik                    Olof Nilsson                                                              -     4    m 

25 24/6       Svenserud             Per Nilsson                                                               3     4    m 

25 3/7         S. Ås                    Kerstin Olofsdotter                                                    2     9    m 

25 26/7       Korterud              Kerstin Larsdotter piga                                            55      -

25 1/8         Västegård             Jöns Olofsson                                                            1     5    m 

25 18/8       Västmyr                Bengt Nilsson                                                            6     9  dgr

25 10/9       Fölsvik                 Jöns Nilsson                                                              -     7  dgr

25 22/10     Ålkärrsrud            Nils Larsson                                                              3   11    m 

25 26/10     Ålkärrsrud            Karin Larsdotter                                                        -     3  dgr

25 29/12     N. Gunnerudstorp   Karin Larsdotter hustru                                         34      -

1726

26 2/1         Svenserud             Karin Jönsdotter hustru                                            76      -

26 3/1         Gunnerud              Nils Herliksson                                                        50      -

26 6/1         S. Ås                    Olof Davidsson                                                          -   16  dgr

26 3/1         Gunnerud              Jöns Bryngelsson                                                       2     5    m 

26 30/1       Bogerud               Lars Nilsson                                                              4     3    m 

26 2/2         Västmyr                Anna Olofsdotter piga                                             70      -

26 3/2         Högberg               Jon Jönsson                                                             77      -

26 22/2       S. Gunnerudstorp  Anna Ivarsdotter piga                                              62      -

26 24/2       Bävik                    Ingemar Persson                                                        -     1  dag

26 11/3       Skacksjö              Håkan Elofsson                                                       38      -

26 22/4       Bävik                    Nils Jonsson gammal soldat                                     72      -

26 29/4       Gunnerud              Margeta Nilsdotter                                                    1   11    m  8 d

26 9/5         Fasterud               Karin Eriksdotter hustru                                           67      -

26 14/5       Stavik                   Ingeborg Jonsdotter piga                                         30      -

26 20/5       Fölsvik                 Gertrud Olofsdotter                                                   -     6    m  14d

26 27/5       S. Ås                    Jöns Olofsson                                                            1     5    m 

26 10/6       Rud                      Annika Olofsdotter (förkvävd)                                   -     7    m 

26 3/7         Fölsvik                 Erik Nilsson                                                            61      -          (?)

26 3/7         Sandviken             Marit Jönsdotter                                                      36      -

26 1/8         Gunnerud              Annika Nilsdotter piga                                             18      -

26 27/9       Fölsvik                 Ingeborg Månsdotter piga                                        18      -

26 25/11     Fölsvik                 Nils Andersson                                                        91      -

26 25/11     S. Ås                    Marit Olofsdotter hustru                                          70      -

26 26/11     Medskog              Nils Nilsson                                                               -     3    m  14d

26 28/12     Bogerud               Marit Larsdotter hustru                                            73      -

1727

27 3/1         By                        Marit Nilsdotter hustru                                             76      -

27 1/2         Bävik                    Anna Andersdotter hustru                                        48      -

27 10/2       Mårbacka             Jöns Matsson                                                             -   18  dgr

27 8/3         Fölsvik                 Nils Perssons barn (dödfött)                                       -      -

27 10/3       S. Ås                    Lars Jönsson                                                              -   14  dgr

27 17/3       Högberg               Halvard Nilsson                                                       84      -

27 18/3       Fölsvik                 Olof Olofsson                                                          88      -

27 18/3       Gunnerud              Britta Månsdotter                                                       -     1    m  14d

27 25/3       Bävik                    Pål Simonsson                                                         64      -

27 30/3       Bösseviken           Karin Månsdotter hustru                                          75      -

27 15/4       Bösseviken           Gertrud Nilsdotter piga                                            75      -

27 28/4       Sandviken             Olof Olofsson                                                          52      -

27 7/5         Bogerud               Gertrud NN hustru                                                  76      -

27 20/6       Nolbergsviken      Ingeborg Persdotter                                                 33      -

27 27/6       Rud                      Kerstin Nilsdotter                                                    78      -

27 5/7         Gunnerud              Marit Eriksdotter piga                                              80      -

27 30/7       Mickelstorp          Karin Olofsdotter hustru                                          66      -

27 7/8         Mickelstorp          Karin Nilsdotter hustru                                            85      -

27 30/8       Västmyr                Erik Jonsson                                                            50      -

27 28/8       Bävik                    Erik Hansson gammal h-smed                                  95      -

27 15/10     Högberg               Marit Olofsdotter hustru                                          71      -

27 20/11     Gunnerud              Anders Nilsson                                                        15      -

27 15/12     Visteberg              Annika Olofsdotter                                                    -     1    m  6 d

27 24/12     Fölsvik                 Nils Persson                                                            30      -

1728

28 1/2         Ålkärrsrud            Per Larsson                                                             41      -

28 18/2       Visteberg              Karin Jonsdotter                                                      35      -

28 24/2       Högberg               Jon Jonsson                                                             45      -

28 28/2       Arvidstorp            Olof Bryngelsson                                                     31      -

28 20/4       Stavik                   Nils Isaksson                                                           70      -

28 1/5         Högberg               Elin Månsdotter                                                       70      -

28 2/5         Mosserud             Nils Persson                                                              -     8    m 

28 31/5       Gunnerud              Anders Nilsson                                                        80      -

28 10/6       S. Ås                    Kerstin Björsdotter hustru                                        70      -

28 23/6       S. Ås                    Nils Persson d.ä.                                                     80      -

28 10/7       S. Ås                    Marit Jonsdotter                                                      85      -

28 7/8         Korterud              Elin Nilsdotter                                                         73      -

28 8/8         Gunnerud              Ingeborg Månsdotter                                                 -   10    m 

28 10/8       Fölsvik                 Ingeborg Torbjörnsdotter                                        94      -

28 1/9         Fölsvik                 Marit Olofsdotter                                                    75      -

28 24/9       Högberg               Karin Larsdotter (död af en oförmodelig wådeld)       4     6    m 

28 7/10       Mårbacka             Abbelona Eriksdotter                                              70      -

28 3/11       By                        Jon Olofsson                                                         100      -

28 29/12     Fölsvik                 Jöns Månsson                                                            -     1    m  2 d

1729

29 1/2         Rud                      Jöns Olofsson                                                          80     7    m 

29 3/2         Mårbacka             Olof Matsson                                                          72      -

29 7/2         Korterud              Ingrid Jönsdotter                                                       2     6    m  1 d

29 15/2       Stavik                   Elin Bryngelsdotter hustru                                        74      -

29 5/3         Högberg               Kerstin Larsdotter                                                      -     9    m  2 d

29 15/3       Mosserud             Sigrid Månsdotter                                                    69      -

29 16/3       Gunnerud              Annika Larsdotter piga                                            22      -

29 25/3       Skacksjö              Kerstin Månsdotter piga                                          60      -

29 30/3       Skacksjö              Per Persson                                                             79      -

29 1/4         Mosserud             Olof Nilsson                                                              2     1    m 

29 2/4         Visteberg              Anna NN                                                                76      -

29 3/4         Mosserud             Olof Nilsson                                                              2     1    m  1 d

29 15/4       Gunnerud              Erik Björsson                                                          29      -

29 16/4       Gunnerud              Bryngel Eriksson                                                       1     2    m 

29 3/5         Visteberg              Jöns Pålsson                                                            74      -

29 4/5         Ålkärrsrud            Ingrid Andersdotter                                                 66      -

29 5/5         Fölsvik                 Per Persson                                                               -     2    m  2 d

29 23/5       Gunnerud              Karin Månsdotter                                                      3     3    m 

29 29/5       Bonäs                   Gertrud Nilsdotter hustru                                         80      -

29 15/7       Smedsby              Sigrid Arvidsdotter                                                  50      -

29 15/8       Östmansby           Sven Månsson                                                           -   10    m 

29 20/8       Smedsby              Marit Svensdotter                                                    80      -

29 9/11       Rud                      Olof Olofsson                                                          63      -

29 16/11     Stavik                   Elin Israelsdotter                                                      59      -

29 15/11     Bävik                    Görna Börjesdotter                                                 76      -

29 18/12     Mårbacka             Ingeborg Jonsdotter                                                 76      -

1730

30 15/1       Västegård             Maria Andersdotter                                                   2   10    m 

30 17/1       Bogerud               Per Månsson                                                             5     3    m 

30 20/1       Mosserud             Marit Persdotter                                                        -     9    m 

30 3/2         Fölsvik                 Marit Persdotter                                                      16      -

30 15/2       N. Ås                   Halvard Persson                                                      77      -

30 5/3         Fölsvik                 Anders Bryngelsson                                                 80      -

30 5/3         Svenserud             Jon Månsson                                                             -     1  dag

30 6/3         Mosserud             Kerstin Persdotter                                                      -   10    m 

30 10/3       Skacksjö              Måns Nilsson                                                          81      -

30 12/3       Korterud              Sigrid Nilsdotter                                                      64      -

30 13/3       Säter                    Valborg Jonsdotter piga                                           80      -

30 3/4         Gunnerud              Ingeborg Månsdotter                                                 -     5  dgr

30 15/4       Västmyr                Ingeborg Persdotter                                                 45      -

30 29/4       Ålkärrsrud            Marit Persdotter piga                                               22      -

30 30/4       Visteberg              Gertrud Jonsdotter hustru                                        36      -

30 7/5         Svenserud             Kerstin Eriksdotter                                                  42      -

30 22/5       Bävik                    Måns Börjesson                                                         -   10  dgr

30 25/5       Svenserud             Erik Persson                                                              -      -

30 26/5       Västmyr                Olof Persson                                                           48      -

30 15/6       S. Ås                    Karin Olofsdotter                                                      9      -

30 25/6       S. Ås                    Nils Persspon dräng                                                70      -

30 8/8         S. Gunnerudstorp  Karin Nilsdotter                                                        7      -

30 9/8         Nolbergsviken      Måns Elofsson                                                           -   14  dgr

30 17/8       Prästbol                Marit Eriksdotter                                                     33      -

30 27/8       Bävik                    Anna Nilsdotter                                                       54      -

30 15/9       Prästbol                Elin Jönsdotter                                                         85      -

30 19/9       Bonäs                   Per Månsson                                                           30      -

30 23/10     Svenserud             Britta Eriksdotter piga                                              25      -

30 24/10     Bonäs                   Gertrud Nilsdotter hustru                                         93      -

30 3/11       Fölsvik                 Sven Svensson                                                        30      -

30 4/11       Stavik                   Karin Johansdotter piga                                           18      -

30 23/11     Västmyr                Karin Nilsdotter                                                      85      -

30 25/11     Visteberg              Nils NN                                                                  84      -

30 27/11     N. Ås                   Kerstin Bryntesdotter hustru                                    52      -

30 28/11     Fölsvik                 Sven Larsson                                                          55      -

30 15/12     N. Ås                   Karin Persdotter piga                                              18      -

1731

31 7/1         Gunnerud              Isak Nilsson                                                            14     6    m 

31 5/1         Östmansby           Anna Johansdotter                                                   12      -

31 19/1       Bonäs                   Erik Olofsson dräng                                                 22      -

31 20/1       Korterud              Ingeborg Larsdotter piga                                         29      -

31 5/2         N. Gunnerudstorp   Ingrid Jonsdotter hustru                                         72      -

31 15/2       S. Ås                    Kerstin Björsdotter                                                  54      -

31 18/2       S. Ås                    Britta Månsdotter piga                                             64      -

31 3/4         Fölsvik                 Marit Olofsdotter                                                    60      -      

31 5/4         Nolbergsviken      Lars Nilsson                                                              -   15          (?) 

31 1/4         vid älven               Olof Nilsson                                                              1      -

31 1/5         S. Gunnerudstorp  Karin Ivarsdotter                                                     75      -

31 13/5       Västmyr                Nils Eriksson                                                           15      -

31 17/5       Gunnerud              Börje Herliksson                                                        -     3    m 

31 3/6         S. Ås                    Per Jönsson dräng                                                   30      -

31 8/7         Svenserud             Olof Nilsson                                                         11½      -

31 5/8         Bösseviken           Sven Svensson                                                           -     7    m 

31 9/8         S. Ås                    Marit Månsdotter                                                    32      -

31 20/8       Älvbäck                Karin NN piga                                                        40      -

31 15/11     Älvbäck                Kerstin Månsdotter                                                 70      -

31 16/11     S. Gunnerudstorp  Lars Persson                                                             9      -

31 1/12       Skacksjö              Olof Hansson                                                             -     2    m 

31 2/12       Visterud                Kerstin Persdotter                                                     8     3    m 

31 13/12     Fölsvik                 Jöns Persson                                                              -     3    m 

31 27/12     Fölsvik                 Nils Elofsson                                                             4      -

1732

32 1/1         Fölsvik                 Margeta Nilsdotter                                                    4      -

32 3/1         Västmyr                Per Arvidsson                                                            -     8    m  7 d

32 7/1         Stavik                   Kerstin Nilsdotter                                                      -     7    m  5 d

32 13/1       Västmyr                Karin Nilsdotter                                                        5      -

32 14/1       Fasterud               Bengt Hansson                                                          3     5    m 

32 30/1       Högberg               Margeta Larsdotter                                                 11      -

32 20/1       Gunnerud              Jöns Olofsson                                                          11      -

32 31/1       S. Gunnerudstorp  Per Månsson                                                           74      -

32 2/2         S. Ås                    Marit Halvardsdotter                                               47      -

32 3/2         Bogerud               Lars Nilsson                                                              1     5    m 

32 13/2       S. Ås                    Ingrid Olofsdotter                                                      -     8    m 

32 15/2       S. Ås                    Karin Persdotter                                                        2      -

32 16/2       S. Ås                    Kerstin Davidsdotter                                                 4     2    m 

32 23/2       N. Ås                   Lars Jonsson                                                                -

32 23/2       Gårdsjö bruk        Kerstin Månsdotter                                                    -     7  dgr

32 25/2       Gunnerud              Elof Björsson dräng                                                 27      -

32 25/2       Mosserud             Kerstin Nilsdotter                                                      -     6    m 

32 26/3       S. Ås                    Ingrid Nilsdotter piga                                               20      -

32 29/3       Svenserud             Per Nilsson                                                               6     7    m 

32 30/3       Svenserud             Olof Persson                                                             6      -

32 3/4         Smedsby              Olof Arvidsson                                                          1     5    m 

32 7/4         Nolbergsviken      Måns Olofsson                                                        76      -

32 15/4       Bonäs                   Måns Persson                                                         73      -

32 25/4       Svenserud             Katarina Jonsdotter                                                   3     2    m 

32 26/4       Gunnerud              Anders Månsson                                                       7     6    m 

32 7/5         S. Ås                    Anders Persson                                                         -     2    m 

32 26/5       Mosserud             Karin Persdotter                                                        2     3    m 

32 25/6       Fölsvik                 Britta Jonsdotter                                                      36      -

32 5/8         Östmansby           Håkan Persson                                                        63      -

32 7/8         Gårdsjö bruk        Karin Matsdotter                                                     37      -

32 8/8         Skacksjö              Nils Bengtsson                                                           -     2  dgr

32 1/10       S. Ås                    Bonde Larsson                                                        34      -

32 8/10       Gunnerud              Björ Eriksson                                                          75      -

32 12/10     Bonäs                   Marit Nilsdotter                                                         1     5    m 

32 2/11       Bogerud               Ingeborg Månsdotter                                               40      -

32 4/11       Nolbergsviken      Nils Månsson                                                          45      -

32 15/11     Svenserud             Britta Bondesdotter                                                 72      -

32 25/11     Visterud                Karin Johansdotter                                                  41      -

32 26/11     N. Ås                   Sven Jonsson                                                             -   10    m 

32 24/12     Bonäs                   Karin Jonsdotter                                                      29      -

32 27/12     Skacksjö              Marit Håkansdotter                                                 44      -

32 28/12     Gunnerud              Nils Olofsson dräng                                                 22      -

32 28/12     Medskog              Kerstin Persdotter hustru                                         79      -

1733

33 5/2         Skacksjö              Anna Elofsdotter piga                                              47      -

33 15/2       Mosserud             Karin Månsdotter                                                    68      -

33 25/2       Mosserud             Knut Nilsson                                                           83      -

33 10/3       Prästbol                Anders Matsson                                                      99      -

33 1/4         S. Ås                    Marit Nilsdotter                                                       39      -

33 5/4         Mosserud             Karin Nilsdotter                                                        7      -

33 13/4       Fasterud               Katarina Hansdotter                                                   -     3    m  4 d

33 30/4       Gunnerud              Nils Nilsson                                                             23      -

33 30/4       N. Ås                   Per Olofsson                                                              -   11    m  4 d

33 31/4       N. Ås                   Marit Nilsdotter (förkvävd)                                        -     3    m 

33 1/5         Gunnerud              Bryngel Bryngelsson                                                57      -

33 13/5       Gunnerud              Ingeborg Björsdotter piga                                        48      -

33 14/5       Gunnerud              Jöns Nilsson                                                              6     6    m 

33 29/5       Ålkärrsrud            Gertrud Månsdotter                                                 57      -

33 1/6         Gunnerud              Katarina Nilsdotter                                                    1     6    m 

33 3/6         Gunnerud              Jon Olofsson                                                           16      -

33 3/6         Gunnerud              Kerstin Nilsdotter                                                      1     6    m 

33 9/7         Korterud              Jon Persson dräng                                                   44      -

33 15/7       Visteberg              Karin Olofsdotter                                                      8     6    m 

33 25/7       Bävik                    Nils Nilsson                                                             28      -

33 27/7       Bävik                    Britta Larsdotter                                                      56      -

33 1/8         Bävik                    Margeta Börjesdotter                                                1     6    m 

33 3/8         Svenserud             Erik Elofsson dräng                                                 59      -

33 5/8         N. Gunnerudstorp   Ingeborg Johansdotter                                             3     6    m 

33 15/8       Mosserud             Ingeborg Nilsdotter                                                    -     6    m 

33 30/8       Sandviken             Jon Jonsson                                                             80      -

33 1/9         Prästbol                Britta Jonsdotter                                                        1      -

33 10/9       Skacksjö              Per Arvidsson                                                           2      -

33 9/10       Dalen                    Sigrid Persdotter                                                     82      -

33 15/10     Högberg               Pål Nilsson                                                                -     8    m 

33 30/10     Fölsvik                 Per Olofsson                                                              -     6    m 

33 27/11     Fölsvik                 Jöns Jönsson                                                           82      -

33 20/12     S. Ås                    Gertrud Nilsdotter                                                   80      -

1734

34 19/1       Visterud                Sigrid Persdotter                                                     82      -

34 21/1       Stavik                   Marit Andersdotter                                                    -     6    m 

34 20/1       S. Ås                    Ingeborg Persdotter                                                 34      -

34 15/2       Gunnerud              Björ Jönsson                                                           77      -

34 5/3         Ålkärrsrud            Nils Andersson                                                        62      -

34 18/3       Fasterud               Elof Hansson                                                           62      -

34 18/3       Högberg               Nils Bengtsson                                                        70      -

34 19/3       S. Ås                    Jon Nilsson                                                             54      -

34 19/3       Prästbol                Marit Bengtsdotter hustru                                        89      -

34 29/3       Skacksjö              Johan Nilsson                                                          58      -

34 1/4         Fölsvik                 Olof Jonsson d.ä.                                                    44      -

34 3/4         S. Ås                    Per Nilsson                                                             29      -

34 7/4         Fölsvik                 Ingeborg Svensdotter hustru                                    46      -

34 12/4       Östmansby           Nils Månsson                                                            2     6    m 

34 13/4       Prästbol                Ingemar Larsson                                                        -     3    m 

34 30/4       Visterud                Jon Jönsson                                                               7     6    m 

34 1/5         Västmyr                Olof Olofsson                                                          51      -

34 3/5         Rud                      Olof Larsson                                                           47      -     ? 

34 4/5         Gunnerud              Kerstin Jonsdotter                                                   35      -

34 19/5       Gunnerud              Sara Nilsdotter                                                        55      -

34 21/5       Fölsvik                 Gertrud Jönsdotter piga                                           76      -

34 23/5       Visterud                Elin Jönsdotter                                                         10      -

34 10/7       Bävik                    Kerstin Nilsdotter                                                    28      -

34 12/7       Fölsvik                 Olof Elofsson                                                             -     7    m 

34 14/7       Högberg               Jon Jonsson dräng                                                   48      -

34 25/8       Högberg               Halvard Bengtsson                                                103      -

34 26/8       N. Ås                   Marit Håkansdotter piga                                          23      -

34 28/10     S. Gunnerudstorp  Måns Ivarsson                                                         71      -

34 29/10     Östmansby           Pål Eriksson                                                            62      -

34 10/11     Skacksjö              Jon Nilsson dräng                                                    80      -

34 12/11     Svenserud             Sven Nilsson                                                           82      -

34 13/11     Bävik                    Elin Olofsdotter                                                       61      -

34 30/11     Smedsby              Marit Nilsdotter hustru                                               -      -

34 1/12       Smedsby              Marit Nilsdotter hustru                                             70      -

34 5/12       Ålkärrsrud            Erik Persson                                                              4     6    m 

34 17/12     Bösseviken           Nils Svensson                                                            -      -

1735

35 7/1         Ålkärrsrud            Måns Persson                                                         15   10    m 

35 20/1       Bävik                    Ingeborg Andersdotter hustru                                  67      -

35 12/2       Östmansby           Gudmund Månsson dräng                                        47      -

35 22/2       Östmansby           Jon Davidsson                                                         47      -

35 25/2       By                        Britta Isaksdotter                                                     66     6    m 

35 28/2       Gunnerud              Marit Torbjörnsdotter                                              40     6    m 

35 2/3         Visteberg              Elof Persson                                                            76      -

35 5/3         Visteberg              Karin Persdotter                                                      78      -

35 3/3         Visteberg              Per Andersson dräng                                               19      -

35 10/3       Säter                    Karin Jonsdotter piga                                              60      -

35 18/3       Visteberg              Anders Jönsson                                                       46      -

35 29/3       By                        Per Sonesson                                                          85      -

35 26/3       Nolbergsviken      Elin Månsdotter                                                         2   10    m 

35 1/4         By                        Jon Olofsson                                                              -     4    m  7 d

35 3/4         N. Ås                   Per Månsson                                                           60      -

35 5/4         Älvbäck                Kerstin Larsdotter hustru                                         70      -

35 10/4       Fölsvik                 Erik Nilsson                                                            26      -

35 3/4         Svenserud             Nils Månsson                                                             -     4    m  8 d

35 8/4         Nolbergsviken      Marit Månsdotter hustru                                          67      -

35 12/4       Visterud                Karin Persdotter hustru                                            54      -

35 19/4       Visteberg              Rangella Arvidsdotter                                              14      -

35 24/4       Fölsvik                 Annika Olofsdotter                                                    1     2    m 

35 15/5       Bogerud               Per Nilsson                                                             90      -

35 21/5       Sandviken             Anna Nilsdotter                                                         8     8    m  3 v

35 16/6       Svenserud             Marit Larsdotter hustru                                            53      -

35 1/7         S. Ås                    Marit Olofsdotter                                                      7     2    m 

35 4/7         Bävik                    Karin Nilsdotter                                                        2     8     d  

35 10/7       Arvidstorp            Karin Larsdotter                                                        4     9    m  14d

35 22/7       Högberg               Ingemar Olofsson                                                    86      -

35 23/7       Arvidstorp            Håkan Eriksson                                                    72½      -

35 22/7       S. Ås                    Måns Månsson                                                          -     6    m 

35 9/9         Gunnerud              Olof Isaksson                                                          60      -

35 17/11     N. Ås                   Jon Persson dräng                                                   23     3    m 

35 20/11     Korterud              Karin Sonesdotter hustru                                         85      -

35 3/12       Kvarntorp             Elin Nilsdotter hustru                                               85      -

35 13/12     Visterud                Olof Eriksson                                                             -     8    m 

35 10/12     Ålkärrsrud            Britta Andersdotter                                                    1      -

1736

36 17/1       Smedsby              Sven Eriksson dräng                                                24     8    m  2 d

36 29/1       Gårdsjö bruk        Katarina Johansdotter                                                1     8    m 

36 16/2       Gunnerud              Måns Björsson                                                        48      -

36 13/3       Visterud                Per Månsson                                                           84      -

36 4/4         Bogerud               Erik Larsson                                                            82     6    m 

36 20/4       Visterud                Britta Olofsdotter                                                       -     2    m  6 d

36 2/6         Mårbacka             Johan Arvidsson                                                        1     2    m 

36 5/6         Visterud                Elin Persdotter                                                           7      -

36 9/10       Ålkärrsrud            Per Andersson                                                           -   11  dgr

36 18/11     Gunnerud              Nils Sandersson                                                      31      -

36 12/12     Prästbol                Anna Jonsdotter hustru                                            71      -

36 15/12     Fölsvik                 Jöns Persson                                                           76      -

1737

37 1/1         Stavik                   Jöns Nilsson                                                            91      -

37 30/1       Mosserud             Nils Nilsson                                                             49      -

37 4/2         Visterud                Karin Persdotter hustru                                            21      -

37 21/2       Bogerud               Britta Nilsdotter                                                         2     2    m 

37 25/2       Korterud              Nils Persson                                                            60      -

37 11/3       Svenserud             Erik Arvidsson                                                        52      -

37 24/3       Smedsby              Jon Svensson                                                             -   16     d 

37 26/3       Västegård             Karin Olofsdotter                                                      1   11    m 

37 2/4         Östmansby           Elin Olofsdotter piga                                                70      -

37 11/4       Mickelstorp          Lars Olofsson dräng                                                23      -

37 12/4       Gunnerud              Jöns Nilsson                                                              1     7    m 

37 22/4       Gårdsjö bruk        Måns Kristoffersson                                                  4   14  dgr

37 29/4       Gårdsjö bruk        Jonas Andersson                                                       1     6    m 

37 29/4       Gunnerud              Nils Persson                                                            46      -

37 3/5         Skacksjö              Margareta Persdotter                                                 -     9    m 

37 4/5         Ålkärrsrud            Sven Persson                                                            2     5    m 

37 8/5         Prästbol                Lars Larsson dräng                                                  31     2    m 

37 20/5       Visterud                Jonas Karlsson                                                        55      -

37 19/5       Gårdsjö bruk        Ingegerd Månsdotter hustru                                     80      -

37 23/5       Prästbol                Måns Persson                                                         52      -

37 8/6         Högberg               Britta Nilsdotter hustru                                          33½      -

37 19/6       S. Gunnerudstorp  Olof Jonsson                                                              -     9    m  14d

37 26/6       N. Ås                   Nils Nilsson                                                             70      -

37 27/6       Prästbol                Kerstin Jönsdotter piga                                            60      -

37 1/7         Visterud                Gertrud Olofsdotter hustru                                       88      -

37 30/6       Visterud                Ingrid Jonasdotter                                                      8      -

37 15/8       S. Ås                    David Månsson                                                       90      -

37 17/8       Fölsvik                 Jöns Svensson dräng                                               29      -

37 20/8       Älvbäck                Per Jonsson                                                               4   10    m 

37 30/8       Svenserud             Marit Svensdotter hustru                                          50      -

37 21/9       N. Ås                   Per Olofsson                                                             1     6    m 

37 26/9       Bävik                    Annika Larsdotter                                                     3     8    m 

37 11/10     Bösseviken           Kerstin Svensdotter                                                   1     8    m 

37 19/10     Mosserud             Kerstin Nilsdotter hustru                                          85      -

37 20/10     N. Ås                   Per Simonsson                                                           -     8    m 

37 28/10     Prästbol                Britta Larsdotter                                                        1   11    m 

37 2/11       Bonäs                   Karin Persdotter hustru                                            75      -

37 7/11       N. Ås                   Olof Nilsson                                                            83      -

37 14/11     Bösseviken           Karin Svensdotter                                                     5     6    m 

37 19/11     Fölsvik                 Olof Olofsson                                                            -     2    m 

37 28/11     Bävik                    Britta Jonsdotter piga                                               40      -

37 14/12     Altjärn                  Annika NN hustru                                                   70      -

37 14/12     Svenserud             NN Persdotter                                                          2     3    m 

37 30/12     Svenserud             Karin Halvardsdotter hustru                                  63½      -

37 30/12     Skacksjö              Marit Persdotter hustru                                            93      -

1738

38 12/1       Västegård             Per Olofsson                                                           53      -

38 9/1         Älvbäck                Jon Olofsson                                                           50      -

38 13/1       Säter                    Annika NN piga                                                      56      -

38 26/1       Nolbergsviken      Måns Månsson dräng                                              32   11    m 

38 29/1       Skacksjö              Per Andersson                                                        60      -

38 3/2         Bösseviken           Olof Persson                                                           70      -

38 10/2       Fölsvik                 Nils Olofsson                                                            1     7  dgr

38 15/2       Bävik                    Dordi Nilsdotter hustru                                            55      -

38 10/3       Bonäs                   Olof Persson                                                           70      -

38 4/3         Medskog              Margareta Pålsdotter hustru                                     30      -

38 10/3       Mickelstorp          Nils Nilsson                                                             50      -

38 30/3       Visterud                Kerstin Persdotter änka                                           50      -

38 2/4         Medskog              Katarina Persdotter                                                   6     1    m  14d

38 7/5         Bogerud               Nils Persson                                                            56      -

38 12/5       N. Ås                   Kerstin Larsdotter hustru                                         55      -

38 13/5       Västegård             Nils Olofsson                                                            1     4    m 

38 3/6         Bävik                    Nils Larsson                                                              1     5    m 

38 9/6         Korterud              Nils Månsson                                                            9     7    m 

38 16/6       Bävik                    Jöns Nilsson                                                            70      -

38 7/7         Fölsvik                 Anna Olofsdotter                                                       4     5    m 

38 21/7       Visteberg              Jon Persson                                                             80      -

38 22/7       Visteberg              Kerstin Bengtsdotter hustru                                      85      -

38 13/10     vid älven               Kerstin Jonasdotter                                                   6     3    m  14d

38 17/10     Fölsvik                 Kerstin Olofsdotter hustru                                        76      -

38 4/11       S. Ås                    Margareta Jonsdotter hustru                                    31      -

38 21/11     Bävik                    Per Persson                                                             48      -

38 25/11     Kvarnen               Johan Wisterud soldat                                             42      -

1739

39 20/1       Bävik                    Jon Börjesson                                                           1     6    m  5 d

39 21/1       Bävik                    Simon Hansson                                                       50      -

39 27/1       Sandviken             Jon Persson                                                             45      -

39 28/1       By                        Olof Bengtsson                                                        80      -

39 9/2         Älvbäck                Olof Olofsson                                                          80      -

39 10/2       Gårdsjö bruk        Britta Johansdotter                                                     -     2  dgr

39 10/2       Gårdsjö bruk        Måns Svensson                                                       78      -

39 24/2       Fölsvik                 Ingemar Månsson                                                      -     5    m  14d

39 1/3         Dalen                    Ingeborg Jonsdotter hustru                                       46      -

39 19/4       Bogerud               Måns Nilsson                                                          50      -

39 30/4       Bävik                    Mats Börjesson                                                       11     2    m  14d

39 9/5         Smedsby              Sven Bengtsson                                                       67      -

39 7/5         Mårbacka             Kerstin Arvidsdotter                                                  1     2    m  7 d

39 5/7         Fölsvik                 Gertrud Persdotter hustru                                        63      -

39 23/7       Västmyr                Nils Arvidsson                                                         60      -

39 1/8         Skacksjö              Anna Jonsdotter hustru                                            80      -

39 3/8         Prästbol                Britta Larsdotter                                                        3   14  dgr

39 4/8         Rud                      Jöns Nilsson                                                              3     6    m 

39 5/8         Bävik                    Britta Eriksdotter                                                     12      -

39 31/8       Bävik                    Nils Olofsson soldat                                                45      -

39 11/9       Prästbol                Karin Larsdotter hustru                                            75      -

39 19/9       Svenserud             Lars Abrahamsson                                                  90      -

39 6/10       Gunnerud              Anna Jönsdotter piga                                               96      -

39 6/10       Skacksjö              Bengt Månsson                                                       69      -

1740

40 1/1         Skacksjö              Nils Persson                                                              -     4    m  3 d

40 10/1       Bösseviken           Ingeborg Olofsdotter hustru                                     47      -

40 12/1       Mårbacka             Anna Eriksdotter änka                                             78      -

40 21/1       Rud                      Marit Larsdotter hustru                                            91      -

40 (3/2)       N. Ås                   Katarina Simonsdotter                                               3      -

40 28/1       Västmyr                Annika Svensdotter hustru                                       76      -

40 28/1       Västmyr                Marit Halvardsdotter (förkvävd)                                 -      m  (?)

40 29/1       Västmyr                Marit Bondesdotter hustru                                       45      -

40 31/1       N. Gunnerudstorp   Katarina Arvidsdotter                                              2     6    m 

40 20/2       Nolbergsviken      Olof Månsson                                                           1     8    m 

40 2/3         N. Ås                   Elof Olofsson                                                            1     1    m  14d

40 15/3       Bonäs                   Olof Nilsson                                                              2   14  dgr

40 4/4         Örbäck                 Karin Abrahamsdotter                                               4     1    m  14d

40 15/4       Gunnerud              Bryngel Larsson                                                        3     4    m 

40 3/5         Gunnerud              Jon Jonsson                                                             41      -

40 9/5         Fölsvik                 Katarina Jönsdotter                                                    -     4    m  14d

40 22/5       Älvbäck                Olof Olofsson                                                            1     9    m 

40 5/6         Fölsvik                 Måns Ingemarsson                                                  52      -

40 1/7         Visterud                Per Persson                                                               3     2    m 

40 2/7         Stavik                   Kerstin Svensdotter hustru                                       63      -     ? 

40 3/7         Korterud              Lars Månsson                                                            -   14  dgr      ?

40 6/7         Visterud                Ingeborg Persdotter                                                   6      -

40 6/7         Sandviken             Karin Månsdotter                                                      3   10    m  8 d

40 8/7         Visterud                Måns Eriksson                                                          2     6    m 

40 10/7       Sandviken             Nils Olofsson                                                            4   11    m 

40 10/7       Skacksjö              Britta Hansdotter                                                       5      -     ? 

40 14/7       Visterud                Maria Persdotter                                                        -     7    m 

40 22/7       Bävik                    Marit Jönsdotter hustru                                            85      -

40 20/7       Svenserud             Katarina Jonsdotter                                                   2     6    m  3 d

40 2/8         Skacksjö              Britta Larsdotter                                                        8     1    m 

40 3/8         Visteberg              Kerstin Larsdotter                                                     4     6    m 

40 7/8         N. Ås                   Per Eriksson dräng                                                  21      -

40 10/8       Mårbacka             Olof Matsson                                                            7     3    m  

40 11/8       Visteberg              Måns Arvidsson                                                        3     2    m 

40 13/8       Svenserud             Kerstin Persdotter                                                   11     3    m 

40 14/8       N. Ås                   Kerstin Elofsdotter hustru                                        75     4    m 

40 14/8       N. Ås                   Bryngel Olofsson                                                     12     3    m  14d

40 17/8       N. Ås                   Katarina Nilsdotter                                                    2     8    m  3 d

40 20/8       Svenserud             Margareta Persdotter                                                7     7    m 

40 17/8       Örbäck                 Sven Pålsson                                                             2     3    m  3 d

40 23/8       Örbäck                 Erik Pålsson                                                              7     6    m 

40 28/8       S. Ås                    Ingeborg Nilsdotter hustru                                       33      -

40 21/8       Visteberg              Sigrid Nilsdotter hustru                                            60      -

40 24/8       Svenserud             Gertrud Olofsdotter                                                   6     3    m 

40 27/8       Svenserud             Nils Persson                                                            16     7    m  2 d

40 27/8       Bävik                    Margareta Larsdotter                                                3     2    m 

40 27/8       Bävik                    Sone Persson                                                          12      -

40 22/8       Bävik                    Ingemar Persson                                                           -

40 24/8       N. Ås                   Marit Pålsdotter                                                        7     5    m 

40 22/8       Visteberg              Britta Nilsdotter                                                       18      -

40 30/8       Prästbol                Gullbrand Larsson dräng                                          17      -

40 30/8       Prästbol                Marit Andersdotter piga                                          70      -

40 31/8       Bävik                    Gertrud Persdotter                                                    5      -

40 1/9         S. Gunnerudstorp  Jon Persson                                                             50      -

40 2/9         Bävik                    Nils Arvidsson                                                           1   11    m 

40 2/9         Bävik                    Jon Nilsson                                                                -   11    m 

40 3/9         Svenserud             Margareta Månsdotter piga                                     18      -

40 4/9         Stavik                   Håkan Elofsson                                                         4   11    m  1 d

40 3/9         Fasterud               Elof Hansson                                                             2   10    m 

40 4/9         Örbäck                 Olof Abrahamsson                                                    1      -

40 4/9         Örbäck                 Kerstin Pålsdotter                                                    14      -

40 5/9         Prästbol                Marit Olofsdotter piga                                             20      -

40 2/9         Västegård             Lars Nilsson                                                              2     1    m 

40 2/9         Prästbol                Maria Olofsdotter piga                                            19     7    m 

40 2/9         Prästbol                Katarina Olofsdotter                                                  6     4    m 

40 7/9         S. Ås                    Per Olofsson                                                           12     9    m 

40 7/9         Västmyr                Nils Arvidsson                                                           6     8    m 

40 4/9         Västmyr                Kerstin Eriksdotter                                                    6      -

40 8/9         S. Ås                    Isak Olofsson                                                            8   10    m  3 d

40 4/9         S. Ås                    Elin Knutsdotter piga                                               24      -

40 7/9         Stavik                   Marit Olofsdotter hustru                                          93      -

40 9/9         Stavik                   Maria Olofsdotter hustru                                          75      -

40 10/9       Stavik                   Ingeborg Andersdotter                                              5     3    m 

40 6/9         Fasterud               Marit Svensdotter                                                      8      -

40 7/9         Gunnerud              Olof Nilsson                                                              6     6    m 

40 7/9         By                        Kerstin Jönsdotter piga                                            18     8    m 

40 7/9         Bogerud               Nils Månsson                                                          13      -

40 1/9         S. Ås                    Nils Olofsson                                                            5     8    m 

40 7/9         N. Ås                   Nils Olofsson                                                          10     8    m  2 d

40 9/9         Gunnerud              Nils Nilsson                                                               8     1    m  2 d

40 10/9       vid älven               Anders Jonasson                                                       3   10    m  1 d

40 10/9       vid älven               Per Jonasson                                                             1     6    m  1 d

40 10/9       Bävik                    Annika Börjesdotter                                                   -     3    m  3 d

40 11/9       Rud                      Måns Börjesson                                                      67      -

40 13/9       Prästbol                Jon Jonsson                                                             56      -

40 11/9       Arvidstorp            Britta Olofsdotter piga                                             18      -

40 12/9       N. Ås                   Karin Jonsdotter                                                        6     6    m 

40 11/9       S. Gunnerudstorp  Olof Olofsson                                                            2   10    m 

40 12/9       S. Gunnerudstorp  Margareta Olofsdotter                                               8     3    m 

40 9/9         S. Gunnerudstorp  Karin Jonsdotter                                                        1     1    m  3 d

40 11/9       Gunnerud              Olof Nilsson                                                            26      -

40 9/9         Västmyr                Måns Jönsson                                                           5     5    m 

40 16/9       Östmansby           Nils Gudmundsson                                                  87      -

40 17/9       Bävik                    Nils Torbjörnsson                                                    70      -

40 14/9       S. Ås                    Marit Nilsdotter piga                                               56      -

40 17/9       By                        Margareta Olofsdotter                                               4      -

40 14/9       S. Ås                    Gunilla Persdotter piga                                             60      -

40 12/9       Örbäcks säter       Jon Larsson                                                               9     5    m 

40 14/9       Bogerud               Per Månsson                                                             6     9    m 

40 17/9       N. Gunnerudstorp   Jon Jonsson                                                            7     2    m 

40 18/9       S. Ås                    Karin Nilsdotter hustru                                            90      -

40 19/9       Rud                      Jöns Börjesson                                                          5     8    m 

40 19/9       Korterud              Kerstin Olofsdotter                                                    4     6    m 

40 24/9       Arvidstorp            Karin Larsdotter                                                        4     9    m 

40 24/9       Västmyr                Marit Olofsdotter piga                                             20     5    m 

40 20/9       Västmyr                Erik Svensson                                                           1     3    m 

40 30/9       Altjärn                  Lars Mårtensson                                                     90      -

40 28/9       Älvbäck                Per Jonsson                                                               1   10    m 

40 1/10       Bävik                    Karin Ingemarsdotter hustru                                     57      -

40 1/10       Högberg               Nils Larsson                                                              4     9    m 

40 1/10       Korterud              Måns Månsson                                                          4     3    m 

40 5/10       Bogerud               Elof Nilsson                                                             10      -

40 5/10       By                        Per Olofsson                                                              -   11    m 

40 10/10     Högberg               Margareta Larsdotter                                                1     8    m 

40 4/10       Kvarnen               Annika Larsdotter                                                      -     9    m  2 d

40 23/10     Ålkärrsrud            Nils Persson                                                            15      -

40 27/10     Högberg               Ingegerd Ivarsdotter hustru                                      44     4    m 

40 30/10     Prästbol                Ingemar Olofsson                                                       -     4    m  3 d

40 4/11       Ålkärrsrud            Per Persson                                                             12     2    m  2 d

40 11/11     Fölsvik                 Karin Elofsdotter                                                       8     8    m 

40 25/12     Svenserud             Olof Bengtsson                                                        70      -

40 25/12     Bävik                    Marina Olofsdotter hustru                                        74      -

1741

41 4/1         S. Ås                    Britta Bryngelsdotter hustru                                      71      -

41 8/1         N. Ås                   Kerstin Arvidsdotter hustru                                      35     3    m 

41 16/1       Östmansby           Britta Simonsdotter                                                    -   12  dgr

41 19/1       S. Ås                    Måns Jönsson                                                         35      -

41 20/1       By                        Nila Isaksson nämndeman                                       57      -

41 26/1       S. Ås                    Olof Persson                                                           51      -

41 29/1       S. Ås                    Karin Persdotter hustru                                            53      -

41 29/1       Bogerud               Ingeborg Elofsdotter hustru                                      82      -

41 5/2         Gårdsjö bruk        Ingeborg Persdotter hustru                                       76      -

41 16/2       Västegård             Nils Olofsson                                                             -     8  dgr

41 19/2       Gunnerud              Britta Elofsdotter hustru                                           73      -

41 28/2       S. Gunnerudstorp  Marit Persdotter hustru                                            78      -

41 5/3         Östmansby           Karin Olofsdotter hustru                                          67      -

41 9/3         N. Ås                   Karin Larsdotter hustru                                            36      -

41 14/3       Högberg               Lars Olofsson                                                          33     6    m 

41 21/3       Stavik                   Lars Jonsson dräng                                                  33     6    m 

41 27/3       Stavik                   Jon Larsson                                                             65      -

41 25/3       Gunnerud              Ingeborg Isaksdotter                                                  -     8    m  8 d

41 5/4         N. Ås                   Olof Larsson dräng                                                  18     6    m 

41 9/4         Bonäs                   Karin Eriksdotter hustru                                           73      -

41 7/4         Gårdsjö bruk        Karin Hansdotter hustru                                           55     6    m 

41 11/4       Bösseviken           Sven Nilsson                                                           37     6    m 

41 11/4       Smedsby              Ingeborg Larsdotter piga                                         60      -

41 21/4       N. Gunnerudstorp   Britta Larsdotter hustru                                          80      -

41 22/4       Svenserud             Nils Månsson                                                          82      -

41 30/4       Västmyr                Olof Jonsson                                                           63      -

41 25/4       Stavik                   Per Kristoffersson dräng                                          24      -

41 1/5         S. Ås                    Marit Jonsdotter hustru                                            49     6    m 

41 3/5         Stavik                   Gertrud Nilsdotter hustru                                         36     6    m 

41 4/5         S. Ås                    Kerstin Larsdotter piga                                            50      -

41 9/5         Västegård             Karin Arvidsdotter piga                                           55      -

41 14/5       Mårbacka             Elisabet Eriksdotter hustru                                       80     9    m 

41 14/5       Bogerud               Karin Bryngelsdotter hustru                                     72      -

41 24/5       Bogerud               Nils Nilsson                                                             58      -

41 24/5       Visterud                Lars Jonsson                                                           28      -

41 6/6         Stavik                   Elin Persdotter hustru                                               67      -

41 26/6       Gårdsjö bruk        Ingrid Johansdotter                                                    1     4    m  14d

41 12/7       Gunnerud              Isak Olofsson                                                          37     6    m  14d

41 5/8         Visterud                Marit Bengtsdotter hustru                                        82      -

41 26/8       Svenserud             Per Olofsson                                                             1   14  dgr

41 28/8       Sandviken             Nils Jonsson                                                            49      -

41 16/9       Svenserud             Nils Jönsson soldat                                                  60      -

41 28/9       Mårbacka             Gudmund Olofsson                                                  76      -

41 9/10       Högberg               Lars Månsson dräng                                                80      -

41 21/10     Östmansby           Marit Olofsdotter hustru                                          32      -

41 28/10     By                        Lars Jonsson                                                             3   10    m  8 d

41 18/11     By                        Annika Olofsdotter                                                    1   10    m 

1742

42 10/2       Prästbol                Kerstin Andersdotter hustru                                     72      -

42 21/2       Stavik                   Johan Johansson dräng                                            33      -

42 16/3       Smedsby              Erik Larsson                                                            66      -

42 28/3       Smedsby              Marit Jönsdotter                                                        1      -

42 -----       Gunnerud              Nils Nilsson (drunknad i Skacksjön) (beg. 22/4)      21      -

42 -----       Gunnerud              Jöns Nilsson (drunknad i Skacksjön) (beg. 22/4)     14     6    m

42 23/4       Skacksjö              Elin Nilsdotter hustru                                               55      -

42 24/4       Prästbol                Olof Larsson                                                           53      -

42 26/4       Altjärn                  Maria Larsdotter hustru                                           51      -

42 28/4       Bonäs                   Ingeborg Månsdotter piga                                        20     6    m 

42 29/4       Bävik                    Anna Gudmundsdotter hustru                                   64      -

42 6/5         Medskog              Nils Månsson                                                          57      -

42 16/4       Mårbacka             Katarina Hesselgren                                                50     6    m 

42 5/6         Stavik                   Olof Jönsson dräng                                                  55      -

42 12/6       Arvidstorp            Elin Andersdotter hustru                                          74      -

42 28/6       Bogerud               Kerstin Månsdotter piga                                          20     6    m 

42 26/7       Västmyr                Karin Olofsdotter                                                       -   15  dgr

42 2/8         Västegård             Abraham Abrahamsson                                           65      -

42 3/8         Korterud              Jöns Jönsson dräng                                                  22     9    m 

42 4/8         Skacksjö              Marit Jonsdotter piga                                               70      -

42 5/8         Rud                      Nils Olofsson                                                          11     6    m 

42 7/8         Bävik                    Karin Nilsdotter                                                        3     1    m  1 d

42 10/8       Fölsvik                 Nils Månsson                                                          12      -

42 12/8       Rud                      Kerstin Nilsdotter                                                      8     7    m 

42 15/8       Rud                      Nils Nilsson                                                               2     9    m 

42 20/8       S. Ås                    Olof Bengtsson                                                        14      -

42 23/8       S. Gunnerudstorp  Annika Jonsdotter                                                     5     2  dgr

42 26/8       Prästbol                Ingemar Larsson                                                        2     9    m  2 d

42 1/9         Fölsvik                 Nils Jonsson                                                              -   10    m 

42 13/9       Svenserud             Karin Persdotter hustru                                            82      -

42 16/9       Västmyr                Anders Arvidsson                                                    67      -

42 17/9       Smedsby              Margareta Jönsdotter                                                5     8    m 

42 24/9       Smedsby              Ingemar Jönsson                                                        3     7    m  14d

42 26/9       Bösseviken           Olof Gudmundsson                                                  80      -

42 28/9       Smedsby              Nils Svensson                                                            -     4    m  14d

42 29/9       Bävik                    Börje Nilsson                                                          57      -

42 20/10     Östmansby           Ingeborg Månsdotter                                                 -     8    m 

42 31/10     Västmyr                Ingemar Eriksson                                                       -     1  dag

42 6/11       Fölsvik                 Sigrid Andersdotter hustru                                       58      -

42 12/11     Smedsby              Bengt Svensson dräng                                             20     4    m 

42 14/11     Gunnerud              Kerstin Nilsdotter hustru                                          24      -

42 --/12      Gunnerud              Margareta Jonsdotter                                                 -      -

42 30/12     Korterud              Kerstin Johansdotter hustru                                      67      -

1743

43 1/1         Kvarnen               Kerstin Nilsdotter                                                      -     4    m 

43 2/1         Gårdsjö bruk        Kerstin Olofsdotter                                                    4     1    m  7 d

43 3/2         Smedsby              Håkan Larsson                                                        62      -

43 3/2         Bonäs                   Sven Månsson dräng                                               40      -

43 3/3         S. Gunnerudstorp  Olof Mickelsson                                                      41     6    m 

43 20/2       N. Ås                   Ingeborg Nilsdotter                                                    -     8    m 

43 8/3         Västegård             Katarina Olofsdotter                                                  -     5    m  3 d

43 8/3         Bösseviken           Elin Göransdotter hustru                                          74      -

43 11/3       S. Ås                    Elin Persdotter hustru                                               50     3    m 

43 17/3       Prästbol                Lars Månsson dräng (drunknad)                              20     3    m  2 d

43 15/3       Västmyr                Olof Eriksson                                                             -     5    m 

43 21/3       S. Ås                    Nils Nilsson                                                             57      -

43 19/3       Visterud                Johan Persson                                                           1     2    m 

43 23/3       Mosserud             Kerstin Nilsdotter hustru                                          54     6    m 

43 25/3       Prästbol                Anna Andersdotter hustru                                        72      -

43 2/4         Bonäs                   Katarina Nilsdotter                                                    1     3    m 

43 3/4         N. Ås                   Olof Persson dräng                                                  33      -

43 3/4         Fölsvik                 Marit Persdotter piga                                               71      -

43 7/4         Bogerud               Per Nilsson                                                                  -

43 15/4       Fasterud               Karin Nilsdotter hustru                                            56      -

43 16/4       Bävik                    Britta Jönsdotter hustru                                            43   10    m 

43 21/4       S. Ås                    Måns Nilsson                                                          56     4    m 

43 22/4       Mårbacka             Ingegerd Jönsdotter hustru                                       63     7    m 

43 29/4       Östmansby           Britta Månsdotter hustru                                          61      -

43 3/5         Prästbol                Erik Larsson                                                            80      -

43 27/4       By                        Elin Andersdotter hustru                                          80      -

43 3/4         Nolbergsviken      Karin Månsdotter hustru                                          81      -

43 3/4         Prästbol                Kerstin Larsdotter hustru                                         52      -

43 1/5         N. Ås                   Anna Sonesdotter piga                                          100      -

43 29/4       Nolbergsviken      Bengt Nilsson dräng                                                43      -

43 6/5         Stavik                   Sigrid Olofsdotter piga                                             34      -

43 6/5         Mårbacka             Mats Olofsson                                                         61      -

43 6/5         Kvarnen               Kerstin NN fattig piga                                             80      -

43 11/5       Visterud                Jöns Olofsson                                                          70      -

43 8/5         Stavik                   Anders Nilsson                                                        42      -

43 10/5       Nolbergsviken      Bengt Olofsson                                                        43      -

43 9/5         Nolbergsviken      Britta Olofsdotter hustru                                          42      -

43 27/5       Bösseviken           Nils Davidsson                                                        49      -

43 7/6         Mårbacka             Arvid Johansson                                                      42      -

43 12/6       -----                     Anders Larsson Knap h-smed                                 55     2    m  14d

43 15/6       Visteberg              Måns Månsson dräng                                              21      -

43 19/6       Prästbol                Lars Bengtsson                                                        76      -

43 25/6       By                        Sven Jonsson                                                          69      -

43 2/7         Nolbergsviken      Kerstin Månsdotter hustru                                       50      -

43 14/7       Ålkärrsrud            Kerstin Persdotter piga                                            51      -

43 16/7       Västegård             Karin Jonsdotter hustru                                            56      -

43 8/8         N. Gunnerudstorp   Jöns Arvidsson                                                        1   11    m 

43 24/8       S. Gunnerudstorp  Karin Olofsdotter                                                      2     9    m 

43 16/9       Örbäck                 Nils Jonsson                                                            74      -

43 5/10       Gårdsjö bruk        Lisken Göransdotter hustru                                    100      -

43 29/11     N. Gunnerudstorp   Halvard Börjesson                                                53     6    m 

43 2/12       Nolbergsviken      Anna Månsdotter                                                    67      -

43 6/12       S. Ås                    Karin Bondesdotter hustru                                       76      -

1744

44 (19/2)     Bävik                    Britta Larsdotter                                                        1     3    m 

44 17/3       Västmyr                Kerstin Bengtsdotter hustru                                      63      -

44 6/4         Bävik                    Per Eriksson                                                            48      -

44 18/4       Prästbol                Marit Larsdotter                                                        -     1    m 

44 26/4       S. Ås                    Jon Olofsson                                                              -     1    m 

44 2/5         Nolbergsviken      Måns Bengtsson                                                        4     6    m 

44 6/5         Nolbergsviken      Margeta Månsdotter                                                  4     4    m 

44 13/5       Nolbergsviken      Kerstin Persdotter hustru                                         36      -

44 16/7       Visterud                Elin Jönsdotter hustru                                               82      -

44 1/8         Västegård             Per Olofsson                                                              -     3    m  3 d

44 2/8         Arvidstorp            Annika Nilsdotter                                                       -     5    m  14d

44 14/8       Skacksjö              Kerstin Håkansdotter hustru                                    72      -

44 25/8       Visteberg              Margeta Arvidsdotter piga                                       20      -

44 24/9       S. Ås                    Elof Isaksson                                                           72      -

44 30/9       Gårdsjö bruk        Petter Johansson                                                        -     7  dgr

44 7/12       Skacksjö              Ingeborg Jonsdotter                                                 70      -

44 12/12     Stavik                   Britta Johansdotter hustru                                        72      -

44 9/12       Stavik                   Nils Nilsson                                                               1     2    m 

44 26/12     Fölsvik                 Gertrud Persdotter hustru                                        70      -

1745

45 25/1       Korterud              Olof Olofsson                                                          14      -

45 23/1       S. Ås                    Margeta Persdotter (förkvävd)                                   -     2    m  8 d

45 10/2       Fölsvik                 Per Jönsson                                                             82     2    m  14d

45 16/2       Smedsby              Olof Nilsson                                                            56     2    m  8 d

45 7/3         Gunnerud              Olof Olofsson dräng                                                19     4    m 

45 25/3       Mårbacka             Karin Jonsdotter                                                        -     1    m 

45 9/4         Gunnerud              Margeta Isaksdotter                                                  7     4    m 

                   (Blad saknas i dödboken)

1746

---------      ---------

46 5/12       Gunnerud              Kerstin Jönsdotter                                                     1     6    m  14d

46 23/12     Prästbol                Marit Olofsdotter                                                    17     5    m 

46 24/12     Dalen                    Måns Jonsson                                                         65     6    m 

46 24/12     Bävik                    Per Larsson                                                               2     3  dgr

46 30/12     Gunnerud              Britta Larsdotter                                                        3     3  dgr

1747

47 6/1         Bävik                    Marit Persdotter                                                      17   10    m 

47 21/1       N. Ås                   Lars Simonsson                                                         1   11    m 

47 28/1       Gunnerud              Britta Simonsdotter                                                    1   10    m 

47 20/2       Arvidstorp            Jonas Nilsson                                                            1     4    m 

47 23/2       Stavik                   Bengt Persson gardessoldat                                     60      -

47 8/3         Mickelstorp          Elof Bryngelsson                                                      95      -

47 16/3       Örbäck                 Lars Abrahamsson (drunknad)                                   2   10    m 

47 23/3       Svenserud             Olof Nilsson                                                              2   19     ?

47 23/3       Nolbergsviken      Bengt Olofsson                                                          -     5    m 

47 1/4         Stavik                   Kerstin Jönsdotter                                                     2   11    m 

47 28/4       Svenserud             Anders Nilsson                                                          1     2    m  14d

47 1/5         Rud                      Annika Bryngelsdotter                                                -     8  dgr

47 6/5         N. Ås                   Karin Håkansdotter hustru                                       48      -

47 8/5         Örbäck                 Ingeborg Månsdotter                                                 3     1    m  14d

47 12/5       N. Gunnerudstorp   Margeta Arvidsdotter                                              2     7    m 

47 16/5       Stavik                   Kerstin Svensdotter                                                   -     1    m  3 d

47 24/5       Korterud              Marit Månsdotter hustru                                          89     6    m 

47 25/5       S. Ås                    Jöns Larsson                                                           90      -

47 30/5       N. Ås                   Kerstin Jonsdotter hustru                                         18     6    m 

47 11/6       Gårdsjö bruk        Kerstin Olofsdotter                                                    2     1    m  10d

47 18/6       Gårdsjö bruk        Johan Jonsson mästersven                                       30   11    m  8 d

47 21/7       Prästbol                Lars Jönsson                                                           59      -

47 15/7       Gårdsjö bruk        Anders Johansson                                                     1     4    m 

47 25/7       Bonäs                   Maria Nilsdotter hustru                                            70      -

47 29/7       Fölsvik                 Kerstin Ingemarsdotter h-u                                      71      -

47 25/8       S. Gunnerudstorp  Karin Halvardsdotter hustru                                     41      -

47 (30/8)     Visteberg              Sigrid Månsdotter (förkvävd)                                     -     5    m  14d

47 13/9       N. Ås                   Nils Håkansson                                                          -     1  dag

47 25/9       Svenserud             Gertrud Nilsdotter                                                     1     4    m  14d

47 9/10       Bogerud               Katarina Nilsdotter piga                                           19      -

47 2/11       Svenserud             Marit Månsdotter hustru                                          80      -

47 24/11     Fölsvik                 Kerstin Eriksdotter hustru                                        74      -

47 25/11     Gunnerud              Kerstin Björsdotter hustru                                        41     3    m 

47 29/11     Sandviken             Måns Jonsson (drunknad)                                        16     2    m  2 d

47 30/11     Stavik                   Johan Jönsson                                                            -      -

47 -----       Västmyr                Marit Persdotter hustru                                            90      -

(beg. 28/12)

47 26/12     N. Ås                   Marit Elofsdotter hustru                                           46      -

47 27/12     Skacksjö              Ingeborg Nilsdotter hustru                                       46      -

1748

48 4/1         Svenserud             Per Svensson                                                          66      -

48 10/1       Mårbacka             Sven Jonsson                                                          70      -

48 16/1       Högberg               Karin Jonsdotter hustru                                            72      -

48 6/2         Stavik                   Marit Jonsdotter  (förkvävd)                                      -     1    m  14d

48 17/2       Bävik                    Gertrud Arvidsdotter                                                        2     2     m 

48 24/2       S. Ås                    Anna Olofsdotter hustru                                           85      -

48 (6/3)       Bogerud               Ingeborg Persdotter hustru                                       88      -

48 28/2       Fölsvik                 Nils Hansson                                                           99      -

48 2/3         Visteberg              Elof Gudmundsson                                                    1     3    m  3 d

48 9/3         Skacksjö              Nils Persson                                                              -   11    m 

48 12/3       Fölsvik                 Jöns Persson                                                              -     6    m 

48 11/3       Skacksjö              Per Jönsson                                                               -     7    m  14d

48 15/3       S. Ås                    Gertrud Persdotter                                                     -   18  dgr

48 21/3       By                        Marit Simonsdotter hustru                                        90      -

48 22/3       Fölsvik                 Kerstin Jönsdotter hustru                                         80      -

48 27/3       S. Ås                    Nils Olofsson                                                            5     3    m 

48 10/4       Svenserud             Måns Davidsson                                                      62      -

48 1/4         Svenserud             Per Nilsson                                                                -     3  dgr

48 11/4       Svenserud             Gertrud Nilsdotter                                                   13     1    m  7 d

48 21/4       S. Ås                    Nils Månsson dräng                                                 60      -

48 22/4       S. Ås                    Margeta Olofsdotter                                                  4     4    m 

48 24/4       Bävik                    Karin Larsdotter hustru                                            70      -

48 25/4       Bävik                    Lars Arvidsson                                                        90      -

48 1/5         Västmyr                Sven Olofsson                                                         75     6    m 

48 -----       vid älven               Britta Jonsdotter                                                        2     2    m 

(beg. 15/5)

48 11/5       Örbäck                 Kerstin Svensdotter h-u                                           56      -

48 14/5       Sandviken             Elin Elofsdotter hustru                                              54      -

48 20/5       Svenserud             Sven Jonsson                                                          13     9    m

48 28/5       Stavik                   Nils Elofsson dräng                                                  23      -

48 2/6         Fölsvik                 Nils Persson dräng                                                  72      -

48 5/6         Fölsvik                 Karin Olofsdotter hustru                                        104      -

48 28/6       Västmyr                Petter Eriksson dräng                                              29      -

48 11/7       Rud                      Ingeborg Bryngelsdr hustru                                      90      -

48 15/8       Västmyr                Nils Olofsson                                                            4     8    m  14d

48 16/8       Skacksjö              Gertrud Isaksdotter hustru                                       80      -

48 18/9       Gunnerud              Nils Larsson                                                              -     8    m  1 d

48 3/10       N. Gunnerudstorp   Ingrid Svensdotter hustru                                       24      -

48 11/11     Fölsvik                 Måns Knutsson                                                       74      -

48 7/12       Örbäck                 Kerstin Nilsdotter piga                                             54      -

1749

49 26/1       Svenserud             Marit Nilsdotter hustru                                             84      -

49 10/3       N. Ås                   Ingeborg Sonesdotter hustru                                    90      -

49 15/3       Visteberg              Måns Olofsson                    (bröstsjuka)                  60      -

49 16/3       Svenserud             Marit Andersdotter hustru   (tvinsot)                        37      -

49 21/3       Rud                      Erik Arvidsson                                                        82      -

49 19/4       Östmansby           Gertrud Larsdotter hustru                                        84      -

49 1/5         Svenserud             Olof Larsson dräng                                                  80      -

49 18/5       Ålkärrsrud            Anders Nilsson dräng          (tvinsot)                     31½      -

49 24/6       Västmyr                Hans Andersson                  (sotsjuka)                     63      -

49 19/7       Medskog              Björ Jonsson                                                           80      -

49 1/8         Bävik                    Marit Persdotter hustru                                            72      -

49 27/8       Bävik                    Margeta Månsdr hustru       (barnsbörd)                  17      -

49 27/8       N. Ås                   Karin Nilsdotter                  (bröstsjuka)                     -     1    m      ? 

49 22/9       Skacksjö              Nils Jonsson                        (tvinsot)                        --- ----

49 6/12       Bråten                  Per Andersson hammarsmed                                   82      -

49 17/12     Fölsvik                 Annika Olofsdr hustru         (barnsbörd)                ---- ----

1750

50 17/2       Östmansby           Johan Johansson                                                      78      -

50 18/2       S. Ås                    Nils Persson                                                              -    dag

50 28/3       Fasterud               Nils Hansson dräng                                                 20     3    m 

50 30/3       Bävik                    Lars Larsson                                                              -     2    m  4 d

50 12/4       Mickelstorp          Ingeborg Nilsdotter hustru                                       53      -

50 24/4       Högberg               Kerstin Halvardsdotter hustru                                  80      -

50 25/4       N. Ås                   Pål Olofsson  (blind)                                                       76      -

50 9/8         Mickelstorp          Nils Eriksson                                                           12     3    m 

50 25/8       Fölsvik                 Marit Jönsdotter piga                                                      13             ?

50 26/8       S. Ås                    Margeta Olofsdotter piga                                                16             ?

50 6/9         Skacksjö              Karin Persdotter ett barn                                              ---- ----

50 15/9       Skacksjö              Elin Bryngelsdotter h-u                                                   81     6     m 

50 17/9       Skacksjö              Nils Bengtsson                                                          4     3    m  14d

50 19/9       Skacksjö              Olof Bengtsson                                                          2     1    m  14d

50 16/9       Skacksjö              Per Arvidsson                                                           7     8  dgr

50 20/9       Skacksjö              Anders Larsson                                                         1   10    m  14d

50 16/9       Fölsvik                 Margareta Jonsdotter                                                       3     8     m     14d

50 19/9       Fölsvik                 Jöns Jonsson                                                             1     6    m 

50 21/9       Fölsvik                 Ingemar Jonsson                                                        1   21  dgr

50 25/9       Fölsvik                 Olof Jonsson                                                           61     6    m 

50 26/9       Skacksjö              Britta Knutsdotter hustru                                                 56      -

50 27/9       Arvidstorp            Sigrid Gudmundsdotter hustru                                  80      -

50 4/10       Fölsvik                 Katarina Håkansdotter                                                     4     1     m 

50 6/10       Fölsvik                 Nils Olofsson                                                             -     4    m  4d

50 13/10     Stavik                   Nils Andersson dräng                                                     20      -

50 8/12       Ås                        Nils Elofsson dräng                                                  35      -

50 27/12     Stavik                   Kerstin Nilsdotter                                                      2     5    m  2 d

50 31/12     Dalen                    Britta Jönsdotter hustru        (sotsjuka)                     44      -

1751

51 16/1       N. Ås                   Ingeborg Jonsdr piga           (bröstsjuka)                  19      -

51 21/1       Gunnerud              Olof Simonsson                   (sotsjuka)                        -     1    m  3 v

51 30/1       Bävik                    Börje Matsson                    (bröstsjuka)                  56      -

51 31/1       Älvbäck                Marit Olofsdr änka              (bröstsjuka)                  76      -

51 5/2         Örbäck                 Bengt Eriksson                    (sotsjuka)                     69      -

51 7/2         Stavik                   Jon Larsson                        (sotsjuka)                       2     1    m  4 d

51 15/2       Högberg               Marit Bengtsdr hustru          (bröstsjuka)                  75     6    m 

51 8/4         Fölsvik                 Per Jonsson                        (sotsjuka)                        -     1    m  3½d

51 4/3         Örbäck                 Olof Månsson                     (mässlingen)                    -   10    m      ? 

51 15/4       Gunnerud              Marit Persdotter hustru        (sotsjuka)                     68      -

51 22/4       Skacksjö              Jon Bondesson dräng          (sotsjuka)                  ----- -----

51 9/5         S. Ås                    Elof Olofsson                      (mässlingen)                    1     6    m 

51 29/5       Svenserud             Marit Larsdotter hustru        (sotsjuka)                     69      -

51 7/8         Fölsvik                 Sven Jönsson                      (bröstsjuka)                  68      -

51 14/8       Mickelstorp          Karin Eriksdotter hustru      (sotsjuka)                     82      -

51 15/8       Gunnerud              Erik Jonsson                       (sotsjuka)                        -     2    m 

51 11/12     Örbäck                 Margeta Eriksdotter h-u      (lungsot)                       44      -

51 21/12     Prästbol                Olof Ingemarsson                (gulsot)                         58      -

1752

52 3/1         By                        Marit Arvidsdotter              (förkvävd)                       -     6    m 

52 1/3         S. Gunnerdstorp   Jon Mickelsson            (hastig sjukdom)                  63      -

52 13/3       Stavik                   Kerstin Andersdotter           (sotsjuka)                        -     6    m  14d

52 15/3       Älvbäck                Kerstin Nilsdotter                (sotsjuka)                       1     5    m  8 d

52 0329      N. Ås                   Marit Olofsdotter                (bröstsjuka)                    1   10    m  3 d

52 7/4         Svenserud             Margeta Andersdr               (bröstsjuka)                     -     3    m 

52 14/4       S. Ås                    Per Olofsson                       (bröstsjuka)                  32      -

52 13/4       Visteberg              Sigrid Johansdotter h-u        (gulsot)                         63      -

52 26/4       Fölsvik                 Håkan Jönsson                    (lungsot)                       46     3    m 

52 3/5         Skacksjö              Nils Larsson                        (bröstsjuka)                     -     6    m 

52 10/5       Bogerud               Nils Larsson                        (bröstsjuka)                  95      -

52 18/5       Bogerud               Arvid Svensson                   (lungsot)                       90      -

52 19/5       Älvbäck                Nils Nilsson                        (bröstsjuka)                     -     2  dgr      ?

52 10/6       (skada)                 Måns Nilsson                                                              (skada)

52 24/6            "                      (skada)                                                                      "

52 2/7              "                           "                                                                           "      

52 17/7            "                           "                                                                           "

52 17/7            "                      ett barn                                                                      "

52 22/7          ?  -rud               ett barn                                                                      "

52 1/8         Örbäcks säter       Marit Isaksdotter hustru      (rödsot)                        35      -

52 3/8         Örbäcks säter       Gertrud Olofsdotter             (rödsot)                          2      -

52 11/8       Högberg               Annika Jönsdotter               (rödsot)                        13      -

52 12/8       Prästbol                Nils Larsson                        (rödsot)                          2   16  dgr

52 12/8       Mickelstorp          Kerstin Olofsdotter             (rödsot)                          7     2    m 

52 12/8       Mickelstorp          Margeta Olofsdotter            (rödsot)                          3   10    m 

52 12/8       Prästbol                Lars Jönsson                       (rödsot)                          1     9    m 

52 14/8       Rud                      Britta Nilsdotter                  (rödsot)                          2   10    m  14d

52 15/8       (skada)                 Margeta Jönsdotter             (rödsot)                          5     6    m 

(skada)        S. Ås                    (skada           -son                                                   39     9    m 

     "             N.Gunnerudstorp       "                                                                           3     6    m 

     "             Högberg                    "             -dotter                                                   1   10    m 

     "             Mickelstorp               "          - fsdotter                                                   1      -

     "             Västmyr                     "             -son                                                       5     9    m 

52 21/8       N.Gunnerudstorp  Erik Arvidsson                    (rödsot)                          1     8    m 

52 26/8       Prästbol                Britta Larsdotter hustru        (rödsot)                        72      -

52 25/8       Prästbol                Lars Jonsson                       (rödsot)                        35      -

52 26/8       Prästbol                Jon Larsson                        (rödsot)                          7     8  dgr

52 20/8       Prästbol                Jöns Larsson                       (rödsot)                          4      -

52 24/8       Kvarntorp             Karin Månsdotter                (rödsot)                          2     9    m 

52 24/8       Västmyr                Karin Jönsdotter                 (rödsot)                          1   10    m 

52 25/8       Västmyr                Anders Arvidsson               (rödsot)                          4     4    m 

52 26/8       Stavik                   Elin Jönsdotter                    (rödsot)                          3     6    m 

52 25/8       Östmansby           Nils Andersson                   (rödsot)                          1     3    m 

52 27/8       Bävik                    Jon Matsson dräng              (rödsot)                        60      -

52 1/9         Medskog              Katarina Nilsdotter h-u        (barnsäng)                    40      -

52 1/9         Medskog              Elin Nilsdotter                     (rödsot)                          7              (skada) 

52 29/8       Medskog              Måns Nilsson barn              (rödsot)                            (skada)

52 31/8       Högberg               Nils Abrahamsson barn       (rödsot)                            (skada)

52 27/8       Skacksjö              Lars Larsson barn               (rödsot)                            (skada)

52 29/8       Dammen               Kerstin (skada) barn             (skada)                           (skada)

52 3/9         Dammen               Marit Olofsdotter                (rödsot)                           -     5    m 

52 3/9         Medskog              Anders Nilsson                   (rödsot)                        33     7    m 

52 7/9         Medskog              Nils Andersson                   (rödsot)                          3   11    m 

52 5/9         Sandviken             Nils Johansson                    (rödsot)                          1     9    m 

52 6/9         Sandviken             Nils Persson                        (rödsot)                          5     2    m 

52 12/9       Sandviken             Måns Persson                     (rödsot)                          1     3    m 

52 18/9       Nolbergsviken      Ingeborg Månsdotter           (bröstsjuka)                    1     3    m 

52 23/9       Västmyr                Gertrud Nilsdotter hustru     (rödsot)                        60      -

52 23/9       Sandviken             Olof Persson                       (rödsot)                          8    --

52 28/9       Medskog              Katarina Nilsdotter              (bröstsjuka)                     -   21  dgr

52 (18/10)?   Ås                      Jon Olofsson                       (rödsot)                           -     7    m

52 (8/11)?     -rud                    Kerstin Larsdotter               (bröstsjuka)                  12     4    m 

52 (22/11)    (skada)               Gertrud Nilsdotter piga        (lungsot)                       65      -

52 4/12       Smedsby              Britta Larsdotter                  (rödsot)                          3   10    m 

52 19/12     Älvbäck                Britta Olofsdotter h-u          (sotsjuka)                   100      -

1753

53 11/2       Gylleby säter         Sven Andersson                  (bröstsjuka)                  39      -

53 7/2         N. Ås                   Kerstin Persdotter piga        (sotsjuka)                     30      -

53 17/1       Högberg               Olof Nilsson                        (bröstsjuka)                     -   14  dgr

53 14/2       Gunnerud              Erik Persson                       (bröstsjuka)                  72      -

53 23/5       Mosserud             Britta Nilsdotter piga           (bröstsjuka)                  30      -

53 3/6         Nolbergsviken      Karin Jonsdotter                 (kopporna)                        -

53 -----       Stavik                   Jöns Larsson                       (rödsot)                          1     4    m 

(beg, 11/6)

53 8/6         N. Ås                   Nils Nilsson                        (tvinsjuka)                       -     3    m 

53 13/6       Visterud                Jöns Jonsson ung dräng       (kopporna)                       (skada)

53 24/6       Fölsvik                 Karin Nilsdotter hustru        (barnsbörd)                      (skada)

53 25/6       Medskog              (skada)   ett barn                 (kopporna)                       (skada)

53 27/6       (skada)                 (skada)                               (skada)                             (skada)

53 29/6       Fölsvik                 Margeta Jonsdotter             (kopporna)                     1     1    m 

53 14/7       Fölsvik                 Olof Nilsson                        (kopporna)                     6     3    m  14d

53 21/7       N. Ås                   Ingemar Sonesson               (sotsjuka)                     90      -

53 23/7       Visteberg              Olof Månsson                     (kopporna)                     4     5    m  14d

53 10/8       Smedsby              Jöns Ingemarsson                (kopporna)                        -

53 21/8       Fölsvik                 Marit Månsdotter hustru      (vattusot)                   49½      -

53 29/8       Gårdsjö bruk        Ingeborg Andersdotter        (sotsjuka)                     15      -

53 20/8       Bävik                    Per Olofsson                       (kopporna)                        -

53 30/8       Medskog              Ingegerd Nilsdotter h-u       (sotsjuka)                     70      -

53 20/9       Gunnerudstorp      Lars Håkansson                  (skada)                         30      -

53 -----       (skada)                 Jöns Johansson                                                        35      -

(beg. 30/9)

(skada)        (skada)                 Nils Jönsson                        (förkvävd)                       -     3    m  3 d

(skada)        (skada)                 (skada) Olofsdotter             (kopporna)                     4     4    m 

53 1/11       Medskog              Måns Nilsson dräng            (sotsjuka)                     38      -

53 15/11     S.Gunnerudstorp   Per Jonsson dräng               (rödsot)                        18      -

53 21/11     vid älven               Ingeborg Mickelsdr h-u       (lungsot)                       67      -

53 14/12     Bogerud               Karin Nilsdotter hustru        (lungsot)                       70      -

53 15/12     Svenserud             Karin Jonsdotter hustru       (barnsbörd)                  30      -

53 22/12     Nolbergsviken      Lars Nilsson gardessoldat    68 -

                   (Lucka)

1759

59 24/7       Fölsvik                 Måns Elofsson                    (håll o sting)                  35     6      -

59 26/7       Fölsvik                 Margita Nilsdotter                   "        "                        1     3     8

59 3/8         Östmansby           Måns Nilsson                      (hetsig feber)                 76      -      -

59 1/9         Bävik                    Måns Gudmundsson            (sotsjukan)                    84      -      -

59 1/9         N. Ås                   h Karin Halvardsdotter                 "                          76      -      -

59 3/9         Fölsvik                 p Elin Månsdotter                (brännsjukan)                28     9      -

59 3/9         Stavik                   gamla p Karin Jönsdotter     (sotsjukan)                    70      -      -

59 21/8       Gunnerud              barnet Jöns Olofsson           (kopporna)                      -      -      -

59 8/9         vid kvarnen           p Karin Nilsdotter               (feber)                             -      -      -

59 25/9       S.Gunnerudstorp   g p Karin Persdotter            (vattusot)                         -      -      -

59 16/11     Svenserud             Per Elofsson                        (värk och sveda

                                                                                          under bröstet)               81      -      -

59 24/11     Bogerud               h Gertrud Månsdotter          (sostsjukan)                  74      -      -

59 (9/12)     Östmansby           p Margita Olofsdotter          (brännsjuka)                 19     3      -

(beg, 9/12)

59 15/12     Stavik                   Nils Jönsson                        (sotsjukan)                    75      -      -

1760

60 11/1       Skacksjö              Arvid Jönsson                     (ålderdom)                    77      -      -

60 11/1       N. Ås                   ä Marit Bengtsdotter           (ålderdom)                    80     5      -

60 25/1       Bävik                    Lars Jonsson                       (håll o sting)                  54      -      -

60 14/2       S. Ås                    h Marit Davidsdotter           (sotsjukan)                    76      -      -

60 17/4       Svenserud             Nils Nilsson                        (sotsjukan)                    59      -      -

60 16/3       S.Gunnerudstorp   Olof Persson                       (sotsjukan)                      -     5   14

60 29/5       Skacksjö              dr Lars Persson                   (feber)                          19     3   14

60 30/5       Örbäck                 h Anna Olofsdotter              (sotsjukan)                    95      -      -

60 25/6       Prästbol                Anders Johansson               (sting o klagan)               3     2      -

60 26/6       Skacksjö              Lars Månsson                     (feber)                          40      -      -

60 24/7       S. Ås                    Karin Larsdotter                 (magsjuka)                      2      -   14

60 14/8       Svenserud             Katarina Månsdotter           (sotsjukan)                   (1)     7   14

60 16/8       Älvbäck                Kerstin Nilsdotter                (sotsjukan)                               3 veckor

60 18/8       Högberg               g p Maria ---------                  70                              -      -

60 25/9       Skacksjö              h Karin Jonsdotter               (sotsjukan)                    72      -      -

60 17/10     Västmyr                h Karin Andersdotter          (sotsjukan)                    76      -      -

60 12/11     Stavik ?                Per Jonsson ?                      (?) 86                              -      -

60 13/11     S. Ås                    Nils Johansson                    (?) 74                              -      -

60 16/11     Fölsvik                 p Kerstin Matsdotter           (håll o sting)                  36      -      -

60 19/11     Medskog              fl ------- Davidsdotter         (sotsjukan)                      5     4   14

60 22/11     Högberg               dr Jon ? Ingemarsson          (håll o sting)                  70     ? 

60 24/12     Gunnerud              h Britta Andersdotter           (håll o sting)                  80      -      -

1761

61 29/1       Mårbacka             Jon Svensson                      (drunknad)                    41      -      -

61 29/1       Ålkärrsrud            Anders Persson                   (drunknad)                    50      -      -

61 29/1       Bogerud               Jon Pålsson                         (drunknad)                    57      -      -

61 14/1       Gunnerud              Margreta Nilsdotter             (sotsjukan)                      -      -     4

61 1/2         Högberg               Katarina Larsdotter             (magsjuka)                   (1)      -     9

61