Lysviks dödbok 1696-1740

Gunnar Almqvists avskrivning (16 A4sidor)

 

Innehållsförteckning

 

 

 

 

 

 

1696  1

1697  2

1698  3

1699  4

1700  5

1701  6

1702  6

1703  6

1704  6

1705  7

1706  7

1707  7

1708  8

1709  8

1710  9

 

 

 

 

 

 

1717  9

1718  9

1719  11

1720  11

1721  11

1722  12

1723  12

1724  12

1725  13

1726  13

1727  14

1728  14

1729  15

1730  15

 

 

 

 

 

 

 

 

1739  15

1740  16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Begravningsbok                    

1696   

                   Kvarnåsen (Gällserud)    Ingeborg Jönsdotter

                         Kvarnåsen                      Tvenne Bengts syskon

                   Kvarnåsen                      Ett Bengts barn

                   Ransby                           Måns soldat

                   Ransby                           Måns hustru                                 

                   Ransby                           Bengt Björssons två små söner

                   Ransby                           Olof Elofssons lilla dotter

                   Gällserud                        Anders Persson

                   Gällserud                        Nils Persson

                   Ö. Berga                        soldaten Per Anderssons barn

                   Kyrkbyn                        huskarlen Lars Jakobssons barn

                   Skäggegård                    Jon Olofsson

                   Åsegård                         Håkan Nilsson

                   Åsegård                         Ingrid Nilsdotter

                   Backa                            Anders Perssons tvenne barn

                   Backa                            Erik Jonssons brors barn

                   Kårrud                           Lars Månssons barn

                   Strandvik                       en piga hos Anders Anderssons

                   Solberg                          Olof Perssons barn

                   Bäcken (Lövåsen)          Måns vid Bäcken

                   Bäcken     "                    Lars Månssons barn

                   Bäcken     "                    soldaten Per Björssons barn

                   Ransby                           änkan Kerstin

                   Bjälverud                       Arvid Björssons tvenne barn

                   Råby                              Jon Erikssons barn

                   V. Berga                        soldaten Johan Bryntessons tvenne barn

                   V. Berga                        hans barn (betalt med näver)

                   V. Berga                        Karin Stensdotter

                   V. Berga                        Esbjörn Jonsson

                   Bada                              Jon Håkanssons barn

                         Bada                              Per Håkanssons barn


Tid              Ort                                 Namn                  Ålder

1697

                                                                                                             År   v

97 14/2       Kårrud                           Karin Håkansdotter                      34   -

                   Myringbyn                      Karin Larsdotter                           15   -

97 7/3         Ransby                           Nils Olofsson                                5     -

                   Bada                              Marit Persdotter                           1     20

                   Bada                              Erik Olofsson                               3     20

                   Strandvik                       Jöns Olofsson                               4     6

97 14/3       Stävarby                        Sigrid Jonsdotter                           80   -

                   Bada                              Jöns Persson                                2     2

                   Strandvik                       Karin Andersdotter                       -      2

                   Myringbyn                      Kerstin Olofsdotter                       7     -

97 5/4         Ransby                           Jöns Svensson                              5     3

                   Ransby                           Nils Svensson                               -      28

                   Öjenäs                           Olof Halstensson                          1     10

                   Ransby                           Ingeborg Jönsdotter                      -      18

97 11/4       Bjälverud                       Dórdi Johansdotter hustru             85   -

97 18/4       Bjälverud                       Jon Bengtsson                                -

97 25/4       Backa                            Karin Nilsdotter hustru                  63   -

                   Gällserud                        Lars Andersson                            6     -

97 2/5         Myringbyn                      Olof Olofsso                                 10   -

                   Öjenäs                           Sigrid Jonsdotter                           1     -

                   Bjälverud                       Kerstin Persdotter                          -

                   Kvarnåsen                      Anna Bengtsdotter                        3     23

97 09/5       Kvarnåsen                      Simon Håkansson                         25   -

97 24/5       Myringbyn                      Anders Olofsson                           74   -

                   Råby                              Bengt Olofsson                             ca 100      -

97 6/6         Myringbyn                      Olof Håkansson                            40   -

                   Råby                              Sara Nilsdotter                             60   -

97 13/8       Myringbyn                      Bengt Larsson                              60   -

                   Solberg                          Sigrid Håkansdotter hustru            78   -

97 5/9         Bäcken (Lövåsen)          Jon Larsson                                    -

97 19/9       V. Berga                        Ingeborg Olofsdotter                    48   -

                   V. Berga                        Brynte Johansson                          9     22

                   Råby                              Gertrud Jonsdotter                        9     23

97 21/9       Myringbyn                      Anders Larsson                            9     -

                   Råby                              Nils Johansson                              5     6

                   Råby                              Kerstin Persdotter                        2     -

97 12/9       "Hr Haqvinus Rudenius, som begynte tiena uti Fryksz-

                   ende och Lysswijkz församblingar med Gudz ord

                   anno 1658 d. 4 aprill, dödde i samma tienst anno 1697

                   d. 19 junii, begrafwen d. 12 sep."                                        84   -

97 29/9       Gullsby                           Gertrud Eriksdotter                       38   -

                   V. Berga                        Karin Halvardsdotter                    50   -

97 10/10     Myringbyn                      Lars Olofsson                               72   -

                   Bråten (Ransbytorp)       Sigrid Jonsdotter                           44   -

97 21/11     Kårrud                           Sigrid hustru                                 62   -

1698

98 2/1         Solberg                          Svens tvenne små söner                15   -

                   Råby                              Per Erikssons tvillingar                  5     -

98 30/1       Bäcken (Lövåsen)          Gertrud Jonsdotter                        45   -

                   Bäcken       "                  Sigrid (Siri) Larsdotter piga           20   -

98 6/2         Säter                              Bengt Andersson                          60   -

                   Ransbytorp                    Jöns Persson                                110 -

                   Bråten  (Ransbytorp)      Jon Ivarsson                                 -      16

98 10/2       Myringbyn                      Karin Ingemarsdotter                    80   -

                   Myringbyn                      Karin Andersdotter                       -      10

                   Myringbyn                      Kerstin Olofsdotter                       -      2

98 7/3         Bråten (Ransbytorp)       Ivar Jönsson                                 60   -

                   Råby                              Kerstin Persdotter                        80   -

                   Gullby                            Kerstin Jönsdotter                        13   -

                   Bäcken (Lövåsen)          Sigrid Månsdotter                         50   -

                   Bäcken      "                   Kerstin Larsdotter                        6     -

                   V. Berga                        Per Halvardsson                           50   -

98 18/3       V. Berga                        Lars Persson                                19   -

                   Bada                              Halsten Jonsson                            -      34

98 25/3       Säter                              Per Jönsson                                  7     -

98 27/3       Öjenäs                           Jon Månsson                                48   12

                   V. Berga                        Börit Persdotter                            17   -

                   Skäggegård                    Jon Jönsson                                  14   -

                   Skäggegård                    Karin Persdotter                           4     -

                   Skäggegård                    Johans lille son                              -      -

                   Tosseberg                      ett fattigmans barn                         -      -

98 3/4         Säter                              Johan Jonsson                                -

98 10/4       Kårrud                           Britta Matsdotter (uä)                   5     12

                   Gullsby                           Esbjörn Persson                           23   -

                   Bråten (Ransbytorp)       Ingegerd Månsdotter hustru          36   20

                   Skäggegård                    Kerstin Jonsdotter (litet barn)        -      -

98 27/4       Bada                              Mait Persdotter                            -      13

                   Kvarnåsen (Gälls-d)       Karin Håkansdotter                      22   -

                   Stävarby                        Marit Jonsdotter                           4     28

98 1/5         Stävarby                        Ingeborg Olofsdotter                    11   5

                   Stävarby                        Per Olofsson                                  -

                   Ransby                           Nils Jönsson                                 29   -

98 8/5         Bada                              Marit Persdotter                           76   -

                   Stävarby                        Tomas Olofsson                           4     16

                   Myringbyn                      Olof Larsson                                9     -

98 15/5       Åsegård                         en husfinne                                    -      -

98 22/5       Säter                              Per Andersson                              75   -

                   Åsegård                         Börit Johansdotter hustru              74   -

                   Backa                            Sigrid Jonsdotter hustru                 50   -

98 31/7       Gullsby                           Karin Olofsdotter                         70   -

                   Säter                              Nils Jönsson                                 1     -

98 14/8       Stävarby                        Kerstin Jonsdotter                        -      32

98 21/8       Lövåsen                         fattiga kvinnfolket Kerstin, född

                                                         på Fryksände finnmark                 -      -

98 25/9       Kyrkbyn                        Marit Nilsdotter                            57   -

                   Ransby                           Per Persson                                  15   -

98 16/10     Kvarnåsen (R-torp)        Ingeborg Håkansdotter hustru       28   -

                   Näsan                            Anna Svensdotter                         -      14

                   Strandvik                       Marit Olofsdotter                          -      7

98 27/11     V. Berga                        Annika hustru                               -      -

98 18/12     Backa                            Klemet Tolsson                            80   -

                   Strand                            Lars Bengtsson                             41   -

                   Gällserud                        Marit Larsdotter hustru                 32   25

                   Gällserud                        Elof Esbjörnsson                           -      5

99 6/1         Skäggegård                    Olof Larsson                                62   -

1699

99 6/1         Skäggegård                    Börit Olofsdotter hustru                42   -

                   Stävarby                        Ingeborg Eriksdotter hustru           44   -

99 15/1       Bjälverud                       Arvid Björsson                             33   -

99 26/2       Strandvik                       Anders Olofsson                           67   -

                   Åsegård                         Karin Nilsdotter                            70   -

                   Strandvik                       Karin Olofsdotter                         -      28

                   Åsegård                         Karin Larsdotter                           -      8

                   Bjälverud                       Arvids lilla dotter                          -      14

99 18/3       Väsby                            Per Bengtsson                              70   -

                   Bada                              Karin Persdotter hustru                 50   -

                   Gullsby                           Karin Esbjörnsdotter piga             66   -

                   Skäggegård                    Karin Jonsdotter piga                    18   -

99 14/5       Bada                              Nils Jonsson                                 60   -

                   Bada                              Per Håkanssons dotter Marit          -

99 15/5       Myringbyn                      Johan Ingemarsson                       50   -

                   Myringbyn                      Marit Elofsdotter hustru                55   -

                   V. Berga                        Marit Larsdotter                           50   -

99 16/6       Ransby                           Karin Månsdotter hustru               60   -

                   -----                              Mats Henriksson från Lima           70   -

99 23/7       Råby                              Gertrud Elofsdotter hustru             83   -

                   Bada                              Anna Månsdotter hustru                54   -

99 25/7       Bada                              Jon Björnsson                               58   -

                   Stävarby                        Kerstin Persdotter hustru              38   -

1700

00 2/2         Bada                              Per Jönssons hustru

                   Bada                              Nils Jonsson

                   Bada                              Karin hustru

                   Bada                              Jon Håkansssons barn

                   Gullsby                           Olof Arvidssons hustru

                   Bada                              Per Olofsson

                   Åsegård                         Mats Jönsson

                   Råby                              Eriks hustru

                   V. Berga                        Marit änka

                   Gällserud                        Håkans hustru

                   Backa                            Bengt Bengtsson

                   Ransby                           Kerstin hustru

                   Gullsby                           Gertrud hustru

                   Strandvik                       Sigrid hustru

                   Kårrud                           Måns barn                                    -      3        v 

                   Myringbyn                      Nils barn                                      2     -

                   Bada                              Per Håkanssons dotter                  11   -

                   Myringbyn                      Olofs hustru                                  80   -

                   Gällserud                        soldatens barn                              -      -

                   V. Berga                        en husfinne                                    -      -

00 10/5       Stävarby                        Marit Persdotter piga                    30   -

                   Ransby                           Börit hustru                                   -      -

                   Gullsby                           Bengt Arvidssons barn                  -      -

                   Kyrkbyn                        Pers hustru Ingeborg                     -      -

                   Bada                              Jöns Olofsson och ett barn            -      -

                   Råby                              Erik Gunnarsson                           80   -

1701

                   Gullsby                           Per Esbjörnsson                           70   -

                   Solberg                          Karl Matsson                               65   -

                   -----                              Ingrid Persdotter gammal piga       -      -

                   Öjenäs                           Gertrud Björsdotter                      35   -

                   Råby                              Johans barn                                  -      5        v 

                   Gullsby                           Lucia Arvidsdotter piga                 23   -

1702

                   Öjenäs                           Pål Torstensson                            75   -

                   Kårrud                           Olof Perssons barn                       -      -

02 22/6       Bjälverud                       Jon Jonssons barn                           -

                   Ransby                           Olof Olofssons barn                      1     -

                   Stävarby                        en daldräng                                   -      -

                   Gullsby                           Halstens barn                                -      8        v 

1703

03 25/1       Bjälverud                       Bengt                                           53   -

                   Bjälverud                       Bengts hustru                                -      -

03 8/2         Strand                            Bengt                                           81   -

03 1/4         V. Bråten                       en gammal piga                             60   -

03 26/4       Stävarby                        Karin gammal änka                       68   -

03 9/8         Stävarby                        Gertrud gammal piga                     60   -

03 14/8       Råby                              Pers barn Kerstin                          -      10      v 

03 23/8       Ransby                           Olof Olofssons barn                      -      7        v 

03 23/8       Råby                              soldatens barn Erik                       3     -

03 13/9       Skäggegård                    Jon Olofssons barn                       ½    -

                   Skäggegård                    Olof Larssons jänta                         -

                   Ransby                           Bengts barn                                  5     -

                   Bada                              Olof Jonssons barn                              1        7     v 

                   Bada                              Per Jönssons barn                         -      49      v 

03 25/10     Bada                              Kerstin Persdotter                        -      16      v 

1704

04 14/2       Bada                              Kerstin hustru                               60   -

04 13/5       Solberg                          Svens dotter Börit                         14   -

04 8/4         Lövåsen                         Lars Jönsson                                80   -

04 22/5       Kårrud                           Håkan                                          70   -

04 4/9         Berga                             ett dödfött barn                             -      -

                   Myringbyn                      ett dito                                          -      -

1705

                   Kårrud                           Karin Olofsdotter                         78   -

                   Bjälverud                       Jon Jonssons barn                         1     16      v 

                   V. Berga                        Nils Hansson (bet. med näver)      5     -

                   Kyrkbyn                        soldatens barn Per                        -      24      v 

                   Bada                              Nils hammarsmed                         30   -

                   Råby                              Per AS:s h-u Karin Bengtsdr         50   -

                   Bjälverud                       Karin Bengtsdotter                       15   -

                   Gällserud                        Marit                                            70   -

                   Gullsby                           Sigrid Elofsdotter                          80   -

                   Gullsby                           Olof Persson                                40   -

05 15/10     Bada                              Ragnella Olofsdotter piga              80   -

                   Säter                              Ingeborg änka                              70   -

                   Kvarnåsen                      Håkan                                          60   -

                   Skäggegård                    Marit änka (bet. med spinning)      68   -

1706

                   Åsegård                         Ingeborg Larsdotter                      2     -

                   Kårrud                           soldaten Jöns Johanssons

                                                         son Olof                                       2     -

                   Råby                              Johan Torbjörnsson soldat            46   -

                   Solberg                          Simon Jönsson                              10   -

                   V. Berga                        Per Halvardsson                             -

06 8/4         Bada                              Barbro änka                                 70   -

06 15/4 ?    V. Berga                        Halvard Persson                           27½          -

06 2/9         Strandvik                       Ingegerd Olofsdotter piga             66   -

06 1/11       Myringbyn                      gamle Olof                                    104 -

                   Myringbyn                      gamla Börit                                   86   -

1707

07 17/2       Strandvik                       Karin Karlsdotter hustru               33   -

07 3/3         Skäggegård                    Jon Olofsson                                43   -

07 17/3       Kårrud                           Olof Matsson                               80   -

                   Ransby                           Jöns Svensson                              -      23

(Härefter dödbok)

07 27/3       Gullsby                           Halvard Olofsson                          68   -

07 19/3       Solberg                          Kerstin Olofsdotter                       3     6

07 14/4       Bada                              Jonas Månsson                             60   -

07 19/5       Myringbyn                      Kerstin Nilsdotter                         3     -

07 30/5       Lövåsen                         Klemet Persson                            63   -

07 31/5       Råby                              Per Erikssons son                         11   -

07 19/6       Gällserud                        soldatens tvenne barn                    -      -

07 16/7       Ransby                           Sigrid Persdotter                           6     -

07 30/7       Ransbytorp                    Ingeborg Persdotter                      11   -

07 1/8         Ransbytorp                    Sigrid Persdotter                           6     -

07 1/9         Öjenäs                           Ingeborg Månsdotter                    ½    -

07 4/11       Bada                              Per Olofsson                                63   -

07 20/12     Bada                              Marit Nilsdotter                            40   -

1708

08 11/3       Råby                              Kerstin Persdotter                        38   -

08 15/3       Råby                              Per Erikssons son Erik                  -      -        5 d

08 25/3       Bada                              Jöns son Per                                   -

08 8/4         Kårrud                           Karin Larsdotter (fattig)                100 -

08 14/4       Strandvik                       Olof Andersson                            52   -

08 13/7       Skäggegård                    Erik Olofsson (? Elofs-)                -      15

08 14/7       Ransby                           Sigrid Jonsdotter                           ½    -

08 17/7       Lövåsen                         Sven Klemetsson                          ½    -

08 19/7       Åsegård                         Dordi änka                                   80   -

08 20/7       Solberg                          ----- Jönsson                                15   -

08 1/8         Öjenäs                           Karin Torstensdotter                     1     8        m

08 5/11       Bråten                            Jon Jönsson                                  94   -

08 19/12     Ransby                           Marit Bengtsdotter                        -      9        v

1709

09 6/1         Kårrud                           Måns Andersson                          38   -

09 14/1       Bjälverud                       Jon Jonsson                                  0     -        -

09 1/3         Ransby                           Britta Jönsdotter                           ½    5        -

09 5/3         Bada                              Annika Persdotter                         1     6        v 

09 8/3         Bada                              Olof Arnesson                              5     9        m 

-----            Bada                              Karin Arnesdotter                         3     9        v 

09 2/4         Backa                            Sigrid Andersdotter                      11½          -

09 2/4         Backa                            Ingrid Eriksdotter                          2     7        m 

09 3/4         Kyrkbyn                        Johan Persson                              3     s        m 

09 21/4       Öjenäs                           Nils Torstensson                           ½    13      v 

09 22/4       Backa                            Nils Andersson                               -

09 22/4       Backa                            Marit Tolsdotter                           ½    4        v 

09 19/6       Kvarnåsen                      Ingeborg Björsdotter                    ½    4        v 

09 15/7       Bjälverud                       Kerstin Larsdotter                        29   -

09 20/7       Solberg                          Marit Olofsdotter                          7     -

09 19/10     Skäggegård                    Olof Larsson                                45   -

09 1/11       Gullsby                           Gertrud Arvidsdotter                    60   -

09 7/11       Råby                              Sven Knutsson                             70  

09 20/11     Kyrkbyn                        Ingrid Klemetsdotter                     40   -

1710

10 4/5         Gullsby                           Karin Olofsdotter                         12   12      v 

10 6/5         Bada                              Ingebborg Nilsdotter                     1     34

10 9/4         Myringbyn                      Börje Börjesson                           1     10      m 

10 15/3       Bjälverud                       Jon Bengtsson                              5     -

10 28/2       Solberg                          Jon Olofsson                                -      -        8     d 

10 21/5       Gullsby                           Per Bengtsson                              1     12      v

10 24/5       Gullsby                           Halvard Elofsson                            -

10 3/6         Bada                              Börit Johansdotter                        ½    -

10 6/11       Öjenäs                           Elin Nilsdotter                               74½          -

10 8/10       -----                              Kristina Berga                              -      -        15   d 

                   (Lucka 1711 - 1717 14/4)

1717

 

17 15/4       Solberg                          Måns Svensson                            30   -

17 23/5       Ransby                           Erik Persson                                 36   -

17 6/9         Åsegård                         Måns Olofsson dräng                    21   -

17 29/12     -----                              Börje Larsson dräng                     70   -

                                                         (född i Strandvik)

1718

18 15/1       Strand                            Britta Jönsdotter                           90   -

18 14/1       Gällserud                        Marit Elofsdotter                          6     17      v  

18 14/1       Gällserud                        Marit Nilsdotter                            3     8        v 

18 15/1       Bjälverud                       Dordi Persdotter                           14   6        v 

18 22/1       Öjenäs                           Karin Matsdotter hustru                33   -

18 6/2         Myringbyn                      Ernst Larsson                                 -

18 8/2         Gällserud                        Sigrid Göstasdotter                       8     19      v 

18 12/2       Myringbyn                      Per Andersson                              3     38      v 

18 12/2       Gällserud                        Bengt Nilsson                               -      12      v 

18 20/2       Gällserud                        Sigrid Bengtsdotter                       7     16      v 

18 1/2         Myringbyn                      Marit Matsdotteur                        -      49      v 

18 29/1       Skäggegård                    ett uä barn av Jon Persson            -      -

18 13/2       Stävarby                        Kerstin Olofsdotter                         -

18 13/2       Backa                            Kerstin Olofsdotter                       7     7        v 

18 23/2       Myringbyn                      Marit Persdotter                           6     10      v 

18 23/2       Backa                            Marit Matsdotter                          1     13      v 

18 19/2       Backa                            Elof Tolsson                                 6     19      v 

18 25/2       Ransbytorp                    Marit Jönsdotter                           -      14      v 

18 2/3         Stävarby                        Sigrid Jönsdotter                           1     23      v 

18 1/3         Stävarby                        Sigrid Eriksdotter                          -      33      v 

18 3/3         Stävarby                        Gertrud Eriksdotter                       -      33      v 

18 17/2       Råby                              Erik Nilsson                                  5     6        v 

18 23/2       Ransby                           Ingeborg Olofsdotter                    2     25      v 

18 27/2       Ransby                           Britta Jönsdotter                           5     3        v 

18 23/2       Berga                             ett uä barn Johan Bengtsson          2     8        v 

18 3/3         Lövåsen                         Maria Pettersdotter                       3     7        v 

18 4/3         Säter                              Marit Simonsdotter                       5     7        v 

18 5/3         Säter                              Ingeborg Olofsdotter                    2     15      v 

18 6/3         Ransby                           Nils Jonsson                                 6     1        v 

18 7/3         Bada                              Maria Persdotter                          2     48      v 

18 9/3         Lövåsen                         Jon Matsson                                 -      3        v 

18 11/2       Lövåsen                         Karin Jonsdotter                           3     5        v 

18 15/3       Ransby                           Kerstin Jonsdotter                        3     8        v 

18 15/3       Öjenäs                           Karin Olofsdotter                         -      7        v 

18 24/3       Stävarby                        Karin Börjesdotter hustru              30   -

18 1/4         Bada                              Jon Persson                                  4     7        v 

18 3/4         Strand                            Bengt Halstensson                        4     7        v 

18 3/4         Bada                              Karin Persdotter                           2     7        v 

18 3/4         Bada                              Jon Nilsson                                   1     -

18 5/4         Ransby                           Nils Persson                                 4     -

18 6/4         Ransby                           Sigrid Persdotter                           7     -

18 8/4         Ransby                           Olof Halstensson                          -      12      v 

18 11/4       Ransbytorp                    Marit Olofsdotter                          2     4        m 

18 30/4       Ransbytorp                    Sigrid Andersdotter                      100 -

18 31/3       Skäggegård                    Elof Larsson                                 31   -

18 13/5       Bada                              Kerstin Andersdotter                    3     6        m 

18 6/6         Bada                              Erik Nilsson                                  2     40      v 

18 29/6       Backa                            Anders Persson                            60   -

18 13/12     Öjenäs                           Per Eriksson                                 80   -

1719

19 20/1       Gällserud                        Marit Andersdotter                       83   -

19 20/2       Ransby                           Bengt Olofsson                             -      3        v 

19 4/3         Myringbyn                      Marit Persdotter                           -      -        14   d 

19 9/3         Stävarby                        Nils Nilsson                                  -      -        14   d 

19 14/3       Bjälverud                       Lars Persson                                100 -

19 5/4         Backa                            Ingegerd Jonsdotter                      50   -

19 15/4       Ransby                           Gösta Månsson                            -      12      v 

19 28/6       Skäggegård                    Marit Andersdotter                       60   -

19 17/9       Myringbyn                      Jöns Andersson                            -      8        v 

19 24/9       Väsby                            Johan Olofsson                             2     -

19 25/10     Lövåsen                         Lars Larsson                                61   -

19 18/12     Lövåsen                         Lars Persson                                6     -

19 23/12     Kyrkbyn                        Kerstin Nilsdotter                         70   -

19 26/12     Kyrkbyn                        Per Nilsson                                   90   -

1720

20 1/2         Kyrkbyn                        Karin Larsdotter                           64   -

20 13/2       Väsby                            Ingrid Torbjörnsdotter                  74   -

(20 27/2)     Väsnby                          Karin Simonsdotter                       105 -

20 21/3       Ransby                           Sara Nilsdotter                             80   -

20 9/4         Bjälverud                       Per Olofsson                                71   -

20 4/5         Kyrkbyn                        Sigrid Persdotter                           50   -

20 11/5       Ransby                           Marit Nilsdotter                            -      5        v 

20 3/6         Råby                              Per Andersson                              70   -

20 7/6         Bada                              Ingeborg Nilsdotter                       9     -

20 29/6       Bada                              Nils Pålsson                                  32   -

20 30/6       Kyrkbyn                        Anna Persdotter piga                    60   -

20 6/7         Solberg                          Kerstin Karlsdotter piga                35   -

20 16/7       Solberg                          Olof Larsson                                59   -

                   (Lucka)

1721

21 15/?       Ransby                           Anna Jönsdotter                           1     5        v 

21 31/7       Ransby                           Marit Jönsdotter                           45   -

21 29/8       V. Berga                        Jon Nilsson                                   70   -

21 23/11     Stävarby                        Ingeborg Månsdotter                    66   -

21 23/11     Skäggegård                    Ellika Hansdotter änka                  81   -

                   "Kerstin Persdotter från Sörmark Per Jönsson Marit

                   Larsdotter från Smedsby på sitt ålders 24 år trädde

                   i äktenskap med Olof i Bada med honom levat 24 år

                   avlad 10 barn 4 lever de 6 äro i Honom avsomnade

                   sjuklig uti 2ne år stadigt legat vid 9 dygn avled sistl.

                   onsdag, åldern 47 år".

 

                   C:2

1722

22 3/1         V. Berga                        Britta Olofsdotter                          67   -

22 18/1       Bada                              Karin Jonsdotter hustru                 40   -

22 20/1       Bjälverud                       Lars Persson                                -      2        v 

                   Bjälverud                       Per Persson                                  -      2        v 

22 9/2         Myringbyn                      Anna Andersdotter                       70   -

22 25/2       Bada                              Nils Jonsson                                 1     7        m 

22 1/3         Kårrud                           Britta Månsdotter                         60   -

22 24/6       Kyrkbyn                        Jon Persson                                  32   -

22 9/7         Strandvik                       Britta Halstensdotter                     3     6        m 

22 12/7       Solberg                          Karin Bryngelsdotter                     70   -

22 18/9       Myringbyn                      Kerstin Jonsdotter                        95   -

22 10/10     Backa                            Tol Klemetsson                            53   -

22 13/10     Bada                              Kerstin Eriksdotter                       100 -

22 29/11     Solberg                          Jöns Månsson                               60   -

1723

23 14/4       Strandvik                       Anders Andersson                        68   -

23 26/4       Backa                            Karin Bengtsdotter                       25   -

23 2/4         V. Berga                        Anders Olofsson                           80   -

23 7/5         Strand                            Marit Bengtsdotter                        71   -

23 17/5       Gullsby                           Anna Olofsdotter                          95   -

23 19/5       Skäggegård                    Marit Jonsdotter                           60   -

23 4/6         Bada                              Marit Olofsdotter                          60   -

23 17/6       Strand                            Bengt Jönsson                              -      7        m 

23 6/7         Strandvik                       Gertrud Nilsdotter                        1     10      m 

23 29/7       Strandvik                       Britta Börjesdotter                        60   -

23 13/8       Väsby                            Karrin Persdotter                          60   -

23 5/9         Strandvik                       Sigrid Andersdotter                      60   -

23 12/11     Bada                              Nils Olofsson                                -      7        m 

1724

24 28/3       Lövåsen                         Mats Larsson soldat                     35   -

24 20/5       Väsby                            Olof Stensson                               56   -

24 19/8       Bjälverud                       Britta Månsdotter                         57   -

24 23/10     Bada                              Jöns Persson dräng                       23   -

24 23/11     Åsegård                         Erik Larsson                                 79   -

24 24/12     Stävarby                        Måns Olofsson                               -

1725

25 2/1         Bjälverud                       Mats Persson                               54   -

25 12/2       Bada                              Karin Persdotter                           32   -

25 5/4         Lövåsen                         Nils Johansson                              1     5        m 

25 9/4         Kyrkbyn                        Ingeborg Jonsdotter                      4     -

25 10/4       Solberg                          Håkan Jonsson                             80   -

25 12/4       Myringbyn                      Ingeborg Bengtsdotter piga           24   -

25 15/4       Ransbytorp                    Ingeborg Johansdotter                  4     10      m 

25 23/4       Kyrkbyn                        Elof Nilsson                                    -

25 26/4       Strandvik                       Erik Nilsson                                  1     20      v 

25 28/4       Backa                            Elof Tolsson                                 4     10      m 

25 11/5       Gullsby                           Ingrid Bengtsdotter                         -

25 12/5       Myringbyn                      Marit Johansdotter                        1     9        v 

25 14/5       Bjälverud                       Sigrid Persdotter                           1     9        v 

25 19/5       Skäggegård                    Ingeborg Persdotter                      46   -

25 25/5       Ransby                           Olof Gudmundsson                       3     5        m 

25 16/6       ------                             Olof Lundell                                 3     8        m 

25 5/7         Väsby                            Karin Bengtsdotter                       3     2        m 

25 5/7         Bada                              Kerstin Johansdotter                     3     9        m 

25 13/7       Ransby                           Kerstin Matsdotter                       -      8        m 

25 14/7       Stävarby                        Ingeborg Eriksdotter                     4     -

25 17/7       Backa                            Ingeborg Matsdotter                     -      6        m 

25 20/11     Gullsby                           Halsten Arvidsson                         70   -

25 30/11     Ransby                           Halsten Nilsson                             42   -

1726

26 21/1       Gällserud                        Per Andersson                              71   -

26 3/2         Ransby                           Jon Jönsson                                  20   -

26 17/2       Bada                              Per Håkansson                             70   -

26 1/5         Ransby                           Karin Olofsdotter                         3     4        m 

26 5/5         Bjälverud                       Jöns Olofsson                               -      1 m    3 v

26 6/5         Råby                              Ingrid Persdotter                           -      7        m 

26 10/5       Berga                             Gösta Henriksson                         3     -

26 15/5       V. Berga                        Annika Persdotter                         2     5        m 

26 20/5       Solberg                          Olof Larsson                                1     6        m 

26 24/5       Åsegård                         Maria Jönsdotter                          -      9        m 

26 1/6         Gullsby                           Karin Olofsdotter                         13   -        -

26 2/6         Gullsby                           Ingrid Bengtsdotter                       -      6        v 

26 6/6         Kårrud                           Per Larsson                                  -      11      v 

26 6/6         Stävarby                        Ingeborg Olofsdotter                    1     -

26 8/6         Solberg                          Gertrud Andersdotter                   6     -

26 23/6       -----                              Anna Becklind                              1     2        m 

26 10/7       Berga                             Ingeborg Persdotter                      53   -

26 12/7       Berga                             Henrik Henriksson                        -      7 m    3 v

26 16/7       Bjälverud                       Örjan Svensson                            37   -

26 24/8       Bada                              Marit Jönsdotter                           1     2        m 

26 14/12     Gällserud                        Elin Jönsdotter hustru                    28   -

1727

27 1/4         Bjälverud                       Per Persson                                  -      2        m 

27 5/4         Ransby                           Sara Larsdotter hustru                  80   -

27 (16/4)     Ransby                           Ingegerd Björnsdotter hustru         70   -

27 19/4       Öjenäs                           Måns Persson                               36   -

27 9/5         Väsby                            Jöns Halstensson                          43   -

27 25/5       Råby                              Jon Eriksson                                 80   -

(27 28/5)     Kårrud                           Marit Persdotter hustru                 36   -

27 3/7         Ransbytorp                    Marit Olofsdotter hustru                48   -

27 6/8         Ransbytorp                    Per Jonsson                                  68   -

27 11/8       Stävarby                        Olof Persson                                85   -

27 12/8       Stävarby                        Karin Bengtsdotter hustru             45   -

27 1/10       Solberg                          Britta Matsdotter hustru                73   -

27 3/11       Öjenäs                           Erik Olofsson dräng                      26   -

1728

28 7/2         Bada                              Karin Olofsdotter hustru               70   -

28 9/3         Öjenäs                           Halsten Eriksson                           80   -

28 23/3       Gällserud                        Sigrid Andersdotter                      40   -

28 6/4         Stävarby                        Jöns Persson                                78   -

28 22/4       Bada                              Sigrid Jonsdotter hustru                 67   -

28 29/6       Solberg                          Sven Månsson                              80   -

28 30/6       Öjenäs                           Gertrud Olofsdotter                      2     -

28 22/9       Åsegård                         Ingeborg Eriksdotter hustru           29½          -

28 22/11     Råby                              Jon Jonsson                                  38   -

28 4/12       Kårrud                           Olof Persson                                62   -

1729

29 2/1         Strandvik                       Marit Nilsdotter hustru                  28   -

29 19/1       Kristiania                        Anna Olofsdotter                          26½          -

29 26/2       Bada                              Ingeborg Persdotter                      105 -

29 28/2       Bada                              Kerstin Nilsdotter                         -      4 m    8 v

29 2/3         Råby                              Ingeborg Elofsdotter                     2     3        m 

29 19/3       Skinnerud                       Lars Jakobsson                            60   -

29 25/4       Gullsby                           Annika Bryntesdotter                    70   -

29 6/5         Råby                              Nils Torbjörnsson                         66   -

29 7/5         Bada                              Måns Jönsson hammarsmed          88   -

29 4/5         Bada                              Olof Jonsson                                50   -

29 16/6       Ransby                           Kerstin Jönsdotter hustru              66   -

29 15/5       Myringbyn                      Ingeborg Larsdotter                      29   -

29 3/12       Bada                              Per Nilsson                                   51   -

1730

30 9/1         Öjenäs                           Ingeborg Elofsdotter hustru           80   -

30 24/1       Öjenäs                           Per Eriksson                                 3     4        m 

30 30/1       Gällserud                        Per Bengtsson                              54   -

30 6/3         Ransby                           Jöns Olofsson                               48   -

30 12/3       Myringbyn                      Per Börjesson dräng                     28   -

30 1/4         Bjälverud                       Ingeborg Johansdotter hustru        26½          -

30 25/5       Gullsby                           Marit Hansdotter                          45   -

30 26/5       Ransby                           Jöns Elofsson                                85   -

30 27/6       Stävarby                        Marit Jonsdotter                           29   -

30 10/7       Kårrud                           Maria Månsdotter                         5     4        m 

                   (Lucka)

1739

39 25/7       Gällserud                        Anders Wallbom                          2     1        m 

39 26/7       Solberg                          Erik Larsson                                 7     -

39 1/8         Säter                              Kerstin Bengtsdotter piga              66   -

39 2/8         Säter                              Karin Olofsdotter                         3     4        m 

39 3/8         Solberg                          Britta Halvardsdotter                    -      8        m 

39 4/8         Myringbyn                      Lars Larsson                                3     4        m 

39 12/8       Myringbyn                      Ingegerd Larsdotter                      6     3        m 

39 13/8       Ö. Berga                        Marit Larsdotter                           12   9        m 

39 18/8       Ransbytorp                    Måns Johansson                           10   -

39 20/8       Ransbytorp                    Ingeborg Johansdotter                  6     2        m 

39 20/8       Ransbytorp                    Nils Johansson                              6     2        m 

39 17/8       Säter                              Simon Persson                              68   -

39 18/8       Ransbytorp                    Olof Jonsson                                1     10      m 

39 19/8       Ransby                           Kerstin Persdotter                        17   5        m 

39 20/8       Myringbyn                      Olof Jonsson                                3     7        m 

39 20/8       Myringbyn                      Måns Hansson                              12   -

39 21/8       Strand                            Bengt Jönsson                              4     3        m 

39 22/8       Backa ?                         Per Månsson                                1     6        m 

39 3/9         Ransby                           Sven Gudmundsson                      5     -

39 4/9         Ransby                           Ingeborg Larsdotter                      1     4        m 

39 14/9       Ransby                           Ingegerd Nilsdotter                       1     2        v 

39 18/9       Solberg                          Sara Jönsdotter hustru                  24   -

39 19/9       Solberg                          Olof Larsson                                  -

39 20/9       Öjenäs                           Marit Nilsdotter                            5     10      m 

39 4/10       Gullsby                           Elof Persson                                 60   -

39 13/10     Strandvik                       Marit Nilsdotter                            12   -

39 15/10     Strandvik                       Erik Nilsson                                  7     -

39 17/10     Strandvik                       Sven Nilsson                                2     -

39 1/11       Bada                              Gertrud Persdotter piga                64   -

1740

40 16/1       V. Berga                        Ingeborg Olofsdotter hustru          60   -

40 1/2         Myringbyn                      Ingeborg Olofsdotter                    1     4        m 

                   (Lucka till 1766)

 

                   *********