Gräsmarks dödbok 1688-1722 och 1750 – 1760

Gunnar Almqvist läst från film (31 A4sidor)

 

Innehållsförteckning

 

 

 

 

 

 

 

 

1688  1

1689  1

1690  1

1691  1

1692  2

1693  2

1694  3

1695  3

1696  3

1697  5

1698  5

1699  6

1700  7

1701  7

1702  8

1703  8

1704  9

1705  9

1706  9

1707  10

1708  10

1709  10

1710  11

1711  11

1712  12

1713  12

1714  12

1715  13

1716  13

1717  14

1718  15

1719  16

1720  17

1721  17

1722  18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1750  18

1751  19

1752  19

1753  20

1754  21

1755  22

1756  22

1757  23

1758  24

1759  25

1760  26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Begravningsbok

1688

-----            Berg                                        en gammal piga

-----            Höjden                                    ett barn

-----            Trötvik                                    gamle Lars

88 29/4       Västanå                                   Elin Ragvaldsdotter

                   S. Höjden                                Sigrid Olofsdotter

                   Trötvik                                    Elin

                   Kymstad                                  Ingeborg Andersdotter

                   S. Västerrottna                        Jons Olofssons barn

88 10/7       Trötvik                                    Per

                   Gräsmarken                             Halvard Persson

                   Uddheden                                ett barn från Olof Knutsson

88 24/8       Sandviken                                Örjan

1689

89 17/2       S. Granbäckstorp                    Jöns Olofsson

89 10/3       Höjden                                    Marit Nilsdotter

                   S. Granbäckstorp                    Kerstin Eriksdotter

                   N. Forsnäs                              Sven Torbjörnsson

                   Gräsmarken                             ett barn från Halvard

                   N. Västerrottna                        ett barn från Jöns Olofsson

                   Sälsjön                                    Mats Staffansson

89 3/4         Gräsmarken                             Britta Torbjörnsdotter

                   Kärr                                        Karin Olofsdotter

89 20/5       Gettjärn                                   Elias

                   Kärr                                        Olof Hansson soldat

89 2/6         Timbonäs                                 Johan Bryngelsson

89 23/6       Vålön                                      Olof Jönsson

                   Uddheden                                Nils Olofsson

                   Ängenskogen                           Karl Matssons hustru

89 29/9       Uddheden                                Olof Knutssons hustru

89 3/10       N. Ängen                                 Johan Wihans hustru

89 30/11     Malsjö                                     Nils Eriksson

                   Malsjö                                     Sigrid Nilsdotter

                   Trötvik                                    ett barn från Lars

1690

90 9/3         Västanå                                   Marit Simonsdotter

                   Långenäs                                 Pål Larsson

                   Portnär                                    ett barn

90 27/4       N. Forsnäs                              hustru Dordi

                   Mången                                   Mats Henriksson

90 18/5       N. Forsnäs                              ett barn

                   Långetjärn                               ett barn

                   Ängenskogen                           Henrik Wiholl

90 13/11     S. Granbäckstorp                    Karin Eskilsdotter

                   Staksundet                               Johan Jakobsson

                   Tiskaretjärn                             Marina Eriksdotter

1691

91 18/1       Vålön                                      Olof Olofsson

91 8/2         Kymmen                                  Elin Henriksdotter gammal hustru

                   N. Ängen                                 Britta Matsdotter

91 13/4       S. Bråne                                  Anders Elofsson

                   Sälsjön                                    en gammal hustru

91 17/5       N. Bråne                                 Per Andersson

                   Staksundet                               Jöns Jönsson

91 2/7         N. Forsnäs                              Simon

                   Långetjärn                               Tomas Porks (?) hustru

                   Timbonäs                                 ett barn hos Klemet Ronk

91 19/11     Trötvik                                    Kerstin Ragvaldsdotter

                   Kymmen                                  ett barn från Lars

                   Ragvaldstjärn                           ett barn från Lars

                   Timbonäs                                 Mats Palan

                   S. Bråne                                  Olof Elofsson

                   Höjden                                    Mats Matsson

1692

Januari         Kymmen                                  Halvards son

                   Timbonäs                                 en gosse

                   N. Bråne                                 Ett litet barn

                   Timbonässkogen                      en hustru

                   Ragvaldstjärnskogen                en flicka

                   Kymmen                                  en gosse

                   Västanå                                   ett litet barn från Lars

                   Forsnäs                                   en gosse hos Lars

                   Grinnemo                                 flickan Kerstin Eriksdotter

92 21/2       Hedås                                      Jöns Månsson

                   Hedås                                      Mats Bengtsson

                   Gräsmarken                             Halvard Halvardsson

                   Grinnemo                                 Jöns Johansson

                   Långenässkogen                      hustru Ingegerd

                   Ängenskogen                           Jakob Wiholls hustru Karin

                   V. Timbonäs                            ett barn

                   S. Ängen                                 barnet Olof Andersson

                   N. Bråne                                 ett barn från Erik

                   Långenäs                                 ett barn från Pål

                   Granbäcksskogen                    ett barn från Mats Pop

                   Timbonäs                                 ett barn från Pål Rämen

                   Granbäck                                en gosse från Nils Nilsson

                   N. Ängen                                 hustru Karin

92 22/4       Långenäs                                 Kristoffer

                   Tiskaretjärn                             ett barn från Johan

                   Långetjärn                               ett barn från Orrans Johan

                   Mangsskogen                          ett barn från Lars Olofsson

                   Borrsjön                                  Daniel

                   Sälsjön                                    Örjans hustru

                   Ragvaldstjärnskogen                Per Tassan

2. bönedagen                                              Margareta Larsdotter

                   Långenässkogen

92 17/8       Trötvik                                    hustru Britta

                   Trötvik                                    barnet Marit Jönsdotter

                   Kymstad                                  Ingeborg Nilsdotter

92 11/12     N. Bråne                                 Britta Månsdotter

1693

93 30/4       Fagerstad                                Ingegerd

93 19/6       Granbäck                                Dordi Nilsdotter

93 13/8       Bredsjön (F)                            Ingrid

93 25/12     Kymmen                                  Anders Jakobsson

                   Kymmen                                  ett barn från Jakob Isaksson

                   Långenäs                                 Roos Pelle

                   -----                                        ett barn från Pål Rämmen

1694

94 12/3       Kymmen                                  Isak

                   Kymmen                                  Isaks hustru Ingrid

                   Portnär                                    Bengt Jonsson

                   Trötvik                                    hustru Sigrid

                   S. Granbäckstorp                    Karin Nilsdotter

                   Dalen                                       hustru Gyri

                   Västanå                                   Gertrud Johansdotter

94 3/6         Ragvaldstjärn                           Simon Larsson

94 15/9       Granbäck                                Ingegerd

                   Ragvaldstjärn                           ett barn

94 16/10     Västanå                                   Anders Johansson

                   Västanå                                   Eskil

94 11/11     Trötvik                                    Jon Persson

                   S. Granbäckstorp                    Britta Eriksdotter

94 16/12     Långetjärnsskogen                   Karin

1695

95 10/2       Timbonäs                                 Pål Pålsson

95 24/3       Ängenskogen                           Mats Eriksson

                   Kymmen                                  Dordi

95 27/4       Höjden                                    hustru Karin

                   Ulvsjön                                    Johan Johansson

                   Timbonäs                                 ett barn

                   Höjden                                    barnet Isak Matsson

                   Timbonäs                                 drängen Per Jönsson

                   S. Höjden                                hustru Britta

                   N. Ängen                                 ett barn från Jakob Hunnen

                   Dalen                                       Erik

                   Sälsjöskogen                           Johan Wiholl

                   Västanå                                   Marit Johansdotter

                   N. Ängen                                 Karin Hytta

                   Granbäck                                Eriks barn Bengt Eriksson

                   Vålön                                      Olofs barn

                   Timbonässkogen                      Henrik Olofsson

1696

96 1/3         N. Ängen                                 Simon

                   N. Ängen                                 Simons tre barn Pål, Mats och Karin

                   N. Ängenskogen                      pigan Karin Eriksdotter

                   N. Höjden                               Måns Nilsson

                   Timbonäs                                 Anders Heilan ?

96 12/3       Spettungen                               Jakob Luken

                   Spettungen                               hans barn

                   Berg                                        hustru  Ingegerd

                   Kärr                                        Karin Olofsdotter

                   Kärr                                        Dordi Elofsdotter

                   Höjden                                    Karin Håkansdotter

                   N. Forsnäs                              Jöns Håkansson

96 12/4       Mången                                   Karin

                   S. Ängen                                 Annika Jakobsdotter

96 14/4       N. Bråne                                 Anders Håkansson

                   Kymstad                                  barnet Karin Torstensdotter

                   Långetjärnsskogen                   barnet Gertrud Andersdotter Luken

96 24/4       Kärr                                        Gertrud

                   N. Forsnäs                              barnet Ingeborg Larsdotter

                   Granbäcksskogen                    Erik Eriksson 13 år

                   Fagerstad                                Olof Andersson 4 år

                   S. Ängen                                 Elin Olofsdotter 4 år

96 10/5       Gräsmarken                             hustru Sigrid Johansdotter

                   Ragvaldstjärn                           Måns Persson

                   Timbonäs                                 Simon Matsson

                   S. Ängen                                 Per Henriksson

96 31/5       Borrsjön                                  hustru Gertrud ?

                   Ängenskogen                           Elin Mårtensdotter

                   Östmarksskogen                      ett barn

96 3/6         Uddheden                                gamla pigan Elin Håkansdotter

                   Granbäck                                hustru Gertrud Matsdotter

                   Malsjö                                     hustru Sigrid Larsdotter

                   Höjden                                    en liten piga Karin Björsdotter

                   Granbäck                                barnet Nils Nilsson

                   S. Granbäckstorp                    barnet Olof Jonsson

                   -----                                        barnet Bengt Jonsson

                   Västanå                                   barnet Ragald Larsson

                   Gräsmarken                             barnet Elin Halvardsdotter

96 12/6       Fagerstad                                huskarlen Erik Nilsson

                   Fagerstad                                pigan Kerstin Olofsdotter

                   N. Granbäckstorp                    pigan Marit Olofsdotter

                   Granbäck                                en gosse från Nils Persson

                   Granbäcksskogen                    en flicka

                   Kymmen                                  Halvards piltebarn

                   N. Bråne                                 barnet Olof Eriksson

                   Mångenskogen                        hustru Kristina

                   Granbäck                                gamla pigan Marit Larsdotter

                   -----                                        Kerstin Persdotter tiggerska

                   Västanå                                   barnet Gunilla Ragvaldsdotter

                   Mången                                   barnet Per Johansson

96 2/8         -----                                        en blind piga från Anders Moilan

                   N. Forsnäs                              barnet Jon Jönsson

                   Långenässkogen                      Anna Persdotter

                   Berg                                        två barn från Olof Persson

96 23/8       N. Forsnäs                              Håkan Jönsson

                   N. Ängen                                 barnet Erik Jakobsson

                   Långenässkogen                      pigan Abbelona Persdotter

                   -----                                        en flicka från Klemet Ronkan

                   S. Västerrottna                        Nils Perssons barn

                   Sälsjön                                    Henrik Perssons barn

96 26/9       N. Bråne                                 Jöns Elofsson

                   Fagerstad                                Marit Olofsdotter

                   Bryggegården                          Jöns Nilsson

                   Höjden                                    Mats Matsson

                   Ragvaldstjärn                           Simon Larsson

96 18/11     Kymmen                                  Karin Jakobsdotter

                   V. Kymmen                             Karin Andersdotter

                   V. Kymmen                             Isak Halvardsson

                   Ragvaldstjärn                           Kerstin Halvardsdotter

1697

97 3/1         S. Granbäckstorp                    Annika Jönsdotter

                   Långetjärn                               hustru Valborg

97 26/2       Vålön                                      barnet Marit Olofsdotter

97 2/4         -----                                        ett barn efter Olof Puntan

                   N. Ängen                                 Erik Hanssons gosse

                   Mången                                   ett dödfött barn från Mats

                   S. Västerrottna                        Per Ivarsson

                   Berg                                        Britta Jönsdotter

                   Långenässkogen                      huskarlen Per Persson Håcken

                   Hedås                                      barnet Håkan Månsson

                   N. Forsnäs                              barnet Marit Jönsdotter

97 8/8         Uddheden                                Ingeborg Elofsdotter

                   Uddheden                                hennes lilla barn

                   -----                                        tre dalefolk, moder med två barn

97 24/8       Uddheden                                hustru Anna Håkansdotter

                   Kymstad                                  Per Jönsson

                   Trötvik                                    Kerstin Andersdotter

                   Trötvik                                    Olof Bengtsson

                   Trötvik                                    Britta och Olof Jonsbarn

97 19/9       Uddheden                                Erik Månsson

                   Kymstad                                  Torsten Jönsson

                   Kymstad                                  Sigrid Jönsdotter

                   Trötvik                                    Kerstin Nilsdotter

                   Trötvik                                    Jon Eriksson

                   Kymstad                                  flickan Kerstin Larsdotter

                   Trötvik                                    gossen Ragvald Bengtsson

                   Trötvik                                    barnet Karin Halvardsdotter

                   Uddheden                                gossen Nils Eriksson

                   Gräsmarksskogen                    en gammal finska

                   Granbäck                                barnet Jöns Nilsson

                   -----                                        ett finskt barn

                   N. Granbäckstorp                    Jöns Jönsson

97 24/11     S. Granbäckstorp                    Karin Olofsdotter

1698

98 2/1         Gräsmarken                             barnet Erik Eriksson

                   -----                                        Olof Mättens barn

98 6/2         Ragvaldstjärn                           barnet Tomas Larsson

                   Gräsmarken                             Erik Elofssons barn

                   Kymstad                                  Nils Anderssons barn

98 20/2       Västerrottna                             Britta Eriksdotter

98 3/3         Fagerstad                                källgrävare Jöns Jönsson

                   -----                                        Olof Mätten

                   Sälsjön                                    Örjan Sikkan

98 27/3       -----                                        Johan Kämpans Karin

                   -----                                        Örjan Railans barn

                   Portnär                                    gossen Jöns Jonsson

                   Portnär                                    Per Jonsson

                   Portnär                                    Jon Jonsson

                   -----                                        Klemet Ronkans flicka

                   Vålön                                      barnet Per Olofsson

                   Vålön                                      barnet Olof Olofsson

98 25/4       Granbäck                                Jon Elofsson

                   -----                                        finnen Johan Larsson, utfattig

                   ----                                         en tiggarepiga från Dalarna

98 29/4       Trötvik                                    gamle mannen Bengt Olofsson

                   Granbäck                                gossen Nils Andersson ca 8 år

                   -----                                        en dalkarl som gick och tiggde

                   Dalen                                       gossen Olof Månsson ca 5 år

                   Timbonäs                                 Klemet Ronkans lilla flicka

98 29/5       N. Forsnäs                              Jöns Jönsson, medelålders karl

                   Långenäs                                 Lars Pålsson, gammal man

                   N. Ängen                                 ynglingen Per Oersson

                   Dalen                                       Erik Månsson ca 1½ år

                   V. Kymmen                             en gosse, 12 år

98 30/5       -----                                        Hans Luuk, medelålders karl

98 12/6       Granbäcksskogen                    Mats Pålsson, medelålders karl

                   Ragvaldstjärn                           Jöns Halvardsson 5 år

98 17/6       N. Forsnäs                              barnet Per Jönsson

                   Långetjärn                               barnet Sigfrid Henriksson

98 31/7       Kärr                                        Jöns Olofsson

                   Humsjön                                  Mats Henriksson

                   Långetjärnsskogen                   Erik Sorans gosse

98 4/9         -----                                        Erik Hiran, utfattig huskarl

98 18/9       S. Granbäckstorp                    Marit Elofsdotter

98 2/10       N. Forsnäs                              Anna Larsdotter

                   N. Ängensskogen                    Marit Persdotter, fattig

98 16/10     N. Bråne                                 flickan Marit Håkansdotter ca 3 år

                   N. Forsnäs                              Anders Nilsson, medelålders karl

                   Långenäs                                 Mats Eriksson, utfattig huskarl

                   Kymmen                                  Isaks barn

                   -----                                        ett vandringsbarn

1699

99 1/1         Kärr                                        Jakob Pålsson

                   Gräsmarken                             barnet Ingrid Olofsdotter

99 6/1         Trötvik                                    knekthustrun Annika Johansdotter

99 26/2       -----                                        finnen Olof Matten, utfattig

                   -----                                        Karl Matsson, fattig huskarl

                   Skövde                                    en vandringsman

                   Dalen                                       Ingeborg Olofsdotter

99 12/3       Boberg                                    Börje Andersson

                   Dalen                                       pigan Marit Eriksdotter

                   Timbonässkogen                      gossen Mats Matsson

99 26/3       Granbäck                                Per Månsson

                   Västanå                                   Kerstin Olofsdotter

                   -----                                        barnet Ingeborg Jönsdotter

                   -----                                        finnen Erik Kart

                   Kymmen                                  Lisken Henriksdotter

                   Höjden                                    Mats barn

99 10/4       Granbäckstorp                         Bengt Persson

                   N. Bråne                                 barnet Måns Jönsson

                   N. Ängen                                 Karin Sigfridsdotter

99 30/4       Grinnemo                                 Torbjörn

                   Granbäckstorp                         Olof Persson

                   Höjden                                    Mats flicka

                   S. Ängenskogen                       Marit Jakobsdotter

99 21/5       N. Ängen                                 Annika Eriksdotter

                   V. Näs                                    Johan Eliasson

                   N. Ängen                                 Jakob Hynnen

99 16/6       Malsjö                                     Erik Nilsson

                   Kymmen                                  Olof Jakobsson

99 24/6       Uddheden                                Jöns Torstensson

                   Hedås                                      Mats Örjansson

                   N. Bråne                                 Karin Eriksdotter

99 16/7       N. Ängenskogen                      Annika Matsdotter

                   Sälsjön                                    Johan Johansson

                   Timbonässkogen                      en piga från Mats Tisk

99 30/7       Vålön                                      Ingegerd Torbjörnsdotter

                   Långenässkogen                      Britta Larsdotter

                   Portnär                                    barnet Elin Jonsdotter 2 dgr

99 28/10     Sälsjön                                    Anders Eriksson

99 19/11     Uddheden                                Britta Hansdotter

                   Timbonässkogen                      Valborg Olofsdotter

                   Timbonäs                                 Kerstin Henriksdotter

                   Ängenskogen                           Maria Henriksdotter

99 29/12     Gräsmarken                             Britta Jönsdotter

1700

00 6/1         Tiskaretjärn                             Karin Josefsdotter

00 21/4       Uddheden                                Nils Månsson

                   Uddheden                                gamla pigan Sigrid Månsdotter

                   Uddheden                                Gertrud Jonsdotter

                   Fagerstad                                ett barn från Lars

                   Kymmen                                  Pål Jakobsson

00 12/5       Uddheden                                Per Bengtsson

00 26/5       Rörkullen                                 Gertrud Olofsdotter, utfattig

                   Malsjö                                     barnet Anders Håkansson

                   Ragvaldstjärn                           Halvard Örjanssons barn

00 14/7       Kärr                                        barnet Håkan Jonsson

00 10/8       Borrsjön                                  Mats Danielssons barn

                   Sandviken                                hustru Ingeborg

00 26/9       Gräsmarken                             Halsten Persson

00 18/11     N. Granbäckstorp                    barnet Karin Nilsdotter

1701

01 20/2       Trötvik                                    barnet Bengt Larsson

                   Ängenskogen                           barnet Maria Henriksdotter

                   Borrsjön                                  barnet Abbelona Matsdotter

01 19/5       Kymstad                                  Marit Persdotter

01 9/6         Nässkogen                              Torbjörn Jönsson

01 16/6       S. Ängen                                 Karin Simonsdotter

01 9/8         Timbonäs                                 Maria Simonsdotter, utfattig

01 20/10     Granbäck                                Karin Eriksdotter

01 30/11     Tiskaretjärn                             Hans

                   Grinnemo                                 Jöns Jönsson

                   Hedås                                      Olof Karlsson

                   Gräsmarken                             Per Simonsson

1702

02 6/1         Gräsmarken                             Olof Kristoffersson

02 17/1       Borrsjön (Bredsjön ?)              Per Olofsson

02 9/3         Näs                                         hustru Marit Svensdotter

02 03/5       Granbäck                                Anna Persdotter

02 18/5       N. Granbäckstorp                    Anders Eriksson

                   Forsnäs                                   Sara Henriksdotter, tjänsteflicka

02 13/6       S. Höjden                                Björn Persson

                   N. Granbäckstorp                    Karin Eriksdotter

                   Grinnemo                                 Johans barn

                   Näs                                         Lars barn

                   Vålön                                      barnet Jöns Bengtsson

02 3/8         Fagerstad                                Halvard Larsson                         6     år

                   Granbäckstorp                         barnet Henrik Månsson

                   Forsnäs                                   barnet Jöns Svensson

02 24/8       Trötvik                                    barnet Karin Jönsdotter

                   Uddheden                                barnet Torbjörn Jönsson

                   Granbäckstorp                         Marit Nilsdotter

02 15/9       N. Västerrottna                        Nils Arvidsson                           10   -

                   Tiskaretjärn                             Hans Matsson                            6     -

02 21/9       Tiskaretjärn                             Mats Hanssons dotter                  -

                   Forsnäs                                   Lars Torbjörnssons dotter            -

                   N. Ängen                                 Anders Pålssons dotter               4     -

                   N. Västerrottna                        Bengt Bengtsson                        -      -

                   Trötvik                                    Abbelona Bengtsdotter

                   Ängenskogen                           Maria Olofsdotter

02 5/10       Forsnäs                                   Dordi Andersdotter                    4     -

                   Uddheden                                Kerstin Persdotter                        -

                   Gräsmarken                             Sara Olofsdotter                          -

                   Mången                                   Simon Örjansson                        3     -

02 12/10     Forsnäs                                   Kerstin Persdotter                      3     -

02 19/10     Hedås                                      Marit Matsdotter                        33   -

02 28/10     Forsnäs                                   Britta Jönsdotter                         6     -      ?

02 20/11     Höjden                                    Karin Håkansdotter                    4     -

                   Gräsmarken                             Karin Jönsdotter                        3     -

                   Sälsjön                                    Per Henriksson                          5     -

                   Sälsjön                                    Maria Göransdotter                      -

                   Granbäck                                Måns Elofsson                           ½    -

                   Sandviken                                Jon Jonsson                                 -

02 7/12       Ragvaldstjärn                           Lars Simonsson                          73   -

                   Borrsjön                                  Henrik Tomasson                       14   -

                   Långetjärn                               Britta Henriksdotter                    6     -      ?

1703

03 11/1       Västanå                                   Britta Håkansdotter                    -      -

                   Timbonässkogen                      Anders Bertilsson                       5     -

03 25/1       Soranstorpet                            Marina Henriksdotter                 -      -

                   Bredsjön                                  Karin Persdotter                        5     -      ?

                   Långenässkogen                      Britta Henriksdotter                    4     -

                   Timbonäs                                 Olof Tasans son Per                   -      -

                   Timbonäs                                 Olof Tasans dotter Valborg        -      -

03 15/2       Forsnäs                                   Marit Olofsdotter                       15   -

                   N. Ängen                                 en liten flicka                              -      6     v 

                   N. Granbäckstorp                    Ingrid Börjesdotter                     -      -

03 5/7         Höjden                                    barnet Olof Nilsson

1704

                   S. Ängen                                 Marit Andersdotter

                   Ängen                                      Anders barn

                   Kymstad                                  Jöns Håkanssons barn

                   Uddheden                                Torsten Halvardsson

04 13/3       Långenäs                                 hustru Elsa

                   -----                                        Erik Kylpön  ?

04 8/5         Fagerstad                                Anna Eriksdotter

                   Uddheden                                Bengt Jonsson

04 6/6         -----                                        Simon Ronkans barn

                   Långenässkogen                      Per Kartens barn

04 17/6       Kymstad                                  Jöns Håkanssons barn

04 11/9       Långetjärn                               Henriks barn

04 1/11       Uddheden                                barnet Per Persson                     14   -      ?

1705

05 20/2       Rösbacken                              Olof Jönsson

                   Långenäs                                 Mats Kristoffersson

                   Ulvsjön                                    Mats barn

                   N. Ängen                                 Eriks barn

                   Kymmen                                  Isaks barn

05 25/3       Höjden                                    Håkan Halvardsson

                   Bårvik                                     Britta Sonesdotter

                   Kymmen                                  Lars flickebarn

                   Kymmen                                  Mats Matssons gossebarn

05 16/4       Stenserud                                Sara Matsdotter

                   Uddheden                                barnet Måns Persson

95 23/4       Portnär                                    Marit Bengtsdotter

                   Borrsjön                                  Annika Danielsdotter

05 14/5       S. Bråne                                  Elof Andersson

                   Stenserud                                Mats Halvardsson

                   Sandviken                                Marit Klemetsdotter

                   Trötvik                                    Erland Torstensson                     8     -

                   Långejanstorp                          Erik Eskilsson                            4     -

05 22/5       Västerrottna                             Ingevald Matsson                       -      -

05 9/6         Ängen                                      Lars Perssons spädbarn             -      -

05 24/-        Berg                                        Ingegerd Johansdotter                62   -

                   S. Bråne                                  Elin Andersdotter                       62   -

                   Trötvik                                    Anders Eriksson                         40   -

05 6/8         Västanå                                   Ragvald Eskilsson                      -      -

                   N. Västerrottna                        Arvid Jonsson

05 13/8       Ragvaldstjärn                           Marit Persdotter

05 10/9       Granbäck                                Lars Nilsson

                   Trötvik                                    barnet Ragvald Andersson          ½    -

05 17/9       S. Ängen                                 Mats Matsson

05 29/9       -----                                        gamle huskarlen Anders Persson Willgut

05 19/11     Kymmen                                  Jakob Isaksson

                   Mången                                   Malin Persdotter                        -      -        d

05 24/12     N. Granbäckstorp                    Olof Jonsson                              -      5     m 

1706

06 11/2       Ragvaldstjärn                           hustru Marina

06 26/3       Uddheden                                barnet Karin Larsdotter

06 13/4       Västerrottna                             Kerstin Jonsdotter

                   Getnäs                                     Björn Perssons barn                     -

06 29/4       N. Ängen                                 Anders barn                               -      -

                   Getnäs                                     Björn Perssons barn Kerstin       7     -

                   S. Västerrottna                        Olof Jönsson                              ½    -

06 1/5         Getnäs                                     gamla Britta Svensdotter             -      -

06 17/5       Ragvaldstjärn                           Jakob Larssons barn                  -      18   v 

06 20/5       Gettjärn                                   gamla pigan Ingeborg Persdotter

06 8/6         Gräsmarken                             Halvard Andersson

06 19/8       Kymmen                                  drängen Elias Halvardsson          18  

                   Kymmen                                  gossen Anders Halvardsson

                   Timbonäs                                 Olof Wäntans hustru

06 30/9       Uddheden                                soldaten Jöns Jönssons barn

06 1/11       Sälsjön                                    hustru Britta

06 16/12     Dalen                                       barnet Britta Månsdotter

(Dödbok. Datum inom parentes = begravd)

1707

07 26/1       -----                                        Jonas skräddare                         60   -

07 1/4         Bråne                                      Anders Håkansson                     5     -

07 23/3       Malsjö                                     Nils Jonsson                               -      3     v 

07 10/4       Dalen                                       Jöns Månsson                            10   -

07 12/4       Kymstad                                  Per Persson                               6     -

07 11/4       Humsjön                                  Maria Larsdotter                        ½    -

07 8/5         Trötvik                                    hustru Marit                               70   -

07 20/5       Gräsmarken                             Gertrud Halvardsdotter                -

07 30/5       S. Västerrottna                        Olof Andersson                          1     -

07 29/7       N. Västerrottna                        Eskil Hansson                            40   -

1708

08 4/4         Granbäck                                Ingeborg Eriksdotter                  80   -

08 13/4       Fagerstad                                Nils Eriksson                              75   -

08 15/4       N. Granbäckstorp                    Per Matsson                              60   -

08 18/4       Forsnäs                                   Ingegerd Olofsdotter                  40   -

-----            Långejanstorp                          ett dödfött barn från Mats           -      -

-----            Mången                                   Gertrud Persdotter                     1     3     v 

-----            Timbonässkogen                      Jon Olofsson                              4     -

08 20/5       N. Granbäckstorp                    Torbjörn Olofsson                      36   -

08 (14/7)     Forsnäs                                   Anders Larsson                          -      7     v 

08 (14/7)     N. Bråne                                 ett dödfött barn från Erik Jönsson

08 (14/7)     Vålön                                      ett dödfött barn från Jöns Halvardsson

08 16/7       N. Västerrottna                        Jon Persson

08 20/8       Berg                                        pigan Sigrid Eskilsdotter

08 22/8       N. Västerrottna                        Ingeborg Björnsdotter                77   -

08 (6/9)       Timbonäs                                 Bertil Olofsson                           ½    -

08 (1/11)     Edsängen                                 flickan Marit Larsdotter

08 4/11       Vålön                                      Olof Olofsson

08 (22/11) N. Ängen                                  Mats Pollian, drunknad gammal man

-----            Timbonässkogen                      Anders Ronkans barn

1709

09 5/1         Västanå                                   Anders Ragvaldsson                   6     -

09 7/1         Västanå                                   Håkan Ragvaldsson                    8     -

09 3/1              ?                                              ?    Håkansson

09 (10/1)     Långenäs                                 Kristoffers barn

09 (17/1)     Bredsjön                                  Olof Staffansson Svan                80   -

09 20/1       V. Näs                                    Olof Månsson                           110 -

09 (31/1)     Hult                                         huskarlen Per Matsson               80   -

09 (31/1)     Forsnäs                                   barnet Anders Persson               -      -

09 (31/1)     N. Bråne                                 barnet Erik Håkansson               -      -

09 (31/1)     N. Bråne                                 Per Eriksson                              4     -

09 (31/1)     Långenäs                                 barnet Pål Larsson                     -      -

09 8/2         N. Bråne                                 Erik Eriksson                             6     -

09 16/2       Soranstorpet                            Mats Henriksson                        -      -

09 10/3       Höjden                                    Sigrid Håkansdotter                   80   -

09 21/3)      Malsjö                                     Jöns Jonsson                              6     -

09 (21/3)     Uddheden                                Johan Persson                            3     -

09 (21/3)     Uddheden                                Britta Larsdotter                         4     10   v 

09 (21/3)     Borrsjön                                  Marina Bertilsdotter                   2     -

09 20/3       Kymstad                                  Jöns Eriksson                             67   -      ?

09 29/3       Malsjö                                     Anders Håkansson                     -      18   v 

09 25/3       Malsjö                                     Kerstin Håkansdotter                 2     28   v 

09 20/4       Uddheden                                Jon Johansson                            -      -

09 (1/5)       -----                                        finnen Erik Larsson Bork            -      -

09 16/5       Gräsmarken                             Britta Jonsdotter                         1     -

09 (23/5)     Malsjö                                     Sigrid Håkansdotter                   -      -      3     d

09 (30/5)     Forsnäs                                   Karin Persdotter                        -      3     v 

09 (6/6)       N. Bråne                                 Marit Eriksdotter                        -      5     v 

09 (6/6)       Humsjön                                  Marit Larsdotter                         -      5     v 

09 (7/6)       Grönland (Malung)                   Hans Hansson                            3     -

09 08/7       Gettjärn                                   Anders Persson                          -      -

09 (18/7)     Trötvik                                    Marit Jonsdotter                         -      4     v 

09 20/7       Kymmen                                  Isak Isaksson                             40   -

09 (1/8)       Trötvik                                    Torsten Larsson                         5     -

09 (24/8)     Sälsjön                                    Valborg                                     -      -

09 2/9         Berg                                        Johan Jonsson                            48   -

09 6/9         N. Västerrottna                        Per Nilsson                                  -

09 (12/9)     Timbonäs                                 Britta Henriksdotter                    2     10   v 

09 (24/7)     S. Granbäckstorp                    Arvid Månsson                          -      -

09 (28/11) Långejanstorp                           Marit Eskilsdotter ?

-----            ------                                      Britta Matsdotter ?

-----            ------                                      Håkan Elofsson ?

-----            Långejanstorp                          ett barn

1710

                   (De tre första oläsliga på film)

-----            Granbäck                                Johan Knutsson

10 (24/2)     -----                                        Marit Matsdotter

10 (24/2)     Granbäck                                Anders Elofsson

10 14/4       Ronketorpet ?                          Marina Bertilsdotter                   31   -

10 24/3       Grinnemo                                 Jon Eriksson                              75   -

10 3/4         Hult                                         hustru Kerstin Jönsdotter            40   -

10 27/5       N. Västerrottna                        Jon Håkansson                             -

10 6/6         Hedås                                      Erik Olofsson                             -      -

10 17/6       Kymstad                                  Britta Andersdotter                    -      -

10 7/8         S. Västerrottna                        Bengt Håkanssons barn              -      5     v 

10 17/8       Långejanstorp                          Eskil Eriksson                            70   -      ?

10 3/10       Näs                                         Jon Persson                               -      -

10 23/10     Timbonässkogen                      Maria Olofsdotter

1711

11 1/1         Långenäs                                 hustru Marina Eriksdotter           -      -

11 16/2       Uddheden                                Karin Larsdotter                        -      -      9     d 

11 9/3         Kärr                                        hustru Kerstin Abrahamsdotter

11 12/3       Långenässkogen                      hustru Maria Henriksdotter

11 20/5       Soranstorpet                            Per Persson

11 6/6         N. Bråne                                 Erik Håkansson                          -      7     m 

11 4/6         Uddheden                                Jöns Jönsson                              7     -

11 20/5       Långenässkogen                      Staffan Staffansson                     15   -

11 1/4         Granbäck                                Nils Nilsson                               80   -

11 15/9       Granbäck                                Elof Nilsson                               50   -

11 10/9       Soranstorpet                            Karin Bertilsdotter                      -      -

11 1/10       Kymstad                                  Karin Jönsdotter                        -      3     v 

11 8/10       Gräsmarken                             Nils Nilsson                                      några v

11 16/11     N. Bråne                                 Marit Olofsdotter                       100 -

11( 26/11) Långenäs                                   Pål Larsson                                -      -

1712

12 26/1       N. Granbäckstorp                    Erik Olofsson                             -      -

12 25/2       S. Höjden                                Erik Björsson                             28   -

12 16/3       Uddheden                                pigan Ingeborg Månsdotter         55   -

12 31/3       Kymstad                                  hustru Britta Olofsdotter             40   -

12 20/3       -----                                        Olof Pundan                               60   -

12 20/3       Kymmen                                  Johan Larsson                            -      3     v 

12 20/5       Höjden                                    finnen Kristoffer bagge               70   -

12 (4/5)       Långenäs                                 Ellika Henriksdotter                    -      -

12 (4/7)       Tiskaretjärn                             Marit Matsdotter                        -      -

12 (31/8)     Stenserud                                Håkan Nilsson                           -      -

12 (1/11)     Mången                                   Henrik Persson                          23   -

12 (16/11) Uddheden                                 drängen Torsten Johansson         65   -

12 (16/11) Borrsjön (el. Bre-)                     Per Henriksson                          -      -

-----            -----                                        ett oäkta barn, några månader gammalt

1713

(Begravningsbok)

13 2/2         Malsjö                                     Kerstin Jönsdotter                      -      -

13 2/2         Timbonässkogen                      barnet Mats Bertilsson                -      -

13 15/3       N. Bråne                                 Håkan Elofsson                          75   -

13 3/4         S. Västerrottna                        Kerstin Svensdotter                    2     -

13 10/5       Ragvaldstjärn                           Lars Jakobsson                          9     -

13 14/5       Fagerstad                                Elof Persson                               -      5     v 

13 5/7         Fagerstad                                hustru Elin Elofsdotter                 60   -

13 27/9       Berg                                        Klemet Matsson                         50   -

13 25/10     Berg                                        hustru Karin Olofsdotter             27   -

13 14/11     N. Västerrottna                        hustru Karin Nilsdotter               50   -

13 22/11     Fagerstad                                Erik Larsson                              20   -

13 22/11     N. Ängen                                 Mats Simonsson                         80   -

13 22/11     Långenässkogen                      Britta Persdotter                         50   -

13 22/11     -----                                        finskan Malin Olofsdotter           -      -

1714

(Begravningsbok)

14 14/3       Berg                                        Mats Persson                             40   -

14 14/3       S. Västerrottna                        Karin Elofsdotter                        -      6     v 

14 14/3       Bergsskogen                            Kerstin Månsdotter ?                 4     -

14 17/5       S. Västerrottna                        Britta Nilsdotter                         13   -

14 17/5       Sandviken                                Jon Perssons son                        -      -

14 17/5       Borrsjön                                  Per Pålssons dotter                    -      -

14 11/7       Granbäck                                Marit Larsdotter                         90   -

14 11/7       Hult                                         Britta Olofsdotter                       40   -

14 25/7       Berg                                        Jöns Larsson                              6     -

14 1/8         N. Granbäckstorp                    Olof Larsson                              65   -

14 6/8         Soranstorp                               Britta Bryngelsdotter                  60   -

14 24/8       Hult                                         Britta Persdotter, liten flicka        -      -

14 29/8       Malsjö                                     Olof Nilsson                               85   -

14 24/10     Trötvik                                    Nils Jonsson                               -      8     v 

14 24/10     N. Bråne                                 Kerstin Elofsdotter                     -      4     v 

14 12/12     Berg                                        Nils Nilsson                               60   -

14 26/12     Holmby                                   Per Persson                               40   -

14 26/12     Nässkogen                              Marit Pålsdotter                         60   -

14 26/12     Västerrottna                             Lars Simonsson                          60   -

1715

(Begravningsbok)

15 6/1         Berg                                        Karin Eskilsdotter                      60   -

15 27/2       Uddheden                                Karin Elofsdotter                        45   -

15 27/3       Västanå                                   Johan Simonsson                        70   -

15 27/3       Långejanstorp                          Johan Larsson                            13   -

15 15/4       Sandviken                                Ingeborg Jonsdotter                   85   -

15 15/4       Hult                                         Karin Persdotter                        16   -

15 18/4       Sälsjön                                    Lars Örjansson                          55   -

15 18/4       S. Västerrottna                        Bengt Håkanssons dotter            -      6     v 

15 1/5         S. Västerrottna                        Bengt Håkansson                       50   -

15 1/5         S. Västerrottna                        Marit Jonsdotter                         9     -

15 15/5       Lövåsen                                   Sven Börjesson                          18   -

15 25/5       N. Ängenskogen                      Olof Håtack                               70   -

15 25/5       N. Ängenskogen                      Britta Olofsdotter                       40   -

15 8/6         Långetjärn                               Britta Örjansdotter                     70   -

15 19/6       Ragvaldstjärn                           Marit Larsdotter                         60   -

15 19/6       Trötvik                                    Karin Bengtsdotter                     30   -      ?

15 19/6       Trötvik                                    Kerstin Jönsdotter                      -      8     v 

15 8/7         Kymmen                                  Lars Isaksson                             63   -

15 7/8         Sälsjön                                    Jakob                                        80   -

15 28/8       N. Västerrottna                        Per Olofsson                              88   -

15 28/8       Höjden                                    Jöns Håkansson                         30   -

15 28/8       Gräsmarken                             Elin Nilsdotter                            -      3     m

15 11/9       Borrsjön                                  Nils Persson                               60   -

1716

(Begravningsbok)

16 15/1       Långenässkogen                      Marit Eriksdotter                        70   -

16 29/1       Borrsjön                                  Abbelona Pålsdotter                   85   -

16 4/2         Uddheden                                Britta Elofsdotter                        50   -

16 4/2         Granbäck                                Nils Persson                               65   -

16 30/3       Ulvsjön                                    Johan Kämpan                           90   -

16 30/3       Fagerstad                                Karin Jönsdotter                        35   -

16 30/3       Sandviken                                Marit Jönsdotter                         30   -      ?

16 2/4         Stenserud                                Ingrid Andersdotter                    60   -

16 29/4       Gräsmarken                             Gertrud Nilsdotter                      30   -

16 29/4       Uddheden                                Olof Andersson                          3     -

16 29/4       Granbäckstorp                         Måns Henrikssons dotter            ½    -

16 29/4       -----                                        Malin Andersdotter, utfattig        -      -

16 21/5       Gräsmarken                             hustru Gertrud Halvardsdotter    95   -

16 21/5       Uddheden                                hustru Ingegerd Elofsdotter         70   -

16 21/5       Höjden                                    hustru Ellika Isaksdotter             60   -      ?

-----            -----                                        Olof Håtacks dotter                                  några veckor

16 1/6         Långetjärn                               Johan Henrikssons barn                            några veckor

16 17/6       Sannäs                                     Erik Olofsson                             60   -

16 17/6       Uddheden                                Bengt Svensson                          30   -

16 8/7         Portnär                                    Håkan Ragvaldsson                    20   -

16 8/7         Kymstad                                  soldaten Eskil Persson                40   -

16 23/7       N. Ängen                                 Anders Pålsson                          40   -

16 23/7       N. Bråne                                 Anders Elofsson                         ½    -

16 2/9         Sandviken                                Kerstin Torbjörnsdotter              30   -

16 16/9       Gräsmarken                             Ingeborg Halvardsdotter             15   -

16 16/9       Gettjärn                                   Marit Månsdotter                       60   -

16 16/9       Stenserud                                Halvard Matssons barn              1 år och några veckor

16 29/9       Granbäckstorp                         Jöns Jönsson                              -      40   v 

16 30/9       S. Västerrottna                        Sven Knutssons barn                  2     -

16 2/12       Trötvik                                    Marit Jönsdotter                         75   -

16 26/12     Kärr                                        Karin Matsdotter                       15   -

16 26/12     Tiskaretjärn                             Johan Hansson                           65   -

1717

(Begravningsbok)

17 3/2         Uddheden                                Karin Persdotter                        70   -

17 3/2         Gettjärn                                   Björn Perssons barn                   2     -

17 10/3       N. Ängen                                 Erik Hansson                             55   -      ?

17 25/3       Gräsmarken                             Ingegerd Jönsdotter                    60   -

17 14/4       S. Västerrottna                        Britta Nilsdotter                         13   -

17 19/4       Kymmen                                  Annika Larsdotter                      63   -

17 19/4       S. Ängen                                 Britta Jakobsdotter                     50   -

17 22/4       Trötvik                                    Karin Jonsdotter                        25   -

17 22/4       Gettjärn                                   Johan Olofsson                          15   -

17 19/5       Granbäck                                Karin Jonsdotter                        16   -

17 19/5       Granbäck                                Britta Elofsdotter                        9     -

17 16/6       Ängenskogen                           Elisabet Simonsdotter                 73   -

17 7/7         Grinnemo                                 Karin Olofsdotter                       90   -      ?

17 7/7         Bäcken (S)                              Ingegerd Nilsdotter                    24   -

17 22/4       Uddheden                                Kerstin Persdotter                      4     2     m 

17 18/1       Ängenskogen                           Elin Matsdotter                          31   -

17 20/10     Långenässkogen                      Johan Håkansson                       3     -

17 1/11       Mången                                   Per Matsson                              90   -

17 1/11       Långenässkogen                      Henrik Bertilssons dotter              -

17 3/11       Uddheden                                Per Nilssons son Elof                 5    

17 3/11       Uddheden                                Per Nilssons son Johan                 -

17 3/11       Uddheden                                Per Nilssons dotter Ingegerd      -      -      10   d 

17 17/11     Uddheden                                Karin Larsdotter                        3     -

17 17/11     Getnäs                                     Britta Elofsdotter                          -

17 17/11     Näs                                         Gertrud Persdotter                     6     -

17 30/11     Sannäs                                     Sven Erikssons son Erik             8     -     

17 30/11     Sannäs                                     Sven Erikssons son Per              3     -

17 30/11     Sannäs                                     Sven Erikssons dotter Marit       ½    -

17 30/11     Uddheden                                Ingeborg Jönsdotter                   3     -      ?

17 30/11     Trötvik                                    Ingegerd Månsdotter                  1     -

17 30/11     Borrsjön                                  Daniel Matsson                          14   -

17 30/11     Trötvik                                    Nils Larsson                               3     -

17 30/11     Kymstad                                  Jöns Eskilsson                             

17 30/11     S. Ängen                                 Annika Henriksdotter                 3     -

17 15/12     Långenäs                                 Mats Pålsson                             20   -

17 15/12     V. Kymmen                             Johan Isaksson                           14   -

17 15/12     S. Bråne                                  Jöns Olofsson                            2     -

17 15/12     Granbäckstorp                         Karin Nilsdotter                           -

17 15/12     Berg                                        Sigrid Larsdotter                          -

17 15/12     Gräsmarken                             Jöns Persson                                -

17 15/12     Berg                                        Jöns Johansson                          3     -

17 15/12     Berg                                        Marit Larsdotter                         3     -

17 15/12     Trötvik                                    Johan Larsson                              -

17 15/12     Trötvik                                    Kerstin Larsdotter                      6     -

17 15/12     Humsjön                                  en piga från Anders Larsson       18   -

17 15/12     Packe ?                                   oäkta barnet Sofia                      ½    -

17 26/12     N. Västerrottna                        Karin Bengtsdotter                     12   -

17 26/12     Sälsjön                                    Anders Eriksson                         -      2     v 

17 26/12     Sälsjön                                    Annika Eriksdotter                     -      2     v 

17 26/12     Granbäckstorp                         Olof Nilsson                               3     2     m 

17 26/12     Nässkogen                              Olof Eriksson                             -      5     m 

17 26/12     Berg                                        Kerstin Larsdotter                      8     -

17 26/12     Malsjö                                     Kerstin Håkansdotter                 4     -

17 26/12     Berg                                        Kerstin Johansdotter                  5     -

17 29/12     Sälsjön                                    Abbelona Johansdotter               6     -

17 29/12     Sälsjön                                    Maria Johansdotter                      -

17 29/12     Långejanstorp                          Per Eriksson                                -

17 29/12     Timbonäs                                 Ellika Matsdotter                        ½    -

17 29/12     Berg                                        Olof Johansson                            -

1718

(Begravningsbok)

18 5/1         Hedås                                      Britta Matsdotter                        60   -

18 5/1         Lövåsen                                   Marit Jönsdotter                         7     10   m 

18 5/1         S. Granbäckstorp                    Karin Eriksdotter                       3     -

18 5/1         Mången                                   Mats Persson                             -      3     v 

18 5/1         Malsjö                                     Gertrud Larsdotter                     1     1     m 

18 5(1         Gräsmarken                             Marit Nilsdotter                         5     -

18 5/1         S. Bråne                                  Per Nilsson                                1     -

18 5/1         Edsängen                                 Kerstin Svensdotter                    4     -

18 5/1         N. Ängenskogen                      Valborg Matsdotter                    4     1     m 

18 5/1         Långenäs                                 Lars Larsson                              7     -

18 19/1       Kymmen                                  Halvard Jönsson                         70   -

18 19/1       Långenäs                                 Henrik Larsson                            -

18 19/1       Långenäs                                 Pål Larsson                                  -

18 19/1       Långenäs                                 Ellika Kristoffersdotter                 -

18 19/1       Ragvaldstjärn                           Britta Johansdotter                     3     4     m 

18 19/1       Ragvaldstjärn                           Maria Jakobsdotter                    5     -

18 19/1       N. Ängen                                 Mats Eriksson                            15   -

18 19/1       Hedås                                      Jon Matsson                                -

18 19/1       Långejanstorp                          Per Andersson                           4     -

18 19/1       N. Ängen                                 Anders Andersson                     10   -

18 19/1       N. Ängen                                 Johan Andersson                         

18 19/1       Hult                                         Hans Jönsson                             9     -

18 19/1       S. Höjden                                Britta Håkansdotter                    2     -

18 2/2         Berg                                        Johan Larsson                            12   -

18 2/2         Malsjö                                     Kerstin Håkansdotter                 4     -

18 2/2         Långejanstorp                          Britta Andersdotter                    -      20   v 

18 2/2         S. Höjden                                Marit Eriksdotter                        6     -

18 16/2       Gräsmarken                             Måns Torbjörnsson                    85   -

18 16/2       Långejanstorp                Henrik Henrikssons dtr Kerstin            11   -

18 16/2       Långejanstorp                Henrik Henrikssons dtr Ingeborg          -      9     m 

18 16/2       Långejanstorp                          Mats Eriksson                            5     -

18 16/2       Poptorpet                                Mats Bertilsson                          2     4     m 

18 25/3       N. Västerrottna                        Simon Ronkan                           62   -

18 6/4         Trötvik                                    Gunnar Olofsson                        86   -

18 6/4         Soranstorpet                            Britta Persdotter                         12   -

18 22/6       Sälsjön                                    Maria Staffansdotter                   60   -

18 22/6       Granbäck                                Johan Elofsson                           7     -

18 6/7         S. Västerrottna                        Marit Larsdotter                         46   -

18 1/8         Granbäck                                Ingegerd Månsdotter                  68   -

(död 12/8)   N. Ängenskogen                      Olof Wiholl                                80   -

(död 14/8)   Sandviken                                Nils Larsson                               85   -

18 31/8       Berg                                        Karin Johansdotter                     -      1     m 

18 28/9       S. Västerrottna                        Marit Jonsdotter                         46   -

18 28/9       Kymmen                                  Annika Henriksdotter                 -      10   v 

18 30/11     Gräsmarken                             Olof Persson                              60   -

18 30/11     Bredsjön                                  Karin Olofsdotter                       ½    -

18 14/12     Sandviken                                Jon Persson                               30   -

18 14/12     Berg                                        Lars Svensson                            74   -

18 14/12     Ragvaldstjärn                           Lars Olofsson                            72   -

1719

(Begravningsbok)

19 1/1         S. Bråne                                  Nils Jönssons son Anders           -      -      8     d 

19 1/1         S. Bråne                                  Nils Jönssons dotter Ingeborg     -      -      4     d 

19 11/1       Berg                                        Henrik Larsson                          32   -

19 11/1       S. Västerrottna                        ett dödfött barn från Nils Jonsson

19 18/1       Granbäck                                Elof Jonsson                               54   -

19 2/2         Berg                                        Elin Eskilsdotter                         65   -

19 2/2         Berg                                        Ingeborg Olofsdotter                  35   -      ?

19 2/2         Gettjärn                                   Erik Matssons barn                    ½    -

19 2/2         Berg                                        barnet Olof Larsson                   -      -      4     d

19 15/3       Portnär                                    Johan Larssons dotter Sigrid       -      9     v 

19 30/3       Trötvik                                    soldaten Lars Larsson                50   -

19 30/3       Kymstad                                  Lars Andersson Storm               70   -

19 30/3       Gettjärn                                   Kerstin Olofsdotter                    70   -

19 26/4       Vadje (F)                                soldaten Tomas Tomasson         25   -

19 26/4       Bredsjön (F)                            Annika Tomasdotter                   40   -

19 14/6       Berg                                        Kerstin Persdotter                      56   -

19 5/7         N. Västerrottna                        Johan Jonsson                            45   -

19 5/7         Vålön                                      Jöns Olofsson                            31   -

19 9/8         Vålön                                      Ingeborg Olofsdotter                  16   -

19 23/8       Uddheden                                Kerstin Arvidsdotter                   80   -

19 23/8       Höjden                                    Nils Halvardsson                        56   -

19 23/8       Höjden                                    Marit Elofsdotter                        54   -

19 23/8       Höjden                                    Marit Nilsdotter                         4     -

19 23/8       Gräsmarken                             Jöns Halvardsson                       25   -

19 23/8       Timbonäs                                 Henrik Mårtensson                     45  

19 23/8       Långetjärn                               två oäkta barn                            -      1     m 

19 6/9         Höjden                                    Kerstin Nilsdotter                       21   -

19 6/9         Långenäs                                 Elin Matsdotter                          40   -

19 20/9       Höjden                                    Elof Nilsson                               9     -

19 29/9       Sandviken                                Jon Larsson                               14   -

19 23/10     Gräsmarken                             hustru Ingeborg Eriksdotter        85   -

19 23/10     Granbäcksskogen                    Margareta Bertilsdotter              25   -

19 23/10     Grinnemo                                 Jöns Håkansson                         8     -

19 15/11     N. Västerrottna                        Lars Jonsson                              29   -

19 27/12     N. Höjden                               Nils Håkansson                          30   -

19 27/12     Gettjärn                                   Kerstin Björnsdotter                   10   -

19 27/12     Grinnemo                                 hustru Karin Olofsdotter             54   -

1720

(Dödbok)

20 5/1         Timbonäs                                 Marina Klemetsdotter                15   -

20 5/1         Kymstad                                  Annika Olofsdotter                     -      7     v 

20 8/1         Näs                                         Ingegerd Jonsdotter                    15   -

20 16/1       Kymstad                                  Elof Eriksson                              30   -

20 18/1       N. Västerrottna                        Jon Arvidsson                            20   -

20 19/1       Gettjärn                                   Elin Månsdotter                          50   -

20 25/1       Bergs skog                              Kerstin Eriksdotter                     53   -

20 25/1       Näs                                         Karin Jonsdotter                        25   -

20 10/2       Timbonässkogen                      Anna Örjansdotter                     100 -

20 12/2       Bredsjöskogen                         Karin Matsdotter                       60   -

20 22/2       Gräsmarken                             Karin Jonsdotter                        70   -

20 25/2       Granbäck                                Erik Persson                              77   -

20 22/2       Forsnäs                                   Jon Jönsson                               -      -      1     d 

20 22/2       Forsnäs                                   Jöns Jönsson                              -      -      1     d 

20 5/3         Uddheden                                Marit Månsdotter                       87   -

20 17/3       -----                                        gamla krypplingen Kerstin          80   -

20 20/3       Timbonässkogen                      Mats Persson                             70   -

20 5/4         Sandviken                                Ingeborg Eriksdotter                  -      24   v  ?

20 13/4       Hedås                                      Måns Matsson                           72   -

20 15/4       N. Granbäckstorp                    Marit Nilsdotter                         22   -

20 22/4       Malsjö                                     Jon Olofsson                              47   -

20 22/5       N. Ängen                                 Elisabet Matsdotter                    60   -

20 28/5       N. Höjden                               Erik Johansson                           1     -

20 29/5       Forsnäs                                   Lars Torbjörnsson                      57   -

20 7/6         Trötvik                                    Britta Jönsdotter                         -      10   m 

20 4/7         Västanå                                   Kerstin Simonsdotter                  65   -

20 18/7       Långenässkogen                      Anders Hansson                         70   -

20 29/8       Berg                                        Kerstin Nilsdotter                       30   -

20 30/8       S. Västerrottna                        Nils Håkansson                          4     -

20 14/9       Hult                                         Karin Eliasdotter                        40   -

20 4/9         Forsnäs                                   Jöns Jönsson                              3     -

20 12/9       Långenässkogen                      Ellika Kristoffersdotter               -      16   v 

20 1/10       Granbäckstorp                         Marit Jonsdotter                         39   -

20 2/10       Kymstad                                  Kerstin Andersdotter                    -

20 26/12     N. Bråne                                 Kerstin Jönsdotter                      85   -

20 30/12     Soranstorpet                            Maria Mårtensdotter                  54   -

1721

(Dödbok)

21 5/1         Sandviken                                Karin Jönsdotter                        54½       -

21 24/1       Ragvaldstjärn                           Marit Olofsdotter                       3     -

21 11/2       Granbäck ?                              Kerstin Eskilsdotter                    56   -

21 15/2       N. Västerrottna                        Håkan Elofsson                          46   -

21 28/2       N. Västerrottna                        Bengt Persson                            59   -

21 25/3       Gräsmarken                             Jöns Halstensson                        68   -

21 25/3       Bogen                                      Erik Kailan                                 80   -

21 30/3       Dalen                                       Karin Eriksdotter                       43   -

21 30/3       Ragvaldstjärn                           Marit Johansdotter                     -      10   v 

21 31/3       Timbonässkogen                      en flicka                                     ½    -

21 4/4         Berg                                        Kerstin Olofsdotter                    33   -

21 24/4       Kymstad                                  Kerstin Knutsdotter                    80   -

21 29/4       Malsjö                                     Britta Nilsdotter                         42   -

21 27/4       Timbonässkogen                      Marit Olofsdotter                       ½    -

21 6/5         Vålön                                      Marit Olofsdotter                       53   -

21 10/5       N. Västerrottna skog               Elisabet Eriksdotter                    24   -

21 1/6         Näs                                         Gertrud Olofsdotter                    80   -

21 1/6         N. Västerrottna                        ett oäkta barn                             -      13   v 

21 3/7         Kärr                                        Elof Elofsson                              10   -

21 4/8         Sälsjön                                    Marit Örjansdotter                     54   -

21 4/9         S. Bråne                                  Marit Månsdotter                       88   -

21 4/9         Granbäck                                Anders Erikssons dotter             -      -      14   d 

21 14/12     Humsjön                                  Grils Matssons dotter                 -      6     v 

21 19/12     N. Ängen                                 Karin Johansdotter                     40   -

1722

22 10/2       Borran                                     Kerstin Olofsdotter                    83   -

22 21/2       Edsängen                                 gamla pigan Margareta               70   -

22 2/3         Hedås                                      Marit Jönsdotter                         30   -

22 15/3       V. Kymmen                             ett flickebarn                              -      6     v 

22 19/6       N. Granbäckstorp                    Nils Olofsson                             -      ?

22 4/7         Långetjärn                               Elisabet Johansdotter                  -      10   v 

22 1/9         Granbäck                                hustru Gertrud Eriksdotter          32   -

22 10/9       Nässkogen ?                            Marit Olofsdotter                       -      8     v 

                   (Lucka till 1750)

 

                                                                                                                                                                                      

1750

50 1/1         Ragvaldstjärn          änkan Elin Matsdotter          ?                               84   -

50 12/2       -----                       tulln. Sven Sjöberg              (drunknad)                53   -

50 12/2       -----                       sonen Kristian Sjöberg        (drunknad)                18   -

50 12/2       Stentjärn                 hans tj-dr Erik Nilsson         (drunknad)                26   -

50 2/3         Stenserud ?             h Margareta Jonsdotter                                         32   -

50 3/3         Trötvik                    ä Kerstin Jönsdotter                                             58   -

50 16/5       Ragvaldstjärn          Lars Matsson                                                       -      22   v 

50 29/5       Rösbacken              Erik Henriksson                                                    -      9     v 

50 13/6       S. Västerrottna        Bengt Larsson                                                      4     -

50 17/6       Ragvaldstjärn          Johan Larsson                                                      -      15   v 

50 17/6       Ragvaldstjärn          Jakob Larsson                                                      -      15   v 

50 27/6       Humsjön                 flickan Karin Larsdotter                                   -

50 27/6       Humsjön                 brodern Henrik Larsson                                   -

50 21/6       Ragvaldstjärn          Lars Matsson                                                       3     -

50 27/6       Tiskaretjärn ?          Annika Josefsdotter                                                -

50 17/6       Lund                       Simon Simonsson                                                 -      12   v 

1751

                   (De tio första oläsliga på film)

51 2/2         Uddheden               Per Persson                         (sting)                        103 -

51 3/2         Nässkogen              Olof Torbjörnsson               (bröstsjuka)               60   -

51 7/2         Långenäs                h Maria Matsdotter             (brännesot)                50   -

51 13/2       Moilanstorp            ä Margareta Matsdotter         "                             50   -

51 10/2       Moilanstorp            dr Tomas Olofsson                       "                       40   -

51 17/2       Ulvsjön                   ä Annika Örjansdotter         (sting)                        60   -

51 20/4       Moilanstorp            ä Elisabet Matsdotter           (sting)                        65   -

51 12/4       S. Västerrottna        Nils Eriksson                                                        ½    -

51 9/4         Kymstad                 Nils Nilsson                                                          -      11   v 

51 19/5       Gräsmarken            h Karin Nilsdotter                (håll, sting)                 40½       -

51 11/5       Berg                       Karin Jonsdotter                  (sting)                          -

51 2/6         S. Västerrottna        Nils Halvardsson                 (tvinsjuka)                 48   -

51 17/6       Kymstad                 Sara Larsdotter                   (barnsjukdom)           -      40   v 

51 25/6       S. Västerrottna        Britta Olofsdotter                (mässlingen)               1     -

51 10/7       N. Bråne                 Jöns Svensson                     (håll, sting)                 28   -

51 24/8       S. Bråne                 dr Olof Elofsson                                                   25   -

51 8/9         Getnäs                    Ingeborg Persdotter             (svullnad)                     -

51 4/10       Tinnhöjden              gruvdr Per Jonasson            (värk i lår)                 30   -

51 11/11     Gräsmarken            h Karin Svensdotter             (håll, sting)                 43   -

51 16/11     N. Granbäckstp      Jon Persson                         (lungsot)                    82   -

51 1/12       Näs                        ä Karin Matsdotter              (lungsot)                    67½       -

51 8/12       Grinnemo                Halvard Halvardsson           (rödsot)                     62   -

51 8/12       Gettjärn                  ä Ingegerd Eriksdotter         (rödsot)                     64   -

51 8/12       Boberg                   Karin Persdotter                  (barnsjuka)                ½    -

1752

52 7/1         Långenäs                Marit Isaksdotter                                                    -

52 16/1       Uddheden               Håkan Jonsson                    (tvinsjuka)                 2     2     m 

52 26/1       Ragvaldstjärn          Marit Olofsdotter                                                 -      4     v 

                   (eller Dalen)

52 7/2         Ragvaldstjärn          ä Maria Larsdotter              (lungsot)                    68   -

52 4/2         Poptorpet               p Annika Bertilsdotter          (ålderdom)                80   -

52 12/2       Gettjärn                  Kerstin Jönsdotter               (barnsjuka)                -      -      4     d 

52 20/2       Kymstad                 Erik Jönsson, kyrkvärd        (slag)                         71   -

52 12/2       Soranstorpet           Britta Pålsdotter                  (mässlingen)               8     -

52 15/2       Bredsjöskogen        Britta Larsdotter                  (tvinsjuka)                   -

52 16/3       Granbäck                Håkan Elofsson                   (sting)                        64   -

52 21/3       Stenserud                dr Johan Halvardsson          (lungsot)                    27   -

52 10/4       Gräsmarken            ä Kerstin Torbjörnsdotter    79                             -

52 8/5         Timbonäs                ä Britta Jakobsdotter                                            70   -

52 16/5       Kymstad                 Ingeborg Larsdotter             (värk i benen)            9     -

52 11/5       Boberg                   Per Persson                         (lungsot)                    4     10   m 

52 12/5       Kymstad                 Jöns Olofsson                      (lungsot)                    9     -

52 25/5       Långenäs                h Marit Andersdotter           (lungsot)                    42   -

52 7/6         Hult                        Ingegerd Olofsdotter           (huvudsjuka)                -

52 9/6         Långenäs                Lars Larsson                       (tvinsjuka)                 ½    -

52 5/7         Mången                  h Marit Olofsdotter              (sting)                        39   -

52 31/8       Berg                       Anders Henrikssons

                                                  son Johan                            (rödsot)                     5     -

52 9/9         Stenserud                h Kerstin Jonsdotter                                             68   -

52 7/9         N. Västerrottna       Nils BS:s son Bengt             (tvinsjuka)                   -

52 26/9       Höjden                   h Gertrud Jönsdotter            (lungsot)                    76   -

52 18/10     Näs                        Olof Larsson                                                        61   -

52 3/11       Forsnäs                   Halsten Jönssons

                                                  dotter Ingegerd                    (sting)                          -

52 30/10     Uddheden               Jon Bryntes:s son Lars         (förkvävd)                 -      13   v 

-----            Moilanstorp            Måns barn                                                            -      -

1753

53 15/1       S. Västerrottna        h Ingeborg Eriksdotter         (brännsjuka)              23½       -

53 12/1       Näs                        Jon Halvarsds:s son Olof   (sting)                          -      8     v 

53 11/1       Trötvik                    Olof JS:s dotter Sara           (håll, sting)                   -

53 5/1         N. Ängen                Per Skåres:s son Skåre        (barnsjuka)                -      -      14   d 

53 18/1       Berg                       Jon Larssons son Per           (sting)                        -      18   v 

53 19/1       Timbonässkog         dr Pål Olofsson                   (brännsjuka)              17   -

53 30/1       S. Västerrottna        h Marit Larsdotter               (brännsjuka)              70   -

53 30/1       S. Granbäckstp       dr Olof Jonsson                   (brännsjuka)              19   -

53 4/2         S. Västerrottna        Jöns Bengtsson                    (brännsjuka)              52   -

53 26/1       Gettjärn                  Mats Eriksson                     (brännsjuka)              57   -

53 20/1       Soranstorpet           Johan Persson                     (brännsjuka)              28   -

53 30/1       Långenäs                Simon Mats:s son Mats       (brännsjuka)              9     -

53 14/2       S. Västerrottna        h Elin Nilsdotter                   (brännsjuka)              26   -

53 10/2       Granbäck                Nils Olofsson                      (brännsjuka)              33   -

53 10/2       Borran                    h Kerstin Eriksdotter           (brännsjuka)              30   -

53 6/2         Långenäs                dr Kristoffer Larsson           (brännsjuka)              31   -

53 12/2       Vålön                      Jöns Johans:s son Johan       (brännsjuka)              -      3     v 

53 2/3         N. Västerrottna       Olof Elofsson                      (brännsjuka)              57   -

?                 Borrsjön                    ?        ?                            (barnsjuka)                -      3     v 

53 ??/3        Uddheden               dr Erik Jönsson                   (svullnad)                   21   -

53 16/3       S. Västerrottna        dr Jöns Jönsson                   (brännsjuka)              23   -

53 9/2         Sälsjön                    dr Mats Johansson              (brännsjuka)              28   -

53 9/3         Hult                        Jon Svensson                      (brännsjuka)              25½       -

53 1/3         Poptorpet               oä barnet ---- Jansson         (tvinsjuka)                 1     3     v 

53 2/3         S.V.Rottnaskog      Lars Halvardssons dotter     (brännsjuka)              -      3     v 

53 21/4       Långenäs                ä Marit Pålsdotter                (håll, sting)                 76   -

53 12/4       Långenäs                Mårten Påls:s dtr Marit        (håll, sting)                 1     -

53 30/4       S.V.Rottnaskog      Per Nilsson                                                          51   -

53 18/5       Portnär                   Jöns Johansson                    (slag)                         73   -

53 7/5         Vålön                      ä Karin Håkansdotter          (brännsjuka)              73   -

53 9/5         Tvällhöjden             h Marit Henriksdotter          (brännsjuka)              22   -

53 19/5       Hult                        oä barnet Johan Eriksson     (håll, sting)                 2     -      ?

53 5/5         Granbäck                Olof Eriks:s son Erik            (förkvävd)                 -      3     v 

53 25/5       Tiskaretjärn             ä Marit Eriksdotter ?           (ålderdom)                80   -

53 6/5         Långenäs                Pål Kristoffersson                (bröstsjuka)               54   -

53 20/5       Sandviken ?            Håkan Eriksson                   (håll, sting)                 56   -

53 22/5       N. Ängen                ä Karin Olofsdotter             (brännsjuka)              64   -

53 29/5       Fagerstad                h Maria Larsdotter              (håll)                          61   -

53 21/5       Forsnäs                   Nils Jonssons dotter Kerstin                                 -      -      15   d 

53 ??/6        S. Granbäckstp       p Kerstin Jönsdotter            (håll)                          55   -

53 ??/7        Bjurbäcken             Göran Kristoffersson           (halssjuka)                 32   -

53 29/7       Bredsjön                 Olof Persson                                                        101 -

53 31/7       Kymmen                 Marit Isaksdotter                 (kopporna)                14   -

53 31/7       -----                       adj. Bengt Uddmark (död i jan. av förgiftning)       -

53 5/8         S. Västerrottna        dr Olof Olofsson                 (drunknad)                17   -

53 24/9       Söderlidstorpet       Henrik OS:s son Olof          (tvinsjuka)                   -

53 25/9       Timbonässkog         Gertrud Matsdotter             (kopporna)                12   -

53 2/9         Uddheden               Måns Håkansson                 (lungsot)                    67   -

53 25/10     Ulvsbyskogen         Johan Henriksson                (håll, sting)                 48   -

53 25/10     Trötvik                    Olof ES:s dtr Ingeborg         (tvinsjuka)                 3     -

53 15/10     Frätorpet ?              p Annika Olofsdotter                                            18   -

53 13/11     Sandviken               gossen Jon Olofsson            (håll)                          15   -

53 18/11     Soranstorpet           Henrik Henrikssons

                                                  son Henrik                          (rosen)                      1     -

53 28/10     Sandviken               sal. Håkan ES:s d Kerstin (förkvävd)                    -      6     v 

53 2/12       Höjden                   Nils Anderssons son Nils     (rödsot)                     6     -

53 26/11     Höjden                   brodern Erik Nilsson           (rödsot)                     2     -

53 5/12       Granbäck                sal. Nils OS:s son Jöns        (kopporna)                4     -

53 20/12     Dalen                      h Karin Månsdotter             (halssjuka)                 70   -

53 11/12     -----                       gamla ä Anna Eriksdtr         (ålderdom)                -      -

53 30/12     Nässkogen              h Karin Eriksdotter              (vattusot)                   59   -

53 29/12     Hunnekullen            Erik Klemetssons d Karn     (barnsjuka)                -      3     m 

1754

54 4/1         Humsjön                 Lars Jakobsson                                                    -      -

54 4/1         Västanå                  Simon Olofssons son Jon                                      -      -

54 22/?       Kymmen                 Olof Olofsson                      (tvinsjuka)                 61   -

-----            Långetjärn               ett oäkta gossebarn                                              -      -

54 22/1       Hedås                     ä Kerstin                             (lungsot)                    72   -      -

54 9/1         Vålön                      Lars ES:s tvill. Ingeborg       (barnsjuka)                -      -      11   d

54 6/1         Vålön                                         Britta                (      "       )                -      -      13   d

54 30/1       Vittjärn ?                 Olof OS:s son Olof              (kopporna)                6     -      -

54 2/2         Vittjärn                   Olof OS:s d Britta               (kopporna)                4     -      -

54 30/1       Dalen                      Måns LS:s son Nils             (kopporna)                -      12   v 

54 (3/2)       (Lu)ketorp              Ett dödfött barn                                                    -      -      -

54 13/1       Tvälltorpet              Skåre Jonsson                     (ålderdom)                80   -      -      ? 

54 11/2       Uddheden               Brynte LS:s d Gertrud         (kopporna)                2     -      -

54 18/2       Uddheden               Jon PS:s d Kerstin               (kopporna)                ½    -      -

54 15/2       Lusketorpet            sold. Olof Olofsson             (drunknad)                42   -      -

54 13/3       Uddheden               Nils Håk:s son Nils              (kopporna)                2     -      -

54 13/3       Uddheden                  "     "    d  Kerstin             (kopporna)                -      13   v 

54 12/3       Borrsjön                 p Marta Tomasdotter          (tvinsjuka)                 18   -      -

54 20/3       S. Västerrottna        ä Marit Knutsdotter             (ålderdom)                80   -      -

54 2/4         Högforsen               mjöln. Anders Eriksson        (vattusot)                   101 -      -

54 2/4         N. Ängen ?             p Annika Eriksdotter                                            18   -      -

54 4/4         Snällartorpet           Siri (?) Matsdotter               (kopporna)                16   -      -

54 19/4       Högforsen               mr Jan LS:s d Britta             (kopporna)                1     12   v 

54 19/4       Hunnekullen            Olof AS:s d Karin                                                14   -      -

54 17/4       Ulvsjön                   gossen Lars Andersson        (kopporna)                14   -      -

54 12/2       Ulvsjön                   gossen Per                          (kopporna)                6     -      -

54 20/5       Näs                        p Karin Eriksdotter              (kopporna)                16   -      -

54 17/5       Fagerstad                Jöns OS:s son Jan               (kopporna)                8     -      -

54 2/3         Timbonässkog         Klemet Jans:s s Henrik        (kopporna)                -      14   d

54 2/6         Orranstorp              h Annika Matsdotter            (värk i buken)            34   -      -

54 7/6         Granbäck                Jon NS:s d Ingeborg            (kopporna)                1     2     m

54 7/6         Humsjön                 Malin Matsdotter  (uä)         (kopporna)                  -      -

54 4/6         Höjden                   Erik OS:s d Gertrud            (förkvävd)                 -      5     v

54 2/5         Holmsjötorp            Jon Johansson                     (drunknad)                54   -      -

54 9/6         Timbonässkog         ä Karin Persdotter               (håll och sting)           72   -      -

54 4/7         S. Västerrottna        Jon Larsson                         (halssvullnad)             38   -      -

54 21/7       S. Bråne                 Olof NS:s son Nils              (kopporna)                2     13   v 

54 28/7       S. Bråne                 Jon LS:s d Karin                 (kopporna)                ½    -      -

54 21/7       Fagerstad                Jöns OS:s d Kerstin             (håll och sting)           12   -      -

54 16/-        Trötvik                    Olof Jans:s son Jon              (kopporna)                -      10   m

54 30/8       Granbäck                dr Elof Elofsson    (död under råglass)                   25   -      -

54 17/10     Timbonässkog         Bertil Bertilsson                                                    88   -      -

54 9/11       N. Granbäckstp      Olof Nilsson                        (tvinsjuka)                 50½       -      -

54 12/11     Uddheden               ä Marit Olofsdotter              (åiderdom)                94   -      -

54 27/12     S. Ängen                 Erik Johansson                    (kräfta)                      56   -      -

1755

55 10/1       Näveråsen              p Karin Nilsdotter               (benvärk)                  70   -      -

55 7/1         Uddheden               Gertrud Bryntesdotter          (förkvävd)                 -      9     v

55 2/2         Högforsen               Johan Hansson                                                     22   -      -

55 4/2         Grinnemo                Olof Jönssons son Jöns        (barnsjuka)                -      -      10   d 

55 12/2       Getnäs                    Johan Eriksson                                                     101 -      -

55 13/2       Edsängen                h Kerstin Olofsdotter           (tvinsjuka)                 37   -      -

55 10/2       Ulvsjön                   Kerstin Persdotter               (kopporna)                -      10   m

55(16/2)      Långenäs                Mats LS:s dotter                 (dödfödd)                  -

55 19/3       N. Västerrottna       ä Kerstin Bryngelsdr            (lungsot)                    63   -      -

55 -----       Ulvsjön                   Anders Matssons son          (dödfödd)                  -

55 25/3       N. Ängen                Anders Matssons d Annika  6                               -      -

55 18/3       Långetjärn               Henrik Matssons son Jan     (tvinsjuka)                   -      -

55 24/4       Västanå                  Jöns Ragvaldsson                (sting)                        70   -      -

55 29/4       Sandviken               ä Ingegerd Klemetsdotter    (sting)                        70   -      -

55 28/4       Högforsen               ä Marit Ingemarsdotter        (sting)                        45   -      -

55 18/4       Kärr                       p Anna Nilsdotter                (sting)                        49   -      -

55 18/4       V. Berg                   Jon Larsson                         (barnsjuka)                1     -      -

55 25/4       Kymmen                 Bp Adolf Gyllenspets                                            31   1     m

55 20/5       Kärr                       Jöns Elofs:s d Ingeborg        (svullnad)                   7     -      -

55 17/5       Poptorpet               Jan Mats:s d Abbelona        (barnsjuka)                1     -      ? 

55 20/5       Granbäck                Elof Svens:s s Erik               (förkvävd)                 -      14   d 

55 2/6         N. Granbäckstp      flickan Marit Andersdr         (epilepsi)                   22   -      -

55 15/6       Timbonässkog         h Karin Eriksdotter              (tvinsjuka)                 54   -      -

55 27/6       Nässkogen              p Elisabet Olofsdotter          (sting)                        52   -      -

55 8/7         Gräsmarken            h Marit Nilsdotter                (håll och sting)           65   -      -

55 12/8       Gräsmarken            Olof Halvar:s d Ingegerd      (förkvävd)                 -      7     v 

55 1/11       Tosseberg               Olof Persson                       (dog oförm.)              60   -      -

55 12/11     Fagerstad                Olof Larsson                       (sting)                        75   -      -

55 13/12     N. Bråne                 Måns Eriksson                    (kolik)                       64   -      -

55 21/12     V. Berg                   sold. Anders Johansson       (drunknad)                39   -      -

1756

56 5/2         N. Granbäckstp      Jöns Elofsson                      (död u. vedlass)         14   -      -

56 19/2       Hult                        Johan Nilsson        (död u. kolhustak)                   60   -      -

56 28/2       Hult                        Olof Svenssons son                                              -      -      8     d 

56 28/2       Hult                        Olof Svenssons son             (dödfödd)                  -

56 17/3       N. Västerrottna       Sven MS:s d Ingegerd         (sting)                        -      5     m

56 16/4       S. Granbäckstp       h Marit Månsdotter             (tvinsjuka)                 40   -      -

56 22/4       Mången                  Per Persson                         (lungsot)                    72   -      -

56 24/4       V, Berg                   h Kerstin Nilsdotter             (barnsnöd)                 32   -      -

56 26/4       V. Berg                   Lars Johans:s d Marit                                           -      -      11   d 

56 27/4       Vålön                      Lars ES:s son Olof              (bröstsjuka)               -      10   m

56 11/5       Uddheden               ä Marit Larsdotter               (huvudsvag)               54   -      -

56 8/5         N. Ängen                Maria Jonsdotter                 (bröstsjuka)               -      9     m

56 7/5         Ulvsjön                   Olof Persson                       (bröstsjuka)               3     -      -

56 10/5       Ulvsjön                   Valborg Johansdr (uä)         (bröstsjuka)               -      4     m

56 18/5       Hälserud                 Nils Skagerberg                  (håll och sting)           -      -      -

56 28/5       Mången                  ä Karin Johansdotter           (tvinsjuka)                 64   -      -

56 30/5       Vålön                      Per Olofssons son Per         (bröstsjuka)                 -      -

56 28/5       S. Bråne                 Jöns Olofssons d Marit        (bröstsjuka)               1     7     m

56 30/5       Gettjärn                  Olof Olofssons son Jon        (bröstsjuka)               1     3     m

56 31/5       Gettjärn                  ----- Bryntesson                  (bröstsjuka)               ½    -      -

56 12/6       Sandviken               Jon Jons:s d Ingegerd (?)     (sting)                        -      2     m    ? 

56 19/6       Långetjärn               Marit Pålsdotter                  (vattusot)                   65   -      -

56 20/6       Långenäs                Samuel Henr:s s Henrik       (hosta)                       -      8     m

56 26/6       Borrsjön                 Lars Olofsson                      (tvinsjuka)                 1     -      -

56 29/6       Kymstad                 Ingeborg Larsdotter             (hosta)                       ½    -      -

56 25/6       Timbonässkog         Per Eriks:s d Kerstin            (hosta)                       ½    -      -

56 3/7         Uddheden               Jon Larsson                         (drunknad)                48   -      -

56 30/7       Soranstorp              Henrik Henr:s d Maria         (svullnad)                   9     -      -

56 26/7       Kymstad                 p Karin Persdotter               (ålderdom)                101 -      -

56 22/8       Västanå                  Lars Simonsson                   (hosta)                       3     -      -

56 3/8         Höjdskogen            Olof Jonsson                       (hosta)                       -      2     m

56 29/9       Granbäck                dr Elof Håkansson               (lungsot                     33   -      -

56 1/10       Granbäck                Karin Persdotter ?               (hosta)                       -      10   m

56 2/10       S. Västerrottna        Olof LS:s son Nils               (hosta)                       1     3     m

56 17/10     Sälsjön                    Johan Johansson                  (drunknad)                30   -      -

                        (infört i dödboken först 1757 efter 10/5)

56 29/10     S. Västerrottna        ä Elin Jonasdotter                (ålderdom)                104 -      -

56 30/10     S. Granbäckstp       änkl. Erik Jonsson               (lungsot)                    83   -      -

56 30/10     Sannäs                    p Anna (?) Nilsdotter                                            85   -      -

56 3/11       V. Näs                    h Gertrud Olofsdotter                                           83   -      -

56 25/11     Forsnäs                   Jon Eriks:s son Erik                                              -      6     v 

56 21/12     Uddheden               Olof Månssons dotter          (dödfödd)                  -      -      -

56 16/12     S. Västerrottna ?     Erik Svensson                     (lungsot)                    90   -      -

56 12/12     V. Berg                   h Marta Larsdotter              (ålderdom)                85   -      -

56 22/12     Fagerstad                gossen Elof Jönsson                                              4     -      -

56 28/12     Hult                        Marit Eriksdotter                                                  -      -      ½    d 

1757

57 15/1       Tvällhöjden             h Britta Larsdotter               (tvinsot)                     46   -      -

57 23/1       Ragvaldstjärn          ä Britta Larsdotter               (lungsot)                    75   -      -

57 30/1       Granbäck                Håkan Eriksson                   (kräfta)                      62   -      -

57 28/1       V. Berg                   h Marit Jonsdotter               (ålderdom)                87   -      -

57 31/3       Kymmen                 Jakob Isaksson                   (lungsot)                    61   -      -

57 26/3       S. Västerrottna        Lars Håkansson                  (gulsot)                      59   -      -

57 14/3       Linnan                     p Kerstin Olofsdotter           (håll och sting             30   -      -

57 23/3       Kamsmäck             Klemet Joh:s d Karin                                            -      7     m

                   (el. Timbonässkogen)

57 3/4         Wihållstp (N.Ä.)     p Karin Henriksdotters oä son                              -      -      -

57 3/4         Lusketorpet            h Annika Henriksdotter        (lungsot)                    45   -      -

57 4/5         V. Näs                    ä Karin Persdotter               (ålderdom)                83   -      -

57 10/5       Soranstorp              Henrik Henriksson               (magsjuka)                45   -      -

(56 17/10   Sälsjön                    Johan Johansson                  (drunknad)                30   -      -)

57 13/7       -----                       änkl. Nils ES Tonman          (ålderdom)                -      -      -

57 14/7       Långenäs                Samuel Henr:s son Olof                                        -      -      2 tim.

57 4/9         Sälsjön                    dr Pål Matsson                    (kolik)                       28   -      -

57 8/9         Sälsjön                    änkl. Erik Matsson              (ålderdom)                86   -      -

57 10/9       Långenäs                Erik Larsson                        (lungsot)                    59   -      -

57 11/9       Ulvsjön                   Håkan Andersson                (barnsjuka)                -      44   v 

57 19/9       Vålön                      h Marit Olofsdotter              (tvinsot)                     30   -      -

57 18/9       Trötvik                    Olof Månsson ?                   (lungsot                     40   -      -

57 4/10       Forsnäs                   ä Kerstin Jönsdotter            (ålderdom)                80   -      -

57 11/10     Söderlidstorpet       Nils Nilsson                         (hosta)                       61   -      -

57 11/11     Höjden                   änkl. Olof Björsson             (ålderdom)                66   -      -

57 10/11     Bredetorp (F)         h Annika Henriksdotter        (håll och sting)           40   -      -

57 29/11     Nässkogen              änkl. Erik Torbjörnsson       (kolik)                       73   -      -

57 28/11     V. Näs                    Jon Halvardsson                  (håll och sting)           33   -      -

57 13/12     Stenserud                änkl. Halvard Matsson         (ålderdom)                73   -      -

57 24/12     Trötvik                    ä Ingegerd JD (el. Jöns-)     (ålderdom)                110 -      -

57 26/12     Kymmen                 Henrik Olofssons dotter       (dödfödd)                  -      -      -

1758

58 11/1       V. Berg                   ä Elin Olofsdotter                (ålderdom)                88   -      -

58 12/2       Ulvsjön                   Håkan Halvardsson             (håll o. sting)              66   -      -

58 10/2       Kamsmäck             Jakob Pålsson                     (svullnad)                   3     9     m

58 1/3         Kymstad                 Olof Andersson                   (håll o. sting)              57   -      -

58 2/3         Uddheden               änkl. Johan Jonsson             (håll o. sting)              78   -      -      ? 

58 15/3       S. Västerrottna        ä Marit Eriksdotter              (tvinsot)                     85   -      -

58 18/3       Uddheden               ä Kerstin Nilsdotter             (ålderdom)                89   -      -

58 20/3       Hult                        ä Marit Larsdotter               (håll o. sting)              57   -      -

58 17/3       Uddheden               Jon Bryntesson                    (håll o. sting)              30   -      -

58 18/3       Forsnäs                   Ingegerd Jonsdotter             (tvinsot)                     -      10   v 

58 22/3       Moilanstorp            h Kerstin Andersdotter        (barnsnöd)                 30   -      -

58 30/3       N. Bråne                 Elof Jönsson                        (ålderdom)                87   -      -

58 3/4         S. Västerrottna        Erik Jönsson                        (håll o. sting)              49   -      -

58 17/3       Kamsmäck             Erik Persson                        (håll o. sting)              9     -      -

58 21/3       Getnäs                    f. sold. Elof ES Norman       (bröstsjuka)               68   -      -

58 10/3       Poptorpet               Mats Matsson                                                      -      -      2     d 

58 15/4       Borrsjön                 Mats Matsson                     (håll o. sting)              -      3     v 

58 26/4       Gräsmarken            h Karin Håkansdotter          (tvinsjuka)                 58   -      -

58 26/4       Grinnemo                Lars Månsson ?                                                    8     -      -

58 24/4       Ulvsjön                   Anders Matsson                  (frossan)                    48   -      -

58 12/5       Gräsmarken            Jon Nilsson                         (håll)                          42   -      -

58 19/5       Gräsmarken            ä Ingeborg Johansdotter      (brännsjuka)              42   -      -

58 19/5       Uddheden               Lars Bryntesson                  (tvinsot)                     2            (el.12)

58 25/5       S.V.Rottna skog     h Karin Jonsdotter               (håll o. sting)              55   -      -

58 29/5       Långejanstorp         Halvard Eskilsson                (håll o. sting)              50   -      -

58 3/6         Stenserud                Nils Matsson                       (håll o. sting)              67   -      -

58 18/6       N. Granbäckstp      Per Jonsson                         (håll o. sting)              -      -      -

58 17/6       N. Västerrottna       Karin Jonsdotter                  (kopporna)                1     4     m

58 14/6       Borrsjön                 Annika Simonsdotter           (tvinsot)                     ½    -      -

58 23/6       Edsängen                Elof Persson                        (lungsot)                    88   -      -

58 23/6       Timbonäs                Staffan Larsson                   (hastigt död)              58   -      -

58 3/7         Långejanstorp         Erik Knutsson                     (håll o. sting)              89   -      -

58 13/6       S. Västerrottna        h Britta Davidsdotter           (modersjuka)             55   -      -

58 7/7         Fagerstad                Per Andersson                    (sting)                        73   -      -

58 8/7         Portnär                   h Karin Olofsdotter             (tvinsot)                     70   -      -

58 21/7       Trötvik                    änkan Gertrud NN              (ålderdom)                85   -      -

58 21/7       Sandviken               Per Eriksson                        (håll o. sting)              46   -      -

58 22/7       Tiskaretjärn             Hans Josefsson                                                     -      20   v 

58 25/7       Hult                        änkan Ingeborg NN            (håll o. sting)              60   -      -

58 27/7       Granbäck                h Kerstin Bengtsdotter         (håll o. sting)              25   -      -

58 29/7       Sandviken               dr Nils Jonsson                    (håll o. sting)              18   -      -

                      (el. Ängen på N.V.Rottna skog)

58 29/7       Örkärrstorpet          Erik Klemetsson                                                   -      -      2     d 

58 (6/8)       Kymstad                 Jöns Perssons barn                                               -      -      -

58 22/8       Granbäck                p Kerstin Håkansdotter       (lungsot)                    31   -      -

58 25/8       S. Västerrottna        gossen Jöns Bengtsson        (kopporna)                7     -      -

58 4/9         Tiskaretjärn             Annika Johansdotter            8kopporna)               7     -      -

58 11/9       V. Berg                   änkl. Per Jonsson                (lungsot)                    71   -      -

58 8/9         S. Västerrottna        ä Guli Jonsdotter                 (kräfta)                      -      -      -

58 12/-        Gettjärn                  h Marit Persdotter               (barnsnöd)                 -      -      -

58 10/-        S. Västerrottna        Lars BS:s son Erik               (koppor ?)                 -      8     m

58 25/10     Borrsjön                 ä Karin Larsdotter               (ålderdom)                101 -      -

58 15/11     Vålön                      Bengta Andersdotter  (död i ett dike)                    94   -      -

58 16/11     Långenäs                Marta Eriksdotter                (kopporna)                -      2     v     ? 

58 3/11       Gruvfogdetorpet      Annika Olofsdotter              (kopporna)                12   -      -

58 6/11       Långejanstorp         Jon Jönsson                         (håll)                          -      -      -

58 27/11     S. Västerrottna        ä Kerstin Halvardsdotter      (hosta)                       67   -      -

58 4/12       Näveråsen              h Karin Olofsdotter             (håll)                          74   -      -

58 5/12       V. Berg                   Jöns BS:s d Anna                (värk)                        -      6     v 

58 8/12       S. Västerrottna        h Kerstin Halvardsdotter      (håll o. sting)              47   -      -

58 -----       S. Västerrottna        hennes d Kerstin Jonasdr     (håll o. sting)              8     -      -

58 20/12     Wihållstp (N.Ä.)     h Kerstin Olofsdotter                                            80   -      -

58 24/12     Kymstad                 p Marit Eriksdotter              (håll)                          24   -      -

58 31/12     Nässkogen              änkl. Pål Mickelsson            (håll o. sting)              101 -      -

1759

59 6/1         Dragontorpet          h Valborg Halvardsdr          (håll o. sting)              76   -      -

59 6/1         Sälsjön                    Britta Pålsdotter                  (kopporna)                8     -      -

59 4/2         Långejanstorp         Nils Nilsson                         (håll o. sting)              53   -      -

59 15/2       Moilanstorp (F)       Per Johansson                                                      53   -      -

59 10/--      N. Bråne                 Jöns Elofsson                      (håll)                          50   -      -

59 14/3       Långejanstorp         Ingeborg Nilsdotter             (kopporna)                -      23   v 

59 26/3       Malsjö                    dr Lars Jönsson                   (håll o. sting)              21   -      -

59 1/4         N. Bråne                 ä Britta Hansdotter              (håll o. sting)              85   -      -

59 6/4         Lusketorpet            Valborg Nilsdotter                                                66   -      -

59 17/4       N. Västerrottna       h Ingeborg Håkansdotter     (kräfta)                      62   -      -

59 8/4         Höjden                   dr Erik Eriksson                  (kopporna)                12½       -      -

59 17/4       Gräsmarken            Karin Jönsdotter                  (kopporna)                6     -      -      ? 

59 19/4       Höjdskogen            Marit Jonsdotter                                                   5     -      -      ? 

59 24/4       Långenäs                dr Kristoffer Krist-son         (håll o. sting)              16   -      -

59 24/4       Granbäck                Olof Nilsson                        (kopporna)                2     -      -

59 25/--      Höjden                   Johan Persson                     (kopporna)                2     -      -

59 22/--      Hedås                     Måns Månsson                                                     -      9     m

59 1/5         Nässkogen              Per Pålsson                         (lungsot)                    54   -      -

59 6/5         Pyntetorpet             Karin Matsdotter                 (lungsot)                    -      -      -

59 10/5       Poptorpet               Olof Matsson                                                       3     -      -      ? 

59 12/5       Höjden                   Håkan Nilsson                     (kopporna)                  -      -

59 14/5       Lunde                     Anders Olofsson                                                  4     -      -

                      (el. S. Stöpsjötorpet)

59 14/5       Malsjö                    Anders Larsson                   (kopporna)                3     -      -

59 16/--      Gettjärn                  Pål Persson                         (håll)                          53   -      -

59 15/5       Gettjärn                  h h Annika Mickelsdr          (håll)                          60   -      -

59 26/5       Kymmen                 dr Kristoffer Larsson           (håll)                          50½       -      -

59 28/5       Grinnemo                Ingeborg Jonsdotter   (utvärtes sår)                       8     -      -

59 2/6         vid Heden               Karin Elofsdotter                 (kopporna)                  -      -

59 12/6       Hedås                     dr Olof Månsson                 (håll)                          44   -      -

59 10/6       Grinnemo                Olof Jonsson                       (kopporna)                10   -      -

59 16/6       Malsjö                    p Britta Jonsdotter                                                20   -      -

59 30/6       Sandviken               gifte man Jon Jonsson          (drunknad)                28   -      -

59 5/7         Malsjö                    Olof Larsson                       (kopporna)                  -      -

59 12/7       Tiskaretjärn             h Karin Matsdotter              (barnsnöd)                 41   -      -

59(15/7)      Kymstad                 dr Jöns Eriksson (död av ett kvarnhjul)                 26   -      -

59 7/7         Forsnäs                   Ingegerd Johansdotter         (kopporna)                3     -      -

59 22/7       Ulvsjön                   Mats Andersson       (bränd av het lut)                    -      -

59 9/--        N. Västerrottna       Kerstin (?) Svensdotter                                         -      -      -

59 1/8         Tiskaretjärn             ------ Johansdotter              (håll o. sting)              -      -      -

59 4/8         N. Bråne                 (Ingegerd) Olofsdotter                                          -      -      2     d 

59 24/8       N. Ängen                Per Persson                         (svullnad)                   6     9     m

59 27/8       Poptorpet               Johan Matsson                    (kopporna)                20   -      -      ? 

59 26/8       Ronketorpet            Malin Eriksdotter                 (svullnad)                   2§4 m

                      (Långenäs)

59 8/8              ?     ?                 Pål Eriksson                        (svullnad)                     -      -

59 8/9         Mörttjärnstorpet      Johan (?) Johansson            (svullnad)                   6     -      -

59 4/10       N. Ängen                h Karin Jakobsdotter           (barnsnöd)                 34   -      -

59 26/10     N. Ängen                Karin Eriksdotter                                                  -      3     v 

59 5/11       Borrsjön                 Pål Matsson                        (håll)                          59   -      -

59 3/11       Näveråsen              dr Jon Johansson                                                  30   -      -

59 23/11     Västanå                  h Sigrid Jönsdotter               (lungsot)                    76   -      -

59 29/11     V. Berg                   h Margareta Börjesdr          (håll o. sting)              73   -      -

59 30/11     Pyntetorpet             ä Britta Bertilsdotter            (huvudvärk)               53   -      -

1760

60 16/1       Ragvaldstjärn          h Maria Larsdotter              (ålderdom)                85   -      -

60 11/1       Långejanstorp         änkl. Sven Jönsson              (ålderdom)                84   -      -

60 2/2         N. Ängen                p Karin Andersdotter          (lungsot)                    48   -      -

60 5/2         Långejanstorp         p Karin Jonsdotter               (håll o. sting)              15   -      -

60 -----       Getnäs                    Håkan Olofssons dotter       (dödfödd)                  -      -      -

60 10/2       Granbäck                u. Olof Nilsson (gift)            (lungsot)                    56   -      -

60 9/--        Granbäck                dr Håkan Nilsson                (håll o. sting)              59   -      -

60 9/4         Fagerstad                Maria (!) Olofsdotter           (lungsot)                    -      -      -

60 11/4       Poptorpet               Mats Jonsson                      (tvinsot)                     -      5     v 

60 16/4       Borran                    Per Andersson                                                     -      -      9     d 

60 5/5         Gettjärn                  Olof Arvidsson                                                     79   -      -      ? 

                   *********

                   (Lucka till 1765)

                                                                  *********