Mårbacka
Antal personer: 27

249
Fam 1
Axel Henrik Georg Ahlgren f. 1870,
Bokhållare

250
Fam 1
Alfred Lidén f. 1862, Rättare

251
Fam 1
Karl Oskar Sten Gustaf Raab f. 1859, HEg.
Beata Sofia Katarina Fock f. 1859
Axel Alexander Stensson f. 1889
Adolf Viktor Hugo Stensson f. 1890
Fam 2
Anna Louise Sigrid Ottiliana Gethe f. 1831, enka efter Löjtnant Axel Raab
Fam 3
Emma Östlund f. 1867, Hushållerska
Fam 4
Amalia Wadman f. 1874, Piga

252
Fam 1
Olof Jonsson f. 1819, Hemmansegare
Kerstin Jansd:r f. 1818
Jan f. 1844, Jordarbetare
Karolina f. 1858, Jordarbetare
Nils f. 1861, Jordarbetare
Fam 2
Ida Kristina Jansd:r f. 1867, Piga
Fam 3
Gerda Kristina Johannesd:r f. 1873, Piga

253
Fam 1
Olof Olsson f. 1852, Hemmansegare
Karl Teodor f. 1885
Fam 2
Karolina Skoglund f. 1851, Piga
Fam 3
Karolina Jonsd:r f. 1858, Piga
Ellen Maria Andersd:r f. 1879
Fam 4
Inga Maria Olsd:r f. 1869, Piga

254
Fam 1
Lars Magnus Jansson f. 1861, Stalldräng
Katrina Larsd:r f. 1853
Paul f. 1886
Karl Magnus f. 1890

255
Fam 1
Katrina Andersd:r f. 1829, Understödshjon