L - O

Landsköp
(olaga handel)
02/5
03/5
04/12
10/1
10/8
35vt 2
40vt 2
74vt 12
83ht 19
86ht 49
99ht 57

Landsting och
lagmansr
ätt
33ht17
56 ex
64ht 42
66vt 29
79vt 30
82vt 74
82ht 11
83vt 23 - 50
83ht 29 - 40
85vt 19
86vt 12 -  69
86 ex
87vt 11
90vt 26
90vt 63
91 syn
94vt 24 - 84
96ht 81
97ht 29 - 56 - 59
99ht 10

Lantm
ätare
86vt 32
88vt 38

Lejd

54vt 2

L
änsman
21/3
26/1
31 ht 2
36vt 19
40ht 2
45ht 1
46ht 1
51ht 3
54ht 1 - 10
55vt 28
56vt 38
56ht 18
57vt 13
60ht 41
61vt 27
63vt 2
64vt 29 - 47
65vt 9
65ht 50
66vt 47
66ht 17
67vt 19
67ht 25
68ht 19
69vt 12
70vt 42
70ht 11 - 32
71vt 46
73ht 1
74vt 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36
74vt 45
75vt 34
76vt 35
76ht 39
77vt 29 -  30
77ht 53
78ht 25
80vt 25
80ht 9 - 18
81ht 52
82vt 72
82ht 12  - 13 - 33 -  49
83ht 14
84vt 35 -  86  -  97
84ht 5 - 13  - 15
85vt 15 -  73
85ht 26
86vt 41 -  44  -  60
87vt 16 -  44 - 54
87ht 3
88ht 13
38ht 14
89ht 25 -  42 -  47 -  48
90vt 63
90ht 23 - 47 - 72
91vt 24
91 syn
91ht 6 - 48
92vt 24 - 32 - 46
92ht 19
93vt 7
94vt 62 - 107
94ht 39
95vt 66 - 70
96vt 67
97vt 60 -  92
97ht 68 -  93
98vt 29 - 148
99vt 24 -  62 -  70
99ht 29 - 30
00vt 67 -  73
00ht 9 - 72 -  97

L
ärare
73vt 14
86ht 42
87ht 29 -  47
88ht 67

Lösdrivare
21/1
36ht 11
37vt 3 - 7
38vt 1 - 2 - 6
41vt 2 - 12
42vt 2 - 7
42ht 1
43vt 3
51vt 4
53vt 5
53ht 2
56vt 3
59ht 1
60ht 2
61vt 9 - 24
63vt 16
67ht 1 - 4
71 vt 5 - 8
74vt 2
77vt 5
82vt 10
86vt 52
90ht 57
95ht 31
95 ex
96vt 7
96ht 98
97vt 50
97ht 28
99vt 46

Malmf
örekomst
96vt 62

Mantalsskrivning
88vt 8
93ht 23
98vt 62
00ht 28

Masttr
äd
72ht 53
78ht 16
85vt 76
86ht 40
88vt 45
96ht 34 -35 - 47
97vt 15

Morgong
åva
05/16
32ht 2
36vt 2
41ht 3
45ht 3
47ht 18
51vt 15
60ht 18
63ht 1
64vt 3 - 36
68ht 8
74vt 7
78ht 12
86vt 24
88vt 83
90ht 17 - 21
91vt 26
91ht 5 - 41
92ht 42
93ht 7 - 37
95ht 74
96vt 59
97ht 15 - 52
99ht 37 - 54

Musiker
84vt 9
90vt 74
91ht 17
92vt 31
92ht 76

Mutor

74vt 4
97vt 60

Mynt

42vt 2
53vt 21
57ht 14
68ht 2
81vt 5
84vt 67
85ht 10

M
ått och vikt
65vt 4
92ht 50

Nattvardsvin och
vins
äd
66ht 22
74vt 33
96vt 51

Norrm
än
43vt 3
45ht 25 -  26
51 vt 27
52vt 9 - 19
55vt 5
56ht 49
62vt 14
62ht 8 - 29 -32
63vt 6
64vt 48
67vt 31
69ht 12
70vt 3 ?
71vt 8
71vt 18
71ht 22
72vt 2  - 3
72ht 1
73vt 32  - 68
74vt 6
74ht 2
76ht 43
77vt 7  - 8  - 9
77ht 36
78ht 27
80vt 32  - 34
80ht 3  - 4  - 8  - 24
82vt 55  - 72
82ht 26
83vt 22  -  27
83ht 4  - 16
84vt 33  - 97
84ht 4  -5  - 15
85vt 58
86ht 54
87vt 13  - 14 - 41
87ht 54  - 55  - 56
88vt 41
88ht 25  - 36
89vt 40
90vt 10  - 55
90ht 22
93vt 59  - 65  -  86
93ht 6  - 20
94vt 32  - 61  - 72
95vt 4  - 8
95ht 13  - 14
95 ex
96vt 86
96ht 30
98vt 7
98ht 47 -  48 - 110

Nämndemansarvode
93vt 61
93ht 62
96ht 6  - 8
97vt 33
97ht 65
98vt 94
99vt 58
00vt 20

N
äver- och lövtäkt
24/1
51vt 23
52vt 30
56ht 1
57vt 35
83vt 74
84vt 88
89vt 21
90ht 23
93ht 65
94vt 28  - 55
95ht 58
96vt 65
96ht 85
97ht 110

Offertr
äd
91 ex 1

Officersboställen
87ht 25
88vt 14
88ht 71
00vt 8

Ofred, gr
änsvakt
30ht 4
56ht12
57vt 2
58ht 14
59ht 13
60ht 19
62vt 14
75ht 32
76vt 24
76ht 38  - 43
77vt 8  -  9
77ht 19
78vt 20
79vt 53  - 54
79ht 34
80vt 32  - 34
84vt 16  - 33  - 81
84ht 2
85vt 68
90vt 53
93vt 64
00ht 9  - 86

Osedlighet
* Dubbelt hor

42ht 3
42 ex
99vt 2

* Enkelt hor

Mannens namn
23/1       Jon
23/6
27/2       Mickel
29vt 5    Olof
29ht 1
30ht 2    Håkan
 -  3   Lars
31vt 1    Måns
31ht 8    Måns
32vt 3   Knut
33ht 2    Jöns
 -  3   Simon
37vt 4
 -  5
38vt 1    Bengt
 -  2   Simon
40vt 4
40ht 3    Per
42vt 3    Elof
43vt 1 Torsten
 - 2
45vt 7 Söffring
- 8 Simon
45ht 24 Jon
- 25 Gubbrand
47ht 1 Olof
- 2 Lars
48ht 2
- 26 Mats
49vt 2
56 ex
56ht12
57vt 2
57ht 6  Lars
- 9
58ht4 Jöns
59ht 2 Halvard
- 4
- 6
60ht 2
- 4
- 5 Finn
61vt 14 Jöns
62ht 8 Per
63vt 33
 - 50 Per
63ht 3 Lars
64vt 6 Erik
64 ex
66ht 3
 - 4 Anders
67vt 26 Anders
67ht 5 Per
68vt 2 Erik
 - 12
70vt 3  Erik
- 16 Knut
74ht 2 Kristoffer
76ht3 Jakob
- 19 Nils
78ht 1 Bryngel
- 2 Jakob
80vt 3
- 6 Lars
80ht 10
81 ht 1 Sven
83ht 4  Mats
84vt 12 Hans
88ht 19 Mårten
- 20
-  38
93ht 2 Nils
95vt 17
96vt 7
96ht 30 Gullbrand
97vt 12
00ht14  Lars
-  45

* Lönskaläge (ogifta)
02/1 Klemet
04/1 Per
10/26 Jöns
22/1 Göran
22/3 Halvard
23/2 Olof
23/5
25/1 Ingemar
30ht 4 Olof
31vt 2 Måns
32vt 2
32ht 1 Måns
- 2 Torbjörn
- 3 Bengt
- 4 Knut
33ht 4 Olof
-12 Jon
34vt 9 Olof
34ht 5
- 11 Olof
 - 24 Lars
- 32 Anders
35vt 5      Mats
35ht 3      Olof
36vt 2      Hans
- 5 Anders  
- 8 Johan  
36ht14 Jonas
37vt 6
- 7
- 8
-14 Jakob
37ht 3
38vt 4 Johan
- 5 Nils
- 6 Hemming
39ht 6 Lars
-20
40vt  5 Pål
- 18 Segol
40ht 2 Olof
- 18 Pål
41vt 2 Per
41ht 3 Olof
- 5 Nils  
42vt 4 Bengt
42vt 7 Jakob
42ht 3 Örjan
- 4
- 5
-10 Anders
42 ex
43vt 3
43ht 1
45vt 5 Per
45ht 3 Anders
- 5 Söffring
-13 Ernest
47ht 15 Jöns
-18  Jon
48ht 1 Anders
49vt 6 Anders
49ht 10 Torkel  
- 36 Anders
51vt 3 Jon
- 4 Abraham
- 11 Anders
- 12
- 20 Jöns
51ht 12 Erik
52vt 1   Nils
- 9 Mickel
 52ht 5 Jon
53vt 5 Mårten  
- 8 Olof
53ht 1 Eskil
- 2 Olof
55vt 4 Torbjörn
- 5 Per
- 6 Olof
-53 Olof
56vt 2 Jöns
- 3 Nils
- 4 Olof
- 5 Olof
56vt 15
56ht 4 Lars
- 9 Måns
 - 11 Anders
57vt 3 Per
- 7 Olof
57ht 10 Mats
-  15 Olof
58ht 1 Mårten
- 2 Lars
- 3 Mats
- 5
- 12 Erik
- 16 Lars
58ht 41 Per
59ht 1 Erik
- 3 Tomas
- 4 Pål  
59ht 7 Olof  
- 8 Mats
-10 Mats
-15 Nils
60ht 3
- 6
- 7 Erik
- 8 Olof  
- 9 Anders  
61vt 4  Sven
- 9 Anders
- 24 Erik  
62vt 2 Anders  
- 3 Henrik
 - 4 Erik
62ht 3  Jakob  
- 23
- 29 Erik  
- 44 Per
63vt 3 Lars
- 4 Anders
- 7 Karl
- 16 Simon  
63ht 1 Jon
- 2 Anders
- 4 Örjan  
64vt 3  Nils
64ht 5 Mats
65ht 8  Pål
66vt 2  Ivar
66ht 21 Henrik
- 27
67vt 5  Per
67ht 4 Nils
68vt 4  Bonde  
- 5 Anders  
- 7 Stefan
- 11 Nils  
68ht 8 Håkan  
69vt 2 Nils  
- 9
-12
69ht 14 Henrik
- 26
70vt 5  Per
- 6 Lars
 - 7 Henrik
- 11 Nils
70ht 1 Jöns
70ht 2   Mats  
- 3 Olof
71vt 4
- 5 Lars  
- 8 Jakob
-36 Arvid
71ht 8 Jöns
71 ht 16 Pål
-19 Olof
72vt  3 Knut
 - 11 Erik
- 12 Gustaf
72ht 4  Karl
 - 5 Erik
- 7 Jöns
- 8 Lars  
73vt 2 Jakob
- 4
- 7 Nils
 - 9 Jöns
- 31 Per
- 32 Kjell
- 35 Henrik
- 39 I Ingemar
- 41 Ernest
73ht 6 Mårten
74vt 7 Olof
- 16 Erik
74ht 1 Jöns
-19 Staffan
75ht 5 Jöns
- 6 Karl
76vt 5
77vt 4 Nils
- 5
- 7 Velam
77ht 2 Jakob
- 3 Johan
- 4 Per
- 7
- 18 Ingemar
- 24 Johan
78vt 3  Anders
- 4 Anders
- 23
78ht 9 Mats
- 10 Anders
 - 12
- 13 Lars
79vt 8 Nils
- 26
79ht 1 Karl
- 2 Anders
80vt 4  Per
- 7 Anders  
- 8 Hans  
- 9 Erik  
- 11 Erik
80ht 5  Mats
- 6 Anders
- 7 Jöns
- 8 Hans
- 20
81vt 1 Simon  
- 2 Benel  
- 3 Per  
- 7 Nils
81 ht 8 Per
- 9 Knut
- 17 Olof
- 52
82vt 1  Tol
- 2
- 4
- 5 Nils
- 6 Erik
- 7 Lars
- 8 Nils
- 9 Jakob
- 15 Göran
- 43 Erik  
82ht 4
83vt 10 Anders
- 49
83ht 7  Olof
- 8 Per
- 16
- 22 Jakob
- 25 Örjan
84vt 8  Mårten
- 9 Karl
- 10 Jöns
- 11 Daniel
- 14 Per
- 15 Johan
- 41 Erik
84ht 1  Mårten
- 9 Jöns
- 26
85vt 2  Mats
- 6 Nils
- 8 Olof
- 9 Per
- 38
- 44 Håkan
85ht 16 Lars
85ht 25
- 47 Erik
86vt 6 Anders
- 7 Göran
- 8 Erik
- 13 Lars
- 34 Simon
- 40 Olof
86ht 3
- 4 Erik
87vt 2  Sten
- 6 Mats
87ht12 Jakob
87ht13
- 21 Olof
88vt 25 Per
- 26 Pål
 - 37 Olof
- 60 Jakob
88ht 4 Salomon
- 6 Per
- 9 Mats
- 38
89ht 1 Nils
- 2 Erik
- 4 Lars
- 6 Mats
- 7 Gustaf
- 8
- 23
- 24 Nils
- 32 Anders
90ht 4 Håkan
– 34 Per
- 38
- 97
91 vt 6 Tomas
- 19
91ht 8 Olof
- 17
- 18 Henrik
91 ex 2
92vt 3
- 6 Jon
- 25
- 31
92ht 5
- 7 Hans
- 8
- 76
93vt 20 Mats
- 21
94vt 14 Staffan
94vt 16 Johan
- 19 Mats
- 20 Gudmund
- 39 Isak
- 40
- 41 Johan
94ht 5 Jöns
- 6
- 53 Elias
-54 Mårten
95vt 5  Per
- 6 Måns
- 7
- 8 Johan
- 9
- 10 Jöns
95ht 9  Per
- 10
- 14
- 31 Olof
- 68 Mats
95 ex
96vt 14 Lars
96ht 18 Nils
- 31
- 98 Johan
97vt 7
- 29
- 30
- 34 Johan
97ht 17 Olof
- 20
- 28 Anders
- 67 Olof
98vt 18 Olof
- 31 Nils
- 118 Lars
98ht 20 Erik
- 21 Henrik
- 52 Johan
99vt 26
99ht 6 Pål
- 7 Erik
00vt 12 Per
- 13 Anders
- 40 Tore
00ht 3 Johan
- 4 Erik
- 13 Jöns
- 49 Per

Osmundsjärn (som betalningsmedel)

02/6
02/7
02/19
02/20
03/7
03/17
03/18
04/17
04/18
04/22
05/9
05/18
05/28
10/22
10/24
35vt 8
35ht 4 - 8 - 9
37vt 15
42vt 19 - 21
42ht 9
43ht 13
44ht 4
45vt 2
46vt 11
47ht 22
49vt 18
51ht 35 - 39 - 41
52vt 28 - 35
53vt 15
53ht 9 - 12
54vt 30
54ht 23 - 26  
55vt 20
56ht 24 - 50  
57vt 36 - 46
62vt 12
88vt 86