G - J

Gevaldiger
56vt 31
70ht 9 -  49
75ht 35 -  36
79ht 24  -  25
80ht 16
81ht 20
82ht 55
83ht 18
85ht 1  - 6
86vt 12 - 55
86ht 26
87vt 5
87ht 47 -  76
90ht 88
91vt 11
92ht 35
94vt 26 - 105
96ht 19
98ht 19

Gevär
85ht 66
88vt 13
98vt 19 - 114

Gruvfogde
91ht 49
92vt 18
92ht 53
96ht 38

Gränstvister mellan
Fryksdalen och:
* Norge

35ht 2
71ht 22
74vt 6
80ht 4
84ht 15
85vt 70
* Jösse härad
29ht 3
32ht 5
33ht 17
36ht 2
46ht 10
49ht 9
51ht 8
55vt 61 - 62
55ht 9
56vt 25
59ht 9
60ht 29 -37
65ht 41
75vt 26
91ht 51
* Kils härad
05/1
54ht 32
56ht 1
57vt 44
66vt 1
72vt 22
72ht 27
73vt 38
77ht 17
78vt 19
84vt 58
85vt 16 -  45
86 syn
87vt 9
87ht 4 syn
88vt 50
88 syn
90ht 23 - 61
91vt 10
91 syn
94vt 13
94ht 9
* Älvdals härad
31vt 3
54vt 3
56ht 15
65vt 2
65ht 17
67ht 32
78ht 52
80ht 15
81ht 51
82vt 25
83ht 2
84vt 85
85vt 4
85ht 29
86ht 37
87vt 35
89ht 34
90vt 32
90ht18
91 syn
91ht 26
92vt 19
92ht 90
93ht 12
94ht 84
95ht 15

Gr
änstvist mellan
Jösse och Kils
härader
31ht 1

G
ästgivare
34vt 1
39ht 2
51ht 15
73ht 54
80vt 35
90vt 30
98vt 129

Hagelskador

51vt 34
54ht 11
63ht 18
69vt 23
77vt 22
79ht 3

Hantverkare
* Guldsmed
91vt 50
91ht 9
* Häckmakare
96ht 98
* Kittelflickare
96ht 98
*Kopparslagare
82vt 46
*Länkmakare
65ht5
*Murare
81 vt 12
*Målare
27/4
*Skinnare
95ht 59
*Skomakare
31 ht 8
34vt 8
64ht 1
70vt 3
81 ht 23
89vt 53
95vt 25
96vt 27
99vt 1 7
*Skräddare
51ht 19
53ht 15
56vt 24
65ht 3
66vt 27
67ht 25  -  39
76ht 46
78vt 25
80ht 19
81ht 22
82vt 47
82ht 14
85vt 80
87ht 10
88ht 54
89vt 31
93ht 5  -  44
94vt 69
94ht 12
96vt 27
96ht 29
97vt 11  -  106
99ht 64
00vt 93
00ht112
* Smed
83vt 16
96ht 21
97ht 99
99ht 33 -  106 - 119
00ht 97 - 98
* Snickare
39ht 8 - 9  - 10 - 11
55vt 19
76ht 3
78ht 2
83ht 16
88vt 37
95 ex
97vt 41
* Svarvare
56ht 11
96ht 18
97vt 30

Herredagsman
49vt 3
55vt 28
74ht 29
76ht 20
80ht 2
86ht 9
89vt 1
98vt 60

Herredagspengar
61vt 38
73ht 30
76ht 20

H
älftenbrukare
93vt 27

H
äradsböter
64ht 15
96vt 86

H
äradshövding
82ht 1
87ht 1
88vt 2
90vt 19
91ht 95
95vt 1

H
äradskista
05/11
75vt 22
87vt 44
88vt 47

H
äradsskrivare
48ht 14
87ht 28 - 55
90ht 2

Jakt
* Björn, varg och lo
39ht 1
40vt 3
47ht 13
49vt 10
51vt 35
56ht 1
64vt 10
66ht 26
68vt 25
74vt 15
75vt 22
76vt 45
87ht 23
88vt 4
88ht 59
89ht 19
90vt 58
90ht 20 - 54
91ht 53
92ht 59
93ht 54
94ht 27
99vt 33
* Fågel
66ht 2
92ht 59
* Älg
21/1
23/3
29vt 2
29ht12
34vt 12
34ht 2 - 3  - 26 - 33
38vt 8
41vt 3
41vt 12
41ht 4
48ht 17
51vt 27
53vt 33
56ht 1
63vt 10
65vt 3
71vt 22
73vt 1
76vt 9  - 23
76ht 21
77vt 14
83vt 37  - 63
84ht 29
85vt 55
86ht 27  -  44  - 45
87vt 12  - 13
87ht 23  - 55  - 56
88ht 58  - 76
89vt 40
89ht 45  -  46
90vt 31  - 55  - 56 -  65
90ht 53  -  80
91vt 22  - 25  - 55  -  59
91ht 23
92vt 33  - 34
92ht 60  - 61  - 73
93ht 38
94vt 35  -  68
95vt 29  - 31 - 37
95ht 34
96vt 55
96ht 36 -  49
97ht 60 -  61
98vt 51 -  69 - 72 - 93 -104
99vt 20
00ht 87

Jordras och älvskada

85vt 40
97ht 54

J
ägmästare
74vt 3
76vt 23
78ht 15 - 16 -  53
83vt 37 -  57
86ht 27 -  43
87ht56
88ht 46 -  58 - 59 - 73 -  76
92ht 24 - 29 -  58
93ht 24 -  28
94ht 32 - 75
99vt 33

J
ärnhantering
* Bruksfolk
35vt 1
36vt 2 - 11
36ht 4
37vt 1 - 2
43vt 6
45vt 7
54ht 12
55vt 53
56ht 2
62vt 17
63ht 9
68vt 17
77vt 27
87ht 10
88vt 48
90vt 29
92ht 38 - 39
93vt 28 -  65
93ht 20 -  64
94ht 24
98vt 45 - 62 - 101 - 104
98ht 28 - 62 - 91
99vt 59
99ht 33 -  52 - 108 - 115 -  116
00vt 30 - 31 -  75
00ht 10  -  82 - 102
* Järnbruk
27/5
38vt 12
40ht 10
43ht 6
44vt 4
45vt 7
52vt 11
52ht 8
52ht 27
54vt 15
56ht 1
62vt 17
63ht 9
64ht 10
66vt 13
67vt 24
72ht 17
86vt 28
87ht 10
87ht 33
88vt 17
90vt 35
91 syn 3
91 avk
92ht 6
93vt 11 - 18
93vt 19 - 29
93ht 37 -  48 - 68
94vt 1 -  10 - 11 - 31 -97 - 108 - 109  - 110 - 118
94ht 57 -  62
95vt 44 - 51
95ht 1 -  5  - 20 - 25
96vt 3 - 4  - 33 - 92
96ht 7 -12 -32 -37 -42 -46 - 79 -97 -118
97vt 3 - 38 - 39 -77 - 91 - 101 -102
97ht 25 - 27 - 29
97ht 33 - 34 - 36 - 80 - 83 - 84 - 86 - 87 - 91 - 112
98vt 1- 2 -3 - 27 - 55 - 107 - 112
98ht 5 -6 -  32 -  73
99vt 9 - 75 - 96 -103
99ht 1 - 29 - 53 -  62
00vt 19 - 33 - 35 -36 -61 -69 -95
00ht 1 - 8 -  27 - 79 - 101
* Järnkörsel m.m.
32vt 7
48vt 5
52vt 13
52ht 16
62vt 17
67vt 24
71vt 18
73ht 25 -28
77ht 21
86ht 39
87ht 33
88vt 41
90vt 29 -  54
91ht 36
95ht 20 -  25
96vt 33
96ht 46
97vt 77
97ht 27 - 84 -  87
98ht 32
98ht 53
00vt 35 -36 -61
00ht 101