A - F

Amnesti
76ht 19

Arv (bror och syster lika)
53vt 34
54vt 31
66vt 44
79ht 29
82ht 56
86ht 23
90ht 1
92ht 63
93ht 10 - 74
94vt 69
94ht 12
95vt 76
95ht 12
96ht 67
98ht 28
00vt 31

Arv (oäkta barn)
75vt 8

Avkortningsrannsakning
88vt 15
91 avk

Bank (Riksens ständers)
81vt 43
81ht 46
93vt 81
94vt 108
95ht 1
96vt 3, - 4
96ht 7, - 79
97vt 91
97ht 91
98vt 2, - 3, - 112
98ht 5, - 8, - 83
99vt 15
99vt 71
99ht 32
00vt 6, - 30, - 95

Barnmord
23/5
55vt 2
76vt 5
76ht 2
81vt 4
91vt 5
91ex 2
95ht 14
96ht 13

Björnriven häst
91ht 45
95ht 55

Brandstod
44ht 11
83ht 28
87vt 42
88vt 29
91ht 12
96vt 45

Brudkrona
73ht16

Brännvinspanna
67vt 8
79vt 44

Bröllopskost
85vt 7
85ht 63
97ht 21
99vt 12

Bårdskärare, fältskäl
63vt 20
71ht 17
86ht 6
95vt 28

Båt och båtfart
03/3
41ht 13
42vt 8
46ht 8
48ht 5
54ht 1
56ht 24
66vt 43
85ht 40

Bärande träd
88ht 3
93ht 3
96ht 10

Bäver
52vt 7
96ht 98

Bördsbrev
66vt 27
67ht 25
93ht 5

Dagsverken
27/5

Dalarnefolk
76ht 3
78ht 2
83ht 21
87ht 30
88vt 21, - 47
92ht 25
93vt 78
98ht 56
00vt 12

Dammbyggnad
69ht 6, - 7
70ht 12
92ht 71
97ht 80
98vt 47
98ht 73
00vt 69

Drunkning
64ht 37
86vt 34
96ht 29
97vt 7

Dråp och mord
21/3
23/7
26/1
39ht 3
43ht 2
46ht 8
47ht 19
48vt 12
48ht 4
49vt 1
54vt 2
55vt 44
55ht 23
56vt 5, - 6
57vt 7
58ht 14
59ht13, - 35
61vt 8
66ht 2
67vt 9
68ht 29
71vt 24
77vt 3
77ht 19
81vt 15
84vt 3
84ht 24
89ht 3, - 6
90vt 62
91vt 11, - 20
91ht 7
92vt 27
93vt 4
96vt 86
98ht 48
00ht 86

Dödsstraff
23/5
23/7
26/1
30ht 2, - 3
31vt 1
33ht 2, - 3
33ht 5
34vt 8
36vt 12
37vt 4, - 5
38vt 2
39ht 3, - 6
42vt 3
42ht 3
42 ex
43vt 1, - 2
43ht 1
45ht 24, - 25
45 ex
47ht 1, - 2
48ht 26
49vt 1, - 2
49ht 41
51ht 1, - 2
56 ex
57ht 6
61vt 8, - 25
63ht 32
64 ex
76vt5
81vt 15
90ht 3
91 ex 1
91 ex 2
95vt 2
95ht 14
96ht 13

Edgång (förvägrad)

71 vt 26

Edsöresbrott

91vt 14
96ht 21

Emigration
(Västindien)
55vt 49
56ht 50
69vt 3

Fattiga, fattigvård
83vt 26
83ht 13
84vt 3, - 41
86vt 9, - 11, - 31
86ht 36
91ht 47
92vt 25
93vt 75
93ht 56
94vt 34
97ht 31
98vt 88

Finnar
Endast när det framgår av namn eller annan omständighet. Se även följande ortnamn: Arnsjön, Bastvålen, Borrsjön, Bredsjön, Gransjön, Hedåsen, Humsjön, Jangshöjden, Kymmen, Lekvattnet, Långenäs, Långetjärn, Långtjärn (F), Lövåsen (S), Multtjärn, Mången (F och G), Furanstorp, Ragvaldstjärn, Rattsjöberg, Runnsjön, Råbäcken, Röjdoset, Röjdåsen, Rösebacken. Spettungen, Sälsjön, Timbonäs, Tiskaretjärn, Tväråna, Ulvsjön (F och G) samt Vittjärn
24/2
29ht 13
30ht 7, - 9
33ht 3, - 17
34vt 11
36vt 1, - 5, - 6, - 7, - 8, - 9, - 11, - 17,
36ht 8, - 9
38vt 9
38ht 9
40vt 12
41vt 12
42ht 1
44ht 5
45vt 5
45ht 14
45ht 20, - 26
46vt 1
46vt 2
48ht 4, - 5, - 6, - 8, - 21,
49vt 1, - 5, - 14
49ht 5, - 37, - 38, - 41
51vt 27
51ht 3, - 13
52ht 13
53vt 5
54ht 2, - 8
55vt 10, - 49, - 59
55ht 23
56vt 6
56ht 25, - 29
57ht 10
58ht 5, - 36, - 39
59ht 4, - 13, - 23, - 38, - 39
60ht 1, - 29
61vt 8, - 28, - 29
62vt 8
63vt 20
63ht 4, - 10
64vt 7, - 46 - 47 - 48
64ht 2, - 7, - 21
65vt 29
65ht 8 - 15
66vt 31, - 32, - 33, - 35
66ht 2, - 15, - 22, - 54
67ht 32
68vt 20
68ht 16, - 17
69vt 1, - 3, - 6, - 22
69ht 10, - 14, - 17, - 22, - 23
70vt 16
70ht 18, - 31, - 32
71vt 1, - 2, - 20, - 22
71vt 32
71ht 17, - 18, - 20, - 21
71ht 23
71ht 28, - 30, - 35, - 46
73vt 2, - 4, - 20, - 38
72ht 1, - 11
73vt 35
73ht 10, - 13, - 32, - 45
74vt 6, - 7, - 9, - 13, - 19, - 20, - 29, - 30
74ht 6, - 7, - 19, - 29, - 47
75vt 44
76vt 35, - 46
76ht 23, - 38, - 43
77vt 3, - 14
77ht 12, - 14, - 19, - 41, - 42
78vt 22, - 28
78ht 27, - 33
78ht 34, - 35, - 36
79vt 1
79ht 4, - 36
80vt 20
80ht 4
81vt 1, - 15, - 33
82vt 15
82vt 17, - 25, - 40, - 45
82ht 6, - 7, - 40
83vt 29, - 52, - 57, - 63
83ht 9, - 22, - 35, - 48
84vt 3, - 12, - 16, - 33, - 40, - 61, - 83, - 85, - 101, - 103
84ht 4 - 14 - 15 - 20 - 24
85vt 3 - 4 - 8 - 70
85ht 34
86vt 7 - 8 - 9 - 40 - 55 - 58
86ht 17 - 27 - 37 - 43 - 44 - 54 - 55
87vt 3
87vt 13 - 35 - 36 - 41 - 43 - 48
87ht 12 - 36 - 54 - 55 - 70 - 77
88vt 20 - 21 - 48 - 51 - 53 - 54 - 55 - 62 - 87
88ht 8 - 19 - 20 - 38 - 44 - 45
89vt 4 - 40 - 41 - 52
89ht 6 - 17 - 18 - 26 - 27 - 28 - 29
89ht 30 - 32 - 47
90vt 25 - 131 - 33 - 36 - 38 - 46 - 55
90ht 23 - 27 - 28 - 41 - 81
91vt 14 - 15 - 62
91 syn
91ht 20 - 40 - 50 - 90 - 94
91 ex 2
92vt 4 - 5 - 7 - 27 - 28 - 29 - 34 - 41 - 54
92ht 31 - 50 - 73 - 74 - 79 - 90
93vt 24 - 80 - 86
93ht 12 - 27 - 30 - 36 - 38 - 57
94vt 33 - 41 - 61 - 62
94vt 68 - 71 - 72 - 100
94ht 18 - 31 - 53 - 54 - 55 - 75 - 84 - 88
95vt 4 - 8 - 42 - 79
95ht 13 - 14 - 30 - 31 - 34
95ht 36 - 76
96vt 36 - 55 - 61 - 67 - 72
96ht 17 - 21 - 99 - 100
97vt 10 - 22 - 32 - 34 - 37 - 81 - 90 - 109
97ht 38 - 56
98vt 32 - 52 - 72 - 118 - 132
98ht 19 - 21 - 36 - 48 - 58 - 61
98ht 63 - 64 - 108
99vt 4 - 9 - 20 - 25 - 31 - 35 - 50 - 56 - 95
99ht 6 - 75
00vt 13
00ht 50 - 83 - 86 - 93

Fiske
05/1
05/4
32vt 11
34ht 12
35ht 10
40vt 15
40ht 20
41vt 8 - 11
42vt 16
43vt 12 - 13
46vt 7
48ht 5 - 16
51vt 5
54vt 21 - 29
55ht 2
56vt 20 - 21
56ht 29 - 56
62ht 12
63vt 1 7
63ht 19
65vt 14
65ht 14 - 32
66ht 37 - 50
67vt 47
67ht 3
69ht 6
70ht 12
71ht 25
72vt 30
72ht 49
74vt 6
75vt 57
77ht 27
78vt 7
78ht 22
83vt 13
85vt 13 - 75
88vt 9
88ht 8 - 43
91ht 16
92vt 18
94vt 24
96vt 74
96ht 83
97vt 81
98vt 80
99ht 106
00ht 97

Fjärdingsman
45ht 26
52ht 12
53vt 31
56vt 31 - 39
62ht 23
63vt 2
77vt 27
82vt 72
82ht 33
83ht 9
85ht 15
86vt 55 - 58 - 60
87ht 53
88vt 61
88ht 5 - 19
89vt 19 - 40
89ht 26 - 34
90vt 10 - 48
90vt 52
91vt 1 - 7
91ht 6
91 ex 2
92vt 4 - 46
92ht 49 - 79
93vt 13 - 51 - 71 - 72 - 75
93ht 26
94ht 24 - 53 - 79
95vt 6 - 57
96vt 15 - 26 - 60
97vt 69 - 88
97ht 92 - 113
98vt 45 - 45 - 93
98ht 49
98ht 64
99vt 20 - 62

Frakt av koppar pengar
80ht 9
85ht 10

Frostskador
74ht 30

Frykerudsbro och -älv
81ht 47
85ht 8
93ht 1

Fylleri och dryckenskap
21/3
23/7
26/1
46ht 8
58ht 8
66ht 3
69vt 1
69ht 16 - 35
84vt 72
85vt 23
85ht 22
89vt 52
91vt 7
92vt 1 - 14 - 27
92ht 38
94vt 96
95vt 49
95ht 11
96vt 22 - 23
99vt 6 - 25 - 35
00ht 14

Fängelse, arrest
21/3
26/1
47ht 19
49vt 8
62vt 15
68vt 9
71vt 22
72ht 15
76vt 5
76ht 43
85vt 23
86ht 21
87ht 13
88vt 23
90vt 48
90ht 57
91vt 44
95vt 2 - 42
96ht 21 - 57
97ht 63

Fästningskorn
98vt 91

Fögderitillhörighet
(ändrad)
87vt 55

Förköpsrätt

(kronans)
84vt 36
92vt 53
92ht 98
94vt 4
94ht 88
96ht 109
97vt 10
97ht 100
98vt 138
98ht 91
99ht 55 - 108 - 110 - 130
00vt 5

Förvisning från häradet
38vt 6
75ht 4
76ht 3 - 9
85vt 44
94vt 73
94ht 61
97ht 28