T - Ö


Tarfven, Henrik
59ht 39

Tarfven, Pål
99vt 35, —50,
00ht 86

Tarfven, Staffan
00ht 86

Taube, Wilhelm
62ht 16,
63ht 26

Thoring, Gabriel
85ht 8

Thornton. Mackabäus
98vt 3,
98ht 6

Tigerhjelm
91avk

Tingvall,Ingemar
91ht 22,
92ht 37,
98vt 97

Tollberg, Anders Bryngelsson
92vt 24

Topp, Börita Pålsdotter
62ht 44

Torberni, Anders
55vt 7,
56vt 23,
58ht 17

Trast, Anders Persson
98vt 30

Trast, Sven Nilsson
85ht 33

Turckan(-en), se Laurehen

Tyan, Henrik Henriksson
71ht 35

Tyan, Nils Persson o.
Per Matsson

71ht 35

Törnehjelm, Knut
94vt l3

Uggla, Britta
91ht 95

Uggla, Erik
96ht ll6

Uggla, Gustaf
77vt 28,
78vt 5, — 6,— 7,— 9,
79ht 30, —42,
80vt 25,— 42,
81vt 37,
81ht 20,
82vt 19, —44,—74, 75,
82ht 34, —70,
83ht 38, —40, —41,
84vt 73,
85vt 1, —76,
85ht 6, —80, 81, —82,
86vt 25,—79,
86ht 38,—42,
87vt 51,—52,
87ht 29,—47,—68,—76,
88vt 15,
88ht 2,—67,
90vt 63,
91vt 50,
91 avk,
92ht 6,-36, -38, -39, - 40,
93vt 10,—81,
93ht 7, —37. —48, -68,
94vt 31,
94ht 22,—24,
96vt 62, —76,—92,
96ht 43,—116,
97vt 3,
98vt 38, - 42, - 43,- 46,- 97,
98ht 3, —4, —8,—83,
99vt 3, - 14,-70, - 71,- 79,
99ht 32,
00vt 6, —67,
00ht 101

Uggla, Hildebrand
53vt 3, 37,
56ht l,—55,
63vt 23,
63ht 11, —12,
64htl 2,
65vt 23,
66vt 12,
66ht 9,
67ht 2, —3, —52,
68vt 19,
70ht 12,
79vt 56,
80vt 42,
81 vt 37,
84vt 38,
96ht 3

Uggla, Karl
81ht 9,
93vt 10,
93ht 37,
94vt 31,
96ht 116,
98vt 100

Uggla, Lennart
96ht 116

Ulfsberg, Johan
67vt l

Ullberg, Anders Bengtsson
86vt 79,
99vt 16,
99ht 78

Ullberg, Ellika Bengtsdotter
84vt 86,
84ht 13,
85vt 15, —47, —73,
87vt 16, —39,— 44,
87ht l0, —18,
88ht 70,
90ht 47,
91ht 39,
92ht 11,—93,
93ht 13,
94vt 103, —104,
95ht 75,
96vt 8, —76,
99vt 3,— 70,
99ht 28,
00vt 67, —68,
00ht 96

Utter, Nils Olofsson
95vt 84,
97vt 35

Walken, Hans
98ht 61

Wallgren, Olof
91 syn 3

Wallman, Erik Larsson
64vt 2,
66ht 1

Wallman, Gustaf
98vt 2

Walring, Arvid
97ht 36

Wardlau, Johan
83ht 47,
87ht 4,
88 syn

Warg, Anders
91 avk,
98vt 62

War(e)nmark, Nils
93vt 29,
94vt 1,—31,
96vt 3,
96ht 7,—37,— 42,
97vt l01, 102,
98vt 2,
98ht 5, -32,
99ht 53, —62,
99ht 63,
00ht 1

Vass Eskil Nilsson
90ht 20

Vass, Nils
56 ex

Werme, Jöns Persson
77vt 34

Werner, Håkan Månsson
56vt 38,
56ht 18,
59ht 16,
60ht 41,— 54, —56,
61vt 53, —54,
63vt 2,
63ht 15,
64vt 29, —53, —54, - 60,
65vt 9, —21,
65ht 50,
66vt 47,
66ht 17, —29,
67vt 19, —33,
67ht 25, —27,
68vt 32, —61,
68ht 19,
69vt 12, —20,
70vt 41, —42,
70ht 11, -26, -32,-49,-58,
71vt 35, -41, -42,- 43,-46,-59,
72ht 50, —58, —59, —63,
73vt 10, —61, —71,
73ht 1,
74vt 12, -32,- 33,-34,-35, -36,
75vt 34,
75ht 40,
76ht 39,
77vt 29, —30,
77ht 53,
80vt 25,
80ht 9,
82ht 56,
84ht 13,
85vt 73,
86vt 41,
87vt 15,
88ht 70,
90vt 67,
90ht 47,
91ht 48,
99vt 70,
00vt 67

Werner, Magnus
91 syn 1

Werning, Pål Persson
85ht 86

Wesköta, Per
71ht 35

Wester, Per Andersson
82vt 63, —64,
94vt 1,
98ht 5

Wester, Petter, d. y
00ht 1

Widhan, Johan
65vt 29

Vigelia, Helena
99vt 16,
99ht 78

Vigelius, Sven
89ht 23,
91syn 3,
92vt 24,
92ht 61,
94vtl 3, —62, —105,
94ht 9, —15, —22,
95ht 79,
96vt 3,
96ht 7,
97vt 28,
97ht 100,
98vt 46, —80, —85, —112,
98ht 3,
99vt 14,— 15, —16,
99ht 78, —110,
00ht 50

Wihåll, Erik
86ht 59

Wihåll, Olof Henriksson
71ht 46,
84vt l01,
94ht 88,
98vt l32,
99ht 75

Wikland, Lars
99vt 48

Wineika, Per
71vt 22

de Vogell, Herman, Bremen
88ht 67

Wulf, Jonas
91ht l0

Wurm, Klara
62ht 36

Yrväder, Anders
99ht 65

Yrväder, Erik Nilsson
85ht 84,
87ht 81,
97ht 19,
98vt 50

Yrväder, Nils Persson
85ht 62,
87vt 44,
87ht 75,
88vt 67, —68,
90ht 37, —85,
91ht 52,— 83,—84,
93vt 71,
94ht 64,
98ht 43

Ågren, Johan
97vt 35,
98vt 122,
99vt 65

Åkerman, Simon
95vt 44

Öhman, Erik
76vt 19,
82ht 66,
84vt 59,
85vt 50, —75,
89vt 22,
89ht 50,
93vt 22,
94vt 62,
94ht 49,
95ht 37.
96ht 40,
99vt 28,
00ht 50

Önnberg, Olof Jonsson
00ht 54,—132,—133

Örn, Anders
86ht 26

Örstedt, Zakris
96ht 12, — 97,
97ht 36