S

Salander, Anders
98ht 73,
99vt 59,
99ht 115

Sandell, Lars Olofsson
91ht 49,
92vt 18,
96ht 38

von Scheding, Otto
94vt 70

Schillerfeldt, Samuel
94vt 70

Schivedius, Måns Petri
51vt l8,
54ht l0,
56 ex,
56ht 7,
60ht 11, —13,
62ht 47,
64ht l9,
68ht l0,
71vt 38,
72ht 23,
73ht 59

Schmidt, Samuel
48vt 4,
49vt 13

Schröder, Henrik
74vt 2,
74ht 7,— 29,
80vt 24,
81vt 21

Schröder, Johan
93vt 11, —29,
93ht 37,
94vt 118,
96ht 79,
98vt 1, —27,
98ht 6, —32,
99ht 53

Schröder, Karl
00ht 8

Schört, Brostrup
82vt 72

von Seulenberg, Johan
78ht 27,
84ht 2

Sikan, Henrik
63vt 20

Sikan, Henrik Persson
98ht 108,
99vt 31

Sikan, Per Henriksson
97vt 37,
98ht 61

(Se även Syykan)

Silfverswärd, Måns Larsson
56ht 12

Skackfelt, Johan Månsson
96vt 7

Skagerberg, Sven
97ht 93,
98vt 29,
99vt 24,
99ht 29,
00ht 9

Skerping, Göran
86vt 79

Skragge, Erik Andersnon
92ht 35

Skragge, Ingeborg
78ht 51

Skragge, Simon, kyrkoherde
72vt 3

Skragge, Simon, strandridare
89vt 56,
91vt 7

Skragge, Sven
93ht 35

Smålänning, Henrik
71ht 28

Smålänning, Johan
94vt 64,
94ht 25,
99vt l3

Smålänning, Jon Bengtsson
82ht 48

Smålänning, Jonas
94vt 64,
94ht 25

Smålänning, Märta
87ht 29,
00ht 82

Snickare, Per Bengtsson
31ht 4,
32vt 11,
33ht l0, 35vt7,
40vt 4, —7,
40ht 4, —5, -6,
44ht 1, —2,
45ht 4,
48vt 3,
48ht 11, —13,
49vt l2,
51vt 6, -7,
54ht 11, —31,
55vt 57,
56vt 31,
57vt 45,
59ht 11,
63ht 24,
64vt 29,
65vt 21,
65ht 32,
66ht 37,
71vt 11,—12,—14,
71ht 25,—33,
72ht 45

Soenn, Anders Nilsson
71ht 46

Sohan, Staffan
98vt 32

Sohlberg, Mattias
99vt l5

Sojken, Henrik Henriksson
74vt 19,
79vt 1

Soop, Hans
98vt 30

Sorman, Erik Henriksson
93ht 57
(Se även Sörman)

Spak, Börje Olofsson
67vt 41

Sparf, Anna
99htl 26, —127

Sparfeldt, överste
94vt 70

Sparre, Axel
95vt 37,
96ht 54

Sparre, Lars
94vt 70

Sperling, Gustaf
00vt 47

von Sprekelsson, Margareta
86ht 1

Stenkuhl, Johan
71ht 22,
87ht 56

Stenruth, Per Olofsson
95 ex

Stiutzflycht, Daniel
72ht 53

Storm, Lars Andersson
82vt 7
87ht 36,
00ht l4

Straub, Johan Fredrik
87vt 51,
90ht 37

Strokirk, Edvard
78ht 51

Strokirk, Henrik
87ht 33,
99vt 75

Stuart, David
53vt 3, —4, — 37

Stuart, Karl Magnus
94vt 2

Styr, Per
86ht 43,
87vt 48

herr Sven, "i Kilen"
44vt 2

Svenning, Olaus
95ht 75

Sylvius. Aron
90vt l2

Syykan, Tomas
92ht 73

Sörman, Erik
86ht 59

Söm, Erik
93ht 44