P - R

Parken, Sigfrid
71vt 24

Pasken, Henrik
86vt 58

Passainen, Margeta Pålsdotter
70vt l6,
70ht 31,
71vt l


Pauli, Nils, Grytterud
61vt 22

Pennan, Olof
95ht 14,
98ht 64,
00ht 86

Pentick, Lars
00ht 86

herr Per, Fryksdalen
04/10,
05/16,
10/27

Pihl, Nils
99vt 23,
99ht 103

Pihlträ, Lars,
bankkommissarie

96ht 7, —79,
97ht 91,
00vt 95

Pihlträ, Lars, förare
95 ex

Pinten, Grello
83vt 52

Piscator, Andreas
99vt l6,
99ht 78

Plan, Erik
95ht l,
00vt 30

Pleningsköld, Israel
72vt 20

Pleningsköld, Kristina
72vt 20,
73vt 17,
73ht 11,
83vt 16,
83ht 21,
91ht 9

Pleningsköld, Mattias
40vt l,
70ht l2

Pojen, Johan
84vt l2

Polack, Olof
51ht 3

Pop, Bertil Matsson
74vt 19

Pop, Lars Larsson
49vt 1

Pop, Pål Matsson
74vt 19

Posse, Gabriel
70vt 2

Posse, Gustaf
76vt 1

Posse, Görvil
73vt 16

Posse, Leonard
76vt 1

Pott, Jon Svensson
54vt 20

Pundan, Eskil
87ht 56

Pundan, Mårten Eskilsson
87vt 13,
94ht 54

Pundan, Olof Eskilsson
86vt 40,— 55,
87vt l3,
87ht 56,
92vt 5,
95ht 31

Pundan, Olof, lösfinne
86ht 27

Puran, Anders Eriksson
87ht 54

Puran, Erik Eriksson
63ht l0,
79ht 36,
81vt 33,
87ht 54

Puran, Johan Klemetsson
51vt 27

Puran, Klemet
88vt 62

Purian, Klemet
97vt 22

Putt(en), Göran
97vt l09

Putt(en), Göran Göransson
89ht 17, —18

Putt(en), Mårten
71vt 58,
82vt l5,
83ht 9,— 35,
84vt 40, —83, -103,
86vt 58, —60,
87ht 53,
88vt 61,
88ht l9, —20,
89vt 40,— 41,
89ht l7, —26, —29,
90vt 31, —36,
91vt 7, —15,
91ht 90,
94ht 55,
97vt 22, —90,
98ht 36, —63, —108,
99vt 31, —50

Pynden, Lasse Matsson
64vt 47

Pynten, Grels
74vt 13

Pynten, Lars Grelsson
74vt l9

Pynten, Nils Grelsson
74vt l9

Påhällan, Tomas
69ht l7

Qvist, Nils Hansson
84ht 5

Rackow, Maria
75vt 23,
83vt 43,
84ht l,
88vt 18,
90ht 75,
94vt 62

Radeker, Kristoffer
79vt 57,
81vt l9,
89vt 35

Rehbinder, Reinholt
86vt 55

Reenskiöld, Gerdt
67ht 51

Rickardsson, Anders, fogde
05/8

Rimp, Lasse
64ht 7

Rinten, Bengt
88ht 20

Rock, Pelle
56vt 6

RoUand (?), Henrik Persson
88ht 38

Rojalain, Per
64vt 7

Roman, Anders Olofsson
75ht 23,
76vt 31,
76ht 42,
79ht 31

Roman, Kristjern
93ht 23

Roman, Märta
96ht 56,
98ht 79

Ronkan, Johan
81vt 15

Roos, Johan
94vt 70

Rosendal, Erik Klemetsson
61vt 24, —25,
62vt 4,
63vt 46,
65vt l8,
73vt 43, —55,
76vt 9,
76ht 43,
77vtl 4,
77ht 27, —28,
78ht 34, —35,
79vt 39,— 55,
91vt 78,
93vt 29,
94vt l7, —116, —118,
95vt 21, —23, —24, —81,
96ht 22,— 23, —108,
98vt 62,
98ht 27,
99ht 10

Rosenholm, Karl
94vt 2, —18,
99ht 110

Rudén, Annika
82ht 49

Rudén, Håkan
64vt 9,
65vt 9,
66ht 22,
67vt l0,
68vt 62,
71ht 52,
72vt 7,
73ht l2, —59,
76ht l2,
77ht l5, —16,
78ht 11, —25,— 26,
79vt 20, —58,
81vt 31,
82ht 11, —12, -49,
83ht 29,
85vt 55,
85ht 26,
86vt l0,— 28,
89vt 8,
90ht 25,
94vt 62,
97vt 23

Rudén, Petter
97ht 51,
98vt 62, —129,
99vt 70,
00ht 96

Rudén, Sven
97vt 23

Russan, Johan
64ht 21,
69vt 22

Ryning, Erik
54ht 10,
55vt 34

Råd, Måns Bengtsson
93ht 6

Rådman, Bonde
00ht 49

Röbjörk, Elof
97ht 45