C - K

Camén, Anna
73ht 75,
85vt 46,
86vt 51,
88ht 43

Camén, Erland
72vt 20,
73ht 11

Camén, Sven Benedicti
32ht 9,
38vt 5,
40ht 2, —14,— 20,
41vt 11,
45ht 1, —2, —14,
48ht 8,— 9,
49vt 4,
49ht 7,
51vt 21,
51ht 19,
52vt 6, —7, —13,
52ht 8,
53vt 12, —37,
54vt 3, —15,
55vt 20, —30,
56vt 23, —28, —29,
56ht 7,
57vt 13,
58ht 44,
61vt 11,
63vt 19, —51,
63ht 15,
64vt 51,
66vt 27 (?), —29,
70ht 12,
72vt 20,
73htl 2, —14,
74vt 47,
80vt 36,
82htl 2,
84vt 16,
84ht 20,
85ht 41,
87vt 49,
88vt 17,
90vt 35,
95vt 100,
96vt 9

Carlheim, Johan
92ht 6,
93vt 11, —29,
93ht 37,—68,
94vt 18,—31,— 97, —118,
95ht 79,
96vt 3, —4,
96ht 7, —118,
97ht 2, —4, —25,-100,-101,
98vt 112,
98ht 102, —103,
99vt 15, —80

Carl-, se Karl-

Crabat, Anders Nilsson
62ht 36,
67ht 27,
69ht l

Dalman, Jonas
86ht 42,
88ht 67

Danckwardt, Klas
56ht l2

Dejenberg, Sven
90ht 64

Drakenberg, Erik
98vt 30

Drost, Mårten
55vt l0

Ek, Daniel
86 ex

Ek, Lars
70ht ll,
72vt 9

Ekeblad, Märta
86vt 79,
88ht 2,
95vt 88,
96ht 3,
97vt 97,
97ht 8,
98vt 30,
98ht 41, —42,
99ht 108,
00ht 96

Ekebom, Gustaf
72vt l5

Ekebom, Magnus
74vt 1,
76ht 1,
93vt 74

Ekelund, Anders Nilsson
98vt l48

Ekman, Erik Larsson
87ht 58

Empting, Jonas Eriksson
85vt 80,
87ht 5,
00ht ll2

Enhörning, Daniel
96vt 33

Enhörning (?), Hans
72vt 28

Enrot, Johan
91ht 95

Erici, Anders, Grava
41vt 18

Erici, Canutus
63vt 23

Ernst, Mattias
81vt 18,
87vt 41,
90vt 10, —31, —42,
93ht 35

Esping, Pål
86ht 38,
87vt 28,
88vt 26

Falk, Håkan
86vt 57,
86ht 52,
87ht 66,
88vt 70,
89vt 4,
90vt 38,
93vt 22,
94vt 83,
94ht 62,
96ht 68, — 71,— 94,
97vt 28, —98, —107,
97ht 46, —77,— 78, —79,
98vt 79,
99ht 101, 00 syn

Faxell, Britta
86ht 42,
87vt 52,
88ht 67


Flax(en)
34vt 11

Flink, Nils Simonsson
82vt 8

Flygge, Petter
46ht 1

Folker, Johan
86vt 60,
87vt 54,
87ht 3,
88ht 13,
90vt 63,
91vt 24,
91 syn 3,
91ht 6,
92vt 24,
92ht 19,
93vt 74,—102,
93ht 66,
95vt 66,—70, —72,
97vt 60, —92,
97ht 68,
99vt 62,
99vt 70,
99ht 30,
00vt 73,
00ht 72, —97

Forsman, Karl
79ht 1

Frisk, Nils Månsson
80ht l7

Frisman, Bengt
93ht 5

Frisman, Johan Bryntesson
82ht 14,
87ht 10

Frisman, Kristoffer Lorentz
61vt 49,
66ht 19,
68ht 19,
74ht 50,
84vt 72— 88,
89vt 28,
93ht 5,
96ht 56,
98ht 79

Fritz, Göran Nilsson
65ht 41

Fritz, Ludvig
65ht 41

Frykius, Sven
91ht 97,
94vt 5

Frykman, Erik
85ht 32,
86vt 25,
86 ex,
88htl 4,— 43, -47,
90vt 35,
91 syn 3,
91ht 39,
94vt 120,
97vt 26, —29,
99vt 16,
99ht 78

Frykman, Olof
87ht 29,
88ht 13, —47,
89vt 49,
90vt 63,
90ht 47, —69, —84,
93ht 13, —18,
94vt 103,
95ht 75,
00vt 68

Frykner, Sven
96ht 40,
99vt 28,
99ht 55,
00ht 50

Frykström, Olof
98ht 27,— 32,
99ht 52, — 53

Funk, Albrecht
66ht 9, —55

Funk, Johan
66ht 9, —55

Fäder, Claus
91ht 10

Gadd, Anders
82vt 44,
87vt 28,
96vt 62

Gago, Maria Johansdotter
67vt 4

de la Gardie, Maria
81vt 43

von Gegerfeldt, Samuel
85ht 17

Geijer, Kristoffer
91 syn 3,
93vt 18, —19, —29,
94vt 10, —11

Gersdorff, Elisabet
94ht 57,
95vt 44, -45, -46, -47, -48

Gersdorff, Kasper Kristoffer
86ht 28,
88vt 26,
93vt 81,
96ht 46,
97vt 16

Gillberg, Daniel
86vt 65

Gosse, Nils Jönsson
97ht 99,
98vt 55

Gran, Nils Jonsson
95vt 2

Granfeldt, Lars
96ht 39,
97ht 62,
98vt 85

Gråberg, Jonas
75ht 38

von Gussback (?), Otto
79vt 53

Gyllensparre, Bengt
96ht 39,
98vt 85,
99vt 105,
00vt 8

Gyllenspets, Elisabet
Andersdotter

88vt l8,
89vt l7, 22,
89ht 50,
90ht 64

Gyllenspets, Eskil
88vt l8

Gyllenspets, Johan
72vt 9

Gyllenspets, Jonas
45vt 7,
54vt 23,
56 ex,
56ht l2,
57vt 2,-9,
61vt 11,
62ht 50, —51,
64vt 26,— 58,
65vt 5, —11,
65ht 1, —39, —49,
66vt 25, - 30,
66ht 7, —8, —17, —54,
67vt l, —2, —35, - 37,
67ht 26,
68vt l3,
68ht 26, —30,
69vt l6,
70vt 22,
70ht 5,— 6, —8, —50,
71vt 34,
73vt 16, —58,— 70,
73ht 11, —53,
74vt 18,
75ht 55,
76ht 26, —43, —44,
78vt 21,
84vt 18, —38,
88vt 19,
91 avk,
93vt 26,
98vt 85,
00ht 29

Gyllenspets, Karl Gustaf
87ht 10,
94vt 66, —96,
94ht 57, —58,
95vt 40,—42,— 44,
97vt 110,
97ht 113,
00ht 132, —133

Gyllenspets, Peter
80ht 21,
82vt 61, —62,
83vt 16,
88vt 15, —19,
90vt 27,
91 avk,
92ht 55,
97ht 62,
98vt 85

Hafvelandt, Margreta
Kristoffersdotter

66vt 42,
66ht l9

Hagen, Ditloff
82vt 72,
83vt 22, —27

Hajken, Henrik
71vt 2,
74vt l9

Hamilton, Hugo
63vt 51,
67vt 12, —14,
71vt 20,
98ht 6,
99vt 81,
00vt 6,
00ht 39

Hammar, Sven Svensson
86ht 49

Hammelan, Örjan
69ht l7

Hamnius, Johan
83vt l5

Hargen, Henrik
93ht 30

Hasslebom, Ellika
97ht 100,
98vt 112

Hasslebom,Sven
94vt l0,
95vt 100,
96vt 9

Hasslebom, Gabriel
86vt 25,
86 ex,
87vt 33

Hellichius, Håkan
65vt 32

Helsing, Annika
68ht l7

Helsing, Erik
86 ex

Hering, Margreta Elisabet
93ht 44,
94vt 117

Herrn, Staffan
87ht 55

Herweg, Henrik
97ht 84,
00vt 35

Hiran, Erik
74vt 19

Hiran, Pelle
69ht l7

Hiran, Simon
69ht l7

Hofflander, Per
86ht 42,
87vt 52,
87ht 47,
88ht 67

Hollan, Henrik Henriksson
69vt 1

Hollian, Erik
99vt 31

Holm, Anna
97ht 18

Holmdalius, Johan
86ht 42,
91ht 34

Horn, Henrik Hermansson
51ht 20,
52vt 34

Hynnen, Jakob Persson.
83ht 22,
84ht 38

Hack, Per Persson
74vt 19

Hård, Beata, till Agnhammar
9ht 3, —4

Håtack, Anders
69ht l7,
71vt 22,
83vt 57,
99vt 95

Håtack, Johan Andersson
61vt 28, — 29

Håtack, Olof Andersson
69vt 6,
69ht l0,
71vt 22,
74vt l4

Håtack, Staffan Andersson
71vt 22

Håål, Olof
84vt 66,
85ht 9, —10,
86vt 12, —22, —25,
86ht 19

Häck, Henrik 55vtl0,
67ht 32,
69vt 3,
71vt 20,
72ht 11,
92vt 29

Häck, Sigfrid
51ht 3,
85vt 3

Häck, Tomas Matsson
74vt l9

Höffner, Elisabet
94vt 62

Höffner, Ernest
45ht l3,
51vt l2,
56ht l2,
65ht 2,
67vt 3,
69vt 6,
70vt 27,
73vt 41,
80vt 24,
81ht 35,
83vt 43,
83ht 12,
86 syn,
88vt 18

Höffner, Katarina
63ht 23

Höffner, Katarina
Emestsdotter

86vt 24,
86ht 28,
88ht 54,
89vt 31

Höffner, Kristian
75vt 23

Höffner, Mårten,
regementskvartermästare

29vt 2,
29ht l0, —11,
34ht 26,
36vt 12, —13, —14,
40vt 7,
40ht 4,
45ht 7,
46vt 5,
46ht 9,
48ht 11,
52vt 11,
53vt l8, —32,
54vt 21,
56vt 20,
63ht 23

Höffner, Mårten, rustmäst
84vt 8,
84ht 1

Hökeflycht, Ture
84vt 38

Ickorr, Henrik
66vt 31

Ilians (?), Erik
91vt 55

Iser, Johan
73ht 59,
77ht l7,
80ht 21,
81ht 35,
82vt 61,
83vt 43,
83ht 12,
84vt 19, —20,
85vt 31, —45,
85ht 32,
86vt 22, —25, —28,
86ht 9,
86 ex,
87vt 33,
87ht 28,
88vt 42,
88ht 13,
89vt 49,
93ht 18

Iser, Mattias
85vt 1,
86vt 79,
91ht 95,
96ht 3,
97vt 97

Ivari, Björn
67ht 50

Jernfeldt, Petter
86vt 32

Jerpe, Johan
99vt 81

herr Jon
04/11

Jonae, Nils
77ht 35

Jonae Per
52vt 7,
54vt 5

Junge, Arvid
85ht 15,
86vt 37

herr Jöns, N. Ny
10/29

Jöös, Sven Hansson
91vt 44

Kafven, Johan
84vt 40

Karian, Mats
97vt 22,
98ht 36,—58, —108,
99vt 31

Karjalaja, Jöns
65ht l5

Karlberg, Daniel
74vt 11,
85vt 25,
90vt 35,
91vt 10,
91syn 3,
91ht 36,
94vt 13,
94ht 9
96ht 12, —97,
97ht 36, —87,
00ht 8

Karlbom, Lars Nilsson
85ht 1,
86vt 12, —55,— 72,
87ht 47, —76,
90vt 31,
90ht 88

Karling, Lorentz
94vt ll7

Karlström, Johan
74vt 11,
75ht 38,
77vt 17,— 18, —19,
79ht l7, —18, —19,
85vt 25,
86vt 9,
95vt 44,
95ht 41, —42,
97vt l6

Kart(en), Olof
51vt 27,
71vt 22,
81vt 32

Kart(en), Per
97vt 37

Kart(en), Per Persson
97vt 37

Kart(en), Pål Pålsson
49vt l6,
51ht l3,
66ht 22,
71vt 32

Kes(en), Anders Bengtsson
76vt 35

Kes(en), Pål
66vt 31

Kes(en), Staffan
66vt 31,— 32, — 33,
77ht 19

Kihlberg, Peter
81ht 46,
82vt 3,
98ht 4

Kilander, Daniel
78vt 8

Kilander, Henrik
87ht l0

Kjellman, Jan
96vt 62

Kjellman. Johan
00vt 30

Klockare, Mats, Multtjärn
71vt 22

Knöppel, Johan
87ht 33,
95ht 25,
96vt 33,
97ht 84

Kock, Erik Matsson
74vt l9

Kock, Mats
74vt l9

Kock, Sigfrid
74vt l9

Kolthoff, Herman
91 syn 3

Konten, Simon Andersson
81vt l

Kopun, Elias
94ht 53

von Kothen, Simon Gustaf
91avk,
92ht 33, —55,
93vt 23,— 25, —26,
93ht 6,
94ht 8, —13, —14,— 22,
95vt 26, —37, —68,
98ht 3,
99vt 14

Krogh, landsfiskal
88vt 5l

Kruus, Daniel
87ht 33

Kupper, Jakob
74vt 19

Käck, Mats Mickelsson
92vt 27

Käck, Mickel
90ht 81

Käckan (-en), Jakob
92vt 34,
95vt 4,
95ht l3

Käfner (?), Anders
96ht 64

Kampan, Johan Johansson
92vt 41

Kapper, Johan
63vt 20

Köper, Johan
69ht l7