A - B

Ahlberg, Anders
92ht 30

Ahlfeklt, Johan

96ht 39, —90,
97vt 38,
97ht 66

Aldrin, Gustaf

89ht 7,
92ht 55,
96ht 56,
97ht l8,
98vt 71,
98ht 10

Ambian, Henrik

92vt 4,—7,—34,
92ht 79,
93vt 13, —72,
94ht 75, —79,
95ht 13, —30,
96vt 36, —55,
96ht 79,
98vt 19,
98ht 19

Ambian, Pål

64ht 2

Andreae, Nils, Stockholm

54vt 37

Andreae, Sven, Brunskog

55vt 39,
55ht 1,
56ht 1,
61vt 22, —23

Ankar, Botvid Larsson

56ht 1

Anrep, Gustaf

56 ex

Arvikander, Brynte Jonsson

72vt 9,
72ht 6,
73vt 14

Asker, Per Halvardsson

00ht 49

Backer, Henrik Henriksson

92vt 5

Backhof, Hans

91ht l0

Baner, Gustaf Persson

94vt 70

Baner, Per, till Ekenäs

94vt 70

Berentz, Peter

62vt 19

Berg, Jonas

68vt 36,
79vt 54,
83vt 71,
87ht 24,
88vt 18,
88ht 57,
98vt 71

Berg, Sven Persson

93ht 44,
94vt 117,
97vt 11

Bergenhem, Bengt Nilsson

64vt 29,
65vt 21,
68ht 19

Bergenhem, Erik Nilsson

67ht 25

Bergius, Bengt

77ht 17,
78vt 19,
92vt 23

Bern, Peter

82vt 56, —58,
83vt 40, —41. —72,
84vt 17,— 18, —35,
84ht 16,
85ht 17,
86vt 12,— 55,
87ht 24,
88vt 19, —46,
88ht 57

Besp, Olof

83vt 49

Bielke, Nils

94vt 1,
98ht 5,
00ht 1

Birgeri, Anders, Nyed

65ht 3,—51

Bistadius, Johan

99ht 62,
00vt 69

Björkman, Lars

90vt 76,
98vt 3

Björman, Johan

94ht 16

Bjöm, Nils

94ht 62,
97vt 77,
99vt 96, —103,
99ht 108, —129,
00vt 35, -61,
00ht 79, —96, —101, —102

Björnberg, Anders

92ht 6,
93vt 10, —11,— 18, —27,
—29, -81,
93ht 37, —39, —68,
94vt 11, —31, —77, —97,
—108, —120,
94ht 25, —33,
95vt 25, —26, —94,— 95,
95ht 23, —24,
96vt 1, -33, -92,- 93, -94,
—95, —96, —104,
96ht 109,
97vt 24, —25, —26, —91,
—103, —111,
97ht 2, —3, —4, —5, —9,
—10,—29, —33,
— 34, —80, -82, -83,-84,
—85, —86,
— 91, —97, —101, -112,
97 syn,
98vt 1,—3, - 19, -20, - 47,
-72, -85, —89,
98vt 90, 106, —112,
98ht 6, —18, - 59,— 96,
99vt 9,—17,—37,-68,-81,
—103,
99ht 1, —27, —29, —33,
00vt 1, —19,— 55, —57,
—75, —95,
00ht 27, —-28, — 39

Björnberg, Elisabet

93vt 10, —11,
93ht 7, —37, —68,
94vt 31,
99vt 71, —79

Björnberg, Kristina

93ht 37,
97ht 25

Björnskiöld, Petter

98vt 148

Blom, Mickel Andersson

91 ex 2,
95ht 14,
95 ex,
96ht 17

Bock, Jöns

33ht 9

Bodman, Anders Hansson

91vt 21,
95vt 102,
95ht 4

Boije, Göran, till Gönäs

94vt 70

Bokman (?), Nils Nilsson

66ht 3

Boll, Anders

98ht 62

Boll, Paul

86ht 6,
95vt 28

Bonde, Anna Beata

98vt 30,
00vt 47

Bonde, Johan

95vt 88,
98vt 30

Bonde, Tord

68vt 19,
79vt 56,
79ht 30,
80vt 42,
82vt 19,
82ht 70

Brandt, Jonas

82vt 48,
84ht 22,
87ht 29,
92ht 55,
94vt 62

Brandt, Margareta
86ht 1

Brandt, Peter

86ht 1

Brandt, Sven

66vt 22

Bratt, Mats

55vt 62

Broman, Elisabet
97ht 5

Broman, Erland

77ht l7,
79vt 2,
85ht 7,
86ht 9

Bromin, Lars

99ht 29,
00ht 101

Brun, Erland

85ht 30,
86vt 31,— 60, —76,
87ht 23,
89vt 38,
89ht 45,
90vt 58,
90ht 53, —80,
93ht 38,
99vt 19

Brun, Henrik

85vt 28,
86ht 25,
87ht l0,
88vt l9,
92vt 34, —47,
94ht 8,— 22, — 23,
95vt 77,
96ht 90,
97vt 46

Brun, Johan

54vt 23,
63ht 21,
65vt 5,
66ht 17,
78vt 21
84vt 18,
85vt 28,
93vt 26,
94ht 8,
98vt 85

Brun, Kerstin Johansdotter

83vt 16

Brun, Margreta
Johansdotter

83vt l6

Brun, Nils Johansson

85ht 35,
86ht 21,
89ht 1

Burk, Erik

92vt 7,
92ht 31,
98vt 72

Burk, Göran
82vt 15

Burk, Hans Larsson
84vt 12

Burk, Henrik Eriksson
82vt l7,
84vt 33,
90ht 81

Burk, Lars Eriksson
77ht 41,
80vt 20

Burk, Lasse
66ht 2,
69ht 22, —23

Burk, Olof
78ht 36

Bäck, Erik
84ht 4

Bäck, Olof Persson
66vt 51

Bäck, Söffring
98vt 3